En grön revolution i energisektorn med svenska vinnare
08.07.2024

En grön revolution i energisektorn med svenska vinnare

Sverige är på väg att ta en ledande roll i den globala omställningen mot hållbara energikällor, och vätgas är en central komponent i denna strategi. Med omfattande satsningar på forskning, utveckling och implementering av vätgasteknologi positionerar Sverige sig som en nyckelaktör på den internationella scenen.

Den globala vätgasmarknaden har upplevt en explosionsartad tillväxt de senaste åren, med betydande investeringar från både offentliga och privata aktörer. Enligt Hydrogen Council planeras investeringar på över 570 miljarder dollar i vätgasrelaterade projekt fram till 2030 och svenska företag kan få en nyckelroll.

Industriella tillämpningar i Sverige

Vätgas spelar en viktig roll i omställningen av tunga industrier som stål- och kemikalieproduktion. Svensk industri, med företag som SSAB, LKAB och Vattenfall i spetsen, utvecklar nya metoder tillsammans inom HYBRIT-projektet för att använda vätgas i stället för kol i stålproduktion, vilket drastiskt minskar koldioxidutsläppen. Det samma gäller för H2 Green Steel, som ska producera stål med en nästintill fossilfri process med hjälp av vätgas. Dessa initiativ är banbrytande exempel på hur vätgas kan transformera energikrävande industrier och samtidigt bevara deras konkurrenskraft.

Nyligen har även Vattenfall lämnat in en ansökan till Jokkmokks kommun för att undersöka möjligheterna för att etablera en vätgasfabrik i Porsi. Platsen är en av flera möjliga alternativ för produktion av fossilfri vätgas.

Samtidigt utvecklar Volvo Lastvagnar lastbilar med förbränningsmotorer som drivs med vätgas. Vägtester är planerade till 2026 och en kommersiell lansering till slutet av detta decennium.

Initiativen visar att svenska bolag är fast beslutna att leda den gröna omställningen genom att integrera vätgas i det svenska energisystemet och sina industrier.

Framgång demonstrerar behovet

Svenska Insplorion, som utvecklar avancerade vätgassensorer, har tagit stora steg mot kommersialisering och har förutsättningar att bli en viktig aktör inom flera segment på vätgasmarknaden. Bara ett drygt år efter att verksamheten fokuserades på vätgasdetektion har Insplorion vunnit fyra kommersiella avtal inom flera sektorer. Framgången demonstrerar behovet av Insplorions sensorteknik för att vätgasmarknaden ska kunna vara en del i den pågående energiomställningen, då sensorerna bidrar till ökad säkerhet och effektivitet.

Avtalen är gjorda med partners inom den marina sektorn, flygindustrin och kemisk produktion och omfattar utvecklingsarbete, tester och leverans av prototyper, vilket är ett viktigt steg mot fullskalig kommersialisering.

Insplorions framsteg är ett tydligt exempel på hur innovativ teknik kan bidra till den gröna omställningen och möta behovet av säkerhet och effektivitet inom vätgasindustrin. Deras högteknologiska sensorer, utvecklade med avancerad optisk Nano Plasmonic Sensing (NPS)-teknik, möjliggör snabb detektion av läckor och säker hantering inom vätgasindustrin, vilket kan göra Insplorion till en viktig aktör inom flera vätgasområden.

Exponering mot hela vätgasindustrin

Svenska bolag är på god väg att positionera sig i framkant inom vätgasteknologi och hållbar energi. Insplorion, vars aktie är listad på Nasdaq First North, ger exponering mot en mängd områden inom vätgas, då deras teknik kan appliceras i princip överallt där vätgas finns såsom vid produktion, lagring, transport och vid användning i slutapplikationer.

Insplorion är nu i en kommersialiseringsfas som bland annat innebär att ATEX-certifiera deras vätgassensor. Certifieringen baseras på ett EU-direktiv och innebär att produkten är lämplig för användning i en potentiellt explosiv miljö. Deras ATEX-certifierade vätgassensor för läckagedetektion planeras att lanseras under Q1 2025, vilket blir övergången från utvecklingsbolag till produktbolag. Inför lanseringen intensifieras arbetet med att välja distributörer och partners, vilket innebär en mycket spännande höst för Insplorion.

Stäng×
Relaterade ämnen
Upprekyl i Surgical Science Sweden
05.07.2024

Upprekyl i Surgical Science Sweden

Stockholmsbörsen noterades högre större delen av fredagen, men vände ned de sista timmarna.

OMXS30-index sjönk 0,6 procent medan OMXSPI minskade 0,2 procent. Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) ökade med 0,1 procent i maj jämfört med april, enligt en preliminär så kallad BNP-indikator från SCB. Analytiker hade i genomsnitt räknat med en tillväxt på 0,4 procent i maj jämfört med månaden före. I april krympte svensk BNP med 0,7 procent jämfört med månaden före. Tele2 har fått en säljrekommendation från Berenberg samtidigt som riktkursen höjts till 93 (86). B-aktien föll 1,5 procent till 102,50 kronor.

Danska myndigheter väcker åtal mot Nordea efter misstänkta penningtvättsbrott i Danmark 2015. Under 2019 gjorde Nordea en reservering på omkring 1 miljard kronor för penningtvättsrelaterade ärenden. Aktien minskade 2 procent. Clas Ohlson rapporterade en organisk försäljningstillväxt om 6 procent för juni, vilket var under konsensus förväntningar på 8,7 procent. Regionalt utvecklades Sverige starkaste (+11 procent) följt av Norge (+3 procent) och Finland (0 procent). Aktien såldes ned 9,2 procent. Carnegie höjer sin rekommendation för Alleima till Köp (Behåll). Riktkursen justeras upp till 85 från 70 kronor. Vid Carnegies riktkurs skulle aktien handlas till en EV/EBIT-multipel på 9,5, vilket är i linje med jämförbara bolag inom varje affärsdivision. Carnegie anser att Alleima har visat sig ha en mer motståndskraftig affärsmodell jämfört med historiskt. Aktien klättrade 2,5 procent till 77,30 kronor.

Fabeges förvaltningsresultat för andra kvartalet uppgick till 331 miljoner kronor, vilket var i linje med marknadens förväntningar. Hyresintäkterna föll med 11 procent jämfört med i fjol, men var något över konsensus. Negativt var att nettouthyrningen fortsatte vara negativ. Bolagen vill ha centrala belägna kontor med flexibel yta. Samtidigt lockar ytterområden allt mindre. Det sade Stefan Dahlbo, vd på fastighetsbolaget Fabege. Aktien steg 1,7 procent.

Catenas rapport var i linje med förväntningarna med ett marginellt högre driftsöverskott och förvaltningsresultat än väntat. SEB höjer riktkursen för Catena till 625 kronor (622), upprepar köp. Vid stängning noterades Catenas aktie 1,7 procent högre. Fastator och dess dotterbolag Point Properties har nått frivilliga refinansieringsuppgörelser med större innehavare av befintliga obligationer. Som en följd av detta avser man att initiera skriftliga förfaranden under de befintliga lånen. Aktien förbättrades 3,7 procent. Medicinteknikbolaget Surgical Science, som haft en svag kursutveckling i år, rekylerade upp 5,1 procent.

It-återförsäljaren Dustin rapporterade tidigare i veckan ett svagt tredje kvartal drivet av en låg marginal, samtidigt som bolaget levererade en stabil försäljningstillväxt över Carnegies förväntningar. Investmentbanken höjer rekommendationen för Dustin till Köp (Behåll) med riktkurs 13 kronor (14). Givet att Dustins aktie har rasat omkring 20 procent de senaste månaderna ser Carnegie nu ett bra risk/reward-case i bolaget. Aktien rekylerade upp 5,6 procent till 11,70 kronor. Ovzons satellit Ovzon 3 är efter några veckors tester i omloppsbana nu redo för kommersiell service och den första leveransen av SATCOM-tjänsten kommer att ske till den franska statliga organisationen GIGN. Det framgår av ett pressmeddelande. Aktien ställdes upp 24 procent. Fingerprint Cards och Precise Biometrics avslutade veckan starkt med uppgångar om 11,2 respektive 20,7 procent.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Annons
05.07.2024
Market Buzz – Volvo Cars

Market Buzz – Volvo Cars

SHB tror att Volvo Cars kommer att nå sin volymprognos om mer än 15 tillväxt under 2024 och att elbilar står för 50 procent av försäljningen under 2025. Försäljningen av EX30 går bättre än banken hade förväntat sig, och SHB tror att EX90 kommer att driva försäljningen under det andra halvåret 2024. Vad gäller 2025 är bankens huvudscenario fortfarande att Volvo Cars kommer att presentera sin EX60 vid kapitalmarknadsdagen i september 2024 och inleda produktionen under det andra kvartalet 2025 då bilen delar centraldator och mjukvara med EX90.

SHB förväntar sig att lönsamheten förbättras under 2025 då Polestar inte längre har särskilt stor påverkan på resultatet, andelen elbilar ökar och kostnadsbesparingar genomförts. Volvo Cars aktie är volatil till följd av låg aktiespridning och hittills i år har den stigit med 8 procent, samtidigt som den fallit 21 procent de senaste 12 månaderna. Givet SHB:s prognoser ser banken stor uppsida i aktien. På prognoserna för 2024-2025 handlas aktien till P/E 5,3x respektive 3,9x. SHB upprepar sin kortsiktiga rekommendation Köp och långsiktiga rekommendation Outperform.

Källa: SHB

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
05.07.2024
Small Cap – Kursrally i Isofol Medical

Small Cap – Kursrally i Isofol Medical

Miljöteknikbolaget Triboron skriver i ett pressmeddelande att de har beslutat genomföra en riktad nyemission om drygt 13 miljoner kronor. Dessutom emitteras teckningsoptioner som kan tillföra ytterliga 8,3 miljoner kronor under hösten om dessa utnyttjas fullt ut. Triboron har erhållit bindande teckningsanmälningar avseende hela emissionen. Triboron har det senaste året vuxit starkt, såväl organiskt som genom förvärv, och är nu en koncern med mer än 100 miljoner kronor i intäkter och goda förutsättningar att leverera ett positivt rörelseresultat före avskrivningar för helåret 2024. Bolaget vill säkerställa att utvecklingen fortsätter och emissionen genomförs för att fortsätta omvandlingen av Triboron till en lönsam och växande koncern inom clean tech-området. Aktien lyfte 25,8 procent.

NFO Drives omsättning sjönk till 11 miljoner kronor under det andra kvartalet, jämfört med 13,4 miljoner kronor motsvarande period året innan. Det minskande nettoomsättningen beror enligt bolaget dels på en svag efterfrågan både i Sverige, men även på den viktiga tyska marknaden. Det är inom installations- och jordbrukssektorn som NFO sett en försämring. På kvartalsbasis ökade dock omsättningen och ledningen lyfter fram att omsättningen från andra kvartalet 2023 är ett rekordkvartal. Rörelseresultatet försämrades till -1,4 miljoner kronor (-0,5). För att minimera effekterna av en tuff marknadssituation har NFO Drives gjort vissa kostnadsbesparingar vilka kommer att synas i det tredje kvartalet. Aktien sjönk 2,6 procent.

Forskningsbolaget Isofol Medicals aktie handlades upp som mest över 70 procent. Aktien stängde 36 procent högre till 0,939 kronor. I ett pressmeddelande meddelade bolaget under morgonen att en extern expertkommitté har genomfört en post hoc-analys per protokoll av Agent-studien i fas 3. Analysen uppges visa nya resultat till arfolitixorins fördel. Enligt bolaget stärker det utsikterna för den fortsatta utvecklingen av arfolitixorin. Agent-studien visade övergripande resultat i augusti 2022. Utfallet från detta resultat visade att varken primära eller sekundära mål uppnåddes.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Börsuppgång med Ericsson mot strömmen
04.07.2024

Börsuppgång med Ericsson mot strömmen

Stockholmsbörsen noterades högre på torsdagen med stöd av H&M och Swedbank.

OMXS30-index ökade 0,3 procent medan det bredare OMXSPI lyfte 0,4 procent. Ericsson meddelade igår kväll en icke-kassaflödespåverkande nedskrivning om 11,4 miljarder kronor i det andra kvartalet 2024. Nedskrivningen förklaras huvudsakligen med lägre förväntad tillväxt i Vonages nuvarande produktportfölj. Påverkan på resultatet efter skatt kommer att bli 11,4 miljarder kronor och kommer att rapporteras i segmentet Enterprise. B-aktien handlades ned 1,2 procent. Swedbank och H&M avancerade 1,6 respektive 0,5 procent efter höjda rekommendationer.

Volvo Cars sålde 71 514 bilar globalt i juni, vilket är en ökning med 8 procent jämfört med samma period året innan. Enligt Volvo Cars drevs försäljningsökningen främst av en stark utveckling i Europa och Latinamerika, samt den helt eldrivna lilla SUV:n EX30. Aktien backade 6,2 procent. SHB höjer sina resultatprognoser för skogsindustribolaget Stora Enso på grund av stigande massapriser. Aktien ökade 1,3 procent. Sportboksleverantören Kambis styrelse har beslutat att dra tillbaka sina finansiella mål för 2027. Kambis finansiella mål för 2027 var: intäkter på 2-3x FY2022-nivåer (cirka 330-500 miljoner euro) och ett rörelseresultat på över 150 miljoner euro – att jämföra med ett rörelseresultat om 20 miljoner euro för helåret 2023. Tidigare i veckan meddelade Kambi utnämningen av sin nya vd, Werner Becher. Aktien försvagades 6,5 procent.

Danske Bank tror att Revolution Race kan vara en attraktiv uppköpskandidat. Köprekommendationen och riktkursen 72 kronor upprepas. Enligt analysen är konsumentförtroendet fortsatt lågt och en fortsatt hög kampanjaktivitet på marknaden tyder på att konsumenterna fortfarande söker fynd. Aktien klättrade 1,1 procent och stängde till 44 kronor. Fastighetsbolaget Nivika stärktes 5,5 procent efter att ha rapporterat för sitt tredje kvartal. Hyresintäkter uppgick till 172 miljoner kronor (149) och efter skatt blev resultatet 48 miljoner kronor (16). Kepler har höjt fastighetsbolagen Sagax och Klarabo till Köp (Behåll). Aktierna förbättrades 1,8 respektive 0,2 procent.

AAC Clyde Space har aviserat ett förvärv av Spacemetric, för 16 miljoner kronor initialt. Dessutom kan milstolpebetalningar uppgå till 9 miljoner kronor. Förvärvet utökar AAC Clyde Spaces erbjudande inom så kallad Space Data as a Service. Efter förvärvet har Carnegie inlett bevakning med en köprekommendation. Marknaden ställde upp aktien 2,3 procent. It-konsulten Aixia har fått en betydande order värd 5,1 miljoner kronor från ett globalt telekommunikationsföretag. Denna order, i samarbete med Nvidia, kommer att stödja nästa generations mobilkommunikationsteknologi. Aktien lyfte 2,4 procent. Mönsterkortstillverkaren NCAB köper in sig i den österrikiska marknaden. Tillverkningen som bolaget förvärvar omsätter omkring 35 miljoner årligen. NCAB:s aktie klätrade 1,2 procent.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
04.07.2024
Market Buzz – Lime Technologies och Xvivo Perfusion

Market Buzz – Lime Technologies och Xvivo Perfusion

Lime Technologies kommer att rapportera sitt resultat för andra kvartalet den 12 juli. Kepler förväntar sig en nettoomsättning för andra kvartalet om 173 miljoner kronor, en ökning med 20 procent jämfört med föregående år, varav Kepler antar att 11 procent är organisk tillväxt och 9 procent är relaterat till förvärvet av SportAdmin. Ebita väntas uppgå till 44,2 miljoner kronor, en ökning med 20 procent jämfört med föregående år, med en marginal på 25,6 procent (bolagets långsiktiga mål är 25 procent). Kepler förväntar sig en ebit på 33,2 miljoner kronor, en ökning med 14 procent jämfört med föregående år, med en marginal på 19,2 procent. Den organiska försäljningstillväxten under andra kvartalet spås bli något bättre än under första kvartalet (9 procent i årstakt) på grund av enklare jämförelser och kalendereffekter. Organisk försäljningstillväxt, ebita och eventuella utsikter bör vara av särskilt intresse, enligt Keplers uppfattning. Köprekommendationen upprepas med riktkursen 417 kronor.

Det primära fokuset under andra kvartalet för Xvivo Perfusion ligger på lungor som såg en markant ökning under första kvartalet. Txvolymer indikerar ytterligare ett stabilt kvartal, men Pareto är fortsatt försiktiga i sina projektioner. Sekventiella framsteg förväntas inom buk, i takt med produktionen skalar upp, men vändpunkten är sannolikt ett par kvartal bort. Lungor tog ett betydande steg under första kvartalet. Tillväxten drevs mestadels av externa faktorer inklusive hög transplantationsaktivitet och i sin tur ökad XPS-användning. Inom buk förblir situationen i linje med tidigare kvartal med stadigt momentum och sekventiella förbättringar för levern.

Sammantaget förväntar sig Pareto ett odramatiskt andra kvartal med fortsatta framsteg. Organisk tillväxt prognostiseras till 21,3 procent, bruttomarginalen till 72,3 procent och EBITDA-marginalen till 16,9 procent. Pareto är optimistiska om XVIVOs framtidsutsikter och långsiktiga potential. Marknaden kommer att expandera snabbt och XVIVO är välpositionerat med rätt teknik vilket är nödvändigt för att underlätta denna expansion. Detta har dock absolut inte gått obemärkt med tanke på den starka aktiekursuppgången under det senaste kvartalet. Pareto upprepar Köp med riktkurs 420 kronor.

Källa: Kepler och Pareto

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
04.07.2024
Small Cap - Cheffelos aktie lyfte på trading update

Small Cap - Cheffelos aktie lyfte på trading update

Cheffelo, som bl.a. levererar matkassar, publicerade i dag en trading update för andra kvartalet. Nettoomsättningen uppgick till 257 miljoner kronor (231) under kvartalet. Omsättningen innebär en tillväxt om 11,4 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år, eller 11,9 procent justerat för valutakursdifferenser. Påsken hade en negativ effekt på Cheffelos försäljningen på grund av skollov och semesterresor. I år inföll påsken under den sista veckan av första kvartalet, medan den förra året inföll i början av andra kvartalet. Cheffelo skriver i rapporten att när den sista veckan av första kvartalet inkluderas i analysen, och jämförs med samma period förra året, ökade nettoomsättningen med 7,6 procent i lokal valuta. Aktiva kunder under kvartalet var 64 800 (64 600). Cheffelo släpper sin fullständiga kvartalsrapport den 20 augusti. Aktien förbättrades 12,1 procent till 25 kronor. Den senaste tolvmånadersperioden har börsvärdet ökat med 118 procent.

Eyeon Group är överens om ett Letter of intent med Locon SP. Z o. o. Group, avseende att gemensamt sälja och marknadsföra Eyeon tjänster på den polska marknaden. Locon har partnerskap med de största telekomoperatörerna i Polen, bl.a Orange och T-Mobile. Detta skulle ge Eyeon möjlighet att, genom Locon, sälja sina produkter mot telekomoperatörernas slutanvändare. Diskussionerna om ett samarbete fortgår nu. Locon är en polsk aktör som utvecklar applikationer främst inom platsbaserade tjänster. Eyeons aktie lyfte 15,2 procent.

Solcellsföretaget Midsummer får inget bidrag om 300 miljoner kronor från Energimyndigheten för sin svenska jättefabrik kan Di avslöja, något som reser frågetecken kring finansieringen av det tänkta miljardprojektet i Flen. Enligt Midsummers ansökan till Energimyndigheten om stöd beräknas fabriken kosta totalt 1,9 miljarder kronor. Totalt ska fabriken, med full kapacitet 2028, kunna producera solceller med en effekt om 200 megawatt (MW) per år, och 200 arbetstillfällen skapas. Midsummer har de senaste åren sysslat med en fabrik i italienska Bari med en kapacitet om 50 MW, som man också fått EU-bidrag för. Marknaden sålde ned aktien 18,2 procent.

Qliro och Morrow Bank ASA har ingått ett avtal där Morrow förvärvar Qliros privatlåneportfölj. Vid tillfället för transaktionen förväntas utlånad volym uppgå till cirka 700 miljoner kronor. Köpeskillingen förväntas uppgå till 714 miljoner kronor kontant, motsvarande en premie om 2 procent till utlånad volym. Den slutliga köpeskillingen kommer att fastställas i samband med transaktionens slutförande som förväntas ske under augusti. Qliro renodlar därmed verksamheten och satsar fullt ut på betallösningar och checkouten – som varit drivande i fintechbolagets resa mot break-even. Aktien steg 9,5 procent.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
W5 Solutions rusade efter ramavtal
03.07.2024

W5 Solutions rusade efter ramavtal

Stockholmsbörsen rekylerade på onsdagen upp med H&M i spetsen.

OMXS30-index ökade 0,4 procent och OMXSPI stärktes 0,5 procent. Inköpschefsindex för svensk tjänstesektor steg till 51,8 i juni, från reviderade 49,8 föregående månad (49,5). Indexet är tillbaka i tillväxtzonen efter tre månader. Men det är en fortsatt trög och trevande tjänstekonjunktur, som ännu inte riktigt etablerat sig i tillväxtzonen, skriver Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex. H&M klättrade 2,6 procent efter att Deutsche Bank höjt rekommendationen till Köp (Sälj).

Försvarsbolaget Saab steg 3,1 procent. Sektorkollegan, Rheinmetall, hade en stark kursutveckling på Frankfurtbörsen efter uppgifter om att en order värd 20 miljarder euro från Italien hägrar. Nibe och Hexagon utvecklades starkt med uppgångar om 4,4 respektive 0,5 procent. SBB B försvagades 4 procent efter att fastighetsbolaget fått sänkte kreditbetyg till SD, Selective Default av ratinginstitutet S&P Global. I fastighetssektorn steg Nyfosa och Balder 3,3 respektive 2,7 procent. ABG Sundal har höjt rekommendationen för båda bolagen till Köp (Behål). Pareto mäklade på förmiddagen en post inbördes i Fingerprint Cards om cirka 144,5 miljoner aktier. Posten motsvarar cirka 4,5 procent av antalet aktier i bolaget. Affären var värd cirka 10 miljoner kronor. Aktien föll 9,5 procent. Dustin rekylerade upp 1,8 procent efter gårdagens rapportfall.

Sinch tillhörde onsdagens förlorare och tappade 9,4 procent till 23,98 kronor. Detta efter att Goldman Sachs sänkt rekommendationen till Sälj (Neutral) med riktkurs 22 kronor (28). Tagmaster, som säljer datalösningar och avancerade sensorsystem för smarta städer inom trafik och räls, ska leverera sin AI- och Deep Learningstyrda och videobaserade systemlösning för automatisk incidenthantering till flera stora tunnelprojekt i Europa. Affären beräknas ha ett totalt värde på cirka 3 miljoner kronor. Aktien stängde oförändrat.

Sivers Semiconductors aviserade ett utvecklingskontrakt med Blu Wireless. Enligt kontraktet kommer Sivers att designa och utveckla avancerade 5G-antennmoduler med lång räckvidd inom det olicensierade 57-71 GHz-bandet, och tillhandahåller höghastighetslänkar för bredbandskommunikation för track-to-train-applikationer. Aktien stärktes 1 procent till 3,998 kronor. Försvarsteknikbolaget W5 Solutions har tilldelats ett ramavtal från en europeisk försvarsmyndighet avseende elverk. Avtalets takvolym ligger på 500 miljoner kronor. Marknaden ställde upp aktien 10,4 procent.

Forskningsbolaget Bioarctic föll 4 procent efter att deras konkurrent Eli Lilly under tisdagskvällen meddelat att läkemedelsbolaget fått FDA-godkännande för alzheimersbehandlingen Kisunla. Utöver Eli Lillys läkemedel finns Leqembi från Eisai, som utvecklades tillsammans med Bioarctic. Läkemedlet har funnits på marknaden sedan 2023. Peptonic Medical har fått besked om att den australiensiska patentmyndigheten har beviljat patent FOAM II. Patenten ger ett brett skydd av Peptonics egenvårdsprodukt Vernivia, en receptfri och antibiotikafri behandling för bakteriell vaginos, samt bolagets mousse-baserade drug delivery-teknologi Venerol. Patentet sträcker sig till maj 2038 och säkerställer Vernivias exklusivitet på marknaden. Aktien handlades upp 24 procent.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
03.07.2024
Market Buzz – Sedana Medical och Kone

Market Buzz – Sedana Medical och Kone

Pareto skriver i en analysuppdatering att Sedana Medical kom ur vintersäsongen med ett starkt första kvartal, med en tillväxt på 28 procent och nådde EBTIDA-breakeven ex-USA. När vi nu går in i sommarsäsongen så saktar, ICU-aktiviteten ner, vilket vanligtvis leder till en försäljningsminskning under andra och tredje kvartalet. Fjolåret var ovanligt i att denna nedgång inte inträffade, men ett normalt mönster förväntas för i år. En annan faktor att ta hänsyn till är ordern i Sydamerika på 1,4 miljoner kronor under första kvartalet som var en engångsföreteelse.

Sammantaget räknar Pareto med en sekventiell nedgång från första kvartalet men fortfarande en stabil tillväxt på 17,1 procent. Bruttomarginalen brukar trenda nedåt under året och Pareto förväntar sig 70,8 procent (mot 71,2 procent under första kvartalet). Slutligen tror Pareto att opex kommer att förbli relativt stabilt. Aktien har återhämtat sig sedan rapporten för det första kvartalet med ett fortsatt starkt momentum som stöds av ytterligare positiva nyheter kring slutförandet av rekryteringen. Pareto upprepar Köp med riktkursen 28 kronor.

Hissbolaget Kone kommer att rapportera resultatet för det andra kvartalet fredagen den 19 juli. Kepler förväntar sig att investerare främst kommer att fokusera på ledningens kommentarer om marknaden för New Business Solutions (NBS) i Kina, tillväxten i orderingången och dess marginalutveckling, försäljningstillväxten inom Service och Modernisering och den justerade EBIT-marginalen under andra kvartalet, samt marknadsutsikterna och guidningen för 2024. Kepler fortsätter att rekommendera köp av Kone eftersom NBS marknadsutsikter för tre av fyra regionala marknader antingen har stabiliserats eller fortsatt att vara positiva för första gången sedan tredje kvartalet 2022. Medan tillväxtutsikterna för 12 procent av Kones intäkter enligt Keplers uppskattningar är under press från fastighetskrisen i Kina, är utsikterna för de återstående 88 procent antingen fortsatt solida eller förbättras.

Källa: Pareto och Kepler

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Dustin föll på rapport
02.07.2024

Dustin föll på rapport

Stockholmsbörsen backade under tisdagens handel.

OMXS30-index sjönk 1,2 procent och det bredare OMXSPI försvagades 0,8 procent. Kepler Cheuvreux tror att chansen finns att storägaren Atlas höjer sitt bud på mobiloperatören Millicom. En mer rättvisande värdering är 300 kronor per aktie menar analyshuset som upprepar köprekommendationen. Aktien sjönk 0,9 procent till 258,80 kronor. Swedbank och Nibe tillhörde förlorarna med nedgångar om 3,1 respektive 1,9 procent. Morgan Stanley anser att Swedbank är speciellt sårbar i andra kvartalet beroende på grund av bankens exponering i Baltikum. Carnegie kapar riktkursen för Kinnevik till 119 kronor (154). Köprekommendationen upprepas. B-aktien steg 0,3 procent till 89,05 kronor.

Utemiljöbolaget Green Landscaping köper de tyska bolagen Stange och KSN som förra året tillsammans omsatte runt 4 miljoner euro, motsvarande 45 miljoner kronor. Stange och KSN erbjuder tjänster inom skötsel av utemiljöer för offentliga områden och idrottsanläggningar, arboristtjänster samt vintertjänster. Bolagen är baserade i och runt Neubrandenburg. Aktien föll 0,5 procent. Peab har fått uppdraget att bygga en skola i Burlöv. Beställare är Burlövs kommun och kontraktssumman uppgår till 374 miljoner svenska kronor. Aktien minskade 0,2 procent. It-återförsäljaren Dustin justerade ebita-resultat och ebita-marginal för tredje kvartalet kom in under förväntningarna. Intäkterna under perioden toppade dock estimaten. AFV behåller köprådet för Dustin efter tisdagens rapport. Aktien handlades ned 7,9 procent. Som mest var aktien ned kring 12 procent.

På analysfronten har Kepler inlett bevakning av MTG med rekommendationen köp och riktkursen 109 kronor. Aktien klättrade 3,2 procent och stängde till 86,10 kronor. Bostadsutvecklaren Bonava har sålt mark för 134 miljoner kronor i Sverige och Tyskland under det andra kvartalet. Efter genomförda nedskrivningar blir resultateffekten negativ om 30 miljoner kronor. Aktien tappade 1,9 procent. Finansinspektionen ska utreda om Pricer har brutit mot bestämmelserna i marknadsmissbruksförordningen i samband med ett offentliggörande av insiderinformation. Marknaden sänkte aktien 5,4 procent. E-handelsbolaget Boozt såldes ned 5,9 procent efter att Danske Bank sänkt sin rekommendation till Behåll (Köp). Samtidigt justeras riktkursen ned till 135 kronor (155).

SEB höjer riktkursen för bioteknikbolaget Hansa Biopharma till 50 kronor (32). Aktien stängde 1,4 procent högre till 46,66 kronor. Mjukvarubolaget Enea lyfte 9,2 procent efter att ha erhållit en order med licensavgifter som motsvarar 31 miljoner kronor, från en mobiloperatorskund i USA. Dicot Pharma meddelar att bolaget har haft ett pre-IND-möte med den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA och fått positiv återkoppling på utvecklingsprogrammet för läkemedelskandidaten LIB-01. Aktien handlades upp 8,9 procent till 0,295 kronor.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början