10 lärdomar från kvartssekellång börspraktik
20.11.2023

10 lärdomar från kvartssekellång börspraktik

Newsletters chefsanalytiker Jacek Bielecki avslöjar 10 lärdomar som han tagit med sig från över 25 år av börspraktik. För att ta del av utbildningskompendiet krävs en Newsletter-prenumeration.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Stockpicker Newsletter
Stäng×
Av
Jacek Bielecki Analytiker
Relaterade ämnen
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Automatisera din aktiehandel
26.06.2023

Automatisera din aktiehandel

Handeln på de finansiella marknaderna blir allt snabbare och det blir också allt viktigare att kunna agera snabbt och effektivt för att dra nytta av prisförändringar och optimera sina affärer.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Swing Trader Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Stockpicker Swing Trader
Stäng×
Relaterade ämnen
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Swing Trader

Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Annons
Lär dig mer om TheStrat
19.06.2023

Lär dig mer om TheStrat

I dagens utbildning kommer vi att titta närmare på en strategi, ”TheStrat” som hjälper dig att läsa marknaden oavsett du agerar i ett intradagsperspektiv eller är en långsiktig investerare. Det bästa med strategin, eller snarare verktyget, är att du alltid endast tittar på priset och inte på några indikatorer överhuvudtaget.

Kanske är du bekant med något som kallas för den effektiva marknadshypotesen (EMH)? Om inte, hittar du en snabb genomgång nedan. EMH bygger på att all info redan finns i priset och med tanke på det, är det kanske inte helt dumt att fokusera på just priset och inte laggande indikatorer.

Den effektiva marknadshypotesen är en teori inom finansiell ekonomi som hävdar att finansiella marknader är effektiva och att priset på finansiella tillgångar reflekterar all tillgänglig information. Enligt EMH kan ingen investerare systematiskt uppnå en överavkastning på marknaden genom att använda sig av allmänt tillgänglig information, eftersom all sådan information redan skulle vara diskonterad i priserna på tillgångarna.

Det finns tre former av EMH:

 1.  Svag form: Priserna på finansiella tillgångar reflekterar all tillgänglig historisk information, såsom tidigare prisrörelser och handelsvolym. En investerare kan inte använda historisk information för att konsekvent slå marknaden eller generera överavkastning.
 2. Halvstark form: Priserna på finansiella tillgångar reflekterar allmän offentlig information, inklusive historisk information samt information från företagens ekonomiska rapporter, nyheter, makroekonomiska data, etc. En investerare kan inte använda offentlig information för att konsekvent slå marknaden eller generera överavkastning.
 3. Stark form: Priserna på finansiella tillgångar reflekterar all tillgänglig information, både sådan information som är publik och sådan som är privat. Det innebär att även insiderinformation är inprisad och en investerare kan inte ens använda insiderinformation för att konsekvent slå marknaden eller generera överavkastning. (Denna form av EMH går naturligtvis att avfärda snabbt och enkelt).

EMH har debatterats mycket. Dess kritiker hävdar att det finns vissa ineffektiviteter på marknaden som kan utnyttjas för att generera överavkastning. De förespråkar aktiv förvaltning och forskning för att identifiera dessa ineffektiviteter och utnyttja dem. Å andra sidan stöder anhängare av EMH idén om passiv indexförvaltning, där investerare strävar efter att replikera avkastningen på ett brett marknadsindex istället för att försöka slå marknaden.

Det är viktigt att notera att EMH är en teori och att det inte är en absolut sanning. Det finns forskning som både stöder och ifrågasätter dess antaganden och begränsningar. Marknadens effektivitet kan variera över tid och mellan olika tillgångsslag och marknader.

The Strat

Men nu tillbaka till strategin som vi nämnde i inledningen. ”TheStrat” är en strategi som ursprungligen utvecklades av Rob Smith. Smith har en 30-årig karriär som trader bakom och hans metod att analysera marknaden har hyllats då den är objektiv och systematisk.

Grunden i strategin är det faktum att det finns 3 olika möjligheter för priset på en aktie att röra sig efter att en kursstapel i givet tidsperspektiv har bildats.

 1. En ”insidestapel” bildas. En insidestapel är en setup som bildas över två handelsperioder när den andra dagens lägsta och högsta betalkurs är högre respektive lägre tidigare handelssessions lägsta och högsta betalkurs. En insidestapel indikerar en period med konsolidering eller balans mellan köpare och säljare, där marknaden inte har tagit någon tydlig riktning. Det kan vara ett tecken på potentiell kommande volatilitet och en möjlig signal om en kommande prisrörelse.

  Inside

 2. En "riktningsstapel" är en kursstapel där marknaden tar ut en sida av det föregående kursstapelns högsta eller lägsta nivå. Om den nuvarande kursstapeln har en högre högsta punkt än den föregående kursstapeln och en högre lägsta punkt än det föregående kursstapeln, kallas det en "stigande riktningstapel" eftersom marknaden rör sig uppåt i riktning från det föregående kursstapeln. Å andra sidan, om den nuvarande kursstapeln har en lägre högsta punkt än det föregående kursstapeln och en lägre lägsta punkt än det föregående kursstapeln, kallas det en "fallande riktningsstapel" eftersom marknaden rör sig nedåt i riktning från den föregående kursstapeln.

  Riktning

 3. En "outsidestapel” uppstår när den aktuella periodens prisintervall, representerat av högsta och lägsta prisnivå, tar ut båda sidorna av föregående periodens prisintervall. Med andra ord är den högsta nivån på den aktuella stapeln högre än den högsta punkten på den föregående stapeln och den lägsta punkten på den aktuella stapeln är lägre än den lägsta punkten på den föregående stapeln. En outsidestapel indikerar en potentiellt kraftig och snabb prisrörelse, där marknaden tar ut både översta och lägsta nivåerna från den föregående period. Det kan vara ett tecken på att balansen mellan köpare och säljare har förskjutits dramatiskt och att aktien går in i en mera volatil period. Outsidestapeln kan ses som potentiell vändpunkt eller signal om en kommande trendförändring.

  Outside

Så använder du ”TheStrat”

 1. Identifiera typen av stapel: Avgör om aktuella stapeln är en insidestapel, riktningsstapel eller outsidestapel.
 2. Analysera läget i flera tidsperspektiv: Undersök prisrörelserna i olika tidsperspektiv för att enklare agera i trendens riktning.

Nedan är några exempel i olika tidsperioder hur du kan använda ”TheStrat”

Case 1. SBB B

SBB utvecklades som bekant riktigt svagt under våren och vi fick endast så kallade negativa riktningsstaplar i månadsperspektivet då föregående månads lägsta betalkurs successivt togs ut. Detta gav tydliga signaler om att säljarna dominerade handeln.


SBB monthly


Speciellt under maj gick SBB svagt och det fanns flera möjligheter att via "TheStrat"-strategin positionera sig för en nedgång i SBB.


SBB daily


Grafen ovan visar några outsidestaplar som bildades och vid alla dessa vändningar uppstod väldigt bra tradinglägen med möjligheten att göra affärer på många tiotals procent på väldigt kort tid.

Case 2. Viaplay B

Viaplay vinstvarnade 6 maj och det fanns goda möjligheter att göra bra affärer i aktien trots att öppningsgapet var enormt.


VPLAYB daily


I kursgrafen ovan ser vi att vi i ett dagsperspektiv fick negativa riktningsstaplar första, andra och tredje handelsdagen efter vinstvarningen.

Zoomar man in grafen och tittar på rörelserna i ett 60-minutersperspektiv ser det ute enligt nedan.


VPLAYB 60


De insidestaplar som bildades i detta perspektiv gav riktigt bra lägen att ta position för nedgång i Viaplay och det var aldrig någon tvekan om att det var säljarna som sedan dominerade handeln.

TheStrat i Trade Alerts

I Trade Alerts tittar vi endast på köpsignaler då det gäller TheStrat och modellen börjar med att mäta sentimentet i månads- och veckoperspektivet. Är nuvarande handelsnivå i aktien högre än öppningsnivån såväl 5 som 20 dagar innan, betraktar modellen aktiens sentiment som positivt.

Därefter letar modellen efter inside day-setuper. När sentimentet är positivt och en inside day bildats, får vi signal om att bevaka aktien inför nästa handelssession. Tas högsta betalkurs i inside stapeln ut, får vi en köpsignal.

Exempel Guard Therapeutics

Den 20 september 2023 bildade Guard Therapeutics en inside day-setup. Trenden hade redan vänt uppåt efter en mycket kraftig rörelse uppåt dagen innan. När högsta betalkurs i inside day-stapeln passerades fick man signal om att köpa aktien och rörelsen blev så explosiv att dagsavkastningen landade på +78%.


Guard Therapeutics


Exempel Nelly

Nelly bildade en inside day den 20 september, även här var grundtrenden positiv. När aktien passerade inside day stapelns högsta betalkurs rusade köparna in och Nelly stängde slutligen handelssessionen 10 procent högre.

Nelly

Stäng×
Conviction
12.06.2023

Conviction

Conviction är en viktig byggsten då man vill göra en satsning på kortsiktig aktiehandel. Hur går man då till väga för att uppnå den balanserade nivå av självsäkerhet som behövs?

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Swing Trader Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Stockpicker Swing Trader
Stäng×
Relaterade ämnen
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Swing Trader

Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Bottenformationer
12.06.2023

Bottenformationer

Det finns olika typer av formationer som kan ge signaler om när en aktie hittat en större botten, här är några vanliga bottenformationer:

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Swing Trader Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Stockpicker Swing Trader
Stäng×
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Swing Trader

Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Bygg en effektiv tradingplan
05.06.2023

Bygg en effektiv tradingplan

Att göra en satsning på kortsiktig aktiehandel (trading) kan vara både spännande och utmanande. För att maximera chanserna att lyckas är det viktigt att man har en väl genomtänkt tradingplan.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Swing Trader Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Stockpicker Swing Trader
Stäng×
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Swing Trader

Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Intra Swing Trades - För dig som letar snabba aktieaffärer
15.05.2023

Intra Swing Trades - För dig som letar snabba aktieaffärer

Målet med strategin Intra Swing Trades är att hitta intressanta affärscase i ett perspektiv på en dag. Vi vill positionera oss med köppositioner i aktier (certifikat) som visar styrka och sälja (blanka) aktier som visar svaghet.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Swing Trader Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Stockpicker Swing Trader
Stäng×
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Swing Trader

Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Så här är Stockpicker Swing Trader uppbyggd
13.05.2023

Så här är Stockpicker Swing Trader uppbyggd

För 19 år sedan lanserades Stockpicker Swing Trader och produkten blev snabbt Sveriges största renodlade nyhetsbrev för kortsiktig aktiehandel.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Swing Trader Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Stockpicker Swing Trader
Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Swing Trader

Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Så kan du handla gap i aktier
02.05.2023

Så kan du handla gap i aktier

Under den pågående rapportperioden har vi fått se stora gap i aktier då rapporterna avvikit mycket från förväntningarna. Just i samband med gap tenderar dagsrörelserna att bli extrema – något som den kortsiktiga aktietradern kan utnyttja.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Swing Trader Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Stockpicker Swing Trader
Stäng×
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Swing Trader

Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Sell in may and go away?
12.12.2022

Sell in may and go away?

Vi har redan tidigare konstaterat att ”aktier är en vintersport”. Detta inte minst då samtliga av vinterhalvårets månader (november fram till och med april) har historiskt sett uppvisat positiv avkastning (baserat på data för de senaste 25 åren). En utveckling som skiljer sig markant från ”sommarhalvårets” dito (maj till och med oktober) och som därigenom tenderar att påverka avkastningen. Högst signifikant dessutom.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Stockpicker Newsletter
Stäng×
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början