Stäng
Missa inte de senaste aktietipsen och nyheter direkt från marknaden!
AcouSorts unika teknik ger snabbare provsvar och räddar liv
14.05.2021

AcouSorts unika teknik ger snabbare provsvar och räddar liv

Medicinteknikföretaget AcouSort är i full färd med att lägga grunden för nästa stora paradigmskifte inom vården. Med företagets banbrytande teknik är det möjligt att få svar på blodprov direkt, utan att det behöver skickas till ett lab.

Läkaren tar själv provet, för in det i en analysmaskin som har AcouSorts teknik inbyggd, och svaret kommer medan patienten är kvar. Nu tar bolaget nästa stora kliv och bygger en semiautomatiserad produktionslina med syfte att kunna möta den ökade efterfrågan.

Ett mycket viktigt steg vid diagnostik av sjukdomar är att man tar blodprov på patienten för att få fördjupad information om patientens hälsostatus och därmed kan ställa korrekt diagnos. Då många diagnostiska tester kräver att blodet förbereds innan analys, skickas i dagsläget en stor del av blodproverna till ett centralt laboratorium där de manuellt hanteras och genomgår de förberedande steg som krävs för analysen. AcouSort erbjuder en mycket mer effektiv och smidig lösning som ersätter den manuella provhanteringen och därmed ger snabbare svar, och på så sätt kan rädda liv.

Här berättar bolagets vd Torsten Freltoft om hur AcouSorts unika teknik ska revolutionera branschen och bana väg för en ny generation kliniska instrument där patientprover analyseras direkt vid läkarbesöket och ger omedelbara svar.

Berätta mer om er teknik och hur den skiljer sig mot dagens lösningar?

– Centrifugering är i dag standardmetoden som används för att förbereda blodprover för analys, men det är en teknik som är mycket svår att integrera i diagnostiska instrument. Därför måste de flesta blodprover skickas från vårdcentralen eller sjukhuset till ett laboratorium där de hanteras och analyseras av utbildad personal.

– Om du istället kan bygga in automatiserad provberedning i diagnostiska instrument, vilket går att göra med vår teknik, kan testet utföras direkt där patienten befinner sig. Provsvaret blir omedelbart tillgängligt för både läkare och patient och eventuell behandling kan påbörjas direkt, något som kan vara livsavgörande vid allvarliga sjukdomstillstånd där tidig diagnos är av största vikt för en lyckad behandling. Detta tillvägagångssätt kallas Point-of Care-testning och är definitivt framtiden för snabbare diagnostik och behandling. AcouSorts viktigaste marknader, den globala marknaden för blodprovshantering, analytiska system och förbrukningsvaror, växer snabbt och förväntas nå hela 47 miljarder USD 2022.

Läs den senaste analysen av AcouSort här

Ni har sedan en tid skiftat fokus till att vara en OEM-leverantör (det vill säga andra företag köper era komponenter och integrerar dem i sin slutprodukt) åt stora life science-bolag med Instrumentation Laboratory (IL) som en av de viktigaste kunderna. Varför gjordes strategiförändringen och vilken betydelse har den fått för AcouSort?

– Att producera och sälja separationsmoduler som integreras i våra kunders diagnostiska system är en verkligt skalbar verksamhet. Våra moduler blir en del av kundernas system och varje separationsmodul används en gång eller i vissa fall för ett begränsat antal patientprover. Om vi kan etablera vår teknik som den nya standarden för integration i fler diagnostiska system där varje analys använder en separationsmodul, något vi ser som ett realistiskt scenario, så kommer vi med enkelhet att sälja miljontals separationsenheter.

Ni bygger nu en egen produktionslinje för att kunna möta en större efterfrågan. När står den färdig och vilken kapacitet kommer den att ha?

– Den första produktionslinjen har utvecklats tillsammans med en extern partner och levererades i början av april. Den justeras och optimeras nu och vi förväntar oss att den är klar för kommersiell produktion någon gång under tredje kvartalet. I sitt grundutförande har den en kapacitet på cirka 100 000 separationsenheter per år. Systemet är dock redan förberett för en andra installation som gör att vi snabbt kan fördubbla produktionskapaciteten. I takt med att efterfrågan på våra produkter ökar kommer vi med stor sannolikhet att lägga ut produktionen externt och enbart behålla testproduktion och specialversioner internt.

Läs mer om AcouSort här

Innebär det att ni redan har order som motsvarar dessa volymer?

– De siffror vi presenterat är baserade på återkoppling från våra samarbetspartners och kunder. Enbart för vår första kund beräknar vi förbrukningen till 500 000 till 600 000 enheter per år, när våra komponenter är fullt integrerade i deras nya system. Det kommer naturligtvis ta några år, men resan har börjat. Utöver detta har vi cirka tio aktiva processer i olika faser med andra potentiella OEM-partners där vi tillsammans utvärderar hur vår teknik kan integreras med deras nya eller nästa generations system.

AcouSort har genom åren gjort affärer med såväl universitet, forskare och life science-bolag. Var finns den stora potentialen och hur ska ni uppnå den?

– Den stora potentialen finns helt klart i OEM-affären med life science-partners. Men att placera våra forskningssystem hos framstående opinionsbildare inom relevanta områden är viktigt för att hjälpa till att visa på teknikens överlägsenhet och på så sätt bana väg för att göra den till framtidens standard för automatiserad diagnostisk provberedning.

AcouSort har utvecklat en teknik som använder ljudvågor för att separera plasmafraktionen från blodprover. Tekniken är automatiserad och lätt att integrera, vilket gör att den kan ersätta standardcentrifugeringen, ge bättre resultat med mindre variation och renare prover.

Denna artikel är information från Stockpickers kund. Artikeln ska tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Stäng×
Relaterade ämnen
AcouSort går från klarhet till klarhet
29.09.2020

AcouSort går från klarhet till klarhet

Trots rådande pandemi har medicinteknikföretaget AcouSort lyckats förbättra både omsättning och resultat rejält. Under årets första sex månader har bolaget inlett en rad nya processer med nya kunder, försäljningen har i det närmaste tredubblats och aktien hyllas av analytiker.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Relaterade ämnen
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Annons
AcouSorts teknik effektiviserar vården - Kraftigt ökat globalt intresse
09.03.2020

AcouSorts teknik effektiviserar vården - Kraftigt ökat globalt intresse

Det nya året har inneburit en stor satsning på att kommersialisera svenska AcouSorts innovativa teknik. Med tekniken går det snabbare att diagnostisera sjukdomar. Dessutom är det billigare och effektivare, vilket vården efterfrågar. Nu har tekniken börjat nå kommersiell framgång på allvar.

AcouSorts teknik använder skonsamma ljudvågor för att separera celler och andra partiklar i biologiska vätskor, exempelvis från blodprover. Tekniken gör det möjligt att automatisera och integrera hanteringen av blodprover in i analysinstrument. På så sätt kan blodproverna analyseras med en gång utan att behöva skickas till laboratorium, vilket innebär att patienten kan få svar direkt på plats. Denna typ av testning kallas Point of Care och är en stor trend inom hälso- och sjukvården.

Ju tidigare en sjukdom identifieras, desto större är chansen att den kan behandlas med framgång. Det är naturligtvis extra viktigt vid livshotande sjukdomar som till exempel cancer, blodförgiftning och hjärt- och kärlsjukdomar.

– Manuell hantering av prover är en barriär som bromsar den medicinska utvecklingen. Med vår teknik, som snabbar på och automatiserar dessa processer, kan vi göra vårdens arbete snabbare. Dessutom kan vi underlätta för forskare att göra banbrytande vetenskapliga framsteg, förklarar AcouSorts VD Torsten Freltoft.

Kommersialiseringen av AcouSorts teknologi har nu börjat ta fart på allvar

AcouSorts teknik återfinns i bolagets två fristående forskningssystem AcouTrap och AcouWash, samt i de OEM-komponenter och moduler som utvecklas för att andra medicintekniska bolag ska använda dem i sina system. (Se faktaruta)

De senaste månaderna har bolaget placerat flera forskningssystem hos både framstående universitet och stora bolag inom Life Science, till exempel Umeå universitet samt hos stora industriella aktörer i Japan och Frankrike. Dessa affärer har stor potential att leda till större uppdrag där AcouSorts OEM-komponenter och moduler integreras i framtida medicinska instrument som kunderna själva utvecklar. Det är i dessa avtal som den riktigt stora kommersiella potentialen finns.

– Våra forskningssystem är utmärkta för att ge stora bolag möjligheten att utvärdera vår teknik, och lära sig hur de kan dra fördel av den. Det är en god grund för mer djupgående samarbeten där vi licensierar ut vår teknologi eller producerar komponenter till instrumenten som de större bolagen utvecklar. Det är vår primära strategi, säger Freltoft. 

Ger vården chansen att snabbare ge diagnos

AcouSorts huvudsakliga fokus de kommande åren är att utveckla och anpassa sin teknologi för att stötta utvecklingen av nya verktyg som förbättrar diagnostiken av patienter inom några av världens vanligaste och dödligaste sjukdomsområden.

 – Det handlar om cancer och immunterapi, infektionsmedicin samt hjärt- och kärlsjukdomar. Globalt orsakar dessa sjukdomsgrupper två av tre dödsfall. Ju tidigare man kan diagnostisera dessa sjukdomar desto större är chansen att patienten klarar sig, så här har vår teknik en viktig roll att fylla, säger Freltoft.

Den tidiga diagnosen som Torsten Freltoft framhäver kräver ofta att man isolerar specifika partiklar i patientens blodprov, vilket AcouSorts teknik gör snabbare och enklare än de traditionella tekniker som används idag. Det är i dessa specifika partiklar man kan hitta så kallade sjukdomsmarkörer redan i ett tidigt stadie av sjukdomen.

Så separerar AcouSort partiklar med ljud

Ljudvågor kan användas för att separera partiklar i lösningar då partiklar med olika utseende/egenskaper (storlek, densitet) reagerar olika på ljudvågor. Tekniken kan användas för att separera bland celler i vätskor. Bolaget utvecklar och producerar kritiska komponenter för nästa generations diagnostiksystem och har avtal kring utveckling eller licensiering av teknologin med flera globalt ledande aktörer inom Life Science.

Denna artikel är information från Stockpickers kund. Artikeln ska tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Stäng×
Relaterade ämnen

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början