Stäng
Prenumerera gratis på Sveriges ledande nyhetsbrev inom bank & finans
11.09.2020
Academedia – Oväntat starkt Q4

Academedia – Oväntat starkt Q4

Coronapandemin har varit omvälvande för utbildningsföretaget Academedia, men påverkan har varit mänsklig snarare än finansiell.

Detta är en låst artikel. Logga in som prenumerant för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Stockpicker Newsletter är Sveriges ledande oberoende aktietidning. Beställ
Prenumerant
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Stockpicker Newsletter är Sveriges ledande oberoende aktietidning. Beställ
Academedia – Står stabilt i coronapandemin
03.06.2020

Academedia – Står stabilt i coronapandemin

Skolkoncernen Academedia har klarat sig bra under coronapandemin som följd av bolagets ocykliska verksamhet och låga investeringsbehov.

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1789 (31 maj 2020) 

ACAD | Mid Cap | 53,3 kr | KÖP

Academedia har en väldiversifierad verksamhet inom för- och grundskola, gymnasium och vuxenutbildning i Sverige som tillsammans utgör 80% av omsättningen. Resterande 20% utgörs av den snabba internationella expansionen inom förskolor i Norge och Tyskland. I det senast nämnda landet saknas det cirka 350 000 förskoleplatser. VD Marcus Strömberg skriver att de planerade nystarterna (förskolor) i Tyskland till hösten kommer att genomföras som planerat så långt det är möjligt, men kan vid behov komma att senareläggas.

Annons

Den 18 mars gick Academedias 36 000 gymnasister och 20 000 vuxenstuderande efter en rekommendation från regeringen över till distansundervisning. Både gymnasiesegmentet och vuxenutbildningen klarade övergången bra. Trots utmaningar i form av stängda förskolor i Norge och Tyskland samt ökad sjukfrånvaro, kom Academedias Q3-rapport (januari-mars) in bättre än väntat. Ledningen förväntar sig även en begränsad ekonomisk effekt under Q4 (april-juni).

Nettoomsättningen ökade i Q3 med 4,8% och uppgick till 3 284 Mkr (3 135). Den organiska tillväxten inklusive tilläggsförvärv var 5,3%. Rörelseresultatet var 10% högre än väntat och landade på 309 Mkr (231). Samtliga segment överträffade marknadens förväntningar, trots covid-19-pandemin.

Stora förändringar har genomförts de senaste åren inom vuxenutbildningssegmentet, som har haft det tufft med fallande volymer, men nu ser det ut att ha vänt. Vuxenutbildning var nämligen den främsta anledningen till det överraskande starka resultatet i det gångna kvartalet. Denna verksamhet kommer troligen också att bli mer stabil framöver då arbetslösheten ökar och innebär starka utsikter för nästa år. Stora utbildningsinsatser kommer att behövas vilket avspeglas i regeringens åtgärdspaket som bl.a. är riktat mot arbetsförmedlingstjänster, yrkeshögskolan och folkbildning. Efterfrågan på utbildning är god och Academedia är i ett bra läge att växa även utanför Sverige genom att öppna nya skolor och fylla de existerande.

De senaste fem åren har Academedia visat på en organisk tillväxt på cirka 5%, plus förvärv. Lönsamheten har dock inte hängt med i samma takt. Problemet har varit stigande lärarlöner de senaste åren. Dessa påverkar lönsamheten negativt eftersom justerad ersättning från stat och kommun släpar efter. Vidare har problemen med Arbetsförmedlingen pressat lönsamheten.

En växande verksamhet i Tyskland och lönsamhetsförbättringar i Norge bör leda till stigande vinster de kommande åren. Vi har höjt våra vinstprognoser för innevarande och nästa år i spåren av utvecklingen i Q3. På våra estimat för 2019/2020 handlas aktien till P/E-tal på ca 14, vilket är en rabatt mot andra jämförbara skolbolag med omkring 10%. Det tycker vi inte är motiverat då Academedia troligen kommer att visa en bättre vinsttillväxt de närmaste åren jämfört med övriga sektorn. Vi lyfter upp riktkursen till 65 kr (60) och upprepar köprekommendationen.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Annons
23.01.2019

ACADEMEDIA – Minskad politisk risk

I vår senaste uppdatering av AcadeMedia (februari 2018) sänkte vi rekommendationen från Köp till Avvakta/Behåll. Ett bra beslut ser det ut som då aktien har kommit ned cirka 25% sedan dess och då har den faktiskt ändå stigit drygt 15% den senaste månaden. Bakom sänkningen låg avsaknaden av närliggande kurstriggers samtidigt som hot om vinstbegränsningar höll tillbaka intresset för aktien.

ACAD | Mid Cap | 46,2 kr

I den så kallade januariöverenskommelsen den 11 januari lovade regeringspartierna S och MP samt stödpartierna C och L att inte försöka begränsa vinster för bolag inom välfärdssektorn. Detta minskar enligt oss den politiska risken i välfärdsbolagen generellt och AcadeMedia i synnerhet.

Annons

För räkenskapsårets Q1 (juli-september 2018) rapporterade koncernen en omsättningstillväxt om 15% till 2 343 Mkr (2 037), varav organisk tillväxt uppgick till 2,8%. Rörelseresultatet försämrades till 58 Mkr (80). Rensat för jämförelsestörande poster uppgick rörelseresultatet till 52 Mkr (82). Q1 är normalt sett årets svagaste i samtliga segment och särskilt skolsegmenten på grund av sommarlov.

Marknadsnedgången och kontraktsomställningen inom vuxenutbildningssegmentet (Arbetsförmedlingen har dragit ner på sin resursallokering till etableringsuppdraget) medförde ett rörelseresultat inom vuxensegmentet landade på noll jämfört med 43 Mkr föregående år.

Antalet barn och elever i de tre skolsegmenten har ökat med 15,7% för Q1 2018/2019 jämfört med motsvarande period föregående år. Detta är delvis ett resultat av förvärv. Exklusive de två större förvärven Vindora och KTS så var den organiska elevtillväxten 4,8% vilket lägger en bra grund för det kommande året.

AcadeMedias gymnasieskolor hade ett rekordstort intag av elever vid höststarten 2018. I det internationella förskolesegmentet och särskilt Tyskland var den organiska tillväxten hög. Koncernen har öppnat sex nya förskolor i Tyskland sedan verksamhetsårets början. Det har varit lätt att rekrytera trots att det generellt sett råder brist på förskolepersonal. Under resten av verksamhetsåret 2018/2019 förväntas ytterligare fem till sex förskolor att öppnas i Tyskland. I Norge har två utbyggnader skett och en sammanslagning av två mindre förskolor.

Den sista januari rapporterar AcadeMedia sin Q2 och förväntningarna är att det lär bli ytterligare ett tufft kvartal för den privata utbildningsjätten. Trots att vuxenutbildningen spås tynga skolkoncernens resultat i Q2 väntas tillväxten vara fortsatt god. Skolpengen ökade 2,5% i Sverige 2018, vilket inte var tillräckligt för att kompensera bolagets kostnadsinflation. Därför kan kommentarer kring just skolpengen för innevarande år medföra en viss lättnad.

AcadeMedia handlas till en låg värdering (p/e talet är ca 11) trots förhållandevis stabil verksamhet samt intressanta tillväxtutsikter. Från och med innevarande räkenskapsår väntas man dessutom börja dela ut pengar till aktieägarna. Den låga värderingen är delvis sammankopplad med den höga politiska risken, som nu minskat radikalt efter den nya regeringens tillträde.

Detta är också främsta skälet till att vi nu åter höjer rekommendationen till Köp (Avvakta/Behåll) trots farhågan att Q2-rapporten kan få svårt att övertyga. Vi tror dock att mycket negativt redan är intecknat i dagens värdering. Riktkursen justeras ned till 60 kr (66) efter sänkta estimat.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker

Mina Bevakningar


Inget konto?

Annons
Annons
Till början