Veckans Affärscase - Attendo
02.12.2023

Veckans Affärscase - Attendo

Attendo utvecklades starkt under våren, under relativt kort tid steg aktien från cirka 25 kronor upp till 37,5 kronor. Här började vinsthemtagningar locka och sommaren och höstens handel har klart varit säljstyrd.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Stockpicker Newsletter
Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Boozt – Lyckosam säsongsstrategi
02.12.2023

Boozt – Lyckosam säsongsstrategi

För drygt två månader sedan höjde vi rekommendationen för två av Stockholmsbörsen e-handlarbolag i hopp om att stegrade förväntningar under den vanligtvis shoppingtunga period skulle göra dem till kursvinnare under slutet av detta år.

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 2085 (29 november 2023)

BOOZT | Mid Cap | 120 kr | NEUTRAL

Så här långt tycks strategin ha fungerat tämligen utmärkt för en av dem, klädhandlaren Boozt.

Sedan vår rekommendationshöjning (Newsletter 2065) har kursen stigit med drygt 25% som mest. Anledningen till den kraftiga uppgången var dels det faktum att bolaget redan i slutet av oktober hade skruvat upp sina förväntningar på årets försäljning, dels beskedet att den så viktiga Black Week försäljningen levde upp till förväntningarna. I början på veckan gav man besked att den starka försäljningen under nämnda period gör att man förväntar sig en omsättningstillväxt på om 13-15% i år (6 743 Mkr ifjol) med ett justerat rörelseresultat om 370-390 Mkr.

Guidningen indikerar att försäljningen i årets Q4 förväntas bli markant högre än under motsvarande period ifjol då den blev rekordhöga 2 438 Mkr. Skulle bolaget lyckas komma i toppen av det angivna intervallet blir ökningen nära 20% vilket är avsevärt mycket högre än vad vi hade estimerat. Just det starka fjolårskvartalet var som bekant ett av skälen till varför köprekommendationen blev av mer spekulativ art. Vi räknade förvisso med att bolaget skulle lyckas slå det men inte med så pass betryggande marginal som nu tycks kunna bli fallet. Än är man förstås inte i mål. Kunderna kan mycket väl ha ”nallat” lite av det man i normala fall hade spenderat i december.

Annons

I vår senaste analys uppskattade vi årets och nästa års tillväxt till 5-10% med justerad marginal om 4,5% respektive 5%. Som det ser ut nu tycks det verkliga utfallet bli bättre. Givet att Boozt hamnar i mitten av sin prognos för i år blir tillväxttakten 14% och marginalen 4,9%. Till dagens kurs värderas bolaget således till EV/Sales om 1,1x respektive EV/EBIT om 21x vilket kan jämföras med multiplar om 0,9x respektive 20x så sent som i mitten på september.

Antar vi att man infriar den nyligen lagda prognosen samt att man därefter fortsätter växa i linje med våra tidigare förväntningar för nästa år (5-10%) och samtidigt förbättrar även marginalen med några tiondelsprocentsenheter till 5,3% som en följd av högre skalbarhet, landar rörelseresultatet kring 435-440 Mkr. Det motsvarar 1,0x för EV/Sales och 19x om man ser till EV/EBIT. Det är förvisso lägre än vad man historiskt sett har värderats till men då är även ränteklimatet nu annorlunda. 

När vi höjde rekommendationen i mitten på september var tanken att försöka dra nytta av att förväntningarna på e-handelsbolag tenderar att öka under den normalt sett starka shoppingperioden som sträcker sig från inledningen på november bortom årsskiftet. Värderingen som sådan ansåg vi dock redan i september vara rimlig. Nu har dock förvisso utvecklingen varit bättre än vi hade förväntat oss men även det beaktat har vi svårt att anse aktien vara billig på nuvarande nivåer omkring 120 kr.

En sak som dock talar för att aktien kan fortsätta prestera väl är det tidigare aviserade återköpsprogrammet som ledningen hoppas fortsätta med även under nästkommande år. Boozt har en stark finansiell ställning samt ett lager vars kapacitet bedöms räcka för ytterligare några års tillväxt.

Med stark kursutveckling i ryggen ställer vi oss i dagsläget något mer avvaktande till aktien och menar att man med fördel kan byta till vår andra e-handelsfavorit Lyko vars aktie så här långt inte har sett samma kurseffekt som Boozt har gjort, men där vi tror att man har haft minst lika god försäljningsutveckling under perioden. Här hade onekligen bolagets VD Richard Lyko kunnat ta efter Boozt ledning. Vid sidan om glada tillrop för följarna på Instagram om hur framgångsrik perioden har varit (leveransrekord för en enskild dag redan innan Black Friday), hade han även kunnat bjuda aktiemarknaden på lite siffror.

boozt analysgraf

Stäng×
Av
Jacek Bielecki Analytiker
Annons
Dagens daytrade - Beijer Ref
01.12.2023

Dagens daytrade - Beijer Ref

Vi fick se en svag stängning i Beijer Ref igår och om nedgången håller i sig i den inledande handeln idag kan ett köpläge uppstå i aktien.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Swing Trader Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Stockpicker Swing Trader
Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Swing Trader

Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Har småbolagen nått botten?
01.12.2023

Har småbolagen nått botten?

Trots att flera av Riksbankens ledamöter vid flertal tillfällen har påpekat att styrräntan sannolikt kommer att höjas i november, valde direktionen att låta den ligga kvar på 4% när de väl sammanträdde förra veckan.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Jacek Bielecki Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Överköpt läge i Arm Holdings
01.12.2023

Överköpt läge i Arm Holdings

En av årets börsnykomlingar är amerikanska Arm Holdings. Aktien handlades strax under 70 dollarsnivån i september men vände därefter nedåt. De senaste veckorna har köparna igen positionerat sig och aktien är nu överköpt.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Swing Trader Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Stockpicker Swing Trader
Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Swing Trader

Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Arjo – Vändning inledd
01.12.2023

Arjo – Vändning inledd

Det var hösten 2016 som Getinge beslutade om en avknoppning av affärsområdet Patient and Post-Acute Care.

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 2085 (29 november 2023)

ARJO | Large Cap | 37,44 kr | KÖP

Arjo, som avknoppningen döptes till, säljer produkter och lösningar till akutsjukvården långtidsvården i över 100 länder världen över. USA är största marknaden med ca 30% av omsättningen. Därefter följer Storbritannien, Frankrike och Kanada som alla står för cirka 10% av omsättningen vardera. Bland produkterna finns taklyftar inom patientförflyttning, lösningar för att förebygga trycksår och bensår, bad- och duschsystem för att säkra god hygien och sjukhussängar.

Arjos aktie har haft en väldigt svag kursutveckling de senaste åren efter en väldigt stark inledning efter börsnoteringen kring 23 kr. Aktien toppade runt 130 kr i slutet av oktober 2021 för att nu noteras till 37-38 kr. Sedan toppnoteringen har börsvärdet alltså minskat nästan 75%. Arjo var en vinnare på pandemin via kraftigt ökad efterfrågan på intensivvårdslösningar. Därefter har Arjo likt många andra pandemivinnare haft det tuffare, vilket syns tydligt i aktiens utveckling.

Det är främst Arjos amerikanska verksamhet som hade ett tufft fjolår med en organisk tillväxt på -6%. Anledningen var lägre uthyrningsvolymer inom intensivvårdslösningar. Efter pandemin har bruttomarginalen dessutom pressats av problem med leveranskedjorna, högre råvarukostnader och den stigande inflationen.

Annons

Efter en tuff period har verksamheten från Q2 i år börjat utvecklas i rätt riktning, vilket även Q3 bekräftade. Uthyrning och service utvecklas väl globalt och bolaget ser fortsatta tecken på en successiv förbättring i USA, trots en utmanade marknadssituation. Omsättningen ökade till 2 777 Mkr (2 519), vilket var marginellt över förväntningarna. Organiskt ökade omsättningen med 4,6%. I USA växte man med 8% organiskt jämfört med ett turbulent Q3 föregående år.

Det justerade rörelseresultatet kom in på 504 Mkr, att jämföra med väntade 484 Mkr. Resultatutfallet var en förbättring på knappt 20% jämfört med samma period ett år tidigare, då det resultatet uppgick till 420 Mkr. Den justerade EBITDA-marginalen förbättrades till 18,1% (16,7). Enligt ledningen fortgår stabiliseringen av leveranskedjorna och koncernens produktionseffektivitet är nu i nivå med läget före pandemin.

Arbetet fortsätter med att långsiktigt sänka såväl koncernens kapitalbindning som nettoskulden. Koncernens nettoskuld uppgick vid utgången av det gånga kvartalet till 4 735 Mkr (5 138). I Q3 minskade nettoskuld/justerad EBITDA till 2,5x (2,7), vilket får anses vara hanterbart. Arjo har dock en möjlighet att arbeta ned skuldsättningen i snitt med 0,5x per år med den löpande verksamhet man har. Koncernen har inget uttalat mål vad det gäller skulderna.

Arjos tillväxtprognos för helåret 2023 är oförändrad och spås landa inom koncernens mål på 3-5 %. VD Joacim Lindoff uppgav i samband med Q3-rapporten att han har ett klart bättre förtroende för att bolaget kommer att ligga inom intervallet än efter Q2. När det gäller målet om en justerad EBITDA-marginal om cirka 23% från och med helåret 2025 ligger Arjo en bit ifrån. Bolaget är väl positionerat för fortsatt god försäljningstillväxt och marginalexpansion under 2024 och framåt.

Vinst per aktie bör kunna öka med ca 20% nästa år. Aktien handlas till EV/EBITA på 13 på 2024 års prognoser. Den är en rabatt på 20-25% jämfört med internationella medicinteknikbolag. Vi höjer rekommendationen till Köp (Behåll) med riktkurs 46 kr (43).

Arjo analysgraf

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Dagens daytrade - Vestum
30.11.2023

Dagens daytrade - Vestum

Vestum utvecklades starkt igår och aktien närmar sig nu ett så pass överköpt läge att en position för nedgång börjar locka.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Swing Trader Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Stockpicker Swing Trader
Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Swing Trader

Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Addvise – Ocykliskt tillväxtcase
30.11.2023

Addvise – Ocykliskt tillväxtcase

Det saknas inte drivkrafter inom sjukvård och medicinteknik, varken på lång- eller kort sikt.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Stockpicker Newsletter
Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Veckans Affärscase - AstraZeneca
30.11.2023

Veckans Affärscase - AstraZeneca

AstraZeneca toppade strax ovanför 1600 kronorsnivån under sommaren och därefter är det säljarna som hållit övertaget. De senaste 6 månaderna har aktien tappat cirka 15 procent och det går inte att bortse från att den tekniska bilden också försvagats.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Stockpicker Newsletter
Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Långa trenden i fokus för Bilia
30.11.2023

Långa trenden i fokus för Bilia

En ny lägre botten bildades i Bilia i oktober men med facit i hand lyckades säljarna inte hålla kvar sitt övertag. Istället har vi fått se en positiv kursutveckling i aktien de senaste veckorna.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Swing Trader Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Stockpicker Swing Trader
Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Swing Trader

Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början