Stockpicker intervjuar FundedByMe

FundedByMe är ett teknikbolag med inriktning mot finansmarknaden. Idag erbjuder bolaget en plattform för finansieringsstöd för diverse tillväxtbolag runt om den globala marknaden. Kunderna tecknar sig online där de får möjligheten att investera i olika tillväxtbolag. Bolaget består i dagsläget av FundedByMe.com, Feminvest och Laika Consulting, samt 6 samägda partnerbolag i Finland, Malaysia, Singapore, Polen, Holland och Dubai/UAE. Gruppen når tillsammans över 269,000 registrerade globala investerarmedlemmar.
Intervjuer
2019.05.15

Stockpicker intervjuar FundedByMe

Berätta om dig själv och din bakgrund

Jag och min familj flydde från kommunismen och kom till Sverige på 1980-talet. Fokus för mig och mina föräldar var att integreras så fort som möjligt, vilket vi gjorde.

Jag började tidigt arbeta och gillar att arbeta hårt. Innan FundedByMe har jag bland annat arbetat som producent inom samtidskonsten och startat upp en webbyrå. Det var i samband med det som jag träffade min co-founder till FundedByMe, Arno Smit.

Beskriv FundedByMe för Stockpickers läsare

Vår vision är att skapa ett ekosystem som gör det möjligt för entreprenörer att driva sitt företag från idé till dess fulla potential. Vi driver en crowdfunding plattform som för samman människor med finansieringsmöjligheter världen över.

Vi har nu kontor och samarbetspartners i 6 länder och vårt investeringsnätverk har idag 250 000 medlemmar. Till dags dato har vi möjliggjort ca 500 investeringsrundor på vår plattform. FundedByMe driver även IR bolaget Laika Consulting samt kvinnliga investerarnätverket Feminvest.

Vår aktie har nyligen börjat handlas på NGM Nordic-MTF.

Hur ser er affärsmodell ut?

De största inkomstkällan är s.k. success fees där vi tar en avgift på 8% av det kapital som våra kundbolag får in i sin kapitalanskaffning samt intäkter för emissions marknadsföring eller liknande. Vårt dotterbolag Laika har en intäktsmodell som bygger på månatliga abonnemangsavgifter för IR, då deras versamhet i huvudsak består av löpande konsulttjänster inom investerarrelationer.

Vad har ni på gång just nu inom bolaget?

Förutom vår nyemission som vi kommunicerat, som ska gå till eventuella nya förvärv och geografisk expansion, händer en hel del spännande inom bolaget. Något som vi arbetat för länge och som nu realiserats är vårt samarbete med Global Custodial Services (GCS) i Förenade Arabemiraten. GCS ger oss möjlighet att i Dubai/Förenade Arabemiraten sköta och underlätta transaktioner på vår plattform och även uppfylla de regulatoriska kraven som gäller på den marknaden. Samtidigt har vi färdigställt stora investeringar inom teknik som bör ge gott utfall framöver.

Var ligger övrigt fokus på i bolaget just nu?

Just nu har vi fokus på att optimerar de delar som ingår i bolaget. Kostnadsfokus är en viktig del i det. Vi har ju ganska nyligen förvärvat Laika och där ser vi en hel del synnergi- och effektiviseringsmöjligheter. Vi har redan slagit samman ekonomifunktioner t.ex. och tittar på fler konsolideringseffekter just nu.

Hur ser FundedByMe ut om 5 år?

Utan att lova något om framtiden så vill jag ändå se att vi och vår verksamhet är väl kända inom finanssegmentet. Även att crowdfunding som företeelse är helt normalt. Sedan har vi sagt att vi har som mål att ha fler än 350 000 investerarmedlemmar och minst 4 nya joint venture företag före 2021.

Vår ambition är att bli ett ledande powerhouse där vi kan hjälpa entreprenörer i flera olika faser, från såddfinansiering hela vägen till pre-IPO.