Ericsson vs Nokia

Cevians inhopp i Ericsson har höjt förväntningarna på den svenska telekomjätten som ju länge haft svårt att prestera. Mycket negativt tycks dock nu vara intecknat i aktie
Blogg
2018.01.30

Cevians inhopp i Ericsson har höjt förväntningarna på den svenska telekomjätten som ju länge haft svårt att prestera. Mycket negativt tycks dock nu vara intecknat i aktien. Senaste besked om nedskrivning motsvarande 14 miljarder kronor gick helt obemärkt förbi. Marknaden hade helt enkelt trott på att ännu större belopp skulle behöva skrivas av.

Hur det går för branschen beror till mångt och mycket på utbyggnaden av 5G. Enligt P O Nilsson, förvaltare på Prior Nilsson Fonder, kan 5G bli aktuellt betydligt snabbare än vad många förväntar sig. Idag har utvecklingen gått längst i USA och Asien vilket Ericssons styrelseordförande påpekat i samband med en intervju i Davos. Ericsson finns ju på båda dessa marknader men borde av förklarliga skäl ha större möjligheter att ta hem en hel del av kontrakten i främst USA. Det andra bolaget som konkurrerar om dessa är finska Nokia. Kinesiska Huawei som är den tredje stora aktören lär få betydligt svårare att vinna anbud i USA. 

När och om 5G blir verklighet tvistar de lärde om i dagsläget. Skulle utbyggnaden ta fart tidigare än vad många idag räknar med borde det vara goda nyheter för båda de nordiska koncernen. Vi noterar dock att förväntningarna på de båda bolagen (Ericsson och Nokia) tycks se helt olika ut i dagsläget. I alla fall om man tolkar de båda aktiernas aktiekurser. 

spot