Stäng
Prenumerera gratis på Sveriges ledande nyhetsbrev inom bank & finans
Stockpicker intervjuar Northern CapSek Ventures
22.01.2021

Stockpicker intervjuar Northern CapSek Ventures

Stockpicker diskuterar bland annat senaste investeringen med Henrik Jerner, VD för Northern CapSek Ventures.

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund.

Jag brinner för att arbeta med tillväxtbolag, att hjälpa dem utveckla sitt erbjudande och nå de där viktiga milstolparna som gör att omsättningen kan ta riktig fart. Det är verkligen inte lätt men väldigt belönande, både genom att det borgar för hög avkastning och att det är så stimulerande. Innan Northern CapSek Ventures arbetade jag många år med direktinvesteringar på AP6, där vi bland annat tidigt investerade i Apotea där jag satt i styrelsen. Jag är civilekonom och innan AP6 arbetade jag bland annat som treasurer, projektledare och controller. Jag är smålänning i botten som började plugga i Göteborg och som därigenom fastnade på västkusten, där jag stormtrivs. Bor i Kungsbacka, söder om Göteborg.

Kan du beskriva CapSek och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

Vi är ett investmentbolag som investerar i techbolag vars tillväxt drivs av digitaliseringen av samhället. Vi söker inte efter specifika branscher, utan det är främst affärsmodellen och tekniken som är det intressanta - gärna inom områdena Software as a Service (”SaaS”), Internet of Things (”IoT”), Computer Gaming (datorspel) eller AI/Machine Learning. Vi har kontor i Göteborg, men genom vårt nätverk och samarbetspartners har vi närvaro i hela södra och mellersta Sverige. Vi är en aktiv ägare som engagerar oss i bolagen vi investerar i, det kan vara genom styrelseplats, strategiarbete eller informell coaching till ledningen i bolagen. Vi är långsiktiga ägare som inte har en begränsad ägarhorisont. Vid första investeringstillfället är bolagen alltid onoterade, sen kan de mycket väl börsnoteras under resans gång.

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

Vi investerar både kontant när bolagen tar in expansionskapital genom främst nyemission samt vi förvärvar aktier i bolagen genom att betala med nyemitterade egna aktier (apportemission). Det är inget krav att använda båda metoderna vid investering. När vi investerar första gången har portföljbolagen börjat få intäkter men inte i den utsträckningen att bolagsvärderingen har skjutit i höjden, vilket innebär att CapSek får relativt stort ägande sett utifrån storleken på investering. I takt med att bolagen verkställer sina expansionsplaner finns det goda förutsättningar för att bolagsvärderingen ökar exponentiellt. Genom bolagens skalbara affärsmodeller är det kortare tid till värdetillväxt jämfört med många andra branscher/affärsmodeller. Vi kommer löpande synliggöra värdeökningar i vår balansräkning samtidigt som vi kan komma att realisera värden om och när portföljbolag blir uppköpta. Vi siktar på en ägarandel på som mest 30 % då vi vill att bolagen ska drivas av entreprenörerna/ grundarteamet. Vi är stolta över vår investeringsmodell då den skapar flexibilitet och hävstång, och vi vågar påstå att den är kostnadseffektiv, unik och innovativ.

Vad letar ni efter då ni söker nästa unicorn att investera i?

Bolagen ska ha en skalbar affärsmodell och tekniken måste vara validerad. Marknaden för bolagets tjänst/produkt är global eller ha potential att bli det. Vi prioriterar bolag från någon av våra samarbetspartners, då bolagen och teamen på så sätt har blivit kvalitetssäkrade och gallrade under ofta en ganska lång tid. Ovanstående faktorer är ett sätt för oss att hålla nere riskerna med investeringen samtidigt som vi ofta får finansiell draghjälp av samarbetspartners. Vi vill se bevis för att bolagens affärsmodell fungerar, det kan vara i form av ökningstakt på omsättning, antal kunder eller viktiga kund-/samarbetsavtal på plats. Entreprenörerna/teamet i bolaget är oerhört viktiga, då det är de som ska driva bolaget. En viktig parameter för oss är därför att säkerställa att de har de kompetenser och drivkrafter som krävs för att lyckas med expansionsplanen.

Ni gjorde nyligen en mindre investering i Tölve AB. Kan du berätta mer om den affären?

Det är en mindre affär där CapSek investerar 0,5 miljoner kronor i samband med att Tölve gör en nyemission för att ta in expansionskapital. Investeringsmöjligheten uppkom genom vårt samarbete med Softhouse Invest i Malmö. Förutom CapSek investerar befintliga ägare samt några nya investerare. Softhouse gör samtidigt en följdinvestering vilket är ett bra bevis på att vår modell med samarbetspartners fungerar. Bolaget har knutit till sig duktigt folk som techinvesteraren Anders Göransson (Soläng Invest) och företagsledaren och styrelseproffset Kjell Hasslert (som också är styrelseordförande i Tölve). Vi ser det som en strategisk titthålsinvestering, där vi hoppas kunna investera mer i Tölve i takt med att de expanderar.

Tölves affärsidé är att erbjuda ett prospekteringsverktyg för B2B-säljorganisationer. Vainu är ett mycket framgångsrikt företag inom samma nisch. Ser du Tölve som ett nytt Vainu, alltså ett frö till nästa unicorn i branschen?

Instämmer, Vainu har gjort det riktigt bra. Den globala marknaden för CRM-system, som både Tölve och Vainu agerar på, är stor redan nu och förväntas dessutom växa med 14% per år de närmaste åren. Tölve är absolut en potentiell unicorn, deras mjukvara är till stor del baserad på machine learning vilket är ett av de områden analysföretaget Gartner anser stå för stor del av framtida tillväxt. Dessutom har Tölve en skalbar plattform, stor innovationsförmåga och en pipeline av nya produkter på gång. Med expansionskapital kan de växa riktigt fort och jag har stor tilltro till det duktiga grundarteamet som driver Tölve.

Avslutningsvis om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser CapSek ut då?

Vi har som mål att investera i 3-4 bolag per år. Så om 5 år tror jag CapSek har en portfölj med 20 snabbväxande techbolag, merparten är svenska bolag men det kan finnas något utländskt bolag i portföljen. Vi har såklart vid det laget utökat vårt team med duktiga investment managers. Genom vår strategi och etablerade processer är vi då en viktig aktör på marknaden för tillväxtkapital i vår nisch. Vi har en målsättning att avkasta 20 % per år på investerat kapital, mätt över en 5-årsperiod, och det tror jag att vi har överträffat vid det laget. Troligtvis har några av portföljbolagen förvärvats av större internationella mjukvarubolag.

Är det något ytterligare du vill berätta för Stockpickers läsare?

Jag vill betona hur många arbetstillfällen som skapas i den typ av bolag som CapSek och liknande aktörer investerar i. Det är en aspekt som är lätt att glömma bort när man fokuserar på avkastning och lönsamhet. Det är verkligen framtidens jobb som växer fram här. Även om något av bolagen på sikt skulle bli uppköpta av utländska bolag så har det skapat många arbetstillfällen under resans gång. Dessa personer har då erfarenheter och kompetens att engagera sig i nya bolag. Hållbarhetsaspekten är också viktig när vi investerar, vi vill gärna bidra till att göra vårt samhälle mer hållbart.

Stäng×
Intervju med Appspotr
17.12.2020

Intervju med Appspotr

Stockpicker fick en pratstund med Patric Bottne, VD Appspotr, där han bland annat utvecklar sina tankar kring hur företaget passar in på den snabbväxande marknaden som företaget befinner sig på.

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund.

- 49 årig entreprenör som spenderat sista 14 åren med att bygga upp Appspotr. Innan det spenderade jag 15 år som officer i Försvarsmakten. Jag brinner för uppgiften att göra Appspotr till den ledande low code plattformen i världen, vilket gett mig mycket skrubbsår, glädje och kunskap. Min bakgrund gör att jag aldrig ger upp förrän det är klart. Appspotr är väl rustat just nu för att ta världen med storm. Vid sidan av Appspotr är jag också delägare i ett investmentbolag där jag med goda vänner investerar i svenska tech-bolag. På fritiden renoverar jag min gård och jobbar i skogen, flugfiskar och har precis upptäckt jakt som ger mig avkoppling och spänning på fritiden.

Kan du beskriva AppSpotr och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

- Appspotr utvecklar, marknadsför och säljer en plattformstjänst för att snabbt och enkelt kunna bygga, leverera och underhålla appar. Apparna byggs genom s k visuell programmering vilket innebär att personer utan programmeringskunskap kan bygga en app. Något som benämns low code inom branschen idag. Kort och gott en plattform där A-Ö för produktion och förvaltning av appar sköts. Och där stora volymer av appar kan hanteras av olika användare inom en eller flera organisationer.

Vår verksamhet fokuserar på att säkerställa att plattformen återfinns där appar beställs. Dvs vi ser till att plattformen används av it-konsulter, byråer och it-avdelningar på företag och organisationer dit människor med behov av appar vänder sig för att få sina appar levererade. Appspotr hjälper därmed våra kunder att demokratisera sin apputveckling och att fler appar byggs av fler människor.

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

- Vi har en SaaS-affärsmodell där vi tjänar pengar på återkommande licensintäkter. Vi tar betalt för applicenser och kringtjänster, inte per användare i appen som är ganska vanligt inom low code branschen.

Vilken är fördelen med er affärsmodell jämfört med exempelvis Microsoft Power Apps?

- Vår plattform går att skala upp med obegränsat antal användare utan att priset skenar och gör ROI omöjlig för stora användarvolymer av apparna. Microsoft och andra aktörer tar i nuläget betalt per användare och månad vilket i praktiken omöjliggör en skalbar användning av deras tjänst inom större organisationer.

Gartner räknar med att marknaden kommer omsätta omkring 450 miljarder kr år 2023, jämfört med 76 miljarder kr år 2018. Hur ser ni på marknaden? Hur stor är Er potentiella marknad?

- År 2030 förutspås low code marknaden omsätta ca 180 miljarder dollar och att low code växer med en tillväxttakt på 30% per år fram tills dess. Alltså en stadig tilllväxt i 10 år framöver. Jag tror faktiskt att marknaden är större än så då i praktiken så kommer alla organisationer och företag använda low code inom denna period. Framdriften handlar inte bara om en allmän digitalisering utan att den globala arbetsstyrkan idag innehåller mer än 50% unga vuxna. Människor som växt upp med att trycka på en app-ikon på en skärm. Dessa unga beslutsfattare kommer att appifiera sina arbetsplatser i hela världen. Med en effekt större än någon ännu förstått.

Tänk när it-konsultbolag och byråer inser att deras timbaserade intäktsmodell för att erbjuda sina apputvecklingstjänster inte går att överleva på där dom krigar i upphandlingar om enstaka strategiska app-projekt med mångmiljonbudgetar från enstaka kunder. När de timbaserade tjänsterna disruptas av abonnemangsbaserade affärer där low code är basen för alla leveranser då kommer low code bli det största som hänt mjukvarubranschen. Och tänk när världens utvecklare på it-avdelningar inser att low code är manna från himlen för dem, som gör att dom kan fokusera på strategiska it-projekt och låta low-code leverera den stora volymen av snabba affärskritiska appar för ständigt uppdykande behov inom organisationen.

Mycket hänger naturligtvis på att konvertera intressenter till potentiella kunder. Finns det data som pekar på att ni kommer nå konverteringsgrad på 3%?

- Olika kampanjer har olika nyckeltalsmål. De 3% du nämner är i en begränsad enstaka kampanj som använde en viss säljtaktik och strategi mot en specifik målgrupp. Vi fokuserar ju just nu på att driva kampanjer mot identiferade marknadsvertikaler där vi vet att det finns hög efterfrågan på low-code. Och där vi driver in kundavtal med kunder som estimerat sitt behov av appar under de närmaste 12 månaderna, och utifrån deras estimerade behov ger vi ett volymbaserat pris per app.

Sen kommer frågan hur många av dessa estimerade apparna kommer kunderna bygga och leverera. Här styr ju vi i praktiken resultatet av detta genom vår Customer Development och Customer Success organisation som återkommande har möten med våra avtalade kunder för att hjälpa dom att få sina appar levererade. Vi kommer att återkomma med siffror här när vi har nyckeltal att redovisa men jag tror alla förstår att potentialen för bra konvertering med denna säljtaktik är hög.

Avslutningsvis om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser AppSpotr ut då?

- Jag jagar vildsvin i Texas på helgerna med mina gamla militärkompisar i USA och arbetar på Appspotrs högkvarter i San Francisco under arbetsveckorna efter att vi framgångsrikt blivit no 1 plattform i USA och därmed de facto världens främsta low code plattform.

Stäng×
Relaterade ämnen
Annons
10.12.2020
Stockpicker intervjuar - Conax Group

Stockpicker intervjuar - Conax Group

Conax utvecklar verktyg och tjänster för framtidens neobanker. Conax verktyg är baserade på egna patent, blockchain och AI.

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund.

– Jag är en serieentreprenör som startade mitt första företag när jag var 18 år. Jag har grundat, byggt och sålt ett flertal bolag. Jag har i flera omgångar bott i USA där jag både studerat och drivit företag. Nu senast som grundare och VD för företaget Net Zero Enterprises som ändrade angreppsättet för hur man etablerar och även finansierar sustainable infrastructure, så som waste to energy. Mina styrkor ligger i att identifiera möjligheter och bygga bolag, samt att applicera och kombinera nya tekniker och lösningar till etablerade marknader och industrier. 

forsell

Kim Forssell, VD.

Kan du beskriva Conax Group och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

– Conax är ett fintechbolag som utvecklar högteknologiska programvaror och applikationer baserade på blockchainteknik. Vi har tagit fram en portfölj med olika applikationer och produkter för att bygga digitala finansiella tjänster. Våra lösningar används av neobanker och andra finansiella aktörer. Vi säkerställer blockkedjebaserade transaktioner snabbare och till lägre kostnad än någon annan.

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

– Vi bygger applikationer och programvaror och erbjuder dessa produkter till finansiella aktörer som white label. Vår teknik bygger på ett antal patent som säkerställer både transaktionshastighet samt den säkerhetsnivå som krävs inom den finansiella sektorn - nu och i framtiden. Affärsmodellen genererar intäkter främst baserat på transaktionsvolymer.

Hur har Er verksamhet påverkats av COVID-19?

– Alla är påverkade av COVID -19 på ett eller annat sätt, det är oundvikligt. För oss är påverkan mest i att det begränsar oss i hur vi kan resa och träffa kunder. Men tack vare att vi har mycket intressanta erbjudanden så har vi relativt lätt att få till digitala möten.

Ni genomför just nu en nyemission där Ni tar in ca 15 MSEK. Vad skall Ni använda emissionslikviden till?

– Emissionen är en finansiering för att slutföra planerad produktutveckling och för att ta de applikationer vi har till marknad. Vår plan är att lista bolaget i slutet av 2021 och till dess kommer vi fokusera på att bygga bolag och sälja våra produkter.

Vilka är de största riskerna i Er verksamhet?

– Blockchain kommer att påverka hela den finansiella industrin samt utmanar det traditionella banksystemet, så det är stora krafter med stora resurser vi arbetar emot. Detta gör att de största hoten enligt mig ligger i att nya regler och nya strukturer kan komma på plats p.g.a. deras lobbyverksamheter, vilket säkerställer de traditionella bankernas fortlevnad och till stor del blockerar nya aktörer. Men i Asien och Afrika är behovet av nya banklöningar enormt stort och motståndet inte lika hårt. Där finns det ett uppdämt behov av personer som inte har någon banklösning alls. Vi bedömer att, utan att ta andelar från några av de befintliga bankerna, är detta en marknad som är så pass omfattande att vi kommer kunna växa i den takt vi planerar utan problem.

Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från denna?

– Marknaden växer snabbt. Främst är det de icke blockkedjebaserade lösningar som finns för den finansiella sektorn som många av dagens neobanker använder. Vi har en blockkedjebaserad lösning istället, vilket gör transaktioner enormt mycket snabbare och säkrare och bör vara ett enkelt val för de kunder som söker finansiella lösningar. I och med att vi har både snabbheten och säkerheten, så vi blir en lösning som kombinerar det bästa från båda världarna. Dessutom har vi patent bakom oss för att backa upp allt detta.

Den blockkedja som vi konkurrerar med är Ethereum, som var revolutionerande när de kom, men deras transaktionshastigheter klarar inte av de krav som idag ställs från den finansiella marknaden från tex Visa/Mastercard. Vi gör finansiella blockkedjebaserade transaktioner 45 gånger snabbare än Ethereum, vilket gör att vi inte bara klarar de hastighetskrav som ställs, utan även kommer vara snabbast på marknaden.

front

Hur stor är Er potentiella marknad?

– Med tanke på att vi är det enda bolaget idag som når hastighetskraven och är blockkedjebaserade och såldes har en bättre säkerhet, så är marknaden enormt stor. Om vi t ex bara tar neobankerna så är det en marknad som växer med nästan 50% per år globalt och beräknas vara $400 miljarder inom 5 år. Om vi tittar på de marknader som inte har någon fungerande banklösning idag, så är det över 2 miljarder vuxna människor. Vilket gör att marknaden nästan är obegränsad för oss. En del av vår målbild är att ”bank the unbanked”.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Conax Group?

– Förutom att vi har mycket kompetent ledning och utvecklingsteam, så passar de stora förändringarna som sker nu i ett makroperspektiv, perfekt till vår verksamhet. Vi är dessutom inget nystartat företag som kommit på en ide nu, utan vi har funnits i över 10 år och arbetat på att ta fram dessa lösningar till vad de är. Vi har ett flertal patent i ryggen som säkerställer att bara vi kan leverera flera av våra applikationer och lösningar. Vi har dessutom knäckt det som ingen annan har gjort innan, vilket är att både ha hastigheten i transaktionerna, säkerheten med blockkedjan, samt en mycket låg transaktionskostnad. Det gör oss unika och vi kan erbjuda något som ingen annan kan.

Avslutningsvis om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser Conax Group ut då?

– Idag är det mycket fokus på finansiella marknaden och det kommer det så klart vara om 5 år också. Dock möjliggör 5G utrullningarna IOT (internet of things) på ett helt nytt sätt och detta kommer vara ett mycket stort område för oss. Vi kommer inte bara att ha finansiella tjänster, utan bredda vårt utbud för att matcha nya efterfrågade områden, så som IOT.

– Idag finns vi i Norden och Nordamerika, men på 5 års sikt så kommer vi arbeta med kunder globalt, men vi kommer också vara etablerade i Asien, flera ställen i Europa och Afrika. Just nu är Asien och Afrika de två största marknaderna för oss.


Erbjudandet i sammandrag 

Emissionen tecknas i units där en unit innehåller 10 000 aktier.

Varje unit kostar 15 000 kronor.

Emissionsvolym: Erbjudandet kommer vid full teckning att tillföra bolaget 15 MSEK.

Garantier: Erbjudandet är garanterad upp till 10 MSEK genom garantiåtaganden.

Teckningsperiod: Sista teckningsdag 30 december.

Teckningskurs: 1,5 kr

Aktier per unit: 10 000.

Pris per enhet: 15 000 SEK.


Dokument och filer

Investerarpresentation

Teckna units här

Hemsida

Stäng×
Relaterade ämnen
Stockpicker intervjuar Media and Games Invest VD Remco Westermann
03.12.2020

Stockpicker intervjuar Media and Games Invest VD Remco Westermann

Stockpicker fick en pratstund med Remco Westermann, VD Media and Games Invest, i anslutning till bolagets nyligen publicerade kvartalsrapport.

Can you tell us a little bit about yourself and your background?

I am managing Media and Games Invest (‘MGI’) as its CEO for over eight years now. Following my studies in business economics, I have more than 25 years of professional experience, thereof more than 15 years in the mobile and online entertainment industry. Here, I worked several management roles, for example at Sonera and founded the listed Bob Mobile AG (today Cliqdigital AG).  

In 2012 I entered the dynamic and fast-growing market for games by acquiring 100% of the shares of gamigo AG from Axel Springer, which was integrated into MGI in 2018. Since 2013 we have been building a fast-growing online games company utilizing a successful M&A strategy.

Tell us briefly about Media and Games Invest. What is the company doing?

MGI is a gaming company, focusing on publishing sustainable games such as MMO games. Played by thousands of players simultaneously, they accumulated a loyal player base over a substantial period of time. Our portfolio includes games such as Trove, ArcheAge, Fiesta Online and the recently in beta phase released Atlas Rouges. Starting in 2017 we began building up our supportive media business unit, which gives us a clear competitive advantage in terms of user acquisition for our games next to being an attractive business by itself. MGI has shown continuous profitable growth based on organic as well as inorganic growth through M&A over the last six years with a CAGR of over 40% per year.

You've been listed in Sweden since the beginning of October, in parallel to your original listing in Germany. What caused you to come here and what is your experience so far?

In recent years, a strong gaming cluster has developed on Nasdaq Stockholm. This includes successful companies such as Embracer, Stillfront and Paradox, whose share prices have risen between 230% and 1,117% in the past three years. Gaming is one of the hottest topics on the capital market in Stockholm and many investors are familiar with the gaming business. This applies to both institutional and private investors. Our capital increase, which we issued together with the listing, was accordingly three times oversubscribed and we have convinced strong long-term investors such as e.g., UBS, Skandia and Atlant of our strategy. We have already been listed on the Frankfurt stock exchange since 2018, however, we have come to the realization that the affinity of German investors for gaming has been rather limited so far. As such it is a very refreshing experience to now have the Swedish listing, which also had an international impact in, e.g. the UK and the USA. The visibility of MGI has increased significantly due to the listing on Nasdaq Nordic.

Which ones of the Swedish Gaming Companies do you compare yourself to most of all?

The gaming market is considerable, each gaming company has its own characteristics; we are not 1:1 comparable. But I would assume that Stillfront is the closest to us, followed by Embracer. Both are pursuing a buy & build M&A model, which we also do with now well over 30 M&A transactions in the past years. Stillfront is more comparable from a gaming portfolio perspective with its free to play MMO’s. Embracer, however, has, by acquiring Koch Media, also invested in getting more control over its distribution. Something we also do by acquiring media companies, with the difference however, that we only do digital distribution. Also, Embracer has recently acquired an influencer and a PR company to further strengthen the distribution. We also strongly believe in influencers since they have a positive and strong impact on game launches; we acquired its first influencer business in 2017. Stillfront and Embracer were, however, already much earlier listed on the Swedish Nasdaq and were able to translate their high valuations into M&A, which gave them a head start. In terms of valuation, we obviously still have some room for improvement when you look at our peers. That of course, also offers an upside for investors.

What makes Media and Games Invest stand out from the competition?

Definitely our focus on a low-risk approach; while most game companies are betting on new game launches and take a riskier approach, we concentrate on MMO games with long-term revenue streams in combination with strong revenue diversification, limited maintenance CAPEX and a strong media unit for more efficient user acquisition. We also integrate the companies that we acquire, because we are convinced that by doing this the company can be managed more efficiently in the long run.

Besides your gaming operations, you also have a Media segment. What is the rationale behind this setup and what are the synergies?

We are first and foremost a gaming company but did decide a few years ago to add a synergetic media unit. To be successful in gaming the two most important factors are 1) content and 2) user acquisition. With a strong in-house media unit, we can purchase advertising for our games at a lower price due to the high level of expertise and data-efficiency, and at the same time sell our own advertising space with a higher margin. Thus, we win on both ends of the value chain. In addition, we also generate revenues and good margins from other advertisers, thus also spreading the risks here.

The ongoing Covid-19 pandemic has been a boom to the gaming industry. Have you noticed a renewed increase of user inflow, now that the second wave of infections is hitting many parts of the world?

We have seen a significant positive effect resulting from Corona in Q2 of 2020. With strict lockdowns, our user base played longer times and spent more. On top of that, we were able to generate a considerably larger number of new users than in normal times. While the effects of the current lockdown light are not as strong as in spring, we see that the majority of the new players joining us in Q2 continued to play our games during the strong third quarter and that they are still very active also in the fourth quarter. This coupled with a lot of activity in our games portfolio, gives us tailwind for an even strong fourth quarter.  

Is there a difference between the users that you have acquired during the pandemic and your “regular” users? Do you expect them to stick around also after the Covid-situation has normalized again?

It is still a bit early to say, but as far as we can judge now, the new players added during Q2 show similar behaviors and uptake on spending just like the players who joined before Covid.

You have an outspoken M&A agenda and you just placed a bond of 80 Meuro successfully. Should we expect any deals in the near future? In which areas do you want to grow primarily?

Yes, we are very happy with the placement of the bond, which we will partly use to refinance our old gamigo bond that had a substantially higher interest rate. Before we raised the bond, with the listing on Nasdaq First north Premier, we also raised SEK 300 million equity; as a result, we now have more than 60 million euro free cash to take advantage of M&A opportunities. Our M&A focus is on gaming, our current top five targets include four gaming companies and one media company.

Stillfront recently stated that they are expecting higher M&A multiples for 2021. Have you noticed a similar trend in your discussions with potential takeover targets?

Multiples are, as we see it, very much related to the size of the M&A targets. For the targets that we are focusing on, with below 20 million euros in annual revenues, there is still a multitude of targets available and we don’t see multiples going up. However, we see rising valuations for the larger targets. With Stillfront and Embracer and many others focusing on larger acquisitions, they start to get in competition with giants such as Tencent and Ubisoft who are also focusing on these targets.

Five years down the road – what will Media and Games Invest look like?

We will continue to do what we are doing now, growing via a combination of M&A and organic growth. Historically we have been growing with 40+% CAGR, for the future, we expect a minimum of 25 to 30% per year with a possibility of more. It is for us, however, very important to keep our low-risk focus as well as our focus on profitability. So, it’s not about growth at any price. It would make me proud if we can grow the company to the size of a unicorn or even a bit larger.  

Last but not least, why should one consider an investment in Media and Games Invest?

We have a strong track record of profitable growth since we started this strategy 8 years ago. We have had more than a tenfold increase in our revenues and grew our EBITDA from negative to 25 million euros within the last eight years. Now, being much larger and with our great games portfolio as well as our access to capital markets we are very well positioned in the gaming market and ready for further growth. On the other hand, our valuation in comparison to our peers doesn’t yet reflect this fact. We welcome investors that want to join us on our journey!

Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker
Fondförvaltarna från PriorNilsson Evolve utvecklar sina tankar kring innehavet Ratos
16.11.2020

Fondförvaltarna från PriorNilsson Evolve utvecklar sina tankar kring innehavet Ratos

Förvaltarna för PriorNilsson Evolve, Martin Lindqvist och Jonas Skilje, svarar på frågor som våra läsare ställt angående Ratos.

Ni gillar ju Ratos som är ett av innehaven i er nystartade microbolagsfond Evolve. Sedan sist vi fick en pratsund med er så har ni själva varit i kontakt med Ratos och dess ledning. Hur är det med deras portföljbolag? Finns det någon plan för att vända Plantagen i rätt riktning?

Säsongsvariationen är ett problem för Plantagen. Det är något man vill adressera genom ett bredare produktutbud som ska kunna fungera mer året runt. Det är det ena och där man kanske skulle kunna göra mest skillnad på lönsamheten bedömer vi. Plantagen har ju en lång rad butiksavtal som kostar pengar även under lågsäsong.

Sen arbetar man internt med att försöka förbättra bruttomarginaler, man försöker få till en bättre modell för att hantera personalkostnader och öka kundnöjdheten. Här tror vi att effekterna är mindre, men desto mer robusta. Säsongsvariationen går nog inte att komma ifrån helt och hållet, bedömer vi. Men det finns en plan, och den är inte osannolik.

Vilket tidsperspektiv bör man ha om man vill vara med på den inriktningsförändring ni nämner i intervjun? 

Jo, detta är en mycket bra och intressant fråga. Ratos har arbetat hårt med förändringsarbetet sedan slutet på 2017 när Jonas Wiström blev VD från att ha varit styrelseordförande. Till en början handlade det om att få upp lönsamheten, det vill säga EBITDA, i dotterbolagen samt byta ut ledningar i de bolag som inte levererade. I samband med detta upphörde man också med att göra nya förvärv och fokuserade på stabilitet och lönsamhet. Genomslaget för detta arbete i resultaträkningen blev tydligt i Q2 2020 enligt oss.

Nu har man avyttrat Bisnode vilket genererat en nettokassa på ungefär 4 miljarder SEK. Mot ett börsvärde på 11 miljarder SEK. Nästa fas enligt bolaget är att börja förvärva igen.

 Läs mer om PriorNilsson Evolve här

Som vi ser det handlar det inte om att inriktningsförändringen tar tid nödvändigtvis. Den har på många sätt redan inträffat i och med både den finansiella målsättningen, omstruktureringar i dotterbolag, lönsamhetsfokus på ett annat sätt, med mera. Det som påverkar kursen är delvis hur aktiemarknaden värderar förändringen och hur väl bolaget lyckas i sin kommunikation. Samt, givetvis, hur trovärdig förändringsresan upplevs. Här har vi fått ett trovärdigt intryck i våra samtal med bolaget.

Finns det redan nu signaler på att bolaget är på rätt väg (förutom bättre lönsamhet och högre omsättning)?

Vi vill bara tillägga att utöver bättre lönsamhet och högre omsättning har Ratos även arbetat med att sänka skuldsättningen i dotterbolagen.

Och förutom saker som vi redan nämnt i tidigare svar så har Ratos även tagit tag i en rad problem som fanns i moderbolaget. Dessa organisatoriska förändringar kan vara nog så viktiga. Man hade en alldeles för stor kostnadskostym back in the days som man nu slimmat ned. Man har sålt huvudkontoret, man är betydligt färre anställda, man har bantat ned styrelserna, sänkt arvoden generellt. I rekryteringar har man börjat fokusera på att anställa folk till moderbolaget med operativ kompetens som har bättre förståelse för dotterbolagens verksamhet. Där anställde man tidigare oftare personer med bakgrund inom investment banking vars kompetens är att köpa och sälja bolag. VD Jonas Wiström kommer från konsulthållet och verkar hellre ha in människor som förstår sig på den operationella biten än den finansiella i första hand. Det ser vi som mycket positivt.

Detta i kombination med att man numera ha mer in-house-kompetens, månatliga uppdateringar, mindre styrelse och färre externa rådgivare för att beslutsfattandet blir mycket mer tidseffektivt och kostnadsbesparande. Man kan säga att de sänkt sin förvaltningsavgift.

Vad tror ni Ratos kommer göra med likviderna från försäljningen av Bisnode?

Bolaget är givetvis väldigt förtegna om exakt vad man har i pipeline för pengarna. Nettokassan på 5 miljarder SEK. Vi vet att de kommer användas till förvärv, och här finns egentligen två möjligheter. Antingen går Ratos ut och förvärvar nya dotterbolag. Eller så låter man pengarna hjälpa till och finansiera tilläggsförvärv i befintliga dotterbolag såsom redan skett i exempelvis Airteam.

När det gäller förvärv av nya dotterbolag är man väldigt tydliga med kriterierna. De ska vara marknadsledande inom sin position, de ska ha stark management, de ska också kunna fungera som plattformar för framtida tilläggsförvärv inom sin bransch, så kallade ”konsolidatorier”. Man ska heller inte förvärva sådant som ligger för långt ifrån den befintliga kompetensen. Man vill gärna se synergier mellan dotterbolagen, där ledningarnas kompetenser kan förstärka varandra.

I slutändan kommer det nog bli lite av varje. Men för stunden hindras man i att göra större förvärv på grund av problem med due diligence i och med coronapandemin. Men vi tror att man kommer vilja göra större förvärv där man blir majoritetsägare och får mycket att säga till om vid behov. Historien har visat att små bolag kostar ungefär lika mycket eller mer tid att förvärva än stora, men att resurserna då har spenderats på något som kanske inte har samma potential.

Vad tror ni om framtida avyttringar av befintliga dotterbolag i Ratos?

Vi vet att bolaget hela tiden ser sig om efter möjligheter att avyttra delar av sin portfölj. Det handlar om bolag där man bedömer att man inte är rätt ägare och där den egna kompetensen inte passar för att få upp bolagen till den lönsamhet som de annars skulle kunna uppvisa. Med andra ord vill man få bra betalt när man säljer, precis som man fick i Bisnode. Så det är delvis en tidsfråga och en prisfråga, men vi lär få se fler avyttringar i närtid.

Strategin från deras sida är att hålla en mindre spretig profil bland dotterbolagen och helt enkelt avyttra sådant som inte passar den egna ledningens kompetens.

Om PriorNilsson Evolve
Förvaltare är Martin Lindqvist och Jonas Skilje. En dagligt handlad, europeisk mikrobolagsfond. Tillväxtinriktning med kvalitetsbolag i fokus. Fonden startades 2020-06-01.

 Läs mer om fonden här


Denna artikel är information från Stockpickers kund. Artikeln ska tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Martin Lindqvist och Jonas Skilje förvaltar fonden PriorNilsson Evolve som är aktieägare i Ratos.

Stäng×
Stockpicker intervjuar - Alltainer
16.11.2020

Stockpicker intervjuar - Alltainer

Alltainer tillverkar, marknadsför och vidaresäljer containrar som bostäder, barer och sanitetsanläggningar. Bolagets kundgrupp omfattar uthyrare som i sin tur hyr ut containrarna till byggbolag, större events, och RV parks. Försäljning sker huvudsakligen via distributörer. USA är bolagets största marknad, och bearbetning av Europa och Oceanien pågår. Alltainer tillverkar alla sina standardlösningar i sin egen fabriksanläggning i Asien.

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund.

– Jag har en MBA med tyngd på juridik från CBS i Köpenhamn, och har arbetat som VD i ett antal tillverkningsbolag inom förpackningsbranschen, men har också startat och drivit utvecklingsbolag inom teknik och handel. Innan Alltainer startade jag IVISYS och introducerade bolaget på Nasdaq First North i 2015, då i rollen som VD. Idag har jag kvar uppdraget som ordförande i bolaget.

Jakob

Jakob Kesje, VD

Kan du beskriva Alltainer och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

– Alltainer är ett produktionsbolag som tillverkar modifierade containerlösninger till olika marknadssegment. Bolaget produktportfölj kan uppdelas i lösningar till Boende; Sanitet och Events. Med ett utbyggt distributörsnät i främst USA genom Alltainers generalåterförsäljare för USA, har Alltainer en utfästelse på 400 enheter över de närmsta 2 åren i form av ett ”letter of intent”. Det är främst det orderunderlag som är bakgrunden för Alltainers fokus på att utbygga vår produktionskapacitet i vår Vietnamesiska produktionsenhet. Vi förväntar att utöka vår kapacitet från dagens 5-7 enheter i månaden till 25 enheter för att uppfylla våra nuvarande kunders förväntningar på oss inom de närmsta 2 åren och sedan växa till 75 enheter per månad om 3 år. Då erbjuder vi oss som leverantör till större kunder som önskar beställa 100-200 enheter med rimliga leveranstider. Det rör sig om stora uthyrningsbolag, internationella organisationer, militära kunder och myndigheter. I det läget är leveransförmåga och leveranstid viktigare än pris.

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

– Alltainer säljer enbart via distributörer, då vårt erbjudande är volymproduktion av standardiserade lösningar till ett attraktivt pris. Värdet av en egen service- och säljorganisation står inte i relation till kostnaden, och våra standardiserade lösningar passar bra för att säljas genom distributörer.

Hur har Er verksamhet påverkats av COVID-19?

– Vi har varit begränsade i vårt resande, vilket påverkat vår möjlighet att vara på plats vid produktionsenheten i Vietnam. Detta till trots har vi ökat produktionen från 1 enhet i månaden till 5 enheter i månaden, genom ett strukturerat arbete med produktionen på distans. Givetvis kommer utvecklingen av vår produktion och kapaciteten påverkas positivt, när vi igen kan resa, och vi kommer se till att vara på plats senast i januari 2021, även om det kräver karantän. På inkommande order ser vi ingen påverkan, då vi fortfarande arbetar med små antal och USA arbetar med begränsat lockdown.

Ni genomför just nu en IPO där Ni tar in ca 8 MSEK varefter Ni noteras på Spotlight Stock Market. Vad skall Ni använda emissionslikviden till?

– Vårt fokus är att utöka produktionen, och för att göra detta effektivt och snabbt behöver vi rörelsekapital, så vi kan effektivisera våra inköp och produktionsprocess. Sedan kommer vi behöva hyra ytterligare produktionsyta under 2021, så vi kan utöka produktionen till 2000+ enheter per år. Detta kommer kräva investeringar i maskiner och verktyg, samt optimering av produktionslokalerna. Vi förväntar att allokera 6,0 MSEK till rörelsekapital och 5,0 till investeringar i fabriken. Beroende på vilket kapital vi får till förfogande genomför vi investeringarna i den takt det är möjligt. Med utgångspunkt i vår nuvarande vinstnivå och de ökningar som kommer till, har vi också ambitioner om att tillverka ett antal demoenheter som kan hjälpa driva försäljningen ytterligare.

alt2Vilka är de största riskerna i Er verksamhet?

– Vår största utmaning är att tillfredsställa våra kunders behov inom rimlig tid, varför vi fokuserar på att öka vår produktionskapacitet. Där är det viktigt vi får till bra materialflöden från våra leverantörer och kan rekrytera den personal som vi kommer behöva.

Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från denna?

– Alltainer erbjuder lösningar i marknaden som skiljer sig genom pris, kvalitet, nytänkande och standardisering. Exempelvis har Alltainers boendelösningar och sanitetslösningar möjlighet att ersätta dyra och mindre hållbara lösningar som toalett trailers och campingvagnar till uthyrning.

Hur stor är Er potentiella marknad?

– Globalt sett ökar efterfrågan efter containerbaserade lösningar starkt och USA ligger i front inom denna ökning. Med Alltainers blygsamma produktionskapacitet kommer det gå många år innan något motstånd i efterfrågan kommer kunna kännas. Enbart i USA finns det 13000 RV parks som kan ha stor ekonomisk vinst i att ersätta nuvarande boendetrailer till uthyrning med containerlösningar. Inom sanitet finns ett uttalat behov av mera robusta lösningar för uthyrning än dagens toalett-trailers till byggen och events. Denna marknad enbart för Alltainer kan uppskattas till 2-3000 enheter per år, bara i USA.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Alltainer?

– Alltainer har passerat flera punkter i sin utveckling, då våra standardiserade lösningar är färdigutvecklade och godkända av kundgruppen, bolaget har redan en köpande kundgrupp som önskar flera enheter än bolaget kan producera idag. Så investerare skall bidra till att utbygga produktionskapaciteten från 15 enheter i 2019 till 900 enheter i 2022, och kan förvänta sig att vinsten per container kommer öka löpande medan omsättningen ökar. Det är därför en investering som oftast erbjuds till andra typer av investerare. Därför är risken minimerat till vår förmåga att lyfta produktionen till att möta marknadens efterfrågan.

Avslutningsvis om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser Alltainer ut då?

– Om 5 år är Alltainer den naturliga leverantör som större kunder vänder sig till för att få volymleveranser av en lång rad av standardiserade containerlösningar. Vi levererar till FN, globala uthyrningsföretag, regeringar och en rad distributörer på olika kontinenter. Med en produktion på 300+ enheter i månaden är våra processer välfungerande, vår produktionskostnad minimal och följaktligen vår vinstnivå hög. Troligen kommer bolaget vara attraktivt för stora kapitalfonder som ser ett bolag med en tillväxtpotential som kommer vara pågående i många år framöver.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningskurs: 8 kronor per aktie.

Teckningsperiod: 9 november - 25 november 2020.

Emissionsvolym: 8 MSEK, 1 miljon aktier.

Värdering: 42,5 MSEK "pre-money"

Handelsplats: Spotlight Stock Market.


Dokument och filer

Videointervju

Teaser

Memorandum

Anmälningssedel

Teckna via BankID

Hemsida

 

Stäng×
Relaterade ämnen
Strategivändning i Ratos driver optimism
05.11.2020

Strategivändning i Ratos driver optimism

Martin Lindqvist och Jonas Skilje förvaltar den europeiska mikrobolagsfonden PriorNilsson Evolve. Denna vecka har vi frågat ut dem om det nya innehavet Ratos för att få höra deras syn på bolaget.

Vi ser att ett av era nya innehav i fonden är Ratos. Vad har ni för tankar kring det bolaget?

-Ja, det stämmer. Vi byggde upp en position i Ratos inför deras Q3-rapport som vi hade positiva förväntningar på. Ratos är ju ett välkänt bolag för de flesta som följer svenska börsen och det har inte undgått någon att aktien kraftigt underpresterat börsen senaste åren, även om vi justerar för utdelningar. En förklaring till Ratos historiska utveckling kan man sammanfatta som att de har vänt på den gamla börsdevisen ”cut your losses and let your winners run”. Man har sålt bolagen som har gått bra och behållit de med problem.

Vi tycker dock att detta ligger i bolagets förflutna och Ratos har under de senaste åren valt att avyttra eller lägga ner dotterbolag som underpresterar, t.ex. Jøtul och GS-hydro. Det finns fortfarande bolag i portföljen att jobba med och vi förväntar oss fler avyttringar under de kommande åren, men även fler förärv. Vi ser dock att bolagen i portföljen är inne i en positiv trend, ser man på Q3-rapporten var den klart bättre än förväntat och likaså Q2-rapporten dessförinnan. Det är andra starka kvartalet i rad.

PriorNilsson Ratos

Jonas Skilje och Martin Lindqvist

Sedan en tid ser vi även en vändning i bolagets strategi och inriktning. 2019 började man prata om ett nytt Ratos som inte längre ska fungera som ett noterat private equity-bolag utan snarare som en förvärvsdriven företagsgrupp - alltså vad man brukar kalla serieförvärvare eller compounder. Detta innebär mindre centralstyrning och mer fokus på att hitta relevanta förvärv att addera inom sina områden.

Den här transformationen möjliggörs ytterligare genom att man nu har sålt av innehavet i Bisnode, och efter det har man en nettokassa kombinerat med att man signalerar en förvärvsstrategi.

Kommentarer om bolagen som ingår i Ratos bolagsgrupp för stunden?

- Vi tycker att det är en väldigt fin kombination av bolag. De delar ju själva upp dem i tre områden “Construction & Services”, “Consumer & Technology” samt “Industry”.

Och om vi börjar med “Construction & Services” som utgör ungefär halva omsättningen så har de framför allt ventilationsbolaget Airteam som växer mycket snabbt och med stigande marginaler. De har en mycket fin exponering mot den heta HVAC-marknaden. Tillväxten inom HVAC drivs framför allt av efterfrågan på energieffektivitet och nybyggnation. Vi tror att Airteam genom organisk tillväxt i kombination med tilläggsförvärv har en mycket fin resa framför sig.      Ställ frågor till förvaltarna om Ratos - Maila staff@stockpicker.se 

Inom affärsområdet “Consumer & Technology” ingår Plantagen, Kvdbil och Oase Outdoors sedan Bisnode avyttrats. Oase Outdoors som säljer friluftsutrustning har haft väldigt fin utveckling under sommaren. När hemester varit en exceptionellt stark trend växer bolaget sin omsättning med 32% jämfört med motsvarande kvartal 2019. Hemmatemat har även lyft Plantagens omsättning senaste kvartalen (+11% i Q3 och +25% i Q2). Här är det många som väljer att avfärda tillväxten som engångsföreteelser men vi tror att vi ska förvänta oss mer långsiktiga förändringar i våra resvanor.

Inom segmentet “Industry” är det framför allt kärnmaterialbolaget Diab som är attraktivt. De växer 21% organiskt i Q3 och har en fin exponering mot vindkraft där de tillverkar vingar. Detta är ett segment som förväntas växa med tvåsiffrig tillväxt under kommande år.

Hur var Q3-rapporten? Vad bör man ta med sig från den?

- Förutom att lönsamheten och den organiska omsättningen växer i Ratos är det historien om bolaget som är intressant. VD:n trycker fortsatt på för att försöka beskriva det nya Ratos som alltmer lämnar investmentbolags-Ratos bakom sig. Förändringar i dotterbolagens management och starkt momentum de senaste kvartalen gör det intressant att vara med på resan som vi bedömer som både trovärdig men samtidigt också underskattad av marknaden.

Vilka triggers ser ni?

- I takt med att Ratos fortsätter kommunicera sin förändrade inriktning tror vi att bolaget kommer sluta värderas som ett investmentbolag och på sikt att betraktas som en serieförvärvare. Vi anser dock att bolaget har en del kvar att bevisa när det kommer till att staka ut exakt vilka affärsområden som kommer att ingå i portföljen. En viktig trigger blir därför vilka förvärv de kan hitta men vi är optimistiska och tror de kan hitta rätt förvärvsobjekt. Aktuell värdering om ca 8x EV/EBITA gör om inte annat nedsidan begränsad.

Utöver detta finns det fortfarande vissa dotterbolag som med fördel skulle kunna avyttras för att ytterligare renodla de mest attraktiva exponeringarna. De värderas väldigt lågt av aktiemarknaden och skulle kunna skapa mycket aktieägarvärde om de kunde omsättas till kassa och framtida förvärv i stället. Ett sådant exempel är förvärvet Aibel som skrivits ned kraftigt och där vi tror att en avyttring skulle tas emot mycket positivt av aktiemarknaden.

Vi hoppas även på att Ratos kan fortsätta visa upp operationella förbättringar i portföljbolagen och höja marginalerna.

Om PriorNilsson Evolve
Förvaltare är Martin Lindqvist och Jonas Skilje. En dagligt handlad, europeisk mikrobolagsfond. Tillväxtinriktning med kvalitetsbolag i fokus. Fonden startades 2020-06-01.

Läs mer om fonden här

Köp fonden hos Avanza

Köp fonden hos Nordnet


Denna artikel är information från Stockpickers kund. Artikeln ska tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Martin Lindqvist och Jonas Skilje förvaltar fonden PriorNilsson Evolve som är aktieägare i Ratos AB.

Stäng×
Relaterade ämnen
Stockpicker intervjuar - Raytelligence
04.11.2020

Stockpicker intervjuar - Raytelligence

Raytelligence affärsidé är att erbjuda produkter och tjänster för övervakning av vitalparametrar, det vill säga andning, hjärtfrekvens och rörelsemönster samt position, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi. Denna teknologi är basen för bolagets utvecklade produkt, sensorsystemet EaZense™.

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund.

– Jag heter Klas Arvidson och är VD på Raytelligence. Jag är entreprenör och har arbetat med att driva bolag inom E-hälsa och Life Science i över 20 år, även många år internationellt. Cambio Healthcare Systems, FRISQ, iZafe är några exempel på bolag jag varit med och byggt upp.

klasse

Klas Arvidson, VD

Kan du beskriva Raytelligence och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

– Vi erbjuder radartekniklösningar som gör att medarbetare i sjukvården kan avläsa vitalparametrar, såsom andning, puls och hjärtfrekvens på distans. Denna teknologi är basen för det molnbaserade sensorsystemet EaZense™. Vi har nu efter en lång utvecklingsperiod lanserat plattformen EaZense med två produkter, EaZense-Motion och EaZense-Presence, som är båda medicinsktekniskt certifierade som klass 1 produkter.

EaZense™ samlar in data om patienten, vilket både möjliggör övervakning av vitalparametrar och gör att vårdpersonalen kan se tidiga tecken på exempelvis hjärtrytmrubbningar eller demens. Det innebär att de kan sätta in insatser i rätt tid. Vi förebygger lidande hos patienten och hjälper sjukvården att spara pengar. Ett minskat besök per dygn hos en brukare i hemtjänsten sparar upp emot 14–28 000 kr per månad. Därmed kan vi vara med och lösa den globala sjukvårdens stora utmaning, att få resurserna att räcka till, trots ökade kostnader.

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

– Vi arbetar ganska agilt med den frågan beroende på vilken marknad vi vänder oss till. För vård & omsorg har vi valt att i första hand arbete med partners. Oftast bolag som redan har ett erbjudande till målgruppen och som vill ha vår teknik i sitt ekosystem. Vi har dock i vissa fall direktkontakt med regioner och kommuner och då erbjuder vi i första hand vår produkt som en tjänst kopplat till ett abonnemang.

Hur har Er verksamhet påverkats av COVID-19?

– Efterfrågan har ökat, allt fler delar av hälso-och sjukvården upptäcker fördelarna med vårt system. Vi har en lösning som kan göra verklig skillnad vid den här typen av pandemier eftersom den möjliggör övervakning av vitalparametrar utan att vårdpersonalen behöver träffa patienten fysiskt. En styrka är att plattformen är mångsidig och kan användas i all form av sjukvård och omsorg, från hemtjänst till sjukhusvård. Vi noterar även ett ökat intresse från kriminalvården.

raysMycket har hänt sedan senast vi träffade dig i maj i år. EaZense har registrerats som medicinteknisk produkt klass 1, Ni har erhållit en intressant order från ett bolag i Holland och Ni har tecknat ett LOI med en återförsäljare i USA. Berätta mer!

– Under början av hösten har vi påbörjat processen för medicinteknisk certifiering klass 2 av EaZense. När den är klar, förmodligen under andra kvartalet år 2021, lanserar vi ytterligare funktionalitet i vår plattform och produkten kan exempelvis användas i sjukhusmiljöer. Första leveranserna av plattformen EaZense har nu skett till återförsäljare och samarbetspartners i Nederländerna, Finland, USA och Sverige. Vi är även delaktiga i ett Vinnovaprojekt där vi i samverkan med bland annat Chalmers ska utveckla en tillämpning av vårt system som gör det möjligt att överblicka en patients hälsostatus redan när ambulansen är på väg ut till exempelvis en olycksplats. Den globala potentialen i en sådan tillämpning är stor, inte minst i form av minskat lidande och minskade kostnader.

I september beställde det nederländska bolaget Croonwolter & Dros sensorsystemet EaZense för utvärdering. Bolaget har flera affärsområden inom vitt skilda marknadssegment vilket vi ser som strategisk viktigt då Croonwolter & Dros är ett relativt stort bolag med brett kundunderlag globalt, och vi bedömer potentialen som stor.

Vi har även tecknat ett LOI med XCube Communication som är ett bolag specialiserat på sensorlösningar och större projekt med bas i New Hampshire i USA, avseende distribution och marknadsföring av plattformen EaZense i USA och Kanada. Detta är ett led i vår satsning internationellt och bolaget passar mycket väl in i de krav vi ställer på våra partners.

Ni genomför just nu en nyemission där Ni tar in ca 26,3 MSEK. Vad skall Ni använda emissionslikviden till?

– Syftet med företrädesemissionen är att positionera Raytelligence som en ledande leverantör av beröringsfri mätning av vitalparametrar internationellt. Därmed kommer majoriteten av emissionslikviden användas till internationell försäljnings- och marknadsföringsexpansion i Europa (utanför Norden), USA och Kanada. Resterande delen, ca 50 procent av emissionslikviden, kommer att användas för produktutveckling, kvalitetssäkring samt för produktion och distribution.

Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från denna?

– Främst är det tillsyn av patienter och brukare med kamera som skulle kunna vara våra konkurrenter. Vi tycker dock att vi gjort den tekniken irrelevant eftersom vår lösning kan tillföra så mycket mer och spara mycket mer tid, pengar och lidande. Vår lösning är inte integritetskränkande och man slipper ha någon som sitter och analysera bilder vilket är resurskrävande.

Hur stor är Er potentiella marknad?

– Globalt är den enorm. Vår målgrupp är företag som tillhandahåller e-hälsolösningar till vårdgivare över hela världen. Marknaden är således den globala ”eHealth” marknaden som tampas med en ökad efterfrågan på äldrevård, vilket resulterar i en ökad efterfrågan på högkvalitativ, men samtidigt kostnadseffektiv vård för ett växande antal människor. Den globala marknaden för endast mHealth-enheter (mobila enheter inom hälsoområdet) förväntas växa från USD 17 miljarder år 2020 till USD 42 miljarder år 2023.

Om vi tittar specifikt på vård & omsorg globalt sett så är det ca 3–5 procent av befolkningen som har behov av hemtjänst och vårdboende eller motsvarande. I Sverige skulle det betyda att om 10 procent av de som har hemtjänst och vårdboende skulle använda vår lösning skulle vi ha ca 31 200 användare. Detta skulle ge oss intäkter i Sverige på knappt 40 MSEK/år bara för nattillsyn.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Raytelligence?

– Vi har i fem års tid utvecklat vår tekniska plattform och står nu i startblocken till en intensiv global kommersialiseringsfas. Vi har lagt vår tunga teknikutvecklingsfas bakom oss och bygger nu upp en global återförsäljarorganisation i USA, Europa och Asien. Vi står starka med vår AI-plattform och vi är hittills ensamma om att erbjuda den här typen av lösning som verkligen utgör en central pusselbit i framtidens sjukvård.

Avslutningsvis om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser Raytelligence ut då?

– Om fem år är vi fortfarande ett innovativt techbolag med en bred produktflora på en global marknad. Sannolikt har vi stort fokus på AI med skiftande teknik som stöd för våra lösningar där algoritmer med signaler från rörelsemönster har potential att i ett tidigt läge prediktera exempelvis begynnande demens. Vi kommer alltid ha individens bästa i fokus när vi utvecklar våra lösningar och vi kommer att vara stolta över att vi gjort livet bättre för miljontals människor.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 29 oktober - 12 november 2020.

Teckningskurs: 7,20 SEK per unit, dvs. 3,60 SEK per aktie. TO1 vederlagsfri.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden: Ca 26,3 MSEK, dvs 100% av emissionen.

Teckningstid: 29 oktober - 12 november 2020.

Handel med uniträtter: 29 oktober - 10 november 2020.

Handelsplats: NGM Nordic SME.

Preliminärt datum för offentliggörande av utfall: 17 november.

Erbjudandets storlek: 3 651 228 units vilket motsvarar ca 26,3 MSEK.


Dokument och filer

Erbjudandesida

Teaser

Prospekt

Anmälningssedel

Videopresentation

EaZense video

Hemsida

 

Stäng×
Relaterade ämnen
Stockpicker intervjuar – Axilium Capital AB
03.11.2020

Stockpicker intervjuar – Axilium Capital AB

Axilium Capital AB investerar i nystartade, onoterade företag som har innovativa affärsidéer och stor tillväxtpotential.

Beskriv kort Axilium Capital AB för Stockpickers läsare.

– Vi investerar i nystartade, onoterade företag som har innovativa affärsidéer och stor tillväxtpotential. Citerar gärna Jim Collins bok, främst för titeln: ”Hur vanliga företag tar språnget till mästarklass”. Många bolag som vi träffar har en bra idé som löser ett stort problem i samhället. Med rätt människor och kompetens tillsammans med tillräcklig finansiering, kan dessa bolag blomma ut och bli ledande inom sitt område.

arash

Arash Jamali, COO och medgrundare på Axilium Capital AB

Vi försöker identifiera bolag med rätt förutsättningar, där vi tillsammans med grundare, ledning och styrelsen, kan vara en del i förändringsarbetet mot ett bolag i världsklass!

Som medlem i vårt nätverk ges möjligheten att investera i samma bolag som Axilium investerat i. Du väljer själv att investera när en investeringsmöjlighet som lockar dig presenteras.

Att följa Axilium och ingå i det slutna nätverket är enkelt och självklart helt utan förpliktelser eller kostnad – Du beslutar själv när och om du vill investera.

Vad har hänt hos Axilium Capital sedan förra utskicket till Stockpickers följare? 

– Det är minst sagt ovanliga tider vi befinner oss i just nu. Inte nog med att vi fått uppleva en pandemi, utan vi har dessutom fått vara med om ett stort socialt experiment. Vissa länder har valt att stänga sina gränser och många har varit ”fängslade” hemma, och inte fått träffa sina vänner och anhöriga. Vardagsrutiner har varit i gungning, och saker vi tagit förgivet är plötsligt ett minne blott.

Världsekonomin ångade på bra fram tills mars 2020 när Covid-19 slog ned som en blixt från klar himmel. Vissa ekonomer säger att det ändå var dags för en nedgång och att vi endast behövde en ursäkt, vilket kanske är åtminstone delvis sant. Pandemin är långt ifrån över men många delar av världsekonomin har redan kommit tillbaka och även om vi är på väg in i en andra våg är det osannolikt att det återigen blir en total nedstängning av industrin. Fördelen med att investera i onoterade tillväxtbolag i dessa tider, är att de är specialbyggda just för att möta de utmaningar och möjligheter som framtiden innehåller. Så vilka bolag ska man investera i? 

Under de senaste 12-18 månaderna har vi valt att fokusera extra mycket på så kallade ”Life Science”-bolag. Ett genomgående makrotema i världen är att förbättra livskvaliteten för sina medborgare. Detta har lett till att investerare, både från privat och offentlig sektor, satsar rekordmycket på dessa områden. Vissa länder, ex Nya Zeeland, har gått så långt som att mäta ”livskvalitetsindex” lika skarpt som BNP.

Vi ser också att det finns goda avkastningsmöjligheter inom sektorn med lägre korrelation mot övriga placeringsområden – alltså att sektorn kan prestera bra även om börsindexet faller.

En växande befolkning tillsammans med ökad förväntad livslängd ger en stark fortsatt efterfrågan – vi blir trots allt sjuka oavsett makroekonomisk status, och behovet av bra vård ökar konstant.

Mer nischat vågar vi även spekulera, genom data och analyser, att förebyggande åtgärder kommer få ett extra stort fokus. Exempelvis reducera risken för komplikationer, infektioner etc. Förebygga vinner alltid över att behandla. En vis kirurg sa en gång att ”all form av kirurgi är ett misslyckande.” – och där håller vi med!

Vår senaste investeringsrunda adresserar just förebyggande åtgärder – och vår analys indikerar att bolagen ligger helt rätt i tiden och kan bidra till signifikant samhällsnytta – och därmed avkastning. För den nyfikne kan man bli medlem och kika mer på våra bolag genom länken nedan.

ANMÄL DIG HÄR

Varför skall man investera i onoterade bolag?

– Bra fråga. Väljer att börja med det långa svaret för att avsluta med det korta.

Onoterade placeringar har länge förunnats professionella investerare, private banking, institutioner och affärsänglar. Samtidigt har vanligt folk fått nöja sig med traditionella placeringar på exempelvis börsen. Denna tillgångsbrist har sedermera, över tid, lett till att avkastningen för småsparare blivit lägre än för professionella aktörer.

Onoterade aktier har, sedan 70-talet, varit en konstant exponering för den välkända ”Yale-modellen”, från Yale University. Procentuell ökning respektive minskning av onoterat sker i symbios med utvecklingen på övriga placeringsfronter. Nu när börsen och guldet ligger högt, räntemarknaden ligger i botten, fastigheter och liknande går på knäna, så står onoterat plötsligt högt på listan.

Summa summarum (det korta svaret): Akronymen ”TINA” (There Is No Alternative) stämmer – men det är en sanning med modifikation. Kan man få tillgång till starka, lovande onoterade innehav i dessa tider, bör man slå till. Den onoterade marknaden står utanför psykologi och värderas oftast efter prestation. Har du ett högpresterande onoterat innehav kan du oftast räkna med uppgång över tid, oavsett hur mycket det blåser på börs-, fastighet-, räntemarknad etc. Är bolaget dessutom väl positionerat mot framtidens efterfrågan, i en bransch som är mindre konjunkturkänslig – finns det en god sannolikhet att du blir nöjd med din investering!

För dem som inte känner till hur ni arbetar, skulle du kunna berätta kort om det?

– För den röda trådens skull börjar jag svara som en förlängning på stycket ovanför.

De flesta finansiella rådgivare, vetare och tyckare avråder till köp av onoterat främst på grund av bristen på insyn och likviditet. Likviditetsbristen hör till den onoterade marknadens natur och är delvis anledningen till att onoterade bolag kan bli en väldigt bra affär. Vad gäller brist på insyn däremot är något som går att motverka med rätt kompetens och finansiell kraft. Oftast får man förlita sig på att bolaget drivs effektivt, och att man som småsparare inte förbises med information efter att investeringen genomförts. Dessa fallgropar vill jag börja med att dissekera utifrån HUR vi arbetar.  

Vi sonderar och analyserar marknaden och investerar därefter eget kapital i bolag som genomgått våra strikta kvalificeringskrav. Efter en kvalitetsgranskning från insidan, som ägare, erbjuder vi medlemmarna i vårt nätverk att investera i samma bolag.

Vi kräver i samband med en investering alltid informationsrättigheter för att löpande kunna följa bolagets utveckling i detalj. Vi tar också ofta plats i styrelsen som ledamot eller adjungerande där vi bidrar med vår kompetens för att skapa värde och framgång i bolaget.

Axilium har den kunskap, kompetens och engagemang som entreprenören söker. Vi ser till att göra vårt yttersta för att bolaget ska nå sin maximala potential och att aktieägarna ska kunna få så bra avkastning som möjligt. Vår investering består därmed av mer än bara kapital, vilket gör oss till en ’preferred investor’ på marknaden.

En investerare hos Axilium kan därför ALLTID räkna med löpande uppdateringar direkt från insidan. Alla större nyheter meddelar vi omedelbart, oftast via direkt kontakt mellan kontaktperson och investerare över telefon, eller via e-post. Kanske viktigast av allt är dock att Axilium har en konstant och direkt kontakt med bolagen och bevakar därmed våra egna och medlemmarnas intressen i realtid. Axilium har därmed full insyn i alla innehav.

AXCMedical

Bra svar! Har ni några nya projekt på gång nu för den intresserade?

– Tackar! Vi lanserade nyligen faktiskt vår största paketering någonsin. Med största menar jag antalet bolag som ingår i investeringen. Normalfallet ger en investering hos oss innehav i två (2) onoterade bolag. I denna lansering ingår hela fem (5) bolag, alla inom Life Science-sektorn. Otroligt intressanta bolag, där samtliga kan bli världsledande inom sina respektive områden.

Bli medlem

Vart vänder man sig om man vill investera?

– Först måste man ansluta sig till vårt nätverk. Medlemskapet är självklart helt utan förpliktelser, kostnader eller investeringskrav. På Axilium får du en personlig kontaktperson som kontinuerligt uppdaterar om utvecklingen i genomförda investeringar, samt för att svara på frågor kring tex material och information som presenteras. 


Klicka på knappen nedan för att fylla i dina uppgifter så är du ett steg närmare en spännande investeringsvärld tillsammans med likasinnade som vill bidra till en bättre morgondag.

Bli medlem

 

Stäng×
Relaterade ämnen
Frågestund med prisat fondbolag
29.10.2020

Frågestund med prisat fondbolag

Martin Lindqvist och Jonas Skilje svarar på frågor från Stockpickers läsare. Fokus ligger på Hexatronic, ett av innehaven i den fond som de förvaltar.

För en vecka sedan lyfte förvaltarna för PriorNilsson Evolve fram Hexatronic som ett av fondens spännande investeringscase. Här kan du läsa den intervjun. Nu är det dags för förvaltarna Martin Lindqvist och Jonas Skilje att svara på några av de frågor som Stockpickers läsare skickade in.

Ebita-resultatet ska preliminärt öka med 25–33 procent till 59–64 Mkr i tredje kvartalet, vilket innebär en marginal om 11–12 procent. Företagets marginalmål är samtidigt 10 procent. Bedömer ni att bolaget långsiktigt har potential att fortsätta överträffa marginalmålet, och finns det därmed en chans att marginalmålet höjs?

- En marginalexpansion ingår inte i vårt grundscenario. Vi väljer i stället att titta på omsättningstillväxten som den stora vinstdrivaren i Hexatronic. Att de lyckas överträffa marginalmålet i Q3 tror vi kan bero på engångseffekter och kostnadsbesparingar som nog inte är förenliga med den tillväxt av omsättningen som vi förväntar oss över längre tid.

Det ska dock såklart inte uteslutas att marginalmålet kan komma att höjas. I ett scenario av oväntat hög efterfrågan på fiberoptik skulle bolag som Hexatronic kunna höja sina priser gentemot telekomoperatörerna och därmed höja sin bruttomarginal.

Finns det något uttalat mål från Hexatronic att växa genom förvärv?

- Så är det absolut. Bolagets tillväxtmål är baserade på en kombination av organisk och förvärvsdriven expansion. Det ser vi som en rimlig strategi med tanke på att de vill växa snabbt och utanför Sverige där de haft sitt säte.

Att förvärva sig in på marknader är ett inte minst mycket tidseffektivt sätt att nå nya kunder i nya geografier. Det har också historiskt visat sig vara en snabb väg in i exempelvis Nordamerika, Tyskland och Storbritannien.

Ett problem i de marknader de ger sig in i är bristen på kompetenta installatörer som faktiskt kan rulla ut fiberoptiken. Exempelvis sa bolaget att det saknades 20 000 installatörer i Tyskland samt 10 000 installatörer i Storbritannien. Detta har lett till att man investerar i expansion genom att förvärva utbildningsföretag, där man ser ett starkt behov utöver själva fiberoptiklösningen. Sen är givetvis installatörerna också en förutsättning för att kunna driva omsättningen från själva kabelaffären.

 Läs mer om PriorNilsson Evolve här

Försäljningen ökade med 13 procent i tredje kvartalet medan den organiska tillväxten i orderstocken i samma kvartal ”bara” var 6 procent. Ser ni en risk att begränsningar i möjligheter till kundmöten kan försena större affärer på bolagets tillväxtmarknader? Vad tror ni om fjärde kvartalet med tanke på detta?

-Vi ser en risk för detta. Samtidigt kommunicerar bolaget i samband med Q3 att de negativa effekterna av coronapandemin fortsätter att minska detta kvartal. Det bedömer vi som att riskerna för utebliven försäljning framgent minskar. Vad vi har en väldigt stark tilltro till är emellertid den underliggande marknadstillväxten.

Behovet av fiberoptik ökar, och försvinner inte med tiden. Den typen av restriktioner och pandemieffekter som hindrar möten och tvingar projekt att skjutas upp borde drabba alla aktörer i branschen likvärdigt. Det betyder att den underliggande orderstocken växer till sig genom ett uppdämt behov.

Ni nämner 5G-nätets effekter på försäljningen av fiberoptik som en positiv möjlighet för Hexatronic. Kan ni utveckla det ytterligare?

- Först och främst så kan man konstatera att det finns en motsättning här. 5G är en trådlös kommunikation och det gör att ett hushåll eller ett företag inte behöver dra fiber hela vägen fram, det som kallas FTTH (fiber to the home). I stället går uppkopplingen via en 5G-mast. Men det som är intressant i Hexatronics fall är att det fortfarande behövs en kabelanslutning till 5G-masten. Och inte bara det, för att masten ska kunna kommunicera med full kapacitet räcker det inte med en lösning bestående av kopparkabel. Fiber klarar av mycket högre hastigheter och kan därmed möjliggöra den ökade datamängden som 5G innebär.

Vidare menar Hexatronic att för att nå full kapacitet genom 5G behöver masterna vara placerade så nära kunderna som möjligt. Det innebär att även där det redan finns fibernät kommer detta behöva utvidgas och bli mer finmaskigt för att kunna förse masterna. 

Sammanfattningsvis ser bolaget positivt på skiftet till 5G, och menar att nettobehovet av fiberkabel kommer att öka. Det vill säga det man förlorar på att färre hushåll väljer FTTH kommer man mer än tjäna in på att 5G fordrar fiberlösningar. Det kommer bli väldigt intressant att följa utvecklingen. Man började prata om 5G som en positiv potentiell drivkraft redan 2016 men det är någonting som fortfarande ligger framför dem.

Om PriorNilsson Evolve

Förvaltare är Martin Lindqvist och Jonas Skilje. En dagligt handlad, europeisk mikrobolagsfond. Tillväxtinriktning med kvalitetsbolag i fokus. Fonden startades 2020-06-01.


 Läs mer om fonden här


Denna artikel är information från Stockpickers kund. Artikeln ska tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Martin Lindqvist och Jonas Skilje förvaltar fonden PriorNilsson Evolve som är aktieägare i Hexatronic Group AB.

PriorNilsson Evolve
Stäng×
22.10.2020
Nystartad fond ser dolda värden i Hexatronic

Nystartad fond ser dolda värden i Hexatronic

Martin Lindqvist och Jonas Skilje förvaltar den europeiska mikrobolagsfonden PriorNilsson Evolve.

Om vi börjar med caset, vad är det ni ser i Hexatronic?

Hexatronic är ett bolag som vi följt under en längre tid. De levererar en rad produkter och tjänster kopplade till optisk fiberteknik. Kortfattat har de en koncentrerad exponering mot utrullningen av fibernät i de marknader där de är aktiva. Vi tror starkt på en fortsatt expansiva bredbandsinvesteringar i fiber för lång tid framöver. Särskilt  intressanta marknader är Nordamerika, Storbritannien och Tyskland där Hexatronic satsar hårt. Vi tror det är en lyckad strategi eftersom bägge dessa länder ligger långt ned i listan över länder med fiberpenetration. Det ligger fortfarande enormt mycket kopparkabel i dessa marknader som är på väg att bytas ut.

Vad tror ni inför Q3-rapporten och framöver?

Bolaget kom med en omvänd vinstvarning i förra veckan. Det som var väldigt glädjande var att man äntligen såg den omsättningstillväxt man hade kunnat förvänta sig. Man gav preliminära tillväxtsiffror på 13% topline-tillväxt. Justerat för negativa coronaeffekter om cirka 20-30 miljoner SEK skulle tillväxten ha varit ytterligare några procentenheter högre.Har du frågor/kommentarer till förvaltarna? Maila staff@stockpicker.se

Att man växer EBITA med 25-33% tror vi kan vara av mer one-off-effekt. Pandemin har gjort att man åkt på färre mässor, resor, vidtagit kostnadsbesparingar och liknande som stärker marginalerna. Så, vi tror att Q3 kommer att vara ett starkt tecken i rätt riktning. Det är på denna nivå vi ska förvänta oss att detta bolag levererar framöver. De har alla förutsättningar: en god närvaro på intressanta marknader, en stark underliggande fibertrend och har äntligen börjat visa rejält momentum i omsättningen. Intressant nog har den omvända vinstvarningen inte alls tolkats vidare positivt aktiemarknaden. Det tror vi var en kraftig underreaktion på positiva nyheter. Aktiekursen är kvar på samma nivåer som innan krisen.

Finns det några triggers i närtid som ni tycker är intressanta?

Det är ingen överdrift att säga att Corona-pandemin har ökat behovet världen över för digitala kommunikationslösningar av hög kvalitet. Digitaliseringen förväntas skrida fram väldigt snabbt i och med denna pandemi, och då behövs det helt enkelt infrastruktur på plats som möjliggör denna utveckling. Vi ser två trender som ökar behovet av bredbandstjänster, det är dels ökat konsumtion av strömmande video men även ökad andel distansarbete. Vi ser att Corona förstärker dessa trender ytterligare och driver på en accederad bredbandsutbyggnad internationellt.

Sen har vi det här med 5G som börjar ta fart. Vad många missar är att även om 5G är en mobil bredbandslösning som ersätter fiber i hemmet så behövs det fiberoptik fram till 5G-antennerna. Och det behövs väldigt många antenner i utbyggnaden av 5G-nätet. Bolaget själva säger att det behövs ungefär 10 gånger så mycket fiber som för 4G-nätet. Vi har läst analyser som menar att det rentav kan uppstå brist på fiberkabel och fiberrelaterad utrustning inför förestående generationsskifte. Vi ser definitivt 5G som en tillväxtmöjlighet för Hexatronic snarare än ett hot.

Tycker ni att bolagets ledning verkar hantera den geografiska spridningen på ett bra sätt?

Bolaget själva är givetvis inte omedvetna om detta utan har under en tid väldigt tydligt fokuserat sin expansion mot andra marknader än norden som var tillväxtfokus för omkring sex år sedan. Sedan dess har en rad satsningar mot nya marknader ägt rum, och allt har inte riktigt gått så bra som man kanske hade önskat eller förväntat sig. Tillväxten borde vara högre och vi menar att man inte lyckats leverera den omsättningstillväxt i takt med marknadens underliggande tillväxt inom många geografier.

Är det något ni tycker aktiemarknaden missar i Hexatronic?

Om det är något marknaden varit oroade över så är det bolagets exponering mot Sverige, eftersom Sverige är en hyfsat väl penetrerad marknad där tillväxttakten för fiberoptik mattats av. I Sverige hade 88% av hushållen fibertäckning redan 2018 enligt Post- och telestyrelsen. Men Sverige utgör numera bara runt 30% av Hexatronics omsättning. Resten av omsättningen kommer från marknader som har betydligt lägre täckning och där vi förväntar oss att bolaget ska kunna växa sin omsättning betydligt snabbare. Oron för Sverige-exponeringen tycker vi är mindre och mindre befogad, även om vi såklart också vill se ett fortsatt minskat beroende av Sverige.

Om PriorNilsson Evolve
Förvaltare är Martin Lindqvist och Jonas Skilje. En dagligt handlad, europeisk mikrobolagsfond. Tillväxtinriktning med kvalitetsbolag i fokus. Fonden startades 2020-06-01.

Kommentarer eller frågor till förvaltarna? Maila staff@stockpicker.se

Läs mer om fonden här

Köp fonden hos Avanza

Köp fonden hos Nordnet


Denna artikel är information från Stockpickers kund. Artikeln ska tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Martin Lindqvist och Jonas Skilje förvaltar fonden PriorNilsson Evolve som är aktieägare i Hexatronic Group AB.

Stäng×

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början