Stäng
Prenumerera gratis på Sveriges ledande nyhetsbrev inom bank & finans
14.08.2020
Avensia - Fortsätter anställa

Avensia - Fortsätter anställa

E-handelsspecialisten Avensia har hittills i år utvecklats betydligt sämre än index trots att själva verksamheten med att bygga, leverera och...

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Nu 40% rabatt på Sveriges ledande aktietidning. Avkastning +870% sedan 2009. Beställ
Stockpicker Newsletter
Stäng×
Av
Jan Axelsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Nu 40% rabatt på Sveriges ledande aktietidning. Avkastning +870% sedan 2009. Beställ
Avensia - Se långsiktigt på aktien
05.06.2020

Avensia - Se långsiktigt på aktien

Vi satte en spekulativ köprekommendation på e-handelsspecialisten Avensia redan i början av februari efter att aktien då hade tappat cirka 10% från årsskiftet.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Nu 40% rabatt på Sveriges ledande aktietidning. Avkastning +870% sedan 2009. Beställ
Stockpicker Newsletter
Stäng×
Av
Jan Axelsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Nu 40% rabatt på Sveriges ledande aktietidning. Avkastning +870% sedan 2009. Beställ
Annons
16.04.2020
Avensia – Borde klara sig hyfsat?

Avensia – Borde klara sig hyfsat?

När vi senast skrev om e-handelsspecialisten Avensia i början av februari tyckte vi att aktien såg intressant ut och åsatte...

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Nu 40% rabatt på Sveriges ledande aktietidning. Avkastning +870% sedan 2009. Beställ
Stockpicker Newsletter
Stäng×
Av
Jan Axelsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Nu 40% rabatt på Sveriges ledande aktietidning. Avkastning +870% sedan 2009. Beställ
03.04.2019

AVENSIA - Vinsthemtagning, eller?

Efter en ganska trist period med successivt sjunkande aktiekurs i e-handelsspecialisten Avensia under andra halvåret i fjol, satte vi spekulativt köp på aktien någon vecka in i december (11,75 kr). Bland orsakerna till detta fanns förutom en attraktiv värdering även att vi efter det normalt svagare Q2 och Q3 (som i fjol dessutom pressades resultatmässigt av bolagets massiva personalrekryteringar), började närma oss presentationen av den starkaste delen av året, nämligen Q1 och Q1.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Nu 40% rabatt på Sveriges ledande aktietidning. Avkastning +870% sedan 2009. Beställ
Stockpicker Newsletter
Stäng×
Av
Jan Axelsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Nu 40% rabatt på Sveriges ledande aktietidning. Avkastning +870% sedan 2009. Beställ
08.12.2018

AVENSIA - Bästa tiden på året

Det tog lång tid innan belöningen kom förra gången vi rekommenderade köp av aktier i Avensia som är lite av ett expertbolag inom e-handel med både rådgivning, produktutveckling och kompletta e-handelssystem. Årets första kvartal som presenterades i början av maj fick dock aktien att rusa både upp till och även förbi vår riktkurs och vi passade då på att ”ta hem vinsten” som blev 23% efter drygt ett år på Top Picks.

AVEN | First North | 11,75  kr

Sedan dess har aktien stundtals handlats på ännu högre nivåer och toppade i somras på 13,70 kr, vilket var marginellt under vår senaste riktkurs på 14 kr. Under hösten har dock en rekyl tagit vid som gör att kursen mestadels har legat i intervallet 11-12 kr. Eftersom både Q4 och Q1 normalt är årets starkaste kvartal medan Q2 och Q3 är svagare ser vi läget som intressant inför de kommande månaderna.

Något fel på Q2 och Q3 har det nämligen inte varit, vilket gör att kommande kvartal har förutsättningar att bli riktigt bra. Lönsamheten pressas visserligen av den kraftiga nyrekryteringen av personal och utbildningen av densamma samt av produktutvecklingskostnader, men å andra sidan har tillväxten varit mycket stark.

I Q3 steg omsättningen med 48,5% till 53,6 Mkr (36,1), vilket kan jämföras med 44,7% i Q2 och 53,9% i Q1. Att antalet anställda samtidigt bara steg med 11%, eller 18 stycken (i Q3) till 183 personer, antyder då att intäkterna per anställd ökar starkt alternativt att e-handelsplattformen Storefront står för en stor del av intäktsökningen, vilket är positivt i båda fallen.

Avensia-Storefront licenser såldes till nya kunder i Sverige, Norge, Storbritannien, Kanada och USA, vilket med tanke på att det är till fem olika länder innebär minst fem nya licenser (bolaget anger inte antal). Satsningarna på produktutveckling har också visat resultat med en ny förbättrad version av Avensias ramverk Scope och lansering av en ny och enligt bolaget, avsevärt förbättrad version av Avensia Storefront.

Resultatförbättringen var kanske inte fullt lika imponerande som omsättningstillväxten men det förklaras som sagt av kraftiga personalökningar, inskolning och utbildning av dessa, och satsningar på produktutveckling. Trenden är likafullt tydligt positiv. Rörelseresultatet förbättrades i Q3 från en mindre förlust i fjolårskvartalet till 2,9 Mkr (-0,5), vilket gav en rörelsemarginal på 5,3% (neg).

Det var i linje med resultatet i Q2 på 2,5 Mkr (2,1) men betydligt lägre än första kvartalets 8,6 Mkr (3,9), vilket också illustrerar att Q2 och Q3 är svagare kvartal än Q4 och Q1. Detta syns även i utvecklingen för hela niomånadersperioden med ett resultat på 14 Mkr (5,5) och en rörelsemarginal på 8,1% (4,8) som främst påverkas positivt av utfallet i Q1. Vinsten per aktie för årets första nio månader var 0,27 kr (0,11), varav 0,05 kr (-0,02) i Q3. Trots att bolaget i våras delade ut 0,18 kr per aktie, vilket var lite mer än hela vinsten i fjol (0,17 kr) har också bolaget en nettokassa på 15,4 Mkr.

Som framgår ovan ser vi positivt på Avensias förutsättningar både på kort och lång sikt. Dels går vi nu mot de två bästa kvartalen på året och dels bör kostnaderna för personal, inskolning och utbildning samt produktutveckling komma ner i förhållande till omsättningen de kommande åren, vilket leder till ökad lönsamhet.

Det är naturligtvis svårt att sia om några exakta nivåer men vi vet sedan tidigare att bolaget under flera kvartal 2016 hade rörelsemarginaler överstigande 12% och utesluter därför inte att detta kan nås 2019 eller 2020. Skulle det ske redan nästa år faller årets p/e-tal kring 25 kraftigt ner mot cirka 14, vilket får sägas vara riktigt attraktivt givet nuvarande tillväxttakt. På sikt bör också lönsamheten kunna nå högre än så.

Vi inser naturligtvis att risken är hög i en placering i Avensia men tycker att aktien skulle kunna handlas upp mot cirka 15 kr, vilket är mer än 20% upp från idag. Förutom en viss höjning av riktkursen (tidigare 14 kr) höjer vi trots en svag börsutveckling åter rekommendationen till köp men nöjer oss denna gång med en spekulativ sådan vilket innebär att aktien inte hamnar bland våra Top Picks.  

Stäng×
Av
Jan Axelsson Analytiker

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början