15.02.2023
Small Cap - Tungt fjärde kvartal för Avensia

Small Cap - Tungt fjärde kvartal för Avensia

First North-bolaget Avensia, som levererar e-handelslösningar, föll 15,2 procent till 11,15 kronor. Rörelseresultat för det fjärde kvartalet uppgick till -22 miljoner kronor (11,2). Avensias resultat i det gångna kvartalet påverkades starkt av låg konsultbeläggning. Vidare tyngddes perioden av kostnader för implementationen av nytt ERP-system, reservering för en kundförlust samt byte av periodiseringsperiod för bolagets semesterlöneskuld. Nettoomsättningen uppgick till 112 miljoner kronor (114). Avensias vd Robin Gustafsson, uppger att svensk detaljhandel står inför utmaningar och svagare utsikter, vilket påverkar Avensias kunder med konsumentförsäljning. I några fall har vd under perioden sett att minskad försäljning hos sina kunder leder till minskad investering hos Avensia samt senarelagda nysatsningar. Under periodens slutfas samt i början av 2023 såg bolaget en förbättrad orderingång från både befintliga och nya kunder.

Enligt ett pressmeddelande inleder SaltX Technology, SMA Mineral och SSAB en gemensam förstudie av hur en ny teknik för framställning av klimatneutral kalk skulle kunna tillämpas i SSAB:s ståltillverkningsprocess. Tekniken, som är under utveckling av SaltX, siktar till att ersätta fossila bränslen med förnybar elektricitet vid framställning av kalk. Vid tillverkning av malmbaserat stål behövs kalk som slaggbildare. Inför starten av förstudien har parterna avgivit en avsiktsförklaring som syftar till möjligheten att sluta ett samarbetsavtal vid ett positivt utfall av förstudien. Förstudien ska slutföras under innevarande år. SMA Mineral och SaltX planerar att påbörja byggnationen av sin första gemensamma anläggning för kalcinering under 2023 med målsättningen att under 2025 leverera cirka 40 000 ton klimatneutral kalk till i första hand stålindustrin. SaltX aktie tappade 2,3 procent.

Hilbert har beslutat att genomföra en riktad emission av B-aktier om 5,7 miljoner kronor. Dessutom har Hilbert kommit överens om villkoren för en lånefacilitet på 22,2 miljoner kronor. De överenskomna villkoren kommer att omvandlas till ett bindande avtal. Samtidigt uppger Hilbert att de för diskussioner med institutionella investerare för att utöka lånefaciliteten med cirka 5,5 miljoner kronor. Hilbert skulle därmed kunna erhålla likvid på totalt 33,4 miljoner kronor. Hilbert är ett investeringsbolag helt fokuserat på digitala tillgångar, främst kryptovalutor och teknologier inom blockchain. Affärsmodellen är diversifierad i fyra vertikaler: kapitalförvaltning, egen handel, företagsinvesteringar och data och analys. Aktien handlades upp 29,8 procent.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Avensia - Något begränsad uppsida
03.02.2022

Avensia - Något begränsad uppsida

Senast vi tittade till e-handelsspecialisten Avensia efter fjolårets Q1 stannade rekommendationen på Neutral.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Stockpicker Newsletter
Avensia
Stäng×
Av
Jan Axelsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
07.06.2021
Avensia - Kvar på sidlinjen

Avensia - Kvar på sidlinjen

Efter ett köpråd under fjolåret som utmynnade i en uppgång på närmare 25% mellan april och oktober så har vi...

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Jan Axelsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
25.03.2021
Avensia - Satsar framåt

Avensia - Satsar framåt

E-handelsspecialisten Avensia fanns med bland våra köpråd under fjolåret och försvann i oktober efter att ha levererat en avkastning på...

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1858 (24 mars 2021)

AVEN | First North | 14,1 kr | NEUTRAL

Hittills i år har dock utvecklingen varit sämre och efter en stark kursutveckling under hösten i fjol så har aktien nu tappat drygt 15% sedan årsskiftet.

Som helhet blev heller inte 2020 något riktigt toppenår för bolaget trots kraftigt ökad digitalisering och satsningar på e-handel från många företag under pandemin. Bidragande till detta har varit att pandemins olika faser, eller vågor om man så vill, har satt press på den kortsiktiga investeringsviljan bland kunderna men även att bolaget har fortsatt att satsa stort på rekrytering och utbildning av nya medarbetare, vilket har påverkat resultatet negativt.

Annons

På lite längre sikt bör rekryteringen och utbildningsinsatserna vara positivt och bidra till god tillväxt när marknaden normaliseras igen. Det finns dock en risk att det kan ta lite tid innan vi får se några större förbättringar då coronapandemin alltjämt påverkar.

Nettoomsättningen mattades successivt under fjolåret (året startade bra) men steg sammantaget med måttliga 5% till 316,9 Mkr (302,9) på helåret. Det senaste kvartalet (Q4) blev dock ytterligare lite sämre och en besvikelse med en tillväxttakt på bara 2% och en omsättning på 87,1 Mkr (85,4). Q4 som brukar vara den mest intensiva och omsättningsmässigt bästa perioden på året präglades förutom av en lägre investeringsvilja på kort sikt, även av den ”andra vågen” av coronapandemin. Under kvartalet genomfördes också ett internt träningsprogram där anställda som deltog därmed inte kunde fakturera.

I den positiva vågskålen fanns att tyngdpunkten av försäljningen kom i slutet av kvartalet, vilket talar för en relativt stark start på det nya året samt att den norska marknaden utvecklades bra med kraftigt ökad efterfrågan. I kvartalet har man även medvetet valt att satsa framåt genom nyrekryteringar av personal. På helåret ökade personalstyrkan med 25% till 283 personer.  

Investeringen i ny personal i kombination med coronapandemins effekter har under året också haft en negativ påverkan på resultatet. På helåret blev rörelseresultatet bara 3,4 Mkr (26,7) och det svaga utfallet berodde delvis på en besvikelse i det fjärde kvartalet då resultatet hamnade på -5,1 Mkr (9,7), att jämföra med våra förväntningar på ett rörelseresultat kring 10 Mkr. En förmildrande faktor var att perioden belastades av engångsposter på 8,9 Mkr och annars skulle ha hamnat på 3,8 Mkr. Dels tog man kostnader på 4,9 Mkr för ett incitamentsprogram, kostnadsreserveringar på 2,9 Mkr i samband med ett pågående projekt men även 1,1 Mkr för en tvist i samband med omstruktureringar inom koncernen. Inte heller justerat för detta var dock lönsamheten att betrakta som annat än en besvikelse.

Bolagets finansiella situation är dock fortsatt stark med en nettokassa kring 41,5 Mkr trots att man i fjärde kvartalet gjorde en aktieutdelning (för 2019) på 0,28 kr per aktie, eller 10,3 Mkr. För 2020 föreslår bolaget en utdelning på 0,30 kr per aktie.

I grunden är vi positiva till Avensia och räknar med att gamla och nya kunder fortsätter att investera i moderna och flexibla e-handelsplattformar, vilket ger goda långsiktiga framtidsutsikter. I det korta perspektivet fortsätter dock coronapandemin att skapa osäkerhet kring investeringsviljan och därmed tillväxten samtidigt som mängden nyrekryteringar slår negativt mot lönsamheten. Risken finns därmed att vi står inför ytterligare ett par kvartal som blir relativt trista med tämligen svaga resultat.

Inte heller värderingen ger anledning att rusa in i aktien. På våra visserligen osäkra prognoser handlas aktien till p/e-tal i år och nästa år kring cirka 27 respektive 19, vilket hade varit rimligt givet tidigare års mycket snabba tillväxt med bättre lönsamhet. Med nuvarande ännu svaga tillväxt och större kostnadskostym relaterad till ökad personal, tror vi dock att det blir svårt att få marknaden att värdera upp aktien.

Vi väljer därför denna gång att ge en neutral rekommendation med en riktkurs kring 15–16 kr.  

Stäng×
Av
Jan Axelsson Analytiker
Annons
07.06.2021
Avensia - Kvar på sidlinjen

Avensia - Kvar på sidlinjen

Efter ett köpråd under fjolåret som utmynnade i en uppgång på närmare 25% mellan april och oktober så har vi...

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Avensia
Stäng×
Av
Jan Axelsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
03.02.2022
Avensia - Något begränsad uppsida

Avensia - Något begränsad uppsida

Senast vi tittade till e-handelsspecialisten Avensia efter fjolårets Q1 stannade rekommendationen på Neutral.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Stockpicker Newsletter
Stäng×
Av
Jan Axelsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
25.03.2021
Avensia - Satsar framåt

Avensia - Satsar framåt

E-handelsspecialisten Avensia fanns med bland våra köpråd under fjolåret och försvann i oktober efter att ha levererat en avkastning på...

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1858 (24 mars 2021)

AVEN | First North | 14,1 kr | NEUTRAL

Hittills i år har dock utvecklingen varit sämre och efter en stark kursutveckling under hösten i fjol så har aktien nu tappat drygt 15% sedan årsskiftet.

Som helhet blev heller inte 2020 något riktigt toppenår för bolaget trots kraftigt ökad digitalisering och satsningar på e-handel från många företag under pandemin. Bidragande till detta har varit att pandemins olika faser, eller vågor om man så vill, har satt press på den kortsiktiga investeringsviljan bland kunderna men även att bolaget har fortsatt att satsa stort på rekrytering och utbildning av nya medarbetare, vilket har påverkat resultatet negativt.

Annons

På lite längre sikt bör rekryteringen och utbildningsinsatserna vara positivt och bidra till god tillväxt när marknaden normaliseras igen. Det finns dock en risk att det kan ta lite tid innan vi får se några större förbättringar då coronapandemin alltjämt påverkar.

Nettoomsättningen mattades successivt under fjolåret (året startade bra) men steg sammantaget med måttliga 5% till 316,9 Mkr (302,9) på helåret. Det senaste kvartalet (Q4) blev dock ytterligare lite sämre och en besvikelse med en tillväxttakt på bara 2% och en omsättning på 87,1 Mkr (85,4). Q4 som brukar vara den mest intensiva och omsättningsmässigt bästa perioden på året präglades förutom av en lägre investeringsvilja på kort sikt, även av den ”andra vågen” av coronapandemin. Under kvartalet genomfördes också ett internt träningsprogram där anställda som deltog därmed inte kunde fakturera.

I den positiva vågskålen fanns att tyngdpunkten av försäljningen kom i slutet av kvartalet, vilket talar för en relativt stark start på det nya året samt att den norska marknaden utvecklades bra med kraftigt ökad efterfrågan. I kvartalet har man även medvetet valt att satsa framåt genom nyrekryteringar av personal. På helåret ökade personalstyrkan med 25% till 283 personer.  

Investeringen i ny personal i kombination med coronapandemins effekter har under året också haft en negativ påverkan på resultatet. På helåret blev rörelseresultatet bara 3,4 Mkr (26,7) och det svaga utfallet berodde delvis på en besvikelse i det fjärde kvartalet då resultatet hamnade på -5,1 Mkr (9,7), att jämföra med våra förväntningar på ett rörelseresultat kring 10 Mkr. En förmildrande faktor var att perioden belastades av engångsposter på 8,9 Mkr och annars skulle ha hamnat på 3,8 Mkr. Dels tog man kostnader på 4,9 Mkr för ett incitamentsprogram, kostnadsreserveringar på 2,9 Mkr i samband med ett pågående projekt men även 1,1 Mkr för en tvist i samband med omstruktureringar inom koncernen. Inte heller justerat för detta var dock lönsamheten att betrakta som annat än en besvikelse.

Bolagets finansiella situation är dock fortsatt stark med en nettokassa kring 41,5 Mkr trots att man i fjärde kvartalet gjorde en aktieutdelning (för 2019) på 0,28 kr per aktie, eller 10,3 Mkr. För 2020 föreslår bolaget en utdelning på 0,30 kr per aktie.

I grunden är vi positiva till Avensia och räknar med att gamla och nya kunder fortsätter att investera i moderna och flexibla e-handelsplattformar, vilket ger goda långsiktiga framtidsutsikter. I det korta perspektivet fortsätter dock coronapandemin att skapa osäkerhet kring investeringsviljan och därmed tillväxten samtidigt som mängden nyrekryteringar slår negativt mot lönsamheten. Risken finns därmed att vi står inför ytterligare ett par kvartal som blir relativt trista med tämligen svaga resultat.

Inte heller värderingen ger anledning att rusa in i aktien. På våra visserligen osäkra prognoser handlas aktien till p/e-tal i år och nästa år kring cirka 27 respektive 19, vilket hade varit rimligt givet tidigare års mycket snabba tillväxt med bättre lönsamhet. Med nuvarande ännu svaga tillväxt och större kostnadskostym relaterad till ökad personal, tror vi dock att det blir svårt att få marknaden att värdera upp aktien.

Vi väljer därför denna gång att ge en neutral rekommendation med en riktkurs kring 15–16 kr.  

Stäng×
Av
Jan Axelsson Analytiker
Small Cap – Lyckad debut för Spermosens
05.05.2021

Small Cap – Lyckad debut för Spermosens

Image Systems rapporterade minskande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Avensia - Satsar framåt
25.03.2021

Avensia - Satsar framåt

E-handelsspecialisten Avensia fanns med bland våra köpråd under fjolåret och försvann i oktober efter att ha levererat en avkastning på närmare 25% från tidpunkten då aktien hamnade på Top Picks i april.

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1858 (24 mars 2021)

AVEN | First North | 14,1 kr | NEUTRAL

Hittills i år har dock utvecklingen varit sämre och efter en stark kursutveckling under hösten i fjol så har aktien nu tappat drygt 15% sedan årsskiftet.

Som helhet blev heller inte 2020 något riktigt toppenår för bolaget trots kraftigt ökad digitalisering och satsningar på e-handel från många företag under pandemin. Bidragande till detta har varit att pandemins olika faser, eller vågor om man så vill, har satt press på den kortsiktiga investeringsviljan bland kunderna men även att bolaget har fortsatt att satsa stort på rekrytering och utbildning av nya medarbetare, vilket har påverkat resultatet negativt.

Annons

På lite längre sikt bör rekryteringen och utbildningsinsatserna vara positivt och bidra till god tillväxt när marknaden normaliseras igen. Det finns dock en risk att det kan ta lite tid innan vi får se några större förbättringar då coronapandemin alltjämt påverkar.

Nettoomsättningen mattades successivt under fjolåret (året startade bra) men steg sammantaget med måttliga 5% till 316,9 Mkr (302,9) på helåret. Det senaste kvartalet (Q4) blev dock ytterligare lite sämre och en besvikelse med en tillväxttakt på bara 2% och en omsättning på 87,1 Mkr (85,4). Q4 som brukar vara den mest intensiva och omsättningsmässigt bästa perioden på året präglades förutom av en lägre investeringsvilja på kort sikt, även av den ”andra vågen” av coronapandemin. Under kvartalet genomfördes också ett internt träningsprogram där anställda som deltog därmed inte kunde fakturera.

I den positiva vågskålen fanns att tyngdpunkten av försäljningen kom i slutet av kvartalet, vilket talar för en relativt stark start på det nya året samt att den norska marknaden utvecklades bra med kraftigt ökad efterfrågan. I kvartalet har man även medvetet valt att satsa framåt genom nyrekryteringar av personal. På helåret ökade personalstyrkan med 25% till 283 personer.  

Investeringen i ny personal i kombination med coronapandemins effekter har under året också haft en negativ påverkan på resultatet. På helåret blev rörelseresultatet bara 3,4 Mkr (26,7) och det svaga utfallet berodde delvis på en besvikelse i det fjärde kvartalet då resultatet hamnade på -5,1 Mkr (9,7), att jämföra med våra förväntningar på ett rörelseresultat kring 10 Mkr. En förmildrande faktor var att perioden belastades av engångsposter på 8,9 Mkr och annars skulle ha hamnat på 3,8 Mkr. Dels tog man kostnader på 4,9 Mkr för ett incitamentsprogram, kostnadsreserveringar på 2,9 Mkr i samband med ett pågående projekt men även 1,1 Mkr för en tvist i samband med omstruktureringar inom koncernen. Inte heller justerat för detta var dock lönsamheten att betrakta som annat än en besvikelse.

Bolagets finansiella situation är dock fortsatt stark med en nettokassa kring 41,5 Mkr trots att man i fjärde kvartalet gjorde en aktieutdelning (för 2019) på 0,28 kr per aktie, eller 10,3 Mkr. För 2020 föreslår bolaget en utdelning på 0,30 kr per aktie.

I grunden är vi positiva till Avensia och räknar med att gamla och nya kunder fortsätter att investera i moderna och flexibla e-handelsplattformar, vilket ger goda långsiktiga framtidsutsikter. I det korta perspektivet fortsätter dock coronapandemin att skapa osäkerhet kring investeringsviljan och därmed tillväxten samtidigt som mängden nyrekryteringar slår negativt mot lönsamheten. Risken finns därmed att vi står inför ytterligare ett par kvartal som blir relativt trista med tämligen svaga resultat.

Inte heller värderingen ger anledning att rusa in i aktien. På våra visserligen osäkra prognoser handlas aktien till p/e-tal i år och nästa år kring cirka 27 respektive 19, vilket hade varit rimligt givet tidigare års mycket snabba tillväxt med bättre lönsamhet. Med nuvarande ännu svaga tillväxt och större kostnadskostym relaterad till ökad personal, tror vi dock att det blir svårt att få marknaden att värdera upp aktien.

Vi väljer därför denna gång att ge en neutral rekommendation med en riktkurs kring 15–16 kr.  

Avensia
Stäng×
Av
Jan Axelsson Analytiker
03.02.2022
Avensia - Något begränsad uppsida

Avensia - Något begränsad uppsida

Senast vi tittade till e-handelsspecialisten Avensia efter fjolårets Q1 stannade rekommendationen på Neutral.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Stockpicker Newsletter
Stäng×
Av
Jan Axelsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
07.06.2021
Avensia - Kvar på sidlinjen

Avensia - Kvar på sidlinjen

Efter ett köpråd under fjolåret som utmynnade i en uppgång på närmare 25% mellan april och oktober så har vi...

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Jan Axelsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
14.08.2020
Avensia - Fortsätter anställa

Avensia - Fortsätter anställa

E-handelsspecialisten Avensia har hittills i år utvecklats betydligt sämre än index trots att själva verksamheten med att bygga, leverera och...

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1800 (13 augusti 2020)

AVEN | First North | 11,55 kr | KÖP

Från årsskiftet är aktien ner nästan 25%, vilket är sämre än flertalet liknande bolag i mjukvaru- och konsultbranschen.

Av samma anledning och efter ett stabilt Q1 satte vi också köp på aktien i maj då vi även tog in bolaget på vår Top Picks-lista. Utfallet hittills kan knappast sägas vara någon kioskvältare även om aktien inför Q2-rapporten nyligen stundtals handlades 10–15% över nivån vid köprekommendationen. Efter rapporten tappade dock aktien delar av den tidigare uppgången och handlas nu åter bara 5-6% över inträdeskursen kring 11 kr.

Annons

Den negativa reaktionen på rapporten var dock i våra ögon något märklig, inte minst som rapporten kom in ungefär som väntat och inte visade på några egentliga svagheter. Q2 är tillsammans med Q3 alltid årets två absolut svagaste kvartal och i Q2 ökade omsättningen med 3,7% till 76,5 Mkr (73,8), att jämföra med 8% i Q1. Mycket mer kunde man inte heller enligt vår mening räkna med under den period som har påverkats kraftigast av coronapandemin. Man ska även komma ihåg att tillväxten i jämförelsekvartalet var 23% och därmed inte alldeles lättslaget.

En ljuspunkt var även att läget i slutet av kvartalet stabiliserades något efter stor osäkerhet i april och maj och man fick i juni utökat förtroende från kunder i Norge, Storbritannien, USA och Filippinerna. Enligt bolaget är det också tydligt att vi efter den första akuta Corona fasen har en ny situation där samhällets digitalisering accelererar betydligt snabbare än tidigare. Främst gäller detta alla former av handel mellan företag (BTB) och konsumenter (BTC), vilket därmed gynnar Avensia eftersom detta är bolagets primära marknader.

Ett strategiskt partnerskap har tecknats i kvartalet med företaget Commercetools om en marknadsplattform som delvis vänder sig till en ny målgrupp för Avensia och kompletterar den befintliga lösningsportföljen. Positivt i sammanhanget är att man redan har fått förtroende av flera nya kunder att leverera Commercetools-baserade lösningar.

På resultatsidan var kvartalet som väntat svagt med ett rörelseresultat på bara 0,1 Mkr (2,6), men även där tenderar Q2 och Q3 att vara svaga kvartal medan Q1 och framförallt Q4 är starka resultatkvartal. Bidragande till utfallet är också att Avensia fortsätter att anställa folk, vilket kraftigt ökar personalkostnaderna utan att nödvändigtvis bidra speciellt mycket till omsättningen och resultatet initialt. Under kvartalet ökade antalet anställda med nio (9) stycken och var vid periodens slut 245 anställda (199). Att notera är också att bolaget under perioden inte har initierat några personalneddragningar eller använt sig av korttidspermitteringar, till skillnad från många andra aktörer i konsultsektorn. Man har heller inte fått några subventioner från staten, vilka annars skulle ha förbättrat marginalen.

Vi gillar att bolaget gasar snarare än fegar och anställer för att stå starka när marknaden förbättras. Ett enklare sätt kanske annars hade varit att dra ner på anställningarna och få pengar av staten och därigenom förbättra resultatet. Den offensiva strategin slår mot lönsamheten i år men bör gynna bolaget kommande år, och man har också råd att vara offensiv med en nettokassa på omkring 40 Mkr och likvida medel på 61,7 Mkr, motsvarande 1,68 kr per aktie.

Vi gör inga större ändringar i våra prognoser efter Q2 utan räknar med en vinst per aktie i år kring 0,38–0,40 kr som växer till nästan det dubbla nästa år. Det ger P/E-tal för 2021 kring 14–15 och kanske neråt 12 året därpå. Det känns attraktivt för ett marknadsledande företag i en stekhet bransch med starka framtidsutsikter. Riktkursen står kvar på 14 kr.   

Avensia
Stäng×
Av
Jan Axelsson Analytiker
03.02.2022
Avensia - Något begränsad uppsida

Avensia - Något begränsad uppsida

Senast vi tittade till e-handelsspecialisten Avensia efter fjolårets Q1 stannade rekommendationen på Neutral.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Stockpicker Newsletter
Stäng×
Av
Jan Axelsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
07.06.2021
Avensia - Kvar på sidlinjen

Avensia - Kvar på sidlinjen

Efter ett köpråd under fjolåret som utmynnade i en uppgång på närmare 25% mellan april och oktober så har vi...

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Jan Axelsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Avensia - Se långsiktigt på aktien
05.06.2020

Avensia - Se långsiktigt på aktien

Vi satte en spekulativ köprekommendation på e-handelsspecialisten Avensia redan i början av februari efter att aktien då hade tappat cirka 10% från årsskiftet.

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1789 (31 maj 2020) 

AVEN | First North | 11,05 kr | KÖP

Initialt var också rekommendationen tämligen lyckad då aktien bara veckor efter rekommendationen och efter en stark Q4-rapport var upp drygt 10%. Det hjälpte dock föga när coronapandemin gjorde entré i mars och skickade ner Stockholmsbörsen med drygt 30% på mindre än en månad. Även Avensia drogs med i fallet och handlades som sämst kring drygt 8 kr, nästan 45% lägre än vid årsskiftet.

Annons

Sedan dess har aktien återhämtat delar av nedgången och handlas numera kring 11 kr, vilket ändå innebär att aktien har tappat nästan 25% från årsskiftet. Det gör också att aktien har utvecklats cirka 15% sämre än index i år, vilket vi menar är orättvist. Vi bedömer framtidsutsikterna som mycket goda på lite längre sikt även om de nästkommande kvartalen kan bli tuffa och konverterar därför den spekulativa köprekommendationen till en vanlig köprekommendation (aktien hamnar på Top Picks).

Utvecklingen i årets Q1 var enligt oss relativt stabil givet de svåra omständigheterna i den senare delen av perioden. Kvartalet inleddes med ett starkt januari och februari innan coronapandemin i mars förändrade bilden. Nettoomsättningen steg ändå med 8% till 89,3 Mkr (82,7), vilket får ses som riktigt bra med tanke på att tillväxten i jämförelsekvartalet i fjol översteg 40%. Majoriteten av bolagets medarbetare sägs nu efter coronautbrottet arbeta hemma eller på distans och bolaget har sedan tidigare stor erfarenhet av att leverera digitalt så detta påstås inte påverka bolaget i någon större omfattning.

Även resultatmässigt var kvartalet stabilt även om rörelseresultatet minskade till 8,2 Mkr (12,2), motsvarande en marginal på 9,2% (14,7). Att marginalen har försämrats beror i huvudsak på ökade personalkostnader som steg som andel av omsättningen men också saker som att man i kvartalet har färdigställt utbyggnaden av kontoret i Cebu, Filippinerna, där kapaciteten nu har tredubblats.

Resultatet ska även sättas i relation till att jämförelsesiffrorna i fjol som var mycket svårslagna. Rörelseresultatet och marginalen för fjolårsperioden var nämligen bolagets bästa någonsin i ett enskilt kvartal. I årets Q1 ökade antalet anställda med 24% till 236 stycken. Intressant att notera är även att bolaget hittills inte har gjort några personalneddragningar eller behövt använda sig av korttidspermitteringar. Visserligen tycks en del affärsmöjligheter försenas men samtidigt dyker nya möjligheter upp, varför man fortsätter att rekrytera nyckelpersoner inom marknad och försäljning.

Man kan nog med stor säkerhet räkna med att de kommande ett till två kvartalen kommer att bjuda på svagare efterfrågan för Avensia. Företagets verksamhet inom system för e-handel torde ändå vara en sektor som klarar sig relativt bra och bolaget kan också förmodligen komma ut ännu starkare i efterdyningarna av pandemin när strukturomvandlingen inom digitalisering och modern handel nu drivs på av nya konsumtions och beteendemönster. En styrka för bolaget är den starka balansräkningen med en nettokassa på nästan 42 Mkr, eller cirka 1,15 kr per aktie.

Att värdera aktien är inte det lättaste och speciellt inte utvecklingen det innevarande året. Vår bedömning är att vinsten per aktie i år faller med 20–25% till cirka 0,40 kr men att den därefter dubbleras till omkring 0,80 kr året därpå, för att 2022 hamna uppåt närmare 1 kr. Därmed skulle värderingen gå från P/E-tal kring 27–28 i år till 14 respektive cirka 11 åren därpå. Det är knappast utmanande för ett bolag som befinner sig långt framme i en riktig framtidsbransch med goda tillväxtmöjligheter.

Med tanke på förutsättningarna är det också lite märkligt att aktien har underpresterat så pass mycket mot index så här långt i år. Även om vi räknar med ett par svaga kvartal så menar vi att Avensia är köpvärd och behåller riktkursen på samma 14 kr som vi hade som riktkurs senast vi synade aktien.   

Innehavsredovisning: Jacek Bielecki

Avensia
Stäng×
Av
Jan Axelsson Analytiker
03.02.2022
Avensia - Något begränsad uppsida

Avensia - Något begränsad uppsida

Senast vi tittade till e-handelsspecialisten Avensia efter fjolårets Q1 stannade rekommendationen på Neutral.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Stockpicker Newsletter
Stäng×
Av
Jan Axelsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
07.06.2021
Avensia - Kvar på sidlinjen

Avensia - Kvar på sidlinjen

Efter ett köpråd under fjolåret som utmynnade i en uppgång på närmare 25% mellan april och oktober så har vi...

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Jan Axelsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
16.04.2020
Avensia – Borde klara sig hyfsat?

Avensia – Borde klara sig hyfsat?

När vi senast skrev om e-handelsspecialisten Avensia i början av februari tyckte vi att aktien såg intressant ut och åsatte...

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1778 (12 mars 2020)

AVEN | First North | 10,75 kr | KÖP

Bidragande till detta var då att aktien hade tappat cirka 10% från årsskiftet, men kanske framförallt att både Q4 och påföljande Q1 säsongsmässigt brukar vara starka kvartal, vilket skulle kunna öka intresset för aktien.

Annons

Q4 visade sig mycket riktigt också vara klart godkänt (eller i linje med våra förväntningar) och aktien handlades på rapportdagen därför cirka 10% över nivån från rekommendationen. Lyckan blev dock kortvarig när coronakrisen blev allt påtagligare på börsutvecklingen. Även om bolaget borde kunna klara sig skapligt även i en svagare marknad har kursen sedan dess tappat drygt 30% och handlas numera kring samma nivåer som för tre år sedan. Vi menar att aktien nu absolut är intressant för den långsiktige. 

Ökningstakten i nettoomsättningen var något lägre i Q4 än i tidigare kvartal då försäljningen ökade med 9% till 85,4 Mkr (78,3), men då får man betänka på att omsättningen i jämförelsekvartalet ökade med nästan 50%. Bolaget fick i kvartalet nya kunder och utökade uppdrag från befintliga kunder i Sverige, Norge, Tyskland, Storbritannien, Australien, USA och Kanada. Kvartalet präglades i övrigt av strukturella satsningar i form av rekrytering och kompetensutveckling. Under perioden växte exempelvis verksamheten i Filippinerna rejält och vid kvartalets slut var mer än 10% av det totala antalet anställda baserade där. Under hela 2019 ökade antalet anställda med 21% till 227 stycken. 21% var också den totala ökningen av omsättningen på helåret som blev 302,9 Mkr (250,0).

Resultatutvecklingen blev närmast identisk med vår prognos. Rörelseresultatet steg något till 9,7 Mkr (9,5), vilket gav en rörelsemarginal på 11,3% (12,1). På helåret ökade rörelseresultatet med 14% till 26,7 Mkr (23,5), vilket innebar en rörelsemarginal på 8,8% (9,4). Att lönsamheten har fallit något beror på den snabba tillväxten och kraftiga ökningen av antalet anställda, som kortsiktigt påverkar resultatet negativt till följd av ökade kostnader för rekrytering och inskolning av nya medarbetare. Bara under Q4 ökade antalet anställda med 17 personer. Vinsten per aktie under helåret blev 0,52 kr (0,46), varav 0,20 kr (0,19) tillkom i senaste kvartalet.

Balansräkningen är som tidigare stark med en nettokassa på cirka 35 Mkr, motsvarande nästan 1 kr per aktie. Hittills har bolaget heller inte uttalat sig avseende om man som många andra börsbolag ska dra tillbaka den aviserade utdelningen. Gör man inte det kommer 0,28 (0,23) kr att delas ut i mitten av maj. Det skulle i så fall motsvara en direktavkastning på nästan 3%.

Vi inser naturligtvis att den nya spelplanen med coronakrisen nästan helt har vänt upp och ner på alla förväntningar och föreställningar om hur det nya året skulle komma att utvecklas, och det gäller nog också för nästan samtliga företag på börsen. I princip måste nu samtliga prognoser sänkas och det ganska rejält i många fall. Samtidigt måste också hänsyn tas till de mycket kraftiga kursnedgångar som har kommit i spåren av den accelererande krisen.

I just Avansias fall har kursen nu fallit med cirka 30% från årsskiftet och frågan är om detta är motiverat. En stor del av intäkterna kommer från redan befintliga kunder och dessa kommer nog med stor sannolikhet att finnas kvar hos bolaget och fortsätta investera i sina plattformar, och även i nya projekt. I det korta perspektivet kan det dock bli svårare att attrahera nya kunder, och detsamma gäller nog även på lite längre sikt om konjunkturen försvagas mycket påtagligt. Bolagets marknad kommer dock likafullt att fortsätta växa då det knappast finns några egentliga alternativ till att fortsätta med satsningar på e-handel. En fotnot men en intressant sådan är att Avensias kund Lyko faktiskt tillhör vinnarna på börsen i år efter en uppgång på omkring 50%. Det finns alltså även vinnare på krisen och en av dessa är kund hos Avensia.

Vi gissar att chansen är ganska god att Avensia kan klara sig ganska bra även i ett bistrare klimat. Dels har bolaget som sagt mycket goda finanser och bör ha medarbetare som kan jobba hemifrån i hög utsträckning om så skulle behövas. Därtill känns värderingen utan tvekan ganska attraktiv efter kursnedgången, trots att vi har sänkt prognosen tämligen betydande både för i år och framåt. P/E-talet ser i dagsläget ut att ligga kring 18x på innevarande årsvinst och kan falla ner mot 13x respektive 11x för åren därpå. Det kan jämföras med ett genomsnitten som ligger en bra bit över 30 över den senaste femårsperioden.

Visserligen är alla prognoser just nu lite av en gissningslek, men ska man chansa på en småbolagsaktie så menar vi att Avensia är ett ganska gott val. Aktien borde som sagt kunna klara sig bättre än många på kort sikt och känns även som en aktie som man kan tänka sig att äga långsiktigt. Sammantaget upprepar vi vårt spekulativa köpråd men sänker riktkursen till 14 kr (17).

Avensia
Stäng×
Av
Jan Axelsson Analytiker
03.02.2022
Avensia - Något begränsad uppsida

Avensia - Något begränsad uppsida

Senast vi tittade till e-handelsspecialisten Avensia efter fjolårets Q1 stannade rekommendationen på Neutral.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Stockpicker Newsletter
Stäng×
Av
Jan Axelsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
07.06.2021
Avensia - Kvar på sidlinjen

Avensia - Kvar på sidlinjen

Efter ett köpråd under fjolåret som utmynnade i en uppgång på närmare 25% mellan april och oktober så har vi...

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Jan Axelsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
03.04.2019

AVENSIA - Vinsthemtagning, eller?

Efter en ganska trist period med successivt sjunkande aktiekurs i e-handelsspecialisten Avensia under andra halvåret i fjol, satte vi spekulativt köp på aktien någon vecka in i december (11,75 kr). Bland orsakerna till detta fanns förutom en attraktiv värdering även att vi efter det normalt svagare Q2 och Q3 (som i fjol dessutom pressades resultatmässigt av bolagets massiva personalrekryteringar), började närma oss presentationen av den starkaste delen av året, nämligen Q1 och Q1.

AVEN | First North | 16,5  kr

Vår förhoppning om att bolaget skulle leverera en stark avslutning på året och därigenom överraska marknaden, visade sig tursamt nog också överensstämma med verkligheten, och har gjort att kursen sedan dess på bara drygt tre månader har rusat cirka 45% och därmed både nått och överträffat vår riktkurs med marginal (14,50 kr). Frågan är om det är dags att ta hem eventuell vinst?

Annons

Att så skulle vara fallet är inte helt givet. Q4-rapporten visade sig nämligen vara bättre än väntat avseende både tillväxt och resultat, även om skillnaden mot prognos inte var extremt stor. Tillväxten fortsatte precis som i tidigare kvartal att imponera stort och omsättningen steg i kvartalet med 48% till 78,3 Mkr (52,8), drivet av stark efterfrågan av sålda produkter och tjänster och en betydande tidigare nyrekrytering. Tillväxtsiffran blir heller inte mindre imponerande om man beaktar att tillväxten i jämförelsekvartalet året innan även den var brutala 56,5%.

Q4 är av förklarliga skäl ett intensivt kvartal, inte minst för kunderna som arbetar mot konsumentmarknaden, med alltifrån Black Friday och Cyber Monday till julförsäljning och mellandagsrea. Även på helåret var tillväxten 49% och steg till 250 Mkr (168,1) och kom till efter en redan kraftig tillväxtökning på 38% under 2017. Vid årsskiftet hade då antalet anställda ökat med 33% till 188 (141), och den framgångsrika rekryteringen beror åtminstone delvis på att personalomsättningen är låga 6%.

Även resultatutvecklingen imponerade i sista kvartalet, inte minst i förhållande till de lite svagare utfallen i Q2 och Q3. Rörelseresultatet mer än tredubblades till 9,5 Mkr (3,0), vilket motsvarande en rörelsemarginal på 12,1% (5,7). En bidragande faktor till den högre lönsamheten i kvartalet var ett något lägre antal nyrekryteringar jämfört med tidigare kvartal. I Q4 rekryterades ”bara” fem personer, att jämföra med 18 i Q3. Marginalen påverkas i hög grad av hur snabbt nya konsulter kan börja debitera efter inskolning och utbildning.

Även framöver väntas dock rekryteringen vara hög, förutsatt att efterfrågan består men bör påverka marginalen allt mindre då andelen nyanställda successivt sjunker i förhållande till den ordinarie personalstyrkan. På helåret blev rörelseresultatet trots ett svagt Q2 och Q3 23,5 Mkr (8,5), motsvarande en marginal på 9,4% (5,1). Ett gott kassaflöde innebar att nettokassan vid årsskiftet var drygt 30 Mkr och med detta i åtanke höjer bolaget utdelningen till 0,23 kr (0,18), motsvarande drygt 8 Mkr.

Sammantaget är det ingen tvekan om att bolaget utvecklas väl och att en kursuppgång har varit befogad. Men efter kursstegring på mäktiga 45% på bara några månader lutar vi dock ändå åt att ”ta hem vinsten”. Vi hade redan i vår tidigare prognos tagit höjd för ett starkt Q4 och stark tillväxt liksom ökad lönsamhet för 2019 och framåt och det innebär att vi inte höjer prognosen så speciellt mycket. Med den kraftiga uppgång som har varit har därmed värderingen de facto kommit upp en bra bit.

Vår prognos för vinst per aktie är cirka 0,84 kr i år (0,46 kr för 2018) respektive lite drygt 1 kr för 2020 och då är p/e-talen i dagsläget omkring 20 respektive 16–17. Det är ingen helt orimlig värdering men känns heller inte speciellt billigt. Det sägs ju att man inte ska gapa efter för mycket, och en uppgång av den här magnituden duger alldeles utmärkt i detta läge. Vi är nöjda och slopar köprådet.

 

Avensia
Stäng×
Av
Jan Axelsson Analytiker
03.02.2022
Avensia - Något begränsad uppsida

Avensia - Något begränsad uppsida

Senast vi tittade till e-handelsspecialisten Avensia efter fjolårets Q1 stannade rekommendationen på Neutral.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Stockpicker Newsletter
Stäng×
Av
Jan Axelsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
07.06.2021
Avensia - Kvar på sidlinjen

Avensia - Kvar på sidlinjen

Efter ett köpråd under fjolåret som utmynnade i en uppgång på närmare 25% mellan april och oktober så har vi...

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Jan Axelsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
08.12.2018

AVENSIA - Bästa tiden på året

Det tog lång tid innan belöningen kom förra gången vi rekommenderade köp av aktier i Avensia som är lite av ett expertbolag inom e-handel med både rådgivning, produktutveckling och kompletta e-handelssystem. Årets första kvartal som presenterades i början av maj fick dock aktien att rusa både upp till och även förbi vår riktkurs och vi passade då på att ”ta hem vinsten” som blev 23% efter drygt ett år på Top Picks.

AVEN | First North | 11,75  kr

Sedan dess har aktien stundtals handlats på ännu högre nivåer och toppade i somras på 13,70 kr, vilket var marginellt under vår senaste riktkurs på 14 kr. Under hösten har dock en rekyl tagit vid som gör att kursen mestadels har legat i intervallet 11-12 kr. Eftersom både Q4 och Q1 normalt är årets starkaste kvartal medan Q2 och Q3 är svagare ser vi läget som intressant inför de kommande månaderna.

Annons

Något fel på Q2 och Q3 har det nämligen inte varit, vilket gör att kommande kvartal har förutsättningar att bli riktigt bra. Lönsamheten pressas visserligen av den kraftiga nyrekryteringen av personal och utbildningen av densamma samt av produktutvecklingskostnader, men å andra sidan har tillväxten varit mycket stark.

I Q3 steg omsättningen med 48,5% till 53,6 Mkr (36,1), vilket kan jämföras med 44,7% i Q2 och 53,9% i Q1. Att antalet anställda samtidigt bara steg med 11%, eller 18 stycken (i Q3) till 183 personer, antyder då att intäkterna per anställd ökar starkt alternativt att e-handelsplattformen Storefront står för en stor del av intäktsökningen, vilket är positivt i båda fallen.

Avensia-Storefront licenser såldes till nya kunder i Sverige, Norge, Storbritannien, Kanada och USA, vilket med tanke på att det är till fem olika länder innebär minst fem nya licenser (bolaget anger inte antal). Satsningarna på produktutveckling har också visat resultat med en ny förbättrad version av Avensias ramverk Scope och lansering av en ny och enligt bolaget, avsevärt förbättrad version av Avensia Storefront.

Resultatförbättringen var kanske inte fullt lika imponerande som omsättningstillväxten men det förklaras som sagt av kraftiga personalökningar, inskolning och utbildning av dessa, och satsningar på produktutveckling. Trenden är likafullt tydligt positiv. Rörelseresultatet förbättrades i Q3 från en mindre förlust i fjolårskvartalet till 2,9 Mkr (-0,5), vilket gav en rörelsemarginal på 5,3% (neg).

Det var i linje med resultatet i Q2 på 2,5 Mkr (2,1) men betydligt lägre än första kvartalets 8,6 Mkr (3,9), vilket också illustrerar att Q2 och Q3 är svagare kvartal än Q4 och Q1. Detta syns även i utvecklingen för hela niomånadersperioden med ett resultat på 14 Mkr (5,5) och en rörelsemarginal på 8,1% (4,8) som främst påverkas positivt av utfallet i Q1. Vinsten per aktie för årets första nio månader var 0,27 kr (0,11), varav 0,05 kr (-0,02) i Q3. Trots att bolaget i våras delade ut 0,18 kr per aktie, vilket var lite mer än hela vinsten i fjol (0,17 kr) har också bolaget en nettokassa på 15,4 Mkr.

Som framgår ovan ser vi positivt på Avensias förutsättningar både på kort och lång sikt. Dels går vi nu mot de två bästa kvartalen på året och dels bör kostnaderna för personal, inskolning och utbildning samt produktutveckling komma ner i förhållande till omsättningen de kommande åren, vilket leder till ökad lönsamhet.

Det är naturligtvis svårt att sia om några exakta nivåer men vi vet sedan tidigare att bolaget under flera kvartal 2016 hade rörelsemarginaler överstigande 12% och utesluter därför inte att detta kan nås 2019 eller 2020. Skulle det ske redan nästa år faller årets p/e-tal kring 25 kraftigt ner mot cirka 14, vilket får sägas vara riktigt attraktivt givet nuvarande tillväxttakt. På sikt bör också lönsamheten kunna nå högre än så.

Vi inser naturligtvis att risken är hög i en placering i Avensia men tycker att aktien skulle kunna handlas upp mot cirka 15 kr, vilket är mer än 20% upp från idag. Förutom en viss höjning av riktkursen (tidigare 14 kr) höjer vi trots en svag börsutveckling åter rekommendationen till köp men nöjer oss denna gång med en spekulativ sådan vilket innebär att aktien inte hamnar bland våra Top Picks.  

Avensia
Stäng×
Av
Jan Axelsson Analytiker
03.02.2022
Avensia - Något begränsad uppsida

Avensia - Något begränsad uppsida

Senast vi tittade till e-handelsspecialisten Avensia efter fjolårets Q1 stannade rekommendationen på Neutral.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Stockpicker Newsletter
Stäng×
Av
Jan Axelsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
07.06.2021
Avensia - Kvar på sidlinjen

Avensia - Kvar på sidlinjen

Efter ett köpråd under fjolåret som utmynnade i en uppgång på närmare 25% mellan april och oktober så har vi...

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Jan Axelsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början