Stäng
Prenumerera gratis på Sveriges ledande nyhetsbrev inom bank & finans
Virgin Galactic nästa tillväxtsaga?
29.09.2020

Virgin Galactic nästa tillväxtsaga?

Virgin Galactic steg med 24,8 procent upp till 20,51 dollar igår och det ser onekligen ut som att aktien blivit något av en ny tillväxtfavorit bland analytiker på Wall Street.

Detta är en låst artikel. Logga in som prenumerant för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Swing Trader Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingtjänst som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Prenumerant
Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Swing Trader

Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingtjänst som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
29.09.2020
Stabilt bolagsbygge ger spekulativt köp

Stabilt bolagsbygge ger spekulativt köp

Värderingen lockar inte bara oss, även bolagets VD har passat på att köpa aktier.

Detta är en låst artikel. Logga in som prenumerant för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Stockpicker Newsletter är Sveriges ledande oberoende aktietidning. Beställ
Prenumerant
Stäng×
Av
Jan Axelsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Stockpicker Newsletter är Sveriges ledande oberoende aktietidning. Beställ
Annons
Stockpicker intervjuar - Metacon
29.09.2020

Stockpicker intervjuar - Metacon

Metacon erbjuder marknaden produkter baserade på patenterad teknologi för kostnadseffektiv produktion av vätgas från biogas eller andra kolväten för bränsle- och energikonsumtion inom transportsektorn, industrin, fastighetssektorn och privatbostäder med bättre miljö och klimat som resultat.

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund.

– Jag är född och uppvuxen i Enköping men tillbringade huvuddelen av mitt vuxna liv utanför Sverige, främst i England och Schweiz. Sedan några månader är jag emellertid skriven i Sverige.

metaVD

Christopher Törnblom, VD

Jag har högre utbildning från affärskola i Schweiz och universitet i USA. Har i hela mitt professionella yrkesliv varit verksam inom finans och har bred erfarenhet från de globala finansmarknaderna.

Kan du beskriva Metacon och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

– Vi är ett energiteknikbolag med en produktportfölj för framställning av vätgas och relaterade applikationer. Våra produkter producerar både elkraft och värme med vätgas som bränsle. Kärnan och det som är unikt är en patenterad katalytisk process, där kolväten (såsom biogas) reformeras och blir vätgas. Vätgasen kan användas som råvara eller i en bränslecell för att generera el och värme hos intressenter som transportsektorn, industrin och fastighetssektorn. 

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

– Vi säljer i dagsläget enstaka system för demonstrations- och testsyften. Vi har en produktion i vårt grekiska dotterbolag för mindre volymer men i ett led av förestående kommersialisering ämnar vi etablera starka partnerskap för distribution och licenstillverkning.

mtes

Hur har Er verksamhet påverkats av COVID-19?

– Vi har främst påverkats av logistikstörningar vilket gjort att leveranser till kund försenats och vi har märkt av sämre materialåtkomst och längre ledtider. Reserestriktionerna har också försvårat installationer hos kund och möjligheterna att besöka presumtiva kunder. Detta har emellertid möjliggjort att vi kunnat dedikera tid åt produktutvecklingen och interna tester.     

Ni genomför just nu en nyemission där Ni tar in ca 80 MSEK. Vad skall Ni använda emissionslikviden till?

– Pengarna skall främst användas till utbyggnad av organisationen och global tillverkning- och försäljningsinfrastruktur. Vi avser också gå in mer aktivt i samarbeten och konsortier där våra produkter kan utgöra en stor del i projekten.

Vilka är de största riskerna i Er verksamhet?

– Största riskerna ligger onekligen i vår förmåga att framgångsrikt snabbt kunna skapa produktionskapacitet som matchar efterfrågan.

Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från denna?

– Anser inte att vi har någon direkt konkurrens beträffande framställning av vätgas från kolväten. Jag vill också påstå att vi snarare är ett komplement till alternativa metoder; framförallt produktion av vätgas genom elektrolys, en process där man använder elektricitet för att spjälka upp vattenmolekyler till vätgas och syre.

Konkurrensen för våra CHP (kraftvärmesystem) produkter torde vara konventionella alternativ såsom värmepumpar.

Hur stor är Metacons potentiella marknad?

– Den globala vätgasmarknaden i en rapport från 2017 av analysföretaget Persistence Market Research uppskattades världsmarknaden för vätgas samma år att uppgå till 120 miljarder USD, och uppvisar en årlig tillväxt om 6,1 procent. Marknaden för Combined Heat and Power (CHP) är i dagsläget värd ca 35 miljarder USD på årsbasis och väntas uppvisa en årlig tillväxt på drygt 7%.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Metacon?

– Vi har produkter för framtiden med unika patent och egenskaper! Världen genomgår en betydande energiomvandling mot grönare alternativ. Detta synsätt har manifesterats i EU kommissionens ¨Powering a climate-neutral economy: An EU Strategy for Energy System Integration¨ som presenterades 2020-07-08. Kommissionens skrivelse till parlamentet, rådet och olika kommittéer pekar på att investeringar på 430 miljarder euro behövs fram till 2050. 

Avslutningsvis om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser Metacon ut då?

– Metacon är ett väl etablerat företag med verksamhet på alla viktiga marknader. Vi ingår möjligtvis i en stor industrikoncern med global infrastruktur både gällande produktion, sales & marketing och support.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 21 september - 5 oktober 2020.

Teckningskurs: 2,06 SEK per aktie.

Emissionsbelopp: 80 MSEK.

Handel i teckningsrätter: 21 september - 1 oktober 2020.

Handel i BTA.er: 21 september fram till omvandling till stamaktier vilket sker preliminärt under vecka 45.

Handelsplats: Nordic Growth Market SME.


Dokument och filer

Teaser

Prospekt

Anmälningssedel

Teckna med BankID

Hemsida

Stäng×
Relaterade ämnen
28.09.2020

Dags för Evolution Gaming att testa motstånd?

En flera månader lång konsolidering har ägt rum i Evolution Gaming.

Detta är en låst artikel. Logga in som prenumerant för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Swing Trader Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingtjänst som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Prenumerant
Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Swing Trader

Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingtjänst som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Närmare 40 procents uppsida i denna aktie
28.09.2020

Närmare 40 procents uppsida i denna aktie

När coronarädslan på börsen var som värst i mars, rasade tillverkaren av premiumytterkläder till kursnivåer kring 15 usd, samma som vid IPO:n nästan exakt tre år tidigare.

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1813 (27 september 2020)

GOOS | NYSE | 28,8 usd | KÖP

Som mest kostade en aktie drygt 70 usd i november 2018, men handelskonflikten mellan USA och Kina satte då stopp på placerarnas eufori.

Verksamheten har däremot tuffat på och nettoomsättningen har klättrat med en genomsnittlig årlig tillväxttakt (CAGR) på 35% de senaste fem åren till 958 Mcad i det brutna räkenskapsåret 2020 som slutade i mars. Samtidigt har man även lyckats öka lönsamheten markant, då rörelsemarginalen (EBIT) har stigit med 9,6 procenenheter till 21,6% under perioden.

Canada Goose grundades 1957, av farfadern till nuvarande vd:n och storägaren Dani Reis. Kvalité har alltid varit bolagets översta ledord, och marknadsfokus ligger tydligt på lyxsegmentet. Bolagets dunjackor används flitigt både på polarexpeditioner och i de fina delar av världens storstäder. Med en prislapp på mellan 10 000 och 15 000 kr har de blivit en populär statussymbol.

En stor del av de senaste årens tillväxt har drivits av omställningen mot allt mer försäljning direkt till konsumenten (Direct-to-customer, DTC), dvs genom egna flaggskeppsbutiker samt e-handel. Det var inte förrän år 2015 som man lanserade egen onlinebutik i USA, och först året efter öppnades de första egna butikerna i New York och Toronto. Idag har man 21 egna butiker globalt och ambitionen är att minska beroendet av grossister mer och mer, för att istället bättre styra över kundupplevelsen och därmed försäljningen, vilket även gynnar lönsamheten. Till exempel har man i sina egna butiker köldrum, där kunden kan testa jackornas prestanda.

Än idag är Nordamerika den regionen där man genererar störst andel av omsättningen (omkring 65%), men varumärket växer så det knakar även i andra delar av världen, främst i Europa och Asien. Under räkenskapsåret 2019 (pre-corona) uppgick tillväxttakten i Kanada till nästan 30%, i USA drygt 35% och i resten av världen 61%.

Föga förvånande har Kina blivit en av bolagets absoluta fokusmarknader, tack vare landets utpräglade affinitet för lyxkonsumtion. 2018 lade man fram sina expansionsplaner för regionen och öppnade tre butiker i Kina och två i Hong Kong. Uppmaningen i kinesisk media att bojkotta bolaget efter Kanada arresterade Huawei's finanschef hade bara en kortvarig negativ effekt.

Inte heller Covid-19 pandemin tycks stoppa framfarten i Kina. Tvärtom annonserade bolaget nyligen att man ska öppna ytterligare fyra (4) butiker i Kina under innevarande räkenskapsår. Beslutet tas med hänsyn till att den kinesiska ekonomin återhämtas för tillfället snabbare än den nordamerikanska, samtidigt som många kineser tidigare köpte sina Canada Goose produkter när de var på resande fot. Totalt brukar två tredjedelar av all kinesisk lyxkonsumtion göras utomlands, så det är av yttersta vikt att kunna nå dessa köpare nu när de mestadels reser inrikes.

Investeringar gör man även på den digitala fronten inom e-handel och omnikanalerbjudandet inför den viktiga höst- och vinterperioden, där man brukar generera omkring 80% av årets vinst. Just e-handeln har visat sig vara mest motståndskraftig under den utmanande perioden mellan april och juni, där bolagets omsättning för övrigt minskade till 26,1 Mcad, från 71,1 Mcad under samma period i fjol. Orsaken var förtstås de temporära nedstängningarna i många länder, samt leveransstörningar till grossistledet. Till följd av det stora volymtappet redovisade man en rörelseförlust på 59 Mcad. Balansräkningen klarar den nuvarande svackan dock utan problem och vid slutet av juni hade man enbart en minimal nettoskuld.

Kortsiktigt är situationen givetvis mycket osäker och vd Dani Reis varnar för fortsatt negativa Covid-19 effekter under Q2 i det brutna räkenskapsåret. Uppstarten efter nedstängningarna har varit långsam i de egna butikerna, vilket förstärks av det klassiska säsongsmönstret med trögare försäljning under sommarmånaderna. Just i detta avseende vill man bli mer balanserad genom en expansion av produkterbjudandet mot fler vår- och höstkläder. På så sätt vill man även växa i varmare regioner där dunjackor är mindre efterfrågade. Dessutom har man även långt gångna planer att ge sig in i skobranschen.

Tillväxtpotentialen på lite längre sikt är med andra ord mångsidig och betydande. Före pandemins utbrott siktade ledningen på en omsättnings-CAGR på minst 20% under räkenskapsåren 2020-22, samt en CAGR på minst 25% för vinsten per aktie under samma period. När läget har normaliserats igen bör dessa siffror vara ytterst aktuella igen. Nästa räkenskapsår (2022) som börjar i april kommer förhoppningsvis vara utan större extraordinära coronaeffekter, vilket borde öppna för en vinståterhämtning mot 1,3 cad per aktie och därmed i linje med förra räkenskapsårets (2020).

Värderingsmässigt innebär det att aktien handlas på P/E-tal om ca 29 på nästa års förväntade vinst, vilket är i linje med konkurrenten Moncler som växer långsamare, men 35% lägre än t.ex. NIKE och hela 62% lägre än snabbväxande Lululemon. När vinden väl vänder ser vi kurser kring 40 usd som realistiska. Köp.

Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker
Kan ny VD lyfta MedTech-bolaget?
28.09.2020

Kan ny VD lyfta MedTech-bolaget?

Kortsiktigt ser vi ett tydligt tapp av momentum i orderboken men en ny och erfaren VD kan på sikt ge ett lyft.

Detta är en låst artikel. Logga in som prenumerant för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Stockpicker Newsletter är Sveriges ledande oberoende aktietidning. Beställ
Prenumerant
Stäng×
Av
Per Bernhult Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Stockpicker Newsletter är Sveriges ledande oberoende aktietidning. Beställ
28.09.2020
Veckan i backspegeln… v39

Veckan i backspegeln… v39

Börsfrossa… De amerikanska börsmarknaderna har fortsatt att uppvisa svaghet i veckan.

Detta är en låst artikel. Logga in som prenumerant för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Stockpicker Newsletter är Sveriges ledande oberoende aktietidning. Beställ
Prenumerant
Stäng×
Av
Jacek Bielecki Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Stockpicker Newsletter är Sveriges ledande oberoende aktietidning. Beställ
27.09.2020

Bottnar guldet här?

Köparna gjorde ett tydligt försök att etablera guldpriset ovanför psykologiskt viktiga 2000 dollar i augusti men då man misslyckades med detta kom vinsthemtagningar in och råvaran handlas nu i en tydlig rekylfas.

Detta är en låst artikel. Logga in som prenumerant för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Stockpicker Newsletter är Sveriges ledande oberoende aktietidning. Beställ
Prenumerant
Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Stockpicker Newsletter är Sveriges ledande oberoende aktietidning. Beställ
Vi höjer IT-distributören till köp
26.09.2020

Vi höjer IT-distributören till köp

De två senaste kvartalsrapporterna visade sig förvånansvärt motståndskraftiga mot pandemin. Vi höjer rekommendationen till köp.

Detta är en låst artikel. Logga in som prenumerant för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Stockpicker Newsletter är Sveriges ledande oberoende aktietidning. Beställ
Prenumerant
Stäng×
Av
Jan Axelsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Stockpicker Newsletter är Sveriges ledande oberoende aktietidning. Beställ
Här har marknaden tecknat in för mycket positivt
25.09.2020

Här har marknaden tecknat in för mycket positivt

Återinförd utdelning och en bra riskspridning räcker inte. Värderingen avskräcker och vi sätter säljstämpel.

Detta är en låst artikel. Logga in som prenumerant för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Stockpicker Newsletter är Sveriges ledande oberoende aktietidning. Beställ
Prenumerant
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Stockpicker Newsletter är Sveriges ledande oberoende aktietidning. Beställ

Mina Bevakningar


Inget konto?

Annons
Annons
Till början