Stäng
Så skapar du en extra inkomst från börsen. Fyll i din mailadress så berättar vi hur.
Inbjudan till teckning av units i Simris Alg
03.07.2020

Inbjudan till teckning av units i Simris Alg

Simris Alg är ett flerfaldigt prisbelönat innovationsbolag och pionjärer i utvecklingen av mikroalger som ny odlingsgröda och bioteknologisk produktionsplattform. Bolagets affärsidé och mål är att rädda hotade marina livsmiljöer genom att tillverka råvaror från odlade mikroalger istället för från fisk och andra havslevande djur. Bolaget är därmed del av en starkt växande marknad för växtbaserade alternativ och ett av de första noterade veganska bolagen.

Simis Alg odlar mikroalger för att ersätta kommersiellt viktiga produkter och råvaror som idag kommer från fisk och andra havslevande djur. Det är fortfarande rätt få algbolag som gått hela vägen från forskning till industriell skala, så man är ett av de ledande bolagen i den utvecklingen. Framför allt tillverkar Simris Alg omega-3 som alternativ till fiskolja och krill.

Omega-3-marknaden bidrar till utfiskning och hotar känsliga marina ekosystem. Samtidigt är haven förorenade med bland annat tungmetaller, PCB och dioxiner, som anrikas i fisken och fiskoljan. Det ironiska i sammanhanget är att omega-3 inte ens kommer från själva fisken, utan från de mikroalger som är basen i havets näringskedja. Genom att odla dessa mikroalger och utvinna oljan slipper Simris Alg gå omvägen via fisk, och får en helt vegansk produkt som är både renare och säkrare.

Bolaget genomför en nyemission på 29,1 miljoner kronor. Försäljningen i USA har börjat ta fart under våren, vilket är ett tecken på att bolaget landat rätt med sin strategi för att få ut sina produkter på marknaden. Därför är det viktigt nu att börja gasa på, och verkligen satsa.


Erbjudandet i sammandrag


Teckningsperiod: 24 juni 2020 – 8 juli 2020

Teckningskurs: 2,70 sek per unit, vilket motsvarar 0,90 sek per B-aktie

Emissionsbelopp: 29,1 MSEK, vid inlösen kan teckningsoptioner ge mellan 1,9 MSEK – 38.8 MSEK

Garanti: Företrädesemissionen är garanterad till 50 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Handelsplats: Nasdaq First North Growth Market

Villkor teckningsoptioner: En (1) teckningsoption ger rätt att teckna en (1) B-aktie under teckningsperioden 2 oktober 2020 – 16 oktober 2020. Teckningskursen uppgår till sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie under perioden 17 september 2020 – 30 september 2020, dock lägst kvotvärdet och högst 1,80 SEK per aktie.


Dokument och filer

Emissionssite

Videointervju

Teaser

Prospekt

Anmälningssedel

Teckna med BankID

Hemsida

Stäng×
Relaterade ämnen
05.05.2020
Inbjudan till teckning av Units i ObsteCare AB

Inbjudan till teckning av Units i ObsteCare AB

Obstecares AFL® Monitoring System är en patenterad metod för övervakning av förlossningsförloppet genom att mäta mjölksyrahalten i fostervatten.

ObsteCares AFL®-metod går ut på att mäta mjölksyrahalten i fostervattnet. Det ger möjlighet att anpassa förlossningsvården till individen. Resultatet är tryggare förlossningar, färre akuta kejsarsnitt och lägre vårdkostnader. Varje år föds 9 miljoner barn bara i Europa och USA, varav 20 procent efter en värksvag förlossning. ObsteCare inriktar sig på detta segment med ett färdigutvecklat system som är CE-märkt och godkänt för försäljning i EU samt i Israel. En ny oberoende hälsoekonomisk rapport från universitet i Linköping visar att akuta kejsarsnitt kan minskas med cirka 30 procent genom användning av ObsteCares AFL®-metod på alla värksvaga förstagångsföderskor, vilket sparar både lidande och vårdkostnader. En värksvag förlossning innebär inte bara hälsorisker för modern och barnet, den kan även sluta med akut kejsarsnitt med stora merkostnader för vården som följd.


Erbjudandet i sammandrag

Emissionsbelopp: Cirka 37,5 MSEK

Avstämningsdag: 8 april 2020

Teckningskurs: 2,20 SEK per Unit. Teckningsoptionen erhålls vederlagsfritt.

Teckningsperiod: 14 april – 8 maj 2020

Handel med uniträtter: 14 april – 6 maj 2020

Garantier: Emissionen är garanterad till cirka 81%

Handelsplats: Spotlight Stockmarket


Dokument och filer

Teaser

Prospekt

Anmälningssedel

Teckna med BANKID

Hemsida

 

 

 

Stäng×
Relaterade ämnen
Annons

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början