28.11.2022
Small Cap - Azelio tecknar villkorad order i Australien

Small Cap - Azelio tecknar villkorad order i Australien

Azelio tecknar villkorad order i Australien om att tillhandahålla energi som en tjänst baserat på fem TES.POD-enheter kombinerade med solenergi.

Via ett SPV (Special Purpose Vehicle) kommer Azelio att installera solpaneler och sitt långvariga energilagringssystem för ren energi till låg kostnad. Elektricitet kommer att levereras till MPG Built Pty Ltd, baserat på ett EaaS-upplägg (Energy-as-a-Service – energi som en tjänst). SPV-bolaget kommer att implementera, äga och driva energisystemet och tillhandahålla energi till MPG Built baserat på villkoren i överenskommelsen. MPG Built kommer fungera som en elhandlare och sälja elektriciteten till elnätet. Avtalet sträcker sig över 20 år och förväntas generera en positiv avkastning för SPV-bolaget och Azelio. Första årets intäkter väntas bli 300 000 – 400 000 euro. Avtalet, som beräknas kräva investeringar på 3 - 4 miljoner euro, är villkorad med att Azelio ordnar finansiering för SPV-bolaget, vilket förväntas underlättas av solpanelsdelen i projektet. Ytterligare villkor som ska uppfyllas är sedvanliga i detta skede av projektet. Azelios aktie klättrade 1,8 procent till 1,219 kronor.

Scandinavian ChemoTechs Animal Care-division tecknar betydande kliniskt utvärderingsavtal med The Royal Veterinary College. Syftet med detta avtal är att ytterligare studera effekten av Tumörspecifik Elektroporation (TSE) på sarkoider hos hästar samt undersöka de immunologiska effekterna. RVC kommer att ha tillgång till bolagets vetIQure™ TSE-enhet under en 6-månaders utvärderingsperiod och genomföra ett kommersiellt köp av behandlings-kit under denna tid. Utöver köpet av behandlings-kit kommer en beställning av maskinen att göras efter en lyckad utvärdering. Aktien förbättrades 3,3 procent till 5,91 kronor.

Spotlight-listade Calmark Sweden har initierat åtgärder för att effektivisera den interna organisationen och att prioritera försäljning av bolagets färdigutvecklade produkter. Utvecklingsprojekten för framtagning av nya biomarkörer pausas tills vidare och organisationen minskas därmed med 25 procent. Ambitionen är att Calmark ska bli kassaflödespositivt under nästkommande år. I ett separat pressmeddelande skriver bolaget att ett exklusivt distributörssavtal signerats med Mediq Sverige AB avseende Calmarks tester för nyfödda. Aktien ökade 0,2 procent och stängde till 1,29 kronor. Det var en bra bit från dagshögsta om 1,49 kronor.

Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
Sista chansen att teckna units i Calmark
12.10.2022

Sista chansen att teckna units i Calmark

Calmark är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och säljer en patientnära analysmetod (”PNA”) med enklare och snabbare diagnostik av vanliga medicinska tillstånd hos nyfödda. Bolaget har CE-märkt och lanserar nu sin första produkt Neo-Bilirubin. Fokus för produktlanseringen är Sydostasien med Indien och Vietnam samt i Mellanöstern och Europa.

Calmarks affärsidé är att utveckla och sälja tillförlitliga, lättillgängliga tester för nyfödda. Företaget har utvecklat en patientnära analysmetod (PNA) för mätning av vanliga medicinska tillstånd, t.ex nyföddhetsgulsot. Analysplattformen består av ett bärbart instrument och testkassetter för olika biomarkörer. Med hjälp av patientnära analys kan sjukvården, med en mindre blodvolym, få ett snabbt resultat på den plats där patienten befinner sig. Detta gäller både om familjen befinner sig sjukhusets vårdavdelning, eller som en möjlighet till provtagning även om patienten inte befinner sig på sjukhus. Calmarks verksamhet är inriktad på att förbättra hela vårdkedjan, spara tid och kostnader inom vården. Produkterna kommer att göra stor skillnad i de delar av världen där tillgång till sjukhuslaboratorium är begränsad.

Calmarks affärs- och intäktsmodell utgörs av försäljning via distributörer. Företaget genererar intäkter genom försäljning av instrumentet, men merparten av intäkterna kommer att genereras från försäljning av engångstesterna. 

Bolaget genomför just nu en nyemission på cirka 26,1 miljoner kronor. Sista dagen att teckna nyemissionen är den 13 oktober.


Erbjudandet i sammandrag

Emissionsbelopp: Cirka 26,1 MSEK samt 13,1 MSEK.

Teckningskurs: Teckningskursen är 6,40 SEK per unit, motsvarande 1,60 SEK per B-aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

Teckningsperiod: 29 september - 13 oktober 2022.

Handel med uniträtter: Från och med den 29 september 2022 till och med den 10 oktober 2022.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande 80 procent av erbjudandet.

Handelsplats: Spotlight Stock Market


Dokument och filer

Teaser

Prospekt

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Emissionssida

Hemsida

Stäng×
Relaterade ämnen
Annons
Stockpicker intervjuar - Calmark
06.10.2022

Stockpicker intervjuar - Calmark

Calmark är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och säljer en patientnära analysmetod (”PNA”) med enklare och snabbare diagnostik av vanliga medicinska tillstånd hos nyfödda. Bolaget har CE-märkt och lanserar nu sin första produkt Neo-Bilirubin. Fokus för produktlanseringen är Sydostasien med Indien och Vietnam samt i Mellanöstern och Europa.

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund.

– Min bakgrund är legitimerad sjuksköterska och jag arbetade i 16 år inom sjukvården med bland annat akut hjärtsjukvård. Sedan 2003 har jag jobbat med att utveckla medicinteknikbolag, med erfarenhet av både tidigare världslanseringar och börsnoteringar. Jag drivs av att bygga bolag och lansera produkter som gör verklig skillnad för människor runtom i världen. Sedan 2016 har jag varit vd för Calmark och sedan dess har bolaget växt från 2 anställda till 13. 

camilla Calmark

Anna Söderlund, VD

Kan du beskriva Calmark och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

– Calmarks affärsidé är att utveckla och sälja tillförlitliga, lättillgängliga tester för nyfödda. Vi har utvecklat en patientnära analysmetod (PNA) för mätning av vanliga medicinska tillstånd, t.ex nyföddhetsgulsot. Analysplattformen består av ett bärbart instrument och testkassetter för olika biomarkörer. Med hjälp av patientnära analys kan sjukvården, med en mindre blodvolym, få ett snabbt resultat på den plats där patienten befinner sig. Detta gäller både om familjen befinner sig sjukhusets vårdavdelning, eller som en möjlighet till provtagning även om patienten inte befinner sig på sjukhus. Calmarks verksamhet är inriktad på att förbättra hela vårdkedjan, spara tid och kostnader inom vården. Produkterna kommer att göra stor skillnad i de delar av världen där tillgång till sjukhuslaboratorium är begränsad.

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

– Calmarks affärs- och intäktsmodell utgörs av försäljning via distributörer. Vi genererar intäkter genom försäljning av instrumentet, men merparten av intäkterna kommer att genereras från försäljning av engångstesterna. Initialt har vi beräknat ett försäljningspris till slutkund på cirka fem Euro per engångstest i länder med utvecklade sjukvårdssystem respektive cirka två Euro per engångstest för resten av världen.

Ni genomför just nu en nyemission där Ni tar in ca 26,1 MSEK. Vad skall Ni använda emissionslikviden till?

– Likviden från företrädesemissionen planeras primärt användas till att stärka och expandera försäljnings- och marknadsföringsinsatserna i samband med den kommersialisering av våra produkter som pågår. I närtid planerar vi lansering i Sydostasien med Indien och Vietnam samt i Mellanöstern. Därutöver beräknas cirka 20 procent av emissionslikviden användas till framtagning av ytterligare utrustning som kompletterar vårt instrument, såsom laddningsstation med uppkoppling, skrivare och skanner. Resterande del, cirka 25 procent, planeras användas till rörelsekapital för den dagliga verksamheten.

cals2

Ni har inom kort tid erhållit orders från Indien, Vietnam och Saudiarabien. Kan du kort kommentera dessa orders och vilken betydelse de har för Er verksamhet?

– Vi satsar på marknader där det föds många barn och där vi också kan göra stor skillnad. Så naturligtvis har dessa orders har enorm betydelse för oss. De visar att finns en efterfrågan på marknaden för produkterna och att våra distributörer kommit långt i sitt införsäljningsarbete.

Hur stor är Er adresserbara marknad?

– Den potentiella marknaden för Calmarks PNA-instrument för nyfödda är enligt vår bedömning omfattande. Cirka 20 procent av alla nyfödda barn uppskattas ha nytta av att testas med någon av våra tre första produkter och att vissa barn kommer att behöva testas mer än en gång. Varje år föds ca 140 miljoner barn i världen. Vi ska nu närmast fokusera på att lansera Neo-Bilirubin i de delar av världen där testet kan göra störst nytta. Den totala världsmarknadspotentialen för Neo-Bilirubin bedöms av Calmarks styrelse uppgår till cirka 2,5 miljarder SEK per år.

Vilka är de största riskerna i Er verksamhet?

– Det finns ett gediget riskavsnitt i det prospekt vi just publicerat och jag uppmanar alla investerare att ta del av detta.

Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från denna?

– Det finns många företag som utvecklar PNA-produkter, men i dagsläget finns det inget konkurrerande bolag som tillhandahåller en plattform med flera tester inriktade mot marknaden för nyfödda. Vi känner till två andra bolag som har enskilda PNA-tester för att mäta bilirubin hos nyfödda. Vad vi kan utläsa av den information som finns tillgänglig så har Calmarks bilirubinmätare högre mätkvalitet. Prissättningen mot våra konkurrenter är ungefär lika. Det finns också en annan typ av produkt, som kan mäta bilirubin genom att mäta hudfärg, utan att behöva sticka barnet. Denna produkt används som screening, men anses inte vara säker på högre nivåer av bilirubin, då krävs att ett blodprov tas.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Calmark?

– Vi har utvecklat ett unikt diagnostikverktyg som kan göra verklig skillnad för spädbarns liv och hälsa i hela världen. Vår produkt är efterfrågad och intresset från sjukvården är stort. När vi nu går in i en intensiv lanseringsfas räknar vi med att expandera rejält, som aktieägare är det förstås spännande att vara med på den resan. Vår vision är att kombinera en god avkastning med att ge varje spädbarn som föds i världen en god chans till överlevnad. En investering som är bra för både hjärna och hjärta helt enkelt!

Avslutningsvis om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser Calmark ut då?

–  Om 5 år så har Calmarks produkter hjälpt många, många nyfödda och familjer över hela världen. Vi finns i alla världsdelar, både på högteknologiska sjukhus och på små vårdenheter. Våra produkter är en självklar del av vårdkedjan och Calmark används som ett verb. ’Have you Calmarked the baby? Yes, she is good to go!’


Erbjudandet i sammandrag

Emissionsbelopp: Cirka 26,1 MSEK samt 13,1 MSEK.

Teckningskurs: Teckningskursen är 6,40 SEK per unit, motsvarande 1,60 SEK per B-aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

Teckningsperiod: 29 september - 13 oktober 2022.

Handel med uniträtter: Från och med den 29 september 2022 till och med den 10 oktober 2022.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande 80 procent av erbjudandet.

Handelsplats: Spotlight Stock Market


Dokument och filer

Teaser

Prospekt

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Emissionssida

Hemsida

Stäng×
Relaterade ämnen
Medicinteknikbolaget Calmark tar nästa steg mot kommersialisering
29.09.2022

Medicinteknikbolaget Calmark tar nästa steg mot kommersialisering

Barnadödligheten har lyckligtvis minskat kraftigt de senaste decennierna, men trots det är det sorgligt nog fortfarande en betydande andel spädbarn som inte överlever sina första månader på denna jord. 

Läs hela artikeln här

Affärsidé
En aktör som vill vara med och bidra till att reducera spädbarnsdödligheten är svenska Calmark, som sedan start år 2007 har riktat in sig mot vård av nyfödda. Bolaget har tagit fram instrument för patientnära analys (PNA) av bilirubin. Framtida produkter som håller på att utvecklas är analys av glukos och laktatdehydrogenas (LDH), vilket är ett enzym som stiger ifall ett barn drabbas av syrebrist vid förlossningen.

Produkter 
För närvarande sätts mycket fokus på försäljning av bolagets första CE-märkta produkt Neo-Bilirubin samt att utöka distributörnätverket. Calmark Neo består av instrumentet POC-Analyzer (avläsare) samt testkassetter för mätning av olika biomarkörer i blodet hos nyfödda barn. Utveckling av patientnära tester för biomarkörerna LDH och glukos pågår, men produkterna är inte tillgängliga för försäljning riktigt än.

Välpositionerade för kommersialisering
Det är ett omfattande arbete som ligger till grund för att kunna påbörja försäljningen av bolagets Neo-produkt. Utöver framtagande av fungerande metoder och produkter, har bolaget sedan noteringen på Spotlight år 2018 signerat otaliga distributörsavtal, investerat i en produktionslina, erhållit patent i flera länder för sina metoder och sett till att få produkterna registrerade hos diverse myndigheter för att möjliggöra försäljning.

Företrädesemission
För att förstärka sin sälj- och marknadsavdelning har bolaget därför beslutat om en emission av units bestående om ca 26,1 MSEK. Företrädesemissionen kommer vid full teckning att tillföra Calmark ca 26,1 MSEK (före emissionskostnader) och vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kan bolaget tillföras ytterligare ca 13,1 MSEK ett år senare. Omkring 55% av likviden från företrädesemissionen går till att stärka och expandera försäljning samt marknadsföring, medan resterande 45% fördelas till utvecklingsprojekt och rörelsekapital.

Läs hela artikeln här

Stäng×
Av
Axel Stenman Analytiker
Relaterade ämnen
Börsnykomling lyfte på rapport
23.08.2022

Börsnykomling lyfte på rapport

Stockholmsbörsen öppnade lägre för att snabbt ta sig upp på plussidan och sedan åter rekylera ned.

Vid stängning noterades OMXS30-index 0,5 procent lägre medan OMXSPI föll 0,7 procent. Börssentimentet har surnat till den senaste tiden då ränteuppgången tagit ny fart. Bland Large Cap sjönk Getinge och Astrazeneca 1,7 respektive 2,3 procent. Embracer tvingas flytta produktionen av sitt Star Wars-spel Knights of the Old Republic till en ny studio, rapporterar Bloomberg. Både Sony och Walt Disney, som har finansiella intressen i spelet, ska ha tryckt på för rockaden. SEB menar att företaget kommer lyckas med sin strategi att fortsätta utveckla tunga titlar framöver, och upprepar rekommendationen Köp. Aktien tappade 3,1 procent och stängde till 67,40 kronor.

SSAB har före sommaren genomfört testproduktion i USA av fossilfritt stål baserat på vätgasreducerad järnsvamp från Sverige, och slutprodukten har därefter levererats till Volvokoncernen. A-aktien stärktes 5,2 procent till 52,50 kronor. Investmentbolaget Latour rapporterade ett resultat efter skatt på 940 miljoner kronor (1 179). Omsättningen och orderingången kom in högre än jämfört med det andra kvartalet ifjol. Aktien klättrade 3,6 procent. Börsnykomlingen Engcons rörelseresultat ökade till 99 miljoner kronor (83) för det andra kvartalet. Såväl orderingång som omsättning kom in högre än för jämförelseperioden. Marknaden ställde upp aktien 9,4 procent. Wästbygg ökade omsättningen men såg ett tapp i rörelseresultatet, från 68 till 65 miljoner kronor under det andra kvartalet. Aktien backade 6,9 procent till 60,50 kronor.

Annons

Tobii rapporterade ett rörelseresultat på -50 miljoner kronor, jämfört med snittförväntningarna som låg på -76,3 miljoner kronor. Nettoomsättningen kom in högre än estimerat. Aktien handlades upp 1,7 procent. Enad Global 7 redovisade ett ebitda-resultat på 88,3 miljoner kronor (68,8). Gamingbolaget upprepar sin prognos att nettoomsättningen, efter avyttringen av Innova, uppskattas bli i intervallet 1,6–1,7 miljarder kronor för 2022. Det var inget som imponerade på investerare som sänkte aktien 15,4 procent.

En annan förlorare var Calmark Sweden med ett kursfall på 20,4 procent. Styrelsen har beslutat om en företrädesemission på cirka 26 miljoner kronor. Likviden ska främst finansiera försäljnings- samt marknadsföringsinsatser i samband med kommersialisering av bolagets produkter. Medicinteknikbolaget Irras har genomfört de först behandlingarna med sin produkt IRRAflow vid Mount Sinai Health System i New York. Behandlingarna är en del i DIVE-studien. Aktien rekylerade upp 73,6 procent. Trots dagens kraftiga kurslyft har 74 procent av börsvärdet i år gått upp i rök.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början