Stäng
Missa inga kursdrivande nyheter och aktietips. Vart ska vi skicka infon?
Stockpicker intervjuar - Euroafrica Digital Ventures
01.12.2022

Stockpicker intervjuar - Euroafrica Digital Ventures

Euroafrica Digital Ventures AB är ett techbolag inom IT och marknadsföring. Bolaget bedriver tre verksamheter genom dotterbolagen Socialmedialab AB, Social Content AB (under registrering) och Kupatana AB.

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund.

– Jag är en entreprenör som drivs av att skapa värden och bygga bolag. Det är något som jag sysslat med de senaste 20 åren i olika branscher däribland försäkring, media, resor och IT. 

peterafrica

Peter Persson, VD

Kan du beskriva Euroafrica Digital Ventures och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

– Vi är verksamma inom IT-sektorn. Bolaget äger och driver tjänster och plattformar i Sverige och Tanzania. I Sverige driver vi dels en traditionell digital mediabyrå, Socialmedialab, och dels en Saas-plattform via vårt nystartade dotterbolag Social Content. I Tanzania så äger och driver vi landets största köp-och säljsida.

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

– I Sverige utgörs intäkterna av traditionella byråintäkter samt SaaS-intäkter, medan i Tanzania så har vi intäkter från premiumannonser, bannerannonser samt SMS-tjänster. På kort sikt kommer vi i Tanzania att utöka intäkterna genom försäljning på kommission. Det kommer att handla om intäkter från telekombolag, elleverantörer, och resor genom vår super-app.

Ni genomför just nu en nyemission där Ni tar in ca 12,7 MSEK. Vad skall Ni använda emissionslikviden till?

– Vi kommer dels at använda pengarna för att vidareutveckla vår SaaS-plattform, dels utvecklingen av super-app konceptet i Tanzania. Vi kommer även att stärka upp organisationen vi har med fler medarbetare. Vidare kommer vi också att återbetala bryggfinansieringen från i somras, och slutligen används likviden för att stärka upp befintligt rörelsekapital.

Vilka är de största riskerna i Er verksamhet?

– Jag skulle säga att omvärldsfaktorerna är de som främst påverkar oss, i Sverige så har vi en kraftig inbromsning i ekonomin vilket leder till att företagen blir mer återhållsamma med sin marknadsföring. I Tanzania så är tillväxten fortsatt god vilket den även i fortsättningen bedöms vara, om än något lägre.

Hur stor är Er adresserbara marknad?

– I Tanzania bor det ca 60 miljoner invånare där ca 30 miljoner har pålitlig tillgång till internet och på så vis kan använda våra tjänster. För den svenska verksamheten behöver vi räkna in Norden som marknad – då vi har kunder verksamma i samtliga dessa länder.

mus

Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från denna?

– Det är skillnad om vi talar om den svenska, mogna, marknaden eller om vi pratar om den tanzaniska. I Sverige är konkurrensen relativt hård då marknaden är utvecklad och mogen, men vi har ett starkt varumärke som har en hög attraktionskraft vilket ger oss många intressanta affärsmöjligheter. I Tanzania så är vi den största aktören och konkurrensen är för stunden relativt låg så här har vi väldigt goda möjligheter för stark tillväxt.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Euroafrica Digital Ventures?

– Vi agerar på flera marknader och är inte lika utsatta som många konkurrenter för en lågkonjunktur. Våra dotterbolag går mot lönsamhet med bibehållen tillväxt. Som aktieägare eller potentiell aktieägare ges möjligheten att komma in i bolaget på en mycket attraktiv nivå.  

Avslutningsvis om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser Euroafrica Digital Ventures ut då?

– Om 5 år så har vi expanderat vår verksamhet till en större del av Östafrika, i länder som Kenya, Rwanda och Uganda. Vi är förhoppningsvis marknadsdominanta i hela regionen och har även tagit steg ut i flera andra intressanta digitala verksamheter som tydligt ger synergier till vår kärnverksamhet. Jag ser också framför mig att vi driver koncernen med en tydlig lönsamhet med fortsatta utsikter för tillväxt.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 29 november - 13 december 2022.
Teckningskurs: 3 SEK per unit, motsvarande 0,50 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
Unit: Sex nyemitterade aktier och två vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO2.
Emissionsstorlek: Cirka 12,7 MSEK.
Säkerställandegrad: Emissionen omfattas till ca 75% av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.
Handelsplats: Nasdaq First North.


Dokument och filer

Teaser

Prospekt

Emissionssida

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Videointervju

Hemsida

 

Stäng×
Relaterade ämnen
Stockpicker intervjuar - Zeptagram
24.11.2022

Stockpicker intervjuar - Zeptagram

Zeptagram såg tidigt möjligheterna med blockkedjetekniken och hur de kunde lösa vanliga utmaningar för artister. Bolaget såg en möjlighet att skapa en investeringsmarknad där både artister och investerare kan enas om villkor som möter varandras behov.

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund.

– Jag har arbetat som entreprenör i 30 år inom mode och musikindustrin, med ett stort intresse för omvärldsbevakning, teknik, ekonomi och trendanalys. Jag har varit en av pionjärerna inom blockchain och musik NFTer i Sverige. 

Christina2

Christina Löwenström, VD

Kan du beskriva Zeptagram och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

– Zeptagram är ett bolag som vill demokratisera musikbranschen. Vi är ett blockchainbaserat bolag som skapar NFTer av musikrättigheter, konst, bilder och videoklipp, bl.a. Zeptagram har varit ledande i att använda musikrättigheter och blockchain för att göra musikrättighetsägandet mer decentaliserat.

På vår musikmarknadsplats kan man köpa rättigheter i hits som framförs av bl.a. Britney Spears, Justin Bieber och Eros Ramazzotti. På vår NFT-plattform kan man köpa och skapa NFTer av digital konst, bilder, videoklipp, biljetter, böcker, autografer, m.m.

Vi har en egen kryptovaluta Zeptacoin (ZPTC), som kan köpas på Bitmart, Bittrex, Lbank, Lobstr och Pancake.

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

– Vår affärsmodell är plattformsbaserad och bygger på att vi tar kommission på försäljningar av musikrättigheter och andra NFTer.

Zeptagram har skapat två handelsplatser för musikrättigheter och andra NFTer. Vi tar kommission, courtage och erbjuder förlagstjänster till artister. Plattformarna kan användas till att andra användningsområden som varumärken, patent och andra IP-rättigheter. Det kan ske i egen regi, med samarbetspartners eller via white label.

Hur ser er marknad ut?

– Vår marknad växer snabbt. Marknaden för musikrättigheter befinner sig bara i sin linda eftersom royaltyintäkter inom musikbranschen förväntas visa upp en stadig tillväxt. Analysfirmor som MIDiA och Goldman Sachs förutspår en snabb ökning av intäkter inom musikbranschen som drivs av ökad streaming. MIDiA förutspår att intäkterna inom musikbranschen ökar till 89,1 miljarder dollar under 2030 från 51,8 miljarder dollar under 2021. Goldman Sachs förutspår en ökning till 1,28 miljarder streaminganvändare till år 2030 från 443 miljoner under 2020.

rec2

Ni genomför just nu en nyemission där Ni tar in ca 24 MSEK varefter aktien noteras. Vad skall Ni använda emissionslikviden till?

– Vi kommer att investera i musikrättigheter, marknadsföring, produktutveckling, samt stärka vår organisation och vara redo att fortsätta leda utvecklingen inom musik och NFTer.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Zeptagram?

– Zeptagram är ett framtidsbolag i framkant av en helt ny digital era inom ägandet av musikrättigheter som positionerats sig väl inför detta.

Vi har en snabbrörlig organisation som lätt kan anpassas efter marknaden vilket är viktigt i en bransch som är i förändring.

Zeptagram har ett unikt erbjudande för artister där de kan bli partners med sina fans, få sin musik distribuerad till streamingtjänster samt erbjuds förlagstjänst.

Vi har visat att vi är bra på att förvalta investerade pengar och skapa utveckling.

Avslutningsvis om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser Zeptagram ut då?

– Zeptagram är väl etablerat och precis som man googlar saker idag, så ska man Zepta-it som artist när man säljer sina andelar och ingår partnerskap med sina fans.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 17 november 2022 – 15 december 2022.
Teckningskurs: 13 SEK per aktie.
Teckningspost: Minsta teckningspost är 400 aktier (motsvarande 5 200 SEK). Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 1 850 000 aktier, motsvarande 24,05 MSEK.
Antal aktier innan nyemission: 7 425 000 aktier.
Värdering (pre-money): 96,5 MSEK.
Notering: Bolaget planerar en notering under 2023.


Dokument och filer

Emissionssida

Memorandum

Teckna via BankID

Anmälningssedel

Hemsida

Stäng×
Relaterade ämnen
Annons
Stockpicker intervjuar - Vopy
25.10.2022

Stockpicker intervjuar - Vopy

Vopy är ett globalt mjukvaruföretag som levererar embedded finance i en SaaS modell med betydande skalfördelar. Vopy embedded finance lösningar innebär att i princip vilket företag som helst kan erbjuda finansiella tjänster till sina kunder under sitt eget varumärke, det passar särskilt företag med stora återkommande kundvolymer.

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund.

 – Glad själ med höga krav på mig själv och omgivningen. Har jobbat i mjukvarubranschen i princip hela mitt yrkesliv med fokus på sälj, affärsutveckling, produktutveckling och viss kodning. Har genom åren skaffat mig både bred och djup kunskap i hur mjukvara ska produceras, förpackas och levereras. Har de senaste 6 åren i olika roller och bolag arbetat med fokus på fintechrelaterad verksamhet samt kapitalanskaffning, styrelsearbete och noteringsinriktat arbete. 

sven copy

Sven Hattenhauer, styrelseordförande

Kan du beskriva Vopy och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

 – Vopy är ett mjukvarubolag som bygger och erbjuder embedded finance lösningar. Embedded finance är i korthet produkter som gör det möjligt för de flesta företag att komplettera sitt utbud med finansiella tjänster som bankkonton, betalkort, digitala betalningar och lån. Dom kan erbjuda detta under sitt eget namn utan att behöva investera i kunskap eller personal. Dom behöver inte hantera de regulatoriska frågor som uppstår utan dessa hanteras av oss. I princip kan de komma igång väldigt snabbt, till låg kostnad och utan att förändra sin kärnverksamhet. Våra kunder lägger ofta stora resurser på att behålla sina kunder, våra finansiella tjänster ger dem ett effektivt verktyg för att knyta kunderna ännu närmare sig och kunna erbjuda ytterligare värde till kunderna. Andra kunder som t ex olika techbolag, söker sätt att bredda sitt erbjudande för att i högre grad bli en ”one-stop-shop” för sina kunder.

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

 – Våra intäkter baseras på en SaaS modell där man hyr vår mjukvarutjänst och betalar per månad. Leveransen sker B2B2C vilket innebär att vi levererar genom våra kunder till deras kunder. Det är till deras slutkunder vi levererar kundnyttan, medan vi aktivt hjälper våra kunder att förpacka och designa ett attraktivt kunderbjudande till deras kunder. I B2B2C modellen hanterar vi i samarbete med våra bankpartners även de komplexa regulatoriska frågor som uppstår.

Vi arbetar med vinstdelning vilket innebär att vi delar med oss av våra intäkter till våra kunder. I de flesta fall baserar våra intäkter på antalet användare oavsett hur mycket de använder våra tjänster. I vissa fall erhåller vi även intäkter baserat på transaktionsvolym eller lånevolym, det varierar med typ av kund och vilken affärssituation kunden har.

Ni genomför just nu en nyemission där Ni tar in ca 25 MSEK. Vad skall Ni använda emissionslikviden till?

 – Vi har precis påbörjat integrationen till våra första kunders system, ett arbete som tar ca 3 månader per kund. Så fort integrationen är slutförd kan kunden börja leverera sitt erbjudande (baserat på vår leverans) till sina kunder varpå vi börjar få intäkter.

Integration och sedan driftsättning av kunderna kräver resurser av oss. De pengar vi tar in nu kommer användas för att täcka upp de löpande kostnader vi redan har, samt finansiera de försiktiga investeringar vi behöver göra för att få igång våra kunder.

Efter dessa driftstarter ser vi en relativt snabb tillväxt i antal användare då våra kunder i vissa fall har mycket stora användarbaser och aktivt hjälper till att marknadsföra våra gemensamma lösningar till sina kunder. Men trots hälsosam tillväxt så kommer det dröja till slutet av 2023 innan intäkterna är ikapp kostnaderna, varför denna emission är nödvändig för oss.

Hur ser Era planer för notering av aktien ut?

 – Vi har sedan tidigare gett löften till våra aktieägare att notera bolaget och dom planerna kvarstår. För att kunna ge våra aktieägare bästa möjliga avkastning tror vi att en notering ska göras i ett läge när vi visar vinster, har haft en ökande tillväxt över tid samt när investeringsklimatet rent allmänt är bättre än i nuläget. Vi tror att dessa faktorer sammanfaller under 2024 och planerar för en notering då.

vop1

Vilka är de största riskerna i Er verksamhet?

 – Kortsiktigt är en stor uppenbar risk att vi inte lyckas finansiera verksamheten fram tills vi visar vinster.

Vi ser inga regulatoriska risker så vi tillsammans med våra bankpartners har arbetat fram en helhetslösning som väl fyller dagens regulatoriska krav.

Våra tillväxtprognoser bygger på dialog med våra kunder samt deras antaganden. Även om vi har gjort kraftiga minskningar av dessa antaganden så kvarstår en risk att våra kunder inte lyckas introducera tillräckligt många av sina kunder i den takt de tror. Därmed kan våra intäkter bli lägre än prognostiserat. För att minska effekterna av en sådan risk har vi valt att till stor del arbeta med konsulter. Detta ger oss en bättre flexibilitet och gör det lättare att anpassa resurser och kostnader efter den faktiska tillväxt vi får. Vi har på detta sätt möjlighet att leverera vinster på månadsbasis i slutet av 2023 även om omsättningen skulle blir lägre än förväntat.

Eftersom vi är ett litet team så finns det alltid ett beroende av nyckelkompetenser där många medarbetare är svåra att ersätta på kort sikt om de skulle välja att lämna oss. Vi arbetar självklart aktivt med flera åtgärder för att minska denna risk.

Hur stor är Er adresserbara marknad?

 – Oj. Vår största kund har över 20 miljoner kunder idag, dvs aktiva abonnenter. När det gäller affärsområdet Remit Home har vi 3 olika företag där vi står inför att skriva kontrakt. Dessa 3 har tillsammans över 100 miljoner användare med bas i Indien, Bangladesh, Filippinerna och Nepal.

Vi gjorde ett överslag på alla företag i vår prospektlista. Om alla företag i listan skulle handla av oss (inkl de som redan skrivit avtal med oss), och om 15% av deras kunder skulle börja använda vår lösning, då skulle vi ha ca 70 miljoner aktiva användare. Baserat på en prospektlista där vi knappt har hunnit börja sälja än.

Vi erbjuder i första hand våra lösningar till företag med mycket stort antal egna kunder, det är deras kunder som utgör vår adresserbara marknad i främst Sydostasien och Europa.

Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från denna?

 – Alla som erbjuder någon typ av digitala finansiella tjänster är ju i viss mån konkurrenter. T ex olika neobanker men även BNPL företag som t ex Klarna. Det finns många aktörer som erbjuder B2C lösningar, dvs säljer direkt till slutkonsument. Andra arbetar B2B och säljer olika företagslösningar. Hittills har vi inte stött på något annat företag som levererar B2B2C lösningar på det sätt vi gör. Därmed har vi just nu inte någon direkt konkurrent men vi tror att det kommer ändra sig fort, därför har vi bråttom att nå marknaden.

 Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Vopy?

 – Tidpunkten. Vi är precis på målsnöret att börja leverera och skapa intäkter, det ger helt enkelt en lägre investerarrisk

Priset. Fintech-sektorn har utsatts för kraftiga nedvärderingar under 2022, det har förstås drabbat oss med. Jämfört med närmast föregående emission årsskiftet 2021/2022 så är bolagsvärdet nu 75% lägre än det var då – trots att vi tillfört stort värde operativt och nu är i leveransprocess

Tekniken. Embedded finance förpackad i B2B2C kommer för alltid förändra sättet på vilket finansiella tjänster produceras och konsumeras. Genom att nå marknaden via företag med stora egna kundbaser, har vi möjlighet att stärka våra kunders erbjudande och samtidigt nå mycket stora användarvolymer på kort tid, till en förhållandevis mycket låg kostnad.

Avslutningsvis om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser Vopy ut då?

 – Om 5 år är vårt uttalade mål att vara en globalt ledande aktör inom embedded finance. Vi tror det är möjligt att då ha närmare 70 miljoner aktiva användare i vårt system, kunder som troligen inte vet om att Vopy existerar då de blir erbjudna lösningen av en leverantör de redan har en affärsrelation med. I många länder (även i Europa) har vi tillsammans med våra kunder då lyckats etablera en de facto standard för peer-to-peer överföringar, dvs en modern form av internationell Swish, baserat på vår wallet med kringliggande tjänster för överföringar, krediter och betalningar.


Erbjudandet i sammandrag

Emissionsvolym: 845 000 Units motsvarande 33 800 000 aktier, samt 21 125 000 teckningsoptioner.

Teckningsvillkor: Varje Unit innehåller 40 aktier och 25 vederlagsfria teckningsoptioner. Priset för 1 Unit är 30 SEK (teckningskurs per aktie är 0,75 SEK). Minsta teckningsåtagande är 500 Units á 30 SEK, totalt 15 000 SEK.

Teckningsperiod: Till och med 15 november 2022.

Emissionsbelopp: Maximalt 25,35 miljoner sek vid fulltecknad emission.

Bolagsvärdering pre-money: Ca: 151 miljoner sek.

Teckningsoptioner: Varje teckningsoption ger rätt att köpa en aktie. Samtliga teckningsoptioner kan utnyttjas under en lösenperiod på cirka en månad, lite mer än 12 månader efter registreringen av den pågående nyemissionen. Lösenpris 1,00 sek.

Läs mer och teckna här

Stäng×
Relaterade ämnen
Stockpicker intervjuar Victoire Viannay, VD Fluicell
17.10.2022

Stockpicker intervjuar Victoire Viannay, VD Fluicell

Fluicell är ett life science-bolag som med innovativ mikroflödesteknologi bryter ny mark inom encellsbiologi, bioprinting och regenerativ medicin. Vi har intervjuat bolagets VD, Victoire Viannay.

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund

– Jag kommer ursprungligen från Frankrike och har en doktorsexamen i juridik från Université Paris-Panthéon-Assas, ansett som Frankrikes främsta lärosäte inom juridik. Från min tid i Paris har jag även ledningserfarenhet från det världsledande cancerforskningsinstitutet Institut Curie och som chefsjurist och personalansvarig vid Université PSL där jag var del av universitetets mycket framgångsrika start-up team. Jag inledde min bana inom Fluicell 2015 som Chief Operating Officer och titträdde rollen som VD 2017. Innan dess var jag även verksam vid Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg.

Utöver Sverige och Frankrike har jag även varit bosatt i Indien och även tillbringat mycket tid på resande fot, i synnerhet inom USA. Mina internationella erfarenheter har hjälpt mig förstå världen från olika perspektiv, något jag tror är en mycket viktig erfarenhet för en VD i ett företag med globala ambitioner.

Fluicells team är sammansatt av personer med en mångfald av bakgrunder och erfarenheter som arbetar mot våra gemensamma mål. I min roll som VD strävar jag efter att fungera som en ledstjärna för att främja personlig utveckling och kanalisera all den kreativitet och idérikedom som finns i bolaget mot att skapa ett framgångsrikt Fluicell.

Kan du beskriva Fluicell och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

– Fluicell är ett life science-bolag som med innovativ mikroflödesteknologi bryter ny mark inom encellsbiologi, bioprinting och regenerativ medicin. Fluicell grundades 2012 i syfte att göra det möjligt för forskare att enkelt kunna studera biologin hos enskilda celler i deras naturliga miljö.

Genom lanseringen av bioprinting-plattformen Biopixlar i november 2019 har Fluicell utvecklats till ett mångsidigt life sciencebolag med verksamhet i de tre affärsområdena forskningsteknik, vävnadsbaserade forskningsmodeller och vävnadsbaserade avancerade terapiläkemedel.

Fluicell tillhandahåller idag fem olika plattformsprodukter inom områdena encellsbiologi och bioprinting och erbjuder utöver det även en rad olika tillbehör och förbrukningsartiklar. Sedan lanseringen 2019 har Biopixlar-plattformen vunnit stort erkännande som en ledande teknik på marknaden. Detta år har vi även lanserat uppföljaren Biopixlar AER som erbjuder samma högprecisionsteknik, men i ett kompakt format. Lanseringen av Biopixlar AER var en viktig anledning till att vi tidigare i år blev utnämnt som ett av de tio mest innovativa bolagen inom 3D-printing av tidskriften All3DP.

Inom affärsområdet vävnadsbaserade sjukdomsmodeller bedriver vi utveckling av in vitro-modeller för läkemedelsutveckling. Vårt utvecklingsarbete inom detta område drivs av Biopixlars förmåga att generera funktionella biologiska vävnader med hög precision och är inriktade mot modeller för njursjukdomar och hjärt-kärlsjukdomar. Modellerna är avsedda att användas både för att ersätta djurmodeller i forskning och läkemedelsutveckling samt att generera translationell information tidigt i utvecklingsprocessen.

Vårt program inom regenerativ är inriktat mot att skapa biokompositer för behandling av allvarliga sjukdomar där det i dag saknas adekvata behandlingsalternativ. I dagsläget bedriver vi utvecklingsarbete inom sjukdomsområdena typ 1-diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar med den närmsta målsättningen att ta fram kirurgiskt implanterbara biokompositer som är redo att testas i djurmodeller.

Fluicell har en unik position genom kombinationen av marknadsledande forskningsprodukter och framåtsyftande utvecklingsprogram inom vävnadsbaserade sjukdomsmodeller och regenerativ medicin som gör möjliggör framtida expansion och uppskalning. Detta tillsammans med ett ambitiöst och kreativt team gör Fluicell till ett otroligt inspirerande bolag att vara en del av.

Hur ser er affärsmodell ut?

– Fluicells verksamhet är inriktad mot att tillgodose life science-branschens behov av precisionsverktyg för biologisk och medicinsk forskning och läkemedelsutveckling. Bland våra kunder återfinns några av världens främsta universitet och forskningsinstitutioner och globala läkemedelsbolag.

Fluicell tillhandahåller heltäckande forskningslösningar inom bioprinting och läkemedelsscreening som generar intäkter genom instrumentförsäljning, försäljning av förbrukningsvaror, leasingavtal samt forsknings- och utvecklingstjänster.

Affärsområdet humana vävnadsbaserade sjukdomsmodeller bygger på kapaciteten hos Biopixlar att skapa detaljerade funktionella vävnader och är anpassat för att generera intäkter genom utlicensiering till större läkemedelsbolag.

Fluicells utvecklingsprogram för regenerativ medicin bygger på Biopixlar-genererade biokompositer och är konstruerat för att ge långsiktiga intäkter genom avtal med större läkemedelsbolag.

Fluicells samtliga affärsområden är riktade mot snabbt växande marknader med starka synergier sinsemellan. Vår verksamhet är inriktad mot innovationsdriven organisk tillväxt och kombinerar snabbfotad anpassning till befintliga marknader och långsiktiga utvecklingsperspektiv.

Ni genomför just nu en emission som initialt kan tillföra bolaget ca 30,5 MSEK. Vad ska ni använda emissionslikviden till?

– Syftet med förträdesemissionen och med de teckningsoptioner som kan tillföra Fluicell ytterligare ca 20 MSEK under 2023, är att understödja Fluicells avancemang inom samtliga tre affärsområden: forskningsinstrument, regenerativ medicin och in vitromodeller för läkemedelsutveckling. Den satsning vi genomför nu sträcker sig fram till och med första halvan av 2024 och har som målsättning att Fluicell ska ta avgörande kliv framåt i våra pågående utvecklingsprogram samt att vi ska öka försäljningstakten för vårt befintliga produktutbud.

Inom området forskningsinstrument kommer vårt huvudsakliga fokus den närmsta tiden vara att utveckla Biopixlar-relaterade biologiska applikationer, tex bioskrivna modeller för hjärtfibros, med syfte att öka plattformens användarbarhet ytterligare och accelerera försäljningen. Parallellt med detta kommer vi att förstärka Fluicells försäljningsteam för att bättre kunna ta tillvara de förfrågningar vi får från intresserade forskare.

Inom området vävnadsbaserade sjukdomsmodeller kommer vi att fokusera våra insatser mot modeller för njursjukdomar och kardiovaskulära sjukdomar. I första fallet sker satsningen i första hand genom vårt EU-finansierade innovationsprojekt BIRDIE och i det andra fallet som resultat av den kunskap och erfarenhet vi erhållit genom samarbeten i området. Vår målsättning är att lansera licensierbara modeller inom dessa områden under 2024.

Vi gör även framsteg inom vårt utvecklingsprogram för regenerativ medicin, där vi nu fokuserar på områdena diabetes och hjärt-kärlsjukdomar. För närvarande fortlöper in vitro utveckling internt, men vi är i färd med att diskutera samarbeten kring att inleda in vivo-testning och vår målsättning är att påbörja preklinisk in vivo-fas 2024.

Vilka är de största riskerna i Er verksamhet?

– Det prospekt vi offentliggjorde tredje oktober innehåller en genomgripande analys av de risker som påverkar Fluicell i dagsläget. Utöver det rådande världsläget med stigande råvarupriser, kriget i Ukraina och en pandemi som fortfarande påverkar marknaden vill jag lyfta fram risker kopplade till leverantörskedjor och kring vårt utvecklingsprogram för regenerativ medicin.

Likt många andra aktörer på marknaden medför svårigheter kring att få tag på rätt komponenter i rätt tid utmaningar för Fluicell. Vår instrumentleverantör har varit väldigt framgångsrik med att hitta lösningar för att runda problemet, men om situationen skulle förvärras ytterligare och vi skulle få svårt att hitta nödvändiga komponenter till våra instrument skull detta resultera i ökade kostnader och ledtider. I dagsläget bedömer vi risken att detta inträffar som medelhög, men vi är övertygade att vi skulle ha förmågan att hitta ytterligare lösningar om så skulle vara fallet.

När det gäller vårt utvecklingsprogram för regenerativ medicin är det en del av vår verksamhet med en hög inbyggd risk, men även med en väldigt hög potentiell förtjänst. Som alla läkemedelsutvecklingsprojekt tar utveckling av avancerade terapiläkemedel lång tid och är förknippat med risker. Vi har dock stort förtroende i vår teknik och har, till skillnad från många andra små biotechbolag, flera olika verksamhetsområden som vi har möjlighet att falla tillbaka på om vårt utvecklingsprogram skulle stöta på förseningar eller misslyckas.

Överlag vill jag säga att Fluicell har en stark förmåga att fokusera och att finna kreativa lösningar för att möta utmaningar och att vi har utarbetade planer för att mildra effekten av de risker vi står in för.

Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från denna?

– Inom produktsegmentet encellsteknik har vi en marknadsunik teknik och saknar i princip direkta konkurrenter. Många av våra kunder är forskare som kommit direkt till oss med ett problem som de inte kunnat lösa med andra befintliga forskningstekniker i marknaden.

Inom bioprinting är vi något av en marknadsutmanare. Vår Biopixlar-plattform har vunnit betydande erkännande som en nästa generations bioprintingteknik med klara fördelar framför de tekniker som idag dominerar på marknaden. Genom det teknikförsprång vi jag jämtemot konkurrerande aktörer ser vi stora möjligheter att inte bara växa i takt med bioprintingmarknaden, utan också öka vår marknadsandel.

Inom såväl in vitro-forskningsmodeller och regenerativ medicin verkar vi på en marknad med både små och stora aktörer där det också råder en stor mångfald av potentiella tekniska lösningar. Vi ser att Fluicell genom Biopixlar-teknikens förmåga att generera funktionella vävnader med hög precision har goda möjligheter att stå starkt i konkurrensen. Här är det viktigt för Fluicell att bilda partnerskap med aktörer med möjlighet att avancera och skala upp projekten i den takt vi önskar, något vi visat att vi är kapabla till genom våra tidigare forsknings och utvecklingsprojekt tillsammans med ledande aktörer på marknaden.

Hur stor är Fluicells potentiella marknad?

– Fluicell är i dagsläget i huvudsak verksamt på marknaderna för encellsteknik och bioprinting, bestående av framförallt bolag inom läkemedel och life science samt universitet och forskningsinstitut. Marknaderna har ett uppskattat sammanlagt värde på ca sju miljarder USD med en tvåsiffrig årlig tillväxttakt.

Fluicell har genom bolagets utvecklingsprogram och planerade produktlanseringar målsättningen att expandera till marknaderna för 3d-cellkulktur, tissue engineering och avancerade terapier. Fluicell inriktar sin verksamhet inom dessa marknader i första hand mot större läkemedelsbolag, med hälso- och sjukvården som slutkonsument. Expansion till dessa områden skulle medföra att Fluicells marknadspotential mer än dubbleras.

Vi ser just nu flera viktiga trender på de marknader vi verkar inom. Värt att nämna är inte minst den ökade efterfrågan på alternativ till djurmodeller för medicinsk forskning och läkemedelsutveckling, en utveckling som gynnar både våra bioprintingprodukter och våra kommande produkter inom vävnadsbaserade sjukdomsmodeller. Den ökade efterfrågan på alternativa forskningsmodeller kommer dels från läkemedelsbolagen själva, som ser stora besparingsmöjligheter i att ersätta djurmodeller, och från lagstiftare i EU och USA. I USA antog kongressen nyligen FDA Modernisation Act, en viktig milstolpe för möjligheten att ersätta djurmodeller inom forskning och läkemedelsutveckling.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Fluicell?

– Fluicell är ett innovativt bolag med stark IP-portfölj och en bred kundkrets bestående av key opinion leaders och ledande universitet och läkemedelsbolag.

Fluicell tillhandahåller marknadsledande produkter inriktade mot snabbväxande marknader inom forskning och läkemedelsutveckling och har en mycket stark utvecklingspotential genom våra program för vävnadsbaserade sjukdomsmodeller och regenerativ medicin.

Vi har flera viktiga inflection points liggande framför oss genom möjlighet till utlicensiering och partnerskap inom regenerativ medicin och vävnadsbaserade sjukdomsmodeller för läkemedelsutveckling.

Inom de närmsta tolv månaderna ser vi flera potentiella händelser av betydelse. Dels ser vi goda möjligheter att vår ökade försäljningskapacitet kommer att resultera i flera betydande produktrelaterade försäljningsavtal.

Vi ser också goda möjligheter till att teckna betydelsefulla avtal kring utveckling av vävnadsbaserade sjukdomsmodeller, inte minst inom området kardiovaskulära sjukdomar.

Slutligen har vi möjligheten till partnerskap inom regenerativ medicin som en viktig möjlighet. Där har vi satt som målsättning att bilda partnerskap 2024, men om vi ser snabba framsteg på det området är en tidigare utveckling inte uteslutet.

Avslutningsvis om du blickar fem år framåt i tiden, hur ser Fluicell ut då?

– Fluicell är ett bolag i en otroligt spännande fas där bolaget inlett en transformation från ett nischat techbolag till ett fullfjädrat life sciencebolag aktivt på flera olika marknader med flera olika produktkategorier. En transformation som vi, enligt vår bedömning, kommer se allt större effekter av inom de kommande åren.

Min bild är att vi om fem år ser ett Fluicell som ökat sin ställning på marknaden för forskningsinstrument, mycket tack vare framgångarna för Biopixlartekniken som då kommit att bli en ny standard för bioprinitng. Jag ser också framför mig ett Fluicell som laserat vävandsbaserade sjukdomsmodeller som genererar intäkter till bolaget genom licensavtal med ett eller flera större läkemedelsbolag. Slutligen möter vi om fem år ett Fluicell som tagit avgörande kliv framåt i utvecklingen av vävnadsbaserade avancerade terapiläkemedel och som bedriver den vidare utvecklingen mot en färdig produkt i partnerskap med ett större läkemedelsbolag.

Vår ambition är att Fluicell ska bli en ledande kraft för bättre hälsa som genom nya typer av avancerade terapier och innovativa lösningar för medicinsk forskning och läkemedelsutveckling som leder till bättre behandlingsmöjligheter för svåra sjukdomar och bättre och mer kostnadseffektiv läkemedelsutveckling. Det är målet vi strävar mot, och vi är övertygade att de satsningar vi nu gör innebär viktiga steg framåt längs vägen för att nå det.


Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet


Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 10 oktober – 24 oktober 2022.

Teckningskurs: 12,50 SEK per unit, vilket motsvarar 2,50 SEK per aktie. Teckningsoptioner emitteras vederlagsfritt.

Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 2 443 493 units bestående av 12 217 465 nya aktier och 4 886 986 nya teckningsoptioner av serie TO 4. Bolaget kan initialt tillföras en emissionslikvid om högst cirka 30,5 MSEK före emissionskostnader. Genom inlösen av teckningsoptioner av serie TO 4 kan Bolaget tillföras ytterligare högst cirka 20,5 MSEK före emissionskostnader.

Handel med uniträtter: Handel med uniträtter kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market under perioden 10 oktober 2022 till och med den 19 oktober 2022.

Handel med BTU: Handel med BTU äger rum på First North Growth Markets från och med den 10 oktober 2022 fram till dess att företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Tecknade units är bokförda som BTU på tecknarens VP-konto eller depå tills företrädesemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket, vilket beräknas ske den 16 november 2022.

Företrädesrätt till teckning: Den som på avstämningsdagen den 5 oktober 2022 är registrerade som aktieägare i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken äger företrädesrätt att teckna units i förhållande till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen. För en (1) befintliga aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) uniträtt. Uniträtterna berättigar innehavaren att teckna units med företrädesrätt, varvid sex (6) uniträtter ger rätt till teckning av en (1) unit. En (1) unit består av ny fem (5) nya aktier och två (2) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 4.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden: Totalt omfattas cirka 80 procent av företrädesemissionen av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Lock-up: Ett antal teckningsåtagare (inkluderande medlemmar av Bolagets styrelse och ledning) har ingått avtal om att inte sälja 90 procent av befintligt aktieinnehav, eller sådant innehav som tillkommer genom teckning i företrädesemissionen, under en period om sex månader (så kallad lock-up). Befintligt aktieinnehav under lock-up motsvarar cirka två (2) procent av det totala antalet aktier innan företrädesemissionen.

Teckningsoptioner av serie TO 4: Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 4 har under utnyttjandeperioden från och med den 2 juni 2023 till och med den 16 juni 2023 rätt att före varje teckningsoption teckna en nyemitterad aktie. Teckningskursen i efterföljande optionsinlösen uppgår till sjuttio (70) procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt Nasdaq First North Growth Markets officiella kursstatistik under en period av tio (10) handelsdagar som slutat två (2) bankdagar innan utnyttjandeperioden börjar. Bolaget offentliggör teckningskursen dagen innan den första dagen i utnyttjandeperioden. Teckningskursen ska avrundas till närmsta heltals öre. Teckningskursen ska inte överstiga 4,20 SEK per ny aktie och inte understiga aktiens kvotvärde.


Länkar och dokument

Prospekt

Teaser

Emissionssida

Bolagets hemsida

Anmälningssedel med stöd av teckningsrätter

Anmälningssedel utan stöd av teckningsrätter

 

Stäng×
Relaterade ämnen
Stockpicker intervjuar - ABAS Protect
12.10.2022

Stockpicker intervjuar - ABAS Protect

ABAS Protect utvecklar, tillverkar och säljer områdesskydd framför allt till industrin, offentliga förvaltningar, men även till privatpersoner. Bolaget har en tillverkningsenhet i Polen, men huvudkontoret med montering och viss tillverkning ligger i Ambjörnarp, strax utanför Tranemo.

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund.

– Civilingenjör från Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg. Arbetat bland annat på Autoliv Sverige AB och Camfil Power Systems med olika befattningar inom Projekt och Försäljning. Anställdes 2018 som VD i ABAS Protect. Röd tråd i min karriär är att verka i tillverkande företag med egna produkter. 

Abas Tomas Karlsson skjorta 4 5

Tomas Karlsson, VD

Kan du beskriva ABAS Protect och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

– ABAS Protect utvecklar, tillverkar och säljer områdesskydd framför allt till industrin, offentliga förvaltningar, men även till privatpersoner. Med områdesskydd menas framförallt stängsel av olika slag och grindar såväl manuella som motoriserade, samt service på dessa. Bolaget har en tillverkningsenhet i Polen, men huvudkontoret med montering och viss tillverkning ligger i Ambjörnarp, strax utanför Tranemo. ABAS Protect kännetecknas av en hög innovationskraft och med en ambition i att ligga i framkant av produkt- och tjänsteutveckling.

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

– Bolagets affärsmodell är att bygga det egna varumärket och att ta fram egenutvecklade produkter, som designmässig och funktionsmässigt ligger i framkant på marknaden. ABAS adderar nu även i allt större utsträckning intelligenta system för styrning, kontroll samt kommunikation med produkterna, vilket även ger kontroll över trafiken på ett helt nytt sätt. Därigenom har ABAS bättre kontroll över systemen och äger affären, vilket möjliggör en allt större möjlighet till ökad eftermarknad med nya typer av produkter och tjänster, så som serviceavtal på motoriserade grindar.

Företaget genererar sina intäkter genom försäljning av produkter och tjänster direkt till slutkund alternativt till entreprenörer inom bygg och entreprenad som säljer och monterar produkterna hos slutkund. Bolaget har ett stort antal kunder, allt ifrån privatpersoner till byggföretag och större stängselentreprenörer, vilket innebär att vi inte är beroende av någon enskild kund.

Ni genomför just nu en IPO där Ni tar in ca 12,5 MSEK varefter Ni noteras på Spotlight Stock Market. Vad skall Ni använda emissionslikviden till och varför väljer Ni att notera Er?

– Föreliggande emission om 12 500 000 SEK genomförs för att ha expansionskapital för att kunna möta den ökande efterfrågan bolaget ser på sina produkter i Sverige, men även för att kunna expandera till nya marknader i Norden och norra Europa.

Kapitalet som tillförs i emissionen ska i första hand användas till utbyggnad av produktionsanläggningarna i såväl Ambjörnarp som i Polen. Dessutom ska bolaget bygga upp en försäljningsavdelning i Polen för att expandera försäljningen till den polska marknaden och även på sikt till Tyskland. För det krävs att den slutmontering av produkterna som nu sker i Ambjörnarp även kan göras i Polen för att minska transportkostnaderna för de produkter som säljs på den marknaden.

Dessutom behöver rörelsekapitalet förstärkas för att klara den starka tillväxten vi har. Med de problem som finns i olika leveranskedjor numera behövs relativt stora materiallager för att kunna ha en bra leveranssäkerhet mot kund, vilket har varit en stor framgångsfaktor för oss de senaste åren.

Montage Alfred

Till skillnad från många mindre bolag som noteras uppvisar Ni en stabil lönsamhet. Kan du kort beskriva Er resultatutveckling och hur Era prognoser för framtiden ser ut?

– Med små medel och ett hängivet lagarbete har vi effektiviserat vår verksamhet och samtidigt satsat resurser på produktutveckling. Vi var våren 2021 redo att växla upp försäljningen vilket vi gjorde genom ökad närvaro och bearbetning av befintliga kunder, Med strukturerad nykundsbearbetning och genom att börja penetrera ett nytt kundsegment, mobila grindar för byggmarknaden, har vi hittat ett nytt segment som vi räknar med att växa ordentligt inom den närmaste tiden.

ABAS Protect hade kunnat fortsätta växa på egen hand, men vi hade då fått göra det I betydligt långsammare takt med eget genererat kapital. Vi är i en situation där vi ser att vi kan växa betydligt med våra nya produkter och på nya marknader då efterfrågan finns. För att lyckas måste vi dock växla upp produktionen ordentligt, vilket kräver kapital. Det senaste året har vi köpt fastigheten där vi bedriver verksamheten i Polen, och köpt grannfastigheten i Ambjörnarp. Detta möjliggör att vi både kan öka kapaciteten och samtidigt förbättra effektiviteten genom att arbeta i visuella flöden.

Hur stor är Er adresserbara marknad?

– I Sverige bedömer vi att marknaden för vårt befintliga produktsegment är ca 1 miljard, där vi har en marknadsandel om 8-10%. Min vi planerar också att penetrera nya marknader, såsom Norge, Polen och Tyskland så marknaden är betydligt mycket större än så.

Hur har Ni påverkats av stigande råvarupriser?

– Vi har försökt att minimera effekterna av prishöjningarna genom en aktiv sourcing men givetvis har vi påverkats av prishöjningar. Det har dock funnits en förståelse bland våra kunder att vi som är i en materialintensiv bransch måste få höja priserna. Vi har också sett till att ha korta giltighetstider på våra offerter och undvika ramavtal med fasta priser, allt för att minska risken i bolaget och kunna ge kunderna rätt pris.

Vilka är de största riskerna i Er verksamhet?

– Marknaden är växande, behovet av trygghet ökar vilket vi förser marknaden med så allt ser positivt ut. I en instabil omvärld blir våra materialförsörjningskedjor påverkade och det gäller att stå på tå för att undvika brister. Under pandemin har vi bevisat för våra kunder att vi genom proaktiva beslut och kreativt inköpsarbete i princip har gått opåverkade av materialbrister och det är ett kvitto att vi har en stabil organisation.

Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från denna?

– Det finns ett antal svenska aktörer som agerar i ungefär samma del av värdekedjan som ABAS. Av dessa är ABAS en medelstor aktör. Skillnaden är att vi har hållit på sedan 1925 och vi har en stor kunskapsbank och ett starkt varumärke. Våra kunder förknippar ABAS med kvalitet, alltså vårt varumärke förknippas med kvalitet. Vi har en innovationskraft som gett en attraktiv produktmix på marknaden och vi ligger i framkant av teknisk utveckling.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i ABAS Protect?

– ABAS skapar trygghet, ligger rätt i tiden då behovet av områdesskydd ökar. Vi är ett innovativt företag och har en målmedveten organisation. Vi är ett lönsamt bolag med bra tillväxt därmed behöver vi inte konkurrera med priset på våra produkter.

Avslutningsvis om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser ABAS Protect ut då?

– Då är vi en etablerad aktör med en god lönsamhet och tillväxt på den Europeiska marknaden. ABAS varumärke står fortsatt för kvalitet men förknippas också med design och innovativa digitala lösningar. ABAS har även positionerat om begreppet ”områdesskydd” från att vara ett skydd till att istället ses som något som ger en trygg och välkomnande entré.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 28 september – 18 oktober 2022.

Pris per Unit: 12,50 SEK per Unit, där varje Unit består av en aktie och en vederlagsfri teckningsoption, TO 1, med rätt att teckna ytterligare en aktie under hösten 2023.

Erbjudandet: 1 000 000 Units, motsvarande 12,5 MSEK.

Teckningsförbindelser: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 5,4 MSEK från styrelseledamöter, ledande befattningshavare och befintliga aktieägare, motsvarande cirka 43,2 procent av erbjudandet.

Värdering i erbjudandet: ABAS Protect AB värderas till 70 MSEK innan emissionens genomförande.

Beräknad första dag för handel på Spotlight Stock Market: 1 november 2022.


Dokument och filer 

Hemsida

Memorandum

Teckna online

Teckna via Nordnet

Stäng×
Relaterade ämnen
Stockpicker intervjuar Hans Arwidsson, VD Eurocine Vaccines
11.10.2022

Stockpicker intervjuar Hans Arwidsson, VD Eurocine Vaccines

Berätta först lite om dig själv och din bakgrund

– Min vagga stod i Småland och jag tror att den småländska mentaliteten, att vara noga med att få betydande värde för utgifterna, det är något jag bär med mig från uppväxten på ett skogsbruk. Intresset för naturvetenskap stimulerades av riktigt bra lärare i gymnasiet och det blev apotekarexamen, doktorsexamen inom farmaceutisk teknologi och senare en MBA på Handelshögskolan. Det gör att båda mina stora passioner – att se bra vetenskaplig forskning bli till bra affärer – får en naturlig plats i min vardag. Under en rolig tid mellan gymnasiet och universitetet gick jag faktiskt flygförarutbildningen i Ljungbyhed och har mer än 200 flygtimmar i Flygvapnet bakom mig.

Min industriella erfarenhet fick jag på Astra och AstraZeneca, där jag arbetade med läkemedelsutveckling och affärsutveckling i olika former under 17 år. Det sista uppdraget där var att säkerställa den globala produktförsörjningen inför lanseringen av Nexium, som sedan blev världens mest sålda läkemedel.

Efter det har jag varit engagerad i ett antal mindre utvecklingsbolag inom Life Science, där Eurocine Vaccines har blivit min favorit.

Kan du uppdatera Stockpickers läsare om var Eurocine Vaccines står idag och vad ni har framför er?

– Att leda ett utvecklingsbolag inom vaccinområdet och arbeta för att förebygga och bota sjukdom genom kroppens eget immunsystem – det är ett privilegium.

Med vår erfarenhet och bakgrund har vi valt att utveckla vacciner från innovation till att vaccinkandidaterna är attraktiva för ett stort marknadsförande vaccinbolag – eller som vi säger: ”bridging the gap between innovation and market”. Vi väljer ut vaccinkandidater utifrån en sammantagen bedömning av medicinskt behov, marknadspotential och teknisk genomförbarhet, förhandlar villkor med innovatörerna, och när ett avtal finns på plats investerar vi målinriktat i projektet för att så snabbt som möjligt, och till rimliga kostnader, bygga upp värdet så att vaccinkandidaten blir attraktiv för de större vaccinbolagen. Vaccinkandidaten mot klamydia är ett mycket bra exempel på hur vi arbetar.

Hur ser er affärsmodell ut?

– Vi fångar upp briljanta idéer till nya vacciner i tidig fas och utvecklar dem till attraktiva produktkandidater som kan licensieras till större vaccinbolag mot upfront-betalning, milestone-betalningar och royalties på försäljningen. Vi håller våra kostnader nere genom att avtala med innovatörerna om delning av framtida intäkter från licensiering. Bra innovationer kan på det viset förädlas i vår verksamhet så att de attraherar större vaccinbolag.

Ni genomför just nu en fullt garanterad företrädesemission som kan tillföra bolaget cirka 7,8 MSEK. Vad ska ni använda emissionslikviden till?

– Vårt längst framskridna projekt är vår vaccinkandidat mot klamydia, där vi planerar att inleda en toxikologisk studie senare i år, som en viktig milstolpe på väg mot den första kliniska studien. Vi kommer parallellt att inleda en preklinisk studie med både protein- och mRNA-baserade vaccinkandidater mot Herpes simplexvirus typ-2 (HSV-2), vårt senaste mycket intressanta projekt. Likviden från emissionen kommer att finansiera dessa aktiviteter, men också att identifiera och utvärdera nya vaccinkandidater som kan passa att lägga till i vår portfölj.

Kan du kort beskriva er portföljstrategi?

– Vi fortsätter arbetet med målsättningen att bygga upp en portfölj av vaccinkandidater i olika utvecklingsfaser, där jag ser framför mig en portfölj med tre eller fler vaccinprojekt i olika faser om några år. Det är ett sätt att ta vara på synergier i vår organisation, i vårt nätverk av utvecklare och i vår marknadsföring – och därmed öka potentialen i vår verksamhet, samtidigt som vi sprider riskerna över flera projekt.

Ni har nyligen utökat er vaccinportfölj. Kan du berätta mera?

– Främst i vaccinportföljen ligger vår förebyggande vaccinkandidat mot klamydia som vi har arbetat med målinriktat sedan vi skrev avtalet i augusti 2020.

Men det senaste tillskottet är en terapeutisk vaccinkandidat mot HSV-2 – en av de allra vanligaste sexuellt överförda sjukdomarna och som orsakar svåra komplikationer för de som smittats. Här talar vi alltså om ett behandlande vaccin, det vill säga ett vaccin som avser att bota den som redan är smittad genom att trigga en effektiv immunrespons.

Jag har aldrig varit med om ett så starkt stöd från patienter tidigare – det kommer mail varje vecka från patienter som inget hellre vill än att se en bättre behandling än de antivirala medel som hittills är standardbehandling mot HSV-2-infektion. De lindrar infektionen men botar den inte.

Avtalet om HSV-2 tecknade vi i juni i år och det omfattar HSV-kandidater som baseras både på proteiner och mRNA. Det omfattar både terapeutiska vacciner och förebyggande. De prekliniska data som vi fann särskilt attraktiva är genererade med terapeutisk proteinbaserad vaccinkandidat. Men som de senaste åren har visat, kan mRNA-baserat vaccin vara en både snabbare och attraktivare väg att gå. Det kommer vi att utvärdera i kommande djurstudier som startar inom kort. Jag är mycket glad och stolt över att vi har den här kombinationen av två lovande vaccinkandidater i portföljen.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Eurocine?

– Vi bygger upp en portfölj av väl utvalda vaccinkandidater som har visat lovande initiala resultat.

En stor del av investeringen med att utveckla processen för det aktiva proteinet i klamydiavaccinet ligger bakom oss och vi fortsätter att ta viktiga steg mot den första kliniska studien.

HSV-2-kandidaten är ett mycket intressant tillskott till portföljen – nu har vi en förebyggande vaccinkandidat mot klamydia och en terapeutisk kandidat mot HSV-2. Det skapar möjligheter genom att gå mot två olika sjukdomar med stora behov, men det ger också synergier i marknadsföringen genom att båda riktar sig mot sexuellt överförda sjukdomar. Vår grundtanke bakom vaccinportföljen, där vi ”överbryggar glappet mellan innovation och marknad” genom att förädla vaccininnovationer, är att generera precis de vaccinkandidater med proof-of-concept i människa, som vaccinbolagen efterfrågar.

Avslutningsvis om du blickar fem år framåt i tiden, hur ser Eurocine Vaccines ut då?

– Om fem år skulle jag gärna se att Eurocine Vaccines har en projektportfölj som innehåller mellan tre och fem vaccinkandidater i olika faser. För en eller två av dem ser jag framför mig att vi också har ingått licensavtal med större aktörer inom vaccinindustrin. Organisationen har växt för att kunna leda en sådan vaccinportfölj och omfattar kanske fler medarbetare, mot idag fyra. En större vaccinportfölj innebär, som jag ser det, stora möjligheter till synergier – det är ett av de viktigaste skälen att expandera utvecklingsportföljen.

En annan möjlighet kan vara att Eurocine Vaccines har skapat en så stor attraktionskraft hos något större vaccinbolag, att ett förvärv har genomförts.


Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet


Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 4 – 18 oktober 2022.

Handel med teckningsrätter: 4 – 13 oktober 2022.

Teckningskurs: 0,75 SEK per aktie.

Företrädesrätt till teckning: Den som på avstämningsdagen den 29 september 2022 var aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att teckna aktier i företrädesemissionen i relation till tidigare innehav varvid en (1) befintlig aktie ger en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter ger rätten att teckna tre (3) aktier.

Sista dag för handel med BTA: Omkring den 15 november 2022.

Antal aktier innan företrädesemissionen: 17 369 905 aktier.

Bolagsvärde före emissionen vid den fastställda emissionskursen: Cirka 13 MSEK.

Emissionsvolym: Företrädesemission kan tillföra Bolaget högst cirka 7,8 MSEK, före emissionskostnader.

Garanti- och teckningsåtganden: Bolaget har erhållit garanti- och teckningsåtaganden upp till 100 procent av företrädesemissionen, motsvarande cirka 7,8 MSEK. Bolagets huvudägare Flerie Invest AB, VD och styrelse i Eurocine Vaccines har lämnat teckningsåtaganden om sina respektive pro rata andelar av företrädesemissionen vilket totalt uppgår till cirka 1,4 MSEK, motsvarande cirka 17,7 procent av företrädesemissionen. Utöver teckningsåtagande ingår Flerie Invest AB garantiåtagande i en så kallad toppgaranti om totalt cirka 33,6 procent, motsvarande cirka 2,6 MSEK av emissionsvolymen. Formue Nord Markedsneutral A/S ingår garantiåtagande i en så kallad bottengaranti om totalt cirka 48,7 procent, motsvarande cirka 3,8 MSEK av emissionsvolymen. För de ingångna garantiåtagandena utgår kontant ersättning om 11 procent av garanterat belopp, alternativt ersättning i form av nyemitterade aktier till teckningskursen i företrädesemissionen i enlighet med garantiavtalen.

Lock-up: VD och styrelse samt Bolagets huvudägare Flerie Invest AB har ingått lock-up om 100 procent av aktieinnehavet innan emissionen, samt tecknat innehav i nu förestående Företrädesemission, under en period om sex månader från offentliggörandet av företrädesemissionen. Undantag från lock-up gäller de aktier som Flerie Invest AB kan komma att teckna via toppgarantin. Befintligt aktieinnehav under lock-up motsvarar cirka 17,7 procent av det totala antalet aktier innan företrädesemissionen.


Länkar och dokument

Memorandum

Teaser

Bolagets hemsida

Sedermeras landningssida

Anmälningssedel med stöd av teckningsrätter

Anmälningssedel utan stöd av teckningsrätter

Stäng×
Relaterade ämnen
Stockpicker intervjuar Christian Zahler, VD för Clean Industry Solutions
10.10.2022

Stockpicker intervjuar Christian Zahler, VD för Clean Industry Solutions

Vi har satt oss ner för en pratstund med Christian Zahler, VD för Clean Industry Solutions (CIS). CIS genomför just nu en företrädesemission där vi får reda på vad de har för planer för emissionslikviden.

1. Kan du berätta lite om dig själv och din bakgrund?

– Jag är en pionjär inom solenergi. Jag studerade fysik och bestämde mig väldigt tidigt för att fokusera på solenergi. Redan 1992 började jag arbeta som studentassistent vid Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems i Freiburg, Tyskland, som är det största forskningsinstitutet inom solenergi i Europa. Jag tog examen inom solenergi, men fick också kunskap inom olika områden av solenergi – från solarkitektur till solkraftverk. Tack vare flera doktorandbidrag kunde jag arbeta i välkända forskningsinstitut som NTNU/SINTEF i Trondheim, Norge, och under 2008 var jag medgrundare till det första företaget som sedan lade grunden för Clean Industry Solutions.

2. Kan du beskriva Clean Industry Solutions och din verksamhet i korthet?

– Clean Industry Solutions investerar i självständiga och innovativa företag som tillhandahåller lösningar för en hållbar industri och en cirkulär ekonomi. De nuvarande två dotterbolagen, Industrial Solar och SolarSpring, erbjuder lösningar för att förse industrin med ren energi och rent vatten.

Industrial Solar är en leverantör av teknik och tjänster för rena energilösningar inom industrisektorn. Industrial Solars projekt kombinerar ingenjörskompetens med effektiv teknik som använder energi från förnybara källor på plats. Genom att integrera förnybara energikällor i sina industriella kunders energiförsörjning minskar Industrial Solar energikostnaderna och utsläppen av växthusgaser.

SolarSpring är en global expert inom membrandestillation som erbjuder innovativ reningstekning för avlopps- och dricksvatten. Genom att använda membranteknik skapar SolarSpring mervärde för kunderna och erbjuder kompletta lösningar för vattenproblem. SolarSpring utvecklar kundorienterade membrandestillationsanläggningar, ultrafiltreringsanläggningar för dricksvattenrening och laboratoriemembranlösningar. För- och efterbehandlingen och den smarta anläggningsdriften kompletterar prestandan.

3. Hur ser er affärsmodell ut?

– Clean Industry Solutions följer en buy-and-build-strategi genom att investera i självständiga och innovativa företag inom marknaden för cirkulär ekonomi. Buy-and-build-strategin gör det möjligt för Clean Industry Solutions att utöka sin expertis och sitt teknikutbud. Genom att förvärva bolag som erbjuder lösningar och teknologier för en hållbar industri kan koncernen erbjuda sina kunder helhetslösningar för att minska sitt klimatavtryck. Varje ny medarbetares kompetens och kunskap bidrar till att utöka koncernens portfölj och erbjudanden på ett kostnadsbesparande sätt. Strategin gör det möjligt för bolaget att förvärva kompetens och expertis som normalt skulle ta lång tid att bygga upp. På så sätt kan intäkterna växa och värde skapas. Koncernen kan också expandera till andra marknader mycket mer effektivt och därmed generera intäkter mycket snabbare.

Buy-and-build-strategin ger ytterligare fördelar för varje dotterbolag och därmed koncernen, nämligen:

  • Minimerade risker för enskilda investeringar
  • Accelererad tillväxt för respektive dotterbolag tack vare synergier inom försäljning och affärsutveckling
  • Synergier i administration och finansiering, samt lägre driftskostnader för dotterbolag

4. Just nu erbjuder ni units genom en företrädesemission vars teckningsperiod avslutas den 14 oktober. Vid full teckning tillförs du initialt cirka 23 miljoner kronor, före emissionskostnader. Vad har du för planer för emissionslikviden?

– Likviden från företrädesemissionen kommer primärt att användas för att finansiera dotterbolagens tillväxt och som rörelsekapital för nya kundprojekt. Dessutom kommer offentligt finansierade FoU-projekt att samfinansieras och nya samarbeten inledas. Därutöver kommer det investeras i joint ventures på målmarknader samt i relaterade/kompletterande teknologier för att bredda bolagets erbjudande och produktportfölj.

Vi förväntar oss även att den stärkta finansiella ställningen i kombination med ökad efterfrågan på marknaden kommer att ha en positiv inverkan på diskussioner och förhandlingar med nuvarande och potentiella kunder.

5. Vilka är enligt dig de främsta anledningarna till att investera i Clean Industry Solutions?

– Det finns flera goda skäl att investera i Clean Industry Solutions. Först och främst har vi en högst relevant verksamhet som adresserar en global marknad med enorm tillväxt. Vårt team är mycket erfaret och vi har en stark orderingång. Vi är också välpositionerade, och den nuvarande politiska och ekonomiska situationen indikerar tydligt att våra produkter och tekniker kommer att vara ännu mer efterfrågade de kommande åren.

6. Slutligen, om vi tittar fem år framåt i tiden – vad är statusen för Clean Industry Solutions?

– Om fem år borde vi ha förvärvat flera bolag med kompletterande teknologier som skapar synergier och tillför värde till den nuvarande strukturen. Tekniken kan sträcka sig från vätgas och syntetiska bränslen till lager för elektrisk- och termisk energi.

Vi kommer att samarbeta med företag över hela världen som idag fortfarande säljer fossileldade system till industrin och hjälpa dem att anpassa sin affärsmodell till den koldioxidneutrala framtiden. Således kommer vi att bygga ett globalt nätverk av distributions- och servicepartners.


Erbjudandet i sammandrag

Emissionsbelopp: Initialt cirka 23 MSEK före emissionskostnader. Teckningsoptionerna kan inbringa ytterligare cirka 15,3–45,9 MSEK före emissionskostnader.

Villkor: Den som på avstämningsdagen den 28 september 2022 var registrerad som aktieägare i bolaget erhöll en (1) uniträtt per innehavd aktie. En (1) uniträtt ger rätt att teckna en (1) unit. En unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO 1.

Teckningskurs: 1,50 SEK per unit, motsvarande 1,50 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

Teckningsperiod: 30 september – 14 oktober 2022.

Handel med uniträtter: 30 september – 11 oktober 2022.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden: Bolaget har erhållit teckningsförbindelse och garantiåtaganden motsvarande 65 procent av erbjudandet.


Dokument och filer

Memorandum

Anmälningssedel

Emissionssida

Hemsida

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Stäng×
Relaterade ämnen
Stockpicker intervjuar - Calmark
06.10.2022

Stockpicker intervjuar - Calmark

Calmark är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och säljer en patientnära analysmetod (”PNA”) med enklare och snabbare diagnostik av vanliga medicinska tillstånd hos nyfödda. Bolaget har CE-märkt och lanserar nu sin första produkt Neo-Bilirubin. Fokus för produktlanseringen är Sydostasien med Indien och Vietnam samt i Mellanöstern och Europa.

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund.

– Min bakgrund är legitimerad sjuksköterska och jag arbetade i 16 år inom sjukvården med bland annat akut hjärtsjukvård. Sedan 2003 har jag jobbat med att utveckla medicinteknikbolag, med erfarenhet av både tidigare världslanseringar och börsnoteringar. Jag drivs av att bygga bolag och lansera produkter som gör verklig skillnad för människor runtom i världen. Sedan 2016 har jag varit vd för Calmark och sedan dess har bolaget växt från 2 anställda till 13. 

camilla Calmark

Anna Söderlund, VD

Kan du beskriva Calmark och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

– Calmarks affärsidé är att utveckla och sälja tillförlitliga, lättillgängliga tester för nyfödda. Vi har utvecklat en patientnära analysmetod (PNA) för mätning av vanliga medicinska tillstånd, t.ex nyföddhetsgulsot. Analysplattformen består av ett bärbart instrument och testkassetter för olika biomarkörer. Med hjälp av patientnära analys kan sjukvården, med en mindre blodvolym, få ett snabbt resultat på den plats där patienten befinner sig. Detta gäller både om familjen befinner sig sjukhusets vårdavdelning, eller som en möjlighet till provtagning även om patienten inte befinner sig på sjukhus. Calmarks verksamhet är inriktad på att förbättra hela vårdkedjan, spara tid och kostnader inom vården. Produkterna kommer att göra stor skillnad i de delar av världen där tillgång till sjukhuslaboratorium är begränsad.

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

– Calmarks affärs- och intäktsmodell utgörs av försäljning via distributörer. Vi genererar intäkter genom försäljning av instrumentet, men merparten av intäkterna kommer att genereras från försäljning av engångstesterna. Initialt har vi beräknat ett försäljningspris till slutkund på cirka fem Euro per engångstest i länder med utvecklade sjukvårdssystem respektive cirka två Euro per engångstest för resten av världen.

Ni genomför just nu en nyemission där Ni tar in ca 26,1 MSEK. Vad skall Ni använda emissionslikviden till?

– Likviden från företrädesemissionen planeras primärt användas till att stärka och expandera försäljnings- och marknadsföringsinsatserna i samband med den kommersialisering av våra produkter som pågår. I närtid planerar vi lansering i Sydostasien med Indien och Vietnam samt i Mellanöstern. Därutöver beräknas cirka 20 procent av emissionslikviden användas till framtagning av ytterligare utrustning som kompletterar vårt instrument, såsom laddningsstation med uppkoppling, skrivare och skanner. Resterande del, cirka 25 procent, planeras användas till rörelsekapital för den dagliga verksamheten.

cals2

Ni har inom kort tid erhållit orders från Indien, Vietnam och Saudiarabien. Kan du kort kommentera dessa orders och vilken betydelse de har för Er verksamhet?

– Vi satsar på marknader där det föds många barn och där vi också kan göra stor skillnad. Så naturligtvis har dessa orders har enorm betydelse för oss. De visar att finns en efterfrågan på marknaden för produkterna och att våra distributörer kommit långt i sitt införsäljningsarbete.

Hur stor är Er adresserbara marknad?

– Den potentiella marknaden för Calmarks PNA-instrument för nyfödda är enligt vår bedömning omfattande. Cirka 20 procent av alla nyfödda barn uppskattas ha nytta av att testas med någon av våra tre första produkter och att vissa barn kommer att behöva testas mer än en gång. Varje år föds ca 140 miljoner barn i världen. Vi ska nu närmast fokusera på att lansera Neo-Bilirubin i de delar av världen där testet kan göra störst nytta. Den totala världsmarknadspotentialen för Neo-Bilirubin bedöms av Calmarks styrelse uppgår till cirka 2,5 miljarder SEK per år.

Vilka är de största riskerna i Er verksamhet?

– Det finns ett gediget riskavsnitt i det prospekt vi just publicerat och jag uppmanar alla investerare att ta del av detta.

Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från denna?

– Det finns många företag som utvecklar PNA-produkter, men i dagsläget finns det inget konkurrerande bolag som tillhandahåller en plattform med flera tester inriktade mot marknaden för nyfödda. Vi känner till två andra bolag som har enskilda PNA-tester för att mäta bilirubin hos nyfödda. Vad vi kan utläsa av den information som finns tillgänglig så har Calmarks bilirubinmätare högre mätkvalitet. Prissättningen mot våra konkurrenter är ungefär lika. Det finns också en annan typ av produkt, som kan mäta bilirubin genom att mäta hudfärg, utan att behöva sticka barnet. Denna produkt används som screening, men anses inte vara säker på högre nivåer av bilirubin, då krävs att ett blodprov tas.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Calmark?

– Vi har utvecklat ett unikt diagnostikverktyg som kan göra verklig skillnad för spädbarns liv och hälsa i hela världen. Vår produkt är efterfrågad och intresset från sjukvården är stort. När vi nu går in i en intensiv lanseringsfas räknar vi med att expandera rejält, som aktieägare är det förstås spännande att vara med på den resan. Vår vision är att kombinera en god avkastning med att ge varje spädbarn som föds i världen en god chans till överlevnad. En investering som är bra för både hjärna och hjärta helt enkelt!

Avslutningsvis om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser Calmark ut då?

–  Om 5 år så har Calmarks produkter hjälpt många, många nyfödda och familjer över hela världen. Vi finns i alla världsdelar, både på högteknologiska sjukhus och på små vårdenheter. Våra produkter är en självklar del av vårdkedjan och Calmark används som ett verb. ’Have you Calmarked the baby? Yes, she is good to go!’


Erbjudandet i sammandrag

Emissionsbelopp: Cirka 26,1 MSEK samt 13,1 MSEK.

Teckningskurs: Teckningskursen är 6,40 SEK per unit, motsvarande 1,60 SEK per B-aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

Teckningsperiod: 29 september - 13 oktober 2022.

Handel med uniträtter: Från och med den 29 september 2022 till och med den 10 oktober 2022.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande 80 procent av erbjudandet.

Handelsplats: Spotlight Stock Market


Dokument och filer

Teaser

Prospekt

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Emissionssida

Hemsida

Stäng×
Relaterade ämnen
Stockpicker intervjuar CapSeks VD Henrik Jerner och tre portföljbolag
05.10.2022

Stockpicker intervjuar CapSeks VD Henrik Jerner och tre portföljbolag

Stockpicker har genomfört intervjuer med CapSeks VD Henrik Jerner och med tre bolags-VDar som representerar portföljbolaget medtechbolaget AI Medical Technology, spelutvecklaren Itatake och Noda som optimerar energisystem genom AI.

Disposition och tidsstämplar av intervjuerna

Northern CapSek, VD Henrik Jerner

00:00:19 | Q1 – Kan du inledningsvis berätta lite om dig själv och kort beskriva CapSeks verksamhet?

00:01:14 | Q2 – Ni ska genomföra en emission av preferensaktier som kan tillföra CapSek upp till ca 26 MSEK. Kan du kort berätta om emissionen och vad likviden ska användas till?

00:02:54 | Q3 – Förvärvet av Nordic Tech Funds portföljbolag fullbordades under sommaren och innebar att ni utökade ert innehav i fyra befintliga innehav samt adderade sex nya portföljbolag till portföljen. Idag består er VC-portfölj av 14 svenska techbolag, vilka av dessa ser du högst potential i kommande året?

00:04:52 | Q4 – Upplever du att värderingarna i den onoterade miljön kommit ned kraftigt på sistone och ser du det som sannolikt att CapSek investerar i nya portföljbolag inom kort. 

AI Medical Technology, VD Christoffer Ekström

00:05:58 | Q1 - Kan du inledningsvis berätta lite om dig själv och hur AI Medical Technology kom till?

00:08:26 | Q2 - Produkten ni har tagit fram kallas Dermalyser. Kan du kortfattat förklara hur den fungerar och vilka fördelarna är gentemot de lösningar som idag finns tillgängliga på marknaden?

00:10:02 | Q3 - Ni inledde klinisk prövning av ert system för diagnos av malignt melanom under våren. Hur länge pågår studien och när kan man förvänta sig att få ta del av resultaten?

00:11:07 | Q4 - Avslutningsvis vill vi gärna veta om ni har några finansiella- eller operativa målsättningar som ni kan dela med er av?

Itatake, VD Thomas Wedin

00:13:03 | Q1 - Kan du inledningsvis berätta lite om dig själv och kort beskriva Itatakes verksamhet?

00:13:57 | Q2 - Trots att ni redan lyckats ta fram framgångsrika titlar som Gumslinger och Rest In Piece, sätter ni mest energi på att utveckla nya mobilspel. Kan du utveckla lite varför ni väljer att göra så?

00:14:45 | Q3 – Har ni några nya spel som lanseras inom kort?

00:15:47 | Q4 - Mobilspelsmarknaden har som helhet haft ett tufft år 2022 och tillväxten har avtagit kraftigt. Har det varit svårt att anpassa sig till denna miljö och tycker ni att era UA-investeringar (User Acquisition) gett önskat resultat?

00:17:49 | Q5 - Avslutningsvis vill vi gärna veta om ni har några finansiella- eller operativa målsättningar som ni kan dela med er av?

Noda Intelligent Systems, VD Christian Johansson

00:19:11 | Q1 - Kan du inledningsvis berätta lite om dig själv och kort beskriva Nodas verksamhet?

00:20:29 | Q2 - Med tanke på utvecklingen i Europa i år borde era lösningar vara högaktuella. Har ni upplevt en högre efterfrågan från nya kunder eller att aktiviteten hos befintliga kunder ökat markant?

00:21:39 | Q3 - Hur ser konkurrenssituationen ut? Finns det andra aktörer som erbjuder liknande lösningar som er på marknaden?

00:23:13 | Q4 - Avslutningsvis vill vi gärna vet om ni har några finansiella- eller operativa målsättningar som ni kan dela med er av?

DISCLAIMER: Detta material har sammanställts av Stockpicker i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Stockpicker lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i materialet. Åsikter som lämnats i materialet är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av materialet och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i materialet.

Stockpicker frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på detta material. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Stockpicker frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av materialet.

Stäng×
Relaterade ämnen
AcouSort förbereder sig för kommersiellt genombrott
28.09.2022

AcouSort förbereder sig för kommersiellt genombrott

AcouSort är ett innovativt medicintekniskt företag som utvecklar lösningar för automatiserad beredning av biologiska prover genom en unik och validerad ultraljudsteknologi. Tekniken har potential att etablera en kostnadseffektiv, snabb och exakt patientnära diagnostik. Teknologin har också stora möjligheter inom området för precisionsmedicin. Som ett led i den förestående kommersialiseringen har AcouSort nyligen rekryterat Agnes Michanek till positionen som Commercial Director.

Agnes, ur ditt perspektiv som Commercial Director, vad är det som gör AcouSort till ett så intressant bolag?

– Det är verkligen flera saker. För det första har vi en unik och validerad teknologi med fantastiska möjligheter att bidra till utvecklingen av såväl patientnära diagnostik som precisionsmedicin. Vår teknologi gör det möjligt att utveckla diagnostiklösningar som snabbar upp provberedning och analys. Just tidsaspekten är kritisk. Ju tidigare man kan ställa en korrekt diagnos, desto bättre är utsikterna för en framgångsrik behandling. Precisionsmedicin, som är det andra området vi arbetar med, erbjuder i sig fantastiska möjligheter. Dagens behandlingar är dyra och den höga kostnaden hämmar utvecklingen inom området. Här är det vår ambition att bidra till minskade kostnader och därmed göra dessa behandlingar tillgängliga för fler patienter.

Vidare befinner sig AcouSort i en mycket intressant position rent affärsmässigt. Vi har en unik teknologi som validerats genom en rad samarbeten med välrenommerade institutioner och företag, bland annat det prestigefyllda amerikanska National Institute of Health (NIH). Vi står nu inför ett kommersiellt språng och har bland annat anställt Kelley Intehar som Sales Director North America. Vi har också byggt upp produktionskapaciteten för att kunna möta en ökande efterfrågan på våra lösningar.

Ytterligare en sak som gör AcouSort till ett mycket intressant bolag har sitt ursprung i 2013 års Nobelpris i fysiologi eller medicin som tilldelades James E. Rothman, Randy W. Schekman och Thomas C. Südhof för deras upptäckter av exosomer. Exosomer är nanopartiklar som gör det möjligt för mänskliga celler att kommunicera viktig information med varandra och ge ’statusrapporter’ om organ som hjärna och hjärta samt ge viktig information om tumörsjukdomar, infektionssjukdomar, graviditet och stamceller. Efter att vi, tillsammans med ett antal partners, tilldelats 12,2 miljoner kronor i forsknings- och utvecklingsanslag av European Innovation Council är det vår ambition att utveckla exosombaserade lösningar med potential att öppna upp ett helt nytt område inom diagnostiken.

Inom vilka sjukdomsområden kan AcouSort bidra till en bättre och effektivare vård?

– Jag är glad att du frågar om just detta. När man ser på de sjukdomsområden där vi kan vara med och utveckla vården blir bilden ännu mer intressant. AcouSorts teknologi kan användas för att diagnostisera och i vissa fall behandla hjärtkärlsjukdomar, infektioner och cancer, dvs de sjukdomar som tillsammans står för 64 procent av alla dödsfall globalt.

Kan du beskriva AcouSorts affärsmodell?

– Absolut. Den uppgift vi har gett oss själva är att eliminera de flaskhalsar uppstår i vården på grund av manuell provberedning. Detta genom att ersätta den manuella hanteringen med vår teknologi som erbjuder en exakt och automatiserad beredning av prover. Vår ambition är dels att sälja våra provberedningsmoduler, som är förbrukningsvaror, till stora internationella systemleverantörer, dels att sälja våra befintliga produkter som AcouTrap och AcouWash direkt till slutkund. Våra befintliga OEM-komponenter och separationsmoduler produceras nu i vår semi-automatiserade produktionsanläggning. I framtiden kan våra komponenter och produkter även produceras med en ännu högre grad av automation.

Läs den senaste analysen av AcouSort

Stäng×
Relaterade ämnen

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början