Stäng
Prenumerera gratis på Sveriges ledande nyhetsbrev inom bank & finans
Beijer Electronics - Trögare än väntat
28.07.2020

Beijer Electronics - Trögare än väntat

Efter att vi i mitten av maj åter gav köprekommendation på automations- och nätverksföretaget Beijer Electronics aktie såg det länge ut som att den skulle gå ”i mål” och nå riktkursen på 47 kr. Bara några veckor efter köprekommendationen och därmed en bit in i juni nådde nämligen aktien som mest 46,90 kr efter en uppgång kring drygt 20%, och såg även ut att kunna lyfta ytterligare i en allmänt positiv börs. Så blev dessvärre inte fallet utan istället började aktiekursen successivt falla tillbaka mot köpnivån när presentationen av Q2-rapporten började närma sig.

Detta är en låst artikel. Logga in som prenumerant för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Stockpicker Newsletter är Sveriges ledande oberoende aktietidning. Beställ
Prenumerant
Stäng×
Av
Stockpicker Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Stockpicker Newsletter är Sveriges ledande oberoende aktietidning. Beställ
26.05.2020
Beijer Electronics - Långsiktigt köpläge

Beijer Electronics - Långsiktigt köpläge

Automations- och nätverksföretaget Beijer Electronics har över åren varit lite av en favoritaktie för oss på Stockpicker även om bolaget...

Detta är en låst artikel. Logga in som prenumerant för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Stockpicker Newsletter är Sveriges ledande oberoende aktietidning. Beställ
Prenumerant
Stäng×
Av
Jan Axelsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Stockpicker Newsletter är Sveriges ledande oberoende aktietidning. Beställ
Annons
07.08.2019

Beijer Electronics - Vinnare eller inte?

Automations- och nätverksföretaget Beijer Electronics blev i januari en av de aktier vi satsade på i årets Vinnarnummer. Orsaken var framförallt att vi trodde på en återhämtning i år efter flera tuffa år med omstruktureringar och omställning efter tappet av samarbetspartnern och kunden Mitsubishi Electric.

BELE | Small Cap | 42,5 kr

Initialt blev också valet av vinnare en succé och aktien var som högst upp nästan 80%, och det redan i mars. Därefter har dock aktien successivt tappat stora delar av den tidigare uppgången, och inte minst under sommaren efter att årets Q2 visade sig vara en besvikelse. På dagens nivåer då aktien bara är upp cirka 15–20% sedan vinnarnumret bör dock nedsidan vara ganska begränsad och uppsidan återigen stor. Fanns inte aktien redan i Vinnarportföljen hade vi satt en regelrätt köprekommendation.   

Q2-rapporten var som redan omnämnts ovan en viss besvikelse, men ska enligt ledningen ses lite som ett mellankvartal i koncernens fortsatta expansion och strävan att nå de långsiktiga målen som är en organisk tillväxt på minst 7% och en rörelsemarginal på minst 10%. Q2 var dock en bra bit ifrån dessa mål. Nettoomsättningen ökade förvisso med 6% till 381,2 Mkr (360,8), vilket dock var en försvagning från Q1:s 10 % och fjolårets tillväxt på 18%. Uppmuntrande var ändå att orderingången i kvartalet förbättrades med 2% till 377 Mkr (371), efter att ha minskat med 7% i Q1.

Av företagets tre affärsområden var omsättningstillväxten fortsatt god i Westermo (+15%) medan den var i det närmaste oförändrad i Beijer Electronics och steg med 4% i Korenix. Även orderingången var bäst i Westermo där den steg med 7% medan den var relativt stillastående i övriga affärsområden. Inom Westermo har man genomfört ett förvärv under kvartalet (Schweiziska Neratec) som stärker affärsområdets produkterbjudande inom järnvägssegmentet och tillför drygt 60 Mkr i omsättning på årsbasis.

Läget är ändå lite bättre än det ser ut då utfasningen av gamla produktfamiljer i Beijer Electronics har bidragit till ryckighet mellan kvartalen när extra stora kundorder lades i fjol före årsskiftet på produkter som fasas ut i år, vilket bromsade orderläggning och försäljning i Q2. Dessa effekter väntas successivt klinga av i kommande kvartal. I Korenix fanns också en stororder från Taiwan med i jämförelsesiffrorna för orderingången från i fjol.

En besvikelse var även resultatutvecklingen men liksom för omsättning och orderingång finns vissa förmildrande omständigheter. Rörelseresultatet steg med 19% till 21,5 Mkr (18,0), motsvarande en rörelsemarginal på bara 5,6% (5,0), vilket kan jämföras med 8,1% i Q1. Medan rörelseresultatet före avskrivningar fortsatte att förbättras inom både Beijer Electronics och Korenix ökade det bara med 3% till 20,1 Mkr (19,6) i Westermo. Bidragande är kostnadsökningar i affärsområdet som beror på kapacitetsutbyggnad inom produktionen och satsningar på nätverkslösningar inom eldistribution och järnvägsinfrastruktur. Affärsområdet belastades även av engångskostnader för förvärvet av Neratec (ej specificerade).

Det något svaga kvartalet till trots tror vi att aktien har goda chanser att komma igen. Det förefaller precis som bolaget skriver att kvartalet blev något av ett mellankvartal men att kommande kvartal återigen kommer att visa högre tillväxt och bättre resultat. Den underliggande trenden sägs också vara fortsatt positiv och bolaget har inte noterat några tecken på avmattning i aktivitetsnivån hos kunderna.

Efter den relativt kraftiga nedgången i aktien under sommaren (har tappat nästan 20% på en månad) känns också värderingen klart intressant trots en ganska rejäl kapning i våra prognoser. På helåret räknar vi nu med en vinst per aktie kring 2,75 kr som därefter kan öka uppåt 4 kr nästa år, vilket ger p/e-tal kring 16 respektive under 11. Knappast avskräckande nivåer för ett företag inom industriell IoT med goda långsiktiga framtidsutsikter. Med det som utgångspunkt väljer vi nu att lyfta in aktien bland våra Top Picks medan vi sänker riktkursen till 55 kr (60-65) som en konsekvens av det svagare utfallet i Q2-rapporten.

Stäng×
16.06.2019

Beijer Electronics - Fortfarande en god vinnarkandidat

Automations- och nätverksföretaget Beijer Electronics har ett antal tuffa år bakom sig med omstruktureringar och omställning efter tappet av samarbetspartnern och kunden Mitsubishi Electric, för ett par år sedan, och även efter att ha anammat en ny strategi. Efter att en längre tid ha haft en avvaktande inställning till aktien bytte vi dock fot i början på innevarande år när aktien köprekommenderades och till och med hamnade i vårt årliga Vinnarnummer.

Från Stockpicker Newsletter (16 juni 2019)

BELE | Small Cap | 52,4 kr

Bidragande till det senast nämnda beslutet var att aktien under den oroliga fjolårshösten tappade ganska kraftigt, men också att vi såg en god chans att bolaget stod inför en återhämtning som successivt kunde driva företaget mot de höga mål som bolaget satte upp för närmare tre år sedan. Målet då var att inom 2-3 år visa en organisk tillväxt på minst 7% och en rörelsemarginal på minst 10%.

Med delar av facit redan i hamn kan vi konstatera att vi inte behöver vara besvikna över köprådet, åtminstone inte hittills. Dels har aktien sedan dess avkastat drygt 40% inklusive utdelningen (aktien har stundtals varit upp cirka 70%). Dels har rörelsemarginalmålet närmats och tillväxtmålet redan överträffats. Årets Q1-rapport bjöd förvisso på lite blandad kompott men antydde ändå sammantaget att verksamheten som helhet går bättre och bättre. 

I kvartalet ökade omsättningen med 10% till 370,9 Mkr (336,8) och var valutajusterat upp med 5%. Det var något svagare än väntat efter en försäljningsökning på 18% under 2018, men ändå godkänt om man beaktar att ökningen i motsvarande kvartal ifjol var 16%. En viss besvikelse var också att orderingången i kvartalet minskade med 7% till 368,5 Mkr (397,7), men det förklaras samtidigt helt av att Q1 ifjol innehöll några enskilt riktigt stora order. Exklusive dessa ökade orderingången i Q1 och vad mer glädjande var så var orderstocken vid kvartalets slut 36% högre än vid motsvarande period i fjol, vilket ger goda chanser till bra tillväxt i kommande kvartal. Bäst tillväxt i kvartalet hade dotterbolagen Westermo med 17% och Beijer Electronics med 9% medan Korenix tappade 8%. För Korenix var dock orderstocken i slutet av kvartalet 53% högre än i fjol.    

Den största positiva överraskningen i rapporten var dock ändå resultatutvecklingen som var förvånansvärt stark, inte minst beaktat att förbättringen gick relativt trögt under stora delar av fjolåret. Rörelseresultatet steg 66% till 30,1 Mkr (18,1), motsvarande en rörelsemarginal på 8,1% (5,4), trots bara marginell positiv påverkan (+0,4 Mkr) från den nya redovisningsstandarden IFRS 16. Visserligen påverkade även valutaeffekter positivt med 3,9 Mkr, men det var ändå i första hand ökad försäljning och högre bruttomarginal som stod för större delen av ökningen. Resultatet och marginalen kan jämföras med desamma i Q4 som då var drygt 20 Mkr respektive 5,3 %. Faktum är att bolaget inte har haft så bra marginaler sedan ungefär 2014, och visar att bolaget nu är på god väg att kunna nå marginalmålet på 10%.   

Totalt sett ser vi första kvartalet som ytterligare ett steg i rätt riktning och vi tror även att kommande kvartal kan bjuda på både bättre tillväxt och bättre marginaler än Q1 i år. Försiktigtvis räknar vi ändå inte med att rörelsemarginalmålet nås förrän tidigast nästa år (i år cirka 8,5 %). Efter att aktien har fallit från tidigare toppnivåer tidigare i år anser vi ändå inte heller att värderingen är speciellt utmanande. P/e-talet i år och på nästa års vinstprognos är ungefär 17 respektive 13, vilket inte är avskräckande för ett företag inom industriell IoT där framtidsutsikterna är goda.

Vi tror fortfarande att aktien har goda chanser att avsluta året som en vinnare och mycket möjligt också på en högre kurs än dagens. Vi har tidigare inte satt någon specifik riktkurs men tycker nog nu att aktien kan motivera ett värde kring 60-65 kr och faktiskt mer om rörelsemarginalen förbättras snabbare än väntat. Vår spekulativa köprekommendation kvarstår med andra ord.

Stäng×
Av
Jan Axelsson Analytiker
24.02.2019

Beijer Electronics - Bra start på året

Det är ännu inte mer än några veckor sedan Stockpickers årliga vinnarnummer kom ut, men redan nu kan vi börja följa upp bolag som ingår i den portföljen. Ett av de snabbaste företagen ur startblocken var automations- och nätverksföretaget Beijer Electronics där bokslutet presenterades redan i slutat av januari.

BELE| Small Cap| 48,8 kr

Snabbt ut ur startblocken har även aktiekursen varit. Redan innan rapporten presenterades hade aktien från tiden för vinnarnumret stigit med mer än 10% och steg därefter ytterligare efter rapporten, vilket gör att uppgången hittills uppgår till drygt 30%. Eftersom facit från vinnarnumret inte summeras förrän vid nästa årsskifte ropar vi ändå inte hej än utan konstaterar snarare att det är fortsatt upp till bevis för Beijer som framförallt behöver visa bättre lönsamhet under det kommande året för att fortsätta vara en vinnaraktie.

Något fel på Q4-rapporten var det dock inte utan tvärtom har uppgången för aktien hittills varit motiverad. Nettoomsättningen steg i kvartalet med 18% till 381,2 Mkr (322,6) med bred och relativt jämn tillväxt mellan olika marknader, regioner och sektorer. Även helåret 2018 visade en uppgång på 18% till 1 417,2 Mkr (1 205,9), och därmed tangerade också bolaget det tidigare omsättningsrekordet från 2011. Kom då ihåg att bolaget 2016 tappade sin affär med Mitsubishi Electric med ett årligt försäljningsbortfall på omkring 300 Mkr.

Än bättre ser det ut att kunna bli nästa år då orderingången i senaste kvartalet steg med 37% till 452 Mkr (329,5) och med 27% till 1 593 Mkr (1 252) på helåret, vilket är bolagets högsta orderingång någonsin för ett år. Takten per kvartal var också ökande från tredje kvartalets tillväxt i orderingången på 25%.

Samtliga av bolagets tre affärsområden visade tillväxt i såväl omsättning som orderingång. För största affärsenhet Beijer Electronics steg omsättningen med 11% med framgångar för de nya operatörspanelerna X2. Orderingången steg också med mycket starka 35%. Affärsenhet Westermo presenterade sitt bästa år hittills med rekord i orderingång, omsättning och resultat. I Q4 steg omsättningen med 30% och orderingången med 36%.

För ”minstingen” Korenix blev försäljningsökningen i Q4 på 6 % lägre än planerat när några större kunder önskade skjuta på sina leveranser fram till första halvåret 2019. Orderingången blev dock imponerande med en tillväxt på 51%.

Den sista pusselbiten i Beijerkoncernens återhämtning är att få upp lönsamheten och ska man klaga på något i rapporten skulle det i så fall vara att det fortfarande är en bra bit kvar till bolagets mål om en rörelsemarginal på minst 10%. Både helåret och Q4 bjöd ändå på tydliga förbättringar. På helåret flerdubblades rörelseresultatet till 74 Mkr (18) och den bedriften gjorde man om i senaste kvartalet med rörelseresultatet 20,2 Mkr (3,4), vilket var helt i linje med vår prognos.

Det motsvarar dock fortfarande bara en rörelsemarginal på 5,2% på helåret och 5,3% i Q4. Det ska dock sägas att Westermo under sista kvartalet hade extra kostnader på uppskattningsvis cirka 8 Mkr och att de uppskjutna leveranserna för Korenix i samma kvartal gjorde att affärsområdets resultat blev sämre än vad som annars skulle ha varit fallet (och bör kunna komma att påverka H1 2019 positivt). Justerat för detta borde marginalen snarare ha varit uppåt 7,5–8,0% i Q4. Vi går därmed tydligt i rätt riktning.

Sammantaget höjer vi tillväxtprognosen men behåller förväntningarna på en rörelsemarginal kring 8,00–8,50 % för 2019 och nivån 10% för 2020. I ett sådant scenario är aktien fortfarande inte dyr trots en ganska kraftig kursuppgång. Vid en aktiekurs kring 50 kr bör p/e-talen för detta och nästa år vara ungefär 14-15 respektive 11-12. Därmed finns fortfarande goda chanser att aktien förblir en av årets vinnaraktier. Racet har åtminstone börjat riktigt bra.

 

Stäng×
Av
Jan Axelsson Analytiker
12.01.2019

Beijer Electronic – nu slår vi till

Efter flera tuffa år av omställningar efter tappet av samarbetspartnern och storkunden Mitsubishi Electric så återhämtade sig Beijer Electronics riktigt bra under fjolåret, även om dess Q4 ännu inte är presenterat. Vi var faktiskt i valet och kvalet att sätta köp på företaget som är en högteknologisk innovatör inom smart automation och nätverk redan i somras, men valde då att avvakta då vi ansåg att aktien redan hade stigit lite väl kraftigt på kort tid.

BELE| Small Cap| 37,8 kr

När det som nu handlar om årets vinnarnummer är dock förutsättningarna delvis annorlunda. Dels är placeringshorisonten ett helt år. Dels har också ännu ett bra kvartal presenterats samtidigt som kursen har tappat ganska kraftigt under den oroliga börshösten. Nästa år finns också en god chans att bolaget närmar sig de mål som sattes för snart tre år sedan.

Bolaget har onekligen redan tagit sig en bra bit mot att nå målet som sattes i Q1 2016, som förkunnade att man inom 2-3 år skulle visa en organisk tillväxt på minst 7% och ha en rörelsemarginal på minst 10%. Vad gäller tillväxten så överträffar bolaget redan målet med råge. Efter en tillväxt på 8% redan under helåret 2017 ökade nettoomsättningen under 2018 års nio första månader med 17% till 1 036 Mkr (883), precis som även under Q3 då omsättningen blev 338 Mkr (289).

Ser man till orderingången har den också taktat upp ännu bättre med en ökning under årets första nio månader på 24 % till 1 141 Mkr (922) och en ökning med hela 25% till 372 Mkr (297) under senaste kvartalet. Att orderingången är cirka 10% högre än nuvarande omsättning både i kvartalet och under niomånadersperioden speglar nog också ganska väl på vilken nivå som omsättningen kommer att ligga 2019, det vill säga ungefär 10% högre än 2018.

Det ska dock sägas att utvecklingen är relativt olika i bolagets tre affärsområden även om samtliga förbättras. Affärsområde Westermo visar en imponerande tillväxt där omsättningen i senaste kvartalet steg med 27% till 138,3 Mkr (108,5) och orderingången med 57% till 168,2 Mkr (107,0), och där framförallt tågsidan utvecklas starkt. Bra går även Beijer Electronics med en omsättningsökning på 9% till 174,5 Mkr (159,4) och en orderingång som steg 8% till 180,6 Mkr (167,4).

Produktutvecklingstakten har varit hög och nya lösningar inom ”molntjänster” lanseras 2019, vilket troligen kan öka tillväxttempot ytterligare. Minsta affärsområde Korenix (står för mindre än 10% av omsättningen i kvartalet) ökade omsättningen med 20% medan orderingången bara steg marginellt med 4%. Här är dock inriktningen framförallt återhämtning under 2018 och fokus på ökad lönsamhet 2019.

Det sista steget i Beijerkoncernens återhämtning är resultatutvecklingen, och också denna har varit god under fjolåret även om det ännu är en bit kvar till målen. Rörelseresultatet före avskrivningar i Q3 steg 69% till 37,8 Mkr (22,4) medan rörelseresultatet tredubblades till 17,7 Mkr (5,6).

Det innebär i dagsläget inte mer än en rörelsemarginal på 5,2% (1,9) men bör med en hög bruttomarginal, relativt fasta kostnader och nuvarande tillväxt kunna förbättras rejält redan 2019. För Westermo steg rörelseresultatet med 18% medan det flerdubblades från låga nivåer för Beijer Electronics och var svagt negativt för Korenix.

Efter ett 2018 med rörelsemarginaler något över 5% räknar vi med tydliga förbättringar 2019 där rörelsemarginalen stiger upp mot 8,00–8,50% och når målet om 10% först 2020. Det ger likafullt en kraftig förbättring av resultatet, vilket gör att värderingen sjunker snabbt. För 2019 blir p/e-talet på dagens aktiekurs kring 37-38 kr ungefärligen 11-12 och faller till cirka 9 året därpå då vinsten per aktie hamnar kring 4 kr.

Det känns absolut attraktivt för ett relativt konjunkturokänsligt bolag där en ökad andel mjukvara i produkterna och framtidsinriktade produkter inom IOT (internet of things) på sikt bör medge höga marginaler. Målet om en rörelsemarginal på minst 10 % torde heller inte vara slutmålet med nuvarande verksamheter, och vi skulle bli förvånande om inte ribban höjs till åtminstone 12% eller mer när väl tioprocentsmålet har nåtts, när nu detta visar sig bli. Då borde också bolaget kunna komma att handlas till betydligt högre multiplar. Kanske så höga som uppåt 16-20.

På ett års sikt tror vi att aktien som fortfarande handlas 30-40% lägre än för cirka tre år sedan har goda chanser att slå index även om man inte ska negligera att det också finns risker såsom en möjlig kraftig konjunkturnedgång som drar med sig hela börsen. Aktien får ändå chansen i vinnarportföljen även om vi i nuläget avstår att sätta ut en riktkurs.

Skulle utvecklingen bli den vi förväntar oss är kurser på 50 kr eller mer fullt möjliga på relativt kort sikt men betydligt högre nivåer skulle kunna motiveras på längre sikt om tioprocentsmålet nås och målen höjs. Ett p/e-tal på 17-18 på vinsten år 2020 där rörelsemarginalen är 10% skulle exempelvis motivera en kurs kring drygt 70 kr. Redan Q4 blir därför mycket intressant, inte minst som fjolårssiffrorna är relativt lätta att slå.

Stäng×
Av
Jan Axelsson Analytiker

Mina Bevakningar


Annons
Annons
Till början