Sista chansen att teckna Clavisters nyemission
29.01.2024

Sista chansen att teckna Clavisters nyemission

Clavister är en specialiserad svensk cybersäkerhetsleverantör som arbetar med samhällskritiska tillämpningar. Clavister, som grundades och har huvudkontoret i Örnsköldsvik, är främst verksamt inom brandväggs- och identitetsteknik och producerar cybersäkerhetslösningar baserat på egenutvecklad mjukvara. Genom ett ekosystem av partners och återförsäljare levererar Clavister produkter till kunder framförallt inom offentlig sektor samt inom energi-, telekom- och försvarssektorn.

Clavister genomför en nyemission på cirka 169 miljoner kronor. Sista dag att teckna emissionen är den 30 januari.


Erbjudandet i sammandrag 

Teckningsperiod: 16 januari - 30 januari 2024.
Teckningskurs: 12 sek per unit.
Unit: Varje unit består av tolv aktier och tre teckningsoptioner av serie TO8 och tre teckningsoptioner av serie TO9.
Handel med uniträtter: 16 januari - 25 januari 2024.
Emissionsvolym: ca 170 MSEK.
Tecknings- och garantiåtaganden: ca 70,8%.
Handelsplats: Nasdaq First North Growth Market.


Dokument och filer

Prospekt

Anmälningssedel

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Teckna via BankID

Video

Hemsida

Stäng×
Relaterade ämnen
Stockpicker intervjuar - Clavister
23.01.2024

Stockpicker intervjuar - Clavister

Clavister är en specialiserad svensk cybersäkerhetsleverantör som arbetar med samhällskritiska tillämpningar. Clavister, som grundades och har huvudkontoret i Örnsköldsvik, är främst verksamt inom brandväggs- och identitetsteknik och producerar cybersäkerhetslösningar baserat på egenutvecklad mjukvara. Genom ett ekosystem av partners och återförsäljare levererar Clavister produkter till kunder framförallt inom offentlig sektor samt inom energi-, telekom- och försvarssektorn.

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund.

– John Vestberg – var med och grundade Clavister 1997, och hade fram till 2017 rollen som bolagets CTO med ansvar för teknik- och produktutveckling. Har alltid varit engagerad i kunddialoger, inte minst mot bolagets större kunder, och även jobbat en hel del mot kapitalmarknaden. 

johan clav

John Vestberg, VD

Från 2017 innehar jag rollen som VD för Clavister.

Kan du beskriva Clavister och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

– Clavister är en svensk cybersäkerhetsleverantör som riktar sig mot kunder med samhällskritiska tillämpningar. Bolaget grundades och har huvudkontoret i Örnsköldsvik, samt finns med personal i Stockholm, Göteborg, Tyskland och Belgien.

Clavister var en pionjär inom brandväggsteknik och har sedan starten byggt upp en portfölj av robusta och flexibla cybersäkerhetsprodukter, där brandväggar och identitetslösningar är de bärande produkterna i verksamheten.

Clavister har ett växande ekosystem av partners och återförsäljare, genom vilka bolaget har levererat över 100 000 produkter till kunder i över 100 länder. Fokus är på kunder inom offentlig sektor samt inom energi-, telekom- och försvarssektorn.

clav2

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

– Majoriteten av bolagets intäkter (ca 70%) är återkommande licensintäkter som avser Clavisters egenutvecklade programvaror. Licensavtal tecknas typiskt sett på 1, 12 eller 36 månader (i vissa fall längre) med automatisk förlängning.

En andel av de totala intäkterna kommer från de hårdvaruplattformar som Clavister säljer där Clavisters programvara finns integrerad, i syfte att leverera nyckelfärdiga produkter till kunderna.

Ytterligare en andel av de totala intäkterna avser sk Professional Services – konsultverksamhet där Clavisters personal bistår kunder med avancerade tjänster inom ramen för Clavisters produkterbjudande.

Bruttomarginalen uppgår till ca 80%, med en positiv trend givet ökande volymer av återkommande intäkter med hög marginal.

Ni genomför just nu en nyemission där Ni tar in ca 169 MSEK. Vad skall Ni använda pengarna till?

– Bolaget har positiva operationella kassaflöden i dagsläget, men behöver ytterligare en tid för att även finansiera hela utvecklingsverksamheten och finansnettot. En del av emissionslikviden kommer därför nyttjas som rörelsekapital för att finansiera bolaget fram till positiva kassaflöden.

En stor del av emissionslikviden kommer vidare att användas för att minska bolagets skuldsättning, där ett lån om ca 19 MEUR från Europeiska Investeringsbanken (EIB) är den största delen.

Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från denna?

– Clavister har företrädesvis större amerikanska konkurrenter, exempelvis Checkpoint, Palo Alto Networks, Fortinet etc. Clavister är dock en av väldigt få europeiska leverantörer som kan leverera den typ av cybersäkerhet som bolaget erbjuder.

Specifikt inom Clavister kundmålgrupp (kunder med samhällskritisk verksamhet), är det europeiska ursprunget en väldigt viktig nyckelfördel för Clavister, där kunderna i många fall av både regulatoriska och andra skäl behöver välja europeiska leverantörer.

Därtill kan Clavister stoltsera med produkter med extremt hög säkerhetsnivå, hög kapacitet och god driftssäkerhet. Detta är inte minst viktig hos exempelvis försvarskunder eller i andra, liknande, miljöer där driftsavbrott får långtgående konsekvenser.

Vilka är de största riskerna för Clavister?

– Clavister är fortfarande ett litet bolag som arbetar för att nå lönsamhet, vilket gör att det finns viss risk att potentiella kunder väljer andra leverantörer som har en stabilare balansräkning.

Teknikutvecklingen inom området går snabbt, och Clavister behöver som liten aktör kunna vara konkurrenskraftig som arbetsgivare för hela tiden attrahera rätt kompetens, vilket är en bristvara på arbetsmarknaden idag.

Hur stor är Er adresserbara marknad?

– Den adresserbara marknaden uppskattas år 2025 uppgå till ca 15 miljarder SEK. Detta avser då marknaden för brandväggar och identitetslösningar i kundsektorerna offentlig sektor, energibolag, telekom och försvar, avgränsat till Norden och Västeuropa.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Clavister?

– Clavister är verksamt i en högaktuell bransch, cybersäkerhet, där den geopolitiska situationen skapar väldigt goda förutsättningar för lönsam tillväxt för bolaget. Clavister har etablerade produkter med ett högt teknikinnehåll som redan attraherat många och betydande kunder.

 Avslutningsvis om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser Clavister ut då?

– Om 5 år är Clavister en av de ledande Europeiska cybersäkerhetsleverantörerna, och skyddar en betydande del av Europas samhällskritiska verksamheter. Marknadsandelen är god, tillväxten är fortsatt stadig och lönsamheten är i paritet med de globala marknadsledarna.


Erbjudandet i sammandrag 

Teckningsperiod: 16 januari - 30 januari 2024.
Teckningskurs: 12 sek per unit.
Unit: Varje unit består av tolv aktier och tre teckningsoptioner av serie TO8 och tre teckningsoptioner av serie TO9.
Handel med uniträtter: 16 januari - 25 januari 2024.
Emissionsvolym: ca 170 MSEK.
Tecknings- och garantiåtaganden: ca 70,8%.
Handelsplats: Nasdaq First North Growth Market.


Dokument och filer

Prospekt

Anmälningssedel

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Teckna via BankID

Video

Hemsida

Stäng×
Relaterade ämnen
Annons
Nya finansiella mål lyfte Kambi
19.01.2023

Nya finansiella mål lyfte Kambi

Stockholmsbörsen backade på torsdagen efter en svag stängning på Wall Street under gårdagen.

OMXS30-index föll 2 procent medan det bredare OMXSPI försvagades 2,4 procent. ECB kommer inte att sluta med en enda höjning på 50 punkter vid sina nästa räntemöten, sa en styrelseledamot till CNBC på torsdagen. Centralbanken höjde räntorna fyra gånger under 2022, till 2 procent. I december sade ECB att den skulle höja räntorna ytterligare under 2023 för att möta skyhög inflation. De senaste uppgifterna har visat en avmattning i den totala inflationen, även om den fortfarande ligger långt över ECB:s mål på 2 procent. Inflationen i december landade på 9,2 procent i euroområdet, enligt preliminära siffror. Detta var den andra månatliga nedgången i rad i prisökningar i euroområdet.

Lastbilskoncernen Volvo minskade 2,7 procent efter att Bank of America kapat sin rekommendation till Underperform (Neutral). Bland andra storbolag föll Boliden och Atlas Copco 1,8 respektive 3,9 procent. Läkemedelsbolaget Sobi handlades ned 2,8 procent i spåren av att Nordea kapat rekommendationen till Behåll. Enligt banken har Sobis stora beroende av sina hemofiliprodukter, på senare tid gjort företaget sårbart mot Roches Hemlibra och andra faktor VIII-produkter. I fastighetssektorn tyngdes SBB och Atrium Ljungberg av sänkta rekommendationer. Aktierna tappade 10,1 respektive 4,5 procent. Sportboksleverantören Kambi, som höll kapitalmarknadsdag på torsdagen, har antagit nya långsiktiga finansiella mål. År 2027 ska bolaget nå intäkter på 2-3 gånger helåret 2022 års nivåer och ett rörelseresultat överstigande 150 miljoner euro. Aktien lyfte 7,9 procent till 182,45 kronor.

Annons

Catena Media aviserade att nedskrivningar kommer att tynga resultatet för det fjärde kvartalet. Bolagets justerade ebitda-resultat uppgick preliminärt till 12,7 miljoner euro (13,2). Precis som under onsdagen internmäklade ABC en post om 500 000 aktier i Catena Media till kursen 27 kronor. Posten är värd 4,7 miljoner kronor och motsvarar 0,23 procent av kapitalet. Aktien klättrade 7,2 procent och slutkursen skrevs till 28,90 kronor. Sedana Medical har godkänts för notering på Nasdaq Stockholm med första handelsdag den 25 januari. Sista handelsdag på First North blir därmed den 24 januari. Aktien, som inlett året starkt, rekylerade ned 6,2 procent.

SHB sänker sin kortsiktiga rekommendation för ventilationsbolaget Systemair till Behåll (Köp). Banken är dock fortsatt positiv till aktien i det längre perspektivet och upprepar sin långsiktiga rekommendation outperform. Marknaden sänkte aktien 4,5 procent. Investmentbolaget VNV Global minskade sitt substansvärde i det fjärde kvartalet. Rörelseresultatet uppgick till -63,6 miljoner dollar (-210,9). Under fjärde kvartalet har VNV Global investerat 19,9 miljoner dollar i Babylon. Aktien sjönk 9,8 procent till 26,16 kronor. Bryan Garnier inleder bevakning av Camurus med köprekommendation. Riktkursen är 330 kronor. Vid stängning noterades aktien 1,8 procent högre till 262,80 kronor. ABC mäklades två poster inbördes i Clavister om 450 000 respektive 170 000 aktier. Posterna är totalt värda cirka 1,6 miljoner kronor. Aktien föll 4,4 procent till 2,60 kronor.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Clavister – lottsedel
26.12.2022

Clavister – lottsedel

Stockpicker har länge haft bevakning på norrländska cybersäkerhetsföretaget Clavister. Aktien har bl.a. varit en av våra vinnarkandidater så sent som2021 utan att för den delen infria förväntningarna.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Stockpicker Newsletter
Stäng×
Av
Jacek Bielecki Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
25.08.2022
Small Cap - Goda studieresultat för OncoZenge

Small Cap - Goda studieresultat för OncoZenge

First North-listade OncoZenge meddelade på torsdagsmorgonen att bolagets toxstudie med bupivakain visar god säkerhetsmarginal för planerad dosering av BupiZenge vid...

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
12.05.2022
H&M och Telia mot strömmen på volatil börs

H&M och Telia mot strömmen på volatil börs

Stockholmsbörsen tappade mark på torsdagen efter en svag stängning på Wall Street under gårdagen.

Börsen repade sig dock rejält under eftermiddagen från förmiddagens lägstanivåer OMXS30-index sjönk 0,2 procent medan OMXSPI försvagades 0,4 procent. Den svenska inflationstakten, mätt som KPIF, steg till 6,4 procent i april vilket var en ökning från 6,1 procent i mars. Uppgången var enligt SCB bred och siffran var även högre än väntade 6,2 procent. Både SHB och Swedbank ändrar sin prognos för Riksbankens agerande. Bankerna spår nu att Riksbanken slår till med höjning på hela 50 punkter, eller 0,50 procentenheter, i juni.

H&M och Telia utvecklades mot strömmen med kurslyft om 3,2 procent samt 1,1 procent. Volvo Lastvagnar har fått en order från Deutsche Post DHL Group på upp till 44 el-lastbilar. Ordern kommer i samband med att DHL och Volvo tecknat ett samarbetsavtal för att påskynda övergången till fordon med noll avgasutsläpp. B-aktien steg 0,1 procent till 158,40 kronor. Bland de cykliska verkstadsbolagen föll Atlas Copco och Sandvik 0,8 respektive 1,4 procent.

Penser Acess sätter ett motiverat värde för Fingerprint Cards till intervallet 27-29 kronor per aktie. Det framgår av en uppdragsanalys. Biometriaktien klättrade 1,6 procent till 11 kronor. Swedencares intäkter under första kvartalet översteg SEB:s prognos trots att den organiska intäktstillväxten, 7 procent, var klart lägre än bankens prognos på 18 procent. Anledningen är att förvärv, NaturVet och Innovet, bidrog med en försäljningsökning på 165 procent jämfört med SEB:s uppskattning som var 133 procent. Operationellt rörelseresultat före avskrivningar uppgick till 95 miljoner eller 24,9 procent av intäkterna. Det är marginellt under eller i nästan linje deras vägledningsutsikter för marginalen under första kvartalet, vilket de kommunicerade i samband med presentationen av det fjärde kvartalet då de förväntade en marginal på 25 procent. Aktien försvagades 13,3 procent till 72,40 kronor.

Annons

Anläggningsmaskinsåterförsäljaren Ferronordic, med majoriteten av sin verksamhet mot den ryska marknaden, rapporterade både en omsättningsökning och en resultatökning. Nettoomsättningen uppgick till 1 746 miljoner kronor, vilket var en ökning med 38 procent från samma kvartal 2021. Rörelseresultatet landade på 108 miljoner kronor (80). Aktien stängde 4,2 procent högre. Sedan årsskiftet har 88 procent av börsvärdet gått upp i rök. Laddbolaget Ctek tappade ytterligare 8,5 procent i spåren av onsdagens rapportras på nästan 15 procent. Ctek levererade ett rörelseresultat på 15,1 miljoner kronor (55,9) för det första kvartalet.

Forskningsbolaget Camurus rapporterade ett resultat före skatt på 4,5 miljoner kronor (-26,6) för det första kvartalet. Nettoomsättningen ökade till 220 miljoner kronor (126). Samtidigt upprepas helårsprognosen i rapporten, som ligger på ett rörelseresultat på mellan minus 60 och plus 10 miljoner kronor för 2022, produktförsäljning på 875-925 miljoner kronor, och intäkter på 900-950 miljoner kronor. Aktien avancerade 2,2 procent till 170 kronor. Butikskedjan Rizzo säljer dotterbolaget Rizzo international för 47 miljoner kronor. Transaktionen väntas minska Rizzos årliga kostnader med omkring 35 miljoner kronor. Marknaden ställde upp aktien 3,7 procent. Clavister, leverantör av cybersäkerhetslösningar, avancerade 8,1 procent efter sin rapport.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Fortsatt nedgång för Azelio
19.01.2022

Fortsatt nedgång för Azelio

Stockholmsbörsen återhämtade sig något på onsdagen efter den svaga inledningen på året.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
28.10.2021

Small Cap – Urb-it fyller på kassan via riktad emission

Tangiamo Touch Technology har ingått ett avtal med Grupo Caribant om licenstillverkning för de marknader där Caribant är Tangiamos distributör.

Avtalet gäller inledande en typ av spelbord till Caribants egna spelhallar och en potentiell affär på 6-30 miljoner kronor. Bolaget kommer att leverera batcher med nyckelkomponenter och mjukvara för slutmontering och test i Caribants regi. Caribant köper in standardkomponenter och producerar lokalt det med lägre förädlingsvärde. Enligt Tangiamo innebär upplägget en högre produktmarginal, bättre cash flow och lägre exponering mot förändrade frakt- och komponentkostnader. Caribant får möjlighet att löpande köpa produkter med lägre totalkostnad samt påverka produkten i högre utsträckning än med andra aktörer. Marknaden handlade upp aktien 18,6 procent.

Cybersäkerhetsbolaget Clavister meddelar att de har slutfört ett strategiskt förvärv av Omen Technologies AB - en leverantör av innovativ cybersäkerhetsteknik baserad på artificiell intelligens (AI) – som kommer att stärka Clavisters lösningsportfölj och ge en möjlighet att adressera den snabbt växande marknaden för AI-baserad cybersäkerhet. Av köpeskillingen på 15 miljoner kronor betalas 3,15 miljoner kronor med kontanta medel och 11,85 miljoner kronor med nyemitterade aktier i Clavister. I ett separat pressmeddelande annonserar bolaget preliminär finansiell information för tredje kvartalet för att möjliggöra genomförandet av förvärvet. Orderingången uppgick till 26,5 miljoner kronor (35,1) medan nettoomsättningen blev 33,1 miljoner kronor (39,4). Ebitda-resultatet försämrades till 2,6 miljoner kronor (9,1). Aktien ökade 1,1 procent till 7,54 kronor.

Budbolaget Urb-it meddelade under onsdagskvällen att de har beslutat om en riktad nyemission av 18 650 000 aktier till en emissionskurs om 4,30 kronor per aktie. Därmed tillförs bolaget cirka 80 miljoner kronor före transaktionsrelaterade kostnader. Skandia och fastighetsmiljardären Ilija Batljan Invest investerar. Urb-it har på mindre än 10 månader expanderat från 3 till 9 städer och är nu i en position där de snabbt kan skala upp. Efterfrågan är stark och bolaget kan låta kapitalet arbeta direkt genom att sätta upp nya hyperlokala hubbar och skala upp sin cykelflotta på sina hemmamarknader Storbritannien och Frankrike - både i städer där Urb-it är aktiva redan idag och genom expansion till nya städer. Aktien klättrade 4,5 procent till 4,90 kronor. Som högst betalades aktien till 5,78 kronor.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Slakt i Bonesupport efter negativa nyheter
10.09.2021

Slakt i Bonesupport efter negativa nyheter

Stockholmsbörsen visade på små rörelser på fredagen.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
10.09.2021
Clavister – misstroendevotum

Clavister – misstroendevotum

Cybersäkerhetsföretaget Clavister är ett bolag som vi tittat närmare på från och till under åren.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Jacek Bielecki Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början