G5 Entertainment – värt en ny chans

G5 Entertainment är mobilspelsutvecklaren som alla pratade om för ett par år sedan. Från att initialt ha haft problem med övergången från upplåsningsbara spel till F2P-spel (free-to-play) till att enbart förlita sig på ett storsäljande spel, blev G5 förläggare av ytterligare ett succéspel vid namn Hidden City. Ett spel som rusade till relativt sett höga positioner på applistorna runt om i världen. Aktiekursen rusade också, från cirka 50 kronor till som högst 580 kronor på enbart 20 månaders tid.
Aktieanalys
2019.08.06

G5 Entertainment – värt en ny chans

Från Stockpicker Newsletter (4 augusti 2019).

Analytiker Jacek Bielecki

G5 Entertainment – värt en ny chans               G5EN | Mid Cap | 88,1 kr

Bolaget hade minst sagt vind i seglen och intäkterna visade varje kvartal under perioden Q1 2017 till Q2 2018 en tillväxttakt på mellan 40-160%, jämfört med perioden ett år tidigare. Även lönsamheten på rörelsenivå steg till omkring 8-10%, jämfört med tidigare 5-7%, trots förhållandevis höga marknadsföringskostnader. Aktien premierades med höga värderingsmultiplar av finansmarknaden, värderingsmultiplar som nu i efterhand rusade alldeles för högt på både för aggressiva samt felaktiga framtida tillväxtantaganden.

Hidden City började nämligen både tidigare och snabbare än väntat att tappa mark på applistorna under senare halvan av 2018, och inget av bolagets övriga spel kunde kompensera intäktstappet på samma vis som Hidden City en gång kompenserade (och mer därtill) den tidigare storsäljaren The Secret Society när den började dala från tronen. Vad det plötsliga tappet för Hidden City berodde på är ännu inte helt klart. En trolig förklaring kan vara att ändringar gjordes i spelet, vilka inte uppskattades av spelarna och därmed ledde till minskad intjäning per spelare och därmed sämre avkastning per användarförvärv.

Senaste aktietipsen hittar du här

Vad som har fått upp vårt intresse för bolaget just nu är att de relativt nyligen lanserat ett nytt spel vid namn Jewels of Rome och som hittills är deras mest framgångsrika lansering sett till hur spelet presterar efter så kort tid. Även om det är tidigt så ser det lovande ut.

Bolagets intäkter under innevarande räkenskapsårs Q2 uppgick till 297 Mkr, motsvarande ett sekventiellt intäktstapp på omkring 3%. En variabel som tappade desto mer var antalet månatliga aktiva användare, vilka föll från 6,9 till 6,3 miljoner. Det innebär samtidigt att bolagets genomsnittliga intäkt per användare steg till en rekordhög nivå. Något som sannolikt kan förklaras av att G5, som de kommunicerade i rapporten, ”experimenterat” med marknadsföringen under kvartalet och eventuellt köpt dyrare men ”finare” användare än vanligt. Som ett resultat av detta föll lönsamheten på rörelsenivå från 13% i Q1 till 6,2% under Q2, primärt eftersom kostnaden för användarförvärv ökades till 25% av intäkterna jämfört med 20% i Q1.

Vad bolaget, och sannolikt även dess aktieägare, skulle må bra av framöver är om G5 lyckas vidareutveckla och finjustera den nya titeln Jewels of Rome till att ge högre avkastning per förvärvad användare än de övriga spelen i spelportföljen gör. Lyckas G5 med detta kan de successivt rikta om sitt marknadsföringsfokus och i utbyte börja växa igen, samt göra det till stigande lönsamhet. Bolaget har utöver Jewels of Rome ytterligare två nya spel på gång och som väntas släppas innan årsskiftet, samt ett äldre spel som väntas omlanseras i en annan skepnad.

Vi ser redan nu goda möjligheter för att G5 ska kunna börja växa på sekventiell basis under innevarande kvartal, det vill säga Q3. Det skulle i sådana fall innebära den första sekventiella tillväxten sedan Q2 2018. Hittills fortsätter det nya spelet Jewels of Rome trenda bra på applistorna, samtidigt som Hidden City verkar ha planat ut.

För 2019 räknar vi med att bolagets intäkter kommer uppgå till ca 1 242 Mkr, motsvarande ett intäktstapp om 14% jämfört med 2018. Givet att Jewels of Rome fortsätter prestera bra räknar vi med att bolaget kan växa omkring 10% nästa år och nå 1 366 Mkr i intäkter. Eftersom G5 på senare år ökat sitt fokus på egenutvecklade spel, något Jewels of Rome är, kommer bruttomarginalen högst sannolikt att fortsätta stiga framöver i takt med att de höjer sin lanseringstakt. På rörelsenivå räknar vi med att bolaget kommer tjäna 105 respektive 148 Mkr under 2019 och 2020, motsvarande en rörelsemarginal om 8,5% respektive 10,9%.

Vinsten per aktie väntas under samma tidsperioder uppgå till 10,30 respektive 14,05 kronor. Dessa prognoser medför en värdering om 6 respektive 4 på EV/EBIT-nivå, samt om 8 respektive 6 på P/E-nivå. En värdering vi anser vara rimlig om bolaget fortsätter tappa intäkter, men som vi samtidigt tycker är för låg om bolaget lyckas vända trenden.

En stor del av våra utsikter för G5 är i dagsläget baserade på hur Jewels of Rome initialt har presterat, samt att bolaget fått ordning på Hidden City och därmed stabiliserat det på applistorna. Vi ser dock dagens värdering som aptitlig och sätter en köprekommendation på aktien med en inledande riktkurs om 115 kronor på ett års sikt. G5 har ännu en gång blivit en krydda som är värd en chans i portföljen.