Intervju med EatGood

EatGood har utvecklat Lightfry-ugnen för att tillaga friterad mat utan frityrolja, vilket medför en mängd fördelar gällande ekonomi, arbetsmiljö och säkerhet men framförallt ger betydligt nyttigare mat för konsumenterna.
Intervjuer
2019.05.13

Intervju med EatGood

Kan du berätta lite om dig själv och din bakgrund?

Henrik Önnermark, VD för Eatgood Sweden AB sedan 2010. Ekonom med bakgrund från Högskolan i Borås med inriktning DM, Direktmarknadsföring. Jag är en person med ett driv som styrt mig mot att driva eget i en eller annan form. Direkt efter värnplikten så började jag att jobba på SEB och jobbade där med både privatpersoner och företag. Efter ett par år så gick jag internutbildning till att bli fond och försäkringsrådgivare. Vid 24 års ålder började jag läsa på Högskolan i Borås men gick aldrig färdigt sista året för att få klart magisterexamen. Den nystartade verksamheten med motorcyklar tog överhanden och fokus från skolan försvann delvis.

VD Henrik Önnermark

2006 hade jag börjat på Espira i Borås som är en inkubator för nya bolag och verksamheter och det var här som jag kom i kontakt med Lightfry första gången i en affärsidétävling. Vid denna tidpunkt var idén Lightfry mest en idé och mycket långt ifrån en färdig produkt.

Vänligen beskriv EatGood och er verksamhet för Stockpickers läsare.

Eatgood utvecklar restaurangutrustning för kommersiellt bruk med betoning på hälsa, älskad mat på ett bättre sätt som inte kräver ändrade beteenden. Vi har en tydlig och uttalad global ambition för verksamheten. För befintligt produktutbud så vill vi påstå att alla marknader kan ha användning och nytta av Lightfry.

Alla som lagar, och säljer mat kommersiellt mot betalning på ett eller annat sätt är en möjlig kund för Lightfry som produkt inklusive sjukhus och skolor.Allt detta tillsammans gör att marknaden har en betydande storlek som ger oss en kick av omfattningen av affärsmöjligheten med och genom vår produkt Lightfry.

Er Lightfry medför en mängd olika fördelar både vad det gäller hälsa och säkerhet men även när det kommer till ekonomi. Kan du berätta lite mer om nyttan med Lightfry?

Att använda Lightfry till att tillaga mat ger självklart hälsoföredelar då ingen olja används. Framför allt så kommer aldrig mat i kontakt med gammal och utjänt/otjänlig olja i en oljefritös i en restaurang eller fastfoodkök. Många matprodukter som är tänkta att friteras är redan förfriterade när dem produceras hos de stora matproducenterna. Detta innebär bl.a att pommes frites t.ex har en liten andel olja i sig som djupfryst produkt och detta använder vi för att få till krispiga och pommes frites med fin och jämn färg. Lightfry fungerar också mycket väl till att ångkoka och rosta färska grönsaker och rotfrukter helt utan tillsättande av olja. Här behålls alla nyttiga ämnen i de tillagade matråvarorna.

Vad gäller säkerhet så vinner man som användare av Lightfry mycket då man inte behöver hantera varm olja längre. Varken under produktion av råvaror men inte heller när det är dags att byta olja som skall vidare till destruktion. Oljedimma ger dessutom en smutsig miljö som suger till sig damm och skapar oljiga och hala golv vilket i sig kan vara en risk. Att andas in oljedimma från oljefritöser är också ett område som är omdebatterat bl.a i Norge. När man talar om säkerhet så hamnar man lätt in i frågor kring bränder relaterade till oljefritöser. Detta är ett stort bekymmer då en brand lätt kan starta bara genom att man glömmer att fylla på olja i en fritös. Denna problemation är eliminerad vid användande av en Lightfry och ”Air Fry Technology”. Lightfry har också väldigt positiva fördelar i att kunna producera i miljöer där man är i rörelse t.ex på båtar, fartyg, tåg osv. utan att skapa några faror alls. Varm olja i oljefritös på ett tåg eller fartyg är egentligen aldrig en bra idé.

Besparingspotential för brukare av en oljefritös är mycket goda vid övergång till en oljefritös. Inte bara slipper man inköpen av olja och destruktion av den samma utan det blir lägre kostnader genom energibesparing, minskat rengöringsbehov allmänt i lokaler och i ventilationsanläggningar. När man väl arbetar med en Lightfry kontra oljefritöser så märks också fördelarna med att man frigör personal från en pommesstation då Lightfry sköter sig helt självt under tillagningsprocessen.

På toppen av alla dessa fördelar så kommer vi till det inbyggda rengöringssystemet som kräver väldigt lite förberedelse inför start och doserar rengöringsmedel/kem automatiskt. Startas rengöringsprogrammet vid stängning innan hemgång på kvällen eller natten så är Lightfry ugnen ren och redo för en ny dag på morgonen efter.

Ekonomiska fördelar med Lightfry kan vara också för många näringsidkare att de kan komplettera sina befintliga menyer med friterad mat vilket är välkänt med att vara högmarginalprodukter – älskad mat med mycket potential och kunder!

lightMed alla dessa fantastiska fördelar kommer man osökt in på frågan hur denna typ av tillagning utan frityrolja påverkar smaken på maten?

Smaken tycker majoriteten blir bättre än oljefriterat. Vi har på t.ex de flesta potatisprodukter lite olja från fabriker och tillverkningsanläggningar som vi använder som smakbärare. Många tycker att råvarornas egna smak blir mer framträdande vilket för de flesta är mycket positivt. Många produkter som är tänkta att läggas i en oljefritös har i dess panering eller coating krydderier i sig för en förstärkt och mer spännande matupplevelse. I dessa fall så tar olja död på väldigt mycket av kryddornas smaker vilket är tråkigt. I Lightfry med varmluften och ångan så händer inte detta vilket ger en mycket mer intensiv smak. Alternativt kan producenter använda mycket mindre kryddor vid produktion för att uppnå en likvärdig smakupplevelse som vid fritering med oljefritös.

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

Eatgood är ett producerande bolag och säljer sina produkter till återförsäljare och/eller distributörer som därefter säljer vidare Lightfry-enheter till brukare. Vi har relativt lite kontakt med slutanvändare förutom i Skandivavien som är vårt närområde och hemmamarknad. I USA så är vi också med i samtal och möten med användare av Lightfry enheterna då vi genomför sambesök tillsammans med vår distributör i Nordamerika. Allt eftersom försäljningen av Ligthfry-enheter ökas så kommer även reservdelsförsäljningen bli en väldigt intressant del av verksamheten med goda marginaler.

Vi använder oss i huvudsak av återförsäljare och distributörer som kan hjälpa sina kunder vilket innebär att de både skall ha säljteam, teknisk kompetens för installation, service, support och reparationer.

Ni genomför just nu en nyemission där Ni tar in 9,4 MSEK. Vad skall emissionslikviden användas till?

Merparten av emissionslikviden kommer att användas till att skapa en uthållighet på marknaden i kombination med att öka vår närvaro och aktiviter på USA marknaden. Det är här vi ser det snabbaste och största möjligheterna till försäljning i stora volymer. Huvudfokus ligger på USA där vi väljer att fortsätta att rida på den våg av framgång som vi upplever just nu i fråga om intresse på marknaden och potential på marknaden genom bl.a mängden kedjekunder och franchisekoncept som är mycket intressanta för oss.

Komponentförsörjning kommer att tilldelas en del av emissionlikviden då en hel del av våra komponenter är unika och har långa ledtider på i vissa fall mer än 6 månader. Här har vi tagit beslutet att vi skall alltid kunna vara beredda på att ta större order från kunder utan att först beställa och sedan vänta på leverans för att därefter kunna producera och leverera. Vi vill ha så korta leveranstider som möjligt och se till att vara en lyhörd leverantör och en bra partner.

Vi kommer också att vidareutveckla våra patentinnehav då vi anser att det är en viktig del i vårt långsiktiga skydd på marknaden i kombination med varumärken. I och med ansökningar av nya patent så innebär det också att vi jobbar med att komma på nya tekniska lösningar och landvinningar som i sig skall vara en del av skydd likväl som det är en del i tanken om att bibehålla ett försprång och den tätposition som vi idag innehar på ”Air Fry Technology”-marknaden för kommersiella lösningar.

En del av kapitalet kommer också gå till ett nytt affärssystem med produktionsstyrning vilket kommer underlätta avsevärt för vår kärnverksamhet. Slutligen så kommer en mindre del om 1 -1,5 Msek gå till att amortera av kortfristiga skulder eller till att nyttjas till en refinansiering av befintliga kortfristiga skulder.

Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från denna?

Rofry och Hifri är de konkurrenter som har liknande produkter och processtekniker. Rofry är en produkt med föråldrad teknik och enligt uppgifter så kommer den inte att vidareutvecklas. Hifri är en väldigt stor enhet som är en golvstående modell, med lägre kapacitet, högljudd och med långsamt automatiskt utskjut av korgen. Vi vet också att den inte har varit i drift hos kunder i någon större omfattning samt att de gånger vi sätt den på mässor så har den sällan varit i drift i mer än 30 minuter för att därefter haverera. Hifri är också en produkt som är dyrare än Lightfry.

Ingen av dessa konkurrenter är godkända för den Nordamerikanska marknaden. Där är vi faktiskt i princip helt ensamma med en teknik liknande Lightfry och med ett integrerat rengöringssystem. Helt fantastiskt!

Vad skulle du säga är de största riskerna i Er verksamhet?                

Då vi anser att USA är vår huvudmarknad så vore det väl en risk med att det skulle bli restriktioner för import av restaurangutrustning med tulltariffer som skulle kunna vara problematiska. Dock så har vi redan diskuterat om möjligheten vid ett sådant läge att sätta upp en produktionslina i USA för att kringå eventuella sanktioner. Att finna personal kan vara problematiskt särskilt i en högkonjunktur vilket skulle kunna ställa till problem. Dock anser vi att detta är problem som är hanterbara och att det är viktigt att löpande se till att man är en relevant och attraktiv arbetsplats.

Kan du säga något om hur stor EatGoods potentiella marknad är?

Marknaden växer och blir större och större! Den dagen det börjar bli förbud mot att använda en oljefritös för matlagning så kommer marknaden enligt oss fullständigt explodera. I dag så ser vi att användandet och försäljning av luftfritöser för konsumentbruk ökar kraftigt och det blir ganska naturligt att frågan från konsumenter till restauranger – varför de inte kan servera luftfriterad mat som är bättre och hälsosammare.

När denna boll är satt i rullning och medvetandet hos en större andel av konsumenterna känner till om luftfritering från hemmabruk så kommer det ohälsosamma i att fritera i olja i restauranger att ifrågasättas fullt ut.

Detta är en fantastisk draghjälp för oss på marknaden. Vad gäller USA och restaurangkök för kommersiell produktion så får man under inga omständigheter använda konsumentprodukter då de inte har rätta certifieringar enligt deras regelverk och myndigheter. Här är myndigheter i USA stenhårda!

Vad gäller potentialen för Lightfry så vill jag påstå att i och med den globala potentialen där alla aktörer ingår som säljer mat kommersiellt, tillsammans med t.ex skolor och sjukhus, kan ha nytta och dra vinning av användandet av Lightfry så inser man hur ofantligt stor och omfattande marknaden och dess potential är för Lightfry som produkt. Det är dessutom fler aktörer än de som använder oljefritöser som är potentiella kunder. Lightfry passar in i så många fler miljöer och har en större bredd i vad för produkter som kan processas framför allt mot det mer hälsosamma hållet i och med ångkokning och rostning.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i EatGood?

Foodtech och greentech. Lightfry som produkt är så rätt vad gäller både trender avseende hälsa och miljö. Övervikt och fetma är ett växande och i många fall ett globalt problem och en del i lösningen av detta kan Lightfry vara genom sin teknik ”Air Fry Technology”. Vad gäller miljön så är vi en energieffektiv produkt som kapslar in värmen i ugnsutrymmet för att ha så låg elkonsumtion som möjligt. Dessutom bidrar vi till att minska trycket på skövlingen av regnskogar då vi inte använder någon olja i vår process. Det skall kännas rätt att vara ägare och att investera!

1. Lightfry är en fantastisk produkt

2. Vi har goda marginaler på våra produkter

3. Lightfry har en global marknad

4. Certifieringar klara för USA marknaden

5. Liten konkurrens för kommersiella enheter, ingen i USA

6. Vägen framåt är redo för kraftig tillväxt

Avslutningsvis om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser EatGood ut då?

Vi har utvecklat andra generationen Lightfry och är på väg att ta fram den tredje generationen. Bredare produktutbud med fler varianter inom ”Air Fry Technology”. Bolaget har vuxit och försäljningen fortsätter att växa. Bolaget befinner sig i intervallet 100 – 200 Msek i årsomsättning med god lönsamhet – vinstmarginal om 10%. Utvecklingen går fort och tack vare försäljningsframgångar framför allt i Nordamerika så har bolaget egen monteringslina och produktion i USA. Eatgood har etablerat varumärket ”Air Fry Technology” och säljer licenser till matproducenter som vill identifiera sig och sina produkter som ”bra mat - för luftfritös” med Air Fry Technology logotypen på sina förpackningar och marknadsföring.

-----------------------------------

Info om nyemissionen

Teckningspris: 2,50 SEK/aktie

Teckningsperiod: 6 maj - 21 maj 2019

Erbjudandets storlek: 9,4 MSEK

Handelsplats: Spotlight Stock Market

Hemsida

Anmälningssedel

Videopresentation Aktiedagen Göteborg 6 maj

Memorandum