Veckans aktieanalys - Edgeware

Edgeware är ett globalt, högteknologiskt företag som utvecklar och erbjuder produkter som möjliggör högkvalitativ streaming av TV och video. Edgewares lösningar säljs huvudsakligen till telekom- och kabeloperatörer samt till TV-bolag.
Aktieanalys
2019.06.18

Veckans aktieanalys - Edgeware

Från Stockpicker Newsletter (16 juni 2019)

Analytiker Jacek Bielecki

Edgeware – uppköp enda alternativet?                                                EDGE | Small Cap | 7,73 kr

Bättre lycka denna gång? Med den här frågan avslutade vi vår senaste uppdatering av nätverksbolaget Edgeware efter bokslutskommunikén i februari. Detta efter att vi ånyo hade gett aktien en spekulativ köprekommendation om än med brasklappen att aktien enbart lämpade sig för den spekulativt lagde. För den mer försiktigt lagde investeraren var rekommendationen att fortsatt avvakta ytterligare bekräftelser på att det värsta verkligen var över. Q4 hade ju innehållit ett par större leveranser och kunde av den anledningen sticka ut i mängden utan att den för den delen behövde antyda en trendförändring.

Läs ett nummer av vår aktietidning - helt gratis här

Ser vi nu med facit i hand så var det precis så läget var. Något trendbrott var Q4 definitivt inte. Den följdes visserligen av en relativt sett godkänd Q1-rapport som förvisso bjöd på måttlig tillväxt (9,5% eller 2,9% om man exkluderar effekten av förvärvet av Cavena Image Products AB) men däremot betydligt bättre lönsamhet. Nog för att rörelseresultatet alltjämt var negativt (-0,7 Mkr) men utfallet var avsevärt mycket bättre än vad som redovisades året innan under samma period (-11,5).

Ovanstående till trots blev det ingen riktig fart på aktien efter Q1-rapporten vilket givetvis har sin förklaring i att jämförelsesiffrorna var riktigt svaga och föregicks som bekant av ett par vinstvarningar. En ful ovana som bolaget återvände till häromveckan när man återigen varnade för att årets Q2 skulle bli svagt. Den här gången handlade det faktiskt om en massiv vinstvarning eftersom intäkterna bedömdes ligga i spannet 28-34 Mkr. Visar det sig att siffrorna verkligen landar i nämnda intervall blir det bolagets sämsta kvartalsutfall sedan aktien börsnoterades för ett par år sedan. Svag försäljning innebär förstås rejält negativt resultat eftersom det krävs försäljning motsvarande 55-60 Mkr för att bolaget skall nå positivt resultat.

Anledningen till det mycket svaga intäktsintaget uppgavs vara en försämring av bolagets Content Delivery Network produktaffär (CDN) med telekomoperatörer i Västeuropa. Vad värre är så bedömer bolaget att den minskade efterfrågan fortsätter att påverka bolaget även under senare delen av detta år och då huvudsakligen Q3. Därmed lär även detta år vara förlorat för bolagets del. Möjligtvis kan en återhämtning ske under slutkvartalet som ju vanligtvis är det starkaste på året, men eftersom detta kvartal inte redovisas förrän i februari nästa år finns det som vi ser det inget direkt incitament för marknaden att kliva in i aktien. Inte minst som ju sommarperioden per definition inte är särskilt stark för börsen generellt och småbolag i synnerhet.

Sett mot bakgrund av den kraftiga reaktionen (kursen föll 34%) kan man förstås ändå ställa sig frågan om inte kursen sjunkit lite väl mycket? Vi noterade bl.a. att bolagets VD, Karl Thedéen, har ökat sitt innehav med nära 20 000 aktier kort efteråt. Och givetvis är detta positivt men samtidigt handlar transaktionen om ett belopp motsvarande ca 150 000 kr och frågan är därför om inte köpet snarare skall tolkas som att han kände sig tvungen att visa sin tilltro till att bolaget lyckas rida ut även den här stormen.

Det som talar till fördel för bolaget är att man alltjämt har god finansiell ställning. Var det något som var riktigt positivt i Q1-rapporten så var det faktiskt kassaflödet från den löpande verksamheten som summerades till 18,2 Mkr. Det var en bättre siffra än motsvarande totalt för 2018. Vid utgången av mars hade bolaget dessutom drygt 170 Mkr i kassan (likvida medel samt kortfristiga placeringar) vilket gör att risken för näraliggande kapitalbehov får anses vara väldigt liten. Samtidigt lär förstås det svaga utfallet i Q2 och Q3 dränera kassan en del, medel som man sannolikt hade tänkt använda till kompletterande förvärv.

Ser vi till själva rörelsen värderas den i detta skede väldigt lågt (ca 100 Mkr om vi tar hänsyn till kommande kvartalens förluster). Till nu rådande aktiekurs motsvarar börsvärdet nämligen ca 230 Mkr varvid.  Med det sagt ligger bevisbördan ändå hos bolaget i detta nu. Så här långt är ju historiken bedrövlig och nog dröjer det lång tid innan marknaden återfår förtroende för Edgeware. För trots att bolaget skruvat ned sina finansiella målsättningar (tillväxt överstigande 10% med lönsamhet motsvarande 15%) är man inte ens i närheten av dem.

Som läget är nu är känns uppköpsmöjligheten som det enda som på kort till medellång sikt kan få kursen att stiga. Frågan är dessutom om inte just detta spår är det enda framkomliga för bolaget som sannolikt hade mått bäst av att ingå i en större struktur där man i lugn och ro får chansen att återuppbygga sin marknadsposition. Det är också vad vi tror kommer hända med Edgeware. I den noterade börsmiljön har bolaget redan slängts in i förhoppningsfacket.

Att köprekommendera en aktie enbart i förvisning om att uppköp är det mest sannolika scenariot låter sig inte göras. Vi kan ju trots allt ha fel vilket vi faktiskt haft vid åtminstone två tillfällen när vi stuckit ut hakan och pekat ut aktien som köpvärd. Det gör att vi väljer att slopa vårt spekulativa köpråd. Samtidigt medför den uppenbara uppköpsrisken (eller chansen om man äger aktien idag) att vi inte ser någon anledning att ändra rekommendationen till Sälj. Den svaga svenska kronan tillsammans med bolagets hyfsat välfyllda kassa borde nog bli ett tillräckligt lockbete för någon större aktör som kan tänkas ha synergieffekter att utvinna.