Rapportlyft i ABB
18.04.2024

Rapportlyft i ABB

Stockholmsbörsen pendlade länge kring nollstrecket under torsdagens handel, men fick ett sent lyft med draghjälp av Wall Street.

OMXS30-index ökade 0,5 procent och OMXSPI lyfte 0,2 procent. Nordea rapporterade högre intäkter och lägre kostnader än förväntat. Avkastning på eget kapital var 17,8 procent även nivån på kärnprimärkapitalandelen överraskade positivt. Däremot är kommentarer kring aktieåterköp en besvikelse då banken anger att de återkommer senare under året med besked, troligen i slutet, när ECB godkänt deras kapitalmodell för utlåning till privatpersoner. Aktien steg 0,8 procent efter en svag öppning. Volvo Cars har ingått avtal med kinesiska batterijätten CATL om att samarbeta kring återvinning av elbilsbatterier. Aktien stärktes 2,2 procent.

Arjo redovisade ett något lägre resultat och lönsamhet än väntat under det första kvartalet. Bolaget upprepar sin prognos att den organiska omsättningstillväxten för helåret landar inom koncernens målintervall om 3-5 procent. Marknaden sålde ned aktien 9,9 procent. ABB rapporterade en försäljning under det första kvartalet som var 3 procent lägre än konsensusprognosen, men ett operationellt rörelseresultat som var 4 procent högre än väntat. Även orderingången var 3 procent högre än förväntat. Marknaden ställde upp aktien 6 procent. Investors substansvärde avkastade nästan dubbelt så mycket som börsindex under det första kvartalet. Totalavkastningen uppgick till 15 procent under det första kvartalet, vilket kan jämföras med Stockholmsbörsens totalavkastningsindex som steg 8 procent under samma period. Aktien sjönk 0,2 procent till 261,85 kronor.

Värmepumpsförsäljningen på den svenska marknaden minskade med 43 procent i det första kvartalet. Det uppger Svenska Kyl & Värmepumpföreningen. Nibe minskade 1 procent. EQT backade 5,9 procent efter att ha presenterat siffrorna för det första kvartalet. Citis analytiker tror att marknaden är besviken på att det går trögare än väntat för bolaget att ta in kapital. Tele2 levererade en stabil rapport för det första kvartalet, med en organisk tillväxt som var bättre än befarat. Kassaflödet var starkare än väntat, vilket bidrog till att skuldsättningsgraden sjönk till under det långsiktiga målet. B-aktien avancerade 6,7 procent.

Nokia presenterade en svagare rapport än väntat, med en försäljning och ett jämförbart rörelseresultat som var 6-7 procent lägre än konsensusprognosen. Mobile Networks försäljning minskade med 37 procent i konstanta valutor. Nokias aktie ökade 1 procent. Installationsbolaget Bravida har sparkat en chef som varit anställd på bolaget i flera decennier. Det bekräftar bolaget för Di. Aktien rekylerade upp 1.1 procent. Vitrolife rapporterade minskande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. I regionen Americas redovisade bolaget en negativ försäljningstillväxt på 14 procent i lokala valutor. Nedgången förklaras med ett tufft jämförelsekvartal. Resultatet före skatt var 143 miljoner kronor (130). Aktien handlades ned 7,8 procent.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
18.04.2024
Market Buzz – Volvo, Platzer och VEF

Market Buzz – Volvo, Platzer och VEF

Ålandsbanken skriver att Volvo fortsätter att visa på imponerande motståndskraft mot volymsvängningar. Trots en nedgång med cirka 10 procent för leveranserna av lastvagnar levererade koncernen en i stort sett oförändrad rörelsemarginal jämfört med föregående år och ett starkt kassaflöde. Banken bedömer att förutsättningarna är goda för att behålla en hög lönsamhet även framöver. Orderingången för CE verkar ha stabiliserats i västvärlden och ökar rejält i Kina. Det förefaller enligt Ålandsbanken som om Volvo fortsätter att prioritera lönsamhet före volymer, vilket resulterat i smärre förluster av marknadsandel under kvartalet.

Nettokassan uppgår i nuläget till cirka 52 miljarder kronor. Volvo är därmed fortsatt överkapitaliserat och utdelningsnivån på cirka 18 kronor per aktie bör kunna bibehållas även för 2024 och 2025. Kombinationen av god lönsamhet och starka kassaflöden gör att Ålandsbanken anser att värderingen av Volvo P/E 10,9x och EV/EBIT 7,6x för 2024 är alltför försiktig. Ålandsbankens värderingsmodell indikerar ett långsiktigt värde på över 400 kronor för aktien. Därför behåller banken sin positiva syn.

Efter Platzers rapport höjer Kepler sin förväntning på FFO under perioden 2024-2026 med 1-4 procent samtidigt som man upprepar Köprekommendationen och riktkurs 110 kronor. Fastighetsvärdet minskade marginellt med 0,1 procent, nettouthyrningen var fortsatt positiv och beläggningsgraden ökade till 93 procent. Vakanserna på kontorsmarknaden i Göteborg ser ut att stabiliseras och tack vare en förbättrad finansieringsmarknad emitterades nya obligationer. Projektutvecklingen motverkade den negativa påverkan från kassaflöde och avkastning. Potentiella katalysatorer är kontorstransaktioner och nya projektstarter.

Pareto ser rabatten på 55 procent i investmentbolaget VEF som överdriven och hävdar den senaste finansieringsrundan för TransferGo, som överträffade tilldelat NAV och den breda återhämtningen av offentliga fintech-tillgångar bör öka förtroendet för värderingarna. Dessutom med 95 procent av portföljen fullt finansierad för break even eller redan lönsamt, litet kontantbehov i portföljen och gott om utrymme tills obligationens löptid kan VEF strategiskt avvakta gynnsamma marknadsförhållanden. Pareto upprepar sin köprekommendation på VEF med riktkursen 3,30 kronor (3,10).

Källa: ABS, Kepler och Pareto

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Annons
18.04.2024
Small Cap - Rapportrally i Plejd

Small Cap - Rapportrally i Plejd

Plejd, som erbjuder tjänster inom belysning och hemautomation, rapporterade en ökande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Omsättningen steg 31,1 procent till 159 miljoner kronor (121,3). Rörelseresultatet fördubblades till 29,5 miljoner kronor (16,1). VD Babak Esfahani skriver i rapporten att Plejd inleder året med ett mycket starkt första kvartal, som fortsätter i samma linje som man såg under fjärde kvartalet 2023. Lagerläggningen hos grossister var något högre än normalt för perioden, vilket drivs av den ökande tillväxten i installationer. Plejd ser främst hur tillväxttakten i Sverige börjar öka igen men även de internationella marknaderna med Norge i spetsen ökar starkt. Aktien stärktes 7,9 procent till 232 kronor.

Stålgrossistbolaget BE Group avancerade 12,7 procent i spåren av sin delårsrapport. Nettoomsättningen sjönk 16,2 procent till 1 305 miljoner kronor (1 558). Rörelseresultatet förbättrades till 4 miljoner kronor (1). Kvartalet belastades med jämförelsestörande poster om -27 miljoner kronor (0) relaterat till avveckling av verksamheten i Baltikum. Avvecklingen bedöms generera ett positivt kassaflöde om cirka 30 miljoner kronor samt kommer ha en positiv inverkan på bolagets framtida resultat. Enligt rapporten är den finska marknaden generellt mer pressad än den svenska just nu på grund av de politiska strejkerna. När situationen lugnar ner sig bör rimligen efterfrågan öka åtminstone på kort sikt.

Impact Coatings har erhållit ett officiellt godkännande att vara volymleverantör av Coating Services till en kinesisk tillverkare av bränslecellsystem och bränslecellstackar för fordon och andra tillämpningar. Initialt, mot kommande beställningar, kommer Impact Coatings att tillhandahålla produktionskapacitet från sitt Coating Service Center i Shanghai upp till en volym motsvarande 9 miljoner CYN i intäkter. Impacts aktie lyfte 35 procent.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Ytterligare storpost mäklad i Dustin
17.04.2024

Ytterligare storpost mäklad i Dustin

Stockholmsbörsen handlades upp på onsdagen med draghjälp av fallande räntor.

OMXS30-index steg 0,5 procent och OMXSPI stärktes 0,3 procent. Volvo rapporterade ett högre resultat än väntat för årets första kvartal. Marknaden ställde upp aktien 2 procent. Mer om rapporten finns att läsa i separat notis längre ned. Gruvbolaget Boliden ökade 2,1 procent sedan Goldman Sachs höjt rekommendationen till Neutral (Undervikt). Dessutom höjs riktkursen till 335 kronor (260).

Ericsson steg ytterligare 0,7 procent efter gårdagens rapport. Flera analyshus har sänkt sina riktkurser för telekombolaget. SEB är mer positiva och har justerat upp rekommendationen till Köp (Behåll). Även Ålandsbanken står fast vid sin försiktigt positiva syn på Ericsson. Kvartalsutfallet stödjer bankens scenario om en bättre geografisk mix från andra halvåret i år, vilket bör driva såväl försäljningstillväxt som marginaler.

Carnegie internmäklade en post i Truecaller omfattande 2 miljoner aktier till kursen 32,16 kronor. Posten är värd 64,3 miljoner kronor och motsvarar 0,52 procent av kapitalet. Carnegie höjer riktkursen till 68 kronor (66) med bibehållen köprekommendationen. Aktien klättrade 4,1 procent till 32,30 kronor. ABG Sundal Collier mäklade strax innan klockan 10 en storpost om 6,1 miljoner i aktier i it-återförsäljaren Dustin till ett värde om 84 miljoner kronor. Posten motsvarade cirka 1,3 procent av de totala antalet aktier i Dustin. Aktien föll 1 procent till 13,52 kronor.

När Region Skåne polisanmälde installationsbolaget Bravida efter misstänkt överfakturering slog ledningen bort kritiken om systematiskt fusk inom företaget. Nu kan Di avslöja att ledningen på Bravida i Malmö har pressat anställda att överfakturera. Aktien rasade 10,3 procent. Tisdagens rapportförlorare HMS Networks stängde oförändrat efter att ha handlats på plussidan. DNB Markets har höjt rekommendationen till Köp (Sälj) samt justerat upp riktkursen till 540 kronor (450). Safello kom på onsdagen med en omvänd vinstvarning till följd av preliminär positiv ebitda om 4,7 miljoner kronor under första kvartalet 2024, motsvarande en ökning om 224 procent jämfört med motsvarande kvartal 2023. Preliminärt uppgick rörelseresultatet till 4,7 miljoner kronor, vilket är en ökning om 58 procent jämfört med samma period förra året. Aktien rusade 26,8 procent.

Vertiseit, som levererar digitala lösningar för kundupplevelse i butik, rapporterade en ökad omsättning och ett kraftigt förbättrat ebitda-resultat jämfört med motsvarande period ett år tidigare. Marknaden ställde upp aktien 9,5 procent. Radarsensorbolaget Acconeer meddelade efter tisdagens stängning att det erhållit en så kallad designvinst med ett uppskattat värde om 330 miljoner kronor, under en sjuårsperiod med start 2026. Aktien adderade 26,7 procent.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
17.04.2024
Market Buzz – Ericsson och Autoliv

Market Buzz – Ericsson och Autoliv

Ericssons underliggande resultat under första kvartalet var i linje eller lite bättre än förväntat.

Utsikterna i närtid är en fortsatt marknadssvaghet med återhållsamma kunder. Däremot ser SEB tecken på en sekventiell förbättring av intäkterna i Nordamerika under första kvartalet då försäljningen växte med 8 procent sekventiellt och första kvartalet är normalt säsongsmässigt svagare. Normalt faller försäljningen med 8 procent under första kvartalet i Nordamerika jämfört med kvartalet innan. Med en succesiv ökad försäljning till AT&T i USA förväntar sig SEB en fortsatt förbättring i det marknadssegment som har en hög lönsamhet.

Tillsammans med de besparingar de vidtagit och förbättringar i divisioner utanför mobila nätverk ger stöd till ökad lönsamhet från tredje kvartalet och framöver. Bruttomarginalutvecklingen inom mobila nätverk var bra under kvartalet och även utsikterna inför andra kvartalet överraskade positivt. SEB anser att bättre utsikter för bruttomarginalen beror på en bättre marknadsmix, besparingar och även valuta. Rapporten ger stöd till en återgång till organisk försäljningstillväxt från det tredje kvartalet och även stigande rörelsemarginaler. SEB höjer rekommendationen på Ericsson efter tisdagens rapport till Köp (Behåll).

Efter att ha tillbringat en vecka i Kina och träffat inhemska och västerländska fordonstillverkare, menar SHB att ökat innehåll av passiv säkerhet för inhemska bolag kommer att vara en tydlig tillväxtdrivare för Autoliv eftersom denna del för närvarande endast utgör 6 procent av Autolivs försäljning. SHB ser även stora tillväxtmöjligheter för nivå 3+ av autonoma bilar under kommande år. I det korta perspektivet är emellertid fortsatt ökande marknadsandel den huvudsakliga tillväxtmotorn, samtidigt som lönsamhetsförbättringar kommer att drivas av bland annat kapacitetsanpassningar i Europa samt automatisering och digitalisering av produktionen.

SHB tror att Autoliv kommer att kunna nå eller överträffa sitt marginalmål för 2024 om 10,5 procent och överträffa målet om 12 procents rörelsemarginal under 2015. Hittills i år har Autolivs aktie stigit med 14 procent, vilket SHB menar är motiverat givet solida vinstutsikter. På bankens prognoser för 2024 och 2025 handlas aktien till P/E 11,3x respektive 8,8x. Till följd av flera tillväxtdrivare och lönsamhetsförbättringar framöver ser SHB fortsatt långsiktig uppsida i aktien och upprepar rekommendationen Outperform på tre års sikt.

Källa: SEB och SHB

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Oncopeptides dagens raket
16.04.2024

Oncopeptides dagens raket

Stockholmsbörsen tappade mark efter gårdagens rejäla fall på Wall Street.

Börssentimentet tyngs av ränteoro och oro kring situationen i Mellanöstern efter Irans vedergällningsattack mot Israel på lördagen. OMXS30-index sjönk 1,2 procent medan det bredare OMXSPI försvagades 1,5 procent. Ålandsbanken ser i nuläget risk/reward för OMXS30-bolagen som neutral på medellång sikt. Banken anser att analytikernas vinstförväntningar både för kvartalet och för helåret 2024 totalt sett framstår som rimliga, även om det finns vissa bolag där bankens förväntningar avviker från marknadens. Värderingen är rimlig i nuläget, även om den senaste tidens goda utveckling gjort att vinstmultiplarna stigit från höstens låga nivåer. Saabs aktie minskade 2,4 procent efter att Carnegie sänkt rekommendationen till Behåll (Köp).

SSAB handlades ned 4,3 procent. JP Morgan har sänkt sin rekommendation till neutral (Övervikt). Samtidigt kapar Deutsche Bank riktkursen till 66 kronor (90). I torsdags handlades Volvo Cars för första gången utan rätt till utdelning av Polestar-aktier. Sedan dess har blankningen i aktien fallit från rekordnivåer. Aktien föll 0,5 procent. Nordea nedgraderar rekommendationen för Bilia till Behåll (Köp). Banken ser en brist på kurstriggers på kort sikt. Nordea har förväntningar om ett svagare första halvår för bilkedjan. Aktien tappade 6,5 procent. Bland byggrelaterade aktier föll JM och Skanska 0,2 respektive 2,1 procent.

SEB sänker vinstprognosen för Nibe med ytterligare 27 procent för innevarande år, 13 procent för 2025 och 7 procent för 2026. Marknaden för värmepumpar har försämrats ytterligare efter en kraftfull inbromsning under fjärde kvartalet 2023. Det är inte lagerneddragningar som är det stora problemet utan den underliggande efterfrågan som i sin tur tyngs av minskat byggande och låga naturgaspriser. Höga räntor och låga naturgaspriser slår hårt mot den rent finansiella kalkylen på ett byte av värmekälla från en gasdriven värmepanna till värmepump. Aktien försvagades 2,9 procent till 49,54 kronor. HMS Networks rapporterade både minskad omsättning och rörelseresultat. Dessutom sjönk orderingången med mer än 30 procent under det senaste kvartalet. Marknaden sänkte aktien 7,7 procent. Carnegie internmäklade en post i Surgical Science omfattande 290 000 aktier till kursen 159,20 kronor. Posten är värd 46,2 miljoner kronor och motsvarar 0,57 procent av kapitalet. Aktien sjönk 7 procent till 149 kronor.

Kepler upprepar köprekommendationen på vård- och omsorgsbolaget Attendo inför delårsrapporten. Riktkursen höjs samtidigt till 54 kronor (46). Analyshuset förutspår en oförändrad marginal från samma period i fjol, med en extra kalenderdag och priseffekter som positiva faktorer. Aktien stärktes 3 procent. Oncopeptides handlades i dag exklusive teckningsrätt i företrädesemission. Villkoren är 4:3, innebärande att tre befintliga aktier ger rätt att teckna fyra nyemitterade aktier till teckningskursen 2,60 kronor per aktie. Aktien ökade 27,8 procent och stängde till 4,76 kronor. Nischbanken TF Bank klättrade 6,9 efter att ha rapporterat på tisdagsmorgonen. Rörelseresultatet förbättrades till 148 miljoner kronor (118). Clarksons Securities har inlett bevakning av Shamaran Petroleum med en köprekommendation och riktkurs 1 krona. Vid stängning noterades aktien 4,6 procent högre till 0,585 kronor.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
16.04.2024
Market Buzz – Millicom och Munters

Market Buzz – Millicom och Munters

SHB höjer sin kortsiktiga rekommendation (3 mån) för Millicom till Köp (Behåll). Sedan 2023, då fransmannen Xavier Niel fick större inflytande i bolaget, har banken sett förändringar i bolagsledningen och mer omfattande kostnadskontroll. I bokslutet såg SHB tecken på att resultatet fortsatt att förbättrats och banken räknar med att se stigande resultat och starkare kassaflöde framöver i och med att kostnadsbasen krymper. SHB bedömer att de allt starkare finanserna kan medföra att bolagsledningen rekommenderar ett återköpsprogram mot slutet av detta år, vilket skulle kunna ge ytterligare skjuts till aktiekursen. Det största orosmolnet är att Bolivia, som utgör 11 procent av Millicoms intäkter och rörelseresultat, ser ut att kunna göra en devalvering av valutan. Rapporten för det första kvartalet publiceras den 8 maj. SHB:s långsiktiga rekommendation (3 år) kvarstår på Market Perform.

Under kvartalet är det en minskning av stora order för Munters inom kylning vid utbyggnad av datacenter jämfört med kvartalet innan men en ökning jämfört med samma period året innan. SEB skriver att tillväxtutsikterna dock är fortsatt starka för Munters och banken ser möjlighet till fortsatt tillväxt när molntjänster fortsätter växa snabbt. Ökade satsningar inom artificiell intelligens lyfter också efterfrågan på datakapacitet. Munters expansion är i en tidig fas och den installerade basen växer. Det bör ge ett succesivt stöd till en normalt lönsam eftermarknadsaffär inom både kylanläggningar till datacenter och batterianläggningar. Inom divisionen Foodtech är lönsamheten bra inom eftermarknad och mjukvara med alltmer uppkopplade produkter för effektiv styrning av kyla och luftfuktighet inom livsmedelsproduktion. SEB förväntar sig att orderingång och försäljning växer organiskt med 16 respektive 20 procent under första kvartalet. Även rörelsemarginalen förväntas öka något och ge en bra vinsttillväxt. SEB rankar Munters Köp.

Källa: SHB och SEB

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
16.04.2024
Small Cap - Riktad nyemission i Ferroamp

Small Cap - Riktad nyemission i Ferroamp

Styrelsen i Ferroamp beslutat om en riktad nyemission av 3 400 000 aktier till en teckningskurs om 11,5 kronor, med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt, riktad till institutionella investerare. Bolaget tillförs genom den riktade nyemissionen 39,1 miljoner kronor före avdrag för kostnader hänförliga till nyemissionen. Emissionslikviden som tillförs Ferroamp kommer främst att användas till att öka bolagets finansiella flexibilitet, utveckla samarbetet med clean energy tech-företaget Aira, fortsätta den påbörjade expansion i Holland samt marknadsföringen av bolagets B2B-tjänster. Tillträdande styrelseordförande, Nicolas Hassbjer, har genom bolag1 tecknat 3 000 000 miljoner aktier, motsvarande 34,5 miljoner kronor. Dessutom har ett antal institutionella investerare, däribland Nordea Asset Management och Andra AP-Fonden tecknat aktier i den riktade nyemissionen. Aktien rusade 15,5 procent till 13,10 kronor.

Braincool, som utvecklar produkter för medicinsk kylning av hjärnan, handlades ned 2 procent. Bolaget beslutat om en företrädesemission på 85,8 miljoner kronor före emissionskostnader. Teckningskursen är 1,10 kronor per aktie och består av nästan 78 miljoner aktier. Braincool har erhållit teckningsåtaganden från samtliga styrelseledamöter och ett flertal befintliga aktieägare på totalt 20,7 miljoner kronor, motsvarande cirka 24,1 procent av företrädesemissionen. Dessutom har Braincool erhållit garantiåtaganden från såväl befintliga aktieägare som två externa garanter för sammanlagt 49,3 miljoner kronor, motsvarande cirka 57,5 procent av emissionen. Företrädesemissionen omfattas således av tecknings- och garantiåtaganden motsvarande 81,6 procent.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Di upprepar köp på Surgical Science
15.04.2024

Di upprepar köp på Surgical Science

Stockholmsbörsen inledde veckan med stigande kurser med verkstadssektorn i spetsen.

OMXS30-index ökade 0,6 procent och OMXSPI lyfte 0,4 procent. Ericsson föll 0,8 procent inför tisdagens rapport. Analytiker räknar i snitt med ett justerarat rörelseresultat för årets första kvartal om 1 830 miljoner kronor. Under motsvarande period i fjol uppgick resultatet till 4 026 miljoner kronor. Alfa Laval avancerade 2,6 procent efter att DNB höjt sin riktkurs för aktien till 495 kronor. Bland andra verkstadsbolag ökade SKF och Atlas Copco 1,6 respektive 1,8 procent. Nordea höjer rekommendationen för bilsäkerhetsbolaget Autoliv till Behåll (Sälj). Aktien handlades ned 0,2 procent. Försvarskoncernen Saab klättrade 2,5 procent i kölvattnet av den ökade geopolitiska osäkerheten.

Fortnox har en ledande position i Sverige som leverantör av affärssystem och andra mjukvarulösningar som ökar företagens produktivitet. SEB anser att bolaget har fortsatta goda tillväxtmöjligheter via nya produkter och högre priser. Fortsatt tillväxt via nya kunder är också en möjlighet och historiken är övertygande. Aktien har varit svag de senaste tre veckorna. SEB höjer rekommendationen i Fortnox till Köp (Behåll). Aktien stärktes 1,2 procent och stängde till 64,44 kronor. SEB anser fortfarande att Atrium Ljungbergs aktie är en av bankens favoriter i sektorn efter en rapport för första kvartalet 2024 som visade på tvåsiffrig vinsttillväxt för både driftsnetto och fastighetsförvaltningsresultatet, efter finansnetto. Nettouthyrningen var lite negativ under kvartalet men framöver är det begränsade kontraktsförfall. Hyresindexeringen har gett fortsatt högre hyresintäkter under 2024. Aktien handlades ned 2,6 procent.

ABC internmäklade en post i Tobii Dynavox omfattande 635 000 aktier till kursen 59,15 kronor. Posten är värd 37,6 miljoner kronor och motsvarar 0,6 procent av kapitalet. Vid stängning noterades aktien 1,2 procent högre till 59,70 kronor. Oncopeptides har fått slutligt godkännande för pris och subvention av läkemedlet Pepaxti i Spanien. Därmed bekräftar forskningsbolaget tidigare kommunicerad tidslinje om att de första regionerna i Spanien förväntas få tillgång till Pepaxti och att försäljningen väntas dra igång under andra halvåret 2024. Aktien förbättrades 5,4 procent till 5,23 kronor. Di väljer att stå kvar vid sin köprekommendation av Surgical Science, vilket lyfte aktien 6,2procent.

Den kraftiga kursuppgången i Haypps aktie i år får Carnegie att sänka rekommendationen till Behåll (Köp). Enligt investmentbanken måste Haypp visa en accelererad försäljningstillväxt med tydliga bevis på framgång utanför Norden och/eller en betydligt förbättrad rörelsemarginal för att driva akten högre. Aktien såldes ned 4,5 procent. Viaplay Groups aktie föll ytterligare 6,4 procent och printade ett nytt all tim low.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
15.04.2024
Market Buzz – Vimian och Lundin Mining

Market Buzz – Vimian och Lundin Mining

Djurhälsobolaget Vimian listades på First North i juni 2021 och aktien toppade några veckor senare. Sedan dess är aktiekursen ned 72 procent. Di skriver i spalten ”veckans aktie” att mycket av tappet beror på ändrat börsklimat – efter ränteuppgången värderas belånade tillväxtbolag betydligt lägre. De senaste fem åren har omsättningen ökat med i snitt 67 procent per år och det justerade rörelseresultatet, ebita, 87 procent. Förvärv har bidragit med 110 miljoner euro i omsättning och 30 miljoner i rörelseresultat. För 2023 var omsättningen 332 miljoner euro och justerat ebita 87 miljoner. Sistnämnda ökade 19 procent. Di skriver att samma tempo måste hålla i sig till 2030 för att nå målet om justerad ebita på 300 miljoner euro. Planen är att organisk tillväxt ska stå för minst hälften och förvärv för resten.

Di räknar med att Vimian fortsätter öka såväl omsättning som lönsamhet de närmaste åren. Med en tillväxt på 11-12 procent i år och nästa år landar omsättningen på 412 miljoner euro 2025. Rörelseresultatet, ebita, var 87 miljoner euro i fjol, efter justering på 23,8 miljoner i förvärvsrelaterade engångskostnader, och marginalen 26,3 procent. Vimians aktie värderas till 35 gånger årets förväntade vinst, vilken enligt Di.s prognos sjunker till p/e 22 nästa år. Utan tillfälliga bakslag borde kursen enligt Di kunna stiga till 44 kronor. Det vill säga en potential på över 30 procent från dagens nivå, antaget ett p/e-tal på 30. Risken är dock hög då hack i tillväxtkurvan kan sätta press på värderingen. Di sätter en köprekommendation på Vimian.

Den 26 april rapporterar Lundin Mining för det första kvartalet. SHB har endast gjort marginella förändringar av sina produktionsprognoser inför rapporten, men höjer både sina kort- och långsiktiga prognoser för metallpriserna i spåren av fortsatt högre marknadsnoteringar. SHB har höjt vinstprognosen för 2024 med 32 procent, samtidigt som en höjd prognos för kopparpriset till 10 000 dollar per ton medför en höjning av vinstprognoserna för 2025-2026 med 44 procent. Bankens långsiktiga kopparprisprognos har höjts till 8 500 dollar per ton, vilket höjer det beräknade substansvärdet på Lundin Mining med 20 procent. SHB menar att Lundin Mining är en av de mest renodlade kopparinvesteringarna, och givet nuvarande kopparpriser, tror banken att Lundin Mining kommer att förvärva ytterligare 19 procent av Caseronesgruvan under det andra halvåret. Trots detta sänks den kortsiktiga rekommendationen till Behåll (Köp) till följd av en extraordinär kursutveckling. De högre metallpriserna har drivit upp SHB:s riktkurs på tre års sikt till 180 kronor. Bankens långsiktiga rekommendation är fortsatt Outperform.

Källa: Di och SHB

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början