Stäng
Missa inte de senaste aktietipsen och nyheter direkt från marknaden!
Thunderful Group – Mer spel åt folket
03.12.2020

Thunderful Group – Mer spel åt folket

Spelbranschen går på högvarv och få sektorer har presterat bättre i år.

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1831 (2 december 2020)

THUNDR | First North | 50 kr | TECKNA

Förutsättningar för en börsintroduktion hade inte kunnat vara bättre och därmed tror vi att mottagandet lär bli ganska varmt när Thunderful Group börjar handlas på First North den 7:e december.

Bolaget såsom det ser ut idag, grundades 2019 efter en omstrukturering av företagsgrupperna Bergsala och Thunderful som gjordes i syfte att skapa en stark aktör inom utveckling och förläggning av spel samt distribution av bland annat Nintendoprodukter, spel, speltillbehör och leksaker. Till skillnad från de flesta andra spelbolag på börsen, har Thunderful alltså en bred plattform inom hela spelindustrin, inklusive en fysisk distributionsverksamhet.

Den globala marknaden för spel har under de senaste tre åren vuxit med en genomsnittlig årlig tillväxttakt (CAGR) om cirka 15%. Av det totala marknadsvärdet på cirka 152 miljarder usd, utgjordes cirka 68 miljarder av mobilspel, cirka 49 miljarder av konsolspel och cirka 35 miljarder av PC-spel. För Thunderfuls del är det hittills distributionsdelen som väger klart tyngst, men man vill framöver allokera kassaflöden till investeringar inom spelutveckling, antingen organiskt genom fler och större högkvalitativa spel och immateriella rättigheter eller via kompletterande bolagsförvärv.

I affärssegmentet Distribution ingår distributörerna Bergsala, Amo Toys och Nordic Game Supply. Bergsala har sedan 1981 varit ensam distributör av Nintendos hård- och mjukvara i Sverige och fler regioner har tillkommit kontinuerligt. Amo Toys och Nordic Game Supply är nordiska distributörer av spel, speltillbehör, merchandise och leksaker. Bland de cirka 110 varumärken som distribueras finns välkända namn som bland annat Rockstar, 2K Games och Thrustmaster.

Affärssegmentet Games är verksamt inom utveckling, förläggning och försäljning av spel. Förläggningsverksamheten ägnar sig åt förläggning av internutvecklade speltitlar och speltitlar utvecklade av andra västerländska spelstudion. Dessutom ingår Rising Star Games som fokuserar på utgivning av framstående japanska speltitlar i Europa.

Games har en spelportfölj med totalt 36 egna speltitlar och enligt bolaget själva är spelserien SteamWorld koncernens viktigaste varumärke med över fyra miljoner sålda exemplar hittills. Under hösten har man vuxit på utvecklingssidan genom förvärv av den engelska spelstudion Coatsink och svenska Station Interactive. Affärssegmentets omsättning är dock fortfarande relativt blygsam och fjolårets 101 Mkr stod för mindre än 5% an koncernens totala.

Det är just spelutvecklingen som ledningen vill skala upp och för tillfället har man sex nya spel under utveckling, bland annat AA-titeln Lost in Random till Nintendo Switch, PlayStation 4 samt PC, i samarbete med Electronic Arts. Dessutom har man ett avtal med Microsoft om att exklusivt lansera AA-titeln The Gunk på Microsofts olika plattformar.

Extra spännande är Coatsinks spelprojekt med Oculus, Jurassic World Aftermath, där den första delen av spelet förväntas lanseras i slutet av 2020 och den andra delen under Q2 2021. Förhoppningar är stora då spelet kommer marknadsföras som en av de största speltitlarna för VR- headsetet Oculus Quest samt det nyligen lanserade Oculus Quest 2.

Liksom branschen i sin helhet har Thunderful gynnats av Covid-19 pandemin och under de första nio månaderna av året ökade man rörelseintäkterna med 61% till 1 794 Mkr. Det är nästan lika mycket som hela fjolårets 2 116 Mkr. Rörelseresultatet (EBIT) landade på 147,1 Mkr, vilket innebar en marginal på 8,2%. Här märks den stora betydelsen av lågmarginalverksamheten inom distribution som har en ensiffrig EBIT-marginal, jämfört med 36% inom Games.

Som tidigare nämnt vill man använda sina stabila operativa kassaflöden till investeringar inom spelutveckling. Även majoriteten av emissionslikviden ska gå till expansion inom Games, framförallt i form av företagsförvärv. Vid full teckning i nyemissionen kommer bolaget tillföras runt 711 Mkr netto och därmed kommer den räntebärande nettoskulden på 185 Mkr vid slutet av september alltså omvandlas till en nettokassa på drygt 500 Mkr.

Ledningens målsättning är att öka försäljningen inom Games organiskt med minst 25% per år, kompletterat med tilläggsförvärv. Inom Distribution vill man växa 5-7% organiskt, exklusive Nintendoverksamheten som är nära kopplad till Nintendos utveckling och dess plattformslanseringar. Här är det viktigt att notera att konkurrenterna PlayStation och Xbox har nyligen lanserat sina nya spelkonsoler vilket kan påverka efterfrågan på Nintendos produkter negativt.

Vid noteringskursen på 50 kr värderas bolaget till 3,4 miljarder kr. Justerat för nettokassan innebär det en värdering på ungefär 8x det förväntade EBITDA-resultatet i år (EV/EBITDA), vilket är långt under multiplerna för de klassiska spelförvärvsbolagen Embracer och Stillfront. Deras verksamheter är emellertid mer renodlade och M&A-modellen mer beprövad. Rabatten är dock såpass stor att aktien är värd att teckna oavsett. Sista teckningsdag infaller dock redan imorgon (3/12).

Av
Sebastian Lang Analytiker