01.12.2022
Small Cap - Zaplox tecknar avtal med Nordic Choice Hotels

Small Cap - Zaplox tecknar avtal med Nordic Choice Hotels

Ett av de mindre bolagen sett till börsvärde, First North-listade Zaplox, har ingått avtal med hotellkedjan Nordic Choice Hotels för...

Avtalet omfattar Zaplox SDK som kommer utgöra en integrerad del i den digitala gästresan för kedjans över 220 hotell. Innan utgången av tredje kvartalet 2023 kommer Zaplox mobila nycklar att vara tillgängliga på ett 100-tal hotell med ca 23 000 hotellrum. Partnerskapet stärker Nordic Choice Hotels digitala gästresa och möjliggör utvecklandet av nästa generation mobila nycklar. Med över 220 hotell och 41 500 rum i 5 länder är Nordic Choice Hotels en av Nordens största hotellkedjor. Aktien klättrade 37,7 procent till 0,077 kronor. Som högst betalades aktien till 0,127 kronor.

Alzecure Pharma har under alzheimerskongressen CTAD i San Francisco presenterat resultat från ny klass av småmolekylära Aβ42-sänkande anti-amyloidogena substanser för preventiv eller sjukdomsmodifierande behandling av Alzheimers sjukdom. GSM uppvisar flera nyckelegenskaper som särskiljer sig från antikroppbehandlingar, bland annat att den kan tas i tablettform, lätt tar sig över blod-hjärn barriären samt kan produceras mer kostnadseffektivt. Posterpresentationen fokuserade på prekliniska data för AC-0027875 inom Alzstatin-plattformen. Aktien förbättrades 6,5 procent till 4,26 kronor.

Arctic Minerals har förvärvat 100 procent av kopparprojektet Peräpohja. Kopparprojektet Peräpohja består av 24 malmletningstillstånd och ansökningar om totalt 1 120 km2 (112 000 hektar). Projektet har fram tills nu ägts gemensamt av Arctic Minerals och Rio Tinto i ett joint venture. Royaltyavtalet ersätter nu tidigare joint venture-avtal, som därigenom avslutas. Genom Royaltyavtalet får Rio Tinto rätt till en royalty om en procent av intäkterna från eventuell produktion från projektet. Ingen kontant ersättning utgår för förvärvet av Projektet. Genom Royaltyavtalet får Arctic Minerals även full tillgång till all insamlade data och prospekteringsarbete som utförs av Rio Tinto i Projektet. Arctic Minerals har prospekterat efter kopparmalm i Peräpohja-området sedan 2017 och har därvid identifierat omfattande kopparmineraliseringar i både berghällar och i malmblock. Arctic Minerals aktie avancerade 4,4 procent.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Viceroy till attack mot Truecaller i ny blankarrapport
28.09.2022

Viceroy till attack mot Truecaller i ny blankarrapport

Stockholmsbörsen rekylerade upp efter en svag inledning.

OMXS30-index steg 0,5 procent och OMXSPI avancerade 1 procent. Konjunkturinstitutets barometerindikator backar med 6,4 enheter i september till en ny bottennotering. Enligt KI är det främst hushållens förväntningar på den egna ekonomin om tolv månader som har försämrats. Konjunkturbarometern för september visar på nya bottennivåer i de svenska hushållens optimism.

H&M väntas imorgon rapportera ett justerat rörelseresultat på 4 259 miljoner kronor. Under motsvarande period i fjol var resultatet 6 272 miljoner. Aktien stängde 0,5 procent lägre till 105,86 kronor. Carnegie sänker riktkursen för Volvo till 215 kronor från 250 kronor. Rekommendationen köp upprepas. B-aktien stärktes 0,4 procent till 159,18 kronor. Den 20 maj handlades Volvo Cars i över 83 kronor. Det var enligt SEB för dyrt givet de betydande osäkerheter kring energikostnader, räntor och konsumentförtroende som redan då var mycket påträngande varför banken sänker rekommendationen till Behåll. Sedan dess har aktien rasat med nära 40 procent, det är för mycket och SEB höjer tillbaka till Köp. Aktien försvagades 0,2 procent till 51,36 kronor.

SEB sänker rekommendationen för Intrum till Behåll (Köp) och kapar vinstprognoserna med mellan 4-7 procent för innevarande och kommande år. Efter vinstvarning och VD-byte samt indikationer på att effektiviseringsprogrammet inte tycks ge önskad effekt är förtroendet för bolaget hårt sargat. SEB ser dessutom en stor refinansieringsrisk under kommande år, obligationer som förfaller kommande år kommer att medföra kraftigt höjda räntekostnader. Aktien föll ytterligare 0,6 procent till 139,70 kronor. Viceroy har tagit en kortposition i Truecaller, enligt ett twitterinlägg från blankarspecialisten. Som mest var aktien ned kring 20 procent. Truecallers aktie stängde ned 0,2 procent till 40,42 kronor.

Alcadon aviserade på torsdagen nya finansiella mål och långsiktiga finansiella ambitioner. Bolaget, som är en Sverige-baserad leverantör av produkter och system inom data- och telekommunikation, ska ha en årlig omsättningstillväxt på 20 procent med en EBITA-marginal överstigande 10 procent. De långsiktiga målen, med samlingsnamnet Vision 2025, lyder på en omsättning på 2,6 miljarder kronor och EBITA på 280 miljoner kronor, vilket ger ett marginalmål på 10,8 procent. Alcadon ska dessutom under nästa år utreda möjligheterna att byta lista från nuvarande First North till Nasdaq Main Market. Aktien lyfte 2 procent till 72 kronor.

Bioarctics antikropp mot tidig Alzheimers sjukdom, lecanemab, vars studie genomförts av partnern Eisai uppnådde både det primära och alla sekundära effektmått i fas 3-studien Clarity AD. Totalt har 1 795 patienter deltagit. Studien är registreringsgrundande. Resultatet uppvisade en hög statistiskt signifikant minskning av den kliniska försämringen. Aktien rusade 172,5 procent till 251 kronor. Andra svenska forskningsbolag med utveckling inom Alzheimers sjukdom är Alzinova och Alzecure, vars aktier lyfte 89,6 respektive 5,9 procent.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Annons
Köparna dominerade i Millicom
25.05.2022

Köparna dominerade i Millicom

Trots en positiv inledning stängde Stockholmsbörsen på minus inför Kristi himmelsfärdshelgen.

OMXS30-index föll 1 procent medan OMXSPI försvagades 1,1 procent. Bland förlorarna kan nämnas Evolution och Storskogen med nedgångar om 5 respektive 3,3 procent. I går framkom det att Storskogens aktie tas bort ur Nasdaqs nordiska benchmarkindex Vinx. Elektas rapport för det fjärde kvartalet var bättre än väntat. Om ledningen kan få ordning på marginalerna finns det bra uppsida i aktien. Det skriver Affärsvärlden i en analys som mynnar ut i en köprekommendation. Elekta slog dessutom till med en oväntad utdelningshöjning. Kepler Cheuvreux ansåg att vinstöverraskningen var av låg kvalitet eftersom rörelseresultatet stärktes av engångsposter. Aktien klättrade 3 procent i spåren av onsdagens rapport. Millicom, som nyligen meddelade villkoren för sin emission, rekylerade upp 7,6 procent.

Norska ABG Sundal Collier kapar rekommendationen för Alfa Laval till Behåll (Köp). Riktkursen justeras samtidigt ned till 260 kronor (350). Aktien såldes ned 4,7 procent till 234,80 kronor. Munters meddelade en organisatorisk förändring där Data Center Technologies blir ett nytt affärsområde från 1 juli. Aktien stängde 0,4 procent högre till 60,65 kronor. Sportboksleverantören Kambi avancerade 6,6 procent utan nyheter. Aktien har under senare tid pekats ut som en budkandidat, senast av Erik Pensers mäklarchef Oskar Ekman i en intervju med Di TV tidigare i maj.

Enad Global 7 tappade 10,4 procent till 12,80 kronor. Såväl omsättning som ebitda ökade, men samtidigt aviserade bolaget att de avbryter utvecklingen av Marvel-projektet hos Daybreak Games vilket förväntas leda till en nedskrivning om cirka 230 miljoner kronor i projektrelaterade tillgångar under andra kvartalet 2022. Finansinspektionen ger Nordnet en anmärkning för brister i sin tjänst för intradagsblankning och Nordnet ska betala en sanktionsavgift på 100 miljoner kronor. Aktien minskade 2 procent till 150,85 kronor.

Diagnostikbolaget Aegirbio rapporterade ett rörelseresultat på -14,2 miljoner kronor för det första kvartalet (-12,3). Nettoomsättningen uppgick till 1,4 miljoner kronor (0). Aegirbio föreslår en företrädesemission om 50,5 miljoner kronor som är garanterad till 80 procent och innebär en utspädning om 22 procent. Aktien rasade 15,9 procent och stängde till 14,71 kronor. Forskningsbolaget Alzecure har fått godkänt från regulatoriska myndigheter i Sverige att inleda en klinisk fas 2a-studie med läkemedelskandidaten ACD440 i patienter med perifer neuropatisk smärta. Aktien föll 7,9 procent till 2,57 kronor. Spelutvecklingsbolaget Gold Town Games ökade omsättningen med 52 procent och vände till en vinst under det första kvartalet jämfört med året innan. Bolaget arbetar idag på sex produkter som man siktar på att lansera globalt under innevarande år. Aktien lade bakom sig en kursuppgång om 9,3 procent till 1,98 kronor. Sivers Semiconductors tillhörde onsdagens vinnare med en uppgång om 15,5 procent till 13,40 kronor.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
15.03.2022
Small Cap – Rusning i Safello

Small Cap – Rusning i Safello

Kryptobolaget Safello och Avanza har tecknat en avsiktsförklaring avseende ett potentiellt samarbete inom kryptovalutatjänster.

Aktien rusade 62,2 procent och stängde till 9,975 kronor. Som högst betalades aktien till 13 kronor. Avanza pekar på att direkthandel i kryptotillgångar är något som efterfrågas av kunderna. Om ett samarbete ingås ger det Avanza förutsättningar att möjliggöra handel i kryptovalutor via sin plattform på ett säkert och ansvarsfullt sätt. Nätbankens vd Rikard Josefson säger i en kommentar ”Vi är fortfarande i ett mycket tidigt stadium av ett eventuellt samarbete och kommer att återkomma med mer information när vi har kommit längre”.

Midsummer har tecknat ännu ett avtal med ett italienskt takföretag avseende försäljning av tunnfilmspaneler från Midsummers nya fabrik i Bari, Italien. PugliAsfalti kommer att köpa upp till 6,5 MW solpaneler från Midsummer per år i fem år till ett totalt ordervärde av cirka 620 miljoner kronor. Det är det tredje liknande avtalet på kort tid och det största hittills. Som en del av avtalet kommer Midsummer Italia att köpa upp till 30 000 kvadratmeter TPO-installationer per år från PugliAsfalti för 100 euro per kvadratmeter. Kvantiteterna i avtalet är inte bindande för någon part och priserna kan ändras under vissa förutsättningar. Midsummer är Sveriges enda tillverkare av solceller. Företaget tillverkar s k tunnfilmssolceller – lätta, flexibla och diskreta med ett klimatavtryck som endast är en tiondel av importerade solpaneler gjorda med kisel. Midsummers aktie avancerade 1,8 procent till 12,40 kronor.

I samband med tisdagens rapport aviserade elfordonsbolaget Ellwee att de ingått avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i Alsike Maskin Entreprenadförsäljning AB, för ett sammanlagt belopp om 42 miljoner kronor exklusive tilläggsköpeskilling. Köpeskillingen kommer erläggas dels kontant, dels i form av aktier i Ellwee. Tillträde av förvärvet förväntas ske i slutet av maj. För att finansiera förvärvet ska Ellwee genomföra en garanterad nyemission med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare till en teckningskurs om 0,20 kronor per aktie. Förutom att finansiera förvärvet ska emissionslikviden gå till Ellwees fortsatta verksamhetsexpansion samt stärka bolagets balansräkning. Aktien försvagades 11,9 procent till 0,5170 kronor.

First North-listade Alzecure Pharma har vid Alzheimer-konferensen AP/PD 2022 presenterat nya kliniska data om bolagets läkemedelskandidat Neurorestore ACD856. Data från SAD-studien i fas 1 visar enligt Alzecure Pharma på att ACD856 har mycket god tolerabilitet och säkerhetsprofil, samt en mycket god farmakokinetisk profil med hög biotillgänglighet och en lämplig halveringstid för dosering en gång per dag. I tidigare prekliniska studier har ACD856 visat sig förbättra kognition och minnesförmåga, och utvecklas av bolaget primärt för behandling av Alzheimers sjukdom. Aktien rusade 6,8 procent.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
04.10.2021

Small Cap - Alelion Energy får uppföljningsorder

Alzecure Pharma har doserat den första studiedeltagaren i bolagets nästa kliniska fas 1-studie med läkemedelskandidaten ACD856, med fokus på Alzheimers sjukdom.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
3 potentiella aktieraketer inför måndagen
06.04.2020

3 potentiella aktieraketer inför måndagen

Vi har hittat tre aktier som är väl värd att bevaka lite extra under måndagen då aktierna kan stå inför större rörelser.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början