Rapportlyft i ABB
18.04.2024

Rapportlyft i ABB

Stockholmsbörsen pendlade länge kring nollstrecket under torsdagens handel, men fick ett sent lyft med draghjälp av Wall Street.

OMXS30-index ökade 0,5 procent och OMXSPI lyfte 0,2 procent. Nordea rapporterade högre intäkter och lägre kostnader än förväntat. Avkastning på eget kapital var 17,8 procent även nivån på kärnprimärkapitalandelen överraskade positivt. Däremot är kommentarer kring aktieåterköp en besvikelse då banken anger att de återkommer senare under året med besked, troligen i slutet, när ECB godkänt deras kapitalmodell för utlåning till privatpersoner. Aktien steg 0,8 procent efter en svag öppning. Volvo Cars har ingått avtal med kinesiska batterijätten CATL om att samarbeta kring återvinning av elbilsbatterier. Aktien stärktes 2,2 procent.

Arjo redovisade ett något lägre resultat och lönsamhet än väntat under det första kvartalet. Bolaget upprepar sin prognos att den organiska omsättningstillväxten för helåret landar inom koncernens målintervall om 3-5 procent. Marknaden sålde ned aktien 9,9 procent. ABB rapporterade en försäljning under det första kvartalet som var 3 procent lägre än konsensusprognosen, men ett operationellt rörelseresultat som var 4 procent högre än väntat. Även orderingången var 3 procent högre än förväntat. Marknaden ställde upp aktien 6 procent. Investors substansvärde avkastade nästan dubbelt så mycket som börsindex under det första kvartalet. Totalavkastningen uppgick till 15 procent under det första kvartalet, vilket kan jämföras med Stockholmsbörsens totalavkastningsindex som steg 8 procent under samma period. Aktien sjönk 0,2 procent till 261,85 kronor.

Värmepumpsförsäljningen på den svenska marknaden minskade med 43 procent i det första kvartalet. Det uppger Svenska Kyl & Värmepumpföreningen. Nibe minskade 1 procent. EQT backade 5,9 procent efter att ha presenterat siffrorna för det första kvartalet. Citis analytiker tror att marknaden är besviken på att det går trögare än väntat för bolaget att ta in kapital. Tele2 levererade en stabil rapport för det första kvartalet, med en organisk tillväxt som var bättre än befarat. Kassaflödet var starkare än väntat, vilket bidrog till att skuldsättningsgraden sjönk till under det långsiktiga målet. B-aktien avancerade 6,7 procent.

Nokia presenterade en svagare rapport än väntat, med en försäljning och ett jämförbart rörelseresultat som var 6-7 procent lägre än konsensusprognosen. Mobile Networks försäljning minskade med 37 procent i konstanta valutor. Nokias aktie ökade 1 procent. Installationsbolaget Bravida har sparkat en chef som varit anställd på bolaget i flera decennier. Det bekräftar bolaget för Di. Aktien rekylerade upp 1.1 procent. Vitrolife rapporterade minskande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. I regionen Americas redovisade bolaget en negativ försäljningstillväxt på 14 procent i lokala valutor. Nedgången förklaras med ett tufft jämförelsekvartal. Resultatet före skatt var 143 miljoner kronor (130). Aktien handlades ned 7,8 procent.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
18.04.2024
Market Buzz – Volvo, Platzer och VEF

Market Buzz – Volvo, Platzer och VEF

Ålandsbanken skriver att Volvo fortsätter att visa på imponerande motståndskraft mot volymsvängningar. Trots en nedgång med cirka 10 procent för leveranserna av lastvagnar levererade koncernen en i stort sett oförändrad rörelsemarginal jämfört med föregående år och ett starkt kassaflöde. Banken bedömer att förutsättningarna är goda för att behålla en hög lönsamhet även framöver. Orderingången för CE verkar ha stabiliserats i västvärlden och ökar rejält i Kina. Det förefaller enligt Ålandsbanken som om Volvo fortsätter att prioritera lönsamhet före volymer, vilket resulterat i smärre förluster av marknadsandel under kvartalet.

Nettokassan uppgår i nuläget till cirka 52 miljarder kronor. Volvo är därmed fortsatt överkapitaliserat och utdelningsnivån på cirka 18 kronor per aktie bör kunna bibehållas även för 2024 och 2025. Kombinationen av god lönsamhet och starka kassaflöden gör att Ålandsbanken anser att värderingen av Volvo P/E 10,9x och EV/EBIT 7,6x för 2024 är alltför försiktig. Ålandsbankens värderingsmodell indikerar ett långsiktigt värde på över 400 kronor för aktien. Därför behåller banken sin positiva syn.

Efter Platzers rapport höjer Kepler sin förväntning på FFO under perioden 2024-2026 med 1-4 procent samtidigt som man upprepar Köprekommendationen och riktkurs 110 kronor. Fastighetsvärdet minskade marginellt med 0,1 procent, nettouthyrningen var fortsatt positiv och beläggningsgraden ökade till 93 procent. Vakanserna på kontorsmarknaden i Göteborg ser ut att stabiliseras och tack vare en förbättrad finansieringsmarknad emitterades nya obligationer. Projektutvecklingen motverkade den negativa påverkan från kassaflöde och avkastning. Potentiella katalysatorer är kontorstransaktioner och nya projektstarter.

Pareto ser rabatten på 55 procent i investmentbolaget VEF som överdriven och hävdar den senaste finansieringsrundan för TransferGo, som överträffade tilldelat NAV och den breda återhämtningen av offentliga fintech-tillgångar bör öka förtroendet för värderingarna. Dessutom med 95 procent av portföljen fullt finansierad för break even eller redan lönsamt, litet kontantbehov i portföljen och gott om utrymme tills obligationens löptid kan VEF strategiskt avvakta gynnsamma marknadsförhållanden. Pareto upprepar sin köprekommendation på VEF med riktkursen 3,30 kronor (3,10).

Källa: ABS, Kepler och Pareto

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Annons
18.04.2024
Small Cap - Rapportrally i Plejd

Small Cap - Rapportrally i Plejd

Plejd, som erbjuder tjänster inom belysning och hemautomation, rapporterade en ökande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Omsättningen steg 31,1 procent till 159 miljoner kronor (121,3). Rörelseresultatet fördubblades till 29,5 miljoner kronor (16,1). VD Babak Esfahani skriver i rapporten att Plejd inleder året med ett mycket starkt första kvartal, som fortsätter i samma linje som man såg under fjärde kvartalet 2023. Lagerläggningen hos grossister var något högre än normalt för perioden, vilket drivs av den ökande tillväxten i installationer. Plejd ser främst hur tillväxttakten i Sverige börjar öka igen men även de internationella marknaderna med Norge i spetsen ökar starkt. Aktien stärktes 7,9 procent till 232 kronor.

Stålgrossistbolaget BE Group avancerade 12,7 procent i spåren av sin delårsrapport. Nettoomsättningen sjönk 16,2 procent till 1 305 miljoner kronor (1 558). Rörelseresultatet förbättrades till 4 miljoner kronor (1). Kvartalet belastades med jämförelsestörande poster om -27 miljoner kronor (0) relaterat till avveckling av verksamheten i Baltikum. Avvecklingen bedöms generera ett positivt kassaflöde om cirka 30 miljoner kronor samt kommer ha en positiv inverkan på bolagets framtida resultat. Enligt rapporten är den finska marknaden generellt mer pressad än den svenska just nu på grund av de politiska strejkerna. När situationen lugnar ner sig bör rimligen efterfrågan öka åtminstone på kort sikt.

Impact Coatings har erhållit ett officiellt godkännande att vara volymleverantör av Coating Services till en kinesisk tillverkare av bränslecellsystem och bränslecellstackar för fordon och andra tillämpningar. Initialt, mot kommande beställningar, kommer Impact Coatings att tillhandahålla produktionskapacitet från sitt Coating Service Center i Shanghai upp till en volym motsvarande 9 miljoner CYN i intäkter. Impacts aktie lyfte 35 procent.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Sensys Gatso - Orderboken sväller
18.04.2024

Sensys Gatso - Orderboken sväller

Trots att trafiksäkerhetsföretaget Sensys Gatso Group fanns med redan i fjolårets vinnarnummer och därmed således även i det årets ”Vinnarportfölj”, så fick aktien förnyat förtroende även i årets upplaga (Newsletter 2093).

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Stockpicker Newsletter
Stäng×
Av
Jan Axelsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Sista chansen att teckna aktier i ScandiDos
18.04.2024

Sista chansen att teckna aktier i ScandiDos

ScandiDos är internationellt väletablerat inom området kvalitetssäkring av strålbehandling av cancer. Med patientens säkerhet i fokus driver ScandiDos på utvecklingen inom kvalitetssäkring med det egna varumärket Delta4. ScandiDos AB har sitt säte i Uppsala, Sverige, och är sedan 2014 noterat på Nasdaq First North Stockholm.

ScandiDos tillhandahåller världsledande verktyg för kvalitetssäkring av avancerad strålbehandling. Bolaget utvecklar mätsystem och beräkningsmjukvara för att kunna säkerställa att behandlingsplanen och behandlingsmaskinen kommer att leverera rätt strålning när patienten läggs på bordet. Detta gör ScandiDos genom att utveckla och producera hård- och mjukvara som man levererar som en komplett lösning till strålbehandlingsklinikerna. Bolaget har sedan start sålt och levererat väl över 1000 mätsystem till över 800 kunder i mer än 50 länder och ScandiDos stödjer dessa kunder med egna resurser och tillsammans med sina lokala distributörer.

Bolaget uppskattar att det finns omkring 9000 strålbehandlingskliniker i världen och detta ökar årligen, främst i utvecklingsmarknader. En stor och ökande del av klinikerna övergår till mer avancerade behandlingsformer där strålen anpassas och levereras i tre dimensioner under rörelse. Det är inom detta område ScandiDos erbjuder sina lösningar så det finns en betydande fortsatt marknad att bearbeta, utöver att sälja ytterligare funktionalitet och uppgraderingar till bolagets existerande kundbas.

Bolaget genomför just nu en nyemission  på 18,2 miljoner kronor. Sista teckningsdag är den 23 april.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 4 - 23 april 2024
Teckningskurs: 1,60 SEK per aktie
Emissionsvolym: 18,2 MSEK
Handel med teckningsrätter: 4 - 18 april
Teckningsförbindelser: Ca 40%
Värdering: 73 MSEK pre-money
Handelsplats: Nasdaq First North


Dokument och filer

Memorandum

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Teckna via BankID

Videopresentation

Hemsida

Delta4

Stäng×
Relaterade ämnen
Avgörande läge i Vitrolife
18.04.2024

Avgörande läge i Vitrolife

Under torsdagen rapporterar Vitrolife och de tekniska förutsättningarna visar att aktien står inför ett avgörande. Vi har några viktiga nivåer att hålla under uppsikt.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Swing Trader Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Stockpicker Swing Trader
Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Swing Trader

Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Låter du rädslan kontrollera din aktiehandel?
18.04.2024

Låter du rädslan kontrollera din aktiehandel?

Alla vill bli aktiemiljonärer men faktum är att många slutar efter endast 5 år på grund av rädsla. Här är 5 steg för att bli en orädd trader.

 1.  Minska risken
  1. Om man sänker risken är det enklare att kontrollera egot och känslorna.
  2. Har man kontroll på sina känslor ökar conviction (självsäkerhet/övertygelse).
  3. Ökad conviction leder ofta till bättre exekvering.
 2. Testa dina setuper på historisk data
  1. Om du inte har koll på vilka setuper du handlar, kommer du aldrig att ha conviction. Utan conviction finns inget självförtroende.
 3. Se till att du gör vinstaffärer
  1. Vinstaffärer är det bästa sättet att bygga självförtroende och conviction.
  2. Se till att kontrollera ditt självförtroende så att det inte blir FÖR bra. Var ödmjuk.
 4. Sätt upp mål
  1. Sätt upp mål, nå målen, öka målen och repetera detta mönster.
 5. Lev ett balanserat liv
  1. Träning, avkoppling och bra relationer hjälper till att skapa ett balanserat liv.

Vill du veta mer om hur du kommer igång med kortsiktig aktiehandel? Här finns info om vår tradingprodukt Stockpicker Swing Trader.

Stäng×
Relaterade ämnen
Rekyl i Munters kan erbjuda köpläge
18.04.2024

Rekyl i Munters kan erbjuda köpläge

Munters har nu i tre handelssessioner stängt under 50 perioders medelvärde och en större rekylfas indikeras.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Swing Trader Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Stockpicker Swing Trader
Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Swing Trader

Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Söder Sportfiske - Från succé till bottennapp
18.04.2024

Söder Sportfiske - Från succé till bottennapp

Intresset var stort när Söder Sportfiske noterades på börsen i september 2021 och övertecknades tiofaldigt. Bolaget är en ledande e-handlare inom allt från fiskespön till beten och kringutrustning för sportfiskare, men har också fysisk försäljning i butik.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Stockpicker Newsletter
Stäng×
Av
Jan Axelsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Ytterligare storpost mäklad i Dustin
17.04.2024

Ytterligare storpost mäklad i Dustin

Stockholmsbörsen handlades upp på onsdagen med draghjälp av fallande räntor.

OMXS30-index steg 0,5 procent och OMXSPI stärktes 0,3 procent. Volvo rapporterade ett högre resultat än väntat för årets första kvartal. Marknaden ställde upp aktien 2 procent. Mer om rapporten finns att läsa i separat notis längre ned. Gruvbolaget Boliden ökade 2,1 procent sedan Goldman Sachs höjt rekommendationen till Neutral (Undervikt). Dessutom höjs riktkursen till 335 kronor (260).

Ericsson steg ytterligare 0,7 procent efter gårdagens rapport. Flera analyshus har sänkt sina riktkurser för telekombolaget. SEB är mer positiva och har justerat upp rekommendationen till Köp (Behåll). Även Ålandsbanken står fast vid sin försiktigt positiva syn på Ericsson. Kvartalsutfallet stödjer bankens scenario om en bättre geografisk mix från andra halvåret i år, vilket bör driva såväl försäljningstillväxt som marginaler.

Carnegie internmäklade en post i Truecaller omfattande 2 miljoner aktier till kursen 32,16 kronor. Posten är värd 64,3 miljoner kronor och motsvarar 0,52 procent av kapitalet. Carnegie höjer riktkursen till 68 kronor (66) med bibehållen köprekommendationen. Aktien klättrade 4,1 procent till 32,30 kronor. ABG Sundal Collier mäklade strax innan klockan 10 en storpost om 6,1 miljoner i aktier i it-återförsäljaren Dustin till ett värde om 84 miljoner kronor. Posten motsvarade cirka 1,3 procent av de totala antalet aktier i Dustin. Aktien föll 1 procent till 13,52 kronor.

När Region Skåne polisanmälde installationsbolaget Bravida efter misstänkt överfakturering slog ledningen bort kritiken om systematiskt fusk inom företaget. Nu kan Di avslöja att ledningen på Bravida i Malmö har pressat anställda att överfakturera. Aktien rasade 10,3 procent. Tisdagens rapportförlorare HMS Networks stängde oförändrat efter att ha handlats på plussidan. DNB Markets har höjt rekommendationen till Köp (Sälj) samt justerat upp riktkursen till 540 kronor (450). Safello kom på onsdagen med en omvänd vinstvarning till följd av preliminär positiv ebitda om 4,7 miljoner kronor under första kvartalet 2024, motsvarande en ökning om 224 procent jämfört med motsvarande kvartal 2023. Preliminärt uppgick rörelseresultatet till 4,7 miljoner kronor, vilket är en ökning om 58 procent jämfört med samma period förra året. Aktien rusade 26,8 procent.

Vertiseit, som levererar digitala lösningar för kundupplevelse i butik, rapporterade en ökad omsättning och ett kraftigt förbättrat ebitda-resultat jämfört med motsvarande period ett år tidigare. Marknaden ställde upp aktien 9,5 procent. Radarsensorbolaget Acconeer meddelade efter tisdagens stängning att det erhållit en så kallad designvinst med ett uppskattat värde om 330 miljoner kronor, under en sjuårsperiod med start 2026. Aktien adderade 26,7 procent.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början