Stäng
Prenumerera gratis på Sveriges ledande nyhetsbrev inom bank & finans
Beijer Electronics - Långsiktigt köpläge
26.05.2020

Beijer Electronics - Långsiktigt köpläge

Automations- och nätverksföretaget Beijer Electronics har över åren varit lite av en favoritaktie för oss på Stockpicker även om bolaget sedan 2015 och framåt har varit inne i en längre svacka, och därför inte har uppmärksammats lika mycket.

Detta är en låst artikel. Logga in som prenumerant för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Stockpicker Newsletter är Sveriges ledande oberoende aktietidning. Beställ
Prenumerant
Stäng×
Av
Jan Axelsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Stockpicker Newsletter är Sveriges ledande oberoende aktietidning. Beställ
25.05.2020
Mentice – bättre men inte bra nog

Mentice – bättre men inte bra nog

Förra veckan ägde en uppmärksammad IPO rum när norska Pexip som utvecklar en tjänst för videokonferenser noterades på Oslobörsen.

Detta är en låst artikel. Logga in som prenumerant för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Stockpicker Newsletter är Sveriges ledande oberoende aktietidning. Beställ
Prenumerant
Stäng×
Av
Jacek Bielecki Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Stockpicker Newsletter är Sveriges ledande oberoende aktietidning. Beställ
Annons
Kopparbergs Bryggeri – Glaset är halvfullt
22.05.2020

Kopparbergs Bryggeri – Glaset är halvfullt

När vi senast tittade närmare på cider- och ölbryggaren i början av april (Newsletter 1777) fick vi en känsla att Q1-rapporten skulle kunna bli ganska bra, trots den stora osäkerheten som hade tagit över samhället.

Detta är en låst artikel. Logga in som prenumerant för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Stockpicker Newsletter är Sveriges ledande oberoende aktietidning. Beställ
Prenumerant
Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Stockpicker Newsletter är Sveriges ledande oberoende aktietidning. Beställ
20.05.2020
Malmbergs - Nytt positivt kvartal

Malmbergs - Nytt positivt kvartal

I årets ”Vinnarnummer” som traditionellt kommer en bit in i januari varje år var en av kandidaterna elhandelsbolaget Malmbergs Elektriska.

Detta är en låst artikel. Logga in som prenumerant för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Stockpicker Newsletter är Sveriges ledande oberoende aktietidning. Beställ
Prenumerant
Stäng×
Av
Jan Axelsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Stockpicker Newsletter är Sveriges ledande oberoende aktietidning. Beställ
19.05.2020
Bredband2 – Starkt kundintag

Bredband2 – Starkt kundintag

I slutet på mars (Newsletter 1744) höjde vi återigen rekommendationen till Köp på Bredband2 efter att aktien tappat en hel...

Detta är en låst artikel. Logga in som prenumerant för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Stockpicker Newsletter är Sveriges ledande oberoende aktietidning. Beställ
Prenumerant
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Stockpicker Newsletter är Sveriges ledande oberoende aktietidning. Beställ
LIDDS – Gör viktiga framsteg
19.05.2020

LIDDS – Gör viktiga framsteg

Drug delivery-bolagets aktie har stått emot den turbulenta börsutvecklingen hittills i år ganska så väl.

Efter en dramatisk nedgång i samband med det allmänna raset i slutet av februari, har kursen återhämtat sig snabbt och noteras idag kring liknande nivåer som vid senaste analystillfälle i början av mars.

Detta är en betald analys på uppdrag av LIDDS

LIDDS | First North | 16 kr | KÖP

Återhämtningen är i våra ögon välförtjänt, då bolaget hittills inte har påverkats av den pågående covid-19-pandemin.

Tvärtom så har man fortsatt att leverera enligt plan och bolaget annonserade nyligen att svenska Läkemedelsverket har ställt sig positivt mot förslaget till studieutformning av en fas 3-studie med läkemedelskandidaten Liproca Depot vid behandling av prostatacancer.

Det är en viktig milstolpe i planeringen av fas 3-studien, och Läkemedelsverket bekräftade dessutom att studien kan vid positivt utfall vara tillräckligt underlag för en marknadsregistrering.

 De senaste dagarnas största höjdpunkt var, emellertid, de slutliga resultaten från fas II-b studien med Liproca Depot som bekräftade potentialen som en säker och effektiv behandling av prostatacancerpatienter som idag inte behandlas utan står under aktiv övervakning .

Både de primära och sekundära målen med studien har uppnåtts och enligt bolaget visade MRI-data att prostatacancern inte hade utvecklats vidare hos någon av patienterna, och glädjande nog till och med en tillbakagång hos vissa. Samma lovande resultat visade en frivillig biopsi, där 5 av 6 patienter visade en stabilisering och 1 patient en förbättring.

 

Ladda ner hela analysen här

 

Disclaimer

Detta material har sammanställts av Stockpicker i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Stockpicker lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i materialet. Åsikter som lämnats i materialet är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av materialet och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i materialet. Stockpicker frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på detta material. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Stockpicker frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av materialet.

Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker
Relaterade ämnen
18.05.2020
Orexo – Mitt i prick

Orexo – Mitt i prick

Tidigt i mars, mitt i pandemibörsraset initierade vi en ny köprekommendation för Orexo (Newsletter 1769). Kursen låg då på 53,40 kr.

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1785 (17 maj 2020)

ORX | Mid Cap | 77,40 kr | AVVAKTA

En dryg vecka senare hade det tyska börsindexet DAX rasat med ytterligare ca 28,5% och det svenska OMXS30-indexet med ytterligare ca 22,6%. Tajmingen kunde därmed framstå som usel och börsindexen är trots återhämtningen som varit fortfarande kraftigt minus sedan dess. Men Orexo, som till en början också föll brant, har istället stigit mycket kraftigt med som mest 60,5% till den gångna veckans topp på 85,70 kr.

Annons

För knappt tre veckor sedan släppte bolaget sin Q1-rapport. Vi ska inte orda mycket om den här, mer än att rapporten visade på en stabil omsättning i kombination med dels ett kraftigt resultatlyft, dels ett stabilt, starkt kassaflöde. Dels steg rörelseresultatet kraftigt, dels lyfte resultatet såväl före som efter skatt ännu kraftigare tack vare valutakursvinster, främst till följd av en stark dollar relativt kronan. Likvida medel fortsatte att öka och uppgick vid utgången av kvartalet till drygt 861 Mkr. Även soliditeten stärktes, och passerade 50-procentsgränsen.

Den positiva rapporten till trots så är det sannolikt dock bolagets pipeline av läkemedel och digitala terapier som drivit på den starka kursutvecklingen den senaste tiden. Orexo har kommunicerat bedömningar om den framtida försäljningspotentialen i respektive projekt, vilka summa summarum visar på mycket stora potentiella värden om utvecklingen fortsätter i positiv riktning.

För de digitala terapierna vorvida och OXD01, avsedda för behandling av opioidmissbruk och beroende, ser Orexo en sammanlagd försäljningspotential som överstiger 400 Musd. För läkemedelsprojekten OX124 och OX125, båda i vilka bolaget utvecklar ett akutläkemedel för behandling av opioidöverdos som baseras på nya och unika teknologier, räknar Orexo med att nå en potential på sammanlagt 110-170 Musd. För OX338, bolagets kandidat för behandling av smärta utan användning av opioider, är bedömningen att försäljningspotentialen kan överstiga 100 Musd. Allt som allt således 610-670 Musd, motsvarande ca 6000-6600 Mkr, och bolaget påpekar att man gjort konservativa bedömningar. Siffrorna kan ställas i relation till omsättningen under Q1 på 175,0 Mkr (174,3) och för 2019 på 844,8 Mkr.

Under måndagen meddelades dessutom att Orexo förvärvat de exklusiva USA-rättigheterna till GAIA AG:s deprexis, en digital terapi för att hjälpa patienter hantera depressionssymtom. Faktum är att deprexis är en av de mest studerade digitala terapierna i världen och har också framgångsrikt lanserats i ett stort antal länder runt om i världen. Avtalet följer på de två tidigare avtalen med GAIA, där Orexo då förvärvat dels de exklusiva kommersiella USA-rättigheterna till vorvida, dels de exklusiva globala kommersiella rättigheterna till OXD01. Den årliga nettoomsättningspotentialen för deprexis beräknas överstiga motsvarande för vorvida (120-200 Musd) och OXD01 (150- 225 Musd).

En stark Q1-rapport, positiv utveckling i Orexos pipeline för läkemedel och digitala terapier samt bolagets bedömningar om försäljningspotentialen för dessa i kombination med att pipelinen nu utökats med ytterligare en digital terapi, gör att vi trots börsnedgången och det högst osäkra marknadsläget höjer vår riktkurs till 80 kr (70). Efter den snabba kursuppgången den senaste tiden stannar rekommendation ändå vid Avvakta/Behåll (Köp), men vi ser allt jämt en betydande potential på längre sikt.

Vi ser fortsatt satsningen på digitala terapier vid sidan om läkemedlen som en spännande ingrediens, helt rätt i tiden och med en kittlande potential på längre sikt i detta bolag, som bygger en allt mer betydande position inom motverkande av beroenden och dess följder, och påminner om avslutningsorden från marsanalysen:

”Den moderna människan söker som bekant allt fler möjligheter att klara sig på egen hand, gärna då digitala redskap, och vid socialt stigmatiserande beroendeproblem kan det vara särskilt svårt och känsligt att söka vård som innebär personliga möten. Orexo känns, dessvärre, som ett företag som ligger rätt i tiden.”

Stäng×
Av
Per Bernhult Analytiker
18.05.2020
Securitas – Kritisk för samhället

Securitas – Kritisk för samhället

Ofta är det i krissituationer som man blir påmind om vad som är viktigt och hälsan står givetvis högt upp...

Detta är en låst artikel. Logga in som prenumerant för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Stockpicker Newsletter är Sveriges ledande oberoende aktietidning. Beställ
Prenumerant
Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Stockpicker Newsletter är Sveriges ledande oberoende aktietidning. Beställ
Storytel – den spännande historien fortsätter
17.05.2020

Storytel – den spännande historien fortsätter

Ljudbokspecialisten Storytel har varit en av årets ljuspunkter. Sedan vår senaste analysuppdatering i slutet av februari (Newsletter 1767) har kursen ökat med omkring 50%. Enastående prestation förstås och extra kul eftersom rådet senast blev ett Spekulativt Köp.

Detta är en låst artikel. Logga in som prenumerant för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Stockpicker Newsletter är Sveriges ledande oberoende aktietidning. Beställ
Prenumerant
Stäng×
Av
Jacek Bielecki Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Stockpicker Newsletter är Sveriges ledande oberoende aktietidning. Beställ
SJR - Vi biter i sura äpplet
17.05.2020

SJR - Vi biter i sura äpplet

Efter en mycket svag kursutveckling under stora delar av 2019 satte vi i december köp på bemanningsföretaget SJR. Aktien hade då tappat kraftigt från början av det året samtidigt som Q3-rapporten var överraskande stark och tydde på en påbörjad turnaround.

Detta är en låst artikel. Logga in som prenumerant för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Stockpicker Newsletter är Sveriges ledande oberoende aktietidning. Beställ
Prenumerant
Stäng×
Av
Jan Axelsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Stockpicker Newsletter är Sveriges ledande oberoende aktietidning. Beställ

Mina Bevakningar


Annons
Annons
Till början