Stäng
Prenumerera gratis på Sveriges ledande nyhetsbrev inom bank & finans
Stockpicker intervjuar - Eurobattery Minerals
01.07.2020

Stockpicker intervjuar - Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals är ett gruv- och prospekteringsbolag vars mål är att hjälpa Europa att bli självförsörjande inom etiska och spårbara batterimineraler. Målet uppnås genom att tillhandahålla batterimineraler för batteritillverkning, som utgör grunden i värdekedjan och som slutligen används i elfordonstillverkning. Eurobattery Minerals är ett grönt gruvbolag som strävar efter att hålla högsta möjliga miljöstandard samt att ta socialt ansvar i verksamheten.

Could you tell us a bit about yourself and your background?

– I am a global citizen of Spanish origin who has worked across many markets with 25 years of mining experience from taking projects from exploration to a full sized mine. I am currently residing in Berlin but divide my time between the German and the Swedish capital. 

Roberto Garcia Martinez

Roberto García Martínez, VD

Please give our readers an introduction to Eurobattery Minerals.

– We are a Swedish mining and exploration company with the vision to help Europe become self-sufficient in battery minerals intended for the vehicle industry such as nickel, copper, cobalt, vanadium and rare earth element.

Our mission is to do this alongside with full transparency of the battery value chain and with focus on ethical sourcing. We believe it is fair that consumers should be confident their new electric car has a battery that is not produced from child labour or has caused environmental pollution, which is not the case today where 60 % of all cobalt for instance is extracted from Congo. And that is where we will make a difference.

Could you elaborate on Eurobattery Minerals business model?

– Our project process is divided in six different stages; exploration, resource definition, scoping study, feasibility study, development and production. The company has several ongoing and parallel battery minerals projects in different stages of these process. Typically, around six in the exploration stages and two to three projects in resource definition, scoping- and feasibility study that transforms to development and production stages.  

We are open to look at different business models such as partnerships or joint ventures whenever it is commercially appropriate.

If any, what impact has COVID-19 had on Eurobattery Minerals and your business operations?

– No, the mining industry and the projects we are currently running have not been affected by the pandemic situation.

Eurobattery Mineral's is currently raising 47,3 MSEK in a rights issue. How are you going to use this capital? 

The capital has three main purposes:

* We will use part of the capital to continue the feasibility studies in Spain and Finland.

* For Finland specifically investments will also be made into the drilling campaign there.

* Last but not least, this is an industry with opportunities so we will buffer money for future investments and opportunities as these arise.

euros

Can you walk us through the status and test results of the Corcel-project?

– The Corcel project in Spain is located in the traditional mining area of Castriz. We have three prospect zones in the area with full mining license: Castriz where we are active and planned Monte Mayor and Monte Castello – all in close proximity. Final drilling results in Castriz shows larger prospect zone than expected and confirms high amount of nickel and cobalt.

Hautalampi in Finland is another classic mining region where we have an option to acquire a mining development project where large investments in operational studies and underground mine development already have been completed. We are looking at starting production there within shortly.

According to you, why is buying shares in Eurobattery Minerals a good investment?

– Eurobattery Minerals has a strong focus on battery metals where demand in the next years is growing rapidly with the ever-increasing demand for electric vehicles in the market. At the same time existing mineral supply will not meet the growing demand.

We are also a mining company with exploitation licenses ready, which means we can extract minerals and go into production which means we are strategically positioned to start new projects on short term.

We are not a one-project company, why we are actively looking to diversify our asset portfolio with more projects in different phases and jurisdictions.

Finally, what is your long-term vision for Eurobattery Minerals? Where do you see the company 5 years from now?

– We are part of a strong mission force; the European Battery Alliance with the goal to capture a sizeable piece of the estimated €250 billion market already by 2025. So as the foundation of that value chain, we will help The European Commission reach that goal for a more sustainable transportation industry.

Since only 2 percent of all manufactured batteries today are produced in Europe, Europe has every opportunity to get this production right from the start in terms of labour and environmental aspects. With our experience and assets, Eurobattery Minerals are well positioned to be a valuable contributor to make this come true.

Furthermore, our ambition is to grow further through the current projects we have and with further acquisitions. Our plan is to have several different projects in production in mid-term throughout Europe.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningskurs: Teckningskursen är 24,00 SEK per unit. Courtage utgår ej

Teckningsperiod: 29 juni – 14 juli 2020

Handel med teckningsrätter: 29 juni – 10 juli 2020

Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 1 969 071 units, motsvarande totalt 47,3 MSEK. Erbjudandet omfattas av teckningsåtaganden och garantiåtaganden uppgående till totalt cirka 23,3 MSEK

Handelsplats: NGM Nordic SME


 Dokument och filer 


Emissionssite

Videointervju

Teaser

Prospekt

Anmälningssedel

Hemsida

Stäng×
Relaterade ämnen
15.06.2020
Stockpicker intervjuar - Simris Alg

Stockpicker intervjuar - Simris Alg

Simris Alg är ett flerfaldigt prisbelönat innovationsbolag och pionjärer i utvecklingen av mikroalger som ny odlingsgröda och bioteknologisk produktionsplattform.

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund.

– Jag är formellt civilingenjör och teknologie doktor i bioteknik, och startade Simris Alg direkt efter min doktorsexamen. Jag har också tidigare utbildningar inom både humaniora, matematik och datalogi, och har bland annat jobbat med riskvärdering och prissättning av finansiella derivat på investmentbank. Men jag tröttnade på att inte få skapa något på riktigt, och gick därför tillbaka till skolbänken. 

simsVD

Fredrika Gullfot, VD

Det stod mellan AI och bioteknik, och eftersom jag hade gjort mina år framför dataskärmen kändes det mer lockande att få forska på labb. I min forskargrupp arbetade vi med biomimetik, att efterlikna naturen för att utveckla bättre processer och material. Det har präglat mycket av min vision bakom Simris Alg, och min tro på bättre teknik för att lösa vår tids stora utmaningar – havet, miljön och klimatet.

Det räcker dock inte med att bara forska eller driva utvecklingsprojekt, utan det är viktigt att bygga företag med den nya tekniken så att lösningarna också kommer ut i samhället. Jag drivs av att vara med och rita om världskartan för hur vi gör saker i framtiden. Och så gillar jag coola och originella grejer. Min familj har kreativ bakgrund, så även om jag råkade bli tekniknörd har jag har fått i mig med modersmjölken att skapa och bryta ny mark.

Kan du beskriva Simris Alg och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

– Vi odlar mikroalger för att ersätta kommersiellt viktiga produkter och råvaror som idag kommer från fisk och andra havslevande djur. Det är fortfarande rätt få algbolag som gått hela vägen från forskning till industriell skala, så vi är ett av de ledande bolagen i den utvecklingen. Framför allt tillverkar vi omega-3 som alternativ till fiskolja och krill.

Omega-3-marknaden bidrar till utfiskning och hotar känsliga marina ekosystem. Samtidigt är haven förorenade med bland annat tungmetaller, PCB och dioxiner, som anrikas i fisken och fiskoljan. Det ironiska i sammanhanget är att omega-3 inte ens kommer från själva fisken, utan från de mikroalger som är basen i havets näringskedja. Genom att odla dessa mikroalger och utvinna oljan slipper vi gå omvägen via fisk, och får en helt vegansk produkt som är både renare och säkrare.

Men vi är samtidigt mycket mer än bara ett kosttillskottsbolag, och har nyligen börjat utveckla fler ämnen från våra alger som kan ersätta andra ohållbara ingredienser från marina djur. Precis som med omega-3 kommer flera av de ämnen man är ute efter ytterst från mikroalger. Med vår odlingsteknik kan vi komma åt dessa ämnen på ett mycket mer hållbart och resurseffektivt sätt.         

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

– Vi äger hela värdekedjan ”from farm to bottle” d.v.s. från odling till färdig produkt. Produkterna säljs under vårt eget varumärke Simris® Algae Omega-3, både direkt till konsument genom e-handel och via återförsäljare. Eftersom vi fortfarande väntar på EU-godkännande för att få sälja på hemmaplan har vi istället valt att lansera i USA. Här säljer vi genom trendsättande återförsäljare, såsom Goop och Erewhon Market i Los Angeles. Vi har även distributörsavtal med Sydkorea på plats, och i Sverige har vi avtal med bl.a. Åhléns och Apoteket. Vi har byggt en bra grund att utgå ifrån, och det vi behöver göra nu är att öka på försäljningen.

Hur har Er verksamhet påverkats av COVID-19?

– Vi hade planerat flera marknadsföringsevent i USA under våren som vi blev tvungna att ställa in när gränserna stängdes. Vi svarade snabbt med att dra ner på allt utom rent affärskritiska aktiviteter, för att upprätthålla servicen till befintliga kunder och e-handeln. Försäljningen i USA har dock fortsatt öka trots krisen, så vi ser fram emot att åter börja öka tempot och satsa. 

Ni genomför just nu en nyemission där Ni tar in ca 29,1 MSEK. Vad skall Ni använda emissionslikviden till?

– Försäljningen i USA har som sagt börjat ta fart under våren, vilket är ett tecken på att vi landat rätt med vår strategi för att få ut våra produkter på marknaden. Därför är det viktigt nu att börja gasa på, och verkligen satsa. Vi behöver rekrytera kompetenser och öka resurserna inom framför allt försäljning, och även öka på marknadsföringen.

Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från denna?

– Våra produkter riktar sig ju till ett rätt exklusivt segment, så generellt ser vi inte just andra omega-3-produkter som den mest relevanta konkurrensen. Fördelarna jämfört med fiskolja är annars uppenbar, och ser man till andra omega-3-tillskott från alger så kommer de från stora ingrediensleverantörer som odlar jästalger på sockerlösning istället för i växthus såsom som vi gör. I lågpris- och mellansegmenten är kategorin rätt överbefolkad.

Men det finns andra produkter och varumärken i samma lite mer exklusiva wellness-segment, såsom till exempel Moon Juice, The Nue Co. och WelleCo, och som konkurrerar om samma kunder. Här är vi rätt ensamma med just omega-3 i den kvalitet som krävs för att platsa på hyllorna där dessa produkter säljs. Det är fortfarande glest med varumärken som passar in här, så vår plan är att ta viktiga marknadsandelar genom att vara relativt tidiga. Våra produkter är unika eftersom vi odlar våra egna ingredienser, och det är något som våra kunder verkligen uppskattar, både konsumenter och återförsäljare.

alga

Hur stor är Simris Algs potentiella marknad?

– Ser man på omega-3-marknaden i sin helhet brukar man säga att den är värd cirka 32 miljarder USD i konsumentled. 7,8 procent av vuxna befolkningen i USA tar regelbundet omega-3-tillskott, enligt nationella hälsomyndigheten NIH. Som jag nämnde tidigare riktar vi oss till en specifik nisch som man ibland kallar prestige wellness. Här förväntar man sig en fördubbling av kategorin kosttillskott från 3,5 miljarder USD till 7 miljarder USD år 2024. Vi ser samma tendens i Sverige. Marknaden för kosttillskott inom just skönhet växte förra året med hela 17 procent, jämfört med 3 procent för kategorin i sin helhet.

En annan makrotrend som är viktig att tänka på är växtbaserade dvs. veganska alternativ. Här har marknaden närmast exploderat enbart det senaste året. Människor kommer i allt större utsträckning välja växtbaserade alternativ framför animaliska, där sådana finns. Mikroalger är den enda växtbaserade källan till samma viktiga omega-3-fetter som i fisk och krill.     

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Simris Alg?

– Om man är långsiktig investerare som gillar att bidra till utvecklingen tror jag Simris är helt rätt. Vi är omega-3-marknadens Tesla. Vi har en unik teknisk plattform och har fått de första kommersiella genombrotten för våra produkter. Samtidigt är det ingen quick fix, och vi befinner oss ännu i uppbyggnadsfas. Vi vill skapa långsiktigt hållbar lönsamhet för våra aktieägare, i samklang med samhället, naturen och klimatet. Jag är övertygad om att den strategin vinner i längden. Samhället befinner sig i en brytpunkt just nu på grund av klimatfrågan, och vi är ännu rätt få veganbolag som är noterade. Här kan man alltså fortfarande vara med i tidigt skede. Sist men inte minst har aktieägare självklart också rabatt på våra produkter.

Avslutningsvis om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser Simris Alg ut då?

– Om fem år ska vi ha nått samma kultstatus som andra missionsdrivna varumärken från Sverige, såsom Oatly och Mini Rodini. På så vis kan vi sätta ny standard på marknaden, och rita om kartan för omega-3. Vi kommer också att ha lanserat fler produkter, och säljer på fler marknader än Sverige och USA. Sedan har vi förstås också börjat bygga ut anläggningen, för att möta den växande efterfrågan på våra produkter.  


Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 24 juni 2020 – 8 juli 2020

Teckningskurs: 2,70 sek per unit, vilket motsvarar 0,90 sek per B-aktie

Emissionsbelopp: 29,1 MSEK, vid inlösen kan teckningsoptioner ge mellan 1,9 MSEK – 38.8 MSEK

Garanti: Företrädesemissionen är garanterad till 50 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Handelsplats: Nasdaq First North Growth Market

Villkor teckningsoptioner: En (1) teckningsoption ger rätt att teckna en (1) B-aktie under teckningsperioden 2 oktober 2020 – 16 oktober 2020. Teckningskursen uppgår till sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie under perioden 17 september 2020 – 30 september 2020, dock lägst kvotvärdet och högst 1,80 SEK per aktie.


Dokument och filer

Stäng×
Relaterade ämnen
Annons
07.06.2020
Stockpicker intervjuar - Savosolar

Stockpicker intervjuar - Savosolar

Bolagets mission är att bekämpa klimatförändringen med den ledande solvärmeteknologin för att förse konkurrenskraftig och stabil energi.

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund.

– Jag är Verkställande direktör på Savosolar sedan 2010 och besitter över 30 års erfarenhet av ledningsposter inom industribolag. Innan min tid på Savosolar arbetade jag som COO och VD på Winwind Oy, ett bolag verksamt inom vindenergi. Innan dess har jag haft ledande befattningar på olika bolag. Under hela mitt yrkesmässiga liv har jag arbetat i projektbolag. Den erfarenheten jag samlat på mig har jag haft stor nytta utav under min tid på Savosolar i arbetet med att bygga en renare framtid för oss all. 

jari2

Jari Varjotie, VD

 Kan du beskriva Savosolar och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

– Savosolar är ett finskt bolag som producerar och levererar storskaliga solvärmesystem till industriella kunder med primärt två affärsområden; fjärrvärme och industriell processvärme som är tillämpliga inom bland annat fjärrvärme, gruvindustri, jordbruksindustrin och energirenoveringar av stora byggnadskomplex. Dessa solvärmesystem är baserade på våra egna stora solfångare, vilka är de mest effektiva solfångarna i världen.

Vi levererar kompletta system som möjliggör för våra kunder att producera konkurrenskraftig ren energi. Sedan juni 2011 har vi levererat över 100 000 m2 solfångare till kunder i nästan 20 länder utspridda över fyra kontinenter.

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

– Bolagets affärsmodell grundar sig i den oroande klimatutveckling vi ser breda ut sig globalt idag. Vi vill bekämpa denna utveckling genom att förse industriella aktörer med ledande solvärmeteknologi som bidrar till en konkurrenskraftig och stabil energikostnad.

Med en projektbaserad intäktsmodell ombesörjer vi hela processen från produktion till nyckelfärdigt system tillsammans med våra partners i olika marknader. Kunder betalar allt eftersom milstolpar i projektet uppnås.

Hur har Er verksamhet påverkats av COVID-19?

– 2020 har börjat positivt för Savosolar, även om COVID-19 pandemin som påverkar oss alla också har inneburit utmaningar för oss. COVID-19 pandemin har hittills inte haft någon rejäl negativ inverkan på planeringen och budgivningen av nya kundprojekt inom våra mest aktiva marknadsområden. Med begränsningarna på plats verkar det som om kunderna har haft även bättre tid att ta vidare sina projekt och offerter än vad de normalt sätt har. Dock sker våra leveranser något senare än planerat på grund av förseningar orsakade av COVID-19 pandemin.

Det kan inte heller uteslutas att det möjligtvis kan uppstå förseningar i att underteckna nya projektavtal på grund av begränsningar i olika länder, och den ekonomiska osäkerheten orsakad av COVID-19 situationen kan påverka kundernas vilja att fatta framtida ekonomiska investeringsbeslut.

Jelling long row

Ni genomför just nu en nyemission där Ni tar in ca 4,3 MEUR. Vad skall Ni använda emissionslikviden till?

– Vi kommer att använda nettolikviden från företrädesemissionen och teckningsoptionerna för att upprätthålla bolagets rörelsekapital och öka Savosolars finansiella kapacitet i en växande marknadsmiljö för att göra det möjligt för bolaget att leverera undertecknade och framtida orders och möta den ökande efterfrågan på marknaden, i både industriella process- samt fjärrvärmesegmentet.

Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från denna?

– I de storskaliga solvärmesystem som vi producerar finns det endast knappa 10 konkurrerande företag. Sunrain, som är världens största tillverkare av solfångare, har lyckas leverera några solvärmesystem till Kina, var även Savosolars första projekt förväntas äga rum i år. Övriga globala konkurrenter inkluderar för närvarande bland annat GreenOneTec. I april 2020 tillkännagav de förvärvet av Arcon-Sunmarks solfångarproduktionslinje. Samtidigt tillkännagav VKR Holding, ägaren till Arcon-Sunmark, att Arcon stänger ner verksamheten. Överlag har det på sistone uppkommit ett fåtal mindre spelare på marknaden, vilka är främst aktiva på sina respektive egna marknader i Polen, Österrike och Holland.

Enligt den information som finns tillgänglig för bolagets ledning är Savosolars solvärmefångare med MPE-absorbatorer de mest effektiva i världen. Vi har lärt oss att leverera stora system på olika marknader och vi har redan en mycket trovärdig referensbas samt, viktigast av allt, nöjda kunder.

Vad kan du säga om hur Er orderstock ser ut och utvecklas?

– Savosolars orderstock i slutet av april 2020 var 3,3 miljoner euro och genomförandet av samtliga projekt i orderstocken har utvecklats bra. I Frankrike har Savosolar stärkt sin marknadsposition och på basen av information tillgänglig för oss har vi uppnått en position som marknadsledare tack vare vår effektiva och högkvalitativa teknologi samt vårt lokala och kundorienterade sätt att operera. Därtill finns det projekt på andra håll, vilket visar att marknaden fortsätter att utvecklas positivt i olika länder, till exempel i Kina, där det första projektet förväntas äga rum i år.

Avtalet som tecknades med Kyotherm Solar i augusti 2019 för leverans av Frankrikes största solvärmesystem till Issoudun, Frankrike, är vår största order hittills. Systemet är över 14 000 m2 stort och kommer också att vara det största solvärmesystemet för industriell processvärme i Europa när det är klart.

Hur stor är Savosolars potentiella marknad?

– Den kumulativa installerade solvärmekapaciteten i slutet av 2018 var 480 GWth (cirka 686 miljoner kvadratmeter). Jämfört med år 2000 är kapaciteten cirka 7,7 gånger större. År 2018 producerade denna kapacitet 396 TWh solenergi, vilket innebär en besparing om 42,6 miljoner ton i oljeanvändning och en minskning av 137,5 miljoner ton i CO2 utsläpp.

Baserat på prognoser från olika institut kommer fjärrvärme att ha en betydande roll i framtiden för ren energiproduktion inom uppvärmning och nedkylning, även så stor att det år 2050 skulle vara möjligt att producera 50 procent av uppvärmningen i Europa med fjärrvärme, eftersom fjärrvärme är det enklaste och mest kostnadseffektiva sättet för produktion och distribution av ren energi. I Frankrike har det till exempel beslutats att öka andelen fjärrvärme från 6 procent till 30 procent fram till år 2030.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Savosolar?

– Marknaden för stora solvärmesystem är mycket aktiv, både för fjärrvärme samt för värmeproduktion till industriella processer. Marknadsutsikterna är positiva och överlag kan vi konstatera att bolaget befinner sig i den bästa positionen någonsin. Vi har kunnat förbättra vår expertis så att Savosolar identifieras och erkänns som en teknologi- och kvalitetsledare i branschen.

Marknaden växer globalt med den ständigt ökande efterfrågan för miljövänlig energiproduktion, och de senaste förändringarna i konkurrenssituationen öppnar upp allt större möjligheter för oss att öka marknadsandelen som teknologi- och kvalitetsledare i branschen och med referenser som kunderna är nöjda med. Vi vill och behöver möta den växande efterfrågan på marknaden och därför arrangerar vi företrädesemissionen.

Avslutningsvis om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser Savosolar ut då?

– Savosolar kommer om fem år att vara en av de ledande leverantörerna av rena värmesystem i världen med sina mycket effektiva och högkvalitativa solvärmesystem.


Erbjudandet i sammandrag 

Teckningskurs: 1,58 SEK.

Teckningsperiod: 1 juni – 15 juni 2020.

Emissionsvolym: 45,8 MSEK, varav cirka 80 % säkerställt på förhand.

Pre-money värdering: 30,5 MSEK.

Företrädesrätt: Savosolar kommer att ge alla aktieägare en (1) teckningsrätt per aktie som innehas på företrädesemissionens avstämningsdag 27 maj 2020. Två (2) teckningsrätter ger innehavaren rätt att teckna tre (3) aktier.

Antal aktier i företrädesemissionen: 28 999 557 stycken vid full teckning.

Handel med teckningsrätter: 1 juni – 11 juni 2020.

Teckningsoptioner: Tecknaren kommer att erhålla en (1) teckningsoption av serie TO5, en (1) teckningsoption av serie TO6 och en (1) teckningsoption av serie TO7 per två (2) tecknade aktier.

Teckningsperioder med teckningsoptionerna: 9 – 20 november 2020 (TO5); 8 – 19 mars 2021 (TO6); och 6 – 17 september 2021 (TO7).

Teckningskurs med teckningsoptioner: Teckningskursen för de aktier som kan tecknas med teckningsoptionerna bestäms av det volymvägda genomsnittspriset för bolagets aktie reducerat med 30 procent i First North Finland tio (10) handelsdagar före teckningsperioden. Teckningskursen kan dock inte överstiga EUR 0,30 per aktie.


Dokument och filer 

Teaser

Prospekt

Teckna aktier Avanza

Teckna aktier Nordnet

IR-sida

Hemsida

Stäng×
Relaterade ämnen
Stockpicker intervjuar - OptiMobile
04.06.2020

Stockpicker intervjuar - OptiMobile

OptiMobile erbjuder telekomoperatörer och andra företag möjlighet att generera ytterligare intäkter genom nya produkter och tjänster som efterfrågas av marknaden. Detta genom att kombinera det bästa från traditionell mobiltelefoni med det bästa från internetbaserad telefoni. OptiMobile har idag ett antal redan etablerade och aktiva operatörer, både svenska och europeiska. OptiMobile erbjuder idag sin unika plattform inte bara till operatörer utan även till andra företag (”Business-to-business”) som en tjänst ingående i dessa företags olika tjänsteerbjudanden, exempelvis lösningar för smarta hem/hus.

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund.

– Jag har en civilingenjörsexamen från KTH och därefter 30 års erfarenhet från telekombranschen. Min första anställning efter examen var som utvecklare på Ericsson. Till största delen har jag arbetat med internationell försäljning för Ericsson och mindre bolag och startups. Jag är född i Stockholm och har i olika omgångar bott och arbetat i USA, Brasilien och Italien. Jag drivs av att göra affärer och bygga långsiktiga kundrelationer och även av förbättringsarbete inom organisationer.

optiVD

Erik Nilsson, tillträdande VD

 Kan du beskriva OptiMobile och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

– OptiMobile har utvecklat en unik plattform som kombinerar traditionella mobiltjänster med IP-telefoni. Vi erbjuder nya typer av tjänster och intäktsströmmar för mobiloperatörer och andra tjänstelevererande företag, vilket gör att de får nöjdare och mer lönsamma kunder. Som exempel på tjänster kan nämnas WiFi-samtal, möjlighet för fler telefonnummer i en telefon samt att kunna ringa med sitt nummer via dator och padda.

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

– OptiMobile har en intäktsmodell bestående av tre delar; ersättning för kundanpassning, supportintäkt och licensintäkt. En kund och affärsupplägg innehåller vanligtvis samtliga av dessa tre delar som dock varierar i storlek beroende på kund och affär. Licensintäkten är kopplad till antalet användare av tjänsten och utgörs av en återkommande månatlig intäkt (SaaS-modell).

Hur har Er verksamhet påverkats av COVID-19?

– På kort sikt har COVID-19 haft en negativ inverkan då vi inte kunnat genomföra planerade möten i den takt vi planerat. Vi och våra kunder ställer om och finner nya arbetsformer både internt och externt. På längre sikt bedömer vi att det förändrade sättet att arbeta ökar behovet av våra tjänster. Möjligheten att kommunicera oavsett var man är och frihet att välja vilken enhet (mobil, tablet, dator etc.) blir allt viktigare.

Ni genomför just nu en nyemission där Ni tar in ca 8 MSEK. Vad skall Ni använda emissionslikviden till?

– Kapitalet är främst avsett att finansiera uppbyggnad av en försäljnings- och marknadsorganisation som ska möjliggöra för oss att både utöka vårt samarbete med befintliga kunder och nå ut till en bredare internationell marknad och möjliggöra expansion via nya kundaffärer. Utöver det kommer kapitalet att användas till våra operativa funktioner inom främst R&D för att säkerställa framgångsrik leverans av kommande kundprojekt.

Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från denna?

– OptiMobiles applikationer integreras med operatörens system vilket ger ett mer användarvänligt förfarande än våra konkurrenters, vilket leder till nöjdare kunder och ökad användning. 

Hur stor är OptiMobiles potentiella marknad?

– Det finns idag nästan 6 miljarder mobilabonnenter och ca 1300 mobiloperatörer. För ett företag som OptiMobile är utmaningen att nå utanför Sverige för att få de kundvolymer som krävs för en stark tillväxt. Vi har ett gynnsamt läge med flera etablerade kunder i Europa, som vi kan bygga på för att ta oss vidare med hjälp av partners till andra länder i Europa och andra kontinenter.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i OptiMobile?

–  OptiMobile har nu flera kunder i Sverige och utomlands som är redo för en bredare lansering av våra produkter. Testfasen är avslutad och produkternas utformning har finslipats inför en bredare kommersiell lansering. Vi ser fram emot ökade intäkter i närtid från både Polkomtel och Netmore. För Netmore har vi förutom WiFi-Calling även tagit fram en tjänst kallad Qallify – Din andra telefon (flera nummer i samma telefon), som är redo för en lansering.

Utöver detta har vi andra diskussioner som vi bedömer kan leda till nya affärer under året. OptiMobile har nu byggt upp en stark produktportfölj som kompletteras av ett agilt utvecklingsteam som kan göra anpassningar för specifika kunder och applikationer.

Avslutningsvis om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser OptiMobile ut då?

–  Vi ser mycket positivt på utvecklingen! Kundernas behov av flexibel kommunikation ökar, både i form av trådlös teknologi (WiFi, 4G och 5G) och möjlighet att fritt välja enheter som mobiler, paddor och datorer. Investeringar inom WiFi kommer öka de närmaste åren i samband med att den nya generationen WiFi 6E byggs ut.

OptiMobile kommer att vara en betydande global partner för såväl mobiloperatörer, som kunder inom andra kundsegment, exempelvis företagskommunikation och smarta hus/hem. 


Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 2-16 juni 2020
Teckingskurs: 0,30 SEK per aktie
Emissionsbelopp: ca 7,9 MSEK
Antal emitterade aktier:  26 376 667
Handelsplats: Spotlight Stock Market


Dokument och filer

Memorandum

Anmälningssedel

Teckna med BankID

Hemsida

Stäng×
Relaterade ämnen
Feminvest och Stockpicker i samarbete för Talita
26.05.2020

Feminvest och Stockpicker i samarbete för Talita

Sedan ett år tillbaka är Stockpicker stolt företagssponsor till Talita.

Vi vill utmana finansbranschen att ta ställning och hjälpa Talita som i sin tur hjälper kvinnor ut ur prostitution, pornografi och människohandel för sexuella ändamål och in i ett fungerande liv. Nu kommer även Feminvest med som en viktig samarbetspartner.

Michaela Berglund, VD på Feminvest, berätta lite om dig själv och vad som driver dig.

Mitt driv kommer ifrån att göra bra affärer kombinerat med att göra en skillnad för människor. Jag har en egen bakgrund inom ekonomi och marknadsföring och gjorde själv min första investering på börsen i maj 2008. Som de flesta förstår kändes det inte som rätt timing att kliva in i marknaden då men idag känns det å andra sidan som ett bra steg. Att få uppleva en krasch kort efter att du klivit in som investerare är lärorikt och faktisk en prisvärd lärdom för den långsiktiga investeraren. Min egen personliga reflektion över den här våren är behovet för oss som samhälle att lyfta blicken och lämna rädslan utanför våra beslut som medmänniskor, företagare och investerare. 

En myt som jag vill slå omkull är att tjejer inte har tillräckligt med pengar att investera. Vi behöver bara prioritera annorlunda. Tjejer spenderar mer via köp online, detta enligt Klarnas senaste rapporter. I den senaste står kvinnor för 66% av all online shopping, vilket motsvarar 57 % i kronor och ören. Det är inte sant att kvinnor inte har pengar, vi konsumerar de bar i större utsträckning, för vilka är det som sedan faktiskt springer i de fysiska butikerna? Kvinnor tar i studier en större ekonomisk del av hushållsekonomi

Feminvest har som mål att skapa en plattform för kvinnliga investerare. Varför behövs en sådan plattform?

Feminvest behövs med all säkerhet. Organisationen startades utifrån att kvinnor inte dök upp på etablerade forum för att prata om investeringar, men när Feminvest startades strömmade de till så det säger sig självt. Ambitionen att utbilda och inpirera runt investeringar, entreprenörskap och ägande är viktig och vi som individer är olika och önskar pratar om risk på olika sätt. På samma sätt ser vi en skillnad statistiskt mellan könen i hur de investerar, driver företag och konsumerar, om det är arv eller miljö låter jag förbli osagt men jag tror på att fokusera på att lyfta hur kvinnor investerare och driver bolag istället för att fokusera på det som vi inte gör, det riskerar bli en självuppfyllande profetia.

Hur ser läget ut bland investerare idag? 

Kvinnor investerare mindre och deras portföljer representerar mindre risk. Fyra procent av de privatägda aktierna ägs av kvinnor, 7,6% privatägs av män enligt SCB, generallt äger män dubbelt så mycket.

Vad är dina egna konkreta tips på för hur man kommer igång med att investera?

  • Börja med dina drömmar och fokusera inte på att det ska bli ytterligare en punkt på att göra listan. Resultat kommer med att du börjar jobba mot en dröm eller en vision. Varför vill du spara eller investera. Dessa målsättningar är även bra att fästa blicken på när börsen skakar.
  • Börja med ett litet belopp som du kan undvara varje månad, direkt när lönen betalats ut och öka månadssparandet därefter när du fått en känsla för vad som passar dig. Följ råden om diversifiering. Sprid dina investeringar över tid i olika bolag, branscher eller med exponering mot olila valutor.
  • Var hela tiden medveten om hur stor risk vill du ta, det blir väldigt tydligt att många inte är trygga med sin riskprofil i börsfall likt de vi haft under våren och många säljer då vid fel tillfälle.
  • Fira när du uppnår delmål, exempelvis när du sparat ihop 25% av insatsen till din första lägenhet eller ditt sommarhus.
  • Bestäm dig för att lägga pengar på det du tycker är viktigt i vardagen, om det är mat, en utekväll eller shopping men prioritera bort det du inte tycker känns viktigast för dig - där försvinner  det kommer att ge dig en livskvalitet som du annars kanske skulle sakna mot uppoffringen att du sparar allt.
  • Gör investeringar konkret. Förut sa jag alltid- ett par H&M jeans eller en H&M aktie, nu får det kanske var en H&M tshirt eller en aktie iom att aktien gått ner något? 

Vad innebär det att bli medlem hos Feminvest?

Feminvest är idag Sveriges största nätverk för kvinnliga entreprenörer och investerare med närmare 25.000 medlemmar. Företagets ambition är att aktivt jobba för ett mer jämställt ägande och samhälle. Feminvest utbildar och inpirerar runt investeringar och entreprenörskap digitalt via hemsidan, podcasten, sociala medier samt via nätverksträffar. Feminvest arrangerar bland annat aktieklubbar som är öppna för alla kvinnor som vill utvecklas som investerare runtom i Sverige. Feminvest har även ett ängelinvesterarnätverk där kvinnliga investerare erbjuds investeringsmöjligheter i kvinnliga entreprenörer eller jämställda bolag, för detta arrangeras regelbundet pitchevent där endast kvinnliga entreprenörer får pitcha.

Medlemskapet är kostnadsfritt och du blir inbjuden till medlemsträffar både digitalt och fysiskt. Du kan även gå med i vår facebookgrupp Feminvest- för kvinnor som vill prata investeringar.

Hur blir man en del av Feminvests nätverk?

Du anmäler dig enkelt som medlem via Feminvest.se för att ta del av inbjudningar och innehåll om investeringar och entreprenörskap. Om du vill bli medlem i affärsängelnätverket och utvecklas som investerare i onoterade bolag kan du maila oss på info@feminvest.se så bokar vi ett uppföljande möte.

Vilka möjligheter och utmaningar ser ni framöver?

I Sverige lever vi i ett av världens mest jämställda länder enligt Världsbanken men när det kommer till andelen riskkapital som går till kvinnliga entreprenörer ser siffrorna lika dystra ut här som i Europa, det är en stor utmaning som kräver ett helhetsgrepp från samtliga i branschen. Ljuspunkter är studier från toppuniversitet som visar att kvinnor och män har mer jämsrtällda löner än tidigare.

En trend vi ser som vi jobbar mot det är att det ska vara lika naturligt att prata med varandra om investeringar på alla tjejmiddagar som att prata om den senaste Celiné kollektionen. Det är nyckeln till att fler tjejer börjar investera, vi lär och gör av och som varandra, även i 2020 talet. Ekonomiska skillnader i löner minskar visar studier från toppuniversiteten och det är juh en bra början. 

Ni inledde nyss ett samarbete med oss här på Stockpicker för att hjälpa välgörenhetsorganisationen Talita att finansiera sin verksamhet i Mongoliet. Varför valde Feminvest att stödja Talita?

Jag tycker Stockpicker är super relevanta med sitt innehåll och gillar verkligen era nyhetsbrev och ert arbete. Det är också roligt att vi delar synen att vi har ett socialt ansvar att ge tillbaka på olika sätt och Talitas arbeta berör verkligen genom de människor som får en ny chans i livet, samt att organisationen har ett gott renomé. Vi är stolta samarbetspartners.

Vill du veta mera om Feminvest, gå in på deras hemsida.

Så här hjälper du Talita:

Privatperson: Gå in på Talitas hemsida och läs mer eller swisha din gåva till 1230323923. Du kan också betala in din gåva till bankgiro 900-5984.

Företag: Kontakta info@talita.se för info om hur du blir månadsgivare.


 

Stäng×
Stockpicker intervjuar - Tamturbo
19.05.2020

Stockpicker intervjuar - Tamturbo

Tamturbo grundades i Tammerfors 2010 för att utveckla en ny, mer energieffektiv och miljövänlig industriell kompressorteknologi. Idag består Tamturbo-koncernen av moderbolaget Tamturbo Abp och dess helägda amerikanska dotterbolag Tamturbo Inc. Tamturbo har utvecklat en familj av kompressorprodukter som överträffar traditionell teknologi samt innehar betydligt lägre livscykelkostnader. Bättre prestanda innebär energibesparingar i tryckluftsproduktion vilket innebär ekonomiska fördelar för kunden.

Could you tell us a bit about yourself and your background?

– I am Timo Pulkki, the CEO of Tamturbo. I have worked at Tamturbo since 2012 and as Tamturbo’s CEO since 2014. I have a Master of Science degree in Engineering and during my career, I have held various positions ranging from product development to sales support and controlling. Prior to Tamturbo, I worked for Konecranes Oyj where I gained experience in the development and management of the global service business. Prior to Konecranes, I worked at M-Real Oyj (Metsä Board Oyj). I am currently the sixth largest shareholder in Tamturbo. 

timo

Timo Pulkki VD Tamturbo

Please give our readers an introduction to Tamturbo.

– Founded in 2010, Tamturbo is a technology company that develops and manufactures 100 per cent oil-free industrial air compressors. Tamturbo enables cleaner, more energy-efficient and virtually maintenance-free compressed air production with next generation Touch-Free™ compressor technology, and with its flexible and scalable business models.

As a result of long-term product development, the Company has developed a product family of high-speed turbo compressors for the industrial pressure class. Tamturbo's Touch-Free™ technology is 100 per cent oil-free. For the Company’s customers, who represent the world’s leading industrial companies, it also offers significantly lower total cost of ownership in comparison to traditional technology. Tamturbo's solution can also be implemented as an Air-as-a-Service business model, where the customer only pays for the compressed air they use.

The company's first air compressors were sold in 2017. In 2019, the company received several of the world's largest companies within the food, beverage, paper and electronics industries, including AB Inbev (who’s best-known brands are Budweiser and Stella Artois), as customers. Tamturbo estimates that the company's current customers have a total of more than 1,500 compressors from various manufacturers in hundreds of different industrial factories, and the company is in negotiations with dozens of similar potential customers. In 2019, the company's net sales were approximately EUR 2.1 million, an increase of 285 per cent compared to 2018.

Could you elaborate on Tamturbo's business model?

– Tamturbo currently sells most of its compressors according to a traditional business model: the customer either i) buys a compressor and maintenance (investment + maintenance) or ii) buys a compressor and an extended warranty that includes all consumables, spare parts and related labour for, for example, 10 years (investment + extended warranty).

In addition to traditional sales and spare parts business models, Tamturbo’s Air-as-a-Service service model provides customers with value-added services. Customers can focus on their core processes by purchasing only the compressed air they need with the Air-as-a-Service business model. This allows customers to purchase compressed air as a service instead of having to invest in an air compressor.

If any, what impact has COVID-19 had on Tamturbo and your business operations?

– Despite the fact that the Covid-19 pandemic has posed significant challenges to companies around the world, we need to look to the future. In our main market segments, the food and beverage industry and the paper and pulp industry, there is currently no significant decline in demand in the horizon due to the pandemic.

Tamturbo is currently raising 6.0 MEUR in an IPO and the share is to be listed at Nasdaq First North in Finland. How are you going to use this capital and why have you decided to go public? 

– In order to continue our growth in the global market, we are planning the offering to raise new capital and support the implementation of our growth strategy.

The FN listing opens up the capital markets for the company and, according to the company, strengthens its awareness and credibility among customers, suppliers and potential new employees of the company. The FN listing will also enable more liquidity in the company's shares. The company also wants to offer investors the opportunity to be part of building a Finnish industrial growth story.

Tamturbo plans to use the net proceeds of the offering for the following purposes:

* To increase the sales, marketing and customer service organisation in order to enhance the global “go-to-market” strategy

* To finance capital tied up in inventories and accounts receivable due to growth

* Expansion of other operations to meet growth targets

* The necessary capital expenditures as the sales volume increases, the most significant of which is the planned expansion of the test laboratory

tamburbo2

How does your competition look like and what do you do better/differently than your peers?

– Industrial oil-free compressed air can be produced by a number of different technologies. The technology that competes with Tamturbo’s air compressors in the same power range is the “oil-free” screw compressor technology manufactured by only a few large companies, such as Atlas Copco AB, Ingersoll Rand Inc., Hitachi Ltd., Kobe Steel Ltd. and ELGi Equipments Ltd. In addition, numerous medium-sized manufacturers purchase essential oil-free compressor components or compressor cores from these large manufacturers and build their own oil-free compressor packages. However, it’s important to underscore although the name oil-free screw compressor refers to complete oil-freeness, the unit still uses oil. The gearbox and bearings of the compressors are lubricated with oil, but the compression spaces of the elements themselves are completely oil-free. So, being able to offer the most sustainable solution on the market is something we do better than our peers.

From the customer's point of view, Tamturbo's products compete mainly with oil-free dry screw compressors. Indirectly, Tamturbo also competes with traditional geared turbo compressors and oil-lubricated screw compressors.

What is the size of Tamturbo's potential market?

– A market study published by Research and Markets in 2020 has estimated the global industrial air compressor market to be worth about USD 14.0 billion, with a CAGR of about 3.3 percent until 2025, when the market is estimated to be worth about USD 16.9 billion.

The market is divided into oil-free and oil-lubricated compressors. In 2018, industrial oil-free air compressors accounted for approximately 20 per cent, meaning USD 2.8 billion, of the market value. Based on the Company’s own assessment and the source material used by it, the need for oil-free compressed air in the future will increase the market size for oil-free air compressed air to 50 per cent in the next 5–10 years in terms of air volume.

According to you, what are Tamturbo’s strengths?

– Tamturbo operates in a fast-growing, existing global market and the Company’s growth is supported by global megatrends. Tamturbo’s strategy is strongly based on both direct sales to large customers and the rapid growth sought through sales partnerships. The scalability of the Company’s business, strategic partnerships with major subcontractors and technology suppliers enable the Company to grow in a controlled manner.

Tamturbo’s strengths:

* Existing industrial growth market

* Tamturbo meets the demands of industry and sustainability

* New generation compressor technology

* Scalable and flexible business model

* Global customer base

* Experienced and committed management and Board of Directors

Finally, what is your long term vision for Tamturbo? Where do you see the company 5 years from now?

– Tamturbo aims to lead the way in technological disruption of industrial oil-free compressed air compressors. A key goal of Tamturbo is to capitalise on ongoing technological disruption by enabling cleaner and more energy-efficient processes with its completely oil-free air compressor solutions with, according to the company, clearly the lowest total cost of ownership, and thus replacing traditional technology.

The company aims to continue its strong growth in the medium and long-term through a global sales network and strategic partnerships.

THE COMPANY HAS SET THE FOLLOWING MEDIUM AND LONG-TERM GOALS:

* 8 percent market share in the market for industrial oil-free compressors globally, calculated by dividing the Company's revenue by market size

* Operating margin of 20 per cent

* 25 percent of compressors manufactured are delivered as Air-as-a-Service business model


Erbjudandet i sammandrag

Teckningskurs: 3,00 EUR (~31,83 SEK)
Emissionsvolym: 6,0 MEUR
Pre-money värdering: 19,2 MEUR
Teckningsperioden för Erbjudandet till allmänheten avslutas (svensk tid): 28 maj 2020 kl 15.00
Teckningsperioden för Erbjudandet till institutionella investerare avslutas (svensk tid): 29 maj 2020 kl 11.00
Resultatet från Erbjudandet publiceras (estimat): 1 juni 2020
Första dag för handel på First North Helsingfors (estimat): 9 juni 2020
Kortnamn för aktien: TURBO
Ankarinvesterare: Vissa fonder förvaltade av OP-Fondbolaget Ab, EAKR-Aloitusrahasto Oy, KWH-koncernen Ab, Nurmiranta Holdings Oy


Dokument och filer 

Teaser

Prospekt

Teckna med BANK-ID

Tamturbos IR-sida

Stäng×
Relaterade ämnen
Stockpicker intervjuar ISR
15.05.2020

Stockpicker intervjuar ISR

Läs vår intervju med emissionsaktuella ISR

Ola Winqvist, kan du först berätta lite om dig själv och din bakgrund?

“Jag är professor i cellulär immunterapi och överläkare i klinisk immunologi. Tidigare har jag varit ordförande för Svensk klinisk immunologisk förening och nu är jag ordförande i Svenska Läkaresällskapets forskningsdelegation. Vetenskapsrådet och Cancerfonden har kontinuerligt stöttat min forskning forskning och jag har även fått olika bidrag från Europeiska unionen och Statens byrå för innovationssystem, Vinnova, för utveckling av immunologisk terapi. Jag har en doktorsexamen från Uppsala universitet och har forskat vid Scripps Research Institute i USA. Jag tycker att det känns roligt att jag 2013 fick Athenapriset.” 

Kan du beskriva ISR och Er verksamhet kort för Stockpickers läsare?

”ISR är litet bolag som är en spin off från Karolinska, men vi har en ambition som ett stort bolag. Vi har en pipeline med molekyler för att ta fram ett läkemedel mot HIV. Här Ola Winqvisthar vi kommit längst och i den pågående fas II-studien undersöker vi om vi kan röka ut HIV-viruset från dess gömmor i kroppens celler.

Inom HIV planerar vi att genomföra en studie i Berlin där vi ska se om vi kan ta fram ett läkemedel som hjälper människor med HIV som är resistenta mot bromsmedicin, vilket är ett stort problem. Jag är övertygad om att våra läkemedel kommer att hjälpa miljontals människor till ett bättre liv inom HIV, cancer, hepatit B och corona. Det är faktiskt det som är den yttersta drivkraften för mig.

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

”Vi driver utvecklingen av immunstimulerade läkemedel. När vi utvecklar läkemedelskandidater – som vi nu gör inom HIV, cancer, hepatit och corona – genomför vi pre-kliniska och kliniska studier. Dessa sker antingen i egen regi eller med en samarbetspartner. När dessa studier är klara så ska vi lansera läkemedlet på marknaden tillsammans med en samarbetspartner.” 

Ni genomför just nu en fullt garanterad emission där Ni tar in ca 71,7 MSEK. Vad ska emissionslikviden användas till?

”I korthet kan man sammanfatta det med att vi vill kunna hålla samma goda takt även framöver. Fokus ligger på våra fyra områden, det vill säga HIV, cancer, hepatit B och corona. Jag vill poängtera att det bästa är att läsa vårt prospekt.

Vi ska slutföra fas II-studien inom HIV, initiera en ny studie med fokus på resistens mot bromsmedicin inom HIV. Inom cancer och hepatit B ska vi genomföra viktiga toxikologiska studier. Självfallet kommer en del av kapitalet att gå till utvecklingen av ett vaccin mot Covid-19. Vi kommer även att återbetala det brygglån som vi tog upp tidigare.”

Vilka är de största riskerna i Er verksamhet?

”Att utveckla läkemedel är alltid förknippat med risker och det gäller självfallet även vår verksamhet. Exempelvis måste våra läkemedelskandidater klara toxikologiska undersökningar och vi måste få tillstånd från tillsynsmyndigheter. Dessutom kan det dyka upp konkurrenter. Men vi känner inte till några produkter som fyller samma funktion som våra läkemedelsprojekt ISR 048 (HIV), ISR 049 (HIV), ISR 50 (cancer) och ISR51 (HBV). Inom corona, där vi utvecklar ett vaccin, finns andra aktörer som också försöker utveckla ett vaccin.

Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från denna?

Inom HIV så är det framför allt läkemedel som hämmar viruset som används som bromsmediciner. Det finns en återupptagshämmare som minskar återupptag av viruset. Men oss veterligen finns inget immunstimulerande läkemedel för HIV. Det finns flera bolag som arbetar med att hitta läkemedel för HBV bland andra Gilead och Johnson&Johnson. Båda bolagen jobbar med en grupp av läkemedelskandidater, TLR stimulerar, precis som vi gör men en annan klass. Vi tror att vi är en viktig mekanism på spåren med vår läkemedelskandidat. Alla läkemedelsbolag med check point blockare letar nu i studier efter kombinationspreparat, cellgifter eller immunstimulerande medel, som kan ge ytterligare förbättringar i immunsvaret. Det finns en uttalad strategi att hitta läkemedel som stimulerar makrofagen för att ge T-cellen en ytterligare aktivering. Det är precis vad ISR:s läkemedelskandidat ISR50 är, en aktiverare av makrofager. Just nu pågår en intensiv utveckling för att försöka hitta vaccin för corona. De stora vaccin bolagen, men också många mindre aktörer, arbetar med arbetar nu med det. Vi tror att vi har en unik produkt som istället för att klassiskt få ett IgG svar kommer att ge upphov till ett slemhinneskyddande svar med IgA som lokalt i lungan kan neutralisera viruset och förhindra att det kan etablera sig i lungan.

Hur stor är ISRs potentiella marknad?

”Gigantisk! Om vi börjar med HIV så var 37,9 miljoner människor smittade vid årsskiftet 2018/19. Och antalet infekterade förväntas öka till cirka 40 miljoner år 2022. Försäljningsvärdet på HIV-läkemedel uppskattas till 22,5 miljarder USD 2024.

Hepatit B (HBV) är kanske det virus som drabbar flest människor i världen. Globalt lider drygt 290 miljoner människor av HBV och nästan 1 miljon dör varje år i komplikationer som relaterade till HBV som exempelvis levercancer. Flest antal smittade finns i Kina och man kan enkelt konstatera att enbart den kinesiska marknaden är mycket stor. Inom cancer utgör immunterapi mot cancer nästan 50 procent av den totala världsmarknaden och värderades till 58 miljarder USD år 2018 och 2026 förväntas den uppgå till 126 miljarder USD. När det gäller corona finns i dag inga behandlingar eller vaccin så det är ett tomrum som måste fyllas. 

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i ISR?

Immunologi är framtiden. Åtta av de tio mest framgångsrika och bästsäljande läkemedlen på marknaden idag har immunologin som mekanism. ISR är ett bolag med immunsystemet i fokus där vi sannolikt kommer att ta fram immunstimulerande läkemedel – själva eller tillsammans med andra – som kommer att hjälpa miljontals människor som lider av HIV, cancer, hepatit B eller corona. Som alla förstår är dessa marknader värda enorma summor.

Avslutningsvis, om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser ISR ut då?

”Då är jag övertygad om att vi har kommit långt inom våra fyra fokusområden HIV, cancer, hepatit B och corona. Troligen har vi inlett mycket viktiga strategiska samarbeten med större aktörer. Eftersom vi har valt att lägga cancer och hepatit i enskilda dotterbolag så har vi gjort det smidigt att hitta bra lösningar. Dessutom tror jag att sannolikheten är stor att vi har hittat fler terapiområden där vår metod passar mycket bra. Det kan handla om herpes, tuberkulos och papillom virus.

Stäng×
Relaterade ämnen
Stockpicker intervjuar - Cline Scientific
13.05.2020

Stockpicker intervjuar - Cline Scientific

Cline Scientific utvecklar avancerad cancerdiagnostik och stamcellsterapier. Bolaget genomför utvecklingsprojekt inom dessa områden via samarbeten med läkemedelsföretag och akademiska forskningsinstitutioner på global basis.

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund.

– Jag är utbildad cell & molekylärbiolog från Trinity University i Texas. Har gjort 4 års doktorandstudier i Medicin på Göteborgs Universitet innan jag 1995 började jobba inom den industriella Life Science branschen. Under de åren har jag mest jobbat med marknad och försäljning samt företagsledning i företag som Tamro, NovAseptic och Millipore. Den övervägande delen av denna tid har jag spenderat i affärsverksamhet internationellt, framförallt i USA. Mina befattningar har varit det mesta från produktchef till VD i stora såväl som små företag vilka har befunnit sig i både tillverknings-och distributörsledet. Mycket av min tid i dessa befattningar har innefattat affärer där läkemedelsindustrins största företag har varit kunder. 

sund

Patrik Sundh, VD

Kan du beskriva Cline Scientific och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

– Cline Scientific är ett Life Science-bolag som bland annat utvecklar ett helt unikt diagnostiskt verktyg som skall upptäcka risken för spridning (metastasering) av bröstcancer, ett projekt som går under namnet CellRACE. Vid ett lyckat projekt kommer detta verktyg att rädda många kvinnors liv genom att ge chansen till en personanpassad behandling i ett tidigt skede, något som idag fortfarande är en stor utmaning. Metastaser står för minst 90% av alla dödsfall i bröstcancer och i stort sett alla dessa upptäcks inte förrän det är för sent att behandla. Dessutom är det endast 5 procent av alla nya bröstcancerfall som idag bedöms ha en spridningsrisk trots att det i slutändan är upp till 30% av alla fall som metastaserar, dvs man missar 25 procent av alla spridningsbenägna bröstcancerfall! 

– Med ca. 2 miljoner nya konstaterade bröstcancerfall per år globalt står detta för en halv miljon patienter. Av dessa har endast 22 procent har en femårig överlevnad. CellRACE är ett projekt som tydligt utvecklas för att förbättra kvinnors hälsa!

– I vårt andra utvecklingsprojekt, StemCART, har vi som mål att utveckla en stamcellsterapi för broskskador. Alltså ett direkt behandlingsmål för alla de människor som dagligen plågas av kroniska smärtor från utslitna eller skadade leder där brosket är förstört, att med ett relativt enkelt ingrepp och ett minimum av rehabilitering bli av med både smärta och smärtlindring. Något som för många idag är en ouppnåelig dröm. 

– StemCART är ett projekt som syftar till att göra denna dröm till verklighet.

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

– Vi har börjat med att sälja vår teknologi i form av små ytor som forskare kan använda sig av i sina projekt där celler används för att utveckla ovan nämnda produktkategorier.  När sedan ett projekt visar sig bli föremål för kommersiell utveckling så skall vår teknologi vara med, eller inbyggd i, den tänkta slutprodukten. Dessa projekt kan antingen drivas av Cline eller av en partner. Just nu så har vi valt att driva två sådana projekt som vi siktar på att driva till en fas där ett stort företag går in som huvudpartner eller förvärvar hela projektet.

Hur har Er verksamhet påverkats av COVID-19?

– Vi påverkas naturligtvis som alla andra i så mån att vi försöker att jobba hemifrån så långt det är möjligt, enbart vara en person på kontor eller labb åt gången etc. Största påverkan har vi i vårt diagnostikprojekt där vi sedan i början av året har inlett ett samarbete med Sahlgrenska Sjukhuset och Göteborgs Universitet för att få tag på patientmaterial till de första testerna av CellRACE-prototypen. Eftersom dessa båda institutioner har varit stängda de senaste månaderna försenas vårt projekt, vilket annars står klart att fortsätta dessa tester som är förberedande inför en större patientstudie.

IMG 0034

Ni genomför just nu en nyemission där Ni tar in ca 7 MSEK. Vad skall emissionslikviden användas till?

– Pengarna skall användas till att fortsätta CellRACE projektets initiala tester av patientmaterial samt StemCART projektets förberedelser att starta en fas 1 klinisk studie, samt fortsatt operativ verksamhet.

Vilka är de största riskerna i Er verksamhet?

– De två, utan tvekan, största utmaningarna för ett litet Life Science-företag i Clines situation är dels finansiering, dels kompetensförsörjning. Att attrahera välutbildade resurser inom Life Science-området kräver en stabil ekonomi varför det faller tillbaka på finansiering som den största utmaningen. På sikt måste man hitta riskvilliga och långsiktiga investerare för att kunna konkurrera med alla de Life Science företag som finns globalt. Med tanke på bristen på riskvillighet i Sverige blir detta en stor utmaning.

Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från denna?

 Vår ytteknologi är både patenterad och erbjuder en unik approach till cellbiologiområdet och därför har vi, vad vet inga direkta konkurrenter ännu. Eftersom vi agerar med utvecklingsprojekt inom två skilda marknadssegment som tidigare nämnts, så har vi där konkurrerande projekt och produkter inom dessa områden. 

– Dock siktar vi på att radikalt förbättra och förändra terapi och diagnostik inom de valda segmenten genom att hitta helt nya sätt att diagnostisera och behandla patienter för att rädda liv och förbättra livskvalité. Alltså inga Me-too lösningar!

Hur stor är Cline Scientifics potentiella marknad?

– Det rör sig om mångmiljardmarknader för respektive produkt varför vi tror på miljardvärden även om projekten avyttras innan produkterna är marknadsklara.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Cline Scientific?

– Cline är idag mycket lågt värderat, har projekt inom mycket stora marknader där värden ligger i mångmiljard storleken och vi har en skyddad grundteknologi med klara patent i alla stora marknader. 

Avslutningsvis om du blickar framåt 3 år i tiden, hur ser Cline Scientific ut då?

– Om tre år skall vi ha en stor partner i CellRACE projektet och har inlett kliniska relevansstudier. CE-märkning skall vara planerad och patent skall vara klart.  I StemCART projektet har vi då startat fas 2 studier i den kliniska utvecklingen och även där har vi som mål att då knutit upp en större kommersiell partner för att accelerera detta projekt. Cline som företag har då fler projekt startade och kan avyttra de två nämnda och driva ytterligare projekt vidare med avkastning från de första två. Vi siktar naturligtvis även på att kunna ge utdelning från de avyttrade projekten.


Erbjudandet i sammandrag 

Teckningstid: 11 maj - 28 maj 2020.

Teckningskurs: 2,50 SEK per unit.

Emissionsvolym: 7 MSEK + 3 MSEK.

Värdering: 21 MSEK pre-money.

Handelsplats: Spotlight Stock Market.


Dokument och filer

Memorandum

Anmälningssedel

Videopresentation

Videointervju

Hemsida

Stäng×
Relaterade ämnen
07.05.2020
Stockpicker intervjuar - Appspotr

Stockpicker intervjuar - Appspotr

Appspotr erbjuder en plattform med en rik uppsättning verktyg för utveckling och publicering av professionella appar till iOS, Android och webben.

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund.

Jag är grundare och VD för Appspotr AB. En roll jag passionerat lever för dygnet runt. Vid sidan av Appspotr är jag medgrundare med mina vänner i Starbright Invest som investerar i tech-bolag i Sverige, en verksamhet som växt fram som ett naturligt intresse sista åren. Jag lever för entreprenörskapet både i min roll som VD, i enligt mig, ett av sveriges mest spännande tech-bolag Appspotr, och bidrar emellanåt när tid finnes också med min kunskap i utvärdering av entreprenörer och investeringar i Starbright Invest. Jag har varit verksam och drivit bolag i flera år bl a inom SaaS och mobila applikationer. Jag får för mig att jag de senaste åren har skaffat mig en bra bild över vad som krävs för att rulla ut tech-lösningar genom de utmaningar som alla startups utsätts för i tidiga skeden.

Innan det jag gör idag var jag yrkesofficer inom Försvarsmakten i 15 år där jag främst var verksam inom jägarförbanden och sista åren inom militära underrättelsetjänsten. Förmågan att under svåra omständigheter gissa rätt och med mod och list våga fatta nya beslut och sedan med hög fart och låg hastighet förflytta sig framåt och aldrig ge upp förrän målet är uppfyllt är väl ett levnadsdevis jag har med mig därifrån.

På fritiden är jag glad golfamatör och försöker hålla mig utanför ruffen och jag gillar att svinga flugspöt med drömmen om att en vacker dag landa en +20 kg lax. Husrenovering och att arbeta i skogen på mitt lantställe i Småland är en annan passion.   

apps1

Patric Bottne, VD

Kan du beskriva Appspotr och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

Vi hjälper och gör det möjligt för företag och organisationer att nå sina affärsmål genom funktionella och snygga appar. Vi lever för att förenkla och demokratisera apputvecklingen tillsammans med våra kunder och att bli världens mest hyllade low-code plattform för mobil apputveckling.

Vårt DNA är att förenkla apputvecklingen och vår enda mening är att hjälpa företag och organisationer att leverera och drifta appar framgångsrikt till sin publik.

Genom att vi erbjuder verktyg som hanterar appars hela livscykel tillsammans med interna system och affärsprocesser, skapar vi en snabbhet och förenkling i leverans, drift och underhåll av appar i organisationer.

Vi bidrar med plattformen som har alla verktygen och integrationsgränssnitten, våra kunder bidrar med affärsbehoven, systemen, användarna och drivet. Tillsammans driver vi decentraliseringen och demokratiseringen av apputvecklingen i världen.

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

Vi säljer plattform som en tjänst och tjänar pengar på återkommande licensintäkter per månad eller år.

Hur har Er verksamhet påverkats av COVID-19?

Vi har inte påverkats något hittills. Tvärtom har vi märkt av en ökad efterfrågan. Fler hör av sig och vill få tillgång till vår plattform. Vår uppfattning är att low-code plattformar är en räddning för många organisationer som behöver snabba på sin digitalisering men samtidigt skära kostnader. Vi upplever att COVID-19 ökar farten på den transformering som pågår inom apputveckling där alla företag och organisationer måste börja använda low-code plattformar i sin verksamhet om man skall lyckas vara konkurrenskraftiga på marknaden idag. Vi får bra stöd av Gartners analytiker inom low-code som vi har möten med kontinuerligt om hur low-code marknaden påverkas av COVID-19. Dom bekräftar det vi redan märkt av, att efterfrågan på low-code har ökat globalt p g a COVID-19.

Ni genomför just nu en nyemission där Ni tar in ca 27,7 MSEK. Vad skall emissionslikviden användas till?

Förutom att vi betalar av en del skulder så kommer merparten i huvudsak att användas till att investera i försäljning. Försäljningsorganisationen vi har idag och ska fortsätta bygga upp skall driva kampanjer, adoptera användare, konvertera kunder, öka snittintäkt per kund samt bibehålla ett lågt tapp av kunder på vår plattform. Når vi rätt nyckeltal i detta så har vi uppnått förmågan att accelerera försäljningen ytterligare.

appsport

Vilka är de största riskerna i Er verksamhet?

Även om vi just nu inte kan se att omständigheterna kring COVID-19 påverkar oss så kan omständigheter p g a COVID-19 ändå påverka oss. Vi vet i nuläget inte vilka typer av omständigheter detta kan vara men det vore naivt av oss att inte ha med det i beräkningarna.

En fördröjning i att generera vinster genom återkommande intäkter i tillräcklig omfattning kan påverka möjligheten att nå positivt resultat. Bolaget måste få möjlighet att bygga upp sina licensintäkter enligt den modell som gäller för SaaS affärsmodell nu och ta position på marknaden vilket kan kräva ytterligare behov av kapitalanskaffning. Denna typ av finansiering är dock enligt oss positiv då den bygger upp långsiktiga värden i en ökande kundbas av återkommande licensintäkter.

Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från denna?

Det finns över 250 stycken low-code leverantörer av vitt skilda slag. Ett fåtal av dessa erbjuder plattformar i vilka man kan leverera mobila applikationer. Vi ser en handfull tydliga konkurrenter som vi utmanar med framförallt en bättre produkt. I det läget vi är i just nu med säljkampanjer vill jag inte vara allt för tydlig med hur vi kommer att arbeta p g a konkurrensskäl mer än att vi kommer differentiera oss med produkt, pris och plats. För den som vill gräva djupare i våra konkurrensfördelar rekommenderar jag att läsa vårt prospekt för nyemissionen som finns på vår hemsida.

Hur stor är Appspotrs potentiella marknad?

Low-code marknaden är en miljardmarknad där Gartner tror att marknadsstorleken når över 450 miljarder SEK år 2023. Då kommer antalet utvecklare utan programmeringskunskap som använder low-code verktyg vara fyra gånger fler än antalet professionella programmerare. År 2024 så kommer 65% av alla appar som utvecklas byggas med hjälp av low-code verktyg. Appspotrs potentiella del av denna marknad kommer vi ha mer exakt uppfattning om när vi har mer säljdata från våra kampanjer.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Appspotr?

Potentialen till bra värdeutveckling. Bolaget har gått kräftgång på börsen efter lång tid av produktutveckling av nya version 3 samt uppköp och konsolidering av säljbolaget Appsales. Nu står vi med färdig produkt, säljteam redo, bekräftad förmåga i försäljning och leverans av appar, ökat snittvärde per kund samt tidiga indikativa konverteringstal. Allt är redo för tillväxt i vår försäljning. Bättre läge än nu att gå in som aktieägare i Appspotr har väl aldrig funnits?

Avslutningsvis om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser Appspotr ut då?

Då tillhör vi en av de fem främsta low-code plattformarna i världen.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningskurs: 1,60 SEK per unit, motsvarande 0,40 SEK per aktie.

Teckningsperiod: 4 maj - 18 maj 2020.

En unit: Består av 4 aktier och 4 vederlagsfria teckningsoptioner av serie 2020/2021. 

Emissionsvolym: 27,73 MSEK.

Handelsplats: Spotlight Stockmarket.


Dokument och filer

Stäng×
Relaterade ämnen
Stockpicker intervjuar - Raytelligence
03.05.2020

Stockpicker intervjuar - Raytelligence

Raytelligence affärsidé är att erbjuda produkter och tjänster för övervakning av vitalparametrar, det vill säga andning, hjärtfrekvens och rörelsemönster samt position, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi. Denna teknologi är basen för bolagets utvecklade produkt, sensorsystemet EaZense™.

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund.

Jag heter Klas Arvidson och är VD på Raytelligence. Jag är entreprenör och har arbetat med att driva bolag inom E-hälsa och Life Science i över 20 år, även många år internationellt. Cambio Healthcare Systems, FRISQ, iZafe är några exempel på bolag jag varit med och byggt upp.

Kan du beskriva Raytelligence och Er verksamhet för Stockpickers läsare? 

klas

Klas Arvidson, VD

Raytelligence är ett innovations- och techbolag som har två tydliga affärsområden. Dels Vård & omsorg, dels Industri.

Affärsområdet Vård & omsorg adresserar vården och omsorgens stora utmaningar avseende resurs- och tidsbrist som även är kopplat till ekonomi. Detta gör vi genom att erbjuda lösningar byggda på radarteknik tillsammans med AI-algoritmer som tillsammans utgör ett system som möjliggör tillsyn av patienter i vården och brukare i omsorgen. Systemet är väldigt kraftfull och dessutom icke-integritetskränkande eftersom vi inte arbetar med kamera. Andra fördelar är att man kan avläsa vitalparametrar, såsom andning, puls och hjärtfrekvens. I pipen ligger även möjligheten att kunna identifiera förändringar i rörelsemönster för att kunna detektera exempelvis demens i ett tidigt skede.

Affärsområdet Industri har ett annat fokus där det mer handlar om att ge industrin tillgång till vår teknik för deras specifika behov inom t.ex. produktion och logistik. Även här kan det dock handla om trygghet för t.ex. ensamarbetare i otrygga miljöer där deras hälsa kan monitoreras på distans.

I spåren av tragedin med coronaviruset och COVID-19 så ser Raytelligences teknik och system passa in väldigt bra i uppkommen vårdsituation. Din kommentar?

Raytelligence teknik passar ju väldigt bra in i COVID-19 situationen eftersom det är ett beröringsfritt system och det är även ett system som är anpassat för att arbeta på distans med patienter och brukare. Därmed behövs mindre fysisk kontakt med patienten och då förhindrar man smitta både för patient och för personal inte minst.

EU-kommissionen var i mars ute och uppmanade små- och medelstora företag att ta fram innovationer som kan hjälpa till att tackla effekterna av cornaviruset. Kan du berätta mer?

Vi har lämnat in en ansökan för ett stöd på ca 17 MSEK med hänvisning till att vårt beröringsfria molnbaserade sensorsystem EaZense kan vara en intressant innovation i nuvarande COVID-19 pandemi och framtida liknande situationer.

rayse

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

Vi arbetar ganska agilt med den frågan beroende på vilken marknad vi vänder oss till. För Vård & omsorg har vi valt att i första hand arbete med partners. Oftast bolag som redan har ett erbjudande till målgruppen och som vill ha vår teknik i sitt ekosystem. Vi har dock i vissa fall direktkontakt med regioner och kommuner och då erbjuder vi i första hand vår produkt som en tjänst kopplat till ett abonnemang.

I Industrin är det mer fråga om ett traditionellt styckeprisförfarande alternativt licens.

Ni genomför just nu en nyemission där Ni tar in ca 5,4 MSEK. Vad skall emissionslikviden användas till?

Vi ska framför allt använda medlen till att expandera internationellt i en snabbare takt än vi tidigare tänkt. Inom segementet Industri har vi tecknat ett Letter Of Intent med ett av världens största sensorbolag. En första order of "samples" har tecknats och vi är i slutfasen av ett större leveransavtal för en radarsensor som saknas i kundens sortiment. Vi ser att det globalt finns ett stort behov av den typen av lösningar som vi erbjuder. Vi erhåller förfrågningar från hela världen om vår teknik och vi vill kunna tillmötesgå de förfrågningarna och bredda vår marknad.

Vilka är de största riskerna i Er verksamhet?

En stor risk i alla startups och unga bolag som arbetar mot offentlig sektor är att kunna vara uthållig. Det tar lång tid att bearbeta segmentet men även upphandlingsregler m.m. gör att det blir långa processer. Är man inte medveten om detta kan det ta stopp. Vi har hela tiden planerat för detta och sett till att vi har så låg ”burnrate” som möjligt.

Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från denna?

Främst är det tillsyn av patienter och brukare med kamera som skulle kunna vara våra konkurrenter. Vi tycker dock att vi gjort den tekniken irrelevant eftersom vår lösning kan tillföra så mycket mer och spara mycket mer tid, pengar och lidande.

Hur stor är Raytelligence potentiella marknad?

Globalt är den enorm i båda våra affärsområden. Om vi tittar specifikt på Vård & omsorg i Sverige så ser vi idag att behovet av välfärdsteknik ökar dramatiskt år från år beroende på ökat antal äldre kopplat till att humanresurserna inte räcker till. Teknik för tillsyn har dessutom pekats upp som en av det stora kostnadsbespararna när vård och omsorg skall digitalisera.

Om vi tittar specifikt på Vård & omsorg globalt sett så är det ca 3-5 procent av befolkningen som har behov av hemtjänst och vårdboende eller motsvarande. Detta är vår målgrupp. I Sverige skulle det betyda att om 10% av de som har hemtjänst och vårdboende skulle använda vår lösning skulle vi ha ca 31 200 användare. Detta skulle ge oss intäkter i Sverige på knappt 40 MSEK/år bara för nattillsyn.

Industrispåret är svårare att överblicka, men gissningsvis kommer intäkterna snabbare där.

Som jag nämnde tidigare, har vi nyligen tecknat ett LOI med ett av de största sensorbolagen i världen med ca 1000 säljare globalt. Vi förväntar att teckna ett utvecklings- och leveransavtal före årsskiftet. Potentialen är mycket stor med 100 000-tals sensorer på sikt. Vi har även långt gångna diskussioner med ett större japanskt bolag gällande sensorer inom hälsa.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Raytelligence?

Det är ingen tvekan om att digitaliseringen av vård och omsorg är den i särklass viktigaste komponenten för att vi skall kunna bibehålla vår välfärd. Vill man vara med på den resan där svenska bolag står starka och i framkant skall man investera med förståelsen att det är en långsiktig investering som kan bli riktigt bra för mänskligheten och för plånboken.

Avslutningsvis om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser Raytelligence ut då?

Om fem år är vi fortfarande ett innovativt techbolag med en bred produktflora på en global marknad. Sannolikt har vi stort fokus på AI med skiftande teknik som stöd för våra lösningar. Vi kommer alltid ha individens bästa i fokus när vi utvecklar våra lösningar och vi kommer att vara stolta över att vi gjort livet bättre för miljontals människor.


Erbjudande i sammandrag

Emissionsvolym: Cirka 5,4 MSEK, varav 3,25 MSEK (cirka 60 %) säkerställt på förhand.

Villkor: Varje befintlig aktie i Raytelligence berättigar ägaren till en (1) teckningsrätt. Sex (6) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny Raytelligence-aktie.

Teckningskurs: 2,60 SEK per ny Raytelligence-aktie, courtage utgår ej.

Avstämningsdag: 21 april 2020.

Teckningsperiod: 24 april – 8 maj 2020.

Handel med teckningsrätter: 24 april – 6 maj 2020.

Handelsplats: NGM Nordic SME.


Dokument och filer

Emissionssite

Memorandum

Anmälningssedel

Hemsida

Stäng×
Relaterade ämnen

Mina Bevakningar


Annons
Annons
Till början