Sista chansen att teckna units i Appspotr
26.06.2023

Sista chansen att teckna units i Appspotr

Appspotr erbjuder en plattform med en rik uppsättning verktyg för utveckling och publicering av professionella appar till iOS, Android och webben. Plattformen används av återförsäljare och partners som säljer skräddarsydda appar och färdiga appkoncept som en tjänst till slutkunder inom näringsliv, offentlig sektor och organisationer.

Appspotr är ett innovativt företag som har skapat en plattform för utveckling av mobilapplikationer, även känd som low/no code application plattform (LCAP). Det unika med bolagets plattform är att den möjliggör för alla att skapa, anpassa och publicera sina egna mobilappar utan att behöva kunna programmera. Genom Appspotr kan företag skapa skräddarsydda lösningar för att effektivt möta sina unika behov. De kan antingen göra detta på egen hand med hjälp av Appspotr verktyg, eller få hjälp av deras appexperter i sin Studios-avdelning som erbjuder fullservicetjänster inom applösningar, utveckling och drift, underhåll.

Bolaget genomför just nu en nyemission där de siktar på att ta in cirka 15,6 miljoner kronor. Likviden från emissionen kommer att användas för att fortsätta företagets tillväxt och expansion. Appspotr har upplevt en positiv försäljningstrend under de senaste fem kvartalen. Medlen kommer att användas för att expandera sälj- och marknadsföringsteam, samt för att fortsätta undersöka och arbeta med potentiella strategiska samarbeten.

Sista dag att teckna emissionen är den 27 juni.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 13 juni 2023 till och med den 27 juni 2023.
Teckningskurs: 8,00 SEK per unit, motsvarande 2,00 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
Emissionsbelopp: Cirka 15,6 MSEK.
Unit: En (1) unit består av fyra (4) nyemitterade aktier och två (2) teckningsoptioner av serie TO2.
Handel med uniträtter: 13 juni 2023 till och med den 21 juni 2023.
Säkerställandegrad: Bolaget har erhållit garantiåtaganden och teckningsförbindelser motsvarande 70 procent av erbjudandet.


Dokument och filer 

Memorandum

Emissionssida

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Hemsida

Stäng×
Relaterade ämnen
03.11.2022
Small Cap - Saniona redo för att starta studie

Small Cap - Saniona redo för att starta studie

Small Cap-listade Saniona meddelade på morgonen att SAN903 är redo att påbörja den regulatoriska processen för att inleda klinisk prövning...

Den fortsatta utvecklingen kommer att ske antingen i Sanionas egen regi eller via partnersamarbete. Enligt ett pressmeddelande är SAN903 ett nytt potentiellt first-in-class-läkemedel som bygger på att hämma den kalciumaktiverade kaliumjonkanalen KCa3.1. Jonkanalen återfinns i ett flertal typer av immunceller, där den är delaktig i regleringen av de cellulära vägar som upprätthåller patogenaktivering och inflammation i samband med kroniska sjukdomar. Inflammatorisk tarmsjukdom är en komplex sjukdom med ganska låg responsgrad initialt och en sjukdomsprogression som är svår att kontrollera. Aktien lyfte 17,4 procent på nyheten.

Omsorgsbolaget Ambea tillhörde dagens vinnare efter sin rapport. Marknaden handlade upp aktien 12,9 procent till 45,44 kronor. Nettoomsättningen ökade med 9 procent och landade på 3 187 miljoner kronor (2 912). Organisk tillväxt uppgick till 5 procent, förvärvad tillväxt uppgick till 2 procent och valutakurseffekten uppgick till 2 procent. Rörelseresultatet förbättrades till 333 miljoner kronor (316). Ambea uppger i rapporten att de genomförda insatserna i Stendi under det tredje kvartalet har visat resultat. Stendi står nu på en bättre grund och arbetet att ytterligare stärka resultatet i den norska verksamheten fortsätter. Samtidigt var efterfrågan på äldreomsorg i Sverige god och Vardaga växte starkt i tredje kvartalet. Bolaget anger att de avser återköpa 5 procent av utestående aktier.

Microcap-bolaget Appspotr har tecknat ett ramavtal med Elon Group AB, en nordisk fackhandelskedja med över 900 butiker. Ramavtalet innebär att Elon Groups återförsäljare kan utöka sitt erbjudande inom appar och utvecklingstjänster med Appspotr som teknikleverantör. I Sverige levererar Elon Group bland annat kommunikationslösningar till företag via återförsäljare under varumärket Ringup. Ramavtalet gör att Elon Group nu kan inleda försäljning av erbjudanden som inkluderar Appspotr-baserade lösningar gentemot sina kunder. Detta är helt i linje med Appspotrs strategi för att öka bolagets tillväxt på ett kostnadseffektivt sätt genom att samarbeta med partners som har egna återförsäljarnätverk. Appspotrs aktie klättrade 25,5 procent till 12 kronor.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Annons
Appspotr etablerar tredje försäljningskanal
17.02.2021

Appspotr etablerar tredje försäljningskanal

Efter en framgångsrik utrullning av den senaste generationen av low code app-plattformen AppSpotr 3 ifjol, fortsätter IT-bolaget nu att finslipa sin kommersialiseringsstrategi och breddar sin säljsatsning ytterligare.

Som en tredje försäljningskanal adderar man en ny partnerlösning för storvolymsförsäljning av appar i white label format.

Lösningen riktar sig exklusivt till strategiska samarbetspartners som äger en marknadskanal med större volymer av befintliga kunder och som vill paketera AppSpotr 3 som en egen tjänst under eget varumärke. För tillfället pågår samtal med en handfull intresserade aktörer inom kommunikations- och telekombranschen och förväntningen är att de första leveranserna av white label lösningen kommer ske under andra kvartalet i år.

För Appspotrs del öppnar white label lösningen en möjlighet att dra nytta av partnerns betydande volymer av befintliga kundavtal, där man ser att man kan öka värdet genom att erbjuda low code verktyg med färdiga appkoncept. Partnern får en egendesignad version av AppSpotr 3, inklusive en egen URL. Dessutom ingår möjligheten att konfigurera och sälja skräddarsydda paket av appar, licenser och priser i plattformen. Till och med onlinebetalning med egen betalningslösning i plattformen samt fakturering kan integreras, vilket borde göra upplägget intressant även för olika e-handelsaktörer.

White label lösningen kompletterar Appspotrs egen direktförsäljning mot volymkunder, samt onlineförsäljningen mot SME kunder. Den sistnämnda har startats så sent som i början av februari, så att även mindre kunder kan köpa enstaka appar och appbundles direkt på plattformen. Appbundlen ger möjligheten att publicera en iOS app, Android app och en PWA (appar som fungerar på webben), till ett pris på 1 495 kr i månaden.

Appspotrs vd Patric Bottne visar sig optimistisk om att man har goda förutsättningar att öka de årliga återkommande licensintäkter (ARR) enligt plan under 2021. Han beskriver efterfrågan på low code som anmärkningsvärt hög just nu, inom alla branscher. Det är till och med så att pandemin har drivit fram standardiseringen av low code som verktyg inom apputveckling och bolaget citerar i bokslutskommunikén siffror som visar att low code branschens omsättning väntas växa med 30% årligen fram till år 2030 till ett värde på 180 miljarder usd.

Bolaget gör sitt bästa för att utnyttja det positiva momentum i branschen och de senaste signalerna kring försäljningsarbetet är lovande. Omsättningen för fjärde kvartalet 2020 var den näst bästa i koncernens historia med 2,4 Mkr, trots att man har skiftat fokus från ”app-som-en-tjänst” till att sälja ”plattform-som-en-tjänst”. Dessutom har den pågående värvningskampanjen för nya AppSpotr 3 kunder under perioden november till januari lett till 28 stycken signerade kundavtal, mätt på 1 säljare. Genomsnittet av antal appbundles (iOS/Android/PWA) per avtal är 16 stycken appar.

Enligt vd Bottne innehåller dessa 28 stycken avtal en av kunden avtalad estimerad behovsvolym av appar de närmaste 12 månaderna, som totalt representerar en potentiell månatlig återkommande licensintäkt (MRR) på 352 199 kr vid 100% utfall av estimerad volym. Detta innebär en potentiell årligt återkommande licensintäkt (ARR) på 4,2 Mkr, förutsatt att avtalens behovsvolym av appar inlöses till 100%. Det är imponerande siffror och bådar gott för framtida intäktsökningar när man nu dessutom avser att öka säljstyrkan.

Ambitionen är att genomföra ett stort antal kampanjer för att öka antalet kundavtal i olika marknadsvertikaler med hög adaptionsförmåga för low code, samt aktivt hjälpa kunderna att nå framgång i sina appleveranser via plattformen. För tillfället bearbetar man 7 olika marknadsvertikaler, däribland offentlig sektor (kommuner och kommunala fastighetsbolag), detaljhandeln och fastighetsbranschen (fastighetsförvaltare, fastighetsägare). Potentialen är dessutom internationell och bara inom EU finns det till exempel över en halv miljon kommuner.

Senaste tillskottet bland marknadsvertikaler som bearbetas är medlemsorganisationer, där man bland annat har skrivit avtal med organisationen Lions, med nästan 500 klubbar och 12 000 medlemmar i Sverige. Även inom de övriga marknadsvertikalerna är aktiviteten hög och bolaget får ett antal nya kundavtal per vecka.

Den senaste tidens nyhetsflöde är mycket lovande och ledningen gör sitt yttersta för att positionera bolaget för stark tillväxt framöver. I kombination med den starka trenden inom low code branschen som helhet, ser vi goda förutsättningar att man kommer lyckas med det.

Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker
Relaterade ämnen
Intervju med Appspotr
17.12.2020

Intervju med Appspotr

Stockpicker fick en pratstund med Patric Bottne, VD Appspotr, där han bland annat utvecklar sina tankar kring hur företaget passar in på den snabbväxande marknaden som företaget befinner sig på.

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund.

- 49 årig entreprenör som spenderat sista 14 åren med att bygga upp Appspotr. Innan det spenderade jag 15 år som officer i Försvarsmakten. Jag brinner för uppgiften att göra Appspotr till den ledande low code plattformen i världen, vilket gett mig mycket skrubbsår, glädje och kunskap. Min bakgrund gör att jag aldrig ger upp förrän det är klart. Appspotr är väl rustat just nu för att ta världen med storm. Vid sidan av Appspotr är jag också delägare i ett investmentbolag där jag med goda vänner investerar i svenska tech-bolag. På fritiden renoverar jag min gård och jobbar i skogen, flugfiskar och har precis upptäckt jakt som ger mig avkoppling och spänning på fritiden.

Kan du beskriva AppSpotr och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

- Appspotr utvecklar, marknadsför och säljer en plattformstjänst för att snabbt och enkelt kunna bygga, leverera och underhålla appar. Apparna byggs genom s k visuell programmering vilket innebär att personer utan programmeringskunskap kan bygga en app. Något som benämns low code inom branschen idag. Kort och gott en plattform där A-Ö för produktion och förvaltning av appar sköts. Och där stora volymer av appar kan hanteras av olika användare inom en eller flera organisationer.

Vår verksamhet fokuserar på att säkerställa att plattformen återfinns där appar beställs. Dvs vi ser till att plattformen används av it-konsulter, byråer och it-avdelningar på företag och organisationer dit människor med behov av appar vänder sig för att få sina appar levererade. Appspotr hjälper därmed våra kunder att demokratisera sin apputveckling och att fler appar byggs av fler människor.

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

- Vi har en SaaS-affärsmodell där vi tjänar pengar på återkommande licensintäkter. Vi tar betalt för applicenser och kringtjänster, inte per användare i appen som är ganska vanligt inom low code branschen.

Vilken är fördelen med er affärsmodell jämfört med exempelvis Microsoft Power Apps?

- Vår plattform går att skala upp med obegränsat antal användare utan att priset skenar och gör ROI omöjlig för stora användarvolymer av apparna. Microsoft och andra aktörer tar i nuläget betalt per användare och månad vilket i praktiken omöjliggör en skalbar användning av deras tjänst inom större organisationer.

Gartner räknar med att marknaden kommer omsätta omkring 450 miljarder kr år 2023, jämfört med 76 miljarder kr år 2018. Hur ser ni på marknaden? Hur stor är Er potentiella marknad?

- År 2030 förutspås low code marknaden omsätta ca 180 miljarder dollar och att low code växer med en tillväxttakt på 30% per år fram tills dess. Alltså en stadig tilllväxt i 10 år framöver. Jag tror faktiskt att marknaden är större än så då i praktiken så kommer alla organisationer och företag använda low code inom denna period. Framdriften handlar inte bara om en allmän digitalisering utan att den globala arbetsstyrkan idag innehåller mer än 50% unga vuxna. Människor som växt upp med att trycka på en app-ikon på en skärm. Dessa unga beslutsfattare kommer att appifiera sina arbetsplatser i hela världen. Med en effekt större än någon ännu förstått.

Tänk när it-konsultbolag och byråer inser att deras timbaserade intäktsmodell för att erbjuda sina apputvecklingstjänster inte går att överleva på där dom krigar i upphandlingar om enstaka strategiska app-projekt med mångmiljonbudgetar från enstaka kunder. När de timbaserade tjänsterna disruptas av abonnemangsbaserade affärer där low code är basen för alla leveranser då kommer low code bli det största som hänt mjukvarubranschen. Och tänk när världens utvecklare på it-avdelningar inser att low code är manna från himlen för dem, som gör att dom kan fokusera på strategiska it-projekt och låta low-code leverera den stora volymen av snabba affärskritiska appar för ständigt uppdykande behov inom organisationen.

Mycket hänger naturligtvis på att konvertera intressenter till potentiella kunder. Finns det data som pekar på att ni kommer nå konverteringsgrad på 3%?

- Olika kampanjer har olika nyckeltalsmål. De 3% du nämner är i en begränsad enstaka kampanj som använde en viss säljtaktik och strategi mot en specifik målgrupp. Vi fokuserar ju just nu på att driva kampanjer mot identiferade marknadsvertikaler där vi vet att det finns hög efterfrågan på low-code. Och där vi driver in kundavtal med kunder som estimerat sitt behov av appar under de närmaste 12 månaderna, och utifrån deras estimerade behov ger vi ett volymbaserat pris per app.

Sen kommer frågan hur många av dessa estimerade apparna kommer kunderna bygga och leverera. Här styr ju vi i praktiken resultatet av detta genom vår Customer Development och Customer Success organisation som återkommande har möten med våra avtalade kunder för att hjälpa dom att få sina appar levererade. Vi kommer att återkomma med siffror här när vi har nyckeltal att redovisa men jag tror alla förstår att potentialen för bra konvertering med denna säljtaktik är hög.

Avslutningsvis om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser AppSpotr ut då?

- Jag jagar vildsvin i Texas på helgerna med mina gamla militärkompisar i USA och arbetar på Appspotrs högkvarter i San Francisco under arbetsveckorna efter att vi framgångsrikt blivit no 1 plattform i USA och därmed de facto världens främsta low code plattform.

Stäng×
Relaterade ämnen
Appspotr kraftsamlar på glödhet marknad
16.12.2020

Appspotr kraftsamlar på glödhet marknad

Tredje gången gillt – ordspråket passar ganska väl på IT-bolaget som för drygt ett år sedan lanserade den tredje generationen av sin så kallad low code plattform för utveckling av mobila appar.

På 12-månader har aktien rusat med över 300%, vilket tyder på att teamet kring vd Patric Bottne har lyckats med det stora genombrottet.

Detta är en betald analys på uppdrag av Appspotr

Appspotr | APTR | Spotlight | 1,75 kr

Low code beskriver en mjukvara som möjliggör att även personer utan större förkunskaper inom datorprogrammering kan skapa och formatera appar. Konceptet har etablerat sig mer och mer under de senaste åren, i och med att behovet av skräddarsydda appar bara ökar och ökar. Idag använder uppskattningsvis 10-20% av alla organisationer i världen någon form av low-code-verktyg för sin interna apputveckling. Konsultföretaget Gartner räknar med att marknaden kommer omsätta omkring 450 miljarder kr år 2023, jämfört med 76 miljarder kr år 2018. Det skulle motsvara en genomsnittlig årlig tillväxttakt (CAGR) på 43% under perioden.

Läs hela analysen här

Disclaimer

Detta material har sammanställts av Stockpicker i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Stockpicker lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i materialet. Åsikter som lämnats i materialet är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av materialet och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i materialet. Stockpicker frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på detta material. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Stockpicker frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av materialet.

Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker
Relaterade ämnen
Inbjudan till teckning av units i Appspotr
15.05.2020

Inbjudan till teckning av units i Appspotr

Appspotr erbjuder en unik plattform med en rik uppsättning verktyg för utveckling, publicering och underhåll av professionella appar till iOS, Android och webben.

Appspotr är ett IT-bolag inriktat mot mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar. Visionen är att erbjuda ett verktyg där användaren kan formatera appen utan större förkunskaper inom kodning. Via Bolagets plattform erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation. Kunderna återfinns huvudsakligen bland PR- och kommunikationsbyråer, webbdesigners samt övriga webbutvecklare, digitala kommunikatörer och affärschefer generellt inom företag och organisationer.

Under 2019 har version 3 av plattformen lanserats och Bolaget har påbörjat en kommersialiseringsfas av att börja sälja licenser till nya och befintliga kunder. Den nya plattformen skapar förutsättningar för innovation, skapande och livscykelhantering av appar och Bolagets användare bidrar med, affärsbehov, kreativitet och drivkraft. Tillsammans förändrar och bygger Appspotr upp världen av apputveckling för nutid och framtida generationer.


Erbjudandet i sammandrag 

Teckningskurs: 1,60 SEK per unit, motsvarande 0,40 SEK per aktie.

Teckningsperiod: 4 maj - 18 maj 2020.

En unit: Består av 4 aktier och 4 vederlagsfria teckningsoptioner av serie 2020/2021. 

Emissionsvolym: 27,73 MSEK.

Handelsplats: Spotlight Stockmarket.


Dokument och filer 

Anmälningssedel 

Teaser

Prospekt

Hemsida

Teckna med BankID

Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker
Relaterade ämnen
07.05.2020
Stockpicker intervjuar - Appspotr

Stockpicker intervjuar - Appspotr

Appspotr erbjuder en plattform med en rik uppsättning verktyg för utveckling och publicering av professionella appar till iOS, Android och webben.

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund.

Jag är grundare och VD för Appspotr AB. En roll jag passionerat lever för dygnet runt. Vid sidan av Appspotr är jag medgrundare med mina vänner i Starbright Invest som investerar i tech-bolag i Sverige, en verksamhet som växt fram som ett naturligt intresse sista åren. Jag lever för entreprenörskapet både i min roll som VD, i enligt mig, ett av sveriges mest spännande tech-bolag Appspotr, och bidrar emellanåt när tid finnes också med min kunskap i utvärdering av entreprenörer och investeringar i Starbright Invest. Jag har varit verksam och drivit bolag i flera år bl a inom SaaS och mobila applikationer. Jag får för mig att jag de senaste åren har skaffat mig en bra bild över vad som krävs för att rulla ut tech-lösningar genom de utmaningar som alla startups utsätts för i tidiga skeden.

Innan det jag gör idag var jag yrkesofficer inom Försvarsmakten i 15 år där jag främst var verksam inom jägarförbanden och sista åren inom militära underrättelsetjänsten. Förmågan att under svåra omständigheter gissa rätt och med mod och list våga fatta nya beslut och sedan med hög fart och låg hastighet förflytta sig framåt och aldrig ge upp förrän målet är uppfyllt är väl ett levnadsdevis jag har med mig därifrån.

På fritiden är jag glad golfamatör och försöker hålla mig utanför ruffen och jag gillar att svinga flugspöt med drömmen om att en vacker dag landa en +20 kg lax. Husrenovering och att arbeta i skogen på mitt lantställe i Småland är en annan passion.   

apps1

Patric Bottne, VD

Kan du beskriva Appspotr och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

Vi hjälper och gör det möjligt för företag och organisationer att nå sina affärsmål genom funktionella och snygga appar. Vi lever för att förenkla och demokratisera apputvecklingen tillsammans med våra kunder och att bli världens mest hyllade low-code plattform för mobil apputveckling.

Vårt DNA är att förenkla apputvecklingen och vår enda mening är att hjälpa företag och organisationer att leverera och drifta appar framgångsrikt till sin publik.

Genom att vi erbjuder verktyg som hanterar appars hela livscykel tillsammans med interna system och affärsprocesser, skapar vi en snabbhet och förenkling i leverans, drift och underhåll av appar i organisationer.

Vi bidrar med plattformen som har alla verktygen och integrationsgränssnitten, våra kunder bidrar med affärsbehoven, systemen, användarna och drivet. Tillsammans driver vi decentraliseringen och demokratiseringen av apputvecklingen i världen.

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

Vi säljer plattform som en tjänst och tjänar pengar på återkommande licensintäkter per månad eller år.

Hur har Er verksamhet påverkats av COVID-19?

Vi har inte påverkats något hittills. Tvärtom har vi märkt av en ökad efterfrågan. Fler hör av sig och vill få tillgång till vår plattform. Vår uppfattning är att low-code plattformar är en räddning för många organisationer som behöver snabba på sin digitalisering men samtidigt skära kostnader. Vi upplever att COVID-19 ökar farten på den transformering som pågår inom apputveckling där alla företag och organisationer måste börja använda low-code plattformar i sin verksamhet om man skall lyckas vara konkurrenskraftiga på marknaden idag. Vi får bra stöd av Gartners analytiker inom low-code som vi har möten med kontinuerligt om hur low-code marknaden påverkas av COVID-19. Dom bekräftar det vi redan märkt av, att efterfrågan på low-code har ökat globalt p g a COVID-19.

Ni genomför just nu en nyemission där Ni tar in ca 27,7 MSEK. Vad skall emissionslikviden användas till?

Förutom att vi betalar av en del skulder så kommer merparten i huvudsak att användas till att investera i försäljning. Försäljningsorganisationen vi har idag och ska fortsätta bygga upp skall driva kampanjer, adoptera användare, konvertera kunder, öka snittintäkt per kund samt bibehålla ett lågt tapp av kunder på vår plattform. Når vi rätt nyckeltal i detta så har vi uppnått förmågan att accelerera försäljningen ytterligare.

appsport

Vilka är de största riskerna i Er verksamhet?

Även om vi just nu inte kan se att omständigheterna kring COVID-19 påverkar oss så kan omständigheter p g a COVID-19 ändå påverka oss. Vi vet i nuläget inte vilka typer av omständigheter detta kan vara men det vore naivt av oss att inte ha med det i beräkningarna.

En fördröjning i att generera vinster genom återkommande intäkter i tillräcklig omfattning kan påverka möjligheten att nå positivt resultat. Bolaget måste få möjlighet att bygga upp sina licensintäkter enligt den modell som gäller för SaaS affärsmodell nu och ta position på marknaden vilket kan kräva ytterligare behov av kapitalanskaffning. Denna typ av finansiering är dock enligt oss positiv då den bygger upp långsiktiga värden i en ökande kundbas av återkommande licensintäkter.

Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från denna?

Det finns över 250 stycken low-code leverantörer av vitt skilda slag. Ett fåtal av dessa erbjuder plattformar i vilka man kan leverera mobila applikationer. Vi ser en handfull tydliga konkurrenter som vi utmanar med framförallt en bättre produkt. I det läget vi är i just nu med säljkampanjer vill jag inte vara allt för tydlig med hur vi kommer att arbeta p g a konkurrensskäl mer än att vi kommer differentiera oss med produkt, pris och plats. För den som vill gräva djupare i våra konkurrensfördelar rekommenderar jag att läsa vårt prospekt för nyemissionen som finns på vår hemsida.

Hur stor är Appspotrs potentiella marknad?

Low-code marknaden är en miljardmarknad där Gartner tror att marknadsstorleken når över 450 miljarder SEK år 2023. Då kommer antalet utvecklare utan programmeringskunskap som använder low-code verktyg vara fyra gånger fler än antalet professionella programmerare. År 2024 så kommer 65% av alla appar som utvecklas byggas med hjälp av low-code verktyg. Appspotrs potentiella del av denna marknad kommer vi ha mer exakt uppfattning om när vi har mer säljdata från våra kampanjer.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Appspotr?

Potentialen till bra värdeutveckling. Bolaget har gått kräftgång på börsen efter lång tid av produktutveckling av nya version 3 samt uppköp och konsolidering av säljbolaget Appsales. Nu står vi med färdig produkt, säljteam redo, bekräftad förmåga i försäljning och leverans av appar, ökat snittvärde per kund samt tidiga indikativa konverteringstal. Allt är redo för tillväxt i vår försäljning. Bättre läge än nu att gå in som aktieägare i Appspotr har väl aldrig funnits?

Avslutningsvis om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser Appspotr ut då?

Då tillhör vi en av de fem främsta low-code plattformarna i världen.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningskurs: 1,60 SEK per unit, motsvarande 0,40 SEK per aktie.

Teckningsperiod: 4 maj - 18 maj 2020.

En unit: Består av 4 aktier och 4 vederlagsfria teckningsoptioner av serie 2020/2021. 

Emissionsvolym: 27,73 MSEK.

Handelsplats: Spotlight Stockmarket.


Dokument och filer

Stäng×

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början