Kan en dator lära sig hur Warren Buffett tänker?

Artificiell intelligens är ett intressant ämne, och något vi med stor sannolikhet kommer få se mer av i framtiden, om det även än så länge är aningen svårt att veta exakt hur det kommer börja ta sig uttryck i våra liv och i vår vardag.
Blogg
2018.03.23

*Nedanstående artikel är hämtad från fondprodukten Fund Timer. Mer information om produkten hittar du här

Artificiell intelligens är ett intressant ämne, och något vi med stor sannolikhet kommer få se mer av i framtiden, om det även än så länge är aningen svårt att veta exakt hur det kommer börja ta sig uttryck i våra liv och i vår vardag. Ett möjligt scenario kommer vi i alla fall att diskutera i denna veckas Fund Timer. Nämligen artificiell intelligens som bas för val av portföljsammansättning av en fond. Det har det finländska fondbolaget FIM nämligen implementerat i en ny fond, eller rättare sagt i en uppdatering av en befintlig fond. FIM Nordic som blir FIM Artificiell intelligens.

FIM Artificiell Intelligens är Nordens första fond som helt baserar sig på artificiell intelligens. Fonden investerar globalt i aktier genom att utnyttja artificiell intelligens och maskininlärning. Med hjälp av teknologin strävar fonden efter att hitta undervärderade aktier genom att analysera företagens fundament, såsom balansräkningar och bokslut. Samtidigt lär sig teknologin självständigt och utvecklar hela tiden sin investeringsprocess.

Artificiell intelligens är fascinerande och rätt komplicerat, men kanske inte alltid så ”magiskt” eller självtänkande som man lätt kan tro ibland, åtminstone i detta fall. I den nya fonden från FIM kommer en dator att ”lära sig” investera genom att mycket snabbt och effektivt analysera data från flertalet företag under en lång tidsperiod för att sedan ”förstå” vad som lyckats och sedan söka efter likande företag och på så sätt bygga en portfölj av dessa företag.

Datorn kommer sedan att fortsätta analysera sina resultat och ”utveckla” sin ”förståelse” för vad som givit god avkastning och kontinuerligt fortsätta lära sig. Målet är att slå indexet MSCI World med 3 procent per år till motsvarande risk. FIM liknar sin AI fond med Warren Buffet, vilket är ganska stora ord, i det anseende att fonden precis som Buffet kommer utföra fundamental analys över företag för att hitta mönster och strategier som hjälper AI-datorn förstå vilka företag som kommer gå bra i längden och sedan investera i dem. Lyckas de komma ens i närheten av Buffets framgång och avkastning skulle det redan innebära en otrolig framgång för fonden. Trots att det råder en viss skepticism kring att låta en dator välja en fonds portfölj är det oundvikligt att inse att en dator är mer rationell än en människa. Vist kan det löna sig att inte alltid vara rationell, men då behöver man även vara villig att ta stora risker, vilket inte är målet här.

Kevin Endler, ansvarig för den kvantitativa portföljförvaltningen på Acatis, säger att ”Vi vill skapa en 'Warren Buffet in a box', med andra ord ett system som utifrån fundamentala bolagsdata ska välja de bästa aktierna på lång sikt.” FIM har utlokaliserat förvaltningen till Acatis.

Vidare förklarar Endler att ”Vi kan såklart inte veta i detalj hur Buffetts hjärna fungerar när han väljer bolag, men det vi vet är att han läser många årsredovisningar varje år och vi kan se vilka investeringsbeslut det översätts i. På samma sätt kan algoritmer matas med data från årsredovisningar och sedan lära sig utifrån vad som historiskt fungerat väl."

Konkret utgörs besluten av en databas på 4000 företag och information från 1986 framåt. Utgående från analys av denna databas skapar sedan AI-datorn algoritmer som den över tid lär sig hur den bäst ska tolka informationen och översätta den till investeringsbeslut. Målet är att få fram en lista av 100 aktier som har en stor sannolikhet att slå index och sedan sortera ut den kombination av aktier som kan ge den bästa portföljsammansättningen. Efter sortering skall listan bestå av 50 företag utifrån vilken den riskoptimerad FIM AI-portföljen skapas.

Vår åsikt är att detta onekligen är en intressant fond och att tanken om en rationellt plockad fond är extremt lockande. Man har som människa alltid svårt att lita på nya saker som man inte förstår sig på, men i detta fall kan det nog vara värt det, och vi har försökt att här ovan förklara lite vad det är som händer i en AI-fond utan att försöka gå in på just hur det händer. Om denna fond lyckas nå sina mål är den definitivt värd att investera i, frågan är bara hur ifall man väljer att avvakta och se hur utvecklingen tar form eller om man hoppar på tåget direkt. Det blir onekligen intressant att se om fonden lyckas uppnå de högt ställda målen men vi vill nog se resultat innan vi överväger placering i fonden.