Astra Zeneca – Köpvärd på nytt?
12.12.2023

Astra Zeneca – Köpvärd på nytt?

Läkemedelsjätten Astra Zeneca har från tid till annan hört till våra favoriter. Aktien har funnits både bland våra Top Picks och i vår Referensportfölj vid en rad olika tillfällen.

Fram till jul bjuder Stockpicker på en daglig aktieanalys av ett svenskt börsbolag. Analysen har tidigare publicerats exklusivt till prenumeranter på aktietidningen Newsletter. Är du intresserad av att veta mer om Newsletter och få analyserna direkt när de publicerats kan du läsa mer här: https://www.stockpicker.se/produkter/stockpicker-newsletter.

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 2088 (10 december 2023)

AZN | Large Cap | 1331 kr | KÖP

Senast så var fallet var mellan september 2022 och maj 2023. Avkastningen då blev ca 30%. Eftersom aktien vid det läget hade infriat målkursen om 1600 kr valde vi att låta den utgå. Sett med facit i hand har det visat sig vara korrekt strategi. Idag handlas aktien nämligen ca 15% lägre vilket innebär att avkastningen från årsskiftet sett numera är negativ. Vad har egentligen hänt som föranleder denna nedgång?

Låt oss först titta på den senaste rapporten. Försäljningen under årets första nio månader uppgick till 33,7 miljarder usd där Q3 bidrog med 11,5 miljarder usd. Ökningen motsvarar en tillväxttakt på 2% (9 månader) respektive 5% (Q3) men då skall man komma ihåg att siffrorna inkluderar även försäljning av covid-19 relaterade mediciner som ju av förklarliga skäl har minskat påtagligt (64%) under det senaste året. Exkluderar man dessa var tillväxten 12% under båda tidsspannen. Den redovisade vinsten mer än dubblades samtidigt och core eps som bolaget väljer att redovisa (justerad vinst för kärnverksamheten) steg med 10% (17% i konstant valuta) till 5,80 usd för niomånadersperioden där Q3 bidrog med 1,73 usd.

Tittar man på de olika delområden såg tillväxtsiffrorna tämligen stabila ut. Inom onkologi som ju är Astra Zenecas paradgren, ökade försäljningen med 17% i konstant valuta. Inom CVRM (hjärt- och kärlsjukdomar, njursjukdomar och metabola sjukdomar) blev ökningen 16% medan sällsynta sjukdomar bidrog med försäljningsökning om 14%. Att totalsiffran blev lägre beror dels på rejäl minskning av covid-relaterat, dels svagare försäljning i Kina till följd av de generella anti-korruptionskampanjerna. Den senare effekten bör nog sakta men säkert avta varvid bolaget förväntar sig viss återhämtning under slutfasen av detta år men framförallt nästa.

I samband med rapporten meddelade AstraZeneca att de licensierar in ett GLP1-preparat från Eccogene och därmed ger sig in i marknaden för behandlingen av fetma och typ 2-diabetes. Priset man betalar ligger initialt på 185 Musd med upp till 1 825 Musd (!) framtida tilläggsbetalningar. Läkemedelskandidaten ligger för närvarande i fas 1-skede vilket innebär att den befinner sig en bra bit från marknaden. Det som gör den extra intressant är att det handlar om en tablett till skillnad från injicerbara preparat som dominerar i dagsläget (Novo Nordisk, Eli Lily).

Annons

Det faktum att mycket av marknadens fokus har riktat sig mot den lukrativa kampen mot obesitas (fetma) kan vara en av anledningarna till att bolagets aktie har hamnat på efterkälken. Det skall inte uteslutas att ovanstående affär är ett sätt att försöka komma in i värmen igen. En slags branschmässig FOMO-effekt. Är så fallet kan man förstås ifrågasätta huruvida det är rätt resursallokeringsstrategi eller ej. Att läkemedel mot obesitas blir en enorm marknad är otvivelaktigt men så lär nog även konkurrensen bli. Å andra sidan har Astra Zeneca även exponering mot hjärt- och kärlsjukdomar vilket gör investeringen något mindre märklig då dessa områden är sammanlänkade.   

En annan anledning till aktiens svaghet är det faktum att dess främsta läkemedel (Tagrisso som används vid behandling av icke-småcellig lungcancer) utmanas just nu av ett konkurrerande preparat i en head to head studie. Hur det exakta utfallet där blir återstår att se men så här långt finns det inget som talar emot Tagrisso. Risken för ett bakslag där ligger dock till viss del som en våt filt över kursutvecklingen.

Sist men inte minst noterar vi att sentimentet kring aktien kan ha fått sig en törn när en av bolagets fas III studier kom med tillsynes svaga översiktliga data. Att så sker från tid till annan (och kommer att ske även framgent) är dock sannolikt något man måste ha med i beräkningarna. Det är ingen hemlighet att långt ifrån alla läkemedelskandidater når hela vägen till marknaden. Det har flertalet svenska bioteknikbolag erfarit den hårda vägen.

Att risker finns är således tydligt. Frågan är förstås om de är pass stora att de motiverar den kraftiga kursnedgång som aktien haft från sommarens toppnivåer? Vi lutar åt att så inte är fallet. Ser man till våra tidigare prognoser som det idag inte finns någon anledning att revidera nedåt (snarare tvärtom) handlas aktien till p/e tal om knappt 18 på årets vinstprognos och 16 på nästa års dito. EV/EBIT-multiplarna är ännu lägre och innebär faktiskt rabatt mot Stockholmsbörsens. Det tycker vi är något orättvist givet Astra Zenacas tillväxtutsikter de närmaste åren. Bolagets extremt starka marknadsposition inom i synnerhet onkologi men även hjärt-och kärlområdet borde tvärtom kunna betinga viss premie i vårt tycke.

Eftersom bolaget redovisar i dollar och handlas i brittiska pund är förstås valutorna något som påverkar värderingen. Hur dessa utvecklas är svårt att förutspå. Vi noterar dock att dollarn handlas mot kronan ungefär där den handlades i februari när vi senast skrev om bolagets aktie. Baserat på vår prognos om vinst omkring 80-85 kr nästa år väljer vi därför att åter ställa oss på köpsidan med oförändrad riktkurs om 1600 kr. Under 2023 delade bolaget ut sammantaget ca 30 kr och vi räknar med något högre utdelning nästa år (32-35 kr).

astra analysgraf

Innehavsredovisning: Jacek Bielecki

Stäng×
Av
Jacek Bielecki Analytiker
Dagens daytrade - AstraZeneca
05.12.2023

Dagens daytrade - AstraZeneca

AstraZeneca har några veckor med svag kursutveckling bakom. Nu har vi en nivå att bevaka för ett kortsiktigt trendomslag i aktien.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Swing Trader Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Stockpicker Swing Trader
Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Swing Trader

Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Annons
Veckans Affärscase - AstraZeneca
30.11.2023

Veckans Affärscase - AstraZeneca

AstraZeneca toppade strax ovanför 1600 kronorsnivån under sommaren och därefter är det säljarna som hållit övertaget. De senaste 6 månaderna har aktien tappat cirka 15 procent och det går inte att bortse från att den tekniska bilden också försvagats.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Stockpicker Newsletter
Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Bevaka rekylen i AstraZeneca - Köpläge kan uppstå
12.09.2023

Bevaka rekylen i AstraZeneca - Köpläge kan uppstå

Astrazeneca tappade mark igår efter spekulationer om att bolagets vd överväger att lämna bolaget. Rekylen kan skapa ett tradingläge.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Swing Trader Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Stockpicker Swing Trader
Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Swing Trader

Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Årshögsta i sikte för AstraZeneca?
17.08.2023

Årshögsta i sikte för AstraZeneca?

En relativt snabb och djup rekyl ägde rum i tidigare så trendstarka AstraZeneca under juli. Nu har aktien dock återhämtat en stor del av nedgången.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Swing Trader Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Stockpicker Swing Trader
Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Swing Trader

Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
AstraZeneca visar framfötterna
06.04.2023

AstraZeneca visar framfötterna

Hälsovårdssektorn visar framfötterna idag, exempelvis Getinge och AstraZeneca handlas uppåt. AstraZeneca har en längre tid funnits på vår bevakningslista.

Först publicerad i Stockpicker Swing Trader (5 april 2023)

Faktum är att vi fick en ny vändning i AstraZeneca idag, aktien föll nämligen ner under tisdagens lägsta betalkurs i den tidiga handeln men fick sedan in köpflöden igen. Såväl i ett dags- vecko- och månadsperspektiv håller köparna övertaget och vi håller utkik efter en kortare rekyl för positionering.

20230405em azn

Rekordnoteringen vid 1504 kronor bör vara inom räckhåll men som alltid är det viktigt att optimera förhållandet mellan risk och potentiell avkastning vilket gör att vi inväntar en rekyl innan vi positionerar oss i AstraZeneca.

Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
AstraZeneca visar styrka i börsturbulensen
27.03.2023

AstraZeneca visar styrka i börsturbulensen

AstraZeneca hör till den relativt korta lista med aktier som handlas med positiv dagsavkastning idag. Avslut sker kring 1412 kronor efter ett lyft på 1,3 procent.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Swing Trader Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Stockpicker Swing Trader
Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Swing Trader

Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Bankoro fortsätter att tynga
15.03.2023

Bankoro fortsätter att tynga

Stockholmsbörsen öppnade kring nollan men vände sedan ned kraftigt på förnyad oro i banksektorn.

OMXS30-index sjönk hela 4,1 procent medan det bredare OMXSPI handlades ned 3,8 procent. Onsdagen var därmed den sämsta dagen på över ett år på Stocksholmsbörsen. Svenska marknadsräntor steg brant efter onsdagens oväntat höga svenska inflationsdata för februari. Inflationstakten rensat för energi, KPIFEXE, steg till 9,3 procent - skrämmande högt över såväl Riksbankens som analytikerkårens förväntningar. SEB tror att ECB sannolikt fortfarande kommer att höja med 50 punkter på torsdag, men ge vag guidning för maj. Banken tror även att ECB kommer konstatera att inflationsutsikterna kräver ytterligare åtstramning av penningpolitiken, men att beslut kommer att fattas på möte-till-möte basis beroende på inkommande data och utvecklingen av de finansiella förhållandena.

Finansinspektionen har beslutat om en sanktionsavgift på 850 miljoner kronor för Swedbank för bristande kontroll vid en ändring av ett systemkritiskt IT-system. Det var i april i fjol som incidenten inträffade och felaktiga saldon på kunders konton visades och gav sken av att pengar var borta. Storbankerna hade en svag dag i Stockholm trots en återhämtning för sektorn i USA under tisdagen. Ute i Europa rasade Credit Suisse kraftigt som spätts på av att bankens största aktieägare Saudi National Bank uteslutit ytterligare ekonomiskt stöd till den krisande schweiziska banken. SHB och Swedbank tappade 4,2 respektive 5,1 procent.

H&M-gruppens försäljning i lokala valutor steg med 3 procent i det första kvartalet (december-februari) i det brutna räkenskapsåret 2022/2023, jämfört med motsvarande kvartal året innan då försäljningstillväxten var 18 procent. Utfallet var svagare än marknadens snittprognos om en ökning med 4,5 procent. Exklusive Ryssland, Belarus och Ukraina var ökningen 7 procent i lokala valutor. H&M-aktien föll tungt och stängde 8,5 procent lägre.

Annons

I en intervju med Di säger Essitys vd Magnus Groth dels att ambitionen är att minska bolagets skuldsättning, dels att han gärna köper Essity-aktier själv, vilket tycktes ge ett visst stöd. B-aktien ökade 0,6 procent. Även Astrazeneca utvecklades mot strömmen och steg 0,3 procent. Bland Large Cap-bolagen tappade SBB och Sinch 5,7 respektive 4,1 procent. Mildef har fått ett underleverantörskontrakt värt 32 miljoner kronor avseende processorer och ethernet-switchar till den brittiska arméns uppgraderade Challenger 3-stridsvagnar. Aktien försvagades 0,3 procent till 71,70 kronor. Cantargia avancerade 8 procent. Forskningsbolaget meddelade på tisdagskvällen nya kliniska data kopplat till bolagets huvudprojekt, antikroppen nadunolimab.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Kursrally i Calliditas på sur börs
13.03.2023

Kursrally i Calliditas på sur börs

Stockholmsbörsen öppnade något högre men vände sedan snabbt ned på minus.

Finanssektorn tyngdes efter oro kring de amerikanska nischbankerna Silicon Valley Bank och Signature Bank. OMXS30-index och OMXSPI föll båda 1,6 procent. Svensk Handel har publicerat sin månadsvisa statistik över försäljningsutvecklingen för kläd-och skohandeln i Sverige, STIL-index, för februari. Klädhandeln växte med 6,1 procent och skohandeln med 0,7 procent mätt i löpande priser, vilket indikerar en fortsatt kraftig nedgång i volym. H&M:s aktie steg 0,5 procent.

Bland storbankerna tappade Swedbank och SEB 3,1 respektive 4,1 procent. Efter den senaste tidens problem för flera banker i USA följer Finansinspektionen utvecklingen på de finansiella marknaderna extra noggrant. Fi skriver att myndighetens bedömning är att ingen av svenska bankerna har några direkta exponeringar mot de amerikanska banker som nu har fått problem. Nätbankerna Nordnet och Avanza sjönk 5,2 respektive 2,9 procent. Tom Dinkelspiel köpte på måndagen via bolaget Premiefinans K. Bolin 50 000 aktier i Nordnet där han är styrelseordförande. Köpeskillingen uppgick till cirka 7,8 miljoner kronor.

ABG Sundal Collier har sänkt rekommendation för Autoliv till Sälj (Behåll). Aktien handlades ned 4,8 procent. Sinch och SKF var andra förlorare med nedgångar om 2,2 respektive 3,5 procent. Mer defensiva aktier som Astrazeneca och Getinge klarade sig bättre. Astrazeneca lyfte 0,1 procent medan medicinteknikbolaget Getinge stärktes 1,9 procent. Läkemedelsbolaget Calliditas meddelade igår kväll ett positivt utfall i b-delen av fas 3-studien med Nefecon mot njursjukdomen IgA-nefrit. Pareto skriver i en kommentar att resultaten kommer att bidra ytterligare till den redan accelererade försäljningen och att studieutfallet kommer stödja fullt godkännande i såväl USA som EU. Mäklarfirman upprepar Köp med riktkursen 250 kronor. Aktien rusade nästan 30 procent efter de positiva studieresultaten. Bioarctics läkemedelspartner Eisai räknar med intäkter på 7 miljarder dollar från alzheimersläkemedlet Leqimbi år 2030. Bolagets vd är optimistisk om att läkemedlet godkänns och beviljas kostnadstäckning av amerikanska myndigheter. Marknaden sänkte trots detta Bioarctis aktie 1,5 procent.

Annons

WorldQuant, LLC har minskat sin blankningsposition med +0,52 procent i Truecaller och är nu helt ur sin blankning. Aktien minskade 2,8 procent. Di skriver att investmentbolaget Öresund har uppvisat en oroväckande tendens att trassla in sig i härvor och har inte slagit börsen sedan 2018. Trots det tangerar substanspremien den högsta nivån på nästan sex år. Därför sätter Di en säljrekommendation på Öresund. Aktien handlades ned 6,9 procent till 118,60 kronor. Öresunds vd Nicklas Paulson utökade på måndagen sitt innehav med ytterligare 2 000 aktier för cirka 237 000 kronor. SEB inleder bevakning av Vitrolife med rekommendationen köp och riktkursen 315 kronor. Vitrolife har enligt SEB en dominerande ställning i en attraktiv och strukturellt växande marknad för assisterad befruktning, IVF. Tillväxtmöjligheter finns i bland annat Kina och USA. Aktien såldes ned 2,6 procent till 215,80 kronor. Hexatronic var på måndagen nere och testade 200 dagars medelvärde och stutsade upp därifrån. Till slut stängde aktien 4 procent lägre till 126,90 kronor. Som lägst betalades aktien till 120,60 kronor.

SHB internmäklade en post i Tobii Dynavox omfattande 240 000 aktier till kursen 25,24 kronor. Posten är värd cirka 6,1 miljoner kronor. Aktien försvagades 0,5 procent till 25,47 kronor. Micro Systemation meddelade att VD Joel Bollö idag avgår. Han kvarstår formellt som anställd i bolaget till och med den 12 juni 2023 med begränsade arbetsuppgifter under övergångsperioden på tre månader. Aktien vände upp 5,3 procent. På råvarumarknaden föll Crude Oil 2,5 procent till 74,74 dollar per fat. Det var nivåer som inte setts sedan början av december. På Stockholmsbörsen tappade IPCO och Africa Oil 3,7 respektive 6,2 procent. Guldterminen handlades 2,4 procent högre till 1911 dollar per uns. I oroliga tider brukar kapital flyttas över till ädelmetaller som guld.

Fritt fram för storägare att sälja i Embracer
09.03.2023

Fritt fram för storägare att sälja i Embracer

Stockholmsbörsen visade på fortsatt små rörelser på torsdagen.

OMXS30-index försvagades 0,1 procent medan OMXSPI föll 0,4 procent. Efter att SEB justerat upp sin prognos för kärninflationen i Sverige på onsdagen bedömer ekonomerna nu att det är mindre troligt att Riksbanken avslutar räntehöjningarna efter +50 punkter i april. På torsdagen släpptes statistik som visade att svensk BNP ökade med 2,0 procent i januari jämfört med föregående månad. Enligt SCB väntas svensk ekonomi och BNP-utveckling framöver utvecklas svagt, i spåren av att hushållen blir allt försiktigare.

Fastighetssektorn utvecklades överlag svagt med nedgångar för SBB och Castellum om 2,7 respektive 3,9 procent. En bättre dag hade Astrazeneca vars aktie avancerade 1,3 procent. Citi Investment Research kapar rekommendationen för försvarsbolaget Saab till Neutral (Köp). Riktkursen justeras samtidigt upp till 643 kronor (458). Aktien lyfte 0,5 procent till 625,80 kronor. Di skriver att från och med idag är det fritt fram för en av Embracers storägare att sälja aktier. Totalt rör det sig om cirka 20 miljoner aktier som kan komma ut på marknaden, förutsatt att ägaren är säljsugen. Aktieposten ägs av det franska riskkapitalbolaget Pai Partners och var en del av betalningen när Embracer förvärvade brädspelskoncernen Asmodee för cirka 28 miljarder kronor. Aktien sjönk 0,1 procent. Carnegie internmäklade en post i Storytel omfattande 200 000 aktier till kursen 37,16 kronor. Posten är värd cirka 7,4 miljoner kronor och motsvarar 0,26 procent av kapitalet. Aktien backade 2 procent till 38,27 kronor.

Prismärkningsbolaget Pricer har fått en order från en fransk byggvarukedja värd upp till 90 miljoner kronor. Ordern avser leverans och installation av Pricers kommunikations- och automatiseringslösning baserad på elektroniska hyllkantsetiketter samt molnbaserade plattformen Pricer Plaza samt supporttjänster. Aktien stärktes 2 procent till 16,82 kronor. Systemairs rörelseresultat kom in över förväntningarna. VD Roland Kasper säger till Nyhetsbyrån Direkt att ventilationsföretaget har noterat lättnader när det gäller störningar inom komponentförsörjningen under senaste kvartalet. Aktien avancerade 7,2 procent till 83,30 kronor.

Annons

Nimbus meddelar att teckningskursen blev 41 kronor per aktie i den riktade nyemission som aviserades på onsdagskvällen. Genom den riktade emissionen tillförs bolaget cirka 79 miljoner kronor före transaktionskostnader. Den riktade emissionen innebär en utspädningseffekt om 9,1 procent. Aktien tappade 1,2 procent till 40,50 kronor. Railcare har fått ett uppdrag av leasingbolaget Beacon Rail om att anpassa fem Traxx-tåg för cirka 12 miljoner kronor. Uppdraget kommer att delas upp i två delar under första och andra kvartalet 2023. Aktien klättrade 0,3 procent. Vimian som igår föll på rapporten rekylerade upp 18,6 procent. SHB har höjt den kortsiktiga rekommendationen, på tre månaders sikt, för djurhälsobolaget till Köp (Behåll).

Shamaran Petroleums omsättning ökade till 53,2 miljoner dollar (27,4). Resultatet efter skatt förbättrades till 12,3 miljoner dollar (4,1). Under 2023 förväntar sig Shamaran att ha en genomsnittlig daglig nettoproduktion på 15 000 - 18 000 fat. Aktien handlades ned 2,7 procent till 0,671 konor. Styrelsen för Arise föreslår en utdelning om 1 krona per aktie, motsvarande cirka 44,5 miljoner kronor. Aktien stängde 3,9 procent högre. Soltech, som under gårdagen rusade 25 procent utan nyheter, ökade ytterligare 3,7 procent utan nyheter. Analysguiden har dock för några dagar sedan publicerat en uppdragsanalys på Soltech.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början