Stäng
Så skapar du en extra inkomst från börsen. Till vilken mailadress ska vi skicka guiden?
19.01.2022
Small Cap - Förlängd avsiktsförklaring sänkte Aerowash

Small Cap - Förlängd avsiktsförklaring sänkte Aerowash

Aerowash har ännu en gång förlängt avsiktsförklaringen avseende en strukturaffär med US Aviation Services.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
19.10.2021
Small Cap – CGit rusade på stororder

Small Cap – CGit rusade på stororder

Aerowash och US Aviation har kommit överens om en ny tidplan avseende överlåtelse av verksamheten som innebär att ett aktieöverlåtelseavtal...

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Annons
Teckna aktier i Aerowash
09.06.2021

Teckna aktier i Aerowash

Aerowash utvecklar produkter och system för utvändig tvättning av flygplan. Maskinerna styrs med hjälp utav fjärrkontroller och kan användas på flygplan av olika storlekar. Idag sker både direktförsäljning och korttidsuthyrning till kund. Vidare erbjuder Aerowash service, utbildning och konsultation. Kunderna återfinns på den globala flygmarknaden och bolaget har sitt huvudkontor i Gävle.

Aerowash tar in cirka 25 miljoner kronor i en nyemission och sista teckningsdag är den 11 juni. I takt med att coronapandemin ebbar ut i kombination med tydliga tecken på återhämtning så tänker bolaget kapitalisera på sinastarka marknadsposition inom exteriör flygplanstvätt genom expansion i vissa utvalda marknader som karaktäriseras av hög flygtrafik såsom USA, Kina och Gulfstaterna. Cirka hälften av likviden kommer gå till etablering av joint ventures. Vidare kommer Aerowash förstärka organisationen, primärt inom installation och eftermarknad samtidigt som de kommer utöka sina aktiviteter avseende försäljning och marknadsföring.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 27 maj - 11 juni 2021
Teckningskurs: 8,50 SEK per B-aktie
Emissionsvolym: ca 25 MSEK
Garantiåtaganden: ca 88%
Handelsplats: Spotlight Stock Market


Dokument och filer

Video

Teaser

Memorandum

Anmälningssedel

Teckna via BankID

Hemsida

 

Stäng×
Relaterade ämnen
Stockpicker intervjuar - Aerowash
03.06.2021

Stockpicker intervjuar - Aerowash

Aerowash utvecklar produkter och system för utvändig tvättning av flygplan. Maskinerna styrs med hjälp utav fjärrkontroller och kan användas på flygplan av olika storlekar. Idag sker både direktförsäljning och korttidsuthyrning till kund. Vidare erbjuder Aerowash service, utbildning och konsultation. Kunderna återfinns på den globala flygmarknaden och bolaget har sitt huvudkontor i Gävle.

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund.

– Jag har en bakgrund som advokat och affärsjurist men sadlade om till entreprenör för 12 år sedan. Tillsammans med min bror Joakim har jag grundat Aerowash. Vi började det bolagsbygget för cirka 5 år sedan. 

aerowashVD2

Niklas Adler, VD

Kan du beskriva Aerowash och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

– Aerowash erbjuder produkter, lösningar och tjänster för exteriör tvätt av flygplan. Bolaget har utvecklat en produktportfölj bestående av automatiserade tvättrobotar som förkortar tvättprocessen med upp till 60 procent i jämförelse med gängse manuell metod mätt i tidsåtgång, vilket genererar besparingar för flygbolag och flygplatser.  

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

– Vi tillämpar en flexibel affärsmodell för att på så sätt tillgodose olika kundbehov och olika marknader. Fram till idag har våra leveranser skett via klassisk systemförsäljning, men coronapandemin har förstärkt behovet av att kunna erbjuda hyres- och leasingalternativ samt MaaS ("machine as a service"). Detta kommer inte bara innebära en betydligt större adresserbar marknad utan även generera förutsägbara återkommande intäktsströmmar.

I ett inledande steg har vi ingått avtal om etablering av ett joint venture med en partner i Gulfstaterna samtidigt som vi planerar att addera närliggande tjänster såsom kabin- och cockpitrengöring, rengöring av motorer och landningsställ etc.

Hur har Er verksamhet påverkats av Covid-19?

– Man kan väl säga att vår verksamhet påverkats både negativt och positivt. Vår driftsättning i USA blev ett år försenad och vi har sett stora organisationsförändringar hos kunderna/flygbolagen vilket lett till längre ledtider. Dock ser vi att pandemin även förstärkt behovet av effektiva och miljövänliga tvättlösningar samt att kunderna även väljer att fokusera på sin kärnverksamhet vilket skapar mer möjligheter vår nya affärsmodell, med MaaS och joint ventures.

Ni genomför just nu en nyemission där Ni tar in ca 25 MSEK. Vad skall Ni använda emissionslikviden till?

– I takt med att coronapandemin ebbar ut i kombination med tydliga tecken på återhämtning så tänker vi kapitalisera på vår starka marknadsposition inom exteriör flygplanstvätt genom expansion i vissa utvalda marknader som karaktäriseras av hög flygtrafik såsom USA, Kina och Gulfstaterna.

Cirka hälften av likviden kommer gå till etablering av joint ventures. Vidare kommer vi förstärka organisationen, primärt inom installation och eftermarknad samtidigt som vi kommer utöka våra aktiviteter avseende försäljning och marknadsföring.

Vilka är de största riskerna i Er verksamhet?

– Den enskilt största risken är givetvis att återhämtningen inom flygindustrin tar längre tid på grund av nya coronautbrott eller att utrullningen av vaccin globalt drabbas av bakslag.

Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från denna?

– Den är väldigt begränsad. Största konkurrensen idag är manuell rengöring. Det finns två andra leverantörer av systemlösningar men Aerowash är dock marknads- och teknikledande.

aero2

Hur stor är Er potentiella marknad?

– Vi bedömer att vår adresserbara marknad är minst 2 miljarder kronor årligen. Samtidigt som vi är övertygade om att efterfrågan för automatiserade underhållstjänster kommer öka till följd av de ökade kraven på effektivisering och automatisering i spåren av coronapandemin.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Aerowash?

– Som jag har varit inne på tidigare så ser vi en ökad efterfrågan då flygindustrin succesivt börjar komma tillbaka efter ett extremt tufft år. Vi ser redan en stor ökning av förfrågningar från befintliga och även nya potentiella kunder. Vår orderstock uppgick per februari i år till 10 miljoner kronor.

Fokus på automatisering och effektivisering utgör starka drivkrafter inom flygbranschen vilket innebär att Aerowash är i en mycket bra position då konkurrensen är låg samtidigt som vi är marknadsledande.

Vi lanserar vår nya tvättrobot, AW18 nu i sommar och vi har redan erhållit två beställningar på denna modell.

Vår kompletterande affärsmodell (MaaS) innebär att vår adresserbara marknad blir betydligt större än tidigare samtidigt som vi även planerar att addera andra närliggande tjänster.

Avslutningsvis om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser Aerowash ut då?

– Vi är då den globalt ledande helhetsleverantören av exteriör och interiör flygplansrengöring. Vi har dotterbolag och JVs i hela världen och finns hos de största flygbolagen och flygplatserna. Vi har även adderat andra tjänster till erbjudandet och möjligen även fler produkter som kompletterar vårt befintliga utbud.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 27 maj - 11 juni 2021
Teckningskurs: 8,50 SEK per B-aktie
Emissionsvolym: ca 25 MSEK
Garantiåtaganden: ca 88%
Handelsplats: Spotlight Stock Market


Dokument och filer

Video

Teaser

Memorandum

Anmälningssedel

Teckna via BankID

Hemsida

 

Stäng×
Relaterade ämnen
Small Cap - Aerowash bildar Joint Venture-bolag
31.05.2021

Small Cap - Aerowash bildar Joint Venture-bolag

Spotlight-listade Streamify har under maj månad tecknat samarbetsavtal med fem stycken e-handelsföretag.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
17.02.2021
Small Cap – Awardit lyfte på avtal

Small Cap – Awardit lyfte på avtal

Awardits dotterbolag Market2Member AB har tecknat avtal med Saint-Gobain Distribution Sverige (SGDS) genom huvudbolaget Dahl Sverige AB.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Small Cap – Höjt bud på Axkid
25.01.2021

Small Cap – Höjt bud på Axkid

Bilbarnstoltillverkaren Axkids budgivare Goldcup 6807 höjer nu vederlaget i det kontanta uppköpserbjudandet från 14,5 kronor till 18 kronor per aktie.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början