Stäng
Prenumerera gratis på Sveriges ledande nyhetsbrev inom bank & finans
Teckna i bolaget som löser globalt tinnitusproblem
13.04.2021

Teckna i bolaget som löser globalt tinnitusproblem

Duearity AB har en banbrytande produkt som lindrar lidandet och besvären för alla de som lider av hörselåkomman tinnitus, och som betydligt förenklar behandlingen jämfört med det som erbjuds på marknaden i dag.

Bolagets prelansering har varit lyckad. Därför genomför nu Deuarity – vars aktie är på väg att listas på Nasdaq First North - en nyemission på cirka 24,9 Mkr med teckningsåtaganden på 18,75 Mkr.

Bolagets första produkt Tinearity – som är patentsökt - innebär betydande fördelar jämfört med konkurrenternas. Den som lider av tinnitus behöver behandlas sex till åtta timmar per dag i 6 – 24 månader, vilket skapar praktiska problem med de behandlingar som erbjuds på marknaden i dag.

Största styrkan

”Vår största styrka är att kunna erbjuda en produkt som särskiljer sig från de lösningar som existerar på marknaden i dag. Tinearity är liten och användarvänlig”, säger Fredrik Westman, Duearitys VD och medgrundare, och fortsätter:

”Vi löser därmed ett av tinnitusbehandlingens vanligaste problem, att dagens lösningar utgör ett så pass stort hinder att många avbryter sin behandling innan den ens givit effekt.”

Med Tinearity fästs ett så kallat ljudelement bakom örat med ett engångsplåster. Därifrån får sedan användaren det lindrande vita bruset in i örat via skallbenet. Tinearity bygger på en vetenskapligt bevisad och vedertagen behandlingsmetod, vilket gör att lösningen inte behöver genomgå studier, utan endast CE-märkas.

Stort intresse

Det stora intresset för lösningen i samband med prelanseringen gör att Duearity räknar med att bolaget ska gå med vinst och generera ett positivt kassaflöde redan 2022.

”Ungefär 1 600 användare ska köpa vår produkt och endagsplåster för att uppnå break-even, vilket vi anser är en liten grupp i förhållande till marknadens storlek och vår produkts potential”, säger Fredrik Westman.

”Antalet presumtiva kunder i Europa uppgår till 30 – 35 miljoner, så vi bör kunna hitta dessa personer.”

Lång och förutsägbar relation

Bolagets lösning mot tinnitus ska säljas via en egen e-handelslösning. Affärsmodellen påminner om den för engångslinser, vilket innebär en lång och förutsägbar relation till kunden. Något som skapar ett stabilt kassaflöde då kunden abonnerar på endagsplåstret. Ljudelementet är en engångsutgift för kunden.


Erbjudandet i korthet

Publik nyemission i Duearity AB. Eminova fondkomission är bolagets emissionsinstitut i förestående publika nyemission. Teckna via länkar nedan.
Emissionsbelopp: Cirka 24,9 MSEK.
Teckningskurs: 6,3 SEK per aktie.
Teckningsperiod: 13 april 2021 – 27 april 2021.
Teckningspost: Minst 870 aktier, motsvarande 5 481 SEK.
Övrigt: Värdering cirka 60,1 MSEK innan erbjudandet. 75 procent av Erbjudandet omfattas av teckningsåtaganden. Totalt är cirka 84 procent av aktierna innan Erbjudandet under lock-up i 12 månader. Preliminär första dag för handel är 11 maj 2021.


Dokument och filer 

Teckna med BankID

Teckna hos Avanza

Teckna hos Nordnet

Anmälningssedel

Informationsmemorandum

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

Relaterade ämnen