Stäng
Prenumerera gratis på Sveriges ledande nyhetsbrev inom bank & finans
LIDDS – Gör viktiga framsteg
19.05.2020

LIDDS – Gör viktiga framsteg

Drug delivery-bolagets aktie har stått emot den turbulenta börsutvecklingen hittills i år ganska så väl.

Efter en dramatisk nedgång i samband med det allmänna raset i slutet av februari, har kursen återhämtat sig snabbt och noteras idag kring liknande nivåer som vid senaste analystillfälle i början av mars.

Detta är en betald analys på uppdrag av LIDDS

LIDDS | First North | 16 kr | KÖP

Återhämtningen är i våra ögon välförtjänt, då bolaget hittills inte har påverkats av den pågående covid-19-pandemin.

Tvärtom så har man fortsatt att leverera enligt plan och bolaget annonserade nyligen att svenska Läkemedelsverket har ställt sig positivt mot förslaget till studieutformning av en fas 3-studie med läkemedelskandidaten Liproca Depot vid behandling av prostatacancer.

Det är en viktig milstolpe i planeringen av fas 3-studien, och Läkemedelsverket bekräftade dessutom att studien kan vid positivt utfall vara tillräckligt underlag för en marknadsregistrering.

 De senaste dagarnas största höjdpunkt var, emellertid, de slutliga resultaten från fas II-b studien med Liproca Depot som bekräftade potentialen som en säker och effektiv behandling av prostatacancerpatienter som idag inte behandlas utan står under aktiv övervakning .

Både de primära och sekundära målen med studien har uppnåtts och enligt bolaget visade MRI-data att prostatacancern inte hade utvecklats vidare hos någon av patienterna, och glädjande nog till och med en tillbakagång hos vissa. Samma lovande resultat visade en frivillig biopsi, där 5 av 6 patienter visade en stabilisering och 1 patient en förbättring.

 

Ladda ner hela analysen här

 

Disclaimer

Detta material har sammanställts av Stockpicker i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Stockpicker lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i materialet. Åsikter som lämnats i materialet är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av materialet och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i materialet. Stockpicker frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på detta material. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Stockpicker frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av materialet.

Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker
Relaterade ämnen
Braincool – Fortsatt hög aktivitetsnivå
02.03.2020

Braincool – Fortsatt hög aktivitetsnivå

Året inleddes med positiva nyheter för det skånska medicinteknikbolaget när det sydkoreanska hälsoministeriet beslutade om försäkringsersättning om 1 260 usd per behandling för bolagets system för behandling av hjärtstillestånd och stroke. Den höga ersättningsnivån bekräftar att BrainCool System anses som ett av de mest avancerade systemen på marknaden och borde skapa goda förutsättningar för en framgångsrik lansering i Korea.

Detta är en betald analys på uppdrag av BrainCool

BRAIN / Spotlight / 4,7 kr

Redan utan stöd av försäkringsersättning har marknaden för hypotermi inom främst hjärtstopp och neurologi etablerats globalt och under hösten har flera internationella kliniska studier presenterats med statistiskt signifikanta resultat inom området. Som en viktig milstolpe har BrainCool under fjärde kvartalet i fjol lyckats säkra ett leveransavtal med en sjukhuskedja som omfattar över 20 sjukhus i västra USA, där man är aktiv under varumärket IQool System.

För bara några veckor sedan fick man dessutom en order på två IQool System, till ett ordervärde på cirka 600 000 kr. Anmärkningsvärd var att sjukhuset la ordern utan tidigare har testat eller utvärderat systemet, vilket är givetvis uppmuntrande för den vidare utrullningen. Vd Martin Waleij uppgav nyligen att ambitionen är att sälja runt 20 system i USA under 2020, baserad på utvärderingarna som har gjorts och fortfarande görs på olika sjukhus. Dessutom är man aktiv med att sprida kunskapen om IQool ytterligare, till exempel genom ett evenemang som man kommer anordna i New York i april, med flera ledande forskare och så kallade ”key opinion leaders”.

Även med de andra två produkterna, RhinoChill och Cooral System, har man under 2019 tagit flera viktiga steg i kommersialiseringen. Framförallt RhinoChill har skördat framgångar i både USA och Tyskland. Två studier vid American Heart-mötet i Philadelphia visade att ju tidigare kylning sätts in desto bättre resultat vid behandling av hjärtstopp - onekligen bra reklam för bolagets metod att kombinera tidig kylning med RhinoChill i ambulans och fortsatt kylbehandling med BrainCool System på sjukhus.

Någon som verkar vara redan övertygat om detta är tyska sjukhusen. Hypotermibehandling är standardbehandling i Tyskland och är liksom i USA etablerat utan försäkringsersättning. Nya riktlinjer förväntas publiceras under 2020 efter att ett antal positiva kliniska studier som presenterades under hösten inom hypotermibehandling. Positivt är även att man nyligen klarade en oannonserad revision av tyska certifieringsorganisationen TÜV Süd utan allvarliga anmärkningar, vilket är ett viktigt kvalitetstecken.

Ett litet bakslag kom i februari, då ansökan om ersättningen inom det så kallade NUB-programmet för nya innovationer från nio tyska universitetskliniker har avslagits. BrainCool fokuserar dock fortsatt på att etablera behandlingen inom dessa kliniker och under hösten har man tagit flera lovande ordrar. Som vi redan har skrivit om i förra analysen har universitetssjukhuset i Freiburg dessutom implementerat RhinoChill som standardbehandling.

Onkologiprodukten Cooral System fortsätter göra framsteg mot ett potentiellt godkännande och rekryteringen av 180 patienter i en klinisk studie har slutförts. Analysen av de kliniska resultaten förväntas vara klara under första kvartalet i år för att därefter publiceras. Nästa steg är sedan en ansökan om presentation på ett ledande vetenskapligt möte inom onkologi. Studieresultaten presenteras under konfidentialitet först för FDA, då studien ligger till grund för ett amerikanskt marknadsgodkännande, samt även presenteras för den japanska motsvarigheten, PMDA, för att bidra till den regulatoriska processen i Japan.

Inte helt enligt planer har utvecklingen varit i PolarCool, som tidigare var ett helägt dotterbolag till BrainCool, men som delades ut till ägarna hösten 2018. BrainCool har kvar en ägarandel i PolarCool och valde i januari att teckna en riktad nyemission om 0,8 Mkr och samtidigt verka för en nyemission om 4 Mkr för att stabilisera PolarCool. Ledningen är dock tydliga med att man inte se sig som rätt långsiktig ägare och kan tänka sig att sälja sina aktier till en strategisk ägare framöver.

Pengarna behöver man egentligen till den egna verksamheten. Att bygga upp organisationen och driva andra produktionsrelaterade projekt kostar pengar och rörelsekostnaderna har ökat till -62,4 Mkr under 2019, från -47,4 Mkr året innan. På översta raden är siffrorna fortfarande blygsamma, även om nettoomsättningen faktiskt ökade med 231% till 4,3 Mkr. Förlusten för helåret landade icke desto mindre på -57,3 Mkr (-38,9).

Tack vare den företrädesemissionen som avslutades i november hade man vid slutet av december 13,4 Mkr kvar i kassan. För några dagar sedan genomförde man dessutom en riktad emission om 15 Mkr till en kurs om 5,5 kr till tre industriella partners. De största investerarna var bolagets distributör i Sydkorea, KCP Med, samt Cardio som man samarbetar med för produkten Cooral System i den pågående regulatoriska processen för att erhålla marknadsgodkännande i Japan. Investeringarna från dessa aktörer ger inte bara pengar utan sänder även välkomna signaler kring deras framtidstro.

Än är det för tidigt att avgöra om och när nästa kapitaltillskott kommer behövas. Givet kostnadsbasen kommer man mest sannolikt gå med förlust även i år. Volymerna är helt enkelt fortfarande för klena hittills, trots att ordrarna har blivit flera. De aviserade 20 system i USA skulle generera 6 Mkr i intäkter om vi tar den senaste ordern från Utah som referens.

Vi saknar fortfarande nya detaljer kring de tre parter som, enligt tidigare information från bolaget, utvärderar olika samarbetsformer. I samband med bokslutskommunikén upprepar man endast att en strategisk översyn har initierats, där en utvärdering av flera samarbeten inom olika områden ingår för att öka tempot och stärka bolaget. Nyheter kring ämnet hade nog uppskattats av aktiemarknaden.

Sedan vår senaste analys i december har börsvärdet sjunkit med 8% till 240 Mkr (räknad på antalet aktier efter senaste riktade emissionen). Den pågående oron i samband med Coronaviruset har onekligen påverkat placerarnas allmänna riskvilja, men fundamentalt har den långsiktiga potentialen för bolaget knappast försämrats de senaste månader. Möjligtvis kommer vi se vissa fördröjningar när fokus inom sjukvården riktas på andra områden, åtminstone kortsiktig.

Slutsatsen blir därför tämligen oförändrad. Produktportföljen är bred och bolaget levererar kontinuerliga framsteg vilket bådar gott för att kommersialiseringen förr eller senare kommer ta fart ordentligt. Osäkerheten framstår samtidigt som mycket hög och fler nyemissioner kan inte uteslutas. Vi upprepar vår spekulativa köp-rekommendation och anpassar riktkursen till 7,6 kr (8 kr) till följd av den senaste utspädningen.  

 Ladda ner analysen här

Analytiker: Sebastian Lang

Disclaimer

Detta material har sammanställts av Stockpicker i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Stockpicker lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i materialet. Åsikter som lämnats i materialet är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av materialet och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i materialet. Stockpicker frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på detta material. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Stockpicker frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av materialet.

Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker
Annons
FundedByMe – Jakten på lönsamhet fortsätter
19.02.2020

FundedByMe – Jakten på lönsamhet fortsätter

I linje med sina tidigare prognoser levererade fintechbolaget en tydlig förbättring i den underliggande kostnadskostymen under andra halvåret 2019. Framförallt på personalsidan lyckades man åstadkomma betydande effektiviseringar, samtidigt som integrationen av Laika Consulting verkar så småningom falla på plats. Som resultat minskade rörelsekostnaderna under perioden juli – december med 47%, jämfört med första halvåret, till strax under 16 Mkr.

Detta är en betald analys på uppdrag av FundedByMe

FBM MTF B / NGM / 2,82 kr

Icke desto mindre är det fortfarande en bra bit kvar till att bli lönsam, som rörelseförlusten på 5,4 Mkr förtydligar. Det var visserligen en klar förbättring mot de -20 Mkr som rapporterades under första halvåret, men det krävs en tilltagande tillväxt i omsättningen för att bli ”det första crowdfunding bolaget med svarta siffror”, som vd Daniel Daboczy uttryckte sin ambition vid en presentation i samband med bokslutskommunikén.

För att nå ditt måste trenden vända inom IR-konsultverksamheten Laika, som fortfarande ligger långt under sina tidigare nivåer från före förvärvet. Under andra halvåret i fjol sjönk omsättningen, emellertid, ytterligare med 13% (jämfört med H1) till 6,7 Mkr. Förhoppningsvis har vi sett bottnen nu, med tanke på att de största personella förändringar är genomförda. Marknadsläget borde för tillfället vara ganska fördelaktigt, givet en allmän hög aktivitet inom till exempel noteringar och emissioner.

Åtminstone crowdfunding-delen av FundedByMe visade en efterlängtad återhämtning de senaste månader, så att koncernens totala intäkter ökade till 10,6 Mkr, ett plus på 6,5% jämfört med första halvåret. Bolagets tidigare investeringar i den tekniska plattformen har underlättat för både FundedbyMe självt och för kundbolagen att genomföra mer kostnadseffektiva och framgångsrika finansieringsrundor. Det har samtidigt möjliggjort fler och säkrare transaktioner, vilket i sin tur har lett till att snittinvesteringen har ökat under 2019. Uppmuntrande är även att medlemsbasen av registrerade investerare ökade med 12%. Den positiva trenden verkar ha fortsatt in i 2020 och redan nu är 5 crowdfunding kampanjer framgångsrikt stängda (totalt 34 förra året).

Med ett negativt kassaflöde från den löpande verksamheten på nästan 8 Mkr under de senaste sex månader fortsätter bolaget blöda pengarna, även om takten har minskat en aning. Med stöd av flera nyemissioner har man säkrat finansieringen än en gång och vid slutet av december fanns 2,7 Mkr i kassan. Det innebär dock samtidigt att utspädningen under det senaste året har varit enorm och antalet utestående aktier har nästan fördubblats. Det lär dessutom inte ha varit den sista nyemissionen vi har sett och vd Daniel Daboczy kommenterade vid presentationen att man inte utesluter att nytt kapital måste tas in under våren.

Han var dock optimistisk att bolaget kommer kunna visa vinst inom en snar framtid, utan att bli mer specifik. Som tidigare aviserat kommer man under 2020 lansera flera tjänster och funktioner för att utveckla plattformen. Senare i vår kommer man tillsammans med en partner introducera en tjänst för andrahandsmarknad för onoterade aktier. Dessutom för man en aktiv dialog med flera bolag och corporate finance-firmor för att lansera det första caset inom den nya produkten ”Crowdfunding för noterade bolag”.

Stora förhoppningar har ledningen på de nya EU-regleringar som offentliggjordes i januari. Efter många år av förhandlingar har man kommit fram till en enhetlig uppsättning regler för alla crowdfundingplattformar inom EU vid kapitalanskaffning upp till 5 Meuro. Detta väntas leda till bättre affärer och större samarbeten, samt en konsolideringsvåg inom branschen under de kommande åren.

Högsta prioritet är dock lönsamheten och den nya, lägre kostnadsbasen är onekligen en bra utgångspunkt. Även om vi räknar med en omsättningstillväxt om 5% för Laika och 15% för FundedByMe är det trots allt inte självklart i dagsläget att det kommer vara tillräckligt för att täcka rörelsekostnaderna 2020. Antaganden är i våra ögon dessutom ganska generösa, då de nya produkterna lär ge sina första bidrag tidigast under andra halvåret i år.

Sedan vår senaste analys i mitten av november har aktien haft en mycket stark utveckling och stigit med hela 90%. Börsvärdet är nu strax under 33 Mkr, vilket motsvarar 1,5 gånger den från oss förväntade omsättningen kring 22,4 Mkr i år (20,5). Vårt gamla problem kvarstår dock: Värderingsnivån är bara intressant, den dagen då vägen till lönsamheten är tydlig. Där är vi inte ännu, trots att ledningen har gjort ett bra jobb med att sänka kostnaderna. Nu är det dags att få fart på omsättningen. En investering är fortfarande enbart för den mycket riskvillige.

 

 Ladda ner analysen här

Analytiker: Sebastian Lang

Disclaimer

Detta material har sammanställts av Stockpicker i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Stockpicker lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i materialet. Åsikter som lämnats i materialet är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av materialet och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i materialet. Stockpicker frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på detta material. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Stockpicker frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av materialet.

Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker
Relaterade ämnen
ZetaDisplay –  Nyförvärvet imponerar
07.02.2020

ZetaDisplay – Nyförvärvet imponerar

Tjänste- och mjukvarubolaget fortsatte den inslagna vägen även under fjolårets sista kvartal, kännetecknad av ökande SaaS-intäkter och internationell tillväxt. Det förstnämnda har en positiv effekt på lönsamheten, medan det sistnämnda påverkar något negativt på kort sikt i form av högre omkostnader. I konkreta siffror innebar det att nettoomsättningen under perioden oktober – december ökade med 10,2%, jämfört med samma kvartal året innan, till 144,3 Mkr. Det var bättre än vi hade väntad oss, tack vare större bidrag från SaaS-intäkter och det nyförvärvade Gauddi.

Detta är en betald analys på uppdrag av ZetaDisplay

ZETA / Small Cap / 23,2 kr

Tjänste- och mjukvarubolaget fortsatte den inslagna vägen även under fjolårets sista kvartal, kännetecknad av ökande SaaS-intäkter och internationell tillväxt. Det förstnämnda har en positiv effekt på lönsamheten, medan det sistnämnda påverkar något negativt på kort sikt i form av högre omkostnader. I konkreta siffror innebar det att nettoomsättningen under perioden oktober – december ökade med 10,2%, jämfört med samma kvartal året innan, till 144,3 Mkr. Det var bättre än vi hade väntad oss, tack vare större bidrag från SaaS-intäkter och det nyförvärvade Gauddi.

Å andra sidan landade rörelseresultatet något under våra prognoser, även om vi justerar för de jämförelsestörande poster på -1,6 Mkr som uppstod i samband med Gauddi-förvärvet. Justerad för dessa blev rörelseresultatet 14,4 Mkr, vilket motsvarade fortfarande en ökning om 31%. Avvikelsen var dock inte dramatisk och bruttomarginalen förbättrades sekventiellt, som vi hoppades på, till 52,3%.

Det verkar vara bra drag i det holländska nytillskottet Gauddi. Tittar vi på intäkterna inom segmentet Nederländerna, så ökade dessa med 97% till 37,2 Mkr, där bolaget uppger att ökningen förklaras i sin helhet av Gauddi-förvärvet. Det innebär att kvartalsbidraget måste ha varit runt 18 Mkr, vilket kan jämföras med en helårsomsättning på 48 Mkr under 2018.

Exkluderat för förvärvet har nettoomsättningen minskat, vilket är dock ingen överraskning och förklaras av lägre försäljning av hårdvara, då man hade den stora ATG-utrullningen under fjärde kvartalet föregående år. De repetitiva SaaS- intäkter ökade med 24% till 40 Mkr, och även om den organiska tillväxten var bara runt 3% var det ytterligare ett steg mot att nå målsättning om 200 Mkr i årsintäkter från SaaS år 2022. Dessutom steg de årligen återkommande intäkter (ARR) med 28% till 165,5 Mkr, vilket bådar gott för de repetitiva intäkterna framöver.

Upprampningen av organisationen fortlöper i full fart och personalkostnaderna uppgår numera till 36 Mkr på kvartalsbasis. För några veckor meddelades att man från och med mars kommer gå till en mer funktionsbaserad organisation, från den hittills geografiskt indelad varianten. Förändringen görs då kundprojekten har blivit alltmer internationella och komplexa, vilket ökar behovet av en bättre skalbarhet av bolagets resurser.

Beslutet framstår som en naturlig evolution givet den ökande internationaliseringen av verksamheten, som man har drivit fram med hjälp av ett flertal förvärv de senaste åren. Här är mer att vänta och ledningen letar fler expansionsmöjligheter på de stora europeiska marknader för Digital Signage. Dessutom fortsätter man att investera i mjukvara och konceptutveckling. Efter obligationsemissionen i september är den finansiella ställningen fortfarande stabil, trots att pengarna för Gauddi betalades under fjärde kvartalet. Vid slutet av december uppgick nettoskuldsättningsgraden till 75% och soliditeten till 34,8%.

Vi gillar bolagets underliggande utveckling och gör netto inga större förändringar till våra vinstestimat. Efterfrågan är stark och en ökande bas av återkommande intäkter ger planeringssäkerhet. Aktiekursen har varit volatil under hösten men står idag på liknande nivåer som efter förra kvartalsrapport. Följdriktig är även värderingen nästan densamma och p/e-talet på strax under 15 innebär i våra ögon en uppsida i aktien på 25% till vår oförändrad riktkurs på 29 kr.

Ladda ner analysen här

Analytiker: Sebastian Lang

Disclaimer

Detta material har sammanställts av Stockpicker i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Stockpicker lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i materialet. Åsikter som lämnats i materialet är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av materialet och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i materialet. Stockpicker frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på detta material. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Stockpicker frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av materialet.

Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker
FundedByMe – Entreprenörens bästa vän
10.05.2019

FundedByMe – Entreprenörens bästa vän

Det blev inte det välkomnande som crowdfundingbolagets ledning hade räknat med, när de valde att direktnotera aktien på NGM i början av mars. Från första avslutet på 44 kr har kursen rasat i rekordtid och börsvärdet uppgår i skrivande stund till omkring 23 Mkr, en bråkdel av de 250 Mkr som bolaget värderades till i nyemissionen via den egna crowdfundingsajten tidigt 2018.

Detta är en betald analys på uppdrag av FundedByMe

FBM MTF B / NGM / 4,3 kr

Direktnoteringen innebar att bolaget inte tog in några nya pengar, och i stället för en fastställd teckningskurs, bestämdes kursen fritt av marknaden när handeln inleddes. Uppenbarligen missbedömde man säljavsikten bland de tidigare ägarna, då kursen pressades hård nästan omedelbart. Enligt bolagets grundare och vd Daniel Daboczy ska bland annat riskkapitalbolaget Aggregate Media och två av grundarna till Laika Consulting har sålt sina innehav direkt efter noteringen.

Laika förvärvades under andra halvåret i fjol till en köpeskilling på cirka 30 Mkr, främst i form av FundedByMe-aktier. Genom affären har man breddat sitt erbjudande till tjänster inom Investor Relations och finansiell kommunikation, som nästa steg i att skapa ett ekosystem för bolag så att de kan gå hela vägen från idé till pre-IPO.

Sedan lanseringen år 2011 driver FundedByMe en IT-plattform där bolag kan ta in pengar från privatpersoner. Plattformen fungerar som en mötesplats, där kundbolag som söker finansiering kan marknadsföra sin verksamhet mot potentiella investerare. Hittills har man hjälpt fler än 470 bolag att samla in över SEK 550 Mkr, och man har idag ett nätverk av fler än 250 000 registrerade investerarmedlemmar.

Crowdfunding har blivit mycket populärt bland svenska startups, och marknaden nådde ett värde på cirka 850 Mkr år 2016. FundedByMe har skapat sig en intressant position, inte minst tack vare stora investeringar i teknik- och produktutveckling. Förutom kapitalanskaffning erbjuder man kringaktiviteter såsom investerarträffar, produktion av digitala presentationer och kommunikation över sin plattform.

Intäkter genereras via så kallade listing fees, en procentuell andel vid framgångsrikt genomförda kampanjer, samt avgifter för tilläggstjänster. Under de senaste åren har man lyckats öka omsättningen till strax över 10 Mkr i fjol. Bidraget från Laika medräknat, landade koncernens nettoomsättning på 18,9 Mkr.

För den gamla kärnverksamheten innebar det en tillväxt om drygt 60% jämfört med året innan, drivet av en ökning i antalet framgångsrika crowdfundingrundor om 42% till 47. Ambitionen är att expandera ytterligare, bland annat genom ett aktivt deltagande i den förväntade konsolideringen av den europeiska marknaden. År 2021 vill man ha fler än 350 000 investerarmedlemmar och minst 4 nya joint venture företag.

Joint venture strategin används för de internationella satsningarna och går ut på en franchise-modell, där bolaget har ägarandelar och får licensavgifter. På det sättet är man i nuläget aktiv i Dubai, Finland, Malaysia, Polen, Nederländerna och Singapore.

Att bolaget måste skala upp visar siffrorna i bokslutskommunikén för 2018. Den ökade nettoomsättningen var nämligen inte tillräckligt för att täcka kostnaderna, tvärtom så minskade koncernens rörelseresultat till -17 Mkr, från -5,9 Mkr året innan. Även om vi justerar för engångskostnader relaterad till förvärv och listningsprocessen på sammanlagt 5,1 Mkr, var det en tydlig försämring.

En delförklaring hittar man i personalkostnaderna, som ökade till 14,1 Mkr från 8,3 Mkr, främst till följd av den större kostymen efter det senaste förvärvet. Ett huvudfokus för 2019 är därför just att färdigställa konsolideringsarbetet med Laika, vilket sannolikt kommer även innebära personalneddragningar.

Vid slutet av december uppgick bolagets likvida medel till 6,7 Mkr, vilket är ingen jättekudde med tanke på den nuvarande förlusttakten. Med facit i hand hade det varit bättre att göra en nyemission i samband med noteringen, men antagligen hoppades man på en bättre kursutveckling. Så tajmingen framstod som tämligen olycklig, när man i mitten av april annonserade en företrädesemission om cirka 9,8 Mkr.

En vecka senare blev man tvungen att sänka emissionsbeloppet till 6 Mkr, då placerarnas mottagande av det första förslaget var svalt och aktien hade sjunkit under den planerade teckningskursen på 7,25 kr. Enligt det senaste förslaget har befintliga aktieägare företrädesrätt att teckna en unit per fyra befintliga aktier, där en unit innehåller en nyemitterad aktie med teckningskurs 4,45 kr. Vid full teckning skulle antalet aktier ökar med 25%. Dessutom får man en gratis teckningsoption som berättiga till teckning av en nyemitterad aktie till kurs 8,9 kr i maj 2020.

Vd Daniel Daboczy har lämnat ett teckningsåtagande om 1 Mkr och påpekar att motivet för emissionen är att fortsätta förhandlingar med potentiella förvärvskandidater, samt vidareutveckling av den tekniska plattformen och den geografiska expansionen. I en presentation i samband med emissionen uppgav han även att försiktigheten bland investerarna, som började under höstens börsnedgång, har fortsatt i början av 2019. Dessutom verkar betalningsviljan bland kundbolagen vara sämre än tidigare och man väntar för tillfället på inbetalning av cirka 4-5 Mkr från utestående fakturor.

Tyvärr rapporterar bolaget enbart halvårsvis, vilket innebär att nästa rapporttillfälle är först i augusti. Gör man, emellertid, en djupdykning på bolagets hemsida, ser man att det är bara tolv kampanjer som har blivit framgångsrikt avslutad hittills i år. Dessutom finns det åtta pågående kampanjer som ska stängas före slutet av första halvåret. Även om vi antar att alla dessa åtta kommer avslutas framgångsrikt, tyder mycket på att omsättningen inom crowdfundingdelen kommer sjunka kraftigt under första halvåret i år, jämfört med samma period ett år tidigare.

Det går inte heller att utesluta att förändringarna inom Laika även har inneburit en viss påverkan på intäktssidan. En rimlig helårsomsättning ligger därför kanske närmare årstakten omkring 21 Mkr, som Laika har legat på sedan konsolideringen i augusti, snarare än de 30 Mkr som rapporterades under åren 2015 - 2017.

Tecknas den pågående emissionen till fullo, kommer bolaget tillföras cirka 5,4 Mkr efter kostnader. Vill det sig väl, kan kassan räcka till året är slut, förutsatt att kunderna betalar sina utestående skulder, investeringsnivån är betydligt lägre än i fjol och att det historiska mönstret med ett starkare andra halvåret inom crowdfundingen upprepar sig även i år. Om så blir fallet, borde omsättningen kunna landa på omkring 30 Mkr i år. Den nuvarande pipelinen på ytterligare 28 kampanjer på hemsidan (”launching soon”) är lovande, men det är oklart när de kommer lanseras.

Värderingsmässigt innebär det scenariot en EV/Sales multipel på strax under 1, om vi räknar med det nya antalet aktier efter emissionen. Relativt tillväxttakten är det givetvis lågt, men risken är hög och vi hade önskat oss en tydligare plan till lönsamhet. Vi tror att nyckeln i detta avseende är en högre grad av digitalisering och automatisering i verksamheten, för att få en bättre hävstång på stigande affärsvolymer.

Ladda ner analysen här

Analytiker: Sebastian Lang

Disclaimer

Detta material har sammanställts av Stockpicker i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Stockpicker lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i materialet. Åsikter som lämnats i materialet är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av materialet och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i materialet. Stockpicker frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på detta material. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Stockpicker frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av materialet.

Stäng×
ZetaDisplay – Mer än bara skärmar
22.05.2019

ZetaDisplay – Mer än bara skärmar

2018 blev något av ett genombrottsår för tjänste- och mjukvarukoncernen och nettoomsättningen ökade kraftigt med 103%, jämfört med året innan, till 404 Mkr. Den genomsnittliga årliga tillväxttakten (CAGR) mellan 2014 och 2018 har därmed varit imponerande 62%. Ett stort avtal med spelbolaget ATG bidrog inte bara till den kraftiga tillväxten, men medför också en ökad volym av kontrakterade tjänster, vilket i sin tur innebär repetitiva intäkter. Dessa ökade med 80% under fjolåret till 102 Mkr.

Detta är en betald analys på uppdrag av ZetaDisplay

ZETA / Small Cap / 22,6 kr

Den positiva utvecklingen har inte undgått aktiemarknaden och som ägare har man kunnat glädja sig åt en uppgång på drygt 30% hittills i år. Börsvärdet uppgår i skrivande stund till cirka 590 Mkr.

ZetaDisplay hjälper sina kunder att nå ut till konsumenten och framförallt att påverka deras beteende i beslutssituationer, till exempel i en butik. Som totalleverantör av kommunikationslösningar använder man sig av en smart teknisk plattform för att generera engagerande digitala skärmlösningar. Gränssnittet mot slutkonsumenten är en mjukvarustyrd digital display som styrs via en molnbaserad mjukvara.

Branschen man är aktiv i kallas för ”Digital Signage”, ett begrepp som förenklat betecknar all form av kommunikation där elektroniska skärmar används för att förmedla ett budskap digitalt. Denna typ av kommunikation används idag flitigt inom detaljhandeln, såväl som i tjänstesektorn och på bolagets kundlista hittar man välkända namn såsom Mercedes-Benz, Tele2, McDonald's, 7-Eleven, Stadium mm.

Mycket uppmärksamhet genererade ATG-avtalet som tecknades i maj förra året, med ett totalt värde på cirka 100 Mkr. ATG:s 2 000 butiker runt om i Sverige utrustades med ett digitalt skärmsystem med 7 500 enheter, för att introducera en ny standard i kundbemötandet i samband med avregleringen av den svenska spelmarknaden. Denna Digital Signage-utrullningen var den hittills största av sitt slag i Norden.

Ett annat exempel av ett intressant användningsområde är nederländska telekomjätten KPN, som har varit kund i över tio år och som använder Digital Signage bland annat för den interna kommunikationen med sina medarbetare. Den digital skyltningen placeras där medarbetarna rör sig mest, till exempel i receptionen, för att sprida de senaste nyheterna.

Totalt värderades världsmarknaden för Digital Signage till cirka 135 miljarder kr år 2018. Tillväxttakten är hög och uppgick till 18% i fjol. Enligt konsultfirman Invidis utgör den europeiska marknaden lite mindre än en fjärdedel av världsmarknaden och just Norden är en förhållandevis starkt utvecklad marknad, till följd av en välutbyggd teknisk infrastruktur, en stark mottaglighet för förändringar i konsumentbeteendet och konsolideringen i handeln.

Den europeiska marknaden för Digital Signage förväntas fortsätta att växa i takt med att mognaden tilltar och kunder satsar en ökande andel av sina marknadsföringsbudgetar på digital kommunikation, inte minst till följd av den kraftigt ökande e-handeln. Detta innebär också att kunderna blir mer sofistikerade och därmed ställer ökade krav på sina leverantörer.

ZetaDisplay själv räknar med ett tillväxtscenario där andelen kontrakterade tjänster, såsom programvarulicenser och annan service, ökar som andel av försäljningen. Det skulle vara mycket fördelaktig för marginalerna, då programvara och tjänster typiskt uppvisar högre bruttomarginaler än hårdvara.

Förutom den organiska tillväxten har bolaget historiskt även vuxit genom förvärv, till exempel i Finland, Norge och Nederländerna. Förra året blev något lugnare i detta avseende, men man utvärderar kontinuerligt olika typer av allianser med företag och organisationer som ägnar sig åt Digital Signage för att gemensamt driva och bygga ut marknaden.

Generellt ökar dessutom försäljningen av tjänster som viktig del av affären efter den första installationen, vilket ger stabila, repetitiva intäkter. Dessutom tilltar mognaden bland befintliga kunder som vill ta nästa steg och utveckla och bredda sin satsning. Dessa trender har fortsatt även i början av året.

Totalt ökade omsättningen under första kvartalet 2019 med 43%, jämfört med samma period ett år tidigare, till 93 Mkr. De repetitiva intäkterna ökade med 49% till 32 Mkr och utgör därmed kring 34% av det totala, bland annat drivet av att storkunden ATG har övergått till daglig drift. Samtidigt fortsatte man i Sverige att öka antalet driftsatta installationer och implementationen av 44 CityGross butiker genomfördes under kvartalet.

Efterfrågan beskrivs som god på alla marknader, och ett nytt avtal har vunnits med norska kommunaltrafiksbolaget Ruter med en löptid på tio år och ett värde på cirka 20 miljoner nok. Den höga aktiviteten fortsatte även i början av andra kvartalet och bolaget lyckades sluta ett femårigt ramavtal med möbelkoncernen Ekornes, där utrullningen i år uppskattas att ha ett försäljningsvärde på cirka 15 Mkr.

Baksidan av den snabba tillväxten är att även organisationen måste förstärkas, vilket man gjorde inom både försäljning och projektleverans. Dessutom har koncernövergripande funktioner utökats, så att personalkostnaderna ökade med 22% till 30 Mkr. I kombination med en lägre bruttomarginal, till följd av en större mängd implementationsprojekt, gjorde att det justerade rörelseresultatet minskade från 3 Mkr till 1,9 Mkr.

Den underliggande lönsamhetstrenden framstår, emellertid, som positiv och vi ser goda möjligheter att man kommer kunna lyfta rörelsemarginalen från fjolårets 7,3%, tack vare en allt större installerad bas och en stigande andel tjänsteintäkter.

Redan i samband med presentationen av bokslutskommunikén för 2018 uppdaterade bolaget sina finansiella mål, bland annat eftersom det tidigare omsättningsmålet om 350 Mkr år 2020 hade uppnåtts i förtid. Fokus framöver riktas nu ännu mer på repetitiva intäkter och ambitionen är att intäkter från kontrakterade tjänster ska överstiga 200 Mkr vid utgången av 2022. Det innebär alltså en fördubbling från dagens nivå.

I och med den positiva effekten på lönsamheten från en högre tjänsteandel, siktar man dessutom på ett rörelseresultat på 100 Mkr inom samma tidshorisont, vilket motsvarar en tredubbling. Det ger en fingervisning om hur stor hävstången är i affärsmodellen, när hårdvaran väl har installerats och de kontrakterade tjänster under driftperioden kan sedan öka intäkterna på ett kostnadseffektivt sätt.  

Vad gäller balansräkningen, eftersträvar ledningen en soliditet på mellan 30 och 50%, vilket kan jämföras med 46% vid slutet av mars. Vid samma tidpunkt hade bolaget likvida medel på 51 Mkr och trots ett något negativt kassaflöde från den löpande verksamheten under Q1 på -1,3 Mkr, är den finansiella ställningen stabil. Att man i början av april ändå genomförde en riktad nyemission om 30 Mkr, var för att delfinansiera inlösen av bolagets preferensaktier, vilket kommer resultera i en likviditetsförbättring om netto 4,9 Mkr på årsbasis.

Det är svårt att göra exakta prognoser, då nya kontrakt och avtal kan ha stor påverkan. Vi kan dock konstatera att om man lyckas nå sina mål, så ser aktien onekligen intressant ut. På våra estimat för i år handlas aktien kring p/e 37, men den förväntade tillväxttakten framöver är hög. Därtill kommer bidraget från eventuella nya förvärv, någonting som framstår som ganska sannolikt, inte minst med tanke på övergången av den nuvarande vd:n Leif Liljebrunn till rollen som M&A ansvarig.

Ladda ner analysen här

Analytiker: Sebastian Lang

Disclaimer

Detta material har sammanställts av Stockpicker i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Stockpicker lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i materialet. Åsikter som lämnats i materialet är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av materialet och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i materialet. Stockpicker frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på detta material. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Stockpicker frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av materialet.


 

Stäng×
BRAINCOOL – Många bollar i luften
03.06.2019

BRAINCOOL – Många bollar i luften

Medicinteknikbolaget har ett händelserikt år 2018 bakom sig. Efter flera framgångsrika produktutvärderingar inom ett antal marknadssegment är det nu dags att få upp försäljningen. Ambitionen är att positionera sig som en ledande global aktör inom temperaturhantering. Dit är det en bit kvar, som fjolårets rörelseintäkter på 9 Mkr visar.

Detta är en betald analys på uppdrag av Braincool

BRAIN / Spotlight / 5,38 kr

Bolaget grundades 2014 och utvecklar produkter för medicinsk kylning av hjärnan. Teknologin är utvecklad som kylkuddar som appliceras på olika delar av patientens kropp, där systemet kontrollerar kroppstemperaturen. Produkterna används vid behandling av olika allvarliga tillstånd innefattande stroke, hjärtstopp, samt hjärnskakning och migrän.

Medicinsk kylning (hypotermi) är en allmänt accepterad behandlingsmetod och innebär att kroppstemperaturen sänks till mellan 32 och 36 grader. Kylning används för att skydda hjärnan och andra organ från skada, om det vid olika tillstånd som hjärtstopp eller stroke skulle uppstå syrebrist. Kylning kan även användas för att motverka vissa biverkningar vid strålning och cellgiftsbehandling inom cancervården.

Verksamheten är indelad i de två affärsområden Brain Cooling och Pain Management och bygger på en portfölj om totalt fem produkter. Bolagets BrainCool System (BCS) är ett medicinskt system för behandling av hjärtstillestånd och stroke och har kapacitet att reglera kylning och uppvärmning till olika delar av patientens kropp.

Genom en unik teknik kan BCS bibehålla kylningen med en minimerad störning av patientens köldreceptorer, och därmed också minimera risken för frossa, en naturlig sidoeffekt av nedkylningen. Systemet har godkänts i både Europa, USA och nyligen även i Korea. I Japan förväntas ett godkännande under året. 

Som komplement till BCS, köpte man år 2016 det amerikanska bolaget Benechill med produkten RhinoChill, en bärbar, batteridriven och icke-invasiv produkt för snabb och tidig medicinsk kylning vid stroke och hjärtstopp. Kylningen sker genom att ett förångande kylmedel sprutas in i näshålan via katetrar.

Mycket uppmärksamhet genererades under 2018 med resultaten av den så kallade PRINCESS-studien, där hjärtstoppspatienter behandlades med tidig kylning med RhinoChill. Studien bekräftade att ju tidigare man kyler, desto bättre resultat får man för överlevnad och neurologisk funktion. En mycket intressant observation var att om nedkylningen påbörjas innan hjärtat har återfått cirkulation, motverkas många av de skadliga processer som börjar när blodflödet kommer igång igen.

Bolagets tredje produkt, Cooral System är en oral kylapparat för att motverka oral mukosit, en allvarlig biverkning som drabbar cirka 80% av alla cancerpatienter som erhåller höga doser av cellgifter inför en benmärgstransplantation. Amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA har valt ut Cooral System att delta i ett så kallad ”early access programme”, och produkten genomgår för närvarande en klinisk nationell multicenter studie.

Den fjärde produkten, CoolHead System, är under utveckling och genomgår för närvarande två kliniska studier i Europa. CoolHead kommer att baseras på RhinoChills intranasala kylningskoncept och är avsedd för hemanvändning av migränpatienter. Den sista platsen i produktportföljen tar PolarCap System, ett medicinskt kylsystem för behandling av hjärnskakning och repetitiva huvudkollisioner inom idrottsmedicin som är utlicensierad till tidigare dotterbolaget PolarCool.

Ett viktigt genombrott kom i början av oktober, när man fick sin första order på fem stycken Cooral System med ett ordervärde på 0,5 Mkr från en distributör  i Förenade Arabemiraten och Qatar. Ytterligare en order på fyra stycken Cooral System till ett värde på 0,4 Mkr kom från Kanada i mitten av december, där marknadsgodkännande baseras på det europeiska systemet. Under 2019 ska den redan CE-märkta produkten lanseras i Europa och en FDA ansökan för marknadsgodkännande i USA med lansering 2020 ska lämnas in.

En annan milstolpe var den första ordern i Sverige av två stycken BCS från en ledande universitetsklinik. Utöver det utvecklas satsningen i Mexiko mer och mer till en succé. Efter en första utvärderingsorder på BCS beställde samma klinik fyra månader senare ytterligare ett system för sina kardiologi och neurologi avdelningar. Kort därefter fick man ytterligare en order på två system från en lokal distributör.

Det ekonomiskt mest betydelsefulla hittills är, emellertid, distributionsavtalet med Vinamed i Vietnam. Efter en initial order på två BrainCool och två RhinoChill till ett värde på 0,5 Mkr i slutet av fjolåret, kom den första miljonordern (1,5 Mkr) om 6 BrainCool och 10 RhinoChill i mitten av januari.

Till följd av den avslutade PRINCESS-studien har intresset för RhinoChill ökat märkbart. I slutet av 2018 fick man order på totalt sex system i Tyskland och Österrike, där man bedömer att kunna generera intäkter på 8 000–10 000 kr per behandlad patient. Dessutom har man fått tre order på RhinoChill för behandling på kranskärlsröntgenlab, ett nytt segment för bolaget.

Även dessa ordrar kom från Tyskland, där det finns cirka 500 avdelningar för kranskärlsröntgen, med en potential om minst 20-30 patienter per och år och avdelning, enligt bolaget. Behandlingsformen förväntas generera återkommande intäkter per patient om 750 euro för BrainCool, så teoretiskt skulle det kunna bli ett segment med cirka 100 Mkr i årlig omsättning. Vd Martin Waleij hoppas på att nå en marknadspenetration på 15-20% med en årlig intäkt om 10-15 Mkr inom 18-24 månader.

För att utnyttja den stora potentialen inom de tysktalande marknaderna skapades nyligen en ny sälj- och marknadsorganisation för just denna region. Omkring 50 000 patienter behandlas årligen inom EU med hypotermi efter hjärtstillestånd, cirka 600 000 behandlas genom hantering av kransartären med katetrar, och fler än 50 000 strokepatienter med trombektomier, och antalet växer snabbt.

Huvudfokus i närtid är att etablera kombinationen av RhinoChill och BrainCool System inom sjukhusmarknaden under namnet BrainCell-koncept i Europa, följt av andra internationella marknader. Globalt befinner sig marknaden för temperaturhantering i ett högt tillväxtstadium med bredast användning i USA, Tyskland, Korea och Japan.

Ytkylning (som till exempel BCS) är den metoden med högst penetration och användning, och står i USA för cirka 80% av det totala marknadsvärdet på 180 miljoner usd, varav en stor del utgörs av engångsprodukter. BCS, som marknadsförs som IQool System i USA, är placerad som ett avancerat ytbaserat kylsystem och konkurrerar bland annat med produkten Arctic Sun från Bard.

Intressant för en potentiell monetarisering framöver är beslutet som nyligen fattades i Korea, där man implementerade ett ersättningssystem via försäkringssystemet. Arctic Sun erhåller omkring 900 usd per användning, och de enklare kylsystemen runt 200 usd per användning.

En viktig punkt för forsknings- och utvecklingsbolag är alltid finansieringen. Det ligger i sakens natur att man investera stora summor utan att ha några meningsfulla intäkter, och BrainCool är inget undantag. Ifjol uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till -25 Mkr och kassaflödet från investeringsverksamheten till -11 Mkr.

Sedan dess har man fått finansiering från EU om 13 Mkr för projekt inom migrän och projektet inom stroke kommer erhålla 7 Mkr i bidrag, som kommer investeras direkt i produkten BrainCool System.  Dessutom säkerställde man i februari en finansiering om 30 Mkr genom riktad emission om 5 Mkr och lån på 25 Mkr till 12% ränta. Därmed avslutar man även det tidigare samarbete med L1 Capital och ESGO som finansieringskällor.

Vid slutet av mars uppgick kassan till 6,5 Mkr. Förlusten under årets första tre månader landade på 11,8 Mkr, jämfört med 6,4 Mkr under Q1 2018, främst på grund av högre kostnader relaterade till den amerikanska säljorganisationen samt utveckling av tillverkningsprocesser inför ökade volymer. Totalt uppgick rörelsekostnaderna till 13,3 Mkr.

Det är nästintill omöjligt att göra prognoser för ett bolag i ett sådant tidigt skede av sin utveckling och risken i den typen av investering är betydligt högre än vanligt. Vi kan dock konstatera att BrainCool har lyckats åstadkomma stora framsteg på förhållandevis kort tid och inte minst utvecklingen de senaste månaderna ger hopp om en kommersiell framgång i framtiden.

Dagens börsvärde på cirka 210 Mkr tar knappast hänsyn till den långsiktiga potentialen, även om det inte går att utesluta ytterligare utspädning på vägen.

Ladda ner analysen här

Analytiker: Sebastian Lang

Disclaimer

Detta material har sammanställts av Stockpicker i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Stockpicker lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i materialet. Åsikter som lämnats i materialet är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av materialet och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i materialet. Stockpicker frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på detta material. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Stockpicker frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av materialet.


 

Stäng×
Stark trend i ZetaDisplay
25.06.2019

Stark trend i ZetaDisplay

Även om handeln i ZetaDisplay stundtals varit väldigt volatil de senaste åren, har aktien handlats i en positiv grundtrend. Inget pekar i nuläget heller på en trendvändning, snarare är det ett fortsatt fokus på högre kursnivåer. Här kan finnas en rejäl potential i ett längre perspektiv.

Detta är en betald analys på uppdrag av ZetaDisplay

ZETA / Small Cap / 22,7 kr

Efter dagens nyhet att ZetaDisplay tecknat ett globalt ramavtal med Ingka Group, som ingår i Ikea-koncernen, lockar aktien in köpflöden. Här kan det finnas ytterligare uppsida.


Stark trend i ZetaDisplay


Vi ser hur en stor konsolideringsformation bildats de senaste åren i ZetaDisplay, idag stämmer faktiskt aktien av motstånd i formationen. Ett utbrott förbi 23,5 kronor skulle ge positiva signaler och då ser vi ett kursscenario med en uppgång mot cirka 34 kronor på sikt.

Blickar vi nedåt är det omkring 17,6 – 18,4 kronor som ZetaDisplay har ett viktigt tekniskt stödområde. Skulle detta ge vika riskerar aktien att falla ner i en negativ trend. Då sätts fokus ner mot 12 kronor. Nu har vi dock en positiv grundtrend vilket bör innebära en högre sannolikhet för ett positivt kursscenario och rent tekniskt ser vi alltså noteringar upp mot 34 kronor som möjliga på sikt. Detta förutsätter naturligtvis att den stigande trenden håller i sig.

Analytiker: Mats Ahlskog

Läs mera om ZetaDisplay

ZetaDisplay – Mer än bara skärmar
Stockpicker intervjuar ZetaDisplay

Disclaimer

Detta material har sammanställts av Stockpicker i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Stockpicker lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i materialet. Åsikter som lämnats i materialet är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av materialet och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i materialet. Stockpicker frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på detta material. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Stockpicker frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av materialet.

Stäng×
ZetaDisplay är en helhetsleverantör av programvara och tjänster inom digital skyltning.
13.06.2018

ZetaDisplay är en helhetsleverantör av programvara och tjänster inom digital skyltning.

Företaget levererar system för reklam, profilering och butikskommunikation på digitala bildskärmar som kan förmedla ljud och bild. Kunder är butikskedjor eller varumärkesleverantör som visar sina reklambudskap på TV-skärmar i butik. ZetaDisplay sköter utformning och installation av bildskärmsnätverket, producerar löpande innehåll samt styr och övervakar systemet.

Kan du berätta lite om dig själv och din bakgrund?

Jag är ekonom och har jobbat i mjukvarubranschen i många år. Jag har lång erfarenhet kring att utveckla verksamheter i tillväxt. Senast var jag på Visma Software som vVD och jag kom till ZetaDisplay när man påbörjat utvecklingen av teknisk plattform, mjukvara och tillhörande tjänster. Mina erfarenheter med skalbar programvaru-utveckling och utveckling av tillhörande tjänster kom väl till plats för bolaget, i det stadie man befann sig.

Vänligen beskriv ZetaDisplay och Er verksamhet för Stockpickers läsare.

Vi hjälper retail att digitalt kommunicera med konsumenten oavsett var kunden befinner sig och i vilken kanal man vill möta honom i. Vi erbjuder en teknisk plattform för att förenkla och anpassa kommunikationen till den unika konsumenten i butik, sociala medier, hemsidor etc. Och vi gör det genom allt mer avancerade och förfinade lösningar, inte minst sedan trenden att butikerna parallellt väljer att flytta in e-handeln i fysiska butiker.

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

Vi levererar en komplett medieplattform till våra kunder innehållande programvara, licenser, tjänster och hårdvara. Genom att agera som en helhetsleverantör skapas en långsiktig relation till kunden. Vi vidareutvecklar och anpassar sedan deras digitala kundkommunikation över tiden.
Men framförallt bygger vi en installerad bas hos våra kunder som ger oss repetitiva intäkter - i huvudsak i form av licenser. Dessa återspeglar den underliggande tillväxten i vår verksamhet och stärker dessutom vår bruttomarginal. Under Q1 i år ökade de repetitiva intäkterna med 91 procent jämfört med samma period föregående år och motsvarande drygt 32 procent av första kvartalets nettoomsättning.

zetadisplay2

Ni genomför just nu en nyemission där Ni tar in ca 74,5 MSEK. Vad skall emissionslikviden användas till?

Emissionen är i huvudsak ämnat till förvärvet av WebPro, men även för att stärka kassan och till att göra ett antal mindre förvärv i närtid. Vi vill vara med att konsolidera branschen i Europa. Därför har vi också många långsiktiga ägare i bolaget som vill vara med på vår resa. 30 procent av bolaget innehas av institutionella ägare som AMF, Nordea Småbolagsfond, finska Virala och Stenakoncernen. 

Berätta lite kort om WebPro AS.

Webpro, är ett norskt bolag som utvecklar och säljer kundanpassade lösningar inom digital signage med installationer runt om i världen. Bolagets kunder utgörs av stora internationella kedjor med hög potential. Bolagets omsättning 2017 uppgick till 24 MNOK varav kontrakterade och repetitiva intäkter utgjorde ca 6,5 MNOK. Rörelseresultatet uppgick till 4,1 MNOK.

Vad är den största risken i Er verksamhet som du ser det?

Att finna synergier i de förvärv vi gör är viktigt och det kan vara utmanande. Vi har dock utvecklat en bra modell för detta och vi har i samtliga förvärv kunnat påvisa att vår modell fungerar och har gett önskad effekt.

Kan du säga något om hur stor Er potentiella marknad är?

Framtidens butiker kommer bli mindre till ytan och färre till antalet - samtidigt som allt fler processer måste automatiseras för att frigöra mer arbetskraft till att förbättra kundernas köpupplevelse. Butikerna vill fortfarande visa ett brett erbjudande och inspirera konsumenten med anpassad kommunikation till den unika kunden i butiken. För att lyckas måste retail använda tekniken mer än man gör idag. Då finns vi där som en lämplig partner. Våra kunder har bara påbörjat denna resa och mycket är fortfarande ogjort. 


Vilka är de främsta skälen till att man skall investera i ZetaDisplay?

Vi är en av de största i vår bransch i Europa. Vi har en internationell närvaro och hanterar leveranser i mer än 50 länder i världen. Våra lösningar ligger i teknikens framkant och tillsammans med bra referenser, så är vi väl positionerade på marknaden - förberedda för fler förvärv och tillväxt. Med ökad volym skapas också än bättre förutsättningar för ökad lönsamhet. Och tillsammans vår starka ägarbild så finns det goda skäl i att investera i ZetaDisplay. 

Hur ser ZetaDisplay ut om 5 år?

Vi är fortfarande marknadsledare i Europa och vi har påbörjat en ytterligare expansion. 
Vi har nått våra kommunicerade mål för 2020 och satt nya mål inför 2022. 
Vi har gått från Stockholm Small Cap till Mid Cap.

Information om emissionen

  • Teckningskurs: 15,50 SEK/aktie
  • Teckningsperiod: 7 juni- 21 juni 2018
  • Erbjudandets storlek: 74,5 MSEK
  • Handelsplats: Nasdaq Stockholm Small Cap

Läs mer och teckna aktier

Hemsida

 

Stäng×
Stockpicker intervjuar BrainCool AB
26.06.2019

Stockpicker intervjuar BrainCool AB

Braincool grundades 2014 och utvecklar produkter för medicinsk kylning av hjärnan. Teknologin är utvecklad som kylkuddar som appliceras på olika delar av patientens kropp, där systemet kontrollerar kroppstemperaturen. Produkterna används vid behandling av olika allvarliga tillstånd innefattande stroke, hjärtstopp, samt hjärnskakning och migrän. Läs vår intervju med bolagets vd, Martin Waleij, nedan.

Detta är en betald intervju på uppdrag av Braincool

1.      Berätta om dig själv och din bakgrund

Jag har varit med och grundat BrainCool för fem år sedan och har innan det varit VD i flera bolag inom medicinteknik och forskningssystem för pharmaindustrin. Tidigare har jag arbetart inom venture capital/finansbranchen. Är 50 år och bor och verkar med min familj i Lund.

2.      Beskriv BrainCool för Stockpickers läsare

BrainCools huvudfokus är inom två områden, dels på temperature management marknaden (braincooling) med två produkter BrainCool System och Rhinochill och dels inom onkologi, med två applikationer att motverka två allvarliga biverkningar av cancer behandling – oral mukosit och neuropati. Vi har även projekt i klinisk utveckling inom stroke och migrän som finansieras genom EU-bidrag.

3.      Hur ser er affärsmodell ut?

Alla produkter är kassaflödesprodukter där vi genomför systemförsäljning av engångsprodukter för behandling inom områden med stora medicinska mervärden inom sjukvården.

4.      Vad har ni på gång just nu inom bolaget?

Inom onkologi är vi i slutfasen av en stor nordisk studie om 180 patienter samt en färdigställd studie i Japan som kommer presenteras på ett onkologimöte 21 – 23 juni i USA. Den första produkten till marknaden, Cooral System, har erhållit patentgodkännande både i Sverige och USA och har fast track i USA och Kina.

Kommande presentationer av den nordiska studien är startpunkten på en lansering av produkten.

Inom BrainCool är fokus att etablera försäljning i USA, Tyskland och genom partners i Asien. Vi förväntar oss även två ytterligare publikationer från Princess studien under året.

5.      Var ligger övrigt fokus på i bolaget just nu?

Huvudfokus är att etablera försäljning i USA och Tyskland, och avsluta studier inom onkologi samt partnerdiskussioner för våra tre huvudprodukter.

6.      Hur ser Braincool ut om 5 år?

Globalt medicinteknikbolag noterat på Stockholmbörsen, med stark försäljningstillväxt för BrainCool System, Rhinochill och Cooral System.

Alternativt ett globalt medtech bolag inom onkologi efter försäljning av braincooling till en global aktör med styrka för in våra produkter från ambulans, akutsjukvård till intensivvården.

7.      Är det något ytterligare du vill berätta för Stockpickers läsare?

Ja, när det gäller finansieringen av verksamheten utvärderar vi olika alternativ för att stärka ägarbilden, vi diskussioner med flera industriella partners inom både braincooling och onkologi. Vi letar aktörer som har ett långsiktigt intresse i bolaget, som kunde stärka ägarbilden och ytterligare validera företaget.

En ytterligare möjlighet som vi har fokuserat på under året är att söka icke-utspädande finansiering i olika SME-program vilket kan stärka finansiering väsentligt i våra kärnområden braincooling och onkologi. Här bygger vi även värden genom gemensamma ansökningar med Karolinska Sjukhuset och ledande tyska institutioner.

Vi har även lyckats att tillsammans med en stor finansiell aktörer i USA skapa en ”vehicle” som göra att medborgare i USA enkelt kan köpa aktier i BrainCool AB, vilket de facto är unikt. Som ni säkert känner till är det svårt för amerikanska medborgare att köpa aktier i svenska bolag. Det här upplägget möjliggör för vår egen personal att köpa aktier och optioner i bolaget.

Vi kommer också genomföra ett antal aktiemarknadsmöten i USA, bland annat i Maryland, Pennsylvania och i Boston-området , där vi genomför både projekt och har mycket kontakter.

Vi arbetar med att öppna upp modellen för  att genomföra en så kallad PIPE (private investment in public equity) för att komplettera vår finansiering genom riktade emissioner till privata amerikanska aktieplacerare. På detta sätt skiljer vi oss från andra bolag genom att vi lösen accessen till kapital från dessa privatinvesterare.

Avslutningsvis vill jag även säga att när vi bygger affärer i USA just nu är det inom två mycket heta områden. Dels är det inom området ”temperature management” samt inom onkologi där hälsovårdskostnaderna kan ligga på över 40 000 USD per patient. Lyckas vi med de planer vi har satt upp så kommer det hända mycket framöver inom bolaget.

Disclaimer

Detta material har sammanställts av Stockpicker i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Stockpicker lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i materialet. Åsikter som lämnats i materialet är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av materialet och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i materialet. Stockpicker frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på detta material. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Stockpicker frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av materialet.

Stäng×

Mina Bevakningar


Annons
Annons
Till början