Leverans- och köpvillkor

Pris & Betalning
Pris 
Alla priser inkluderar moms. Stockpicker AB reserverar sig för prisändringar, slutförsäljning och eventuella faktafel som kan finnas på vår sida eller i våra annonser. Vi reserverar oss även för att de produktbilder vi visar på vår sida inte alltid stämmer överens med produkten. Om du efter beställning ej erhåller en orderbekräftelse per e-post ber vi dig kontakta vår kundtjänst för att bekräfta att din beställning mottagits.

Faktura
Vi erbjuder i samarbete med Intrum fakturering till privatpersoner och företag, med betalningsvillkor 30 dagar. En faktura skickas i separat email till angiven emailadress. Fakturor genereras vanligtvis natten efter du gjort din beställning. Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med 60 kr, samt dröjsmålsränta med 24% + gällande referensränta. Vid frågor rörande påminnelseavgift/räntor, kontakta Intrum.

Swishbetalning
Du kan välja att betala med Swish. När du väljer att genomföra ett köp skickas du till din Swish där du får logga in på vanligt sätt. Pengarna dras direkt från ditt konto i samband med att du godkänner transaktionen.

Bank/Kreditkort
Vi accepterar VISA, MasterCard och Maestro. Fyll i ditt kortnummer och kortets giltighetstid, samt kortets CVV2/CVC-kod. Pengarna dras direkt från ditt konto i samband med att du godkänner transaktionen. All information rörande transaktioner skickas via SSL (Secure Sockets Layer) och är krypterade, dvs. mycket säkra. Har du problem med betalningen, kontakta Stockpickers kundtjänst.
Vår samarbetspartner för kort- och Swishbetalning är Bambora.

Ångerrätt
Som konsument (privatperson) har du 14 dagars ångerrätt från det att du har tagit emot en vara vi har skickat till dig. Ångerrätten regleras i Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59). Enligt 4 § i denna lag gäller inte ångerrätten distansavtal om ”En tjänst och fullgörandet har påbörjats med konsumentens samtycke under ångerfristen, till exempel abonnemang”.

Reklam
Våra nyhetsbrev- och utskick kan innehålla reklam, information och länkar som tillhör tredje part. Som kund hos Stockpicker godkänner du att ta del av dessa utskick.

Disclaimer

Stockpicker AB, nedan Stockpicker, har för informationen på dess webbsidor, i utskick och i övriga kanaler inte tagit hänsyn varken till målsättning, finansiella resurser eller andra relevanta faktorer rörande specifika investerare och inte heller anpassat innehållet i materialet till sådana förhållanden och önskemål.

Materialet utgör således inte till någon del finansiell rådgivning. Investerare som vill ha individanpassad rådgivning beträffande de produkter som avses i materialet bör ta kontakt med en finansiell rådgivare.

Alla investeringar i värdepapper är förenade med risk, bl.a. risk för negativa eller oväntade förändringar i marknadsfaktorer eller i finansiella och politiska faktorer samt, vid internationella investeringar, risk för förändringar i valutakurser. På grund av risker kan värdet på värdepapper alltid både stiga och sjunka i värde. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras I finansiella instrument kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet

Stockpicker har tagit fram informationen med iakttagande av vederbörlig omsorg och aktsamhet och baserat alla uppgifter och uppfattningar, som uttrycks i materialet, på sådana källor som Stockpicker bedömt vara tillförlitliga. Även om skäliga åtgärder således vidtagits för att säkerställa att innehållet inte är osant eller missvisande så kan Stockpicker inte garantera riktigheten och fullständigheten i informationen eller att det inte förekommer felskrivningar eller utelämnanden. Stockpicker har inget ansvar för informationen utöver vad som följer av den lagstiftning som reglerar bolagets verksamhet.

Stockpicker är, om något annat inte finns uttryckligen angivet, innehavare av alla rättigheter till det material som visas på sidorna. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, all eventuell design och text samt alla ljudinspelningar, bilder och varumärken som finns återgivna. Det är, om något annat inte finns uttryckligen angivet, förbjudet att utnyttja Stockpickers rättigheter utan föregående skriftligt medgivande från Stockpicker. Vidare är det förbjudet att publicera uppgifter från eller uppgifter som insamlats av Stockpicker utan Stockpickers föregående medgivande.

Ansvarsbegränsning
Det som skrivs på stockpicker.se eller i våra produkter representerar våra egna åsikter. I vissa artiklar länkar vi till andra hemsidor i källhänvisande syfte eller för att erbjuda rekommenderad läsning. Vi tar inget ansvar för informationen på dessa sidor, eller att informationen där är uppdaterad.  Materialet som Stockpicker producerar utgör inte tillhandahållande av investeringsrådgivning från Stockpicker enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden (“LVM”). Materialet skall inte i något fall uppfattas som investeringsrekommendationer, enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument eller investeringsanalyser enligt LVM, eller som att Stockpicker utarbetar eller sprider investeringsrekommendationer eller investeringsanalyser. Allt användande av informationen som Stockpicker producerar, exempelvis att sprida information vidare alternativt agera med investeringar på grund av informationen, sker på egen risk. Vi friskriver oss helt från ansvar för det resultat som kan bli följden av att en läsare på olika sätt använder sig av information som finns tillgänglig på stockpicker.se samt i våra nyhetsbrev/sociala medier osv.

Discord

Som medlem i Discord har du ansvar att dels följa svensk lagstiftning och dels hålla en trevlig ton. Bryter du mot reglerna kan du utan förvarning bli borttagen från Discord och eventuella prenumerationskostnader kommer inte att återbetalas.

Personuppgiftspolicy

När du tecknar prenumeration, laddar ner info eller på annat sätt ger oss dina kontaktuppgifter, godkänner du också Stockpickers personuppgiftsbehandling.