Stäng
Prenumerera gratis på Sveriges ledande nyhetsbrev inom bank & finans
Lunchanalys - Vändningen dröjer
16.07.2020

Lunchanalys - Vändningen dröjer

Cloetta, som vi länge har haft ett gott öga till (aktien var fram till slutet på april ett innehav i Referensportföljen), hade som väntat ett tufft Q2 på grund av coronapandemin. Lösgodiskonceptet som ju redan tidigare hade sina utmaningar fick nya problem som en följd av alla försök att stoppa/minska smittspridningen av viruset. Förvärvet av Candyking blev med facit i hand inte den bästa affären som ett börsnoterat bolag har genomfört.

Detta är en låst artikel. Logga in som prenumerant för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Stockpicker Newsletter är Sveriges ledande oberoende aktietidning. Beställ
Prenumerant
Stäng×
Av
Stockpicker Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Stockpicker Newsletter är Sveriges ledande oberoende aktietidning. Beställ
08.04.2020
Kambi rusade efter uppdatering

Kambi rusade efter uppdatering

På onsdagen rekylerade Stockholmsbörsen ned då en del placerare valt att plocka hem lite vinster. OMXS30-index föll 0,8 procent till 1499,5. Swedbank meddelade på...

Det är en tiodubbling jämfört med samma period i fjol. Därmed väntas resultatet för första kvartalet blir negativt jämfört med en vinst på drygt 5,3 miljarder kronor motsvarande kvartal i fjol. Aktien såldes ned 6,1 procent till 106,58 kronor. Bland övriga banker minskade Nordea och SEB 2 respektive 0,8 procent. Klädjätten H&M har tecknat en ny tolvmånaders revolverande kreditfacilitet på 980 miljoner euro. Aktien förbättrades 1,7 procent till 137,25 kronor.

Medicinteknikbolaget Getinge tillkännager en frivillig global återkallelse av specifika partier av grenade eller axillo-bifemorala Hemashield kärlgrafter på grund av möjliga små hål vid sömmarna på Hemashield aortagrenar. Getinges aktie föll 1,1 procent. Kepler skriver i en uppdatering att Scandic Hotels kan komma ut som en relativ vinnare på lång sikt, även om den svaga utvecklingen kommer att fortsätta över det andra kvartalet och året som helhet är förlorat. Kepler upprepar köprekommendationen medan riktkursen justeras ned till 81 kronor (119). Marknaden lyfte upp aktien 18,2 procent till 42,40 kronor. Kepler har gjort begränsade ändringar i sina prognoser efter Storytels abonnent- och intäktssiffror för första kvartalet. Analyshuset förväntar sig att Storytel växer med 35 procent årligen för 2020-2023, vilket är i linje med bolagets mål, och att lönsamheten förbättras gradvis och att breakeven uppnås 2023. Köprekommendationen upprepas med riktkursen 200 kronor (185). Aktien stärktes 9,1 procent till 167,40 kronor.

Carnegie höjer rekommendationen på Nent till Köp (Behåll) med riktkurs 260 kronor (250). Investmentbankens bedömning är att Nent väntas bli negativt påverkat av en svag annonsmarknad och inställda sportevenemang. Dock kommer bolaget att fortsätta uppvisa bra resultat och kassaflöden på ett flexibelt sportinnehåll, betydande kostnadsjusteringar och begränsade betalningar för sportevent tills de återupptas. Samtidigt upprepar SHB köp med riktkursen 300 kronor. Aktien klättrade 6,6 procent och stängde till 227,40 kronor. Cloetta bekräftade på onsdagen den tidigare kommunicerade risken att kundernas efterfrågan av lösgodis kommer att minska kraftigt. Efterfrågan från konsumenterna beskrivs i nuläget som mycket volatil och varierande mellan marknaderna. Aktien försvagades 3,4 procent till 23,32 kronor.

Sportboksleverantören Kambi meddelade under eftermiddagen att intäkterna under det första kvartalet beräknas uppgå till 27,5-28,0 miljoner euro. Det preliminära rörelseresultatet uppgår till mellan 6 och 7 miljoner euro. Intäktstappet under mars tre sista veckor sjönk till 25-30 procent av vad man redovisade under fjärde kvartalet. Aktien lyfte 10 procent. Enligt ett pressmeddelande ska Recipharms läkemedel med den aktiva substansen erdosteine testas i en klinisk studie som en tilläggsbehandling för covid-19-patienter. Studien genomförs på kliniska center i Milano och Bergamo i Italien och inleddes igår 7 april. Recipharm, som är ett innehav i Stockpicker Newsletters Referensportfölj, lyfte 3,3 procent.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Annons
05.05.2019

CLOETTA – Ta hem vinsten

Cloettas aktie har haft en svag kursutveckling på börsen de senaste åren. Fjolåret blev ett mellanår då lösgodisverksamheten visade på förluster efter förvärvet av Candy King 2017. Vidare tappade Cloetta storkunden Coop samtidigt som sockerskatten i Norge påverkat negativt. Ska 2018 bli vändningen för Cloetta?

CLAB | Mid Cap | 29,18 kr 

Snacksbolaget levererade en rapport för Q1 som innehöll en omsättning enligt förväntningarna medan rörelseresultat överträffade konsensus med cirka 10%. Rapportutfallet har inneburit en stark kursutveckling efter rapportdagen eftersom aktien varit nedpressad. Rörelseresultatet i Q1 uppgick till 164 Mkr (166). Koncernens justerade EBIT-marginal på 10,6% under kvartalet var högre än våra förväntningar trots negativa valutaeffekter och flaskhalsar i produktionen. Bättre bruttomarginaler och lägre omkostnader förklarar den positiva avvikelsen på rörelseresultatet. Organiskt krympte försäljningen med 3% drivet av ett tapp på lösviktsgodis med -11,4%.  

 I Q1 växte varumärkesförsäljningen vilket är en styrka då det var en negativ påskeffekt i kvartalet. Marknaden för förpackad konfektyr minskade något i Sverige, Finland, och Nederländerna under perioden. I Danmark ökade marknaden. I Norge kunde huvuddelen av försäljningen som förlorades i december 2018 inför sänkningen av sockerskatten 2019 återtas under kvartalet.

 Den ökade efterfrågan inom förpackade varumärken och insourcing av Candykingvolymer gör det nödvändigt att investera för att kunna växa. Genom att investera 100 Mkr i torkningskapacitet i två fabriker skapar Cloetta ytterligare cirka 10% kapacitet för mogulgjutning inom fabriksnätverket år 2020.

 För att förbättra lönsamheten inom den förlustbringande lösviktsgodisverksamheten i Sverige har Cloetta annonserat prisökningar vars effekter väntas synas i andra halvåret. Resultatet för CandyKing isolerat ska lyftas till noll från fjolårets förlust på 60 Mkr samtidigt som synergier från förvärvet väntas uppgå till 25 Mkr, vilket sammantaget ger ett positivt marginalbidrag på 1,4 procentenheter. Koncernen ska också fortsätta att minska kostnaderna både för att kunna investera och för att förbättra lönsamheten.

Kostnadsbesparingar inom både produktion och försäljning ska bidra med 69 Mkr respektive 51 Mkr. Målsättningen om en rörelsemarginal på 14 % upprepas samt att man förväntas nå detta på medellång sikt. Det är en procentenhet bättre än utfallet för 2017. För omsättningen är målet att den organiskt ska växa i takt med marknaden som brukar sägas växa med 1-2 % om året över tid.

 Under Q2 har Cloetta lätta jämförelsetal och vi räknar med en god försäljnings- och marginaltillväxt. Vi höjer våra prognoser något efter Q1-rapporten och med dessa nya antaganden handlas aktien till p/e 15, jämfört med 13 i samband med vår senaste uppdatering (Newsletter 1676). Det är ingen ansträngd värdering, men Cloetta har dock en del att arbeta med innan aktien förtjänar en högre värdering än så.

 På kort sikt ser vi inget som ska trigga en ytterligare kursuppgång från dagens nivå. Vi sänker därför rekommendationen till Avvakta/Behåll (Köp) trots att vi höjer riktkursen något till 32 kr (30). En rekyl ned mot ca 25 kr skapar enligt oss ett nytt köpläge i aktien.

 

 

 

Stäng×
Av
Jacek Bielecki Analytiker
30.01.2019

CLOETTA – Huvudägaren fortsätter köpa aktier

Malfors Promotor verkar vara fortsatt positiv till Cloettas utveckling då man den 28 januari köpte ytterligare 1 miljon B-aktier i bolaget, en affär på 23,2 Mkr. Malfors Promotor är största ägare i Cloetta med 37,8% av rösterna. Det intressanta här är att köpet som därtill ackompanjerades av flertalet andra (såväl bolagets styrelseordförande, VD som dess CFO har köpt aktier) följde på en svagare Q4-rapport än vad man hade kunnat hoppats på.

CLAB B | Mid Cap | 23,86 kr

Cloetta rapporterade förvisso en försäljning ungefär i linje med konsensusförväntningarna där det blev ökning med 0,2 % i Q4, varav organisk tillväxt svarade för –3,2 % och valutakursförändringar om 3,4%. Rörelseresultatet minskade däremot till 159 Mkr (171), vilket var lägre än marknadens estimat på drygt 200 Mkr. Rörelsemarginalen försämrades därmed till 9,7% (10,4 %).

Det justerade rörelseresultatet blev 174 Mkr (206), en nedgång med 16%.  De jämförelsestörande posterna på -15 Mkr (-35) är relaterat till omstruktureringen av säljkåren i Norge, integrationen av Candyking och viss omstrukturering i Sverige. Cloetta räknar med att kunna realisera de fulla synergierna från förvärvet av Candyking mot slutet av 2020.

Det finns ingen fullständig marknadsstatistik för lösviktsgodis, men enligt Cloettas egna uppskattningar ökade försäljning inom detta segment något på samtliga marknader under kvartalet, utom i Norge där volymerna minskade. I december minskade försäljningen av lösviktsgodis i Norge med mer än 50%. Nedgången i vårt grannland beror på att handeln före sänkningen av sockerskatten 2019 minskade sina lager.

Lösvikt är en stor och viktig del av den nordiska konfektyrmarknaden. Genom att Cloetta nu har full transparens i den integrerade Candyking-verksamheten skapas möjligheter att utveckla lösviktsaffären för konkurrenskraftig tillväxt på marknaderna. Prioritet är en förbättrad marginal, även om det innebär att Cloetta ibland måste gå ut ur kontrakt som inte är lönsamma.

Ledningen avser att öka investeringarna i fabrikerna väsentligt för att kunna hantera både insourcing av Candyking och tillväxten inom förpackade varumärken. Slutligen ska koncernen fortsätta att minska kostnaderna både för att kunna investera och för att förbättra lönsamheten. Ledningen utesluter inte förvärv men säger sig föredra få större sådana än många små. Detta då vd Henri de Sauvage Nolting anser att små förvärv tar för mycket resurser i anspråk sett i relation till vad de ger.

Efter ett svagt 2017 har Cloetta förbättrat resultatet något och synergieffekter från Candyking ska driva koncernens vinsttillväxt framöver. Den underliggande tillväxten är svag och har så varit en längre tid. Under 2018 uppgick den organiska tillväxten till -2,8%. Målsättningen för omsättningen är att den organiskt ska växa i takt med marknaden som brukar sägas växa med 1-2% om året över tid.

Cloettas mål är en rörelsemarginal om 14% och senast man var i närheten av den var 2016. Därefter har lönsamheten sjunkit främst som en konsekvens av att Candyking, vid tidpunkten för förvärvet, hade en betydligt lägre lönsamhet än Cloetta så tillskottet späder ut marginalerna något.

På årets vinstprognos om 1,80 kr per aktie värderas bolaget till p/e-tal om ca 13. Det är inte dyrt för ett bolag med så pass stark marknadsposition trots en svag tillväxttakt för stunden. Cloetta erbjuder därtill en hygglig direktavkastning (drygt 4%) och kan därtill ses som relativt oberoende av konjunktursvängningar. Detta sammantaget gör att vi upprepar vår köprekommendation samtoid9igt som riktkursen justeras ned till 30 kr (31) då rapporten onekligen var något svagare än väntat. Räkna inte med några snabba klipp heller. Q1 riskerar att bli klart svagare än ifjol då Påsken i år infaller i Q2.

 

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker

Mina Bevakningar


Annons
Annons
Till början