21.11.2022
Small Cap - Brighters företagsrekonstruktion upphör

Small Cap - Brighters företagsrekonstruktion upphör

LightAirs aktie avancerade 5,4 procent till 0,97 kronor. Som högst betalades aktien till 1,26 kronor.

Bolaget har mottagit en order från brittiska cementproducenten Lignacite avseende luftreningsteknologi, för att möta utmaningar med höga nivåer av hälsovådliga partiklar. Avtalet bedöms vara en genombrottsorder då det är LightAirs första affär på de brittiska öarna inom det industriella kundsegmentet, samt ha en strategisk tyngd i bolagets växande fokus på denna nya målgrupp. Ordervärdet för beställningen är cirka 400 000 kronor och leverans sker under innevarande kvartal. Ordern omfattar leverans av sammanlagt sju industriella luftrenare samt ett tillhörande 36-månaders avtal gällande löpande service och underhåll.

En betydligt sämre inledning på veckan hade Brighters vars aktie rasade 55,5 procent. Aktien och teckningsoptionen i Brighter handelsstoppades vid lunchtid. Tingsrätten har beslutat att den företagsrekonstruktion som Brighter befunnit sig i sedan den 2 november ska upphöra. Anledningen är att Tingsrätten bedömer att Brighter inte har visat att det finns grundad anledning att anta att verksamhetens livskraft kan säkras genom rekonstruktionen. Samtidigt bedömer tingsrätten att en kommande rekonstruktionsplan inte har förutsättningar att antas och fastställas.

Styrelsen för Enorama Pharma har beslutat att genomföra en riktad nyemission. Vidare planerar styrelsen att kalla till extra bolagsstämma och att inför denna föreslå ytterligare tre riktade nyemissioner varav två med möjlighet till betalning genom kvittning. Den första nyemissionen genomförs i syfte att förse bolaget med rörelsekapital för att kunna fortsätta sin verksamhet och för att minimera risken att Enorama Pharma blir insolvent och att styrelsen därav skulle behöva ansöka om konkurs. En del av emissionslikviden från den första nyemissionen planeras även användas till att betala bolagets förfallna, eller inom kort förfallande skulder. Aktien såldes ned 17,9 procent till 4,09 kronor.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
01.11.2022
Small Cap - Brighter ansöker om företagsrekonstruktion

Small Cap - Brighter ansöker om företagsrekonstruktion

Brighter avser att ansöka om företagsrekonstruktion, ett beslut som baseras på likviditetsbrist och bedöms vara nödvändigt för att ge bolaget...

Beslutet innebär att bolaget ställer in sina betalningar. Aktien rasade 65 procent. Styrelsen anser att bolaget har starka tillgångar och på sikt goda möjligheter att nå lönsamhet med rätt partner vid sin sida. Genom en företagsrekonstruktion finns möjligheter för Brighter att hitta en strategisk samarbetspartner eller industriell investerare och därmed skapa förutsättningar för lönsam tillväxt. Styrelsen och ledningen har parallellt arbetat aktivt med olika finansieringslösningar, både genom avyttring av dotterbolag, emissioner samt diskussioner och förhandlingar med andra potentiella externa investerare. Det utmanande läget på kapitalmarknaden i kombination med post-pandemi effekter har under 2022 begränsat möjligheterna att resa externt kapital.

Enzymatica skriver i ett pressmeddelande att en studie som publiceras i tidskriften Respiratory Research bekräftar tidigare resultat från en forskargrupp vid det medicinska universitetet i Innsbruck: Den receptfria munsprayen ColdZyme hindrar de utbredda och mycket smittsamma omikronvarianterna BA.4 och BA.5 från att fästa vid och infektera mänskliga celler. Enligt forskarna öppnar detta möjligheten att ColdZyme kan användas för att förhindra spridning av SARS-CoV-2. Aktien rusade 29,6 procent till 4,535 kronor. Som högst betalades aktien till 5,35 kronor.

ABAS Protect började i dag att handlas på Spotlight Stock Market. Bolaget utvecklar, tillverkar och säljer kompletta områdesskydd i form av stängsel och grindar för såväl hem och skolor som funktionella industrigrindar i olika skyddsklasser och med varierande beständighet. Erbjudandet att teckna aktier i samband med noteringen tecknades till drygt 75 procent, vilket innebär att bolaget tillförs 9,4 miljoner kronor före emissionskostnader på 1,3 miljoner kronor. Teckningskursen motsvarade 12,50 kronor per aktie. Aktien stängde premiärdagen till 9,96 kronor.

Utbildningsteknikbolaget Albert rapporterade ett ebita-resultat på -21,4 miljoner kronor (-17,9) för det tredje kvartalet. Årligt återkommande intäkter (ARR) uppgick till 152 miljoner kronor (81). Nettoomsättningen ökade 89 procent till 33,2 miljoner kronor (17,5). Organisk tillväxt var 30 procent. Den tillväxtssatsning som bolaget gjort har medfört att marknadsföringskostnaderna har ökat under året, skriver bolaget i rapporten. Den förvärvade B2B-rörelsen har en väsentligt bättre ebita-marginal än resterande verksamhet och har påverkat ebita positivt. Marknaden ställde upp aktien 10,1 procent till 20,55 kronor. Endast cirka 9300 aktier bytte ägare.

Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
Annons
Rejäl uppgång på Stockholmsbörsen
01.12.2021

Rejäl uppgång på Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen vände upp på onsdagen efter gårdagens rekyl.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Small Cap – AAC Clyde Space får stororder
01.07.2021

Small Cap – AAC Clyde Space får stororder

Brighter meddelade igår kväll att dotterbolaget Camanio har vunnit tilldelningsbeslut KSON (Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje) för stationära trygghetslarm och larmmottagning till ett estimerat ordervärde av 28 miljoner kronor.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
15.06.2021
Small Cap - Africa Resources dagens vinnare

Small Cap - Africa Resources dagens vinnare

Africa Resources rusade 101 procent efter att bolaget meddelat att det noterat höga diamanthalter i den inledande utvinningen på Lumbembe-floden.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början