I.A.R Systems - Permanent lyft?
29.02.2024

I.A.R Systems - Permanent lyft?

Redan i fjol somras satte vi ett spekulativt köpråd på IAR Systems Group som tillhandahåller mjukvara för programmering av chip i inbyggda system.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Stockpicker Newsletter
Stäng×
Av
Jan Axelsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Hanza Holding - Nere på intressanta nivåer
28.02.2024

Hanza Holding - Nere på intressanta nivåer

Efter att länge ha varit positiva till kontraktstillverkare som Note och Hanza har vi de senaste åren ansett dem vara lite väl mastiga sett till värderingen med p/e-tal under exempelvis 2021 som översteg 20 med råge och var höga även 2022 och delar av 2023 då den ekonomiska utvecklingen inte riktigt kunde få dem att växa i värderingen.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Stockpicker Newsletter
Stäng×
Av
Jan Axelsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Annons
28.02.2024
 8 steg för att öka en liten aktiedepå

8 steg för att öka en liten aktiedepå

Innehåll

1. Hitta din nisch

2. Fokusera på processen

3. Riskhantering

4. Ta hjälp av de verktyg som finns

5. Var selektiv

6. Träna live

7. Följ upp affärerna

8. Justera och komplettera med nya strategier

 

1. Hitta din nisch

Det är den snabba teknologiutvecklingen som medfört att vem som helst i dagsläget har möjlighet att försörja sig på aktiehandel. Teknologiboomen på -90 talet dominerades först av traditionella mäklare men snabbt började nätmäklarna ta marknadsandelar. Amerikanska E*Trade Securities lanserades redan 1991, Charles Schwab följde efter år 1995. I Sverige tog Nordnet täten och lanserade sina tjänster år 1996, Avanza grundades 1999.

Nätmäklarnas intåg resulterade i att allt fler privatpersoner fick verktyg som tidigare endast professionella aktörer haft möjlighet att använda Samtidigt pågick också en prispress där courtaget blev allt lägre – något som också påverkade den privata aktiehandeln väldigt mycket.

Nu finns det alltså verktyg som medför att vem som helst som önskar kan göra ett försök att livnära sig på aktiehandel. Pusselbitarna är dock många innan allt fallit på plats. Vi tror det är en bra idé att börja med att ställa sig ett antal frågor och sedan baserat på svaren fokusera på sin egen nisch. Just att hitta den egna nischen är helt avgörande för om man kommer att lyckas eller inte.

Det finns naturligtvis en uppsjö av frågor att ställa sig men några vi ser som speciellt viktiga är följande;

  • Varför vill du göra en satsning på kortsiktig aktiehandel?

  •  Vilka mål har du?

  •  Hur mycket tid har du möjlighet att avsätta?

  •  Vilka är dina svagheter och styrkor?

  •  Vilka marknader/instrument tänker du handla

Säg exempelvis att du har som mål att få en extrainkomst från börsen men har en karriär som tar mycket av din tid samtidigt som du vill hitta tid att umgås med familjen. Då är det ganska tydligt att du endera ska fokusera din tid till enstaka timme per dag eller altnativt investera långsiktigt. Att följa marknaden från öppning till stängning är inget alternativ. (Detta är troligen också något som gäller de flesta).

När man kommit så långt, kan man börja analysera svagheter och styrkor. Kanske är man som person otålig och vill göra väldigt snabba affärer – då är det så kallad scalping man kan titta närmare på. Denna strategi kräver dock mycket skärmnärvaro. Är man däremot redo att positionsvärdet förändras mer men vill handla med mindre summor är det troligen swing trading man ska se närmare på.

Scalping

Scalping innebär att man handlar i ett extremt kort tidsperspektiv. Man försöker utnyttja väldigt kortsiktiga rörelser på någon minut, ofta är det spreaden mellan bid och ask man har som mål att låsa in. En affär ger ofta inga stora intäkter men hinner man med 20 – 50 scalps per dag kan intäkterna bli stora. Som person behöver du vara väldigt snabbtänkt och inte tveka att agera om du tänker rikta in dig på scalping.

Day Trading

Day trading innebär att man köper och säljer under samma dag. Här är man ofta något mera långsiktig än i scalping och försöker därmed också låsa in en något större rörelse än den man fångar i scalping. Ofta tar daytraders en position i den tidiga handeln och stänger sedan senaste i stängningscallen. Inom kategorin daytrading finns sedan många olika varianter. Man kan följa intradagstrender, handla utbrott, agera på överreaktioner eller handla nyheter för att nämna några.

Swing Trading

Swing Trading innebär att man håller sin position från några dagar upp till några veckor. Här krävs inte alls samma tidsinsats som de som scalpar eller handlar i ett intradagsperspektiv. Samtidigt får man räkna med större rörelser samt överraskningar som kan uppstå under tiden börsen har stängt.

Om vi återgår till exemplet ovan är scalping uteslutet, handelstekniken är för tidskrävande. Day trading kan fungera för en som är villig att avsätta någon timmar per dag till handeln och då gäller det i de flesta fall att fokusera på öppningen för att sedan placera automatiska ordrar i marknaden (mer om detta längre fram). Det ändå kanske mest naturliga är att välja swing trading som sin strategi. Då räcker det ofta med att ta fram intressanta case inför öppningen, placera ordrar och sedan sköter sig handeln mer eller mindre av sig själv.

2. Fokusera på processen

När man ska lära sig något nytt blir det ofta stegvis precis som när människan lär sig springa. Först lär vi oss krypa, sedan gå och slutligen springa. Det är precis likadant då det gäller aktiehandel. Alla inleder vi vår tradingresa som nybörjare, kanske får man höra om trading från en släkting eller en granne. Det är viktigt att fokusera på att göra processen rätt och inte hoppa över vissa steg – det är nämligen ett recept på katastrof.

Utbildning i all ära men faktum är att då det gäller kortsiktig aktiehandel behövs inga högskolepoäng. Visst har man nytta av att förstå marknaden och en del nationalekonomi men en person helt utan utbildning har precis samma möjlighet att bli en framgångsrik trader som en som har doktorerat inom finansiell ekonomi.

Om du tänker göra en seriös satsning på aktiehandel, bör ditt fokus vara på placeringsprocessen och inte pengarna. Dag ut och dag in ska det fokus ligga på att följa den process som du lagt upp. Avkastningen visar sedan hur bra din process är och hur bra du följt den processen. Jämför exempelvis med ett professionellt idrottslag. Innan matchen ställs aldrig frågan ”hur många mål räknar ni med att göra idag”. Nej, man fokuserar på processen, man har tränat inför matchen och vet sedan att resultatet kommer om processen och det man tränat följs.

8 steg for att oka en liten aktiedepa

Processen består i de flesta fall av tre olika delar, alla tre delar är viktiga för att man ska ha en chans att lyckas i en väldigt konkurrensutsatt bransch. Planering är här A och O så att när väl köpläget infinner sig ska du aldrig tveka utan agera direkt

Steg 1. Hitta affärer

Beroende på strategi finns det en uppsjö olika metoder för att hitta affärer. Långsiktiga placerare läser bokslut och delårsrapporter medan mera tekniskt inriktade placerare använder scanners för att hitta sina favoritsetuper. Andra följer nyhetsflödet från aktiemarknaden. Oavsett vilken teknik man använder så är målet detsamma – att bygga upp en bevakningslista med intressanta affärsmöjligheter.

Steg 2. Analysera

Här vill man ta fram affärscase baserat på de kriterier man ställer. Kanske vill man endast köpa aktier som rekylerar i en positiv trend eller endast köpa aktier som bryter upp till nya toppnivåer. Man kan också sätta in filter som exempelvis storlek på bolaget i vars aktie man vill handla. Med hjälp av dessa kriterier och den bevakningslista vi skapat innan får vi en tydlig actionlista.

Steg 3. Planera affären

När vi hittat ett intressant affärscase är nästa steg att planera själva affären. Frågor som måste besvaras är var ska vi köpa aktien och var finns triggern för köp? Vilken är målnivån och var väljer vi gå ur affären om den utvecklas i fel riktning. Här sätter vi också en så kallad tidsstopp, det vill säga avgör om det är en affär som görs över dagen eller över en längre tidsperiod. Slutligen måste positionsstorlek bestämmas. I detta steg får vi alltså fram hela planen för affären.

3. Prioritera riskhantering

Helt avgörande för huruvida en trader har möjlighet att klara sig på marknaden är riskhanteringen och det kan inte nog poängteras vikten av att ha effektiva metoder för att hantera risk.

Det som alla framgångsrika investerare och traders har gemensamt är att de är duktiga på att hantera risk men så är det också just riskhantering som hela aktiemarknaden handlar om. Vissa vill ta risk och andra vill undvika risk.

1 procents regeln

En regel som vi själva ofta använder oss av är den så kallade 1 procentsregeln. Regeln innebär att risken i en enskild affär aldrig får överstiga 1 procent av totala depåvärdet. Om du exempelvis har ett depåvärde på 100 000 kronor får du då inte riskera över 1000 kronor per affär. Det innebär att du i teorin kan göra 100 misslyckade affärer, förstå då har ditt depåvärde fallit till 0.

Säg exempelvis att du vill köpa en aktie som kostar 30 kronor och du har 100 000 kronor i din depå. Du vill gå ur affären om aktien faller ner till 29 kronor. Du kan alltså riskera 1000 kronor i affären vilket innebär att du köper

1000 kr /  (30kr – 29kr) = 1000 / 1 = 1000 aktier.

Detta är ett mycket bra sätt för att successivt skala upp positionsstorleken när aktiehandeln går enligt plan samtidigt som du också kommer att skala ner risken vid drawdowns vilket är ett mycket viktigt koncept för att snabbt kunna ta en liten depå på några tiotusen kronor upp till ett värde på 1 miljon kronor. Utan att höja risken når man inte den exponentiella utveckling som behövs just när man ska lyfta depåvärdet mycket på kort tid.

Det man dock bör komma ihåg är att slippage, det vill säga den prisförsämring du kan råka ut för när du inte lyckas köpa eller sälja exakt på den nivå du tänkt gör att 1 procents regeln blir svår att hålla exakt. Å andra sidan är det som marknaden i allmänhet, finansmarknaden är ingen exakt vetenskap.

4. Ta hjälp av de verktyg som finns

Ett mycket bra hjälpmedel som sparar tid är att använda sig av så kallad avancerad orderläggning. Du kan då lägga ordrar som är giltiga flera dagar, använda olika villkor eller dölja delar av ordern. I normala fall gäller en marknadsorder under innevarande dag men du kan välja att ordern ska vara giltig flera dagar. Det innebär helt enkelt att du själv väljer vilket datum ordern ska tas bort om den inte fyllts.

Flerdagarsorder

Flerdagarsorder är ett bra verktyg när du följer våra case i Swing Trader. Exempelvis om vi etablerar en position genom att köpa Telia och sätter målkursen till 36 kronor, kan du redan strax efter att du köpt aktien lägga en flerdagarsorder som innebär att du säljer om aktien når 36 kronor. På detta vis behöver du inte kontinuerligt följa marknaden. Når Telia upp till 36 kronor tar du hem din vinst per automatik.

Ett annat bra hjälpmedel är så kallad villkorad orderläggning. Detta kan dels användas då positionen etableras och dels som stoploss (för att begränsa förlusten). Anta exempelvis att vi i Swing Trader skriver att vi köper Telia om aktien når upp till 34 kronor. Är du intresserad av att genomföra en sådan affär, loggar du in på din internetbank/öppnar Infront och tar upp fönstret för villkorad orderläggning.

Avancerad orderlaggning

Som triggervillkor lägger du högre än eller lika med 34 kronor. Triggerkurs 34,2 kronor och därefter hur länge ordern ska vara giltig. När detta villkor uppfylls, skickas en order till marknaden.

Orderpris måste man naturligtvis också specificera och det görs i Infront i samma orderfönster. När villkoret är uppfyllt, vill vi köpa 1000 Telia på 34,2 kronor. Ordern är giltig fram till det datum man väljer.

En villkorad order kan man också använda när man på förhand vill placera ut en skyddande stoploss. Anta exempelvis att affären gått till avslut och vi köpt Telia på 34,2 kronor. Vi vill dock begränsa nedsidan så att vi går ur om Telia faller ner till 33 kronor. För att inte behöva sitta och följa marknaden hela dagarna, kan även denna order placeras på förhand, efter att vi har köpt aktien. Då sätter vi villkoret så att ordern skickas om Telia noteras lägre eller lika med 33 kronor. Ordern som då går iväg är att sälja 1000 Telia på 32,9 kronor.

Stoploss

Den som handlar strategier som kräver väldigt snabb orderläggning bör överväga så kallad click trading. I detta orderfönster lägger man snabbt ordrar (eller tar bort) i marknaden.

Click trading

I ett click trading-fönster specificerar man först volymen, säg exempelvis 1000 aktier. Därefter kan man med ett klick placera 1000 aktier på olika nivåer i orderboken. Du kan också välja "hit ask" det vill säga att köpa direkt på bästa säljpris eller "hit bid", sälja direkt på bästa köppris. Det finns också möjlighet att rensa alla ordrar man har i orderboken med en knapptryckning.

Det man bör komma ihåg är att man inte behöver bekräfta ordrar i detta orderfönster - något som naturligtvis ökar risken för att man lägger felaktiga ordrar i marknaden.

Om du behärskar ovanstående orderläggningsfunktioner, speciellt villkorade ordrar samt flerdagarsordrar, kommer du att spara mycket skärmtid där du inte behöver bevaka marknaden. 

Missade affärer och slippage

Det är viktigt att komma ihåg att villkorade ordrar inte är garanterade att gå igenom. Exempelvis vid nyheter kan rörelsen bli så kraftig att man inte lyckas få in ordrar enligt villkor. Därför kan det vara bra att sätta orderkursen en bit ifrån kursen i villkoret för att försäkra sig om att man hinner med att positionera sig som man vill.

Också helt vanliga köp/säljordrar kan bli svåra att lägga på de nivåer man tänkt sig när marknaden rör sig snabbt. Detta är något vi på olika sätt försöker att minimera i Swing Trader. I Large cap är det oftast inga problem men i mindre bolag blir rörelserna stora och snabba. 

Slippage (när en order fylls på ett sämre pris än vad du hade tänkt dig) är något som alla som sysslar med kortsiktig handel får brottas med mer eller mindre dagligen. Högfrekvenshandeln som börsen tillåter större aktörer att genomföra har resulterat i att risken för slippage ökat de senaste åren.

5. Var selektiv

I dagens globala marknad finns det tiotusentals aktier som man kan göra affärer i dagligen, endast på Stockholmsbörsen rör det sig om flera hundra bolag som är noterade. En viktig uppgift för oss som kortsiktiga aktiehandlare blir därmed att välja ut rätt aktier.

Det finns några viktiga faktorer vi tittar på för att hitta aktier att handla i. Först och främst låter vi en trendanalys avgöra om vi ska köpa eller sälja (blanka) aktien. Här använder vi oss av ett 200 dagars medelvärde och det blir då direkt naturligt att i tider av bred börsnedgång är det blankningspositioner som dominerar medan köppositioner dominerar i en positiv börs.

Var selektiv

Vi tittar också på likviditeten i aktien. Likviditeten anger volymen dels i handeln och dels den vi ser i orderboken. Vi vill nämligen bekvämt kunna komma i och ur en aktie utan att behöva påverka aktien för mycket (slippage).

När det gäller affärer i ett swingtradingperspektiv tittar vi mest på trenden enligt ovan men i våra intradagsaffärer är det också nyhetsflödet som är viktigt. Vi följer visserligen trenden men vi vill också oftast ha en kurstrigger i form av ny information till marknaden som kan leda till att aktien trendar i den riktning som vi förväntat oss.

Att vara selektiv är en viktig nyckel till framgång. Det blir sällan bra om man försöker fånga varje rörelse i varje aktie. En bättre strategi är att vänta tills den rätta setupen uppstår i rätt aktie och sedan snabbt positionera sig. Vårt förslag är att man när man inleder sin tradingkarriär fokuserar på 1 aktie i gången och också fokuserar på endast en strategi. Man kan också med fördel sätta begränsning på hur många affärer man tillåts göra per dag, på så sätt undviker man risken att handla för mycket.

6. Träna live

Många förespråkar så kallad ”papperstrading” när man inleder sin tradingkarriär. Papperstrading innebär att man observerar realtidskurser i marknaden och skriver ner tänkta affärer på ett papper istället för att riskera pengar i marknaden. I dagsläget finns också appar och andra hjälpmedel som gör att man kan testa på papperstrading utan att agera direkt i marknaden. Fördelen är uppenbar – utan att riskera pengar kan man ge sig i kast med marknaden.

va live

Frågan är dock om inte man gör sig själv en björntjänst om man inleder sin tradingkarriär med pappershandel. Visserligen kan man testa strategier på historisk data men den enda infon som slutligen kommer att vara värd något är den data vi får från marknaden baserat på hur vi agerat. Du kommer nämligen inte få någon uppfattning om slippage och andra ”gömda” kostnader i pappershandeln. Du kommer inte heller att få uppleva den emotionella sidan av aktiehandel om du inte riskerar några pengar i affärerna.

Sammantaget är det inga problem att via papperstrading ta fram strategier och testa nya angreppssätt men ta ändå de resultat du får med en nypa salt. Det är först när du riskerar skarpa pengar som det kommer att visa sig om du har hittat en edge i marknaden eller inte. Oavsett om man baserar sin aktiehandel på teknisk analys, fundamental analys, statistik eller marknadskänsla så bygger det alltid på att man identifierar mönster som upprepar sig. När ett dylikt mönster upprepat sig tillräckligt många gånger, kan man ha hittat en så kallad ”edge”. Detta innebär helt enkelt att man med en viss sannolikhet kan säga att ett visst scenario kommer att uppfyllas Denna edge är något som varje lönsam trader har. Edgen kan försvinna eller ändras så det gäller att man har koll på förändringar som sker i marknaden.

7. Följ upp affärerna

Framgångsrika idrottare har alla en sak gemensamt, åratal av träning och upprepning av träningsmomentet. För tradern gäller det också att göra så många repetitioner som möjligt för att lära in ett bra beteende. Tyvärr kan det ju bli väldigt kostsamt att träna i marknaden dagligen men det finns genvägar även här. Alla som satsar seriöst på sin trading, ser till att följa upp resultaten. Att dagligen, efter börsens stängning, gå igenom de affärer man exekverar ger nämligen ytterligare en repetitionsövning.

En tradingdagbok kan vara både väldigt simpel och mera avancerad men faktum är att ju mera du dokumenterar i din dagbok, desto större underlag att lära dig av får du. Nedan några förslag på vad dagboken kan innehålla.


Tradingdagbok

  1. Marknaden. Vilka rörelser skedde i index? Trendade marknaden högre, lägre eller konsoliderade? Var volatiliteten hög, låg eller normal? Vilka var faktorerna som drev marknaden? (exempelvis nyheter, ekonomisk statistik osv).
  2. Bakgrunden till att du öppnade de affärer du gjorde. Tid för öppning av positionen och till vilket pris positionen öppnades. Mål och stoplossnivå.
  3. Positionsstorlek och varför just den positionsstorleken valdes.
  4. Orsaken till att affärerna stängdes och till vilka priser som affärerna stängdes. Var det delvinsthemtagningar eller stängdes hela positionen?
  5. Hur utvecklades marknadsindex från det att positionen öppnades till att den stängdes? 

Varje dag bör man också följa upp resultaten som inkluderar courtage och andra avgifter. I dessa beräkningar bör man också ta med kringkostnader som exempelvis programvara, IT-system osv. Målet är att kunna ta fram nyckeltal såsom den faktiska avkastningen efter samtliga avgifter.

Ett viktigt mål med en tradingdagbok är att lära sig så mycket som möjligt om en själv som trader. Genom att analysera agerandet vid beslutstidpunkten, kan man lära sig mycket. Vanligt är exempelvis att man efter flera vinstaffärer känner sig oslagbar. Lika vanligt är också att man så snabbt som möjligt vill försöka tjäna in pengar för att täcka en nyss tagen förlust. Ett vanligt fel är också att man under tiden positionen är öppen, går in och ändrar i sin plan. Även om man har en setup som man vet över tiden kommer att generera positiv avkastning, kan exempelvis snabba förändringar i index locka till att stänga en position tidigare än tänkt. Här har vi en av de vanligaste orsakerna till att en kortsiktig trader inte når framgång.

Man bör alltid se till att en tradingdagbok fokuserar på de bästa affärerna du gjort. I början av karriären är risken hög att tradingdagboken blir fylld av självkritiska kommentarer när du gör förlustaffärer. En massiv självkritik lär man sig inte något av, däremot gäller det att kunna observera sig själv när man gör ett riktigt bra jobb som trader. Lyckas man återskapa dessa tillfällen, förkortar man resan mot att bli en framgångsrik kortsiktig trader. Tradingdagboken måste innehålla observationer både av marknaden som helhet och ditt eget agerande. Här kan man förslagsvis ta hjälp av grafer för att lättare återskapa handeln.

Det är också viktigt att poängtera vikten av förberedelse för nästa tradingsession. Tradingdagboken ger ett bra avstamp i vad som hände under föregående handelsdag och man bör också notera saker inför nästa dag. Det kan vara alltifrån kursdrivande nyheter, relativ styrka bland aktier/sektorer eller tekniska setuper värda att bevaka. I Tradingdagboken bör man också försöka sätta upp mål. Exempelvis om man märker att man är dålig på att placera stoploss-ordrar korrekt, bör man steg för steg ta det som ett mål att göra detta arbete bättre.

8. Justera och komplettera med nya strategier

Efter att man följt upp affärerna börjar egentligen hela resan från punkt 1 igen. Behärskar man en setup kan man utöka med fler setuper men fortfarande gäller det att förstå vilka styrkor man har och endast agera på setuper som passar ens personlighet. Har man kommit så långt att man behärskar en typ av setuper så har man troligen också sett ett tydligt resultat i tradingdepån i form av en ökning. Då ges alltid möjligheten att välja mellan att skala upp genom att handla större eller komplettera med nya strategier – eller varför inte en kombination av bägge två. Huvudsaken att man lyckas få till en ”loop” så att man hela tiden kan justera verksamheten enligt förutsättningar. Marknaden är nämligen i en ständig förändring och för att hänga med och kontinuerligt förbättra ditt resultat måste också du som trader vara i en ständig förändring.

Intresserad av kortsiktig trading? Läs mer om vår produkt Stockpicker Swing Trader.

 

Stäng×
Alfa Laval - Vi byter fot
27.02.2024

Alfa Laval - Vi byter fot

2023 blev ett rekordår för industribolaget Alfa Laval, både vad gäller orderingång och fakturering.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Stockpicker Newsletter
Stäng×
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Viktiga nivåer i SBB
27.02.2024

Viktiga nivåer i SBB

SBB B har några veckor med konsoliderande rörelser bakom sig. Här har vi några viktiga stöd- och motståndsnivåer att hålla under uppsikt.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Swing Trader Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Stockpicker Swing Trader
Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Swing Trader

Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Renk – En ny era av upprustning
27.02.2024

Renk – En ny era av upprustning

Andra gången gillt. Den 7:e februari noterades den tyska försvarskoncernen på börsen i Frankfurt, efter att ha skjutit upp processen i sista minuten i oktober ifjol.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Electrolux faller till lägsta nivån sedan 2011
26.02.2024

Electrolux faller till lägsta nivån sedan 2011

Stockholmsbörsen pendlade på måndagen kring nollstrecket och stängde i princip oförändrat.

I sin senaste boränteprognos bedömer Nordea att inflationen någon gång i sommar går under Riksbankens inflationsmål och förbli där. Samtidigt väntas konjunkturen försvagas på bred front, vilket talar för att Riksbanken kommer att behöva sänka räntan flera gånger i år. Ericssons vd Börje Ekholm säger till Di att det stora AT&T-kontraktet kommer att vara lönsamt från början. I december 2023 blev Ericsson utvald av AT&T som huvudleverantör för ett nytt Open Ran-nät. Affären är värd 146 miljarder kronor. B-aktien föll 0,6 procent. Electrolux handlades på måndagen till den lägsta nivån sedan 2011. Aktien föll 4,6 procent till 86,24 kronor. Nedgången kom efter att den tyska elektronikjätten Bosch meddelat att man planerar att kapa 3 500 tjänster i sin vitvarudivision.

Kinnevik meddelar att bolaget avyttrat hela innehavet i Tele2 till Freya Investissement som kontrolleras av operatören Iliad och dess styrelseordförande. Köpeskillingen uppgår till 13 miljarder kronor och betalas ut i tre steg baserat på myndighetsgodkännanden. Köpeskillingen innebär en betydande premie relativt fredagens börsvärde på 9 miljarder kronor. Affären innebär att Kinnevik nu inte har någon form av stabilt kassaflöde för att finansiera sina investeringar i förhoppningsbolag. Kinnevik säger att man kommer att genomföra en översyn av kapitalstrukturen till följd av affären – någon form av kontantutdelning framstår som sannolik. Kinnevik B lyfte 5,4 procent medan Tele2 B ökade 5,3 procent. Medicinteknikbolaget Raysearch, som nyligen släppte en bra rapport, steg ytterligare 8,4 procent.

Annons

SBB har ingått ett avtal om att bilda ett samriskbolag, tillsammans med förvaltaren tillika SAS-räddaren Castlelake. Samriskbolaget SBB Infrastructure kommer att låna cirka 5,2 miljarder kronor och förvärvar fastigheter från SBB till ett marknadsvärde som uppgick till 5,7 miljarder kronor per 31 december 2023. Likviden från transaktionen ska stärka SBB:s finansiella ställning och amortera ned på skulden. SBB backade 0,8 procent till 3,61 kronor. Fastator sjönk 18,5 procent efter att ha redovisat en avkastning på eget kapital om -44,3 procent för det fjärde kvartalet. Bilia avancerade 6,8 procent sedan DI i spalten ”veckans aktie” satt en köpstämpel på aktien. Viaplays finanschef, Enrique Patrickson, har köpt omkring 1,4 miljoner aktier i tv- och streamingbolaget för cirka 1,3 miljoner kronor, enligt Finansinspektionens insynsregister. B-aktien steg 0,7 procent till 0,90 kronor.

Teqnions största ägare Vixar sålde på måndagsmorgonen 6 procent av bolaget till två andra storägare och en hemlig amerikansk ägare, till en kurs som motsvarar 5 procents rabatt jämfört med de senaste 30 dagarnas kurs. Aktien stärktes 0,5 procent till 221,50 kronor. Carnegie internmäklade en post i cybersäkerhetsbolaget Yubico omfattande 250 000 aktier till kursen 224 kronor. Posten är värd 56 miljoner kronor och motsvarar 0,29 procent av kapitalet. Enskilda internmäklade en post omfattande 181 422 aktie värd 40,6 miljoner kronor. Aktien avancerade 5,4 procent till 233,50 kronor. Bränslecellstillverkaren Powercell klättrade 5,5 procent till 32,58 kronor. Detta efter att Pareto inlett bevakning av aktien med Köp och riktkurs 53 kronor.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
26.02.2024
Market Buzz – Bilia och Powercell

Market Buzz – Bilia och Powercell

Di skriver i spalten ”veckans aktie” att Bilia lyckades övervinna chocken från hösten 2020 när Volvo Cars högst oväntat sa upp återförsäljaravtalet. Bilia fick ett år senare ett mindre avtal med sin viktigaste billeverantör, men framför allt har Bilia lyckats ersätta Volvotappet genom att bli Norges och Sveriges största BMW-återförsäljare. Utöver det har Bilia skaffat sig en mycket stark position på en rad andra bilmärken som Toyota och Nissan. Di skriver att långt viktigare för lönsamheten är serviceaffären, som dessutom är en mycket stabil verksamhet och som de senaste åren har levererat rörelsevinster på 1,1–1,2 miljarder kronor. Förutom serviceaffären är kontinuerliga tilläggsförvärv, likt köpet av Olofsson Bil, en viktig anledning till att Bilia genom åren har lyckats förbättra såväl lönsamhet som vinst. Sammantaget räknar Di med att nettovinsten ökar med närmare 20 procent till 1,1 miljarder kronor. Det motsvarar en vinst per aktie på drygt 12 kronor efter skatt. Det ger i sin tur ett p/e-tal på strax under 10 gånger vinsten, vilket är lågt givet den vinststabilitet som servicemarknaden innebär. Ett extra plus är dessutom att Bilia ger en direktavkastning på närmare 6 procent enligt bolagets utdelningsförslag. Di rekommenderar Köp och tror på en aktiekurs på runt 140 kronor inom ett år.

Annons

Powercell är ett svenskt Clean Tec- företag som utvecklar och tillverkar bränsleceller med hög effekttäthet för en grönare framtid. När väte övergår från hype till verklighet är Powercell på en avgörande vändpunkt, med en unik möjlighet att befästa sin position som en ledande bränslecellsleverantör. Powercell har redan säkrat partnerskap med nyckelspelare inom fordons-, teknik- och energisektorerna. Pareto räknar med utplaceringen av väte inom olika sektorer för att uppfylla klimatmålen och diversifiera global energimix kommer att vara de primära drivkrafterna för en CAGR på 29,9 procent försäljning 2023-2027. Pareto förutspår EBIT breakeven 2026 och FCF breakeven 2027E, underbyggd av Powercells strategiska inställning till industriell produktion. Som som ett resultat av detta initierar Pareto bevakning av bolaget med en köprekommendation och riktkurs 53 kronor.

Källa: Di och Pareto

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
26.02.2024
Small Cap – Nyemission i Minesto

Small Cap – Nyemission i Minesto

Styrelsen i Renewcell meddelade på söndagen att de har beslutat om att försätta bolaget i konkurs. Detta efter att klädåtervinningsbolaget inte har lyckats säkra tillräcklig finansiering för att kunna slutföra den strategiska översyn som aviserades den 20 november 2023. Renewcell har förhandlat med de två största aktieägarna, H&M och Girindus samt befintliga långivare och potentiella nya investerare, men någon lösning har inte gått att nå. Bland långivarna finns BNP Paribas, European Investment Bank, Nordea och Svensk Exportkredit. Aktien har det senaste året tappat 94 procent av sitt värde.

Annons

Minesto, vars teknik alstrar elkraft från tidvatten, har beslutat om en företrädesemission på 121 miljoner kronor. Teckningskursen har fastställts till 9 kronor per unit bestående av nya aktier och teckningsoptioner, vilket motsvarar 3 kronor per aktie. Det kan jämföras med fredagens stängningskurs om 6 kronor. Aktien rasade på måndagen 41 procent. Minesto har erhållit teckningsförbindelser och garantier på motsvarande 83,1 procent av emissionen. Utspädningen för aktieägare som inte deltar är cirka 20 procent.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Ox2 –Volatil resa in i framtiden
26.02.2024

Ox2 –Volatil resa in i framtiden

Vind- och solenergibolaget OX2, som för övrigt var en av våra kandidater i årets upplaga av vårt årligen återkommande Vinnarnummer (SPNL 2093), rapporterade förra veckan med en efterföljande väldigt volatil handel.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Stockpicker Newsletter
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början