Newsletter 2099
24.02.2024

Newsletter 2099

Utgåva 2099 av den populära aktietidningen Stockpicker Newsletter.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Stockpicker Newsletter
Stäng×
Relaterade ämnen
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Fractal Gaming – Negativ stämning smittar av sig
24.02.2024

Fractal Gaming – Negativ stämning smittar av sig

Gaming-equipment-bolagets bokslutskommuniké skickade aktien ned i källaren (-18% på rapportdagen).

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Stockpicker Newsletter
Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Annons
08.04.2022
6 klassiska aktieformationer som alla måste känna till

6 klassiska aktieformationer som alla måste känna till

Hitta trendvändningar, sentimentomslag och bra affärslägen med dessa formationer.

Teknisk analys handlar i grunden om att hitta mönster som återupprepar sig, i denna artikel har vi tittat närmare på 6 klassiska formationer som alla med aktieintresse måste känna till. Dessa 6 mönster kan vara ett mycket bra hjälpmedel för att hitta bra affärer men det gäller att man använder informationen korrekt.

Ladda ner guiden här.

Stäng×
Björn Borg höjer utdelningen med 50 procent
23.02.2024

Björn Borg höjer utdelningen med 50 procent

Stockholmsbörsen pendlade kring nollstrecket på fredagen trots stora uppgångar på Wall Street under gårdagen drivet av Nvidia.

OMXS30-index steg 0,4 procent och OMXSPI ökade 0,3 procent. Ungern köper fyra nya Jas 39 Gripen av Sverige. Det nya avtalet presenteras vid statsminister Ulf Kristerssons besök i Ungern. På måndag väntas det ungerska parlamentet rösta igenom den svenska Natoansökan. Saabs aktie ökade 2,2 procent.

Volvo Cars har beslutat att föreslå en utskiftning av 62,7 procent av Volvo Cars aktieinnehav i Polestar till Volvo Cars aktieägare vid årsstämman 2024. Baserat på stängningskursen för Polestars amerikanska depåbevis den 22 februari motsvarar den föreslagna utskiftningen en extraordinär värdeöverföring om cirka 9,5 miljarder kronor till Volvo Cars aktieägare, motsvarande ett värde om 3,20 kronor eller 0,21 Polestar. Om årsstämman godkänner förslaget kommer Volvo Cars aktieinnehav i Polestar att uppgå till en ägarandel om 18 procent av det totala antalet utestående aktier i Polestar. Aktien försvagades 4,9 procent. Lastvagnskoncernen Volvo steg ytterligare 0,9 procent på fredagen, vilket var den åttonde dagen i rad med uppgång.

Telias nya vd Patrik Hofbauer har köpt 42 000 aktier i bolaget för cirka 1 miljon kronor. Aktien försvagades 0,6 procent. Medicinteknikbolaget Raysearch mer än fördubblade rörelseresultat som landade på 44,4 miljoner kronor (20,7). Nettoomsättningen var 300 miljoner kronor (264). Orderingången minskade till 318 miljoner kronor (514). Enligt vd Johan Löf beror den stora skillnaden i orderingången mellan åren på att Raysearch under fjolårets fjärde kvartal fick sin största order någonsin från IBA omfattande utrustning till nio nya protonterapicenter. Marknaden ställde upp aktien 7,9 procent till 92,40 kronor. Bilia har träffat avtal om att förvärva Bil AB Ove Olofsson samt Olofsson Däckcenter i Stockholm. Verksamheterna omsatte cirka 1,3 miljarder kronor under 2023 med en rörelsemarginal om 3,2 procent. Aktien klättrade 2,6 procent.

Annons

Truecallers grundare och storägare Alan Mamedi och Nami Zarringhalam har ökat sina aktieinnehav i bolaget med 20 000 vardera. Aktien klättrade 1,8 procent till 28,66 kronor. Norva 24, som gör underhåll av vatten- och avloppssystem, rapporterade ett rörelseresultat på 60 miljoner norska kronor (35,3) för det fjärde kvartalet. Perioden har belastats med jämförelsestörande poster uppgående till 7,2 miljoner norska kronor (25,8). Mid Cap-bolaget sjönk 1,4 procent. Björn Borg redovisade en rejäl ökning av rörelsevinsten i fjärde kvartalet 2023 jämfört med samma period året innan. Rörelseresultatet steg till 20,2 miljoner kronor (7,8), med en rörelsemarginal på 10,2 procent (3,9). I utdelning föreslås 3 kronor per aktie (2), en höjning med 50 procent. Styrelsen har därutöver beslutat föreslå årsstämman att stämman ska lämna ett bemyndigande för styrelsen att återköpa bolagets egna aktier. Aktien avancerade 8,3 procent till 53,50 kronor. Hamnutrustningsbolaget Cavotec steg 6,1 procent på en kvartalsrapport som bl.a. innehöll ett positivt rörelseresultat och en rörelsemarginal som bättrades med mer än 11 procentenheter på årsbasis.

Eyetrackingbolaget Tobiis planerade företrädesemission på 300 miljoner kronor är nu helt täckt av tecknings- och garantiåtaganden. Aktien backade 0,4 procent till 4,50 kronor. Viaplay Group handlades ned 12,4 procent dagen efter sin delårsrapport. SHB höjer sin rekommendation för aktien till Behåll (Sälj) på kort sikt. Kancera tillhörde dagens förlorare med att kursfall på 48 procent. Forskningsbolagethar tagit beslut om en företrädesemission om cirka 122 miljoner kronor. Samtidigt meddelar Kancera att de har ingått ett licensavtal kring de globala kommersiella rättigheterna till resultaten från Fractal-studien i fas 2a med läkemedelskandidaten Kand567 vid behandling av högriskpatienter för hjärtinfarkt. Pareto höjer riktkursen för Cheffelo till 30 kronor från 20 kronor. Rekommendationen köp upprepas. Aktien steg ytterligare 3,1 procent efter torsdagens rapportrally. En av fredagens vinnare var eEducation Albert med ett kurslyft om 12 procent.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
23.02.2024
Market Buzz – Hexagon och Tobii Dynavox

Market Buzz – Hexagon och Tobii Dynavox

Hexagon har varit en av de bästa aktierna på Stockholmsbörsen sedan millennieskiftet. De senaste åren har aktien stått och stampat – den handlas på samma nivåer som våren 2021. Carnegie skriver att kursutvecklingen förklaras av en värdering som kommit ner, att Hexagon varit inne i en konsolideringsfas med lägre vinsttillväxt och sämre kassaflöden, samtidigt som stjärn-vd:n Ola Rollén lämnade över vd-jobbet till Paolo Guglielmini den 1 januari 2023. Carnegie ser flera faktorer som talar för Hexagon, däribland bolagets starka marknadspositioner inom measurement och metrology sensors med höga marknadsandelar, stark pricing power, breda vallgravar, låg kundkoncentration och bred geografisk exponering samt ökande andel mjukvaruförsäljning.

Efter bokslutet har Carnegie höjt sin EBITA-prognos för 2024 med 2 procent med stöd av högre förväntad organisk tillväxt i samtliga fem segment. I år räknar investmentbanken med 4,8 procents organisk tillväxt för koncernen och något stärkt lönsamhet. 2025 ser Carnegie en trolig acceleration till 7,2 procents tillväxt. Carnegies prognoser bygger på att Hexagon inte når sina finansiella mål till 2026, så om bolaget når dem finns ytterligare uppsida. Hexagon handlas nu med en rabatt på cirka 17 procent mot relevanta jämförelsebolag sett till EV/EBITA. Det har skapat ett attraktivt läge i aktien. Carnegie sätter en köprekommendation med riktkurs 135 kronor.

Under Tobii Dynavox kapitalmarknadsdag den 21 februari lyckades bolaget övertyga Kepler om att den starka tillväxtbanan under 2023 har potential att fortsätta i ytterligare några år. Investeringar i försäljning och marknadsföring har resulterat i en imponerande tillväxt i flera stora befolkningsområden i USA, såsom Los Angeles och södra Florida. Eftersom Kepler uppskattar att mindre än 10 procent av den berättigade befolkningen i USA har fått kommunikationshjälpmedel ser analyshuset ingen anledning till att bolaget inte skulle kunna öka omsättningen med i genomsnitt 20 procent under de kommande tre åren. Kepler tror dock att det kan bli svårt att nå en ebit-marginal på 15 procent på kort sikt, eftersom de förväntar sig att den rörliga delen av försäljningskostnaderna kommer att öka i takt med att omsättningen växer. Som ett resultat av detta höjer Kepler sina prognoser för omsättningen under 2024-2026 och vinstestimaten bortom 2025. Kepler upprepar sin köprekommendation och höjer riktkurs till 60 kronor.

Källa: Carnegie och Kepler

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
23.02.2024
Small Cap – OptiCept tecknar avtal med världsledande bolag

Small Cap – OptiCept tecknar avtal med världsledande bolag

OptiCept har tecknat avtal med Florensis BV, ett internationellt familjeföretag som är ledande inom produktion och odling av prydnadsväxter. Under tre månader kommer OptiBoost-metoden utvärderas i deras verksamhet. Detta är i linje med den tidigare uttalade strategin om att samverka med etablerade aktörer för att lansera teknologin inför kommersialisering. Aktien rusade 18 procent.

Biotechbolaget Xbrane Biopharma handlades i dag exklusive uniträtt i företrädesemission. Aktien föll ytterligare 69 procent. På torsdagskvällen aviserades den föreslagna företrädesemissionen på totalt 343 miljoner kronor. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 kommer Xbrane att erhålla upp till ytterligare 78 miljoner kronor. Företaget har säkrat teckningsåtaganden från stora ägare och ledning om totalt 16,3 procent av emissionen, motsvarande cirka 55,8 miljoner kronor. Xbranes vd Martin Åmark skriver att med företrädesemissionen skapar företaget de rätta förutsättningarna för att nå sina viktigaste förestående milstolpar: närmast lanseringen av Ximluci i USA, vidare lansera Ximluci som en förfylld spruta för att accelerera försäljningen i Europa, samt tillverka kliniskt material för BIIB801 och Xdivane. Det innebär också att Xbrane omedelbart kan lösa amorteringar på utestående konvertibellån fram tills januari 2025 varefter de förväntar sig kunna amortera kontant baserat på positivt operationellt kassaflöde.

Peptonic Medicals aktie ökade 1,6 procent i spåren av sin delårsrapport. Omsättningen minskade med 33 procent till 6,8 miljoner kronor (10,2). Rörelseresultatet försämrades till -19,6 miljoner kronor (-6,9). Likvida medel uppgick till 15,1 miljoner kronor (3,6). VD Anna Linton skriver att orderflödet bedöms bli succesivt bättre under året givet ökande försäljningsvolymer till bolagets partners. Inom Lifestyle Consumer har Peptonic minskat sina kostnader vilket resulterat i ett förbättrat rörelseresultat trots den lägre försäljningen. Belastning för koncernen på kostnadssidan följer bland annat fusionskostnader med Pharmiva och effektiviseringskostnader av engångskaraktär, däribland omstrukturering av organisationen.

First North-listade SpectraCure meddelar att de går vidare i processen att inleda en klinisk studie, för primär lokaliserad prostatacancer. Studiens protokoll har skickats till U.S. Food and Drug Administration (FDA), som inte uttryckt några specifika granskningskommentarer, därmed kan arbetet med att inleda den kliniska studien fortsätta. Studien planeras att inledas under första halvåret 2024. Nästa steg i arbetet med den kliniska studien, för primär lokaliserad prostatacancer, är att skriva tilläggsavtal med redan befintliga sjukhus som ska ingå i den nya studien. Aktien stärktes 22,6 procent till 3,035 kronor.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Betsson - Riskerna åter i fokus
23.02.2024

Betsson - Riskerna åter i fokus

Den noterade iGaming-operatören Betsson presenterade i förra veckan siffror för Q4. Trots skaplig tillväxt i såväl omsättning som vinst, föll aktien tvåsiffrigt på börsen vilket gjorde både en och annan aktieägare något förvånad.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Stockpicker Newsletter
Stäng×
Av
Axel Stenman Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Utbrottsnivå i Vitrolife - Kan momentum öka?
23.02.2024

Utbrottsnivå i Vitrolife - Kan momentum öka?

Sedan mitten av november har Vitrolife handlats i en konsolidering omkring långa trendindikatorn. Nu finns ett viktigt motståndsområde att hålla under uppsikt.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Swing Trader Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Stockpicker Swing Trader
Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Swing Trader

Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Afry ackumulerar högre kursnivåer
23.02.2024

Afry ackumulerar högre kursnivåer

Afry steg kraftigt på sin rapport för några veckor sedan, i samband med rapporten lyckades också aktien vända den långa trenden.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Swing Trader Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Stockpicker Swing Trader
Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Swing Trader

Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Nekkar – Finns det mer att hämta?
23.02.2024

Nekkar – Finns det mer att hämta?

Norgebaserade Nekkar, som är noterat på Oslobörsen och tidigare gick under namnet TTS Group, har varit ett av våra favoritcase i Foreign Affairs länge.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Stockpicker Newsletter
Stäng×
Av
Axel Stenman Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början