Stäng
Prenumerera gratis på Sveriges ledande nyhetsbrev inom bank & finans
30.07.2020
Boozt - Follow the leader

Boozt - Follow the leader

I mitten på april (Newsletter 1779) bytte vi syn på e-handelsbolaget Boozt och menade att dess aktie åter hade blivit...

Detta är en låst artikel. Logga in som prenumerant för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Stockpicker Newsletter är Sveriges ledande oberoende aktietidning. Beställ
Prenumerant
Stäng×
Av
Stockpicker Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Stockpicker Newsletter är Sveriges ledande oberoende aktietidning. Beställ
Lyckad debut för Genova Property Group
30.06.2020

Lyckad debut för Genova Property Group

Stockholmsbörsen visade på begränsade rörelser på tisdagen i väntan på den kommande rapportperioden.

Detta är en låst artikel. Logga in som prenumerant för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Market Update Kostnadsfria Stockpicker Market Update är Sveriges ledande nyhetsbrev inom ekonomi och finans. Beställ
Prenumerant
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Market Update

Kostnadsfria Stockpicker Market Update är Sveriges ledande nyhetsbrev inom ekonomi och finans. Beställ
Annons
 Vinsthemtagningar inledde börsveckan
08.06.2020

Vinsthemtagningar inledde börsveckan

Veckan inleddes med fallande kurser på Stockholmsbörsen.

Veckan inleddes med fallande kurser på Stockholmsbörsen. OMXS30-index backade 0,7 procent till 1717. AstraZeneca har övergett sina preliminära diskussioner att slå sig ihop med Gilead Sciences. Läkemedelsaktien föll 2,7 procent till 970,80 kronor. Ericsson har vunnit 5g-kontrakt med alla de tre stora operatörerna i Kina, vilket ger skalfördelar på det som beskrivs som världens viktigaste 5g-marknad. Dock tvingas Ericsson till nedskrivningar på 1 miljard kronor under det andra kvartalet. Kostnaden är relaterad till nedskrivningar av tillgångar för pre-kommersiell produkter på den kinesiska marknaden. B-aktien försvagades 2 procent till 86,62 kronor.

SEB har sänkt sina vinstprognoser för H&M ytterligare, delvis på grund av kronförstärkningen men även på grund av mer rea och större fasta kostnader än tidigare bedömning. Fokus bland investerare idag ligger dock sannolikt främst på den nu påbörjade återhämtningen, efter en försäljningskollaps på 47 procent i lokala valutor i andra kvartalet räknar SEB med en nedgång på 13 procent i tredje kvartalet. SEB rankar H&M Köp. Aktien försvagades 1,3 procent till 166 kronor. Banksektorn hade en bra start på börsveckan. SHB och Nordea avancerade 3,8 respektive 2,4 procent. Kinneviks storägare Cristina Stenbeck har under maj sålt totalt drygt 1 miljon B-aktier i investmentbolaget. Aktien backade 3,7 procent till 246,30 kronor. Swedish Match tillhörde förlorarna bland de större bolagen och sjönk 4,4 procent.

I torsdags lanserades i USA en börshandlad fond inriktad på spelsektorn. ETF:en handlas på Nyse och innehåller 30 bolag, åtta av dem är noterade på Stockholmsbörsen. Kambi väger tyngst med 4,8 procents vikt och därefter kommer KindredBetter Collective, Betsson, Enlabs. Nordea har höjt riktkursen för sportboksleverantören Kambi till 235 kronor (210). Kambi och Kindred ökade 8,3 respektive 1,1 procent. Studsvik stärktes 12,8 procent efter att Dagens Industri skrivit om att bolaget står inför ett mångårigt kontrakt värt miljardbelopp om hantering av norskt kärnavfall.

Scandic Hotels uppger att bokningsläget och beläggningsgraden för koncernens hotell har fortsatt att gradvis förbättras sedan bottennivån i mitten av april. Det är i linje med prognosen för det andra kvartalet som tidigare har lämnats. Aktien förbättrades 5,7 procent till 46,54 kronor. E-handelsbolaget Boozt stängde 1,2 procent högre till 68 kronor. Danske Bank höjer riktkursen för Boozt till 95 kronor (77) med upprepad köprekommendation. K-Fastigheter handlades ned 6,9 procent efter en säljrekommendation i Dagens Industri. På råvarumarknaden minskade Brentoljan 2,9 procent till 41,06 dollar per aktie medan guldterminen ökade 0,7 procent.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
21.04.2020
Boozt.com – bör klara krisen

Boozt.com – bör klara krisen

När vi för ett halvår sedan synade Boozt i sömmarna (Newsletter 1736) nämnde vi att man mycket väl kunde se...

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1779 (19 april 2020).

BOOZT | Mid Cap | 49,5 kr | KÖP

Försiktiga generaler som vi alltid är vågade vi inte utgå från det utan kalkylerade istället med lägre antaganden än företagets interna målsättningar. Som en konsekvens av det ställde vi oss avvaktande till bolagets aktie vilket sett med facit i hand har visat sig vara lyckosamt om än till följd av ett scenario som vi definitivt inte hade kalkylerat med. Aktien handlas idag ca 25% lägre och då har den faktiskt stigit med drygt 20% under den gångna veckan (!).

Mot bakgrund av ovanstående framstår den naturligtvis som betydligt intressantare idag än i oktober även om det förstås alltjämt krävs vis dos av framtidsoptimism. I nuläget handlar det dock inte om väl ambitiösa mål utan snarare antaganden att dagens restriktiva verklighet inte blir ”the new normal”. Återgår samhällen till ett någorlunda naturligt tillstånd lär Boozt vara synnerligen väl positionerat efter att ha flyttat fram sina positioner ytterligare under fjolåret.

Omsättningen under 2019 ökade med 23% till 3 425 Mkr samtidigt som rörelseresultatet ökade med 34,8% till 91,8 Mkr. Rörelsemarginalen ökade därmed med drygt 0,2 procentenheter till 2,7%. Fortsatt lövtunn lönsamhet med andra ord men trots det ett tydligt steg i rätt riktning. Justerat för jämförelsestörande poster blev rörelsemarginalen till och med 3,2% och där bidrog Q4 med rekordhöga 9,6%. Vinsten på den nedersta raden blev 0,95 kr per aktie, ca 28% högre än året innan.

På den negativa sidan kan noteras att bruttovinstmarginalen sjönk något (39,7% vs 40,0% året innan) samt att kassaflödet var fortsatt negativt på årsbasis (-28,8 Mkr från den löpande verksamheten). Just kassaflödets utveckling väcker förstås frågan huruvida Boozt kommer att klara sig utan att behöva be aktiemarknaden om mer kapital? Vi, liksom även bolaget själva, räknar med att man gör det. För ett par veckor sedan meddelade man nämligen att man då förfogade över disponibla medel om ungefär 480 Mkr. Dessa bestod av tillgänglig likviditet i form av 220 Mkr, kontokredit på ca 60 Mkr samt tillgång till kreditfacilitet hos Danske Bank om ytterligare 200 Mkr. Detta borde räcka för att hålla igång verksamhetenen fram till att rörelserestriktioner sakta börjar rullas tillbaka.

Tittar vi på bolagets finansiella mål har de delvis ändrats sedan sist. Tillväxtmålet om 25-30% har ersatts av ett mål att växa väsentligt snabbare än den underliggande onlinemarknaden (ca 10% i dagsläget). Vi tolkar det som att man strävar efter tillväxttakt på 15-20%. Lönsamhetsmålet att 2022 nå justerad rörelsemarginal (före jämförelsestörande poster) överstigande 6% kvarstår däremot.

Coronautbrottet innebär förstås att årets prestation påverkas negativt då ca 70% av försäljningen härstammar från länder som har mer eller mindre stängt sina samhällen. Under Q1 tror man att nettoomsättningstillväxten låg i intervallet 7-9% och då mestadels tack vare stark utveckling i januari och februari då omsättningstillväxten uppgavs ligga på dryga 15%. I mars försämrades marknadsförhållandena av de vidtagna restriktionerna i länder som Danmark, Norge och Finland. Ett rimligt antagande här är att även april lär bli en riktigt svag månad men att man förhoppningsvis börjar se gradvisa förbättringstendenser i maj-juni för att därefter se återgång till normal drift från och med Q3.

Det uppkomna läget gör förstås att även lönsamheten blir lidande i år. Hur det slutliga utfallet blir kommer till stor del vara avhängigt till utvecklingen under Q4 som är bolagets enskilt viktigaste kvartal (ifjol stod det för ca 30% av intäkterna och det mesta av resultatet). Kläder är ju inget som vi konsumenter köper ikapp. Merparten av den försäljning som har uteblivit under mars och april lär därför ha gått förlorad. Så även lönsamheten eftersom de säsongsvarorna som man inte lyckats bli av med då lär få reas ut och i värsta fall helt skrivas ned (något man redan flaggat för). De redan låga marginalerna blir med andra ord ännu lägre och både Q1 och Q2 lär bli förlustkvartal. Mer information om Q1 får vi sannolikt på måndag.

Tillväxtmässigt antar vi att Q2 lär bli årets sämsta kvartal då det ej lär innehålla två lika starka månader som januari och februari bör ha varit. Däremot antar vi att man från och med Q3 åter kan växa med tvåsiffriga procentuella tal. Detta gör att man på helårsbasis borde klara av att växa topplinjen med åtminstone 5-10%. Antar vi därefter att man växer med minst 15% nästa år och samtidigt når en justerad EBIT-marginal på 3,5% torde det innebära ett rörelseresultat på omkring 150 Mkr.

Summerar vi intrycken anser vi att Boozt framstår som klart mer attraktiv placering idag än vad som senast var fallet. Till nuvarande kurs värderas bolaget till en EV/EBIT multipel på 21x (nettoskulden vid årsskiftet var ca 300 Mkr) givet att ovanstående räkneövning avseende nästa år visar sig vara någorlunda korrekt. Ingen fyndvärdering på något sätt men hyfsat attraktivt med tanke på bolagets allt starkare position (många klädbolag lär slåss ut) och tydligt onlinefokus. Det faktum att bolaget uppger sig ha en skalbar affärsmodell borde därtill innebära att lönsamheten kan stärkas på sikt i takt med volymerna. Lyckas man ta sig ändå upp till dryga 6% 2022 kan aktien söka sig upp mot 85-90 kr på 12-18 månaders sikt. Detta är dock inget som vi räknar med inträffar (vår kalkyl landar omkring 4%) och därför nöjer vi oss med en riktkurs om 60 kr på 12-månaders sikt.

Stäng×
Av
Jacek Bielecki Analytiker
Blankare har täckt sig i Intrum
20.04.2020

Blankare har täckt sig i Intrum

Stockholmsbörsen pendlade i måndagshandeln på båda sidor av nollstrecket. OMXS30-index ökade 0,4 procent till 1541,2.

Antalet nya fall av covid-19 är relativt stabilt i de flesta stora länder. Nya fall i USA ligger kvar på en hög nivå strax under toppnivåerna. I Italien och Spanien har antalet nya fall legat på ungefär samma nivå under den senaste veckan och det syns ingen tydligt minskande trend. Enligt SHB försämras svensk ekonomi snabbt till följd av coronavirusets utbrott och IMF bedömer att vi går mot den lägsta tillväxten sedan andra världskriget. Även den svenska regeringen tror på en kraftig inbromsning, även om deras prognos är något mindre pessimistisk.

Annons

Sandvik var först ut bland de större verkstadsbolagen att rapportera för årets första kvartal. Det justerade rörelseresultatet kom in på 3 728 miljoner kronor, något svagare än marknadens snittförväntningar på 3 884 miljoner kronor. Orderingången var dock bättre än väntat. Aktien stärktes 3 procent till 145,55 kronor. Danske Bank sänker rekommendationen för Ericsson till Behåll (Köp) med riktkursen 87 kronor. B-aktien föll 0,4 procent till 86,26 kronor. Atom Investors LP har täckt sin blankning på 0,5 procent i Intrum, enligt aktieägartjänsten Holdings. Aktien klättrade 5 procent till 146,30 kronor. Di skriver att Lundbergs substanspremie trotsar all logik och investmentbolaget har en fastighetsexponering som blir betungande i spåren av coronakrisen. Affärstidningen anser att det är dags att sälja aktien. Vid stängning noterades aktien 3,9 procent lägre.

Getinge avancerade 6,3 procent med hjälp av att Pareto höjt riktkursen till 230 kronor (210) med upprepad köprekommendation. SEB höjer rekommendationen på Kinnevik till Köp (Behåll) och anser att rabatten på ungefär 26 procent är för hög. Den historiska rabatten mot substansvärdet är mellan 17 och 21 procent beroende på tidsperioden. Kassaflödet från utdelningar uppges täcka mer än investeringsbehovet i de onoterade bolagen 2020. Samtidigt upprepar både DNB och ABG Sundal sina köprekommendationer. Aktien öppnade högre men slutade på – 1,5 procent. Pareto skriver att Covid-19 har börjat påverka köparna av kreditstockar negativt. Osäkerheten för sektorn ökar avsevärt enligt Paretos uppfattning och därmed har mäklarfirman sänkt sina riktkurser mer än prognosjusteringarna. Riktkursen för Hoist har tex sänkts till 40 kronor (60), Pareto anser att Hoist värdering är attraktiv och lyfter rekommendationen till Köp (Behåll). Marknaden ställde upp aktien 8,9 procent till 25,22 kronor.

E-handelsbolaget Boozt rapporterar ett preliminärt rörelseresultat på -57 till -63 miljoner kronor för årets första kvartal, vilket inkluderar en lagernedskrivning på 58 miljoner kronor. Underliggande resultat var något bättre än vad Ålandsbanken förväntat sig. Boozt uppger att de sett omsättningstillväxt under första delen av april. Stockpicker Newsletter rekommenderade i söndagens utgåva Köp med riktkursen 60 kronor. Aktien lyfte 3,4 procent till 51,20 kronor. IT-distributören Dist IT rapporterade en omsättning på 565 miljoner kronor för det första kvartalet i år, vilket är en ökning om 1,7 procent. Rörelseresultat efter avskrivningar steg till 9,4 miljoner kronor (4,8). Aktien avancerade 3,6 procent. Biotechbolaget Hansa Biopharma rusade 20,3 procent under hög omsättning. Marknaden inväntar besked om ett marknadsgodkännande för produktkandidaten imlifidase i Europa.

Stäng×
15.04.2020
Handelsstopp i MQ efter kursrally

Handelsstopp i MQ efter kursrally

Stockholmsbörsen rekylerade ned på onsdagen med cykliska bolag i botten. OMXS30-index minskade 3,6 procent. 

Börskommentarer, analyser och senaste nytt från aktiemarknaden helt kostnadsfritt i din mail. Teckna en prenumeration på Market Update.

AstraZeneca vars aktie lyft 9 procent på tisdagen sjönk med marginella 0,1 procent. Essitys omvända vinstvarning under gårdagen belyser enligt SHB att den kraftigt ökade efterfrågan till följd av covid-19-pandemin har varit starkare och mer bredbaserad än banken hade förväntat sig. SHB räknar med att aktien kommer att fortsätta utvecklas bättre än börsen som helhet framöver. Aktien stärktes 1 procent till 303,50 kronor. Bland Large Cap-bolagen tillhörde Intrum förlorarna med en kursnedgång om 11,2 procent. Styrelsen meddelade nyligen att de står fast vid att dela ut 11 kronor aktie, vilket betyder en direktavkastning på 8,4 procent.

Byggbolaget Skanska har tagit en order om att bygga en del av Storbritanniens nya höghastighetsjärnväg. Skanska del av kontraktet är värt 1,12 miljarder pund, motsvarade drygt 14 miljarder kronor. Aktien föll 3,2 procent till 162,60 kronor. DNB Markets upprepar sina köprekommendationer för SHB, SEB och Swedbank samt Nordea inför de kommande delårsrapporterna. Citigroup har dock en annan syn och har sänkt rekommendation för de fyra bankerna till Neutral (Köp). SEB och Nordea tappade 5 respektive 5,9 procent. Även de cykliska verkstadsbolagen pressades på onsdagen. Volvo sjönk 6,4 procent medan SSAB backade 6,9 procent.

Clas Ohlsons försäljning i Norden sjönk i mars med 15 procent till 496 miljoner kronor, en organisk tillväxt med -11 procent. Den totala försäljningen sjönk med 17 procent till 502 miljoner kronor (605), vilket innebar en organisk tillväxt om -13 procent. Försäljningen online ökade samtidigt med 50 procent till 48 miljoner kronor (32). Clas Ohlson upprepar sitt mål att nå en rörelsemarginal på 4-6 procent för det innevarande räkenskapsåret 2019/2020. Hyresförhandlingar med fastighetsägare har inletts med målsättningen att sänka kostnaderna. Aktien såldes ned 6,2 procent. Carnegie höjer rekommendationen för Boozt till Köp (Behåll), vilket lyfte upp aktien 11,8 procent. Krisdrabbade MQ handelstoppades och då hade aktien rusat 34,5 procent. Stoppet beror på ännu icke offentliggjord insynsinformation, enligt ett meddelande från Nasdaq. Bettingrelaterade bolag hade en sämre dag med nedgångar för Kambi och Kindred om 8,5 respektive 5,1 procent.

Internationella energimyndigheten (IEA) kapar sina prognoser på grund av coronaviruset. Oljeefterfrågan väntas uppgå till 90,55 miljoner fat per dag under 2020, att jämfört med 99,90 miljoner fat under fjolåret. Brent var under eftermiddagen ned 7,9 procent till 27,27 dollar per fat. Lundin Energy (tidigare Lundin Petroleum) räknar med prospekteringskostnader för 28 miljoner dollar före skatt och en valutakursförlust på 359 miljoner dollar, för det första kvartalet. Delårsrapporten presenteras i sin helhet den 30 april. Lundin Energys aktie föll 7,5 procent till 196,95 kronor.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker

Mina Bevakningar


Annons
Annons
Till början