SAABs emission

Imorgon - fredag (23/11) - börjar försvarskoncernen SAABs aktie att handlas utan rätt att delta i den miljardstora emissionen. Eftersom det har förekommit en del diskussioner om vad teckningsrätten skall vara värd så kan det vara värt att klargöra det.
Blogg
2018.11.22

SAABs emission

Imorgon - fredag (23/11) - börjar försvarskoncernen SAABs aktie att handlas utan rätt att delta i den miljardstora emissionen. Eftersom det har förekommit en del diskussioner om vad teckningsrätten skall vara värd så kan det vara värt att klargöra det.

Fyra befintliga aktier ger rätt att teckna en aktie för 225 kr. Givet gällande aktiekurs (torsdag 22/11) om 365 kr innebär det att fyra aktier till ett sammanlagt värde om 1460 kr (4 x 365) betingar till köp av en aktie för 225 kr. Det totala innehavet (fem stycken aktier) blir således värt 1685 kr vilket motsvarar 337 kr per aktie.

Skillnaden mellan den nu rådande aktiekursen (365) och 337 kr är alltså det matematiska värde som borde åsättas teckningsrätterna (i detta fall 28 kr). Det är alltså den kurs som aktien (allt annat lika) borde sjunka med imorgon.