Handelsbanken Global Momentum A1 SEK
26.04.2024

Handelsbanken Global Momentum A1 SEK

I vårt senaste Fund Timer skrev vi om de fonder som vuxit mest under årets första kvartal. Båda fonderna var inriktade mot Turkiet som har sett en stark tillväxt den senaste tiden.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Fund Timer Behöver du hjälp med dina fondplaceringar? Oavsett du sparar åt dina barn eller vill försöka förbättra ditt PPM-sparande har vi lösningen. Beställ
Stockpicker Fund Timer
Stäng×
Av
Samuel Sigfrids Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Fund Timer

Behöver du hjälp med dina fondplaceringar? Oavsett du sparar åt dina barn eller vill försöka förbättra ditt PPM-sparande har vi lösningen. Beställ
Cliens småbolag – En långsiktig vinnare
24.04.2024

Cliens småbolag – En långsiktig vinnare

Cliens småbolagsfond har utklassat index sedan starten. De senaste fem åren har fonden stigit med 17,6 procent i snitt jämfört med fondkategorin som avkastat i snitt 5,5 procent.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Fund Timer Behöver du hjälp med dina fondplaceringar? Oavsett du sparar åt dina barn eller vill försöka förbättra ditt PPM-sparande har vi lösningen. Beställ
Stockpicker Fund Timer
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Relaterade ämnen
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Fund Timer

Behöver du hjälp med dina fondplaceringar? Oavsett du sparar åt dina barn eller vill försöka förbättra ditt PPM-sparande har vi lösningen. Beställ
Annons
Stockpicker Fund Timer 123
28.08.2023

Stockpicker Fund Timer 123

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Fund Timer Behöver du hjälp med dina fondplaceringar? Oavsett du sparar åt dina barn eller vill försöka förbättra ditt PPM-sparande har vi lösningen. Beställ
Stockpicker Fund Timer
Stäng×
Av
Samuel Sigfrids Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Fund Timer

Behöver du hjälp med dina fondplaceringar? Oavsett du sparar åt dina barn eller vill försöka förbättra ditt PPM-sparande har vi lösningen. Beställ
Stockpicker Fund Timer 102
19.09.2022

Stockpicker Fund Timer 102

Stockpicker Fund Timer 102

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Fund Timer Behöver du hjälp med dina fondplaceringar? Oavsett du sparar åt dina barn eller vill försöka förbättra ditt PPM-sparande har vi lösningen. Beställ
Stockpicker Fund Timer
Stäng×
Av
Samuel Sigfrids Analytiker
Relaterade ämnen
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Fund Timer

Behöver du hjälp med dina fondplaceringar? Oavsett du sparar åt dina barn eller vill försöka förbättra ditt PPM-sparande har vi lösningen. Beställ
Stockpicker Fund Timer 95
02.05.2022

Stockpicker Fund Timer 95

Stockpicker Fund Timer 95

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Fund Timer Behöver du hjälp med dina fondplaceringar? Oavsett du sparar åt dina barn eller vill försöka förbättra ditt PPM-sparande har vi lösningen. Beställ
Stockpicker Fund Timer
Stäng×
Av
Samuel Sigfrids Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Fund Timer

Behöver du hjälp med dina fondplaceringar? Oavsett du sparar åt dina barn eller vill försöka förbättra ditt PPM-sparande har vi lösningen. Beställ
12.02.2022
JPM Emerging Middle East

JPM Emerging Middle East

Dagens andra fond har inte en specifik MENA inriktning utan fokuserar primärt på mellanöstern.

Först publicerad i Stockpicker Fund Timer (7 februari 2022)

JPM Emerging Middle East är en aktivt förvaltad aktiefond. Förvaltarna skriver att fonden gör investeringar i företag baserade i Mellanöstern. Förvaltarna begränsas till investeringar i de länder som är öppna för investerare vilket för närvarande är följande marknader: Egypten, Israel, Jordanien, Turkiet, Oman och Libanon. Marknaderna i Bahrain, Saudiarabien, Kuwait, Förenade Arabemiraten, Qatar och Iran kommer också att ingå som huvudområden för investeringar så snart de öppnas för utländska investeringar.

Förvaltarna grundar sin investeringsfilosofi på en fundamental aktieurvalsprocess baserad på enskild analys kombinerad med övergripande bedömningar av länder. Minst 67 procent av tillgångarna investeras i aktier i bolag som har sin hemvist eller bedriver större delen av sin ekonomiska verksamhet i Mellanöstern. Fondens strateg liknar till stora delar den strategi som beskrevs av förvaltarna från Amundi Equity MENA. Fonden kan även investera i upp till 30% av sina tillgångar i Marocko och Tunisien samt hålla stora positioner i specifika sektorer eller marknader. Fonden kan investera upp till 20 procent i räntebärande värdepapper.

Förvaltarna ger litet tydligare information om strategi och begränsningar jämfört med den tidigare fonden från Amundi utan att ge mindre information om fondens investeringsfilosofi. Som investerare får man en något bättre insikt i hur fondens medel placeras jämfört med Amundi fonden. JPM Emerging Middle East får, precis som Amundi Equity, ett lågt hållbarhets betyg medan ESG-betygen är litet bättre även om fortfarande relativt låga. Något som är ovanligt är att fonden inte har några företag involverade i ifrågasatta branscher i sin portfölj. Fonden har inte heller några företag involverade i positivt klimatarbete.

Portföljen består till största delen av Saudiarabiska (55%) företag och företag från Förenta Arabemiraten (22%) som tillsammans utgör nästan fyra femtedelar av portföljen. Den övriga geografiska uppdelningen består av Quatar (13%), Egypten (5%), Marocko (4%) och Kuwait (1%). Det är främst stora (52%) och medelstora bolag (33%) i portföljen. De små bolagen (10%) stå för den minsta andelen. Portföljsammansättningen är väldigt jämförbar med Amundi Equity MENA. Branschmässigt fortsätter likheterna och JPM Emerging Middle East är utöver olje- och energiindustrin också exponerad mot finanssektorn som är en av de största sektorerna.

När vi jämför två fonder med så liknande investeringsstrategi och portföljsammansättning som dessa blir jämförelsen av kostanden och avkastningen väldigt intressant. JPM Emerging Middle East har vuxit med 9% under 2022 vilket är väldigt jämförbart med Amundis Equity MENA. Under det senaste året har JPMs fond vuxit med 54%, alltså en dryg procentenhet mer. De senaste tre och fem åren är avkastningen däremot betydligt starkare och fonden har under dessa tidsintervall vuxit med 56% och 101%. När också avkastningen, åtminstone på kort sikt, är så väldigt jämförbar mellan fonderna blir kostnaden nästan helt avgörande. JPM Emergin Middle East har både en lägre total kostnad på 2,05% och en lägre fast förvaltningsavgift på 1,80% vilket leder till en stark konkurrensfördel.

JPM Emergin Middle East är, precis som Amundi Equity MENA, ett starkt alternativ för de som vill ta rygg på de stigande oljepriserna men behålla en viss flexibilitet mot andra industrier och därför söker alternativ till energifonder. Vi anser att JPM Emergint Middle East är det starkare av de två alternativen baserat på en lägre avgift och stabilare historik. Avkastningen på kost sikt är endast marginell starkare för Amundi MENA och räcker enligt oss inte för att motivera den högre avgiften. Med långsiktighet i fokus skulle vi rekommendera JPM Emerigng Middle East. Vi rekommenderar inte heller en kombination av dessa fonder eftersom det inte kommer att innebära en särskilt stor skillnad i diversifiering då fonderna är så lika i såväl portföljsammansättning och exponering som i investeringsstrategi.

Stäng×
Av
Samuel Sigfrids Analytiker
Amundi Fds Equity MENA A
09.02.2022

Amundi Fds Equity MENA A

När vi ser över fonder med inriktng mot mellanöstern är det en litet annorlunda arsenal av förvaltare som dyker upp, eller snarare en litet mindre. De vanlgiaste markanderna och fondkategorierna har fonder från så gott som alla förvaltare. De något mindre fondkategorierna och marknaderna, speciellt mindre tillväxtmarknader, tenderar att ha ett rätt litet utbud av fondförvaltare.

Först publicerad i Stockpicker Fund Timer (7 februari 2022)

Förvaltare av dagens första fond är Amundi, vars fonder lyfts fram endast ett fåtal gånger tidigare här i Fund Tiemr och då oftast när vi skrivit om litet mer ovanliga fondkategorier. Vi har bara lyft fram en fond från Amundi tidigare, som vi har skrivit om två gånger. Även om förvaltaren är litet mindre känd i Sverige är Amundi en av Europas största kapitalförvaltare med ett totalt förvaltarskap på över 1 487 miljarder euro och över 100 miljoner kunder runt om i världen. Stora delar av Amundis kundbas utgörs av företag och institutioner, men även privata investerare.

Amundi Equity MENA är en aktivt förvaltad aktiefond. Förvaltarna skriver att fonden investerar minst 67 procent av tillgångarna i aktier och aktierelaterade instrument utgivna av företag med huvudkontor eller stor del av sin verksamhet i Mellanöstern och Nordafrika. Detta område brukar kallas för MENA, vilket även syns i fondens namn, och står för Middle East & North Africa. Fonden får inte investera mer än 10% i andra fondandelar, något vi på här på Stockpicker i de flesta fall tycker att är en bra begränsning. Förvaltarna tar hållbarhetsfaktorer i beaktande under investeringsprocessen.

Förvaltarna ger en begränsad mängd information om investeringsfilosofin men det är litet mindre info kring begränsningar. Till exempel framkommer det inte om det finns begräsningar för hur den andel som eventuellt inte investeras i MENA-marknader distribueras. En intressant notis är att fonden har en mycket liten andel ifrågasatta branscher representerade i portföljen och ingen av dessa utgör mer än 0,75% av innehavet. Fonden har inte några företag involverade i positivt klimatarbete i sin portfölj. Fonden har ett lågt hållbarhetsbetyg och ganska låga ESG-betyg med undantag för miljö som är förhållandevis starkt.

När vi tar oss en närmare titt på fondens innanhav kan vi tydligt se länken mellan fondens starka tillväxt och marknader med anknytning till oljepriset. Saudiarabien (60%) står för en stor del av innehavet och utgör tillsammans med Förenta Arabemiraten (14%) nästan tre fjärdedelar av portföljen. Quatar (8%) Kuwait (7%) står för litet större andelar av portföljen medan Egypten, Sydafrika, Ryssland, Nederländerna, Marocko och Oman står för mindre andelar. Fonden har en mycket dominerande exponering mot länder som är starkt knutna till oljeindustrin. Vid en litet djupare analys framkommer det däremot att fonden trots detta är diversifierad och exponerad mot en rad andra branscher. Bland fondens största innehav finns ett flertal bolag inom finans och telekommunikation tillsammans med bolag i råvaruindustrin. Det är främst stora bolag (61%) i portföljen. De medelstora bolagen (27%) står för en stor del av det resterande innehavet medan de små bolagen (11%) får minst fokus.

Temat under dagens Fund Timer är mellanöstern, ett område som har gått mot strömmen den senaste tiden och vuxit ganska kraftigt. Med det sagt har Amundi Equity MENA gått starkt under hela det senaste året. Under 2022 är avkastningen över 10% vilket är bland de högsta avkastningarna för fonder under denna tidsperiod. Under det senaste året är avkastningen över 52% vilket är jämförbart med de populära och starka fastighetsfonderna. På längre sikt är avkastningen inte lika imponerande och de senaste tre och fem åren är avkastningen endast 44% och 78%. Kostnaden för fonden är hög med en total avgift på 2,59% och med en hög fast förvaltningsavgift på över 2%.

Amundi Equity MEA är en intressant fond för den som vill investera i en tillväxtmarknad med exponering mot olja och oljepriset. Fonden är ett utmärkt alternativ för de som vill ta rygg på de stigande oljepriserna men behålla en viss flexibilitet mot andra industrier och därför söker med diversifierade alternativ till energifonder. Om oljepriset skulle falla kommer denna fond sannolikt att klara sig bättre än flera energifonder som enbart fokuserar på olja och energi. Fondens historik är stark såväl under 2022 som under det senaste året men är något svagare på längre sikt vilket är värt att ta i beaktan vid långsiktiga investeringar. Fondens största minus är dess höga avgift vilken kan äta upp en del av värdeökningen över tid.

Stäng×
Av
Samuel Sigfrids Analytiker
24.03.2021
Carnegie Spin-Off

Carnegie Spin-Off

Carnegie Spin-Off är en fond som fokuserar på värdeskapande strukturaffärer i Sverige och Norden.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Fund Timer Behöver du hjälp med dina fondplaceringar? Oavsett du sparar åt dina barn eller vill försöka förbättra ditt PPM-sparande har vi lösningen. Beställ
Stockpicker Fund Timer
Stäng×
Av
Samuel Sigfrids Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Fund Timer

Behöver du hjälp med dina fondplaceringar? Oavsett du sparar åt dina barn eller vill försöka förbättra ditt PPM-sparande har vi lösningen. Beställ
Tellus Bank & Finansfond
23.03.2021

Tellus Bank & Finansfond

En annan förvaltare som erbjuder en intressant fond inom bank- och finanssektorn är Tellus.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Fund Timer Behöver du hjälp med dina fondplaceringar? Oavsett du sparar åt dina barn eller vill försöka förbättra ditt PPM-sparande har vi lösningen. Beställ
Stockpicker Fund Timer
Stäng×
Av
Samuel Sigfrids Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Fund Timer

Behöver du hjälp med dina fondplaceringar? Oavsett du sparar åt dina barn eller vill försöka förbättra ditt PPM-sparande har vi lösningen. Beställ
DNB Finans A
23.03.2021

DNB Finans A

Bank- och finanssektorn har traditionellt sett inte varit ett väldigt populärt investeringsområde, även om det är rätt väletablerat.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Fund Timer Behöver du hjälp med dina fondplaceringar? Oavsett du sparar åt dina barn eller vill försöka förbättra ditt PPM-sparande har vi lösningen. Beställ
Stockpicker Fund Timer
Stäng×
Av
Samuel Sigfrids Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Fund Timer

Behöver du hjälp med dina fondplaceringar? Oavsett du sparar åt dina barn eller vill försöka förbättra ditt PPM-sparande har vi lösningen. Beställ

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början