EQT säljer storpost i BHG Group
06.12.2023

EQT säljer storpost i BHG Group

Stockholmsbörsen noterades högre på onsdagen med Clas Ohlson som en vinnare.

OMXS30-index ökade 1 procent och OMXSPI lyfte 1,1 procent. SHB spår att inflationstakten, mätt som KPIF, kommer sjunka betydligt mindre än vad Riksbanken räknat med i november. Detta med anledning av de volatila elpriserna som rusade under månaden. Nordea upprepade på onsdagen sin prognos om att den första räntesänkningen kommer i september 2024. Och Nordea spår att ECB sänker räntan i juni. Ericsson fortsatte sin uppgång med 1,3 procent i spåren av det stora avtalet med AT&T. Skanska säljer ägandet i LaGuardia Terminal B i New York för 1,2 miljarder kronor. Aktien ökade 1,4 procent till 173,40 kronor.

Prylkedjan Clas Ohlson rapporterade ett justerat rörelseresultat på 277 miljoner kronor vilket var en ökning från 112 miljoner kronor under samma kvartal 2022. Utfallet var klart bättre än marknadens estimat på 219 miljoner kronor. Aktien handlades upp 15,4 procent till 150,70 kronor. Sedan årsskiftet har börsvärdet mer än fördubblats. Riskkapitalbolaget EQT:s Public Value-fond har sålt sina återstående 12,2 procent av aktierna i e-handelsbolaget BHG Group. Aktierna avyttrades till ett begränsat antal nordiska och internationella institutionella investerare till kursen 11,50 kronor per aktie. Försäljningspriset motsvarar en rabatt på cirka 7,4 procent jämfört med BHG:s senaste stängningskurs på tisdagen. Aktien avancerade 6,4 procent till 13,22 kronor.

Annons

Nordea spår ett ökat sug för fjällresor i spåren av en tidig vinter. Nu ser man köpläge i Skistar vars aktie lyfte 4,8 procent. Med ett ökat bokningstryck bör även försäljningssiffrorna och vinsten stega i Skistar, anser Nordea som höja prognosen för omsättningen med 2 procent och ebit-resultatet med 7 procent. Investeringsbolaget Nordstjernan har sålt drygt 6 miljoner aktier i NCC till kursen 107 kronor per aktie. Av aktierna är cirka 1,4 miljoner tidigare A-aktier som Nordstjernan har låtit stämpla om till B-aktier. NCC B sjönk 5,2 procent till 110 kronor. Swedbank internmäklade två poster omfattande 160 000 respektive 184 952 aktier i Tobii Dynavox på onsdagen. Posterna var sammantaget värda cirka 14 miljoner kronor. Aktien steg 2,1 procent.

Bufab höjer sitt lönsamhetsmål och vill nu nå en rörelsemarginal på 14 procent senast 2026. Bolagets tidigare mål var en rörelsemarginal på 12 procent senast 2023 och under årets första tre kvartal har marginalen legat på 12,8 procent. Marknaden ställde upp aktien 4,5 procent. Joachim Kuylenstierna får lämna sin post som tillförordnad vd för Fastator. Inget kriminellt har funnits i Fastator-vd:n Joachim Kuylenstiernas förehavanden i bolaget, enligt en utredning som bolagets styrelse själv initierat. Aktien stärktes 10,7 procent. Flexqube har fått en första order på det nya och patenterade AMR-systemet Flexqube Navigator på den nordiska marknaden. Ordervärdet uppgår till 5,2 miljoner kronor och kunden är en global tillverkare av kommersiella fordon. Aktien stärktes 9,4 procent till 13,35 kronor.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
06.12.2023
Market Buzz – Zealand Pharma

Market Buzz – Zealand Pharma

Det danska läkemedelsbolaget Zealand Pharma hade en utbildningsdag för investerare igår och gick igenom deras kliniska studier av nya substanser i tidiga faser. Idag är nära en miljard av jordens befolkning överviktig och sedan mitten av 2021 har försäljningstillväxten för fetmasläkedel tagit fart. SEB skriver att marknaden förväntas mångdubblas de kommande åren när mer effektiva läkemedel finns tillgängliga. GLP-1 produkter har även en positiv effekt på många andra livsfarliga sjukdomar som till stor del relateras till övervikt.

Zealand hade bjudit in tre ledande auktoriteter inom fetmamediciner och deras budskap är att bolaget har tre lovande framtida läkemedelskandidater för att behandla fetma men även andra sjukdomar. SEB anser att presentationerna påminde banken om att bolaget har en lovande portfölj av läkemedel som kan hjälpa patienter i framtiden som drabbats av övervikt och relaterade sjukdomar. Aktien rankas Köp.

Källa: SEB

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Annons
06.12.2023
Small Cap - Betydande framsteg för Moba Network

Small Cap - Betydande framsteg för Moba Network

First North-listade Moba Network meddelar att bolagets ansträngningar under de senaste kvartalen har resulterat i betydande framsteg. Med fokus på att fortsätta utveckla bolagets plattformar, kan man rapportera att Porofessor, en av Mobas förvärvade plattformar, ökat kraftigt i antal nedladdningar sedan förvärvet. Porofessor har nått totalt 11,5 miljoner nedladdningar, med en stabil tillväxtsiffra på över 7 800 per dag. Dessutom observerar bolaget en positiv trend i intäkter per användare. I verksamhetsuppdateringen skriver Moba att utöver utvecklingen av Porofessors användarbas, har bolaget aktivt arbetat med att strukturera och utveckla sina övriga plattformar och sitt YouTube-nätverk, Union For Gamers. Aktien förbättrades 7,4 procent i tunn handel.

Annons

OssDsign skriver i ett pressmeddelande att bolaget förväntar sig att intäkterna för det fjärde kvartalet 2023 kommer att överträffa marknadens förväntningar. De preliminära totala intäkterna för perioden oktober - november uppgår till 25,2 miljoner kronor, främst till följd av en fortsatt stark marknadsutveckling för bolagets ortobiologiprodukter och ett antal större ordrar från ett stort sjukhusnätverk. En fullständig finansiell rapport för det fjärde kvartalet kommer att presenteras i bokslutskommunikén för 2023, som publiceras den 6 februari 2024. Aktien rusade 21,8 procent till 7,72 kronor.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Dagens daytrade - Boozt
06.12.2023

Dagens daytrade - Boozt

En av vinnarna de senaste veckorna på Stockholmsbörsen är Boozt. Nu börjar dock läget bli riktigt ansträngt.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Swing Trader Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Stockpicker Swing Trader
Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Swing Trader

Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Veckans Affärscase - VBG Group
06.12.2023

Veckans Affärscase - VBG Group

VBG Group har verkligen visat framfötterna under börsåret 2023. Sedan årsskiftet noteras aktien 68 procent högre, de tre senaste månaderna har aktien ökat med närmare 30 procent. I ett månadsperspektiv är dock avkastningen flat.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Stockpicker Newsletter
Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Tredje vågen av förnyelsebar energi
06.12.2023

Tredje vågen av förnyelsebar energi

2023 utmärker sig som genombrottsåret för solvärme i industrin. En tredubbling av volymen förväntas. Bland installationerna finns svenska Absolicons solfångarfält hos Carlsberg och Birra Peroni. Internationella energimyndigheten spår att solvärme blir tredje vågen inom förnyelsebar energi efter ett decennium av snabb tillväxt för vindkraft och solceller.

Globalt står värme för hälften av det totala energibehovet. Största delen av den värmen kommer från olja, kol och gas. För att nå klimatmålen har Internationella energimyndigheten IEA påvisat att solvärme behöver stå för fem procent av industrins värmebehov år 2030, och öka till elva procent år 2050. Det innebär investeringar om en trillion dollar i solvärme för industrier.

Tendenserna märks redan. Branschen prognostiserar en tredubbling av installationsvolymen av industriell solvärme 2023 jämfört med 2022.

Sammantaget indikerar solvärmens förväntade tillväxt en tredje våg av förnyelsebar energi, efter vindkraft och solceller.

Investera i Absolicon här

Stöd för tillverkning av utrustning

40 procent av koldioxidutsläppen kommer från värme. För att ställa om industrierna behövs stora mängder utrustning som solfångare, värmeväxlare och värmepumpar. USA har därför beslutat om 10 miljarder dollar i skattesubventioner för produktionslinor som massproducerar teknologier för en grön omställning. EU har en motsvarande plan för Europa.

– Redan nu planeras projekt som skulle sjudubbla arealen av koncentrerande solfångare för industrier i Europa, konstaterar Joakim Byström, vd för Absolicon som under 2023 driftsatt solvärmeinstallationer hos bland annat Carlsberg och Birra Peroni.

Stark produktionsförmåga för att möta den stora tillväxten

Antalet solvärmeinstallationer hos industrier ökade med 60 procent mellan 2021 och 2022. En fortsatt stark tillväxt förutsätter en stor ökning av tillverkningskapaciteten.

Svenska Absolicon har utvecklat en koncentrerande solfångare för industrivärme. Idag använder bland annat Carlsberg, Birra Peroni och Colgate-Palmolive solvärme från Absolicon.

För att skapa en konkurrenskraftig affär för solfångarna har Absolicon utvecklat en produktionslina för lokal massproduktion av solfångare.

2022 såldes produktionslinor i Egypten och Kanada och under 2023 har ytterligare ett bolag meddelat sin avsikt att installera Absolicons produktionslina.

Investera i Absolicon här

Med ett globalt nätverk av robotiserade produktionslinor kan Absolicon möta den växande efterfrågan.

– Vi står i startblocken för leverans av två produktionslinor och har en plan för att sälja ytterligare åtta till år 2026, säger Joakim Byström.

För att skapa en långsiktig finansiell stabilitet har Absolicons styrelse beslutat att genomföra en företrädesemission om cirka 46 MSEK. 62 procent av emissionen är garanterad genom teckningsförbindelser från styrelse och ledning samt garanter.

World Energy Transitions Outlook: 1.5°C Pathway (irena.org)
Future role of solar heat in IEA’s Net Zero Roadmap | Solarthermalworld
Deep insights into solar market development on the global, national and sector-specific levels | Solarthermalworld
Promising Solar Industrial Heat Outlook 2023-2026 | Solarthermalworld


ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

Företrädesemission: 1-15 december 2023.

Teckningskurs: Teckningskursen är 180,00 SEK per unit, motsvarande 15,00 SEK per B-aktie.

Ägarspridning: För det fall inte samtliga units tecknas med stöd av uniträtter ska tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter ske.

Uniträtter: Aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje (1) aktie som ägs på avstämningsdagen den 29 november 2023, och femton (15) uniträtter ger rätten att teckna en (1) unit. En (1) unit består av tolv (12) B-aktier, två (2) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 1B med löptid om cirka 12 månader och två (2) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 2B med löptid om cirka 36 månader. Emissionsbeloppet uppgår till initialt ca 46 miljoner kronor.

Prospekt och informationAnsvarsbegränsning

Det som skrivs på stockpicker.se eller i våra produkter representerar våra egna åsikter. I vissa artiklar länkar vi till andra hemsidor i källhänvisande syfte eller för att erbjuda rekommenderad läsning. Vi tar inget ansvar för informationen på dessa sidor, eller att informationen där är uppdaterad. Materialet som Stockpicker producerar utgör inte tillhandahållande av investeringsrådgivning från Stockpicker enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden (“LVM”). Materialet skall inte i något fall uppfattas som investeringsrekommendationer, enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument eller investeringsanalyser enligt LVM, eller som att Stockpicker utarbetar eller sprider investeringsrekommendationer eller investeringsanalyser. Allt användande av informationen som Stockpicker producerar, exempelvis att sprida information vidare alternativt agera med investeringar på grund av informationen, sker på egen risk. Vi friskriver oss helt från ansvar för det resultat som kan bli följden av att en läsare på olika sätt använder sig av information som finns tillgänglig på stockpicker.se samt i våra nyhetsbrev/sociala medier osv.

Stäng×
Relaterade ämnen
Överköpt läge i Balder - Vi letar affärsläge
06.12.2023

Överköpt läge i Balder - Vi letar affärsläge

Både börsen som helhet och flera sektorer är väldigt överköpta just nu, något som kan erbjuda affärslägen de kommande veckorna.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Swing Trader Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Stockpicker Swing Trader
Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Swing Trader

Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Stockpicker intervjuar - Flowocean
06.12.2023

Stockpicker intervjuar - Flowocean

Flowocean AB är ett svenskt teknikföretag med egenutvecklade och patenterade lösningar av den bärande delen av konstruktionen för flytande havsbaserade vindkraft, det vill säga för fundamentet. Tack vare användning av vajrar i bärande delar av konstruktionen har Flowoceans lösning betydligt lägre vikt än konkurrerande lösningar på marknaden. Då stålvikt är en av de största kostnadsdrivarna för flytande vindkraft möjliggör Flowoceans lösning stora kostnadsbesparingar. Mindre stål innebär dessutom mindre miljö- och klimatpåverkan. Flowoceans affärsidé är att via licenstagare erbjuda marknadsledande egenutvecklat och patenterat koncept för flytande vindkraft till Totalentreprenörer, vilka i sin tur säljer, bygger och levererar Flowoceans lösningar till slutkunder såsom i första hand europeiska energi-, olje- och gasbolag.

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund.

– Jag är 31 år gammal, bor i Solna med sambo och två barn. Civilingenjör i energisystem, tog examen i Västerås 2017. Började arbeta på Flowocean deltid redan under studietiden 2015 och började sedan fulltid efter examen. Blev VD i Flowocean 2021 och var med om en större buy-out 2022 från dåvarande huvudägaren tillsammans med flera av de som idag sitter i styrelsen och ledningen. 

kos1

Cristoffer Kos, VD

Har ett brinnande intresse för teknik, affärsutveckling och strategi så jag trivs bra i VD-rollen. Jag känner stor passion för Flowocean och ser att vår lösning både är en bra affärsmöjlighet och kan vara med och hjälpa till att ställa om och bygga ut vårt energisystem.

Kan du beskriva Flowocean och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

– Flowocean AB är ett svenskt teknikföretag med egenutvecklade och patenterade lösningar av den bärande delen av konstruktionen för flytande havsbaserade vindkraft, det vill säga för fundamentet.

Vi är ett team på 8 personer inklusive styrelse och har ungefär 120 ägare. Av dessa har många varit engagerade i bolaget i flera år. Bolaget sitter i Västerås och arbetar främst mot europeiska marknader inklusive Sverige.

Vårt mål är att bli en ledande teknisk leverantör av flytande fundamentslösningar. 

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

– Vi har valt en skalbar affärsmodell som bygger på licensiering där en totalentreprenör får komplett ansvar för leverans mot slutkund. Denna affärsmodell innebär att vi kan skala upp försäljning utan stora investeringar och kapitalbindning i tillverkning och garantier. Med denna modell kan vi bli kassaflödes positiva i närtid och därefter få en snabb uppskalning likt ett SaaS-bolag snarare än ett traditionellt industribolag.  

flow4

Vi är en teknikutvecklare i grunden och ska därmed lägga all fokus på att maximera försäljningen av vår produkt som vi ser har en stor konkurrensmässig fördel. Därför har vi också valt att inte arbeta med projektutveckling som är resurskrävande och har långa tidshorisonter. Det finns redan massor av projektutvecklare som utvecklar många projekt globalt, genom att ha den bästa tekniska lösningen kan vi vinna många upphandlingar och sälja till flera projekt.

Ni genomför just nu en nyemission där Ni tar in ca 5 MSEK samtidigt som Ni förbereder en notering under 2024. Kan du berätta kort vad skall Ni använda emissionslikviden till samt hur planerna för Er notering ser ut? 

– Det finns en starkt växande global marknad för flytande havsbaserad vindkraft. Bara i Sverige utvecklas projekt idag för över 200 TWh el där flytande fundament krävs eller övervägs på grund av vattendjupen, vilket är mer än hela Sveriges nuvarande totala elproduktion. EU vill fördubbla mängden vindkraft de kommande 7 år och har identifierat havsbaserad vindkraft som en mycket viktig strategisk del i utökningen och omställningen av vårt energisystem. 

I kontakt med potentiella slutkunder har vi förstått att de fundamentslösningar för flytande vindkraft som finns på marknaden idag inte är tillräckligt kostnadseffektiva och att det därmed finns ett stort behov för vårt unika innovativa koncept. De lösningar som är certifierade och testade i pilotprojekt på marknaden idag har ännu inte börjat produceras kommersiellt. Det finns därmed en stark ”window of opportunity” för oss på marknaden. Vi vill därför vara snabba i vår kommersialisering för att kunna nå stora marknadsandelar tidigt.

Nästa steg inför kommersialisering är att vi konceptcer­tifierar vårt flytande fundamentskoncept. Certifieringen är förutsättning för att få avtal på plats och samarbete med en totalentreprenör som säljer, tillverkar och levererar våra fundamentslösningar mot slutkund. Arbetet är inlett och både det interna teamet och nödvändiga externa resurser står redo för genomförande.

Syftet med denna emission är att intensifiera arbetet med certifieringen och förbereda bolaget inför en kommande IPO på Spotlight under våren 2024 där vi siktar på att ta in ytterligare 10-15 MSEK.

Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från denna?

– De direkta konkurrenterna till Flowocean är andra leverantörer av fundament för flytande vindkraftsparker såsom bland andra Hywind, Principle Power, Stiesdal, BW Ideol, Hexicon och Seatwirl. 

Det som är unikt och patenterat i Flowoceans lösningar är användningen av vajrar och boj. Vajrar kan endast belastas i drag (när de sträcks), att jämföra med en solid stålkonstruktion som tar upp tryck, drag, skjuvning och böjning. Genom att använda vajrar undviks komplicerade belastningsmönster vilket möjliggör en väsentlig lägre vikt än för motsvarande solid stålkonstruktion.

Genom att fundamentet flyter fritt och kan rotera runt den boj som är förankrad på havsbotten kommer fundamentet med vindturbinerna att ställa in sig självt i optimal vindriktning för maximal elproduktion.

Genom att använda vajrar i stället för solida stålramar blir lösningen dessutom mjukare och mer transparent för påverkan av vågor och strömmar. Det innebär lägre accelerationer och påkänningar i strukturen och hela lösningen kräver betydligt mindre stål. Det resulterar i en stabil lösning även i hårda våg och vindförhållanden. Samtidigt kostar fundamenten mindre att bygga, installera och underhålla. Då en betydande del av en vindkraftsparks utsläpp är kopplade till produktion av stål, genererar bolagets koncept mindre utsläpp vid tillverkning tack vare en mindre stålmängd.

Lösningen är designad från grunden för att vara så kostnadseffektiv som möjligt. Installation kan utföras enkelt ute till havs genom en ”Plug&Play”-koppling mellan boj och fundament vilket minimerar dyra utföranden ute till havs. Konstruktionen består av delar som redan produceras i stor skala såsom fackverk, rör och turbintorn som kan sammanställas utan behov av skeppsvarv och torrdockor, vilket minskar kostnaden vid produktion och montering.

flow5

Vilka är de största riskerna för Flowocean?

– I styrelsen och ledningsgruppen arbetar vi löpande med riskhantering. Vi är ett ungt bolag i en kapitaltung och konkurrensutsatt marknad vilket förstås medför risker. Nedan är de risker vi arbetar främst med just nu: 

1. Finansiell risk. Vi har behov av riskkapital ett tag till och utan tillräckligt kapital blir det svårt att genomföra vår affärsplan såsom den ser ut nu. Detta hanterar vi dels genom att säkerställa att vårt behov av riskkapital minimeras och att vi kan bli kassaflödespositiva så snart som möjligt, dels genom att vi nu gjort bolaget publikt och planerar för en börsnotering.

2. Teknisk risk. Även om jag känner mig mycket trygg med vår tekniska lösning så kvarstår förstås en teknisk risk fram till att vi certifierat lösningen och i förlängningen börjat leverera i stor skala. Vi arbetar mycket systematiskt med teknisk mognad och genom att arbeta tillsammans med globalt välrenommerade tredjeparter löpande säkerställer vi att den tekniska risken vid utveckling och certifiering minimeras. Alla komponenter som används i vår lösning finns kommersiellt tillgängliga och är beprövade redan vilket också minskar den tekniska risken. Vi har även vågtanktestat vår lösning på samma sätt som man testar skepp inför certifiering med mycket goda resultat.

3. Kommersiell risk. När vi säkrat kapital och minskat den tekniska risken så kvarstår den kommersiella risken, alltså kommer vi kunna nå den försäljning på marknaden som vi tror och planerar för. Anledningen till att jag känner mig trygg i detta är att vi under åren haft nära kontakt med flera aktörer på marknaden som starkt indikerat behovet av att vår lösning blir kommersialiserad och att vi är på helt rätt spår. Vi arbetar löpande med detta och kommer intensifiera detta under 2024. 

Hur stor är Er adresserbara marknad?

– Enligt den marknadsdata vi köpt från analysföretag så finns det i Europa, projekt dedikerat för flytande vindkraft där upphandlingar av fundamenten kommande 7-årsperiod är värderat till över 70 miljarder SEK per år i snitt om alla projekt skulle genomföras. Med vår licensmodell skulle detta innebära mer än 3 miljarder SEK i årliga rörliga licensintäkter från den europeiska marknaden. Vårt mål är att ta betydande marknadsandelar här och vi ser att vi har mycket goda chanser med vår konkurrenskraftiga teknik.

I Sverige finns projekt under tidig utveckling idag där flytande fundament är aktuellt som skulle motsvara mer än hela Sveriges nuvarande elproduktion. Bakom utvecklingen står bland annat bolag som Vattenfall och OX2. Marknaden är alltså betydande, i Sverige som övriga Europa.

I förlängningen kan vi även expandera till USA och Asien som också förväntas bli betydande marknader längre fram.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Flowocean?

– Vår affärsmodell är lätt, skalbar och väl anpassad för den tid och marknad vi lever i. Vi har ett mycket starkt team på plats med erfarenhet och nätverk att lyckas med den affärsplan vi har. Vi har flera tydliga triggers i närtid såsom certifiering och samarbetsavtal. Vår tekniska lösning är i framkant och precis det branschen behöver för att kunna realisera den stora portfölj av projekt som utvecklas.

Vi agerar i en bransch under kraftig tillväxt med stark underliggande drivkraft. I Sverige pågår en snabb utveckling av befintliga och nya industrier samt elektrifiering av transportsektorn. Detta kräver stor tillgång till utsläppsfri el som därmed måste byggas ut i snabb takt. EU har identifierat havsbaserad vindkraft som strategiskt viktig för denna omställning. Detta skapar en gynnsam miljö för utveckling av flytande havsbaserad vindkraft och inte minst för Flowocean som är väl positionerade med en konkurrenskraftig lösning.

Sammantaget ser vi därför möjlighet till snabb tillväxt och därmed en bra avkastning för aktieägarna.

Avslutningsvis om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser Flowocean ut då?

– Om 5 år är vi ett kassaflödespositivt bolag under stark tillväxt. Vi har säkrat organisationen för att kunna hantera tillväxten och vi satsar på R&D för nya lösningar som marknaden efterfrågar. Vi är på god väg mot vår ambition att bli en ledande teknisk leverantör av flytande fundamentslösningar globalt.


VD-presentationer

Flowoceans VD kommer att presentera bolaget och dess planer i ett antal presentationer vid följande tillfällen: 

• Torsdag 7 december klockan 18:00
• Måndag 11 december klockan 10:00
• Måndag 11 december klockan 18:00 

Presentationerna hålls via Microsoft Teams.

Anmälan ditt deltagande nedan och ange datum och tid till info@foretagsfin.se 


Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 23 november - 14 december 2023

Teckningskurs: 12 kronor per aktie. Courtage utgår ej

Emissionsvolym: ca 5 MSEK

Värdering "pre-money": ca 19.9 MSEK


Dokument och filer

Emissionssida

Memorandum

Anmälningssedel

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Teckna via BankID

Hemsida

Stäng×
Relaterade ämnen
Netel – finansiella kostnader i fokus
06.12.2023

Netel – finansiella kostnader i fokus

För två månader sedan (Newsletter 2069) höjde vi rekommendationen för specialisten inom kritisk infrastruktur, Netel, till Spekulativt Köp.

Fram till jul bjuder Stockpicker på en daglig aktieanalys av ett svenskt börsbolag. Analysen har tidigare publicerats exklusivt till prenumeranter på aktietidningen Newsletter. Är du intresserad av att veta mer om Newsletter och få analyserna direkt när de publicerats kan du läsa mer här: https://www.stockpicker.se/produkter/stockpicker-newsletter.

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 2086 (3 december 2023)

NETEL | Mid Cap | 11,5 kr | NEUTRAL

Sett med facit i hand blev det ett synnerligen lyckat beslut. Aktien är nämligen upp med drygt 50% sedan dess vilket till viss del förvånar även oss. Som nämnt i senaste analysen är det nämligen sällan som aktier som har varit stora kursförlorare repar mod redan innan årets slut. I regel får en eventuell vändning vänta tills året därpå då placerarna är redo att vända blad och blicka framåt. Av den anledningen var Netel faktiskt tänkt som en möjlig vinnarkandidat för nästa år. Nu kom dock belöningen betydligt snabbare och frågan är om man inte gör bäst att säkra åtminstone delar av vinsten här?

Värderingen som sådan är inte utmanande hög idag heller. Börsvärdet är knappt 600 Mkr. P/e talet baserat på nästa års vinst som vi tidigare estimerade till 4 har förvisso stigit i takt med kursuppgången men befinner sig nog inte högre än 6-7 givet att bolaget bibehåller intäktsnivån tämligen oförändrad under 2024 och uppvisar lönsamhet i nivå med vad man presterade under Q3.

Nettoomsättningen i kvartalet ökade 14,2% till 890 Mkr (779) där den organiska tillväxten angavs till 9,3%. Justerad EBITA-resultat blev 50 Mkr och låg i linje med fjolårets 49 kr under motsvarande tidsperiod. Den justerade EBITA-marginalen sjönk således något och summerades till 5,6% (6,3) vilket är lägre än målsättningen om minst 7%. Rörelseresultatet (EBIT) blev således 45 Mkr (42) rörelsemarginalen 5,1% (5,4).

Efter finansiella kostnader och skatt blev vinsten per aktie efter utspädning 0,27 (0,65) kr. Tappet var en konsekvens av ett rejält ökat finansnetto som i Q3 blev 26 Mkr (3). De ökade räntekostnaderna (18 Mkr i Q3) stod för majoriteten av ökningen och kommer att förbli ett tungt ok att bära även under de kommande kvartalen. Nettoskulden uppgick nämligen till 798 Mkr vid utgången av kvartalet. Kassaflöde från den löpande verksamheten redovisades till ynka 2 Mkr (7).

Annons

Kort innan rapporten publicerades meddelade bolaget att man har tecknat ramavtal med FMV värt 480 Mkr. Avtalet löper under tre år med option på förlängning under totalt fyra år. Åtagandet omfattar installation och entreprenad av data och tele vid Försvarsmaktens högkvarter i Stockholm och garnisoner runt om i Sverige. Ovanstående order tillsammans med orderstock motsvarande 4,1 miljarder torde säkerställa god försäljningsutveckling även under nästkommande år. Om det sedan räcker för att infria bolagets finansiella mål som stipulerar 10-procentig tillväxttakt återstår förstås att se.

Eftersom fokus i dagsläget torde snarare ligga på att banta skuldsättningen och därigenom minska de finansiella kostnaderna än växa via nya förvärv, misstänker vi att nästa års försäljning hamnar i linje med årets. Resultatet borde däremot kunna öka jämfört med i år då vi förväntar oss starkare utveckling under i synnerhet inledande halvåret av 2024. Under andra halvåret kalkylerar vi med ungefär likartad utveckling som i år men antar att finansiella kostnader blir lägre som en följd av bantad skuldsättning.

Den svajiga historiken gör att vi misstänker att det kommer att ta tid för bolaget att återvinna marknadens förtroende efter årets fadäs. Med det sagt tror vi att många ägare redan har vänt bolaget ryggen vilket kursnedgången i år antyder. Under Q3 och inledningen på Q4 (oktober) sålde exempelvis Berenberg, Carnegie, Strand Kapitalförvaltning och även Andra AP Fonden hela eller stora delar av sina innehav. När sådant görs i ett läge då köpintresset är begränsat sätter det djupt avtryck i kursen.  Sannolikt hade alla aktörer tjänat på att visa lite tålamod. Nu blev så inte fallet vilket öppnade för köpläget för den mer spekulative placeraren vilket vi påtalade i månadsskiftet september/oktober.

Kring 12 kr där aktien har handlats under den gångna veckan är värderingen fortfarande långt ifrån utmanande men inte längre osedvanligt låg givet omständigheterna. För att kursen skall klättra vidare måste bolaget lyckas pressa ned skuldsättningsnivån då finansieringen framstår som oerhört dyr i dagsläget (ca 70 Mkr i årstakt). Q4 är normalt ett starkt kvartal och bolaget själva flaggar för att så blir fallet även i år. Ifjol redovisade man justerad EBITA-resultat på 75 Mkr med ett kassaflöde på 41 Mkr.

Går allt hyfsat i linje med ledningens ambition kan det, kursuppgången till trots, finnas potential i aktien även i dagsläget. Vi menar nämligen att aktien borde kunna prissättas till åtminstone 15-16 kr och eventuellt ännu högre när/om man väl lyckas återupprätta det kraftigt skadeskjutna förtroendet. För att det skall ske måste man dels infria målsättningen för 2023 (10 procentig tillväxttakt samt EBITA-marginal på 4,5-5,5% för helåret) dels pressa ned skuldsättningsnivån till målet om 2,5x. Dessutom hade det förstås inte skadat om man från styrelse och ledningens håll via insynsköp skickade signaler att man tror på bolaget och är villiga att sitta i samma båt som aktieägarna. Som det är idag är det enbart bolagets CFO och dess styrelseordförande som äger aktier för omkring 3 Mkr. Bolagets tf VD har idag ett ägande motsvarande knappt 300 000 kronor. Det inger inte något förtroende och nog finner vi det en smula märkligt att ingen av insynspersonerna passade på att köpa några aktier i samband med höstens institutionella utförsäljningar.

Vi sänker rekommendationen till Neutral (Spekulativt Köp).

Netel analysgraf

Innehavsredovisning: Jacek Bielecki

Stäng×
Av
Jacek Bielecki Analytiker
Miljardkontrakt lyfte Ericsson
05.12.2023

Miljardkontrakt lyfte Ericsson

Stockholmsbörsen avancerade på tisdagen med Ericsson i fokus efter ett stort avtal.

OMXS30-index steg 0,6 procent och OMXSPI lyfte 0,9 procent. Carnegie varnar för en kortsiktig rekyl nedåt efter den starka börsuppgången under november. Rekylen bedöms dock inte bli alltför djup och Karl Hedberg, aktiechef på Carnegie Private Banking, menar det kan skapa ett bra köptillfälle. Sverige befinner sig i en teknisk recession och arbetslösheten har ökat, men enligt Danske Bank ser det inte lika dystert ut som många vill göra gällande. Danske Bank spår att Riksbanken gör den första sänkningen av styrräntan i juni 2024.

Ericsson handlades upp 6,1 procent efter att ha tecknat ett femårigt avtal värt 14 miljarder dollar med den amerikanska operatören AT&T. Den amerikanska branschorganisationen för lastbilstillverkare, ACT, rapporterar en orderingång på tunga lastbilar i USA på 41 700 fordon i november, en uppgång med cirka 9 000 fordon jämfört med månaden innan och november ifjol och den högsta månatliga noteringen sedan oktober 2022. Enligt Ålandsbanken kan den starka orderingången under hösten motivera upprevideringar av vinstestimaten för Volvo för 2024 med 1-2 procent. Volvo B klättrade 2,3 procent till 250,10 kronor och noterade ett nytt kursrekord. UBS sänker riktkursen på Volvo Cars till 32 kronor (39), med upprepad säljrekommendation. Aktien minskade 3,9 procent till 33,32 kronor.

Annons

SEB förväntar sig att uppgången för försäljningen av brädspel som skedde i samband med pandemin fortsätter även i år. Brädspel är utsedd till årets julklapp i Sverige. En breddning av olika spel lockar allt fler enligt en detaljhandlare SEB pratat med. Asmodee som ägs av Embracer har en stark marknadsposition med drygt halva marknaden för brädspel hos den detaljist banken pratat med. Priserna har höjts för att kompensera ökade kostnader. SEB rankar Embracer Köp. Aktien klättrade 6,1 procent. Öresund har köpt ytterligare 350 000 aktier i Securitas under november. Under oktober månad köpte Öresund in sig i Securitas med ett innehav om 1 miljon aktier. Securitas tappade 1,5 procent.

Investmentbolaget Creades har skrivit upp värdet på fintechbolaget Klarna med 18 procent. Den tidigare värderingen på innehavet var satt till strax under 100 miljoner kronor i oktober. I rapporten för november har det skrivits upp till 118 miljoner kronor. Creades aktie handlades upp 5 procent. Sportboksleverantören Kambis styrelse har beslutat om ett återköpsprogram om 2,8 miljoner euro. Återköpsprogrammet kommer att pågå till den 21 maj 2024. Aktien ökade 1,7 procent till 158,30 kronor. Micro Systemation har erhållit en order på drygt 17 miljoner kronor från en federal myndighet i Nordamerika. Försäljningen avser förnyelse av licenser både av extraktions- och analysmjukvaran XRY respektive XAMN samt annan kringutrustning. Vid stängning noterades aktien 5 procent högre.

Diagnostikbolaget Devyser har vunnit en upphandling i Wales avseende Devyser RHD, företagets produkt för icke-invasiv testning av fostrets RHD-status i moderns plasma under graviditeten. Aktien stärktes 3,1 procent. Hansa Biopharma planerar en omstrukturering av organisationen vilket spås spara 75-85 miljoner kronor årligen. Enligt ett pressmeddelande kan omstruktureringen resultera i en minskning av den nuvarande arbetsstyrkan med cirka 20–25 procent vilket kommer att innebära cirka 75–85 miljoner kronor i årliga besparingar när det genomförts. Aktien backade 6,4 procent. Vestum fortsatte sin kursuppgång med ytterligare 19 procent. På en vecka har aktien stigit 51 procent.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början