Dagens daytrade - Axfood
10.11.2023

Dagens daytrade - Axfood

Vi har fått se en dragning nedåt i Axfood de senaste handelssessionerna och idag har vi en viktig stödnivå att hålla koll på för signaler om att momentum kan öka.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Swing Trader Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Stockpicker Swing Trader
Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Swing Trader

Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Axfood redo att testa motstånd?
04.09.2023

Axfood redo att testa motstånd?

Axfood har gjort framsteg de senaste veckorna och frågan är nu om aktien äntligen kan vara redo att utmana motstånd.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Swing Trader Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Stockpicker Swing Trader
Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Swing Trader

Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Annons
Upp till bevis för köparna i Axfood
21.08.2023

Upp till bevis för köparna i Axfood

I juli ökade köpmomentum så pass mycket i Axfood att aktien tog sig över långa trendindikatorn. Frågan är nu om köparna lyckas försvara långa trenden.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Swing Trader Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Stockpicker Swing Trader
Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Swing Trader

Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Håll koll på denna tradingsetup i Axfood
17.04.2023

Håll koll på denna tradingsetup i Axfood

Axfood har några veckor med positiv tendens bakom och inför måndagen har vi några intressanta nivåer att hålla koll på i aktien.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Swing Trader Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Stockpicker Swing Trader
Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Swing Trader

Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Volatil handel på Stockholmsbörsen
16.03.2023

Volatil handel på Stockholmsbörsen

Handeln på Stockholmsbörsen var mycket slagig på torsdagen då index pendlade på båda sidor av nollstrecket.

OMXS30-index och OMXSPI ökade båda cirka 1,4 procent. Den europeiska centralbanken ECB höjde räntan med 50 punkter – det vill säga i den högre delen av förväntningarna. Därmed höjs, refiräntan till 3,5 procent medan inlåningsräntan höjs till 3 procent. Inflationsförväntningarna sjunker i Sverige bland penningmarknadens aktörer, arbetsmarknadens parter och inköpschefer, enligt Prosperas kvartalsvisa undersökning. Om ett år väntas inflationen (mätt som KPIF) uppgå till 4,8 procent och om fem år väntas inflationen ligga nära Riksbankens mål på 2 procent. De svenska storbankerna öppnade högre men utvecklades återigen söderut. SHB och Swedbank handlades ned 2 respektive 1,8 procent. Det var dock en bra bit från dagslägsta.

ABB investerar 20 miljoner dollar i att öka produktionen vid sin befintliga robotikanläggning i Auburn Hills i Michigan. Projektet väntas vara färdigt i november 2023. Satsningen beror på en ökad efterfrågan på automation från de 70 procent av amerikanska företag som överväger att flytta produktionen närmare hem. Verkstadsaktien klättrade 1,1 procent. Volvo Bussar ändrar affärsmodell i Europa och ska stänga sin karossfabrik i Wroclaw i Polen under det första kvartalet 2024. Volvo har därför gjort en avsättning på 1,3 miljarder kronor på grund av förändringen vilket påverkar rörelseresultatet negativt under det första kvartalet i år. Volvo B steg 1,5 procent. Millicom utvecklades svagt vars aktie föll 5,3 procent. JP Morgan har sänkt rekommendation för teleoperatören Neutral (Övervikt).

Annons

Intrum tillhörde precis som igår förlorarna och föll ytterligare 7,4 procent till 107,65 kronor. Kanske är det någon större aktör som dragit stoppen? Aktien börjar närma sig bottennivåerna från Covid-utbrottet. Enligt Ritzau har den danska myndigheten Forbrugerombudsmanden polisanmält Intrum för företagets inkassoverksamhet relaterad till Danske Bank. Ärendet handlar om att Danske Bank med hjälp av Intrum under flera år ska ha låtit driva in fordringar som i själva verket hade förfallit. Carnegie internmäklade en post omfattande 4 360 639 akter i Vimian till kursen 27 kronor. Posten är värd 117,7 miljoner kronor och motsvarar 1 procent av kapitalet. Senare mäklade Carnegie internt en post omfattande 672 200 aktier värda cirka 18 miljoner kronor. En inte allt för vild gissning är att den största ägaren Fidelio Capital köpt ytterligare aktier. Aktien avancerade 3,5 procent till 27,52 kronor.

Dagligvaruhandeln i Sverige fortsatte att minska i volym under februari månad. Enligt branschorganisationen Svensk Dagligvaruhandel ökade försäljningen i februari med 9,1 procent jämfört med samma månad ifjol, mätt i löpande priser, men minskade med 11,9 procent justerat för inflationen på livsmedel. Ålandsbanken skriver att Axfood hittills har klarat de minskande marknadsvolymerna väl genom en stark position inom segmentet lågpris (Willys). Axfoods aktie tappade 1,3 procent. Fastighetssektorn hade en mindre bra drag när räntorna steg. Corem och Balder såldes ned 4,3 respektive 1,4 procent. Kepler inleder bevakning av SBB-avknoppningen Neobo med rekommendationen Behåll och riktkursen 13,50 kronor. Aktien sjönk 5,8 procent och stängde till 12,02 kronor.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
22.02.2023
Market Buzz – Axfood och Synsam

Market Buzz – Axfood och Synsam

Ålandsbanken skiftar sin syn på Axfood till försiktigt positiv från tidigare neutral. Efter en svag kursutveckling i inledningen av 2023 ser värderingen bättre ut och speglar heller inte den återgång till vinsttillväxt som det enligt bankens mening finns goda förutsättningar för under 2024 och 2025. Färsk statistik visar att den svenska dagligvarumarknaden växte med 9,5 procent i januari. Rensat för inflation minskade dock marknaden med knappt 11 procent jämfört med januari ifjol, vilket bekräftar fortsatt försiktiga konsumenter som stramar åt sin matbudget. Ålandsbanken räknar med ett första kvartal med fortsatt hög kampanjintensitet och prismedvetna konsumenter, ett gynnsamt klimat för Axfoods lågpriskedja Willys som under hösten tog marknadsandelar i en liknande miljö. Axfood har ett utmanande år framför sig sett till kostnaderna.

Normalt sett kan Axfood kompensera sig för ökade kostnader genom prishöjningar mot kund, och Ålandsbanken räknar med att bolaget kommer att till stor del kunna göra det även under 2023, varför banken ser en stabil bruttomarginal jämfört med 2022. Ålandsbanken räknar med en något negativ vinsttillväxt 2023 och en tydlig förstärkning under 2024 och 2025, en utveckling som inte speglas i nuvarande värdering på P/E 21x och EV/EBIT 18x på prognoserna för 2024. Kurspotentialen på kort sikt är troligen begränsad, men å andra sidan är risken på nedsidan låg likaså. För den något mer tålmodige indikerar bankens modeller en långsiktig potential på omkring 20 procent.

Annons

Optikerkedjan Synsam rapporterade på onsdagen en nettoomsättning på 1 373 miljoner kronor för fjärde kvartalet, vilket motsvarar en tillväxt på 10 procent på årsbasis, vilket var 1 procentenhet bättre än konsensus på 9 procent och i linje med Keplers prognos om 10 procent. Den organiska tillväxten uppgick till 7 procent och jämförbar försäljningstillväxt var 4 procent. Tillväxtsiffrorna ser enligt Kepler starka ut mot bakgrund av den avtagande branschtillväxten. Ebitda för fjärde kvartalet uppgick till 273 miljoner kronor, vilket var 2 procent över konsensusförväntningarna om cirka 268 miljoner kronor. Ebitda sjönk 18 procent i helårstakt, främst på grund av en nedgång i bruttomarginalen till 76,7 procent. Nedgången skedde från rekordhöga nivåer. Bruttomarginalen var dock något bättre än väntat. Styrelsen föreslår en oförändrad utdelning per aktie om 1,70 kronor för 2022. Utdelningen motsvarar en direktavkastning på 4 procent. Kepler upprepar köprekommendationen i spåren av morgonens rapport med riktkurs 60 kronor.

Källa: ABS och Kepler

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
06.02.2023
Market Buzz – Axfood och Skanska

Market Buzz – Axfood och Skanska

Di skriver i spalten ”veckans aktie” att placerarna för närvarande är bekymrade över att Axfoods rörelsemarginal, efter flera års positiv utveckling, i fjol minskade från 4,6 procent till 4,4 procent. Oron är att den negativa trenden fortsätter i år när butikshyrorna höjs med runt 10 procent samtidigt som löneökningarna för handelsanställda spås hamna historiskt högt. Det är absolut kostnadsposter som kommer att tynga dagligvaruhandeln. För Axfood lär hyrorna öka med runt 100 miljoner kronor i år och lönekostnaderna ser ut att stiga med cirka 300 miljoner kronor. I Di:s kalkyl kompenseras denna kostnadsökning mer än väl av att utsikterna till att vända förra årets kraftigt negativa bruttomarginalstrend är god.

Den stora möjligheten för Axfood ligger i Willys fantastiska utveckling, med en omsättningsökning på 23 procent under det fjärde kvartalet. Det var tre gånger högre än dagligvaruhandelns tillväxt. Di skriver att denna historiskt snabba marknadsandelsvinst kommer Axfood att ha nytta av på lång sikt. Den som styrkt av senaste månadernas börsrally letar aktier som ska stiga flera tiotals procent på någon månad ska inte köpa Axfood. Men för den som tycker att höstens och vinterns kursrally liknar den fatala börsuppgången hösten 2021 och letar efter ratade aktier bör titta närmare på Axfood. Di menar att med en avkastning på 40 procent på eget kapital är Axfood en långsiktigt intressant aktie som mycket väl kan vända upp till 280 kronor på ett års sikt om intresset för aktien åter vaknar till liv.

Annons

Byggbolaget Skanska avslutade 2022 med ett starkt kvartal. Omsättningen är något lägre än väntat men rörelseresultatet kom in hela 86 procent högre än konsensus. Ålandsbanken anser att även kvartalets orderingång på 51,6 miljarder kronor imponerar och var 14 procent över marknadens förväntningar vilket gör att orderboken nu är på historiskt höga nivåer. Skanskas starka resultat berodde till stor del på segmentets marginal på 5,4 procent, tydligt över förväntningar kring 3,5 procent. Resultatet påverkades tydligt positivt av stark projektstyrning i färdigställda projekt samt även en löst tvist. Framtidsutsikterna inom segmentet är relativt oförändrade då man är väl positionerade i sektorer där aktiviteten är fortsatt är god.

Fastighetsutvecklingen gav ett blandat intryck. Inom kommersiella fastigheter lyckas man väl under kvartalet medan marginalen inom bostadsutveckling påverkades negativt av låga volymer. Man ser vikande efterfrågan inom båda segmenten kommande kvartal. Ålandsbanken menar att svagheten i fastighetsutvecklingen är mer än inprisad i aktiekursen. Trots att man flaggar för svaghet inom fastighetsutvecklingen är banken trygga då byggverksamheten har visat på en imponerande stabilitet under många år. Ålandsbanken har en positiv vy på aktien.

Källa: Di och ABS

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
01.02.2023
Market Buzz – Axfood och Husqvarna

Market Buzz – Axfood och Husqvarna

Axfood rapporterade en justerad ebitda i fjärde kvartalet på 734 miljoner kronor, vilket var 8 procent under konsensus på 795 miljoner kronor och 9 procent under Keplers estimat. Den negativa avvikelsen förklarades av en svagare bruttomarginal på 12,6 procent, en nedgång med 1,1 procentenheter mätt i årstakt och 0,9 procentenheter under förväntningarna. Fortsatta prishöjningar från leverantörerna återspeglades inte fullt ut i priserna för konsumenterna, vilket hade en negativ effekt på bruttomarginalen. De negativa resultatavvikelserna för Dagab och Joint-Group berodde främst på kostnader på 43 miljoner kronor för kasserade IT-system.

Willys jämförelsebara försäljning ökade med 20,4 procent i årstakt, vilket tydligt indikerar att de har tagit marknadsandelar, då marknaden växte med 7,6 procent under samma period. Axfood upprepade att produkter med värde för pengarna blir alltmer relevant för konsumenterna, vilket gynnar Willys som Sveriges ledande lågprisaktör. Styrelsen föreslår en utdelning per aktie på 8,15 kronor per aktie, en ökning med 0,40 kronor jämfört med förra årets utdelning. Kepler menar att sammanfattningsvis var rapporten klart under förväntan, men de underliggande orsakerna bör inte upprepas framöver. Kepler tror dock att aktien kommer att återhämta sig ganska snabbt och därmed erbjuder varje svaghet i kursen en köpmöjlighet. Köprekommendationen upprepas med riktkursen 330 kronor.

Husqvarna redovisade en starkare organisk intäktstillväxt, 8 procent, än förväntat under förra årets sista kvartal. Den underliggande förlustnivån, 13 miljoner, var också klart bättre än förra året och konsensus. Tillväxten var speciellt stark för robotgräsklippare och batteridrivna produkter. En förbättrad leveranskedja och påfyllnad av lager hos fack- och detaljhandeln gav ett stöd för tillväxten. I ett säsongsmässigt litet kvartal överraskar bolaget positivt. Företagets återförsäljare har ökat sina lager inför nästa trädgårdsäsong. En viss effekt även i början på året anser SEB vara trolig. Även leveranserna av batteridrivna produkter var ökade. Ökade volymer, bättre produktmix och prishöjningar som kompenserade för högre råvaru- och logistikkostnader innebar att underliggande förlusten minskade från 180 miljoner föregående år till 13 miljoner i förra årets sista kvartal. Det är begränsade kommentaren vad gäller utsikterna inför 2023. SEB rankar Husqvarna Köp.

Källa: Kepler och SEB

 

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Omvänd vinstvarning från Boozt
12.01.2023

Omvänd vinstvarning från Boozt

Stockholmsbörsen öppnade högre på torsdagen, men tappade sedan momentum inför eftermiddagens amerikanska inflationsstatistik.

Efter statistiken vände sedan kurserna upp igen. OMXS30-index ökade 0,8 procent medan det bredare OMXSPI klättrade 1,1 procent. Ericsson gör en avsättning på 2,3 miljarder kronor inför en potentiell uppgörelse med det amerikanska justitiedepartementet (DOJ). Någon uppgörelse har dock ännu inte nåtts och diskussionerna pågår, poängterar Ericsson. B-aktien handlades upp 6 procent.

Igår vinstvarnade Electrolux efter att lönsamheten under det sista kvartalet är klart sämre än marknadens förväntan. Exklusive engångskostnader förväntas rörelsen redovisa en förlust på 600 miljoner sista kvartalet. Svag konsumentefterfrågan och fortsatta lageranpassningar bland detaljhandeln påverkar intäkterna och lönsamheten negativt. Även kostnaderna anges vara på en hög nivå under kvartalet. SEB anser att det finns en risk att även marknadens förväntan vad gäller utdelning är för hög. Ett antal analyshus har sedan vinstvarningen publicerat uppdateringar om aktien och de flesta är fortsatt positiva. Aktien försvagades 0,9 procent. Bland Large Cap-bolagen ökade Boliden och Tele2 1,6 respektive 2,7 procent. Teleoperatören Millicom utvecklades starkt och stängde 4,2 procent högre. Danske Bank har sänkt rekommendationen för Axfood till Sälj (Behåll). Banken anser att bolaget går mot tuffare tider och att det är dags att ta hem vinsten. Aktien såldes ned 3,4 procent till 275,30 kronor.

Annons

Det franska gamingbolaget Ubisoft kapade under gårdagen sina prognoser för helåret med hänvisning till svag försäljning under slutet av 2022. I Stockholm tappade Embracer och Stillfront 6 respektive 4 procent. E-handelsbolaget Boozt lämnade preliminära siffror för fjärde kvartalet och helåret 2022 på onsdagskvällen. Tillväxten i nettoomsättning uppgick till 16 procent, över guidningen om 10-15 procent och rörelseresultatet blev 286 miljoner kronor, strax över guidningen på 235-285 miljoner kronor. Tillväxten i fjärde kvartalet blev 24 procent och rörelseresultatet 170 miljoner kronor. Det kan jämföras med konsensus för rörelseresultatet på 149 miljoner kronor. Boozt hänvisar till en stark utveckling under andra halvåret med rekordhöga genomsnittliga ordervärden och bredare försäljning av bolagets varukategorier. Aktien avancerade 11 procent till 136 kronor.

Bonnier News meddelade igår kväll att de förlänger acceptperioden för budet på Readly till den 3 februari (tidigare 13 januari). Flera storägare har dock sagt att de tänker säga nej till budet vilket innebär att budet på 12 kronor per aktie knappast kommer att gå igenom då minst 90 procent måste acceptera budet. Aktien klättrade 0,3 procent till 11,81 kronor. Norva24 har tecknat avtal om att förvärva NRC Gravco, som under fjolåret hade en omsättning på omkring 90 miljoner norska kronor med vad som beskrivs som en hög marginal. Marknaden ställde upp aktien 6,3 procent till 36 kronor. Investmentbolaget Stockwik tillhörde dagens vinnare med ett kurslyft på 34,2 procent. Även Elanders och Truecaller utvecklades starkt med uppgångar om 3,7 respektive 7,4 procent.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Trendvändning nära i Axfood - Köpare positionerar sig
03.11.2022

Trendvändning nära i Axfood - Köpare positionerar sig

Axfood utvecklades svagt i september, aktien föll då ner under långa trendindikatorn och vi fick se några veckor med riktigt svagt sentiment.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Swing Trader Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Stockpicker Swing Trader
Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Swing Trader

Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början