Stäng
Så skapar du en extra inkomst från börsen. Fyll i din mailadress så berättar vi hur.
21.12.2020
Inbjudan att teckna aktier i Conax Group

Inbjudan att teckna aktier i Conax Group

Conax utvecklar verktyg och tjänster för framtidens neobanker. Conax verktyg är baserade på egna patent, blockchain och AI.

Conax är ett fintechbolag som utvecklar högteknologiska programvaror och applikationer baserade på blockchainteknik. Företaget har tagit fram en portfölj med olika applikationer och produkter för att bygga digitala finansiella tjänster. Lösningarna används av neobanker och andra finansiella aktörer. Conax säkerställer blockkedjebaserade transaktioner snabbare och till lägre kostnad än någon annan.

Bolaget bygger applikationer och programvaror och erbjuder dessa produkter till finansiella aktörer som white label. Tekniken bygger på ett antal patent som säkerställer både transaktionshastighet samt den säkerhetsnivå som krävs inom den finansiella sektorn - nu och i framtiden. Affärsmodellen genererar intäkter främst baserat på transaktionsvolymer.

Conax genomför en nyemission på cirka 15 miljoner kronor och sista teckningsdag är den 30 december. 


Erbjudandet i sammandrag 

Emissionen tecknas i units där en unit innehåller 10 000 aktier.

Varje unit kostar 15 000 kronor.

Emissionsvolym: Erbjudandet kommer vid full teckning att tillföra bolaget 15 MSEK.

Garantier: Erbjudandet är garanterad upp till 10 MSEK genom garantiåtaganden.

Teckningsperiod: Sista teckningsdag 30 december.

Teckningskurs: 1,5 kr

Aktier per unit: 10 000.

Pris per enhet: 15 000 SEK.


Dokument och filer

Investerarpresentation

Teckna units här

Hemsida

Stäng×
Relaterade ämnen
10.12.2020
Stockpicker intervjuar - Conax Group

Stockpicker intervjuar - Conax Group

Conax utvecklar verktyg och tjänster för framtidens neobanker. Conax verktyg är baserade på egna patent, blockchain och AI.

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund.

– Jag är en serieentreprenör som startade mitt första företag när jag var 18 år. Jag har grundat, byggt och sålt ett flertal bolag. Jag har i flera omgångar bott i USA där jag både studerat och drivit företag. Nu senast som grundare och VD för företaget Net Zero Enterprises som ändrade angreppsättet för hur man etablerar och även finansierar sustainable infrastructure, så som waste to energy. Mina styrkor ligger i att identifiera möjligheter och bygga bolag, samt att applicera och kombinera nya tekniker och lösningar till etablerade marknader och industrier. 

forsell

Kim Forssell, VD.

Kan du beskriva Conax Group och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

– Conax är ett fintechbolag som utvecklar högteknologiska programvaror och applikationer baserade på blockchainteknik. Vi har tagit fram en portfölj med olika applikationer och produkter för att bygga digitala finansiella tjänster. Våra lösningar används av neobanker och andra finansiella aktörer. Vi säkerställer blockkedjebaserade transaktioner snabbare och till lägre kostnad än någon annan.

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

– Vi bygger applikationer och programvaror och erbjuder dessa produkter till finansiella aktörer som white label. Vår teknik bygger på ett antal patent som säkerställer både transaktionshastighet samt den säkerhetsnivå som krävs inom den finansiella sektorn - nu och i framtiden. Affärsmodellen genererar intäkter främst baserat på transaktionsvolymer.

Hur har Er verksamhet påverkats av COVID-19?

– Alla är påverkade av COVID -19 på ett eller annat sätt, det är oundvikligt. För oss är påverkan mest i att det begränsar oss i hur vi kan resa och träffa kunder. Men tack vare att vi har mycket intressanta erbjudanden så har vi relativt lätt att få till digitala möten.

Ni genomför just nu en nyemission där Ni tar in ca 15 MSEK. Vad skall Ni använda emissionslikviden till?

– Emissionen är en finansiering för att slutföra planerad produktutveckling och för att ta de applikationer vi har till marknad. Vår plan är att lista bolaget i slutet av 2021 och till dess kommer vi fokusera på att bygga bolag och sälja våra produkter.

Vilka är de största riskerna i Er verksamhet?

– Blockchain kommer att påverka hela den finansiella industrin samt utmanar det traditionella banksystemet, så det är stora krafter med stora resurser vi arbetar emot. Detta gör att de största hoten enligt mig ligger i att nya regler och nya strukturer kan komma på plats p.g.a. deras lobbyverksamheter, vilket säkerställer de traditionella bankernas fortlevnad och till stor del blockerar nya aktörer. Men i Asien och Afrika är behovet av nya banklöningar enormt stort och motståndet inte lika hårt. Där finns det ett uppdämt behov av personer som inte har någon banklösning alls. Vi bedömer att, utan att ta andelar från några av de befintliga bankerna, är detta en marknad som är så pass omfattande att vi kommer kunna växa i den takt vi planerar utan problem.

Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från denna?

– Marknaden växer snabbt. Främst är det de icke blockkedjebaserade lösningar som finns för den finansiella sektorn som många av dagens neobanker använder. Vi har en blockkedjebaserad lösning istället, vilket gör transaktioner enormt mycket snabbare och säkrare och bör vara ett enkelt val för de kunder som söker finansiella lösningar. I och med att vi har både snabbheten och säkerheten, så vi blir en lösning som kombinerar det bästa från båda världarna. Dessutom har vi patent bakom oss för att backa upp allt detta.

Den blockkedja som vi konkurrerar med är Ethereum, som var revolutionerande när de kom, men deras transaktionshastigheter klarar inte av de krav som idag ställs från den finansiella marknaden från tex Visa/Mastercard. Vi gör finansiella blockkedjebaserade transaktioner 45 gånger snabbare än Ethereum, vilket gör att vi inte bara klarar de hastighetskrav som ställs, utan även kommer vara snabbast på marknaden.

front

Hur stor är Er potentiella marknad?

– Med tanke på att vi är det enda bolaget idag som når hastighetskraven och är blockkedjebaserade och såldes har en bättre säkerhet, så är marknaden enormt stor. Om vi t ex bara tar neobankerna så är det en marknad som växer med nästan 50% per år globalt och beräknas vara $400 miljarder inom 5 år. Om vi tittar på de marknader som inte har någon fungerande banklösning idag, så är det över 2 miljarder vuxna människor. Vilket gör att marknaden nästan är obegränsad för oss. En del av vår målbild är att ”bank the unbanked”.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Conax Group?

– Förutom att vi har mycket kompetent ledning och utvecklingsteam, så passar de stora förändringarna som sker nu i ett makroperspektiv, perfekt till vår verksamhet. Vi är dessutom inget nystartat företag som kommit på en ide nu, utan vi har funnits i över 10 år och arbetat på att ta fram dessa lösningar till vad de är. Vi har ett flertal patent i ryggen som säkerställer att bara vi kan leverera flera av våra applikationer och lösningar. Vi har dessutom knäckt det som ingen annan har gjort innan, vilket är att både ha hastigheten i transaktionerna, säkerheten med blockkedjan, samt en mycket låg transaktionskostnad. Det gör oss unika och vi kan erbjuda något som ingen annan kan.

Avslutningsvis om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser Conax Group ut då?

– Idag är det mycket fokus på finansiella marknaden och det kommer det så klart vara om 5 år också. Dock möjliggör 5G utrullningarna IOT (internet of things) på ett helt nytt sätt och detta kommer vara ett mycket stort område för oss. Vi kommer inte bara att ha finansiella tjänster, utan bredda vårt utbud för att matcha nya efterfrågade områden, så som IOT.

– Idag finns vi i Norden och Nordamerika, men på 5 års sikt så kommer vi arbeta med kunder globalt, men vi kommer också vara etablerade i Asien, flera ställen i Europa och Afrika. Just nu är Asien och Afrika de två största marknaderna för oss.


Erbjudandet i sammandrag 

Emissionen tecknas i units där en unit innehåller 10 000 aktier.

Varje unit kostar 15 000 kronor.

Emissionsvolym: Erbjudandet kommer vid full teckning att tillföra bolaget 15 MSEK.

Garantier: Erbjudandet är garanterad upp till 10 MSEK genom garantiåtaganden.

Teckningsperiod: Sista teckningsdag 30 december.

Teckningskurs: 1,5 kr

Aktier per unit: 10 000.

Pris per enhet: 15 000 SEK.


Dokument och filer

Investerarpresentation

Teckna units här

Hemsida

Stäng×
Relaterade ämnen
Annons
08.12.2020
Conax– New kid on the block(chain)

Conax– New kid on the block(chain)

Få har nog undgått Bitcoins framfart de senaste åren.

pre-IPO / 1,50 kr

Nära förknippad med Bitcoin och kryptovalutor är blockchain, en relativ ny teknik som utvecklas i hög takt. Blockchain är själva grunden till de digitala valutorna, men används även på många andra områden såsom kapitalmarknader, försäkringar, myndigheter, logistik, hälsa och utbildning. Tekniken gör det möjligt att privatpersoner och företag kan dela information över hela världen i realtid och till en minimal kostnad.

Ambitionen är att ersätta dagens infrastruktur genom att skapa en digital och distribuerad datakedja, där transaktioner registreras och genomförs i en så kallad digital huvudbok. Alla parter har en kopia av samma digitala huvudbok och när någon genomför en transaktion i datakedjan så uppdateras samtliga kopior av huvudboken. Många experter ser blockchain som den potentiellt mest transformativa tekniska innovationen sedan internet, och det ansedda World Economic Forum tror att 10% av den globala BNP:n kan komma finnas lagrad på en blockchain år 2025.

Läs mer om Conax här

Föga förvånande är många stora IT-drakar såsom IBM redan på bollen, men som placerare finns det hittills få möjligheter till en renodlad exponering mot blockchain. Någon som vill ändra på det är Conax Group AB, ett bolag som utvecklar högteknologiska programvaror inom blockchain och fintech. Conax har utvecklat en egen patenterad blockchain som klarar mycket höga transaktionshastigheter på så kort tid som 330 millisekunder. Detta kan jämföras med den vanligaste förekommande blockchainbaserade plattformen Ethereum, som har en hastighet på ca 10-15 sekunder.

Conax är för tillfället aktuell med en pre-IPO kapitalanskaffningsrunda där man emitterar totalt 10 miljoner aktier till ett värde av 15 Mkr, vilket innebär en pre-money värdering på 116 Mkr. Emissionen är garanterad upp till 10 Mkr och pengarna ska användas till att finansiera fortsatt produktutveckling, samt uppbyggnad av organisationen och marknadsföring. För nästa år planerar man sedan en börsnotering, där man vill ta in ytterligare 25 Mkr till en pre-money värdering på 350 Mkr.

Conax blockchain är inriktad på clearing och stamping av finansiella transaktioner och har potentialen att ersätta resurskrävande manuella rutiner. Fördelarna är att transaktionerna blir både snabbare och säkrare, då blockchain gör det enkelt att skapa säkra certifikat för att identifiera alla som är inblandade i en process. På så sett kan man bli av med onödiga mellanhänder och alla kan dela på samma information. Den höga transaktionshastigheten i Conax blockchain innebär dessutom att bolaget är ett av få som uppfyller de krav Mastercard, Visa och American Express ställer på aktörer för att hantera kontaktlösa kortbetalningar.

Conax banner 700x300 High Quality

Bolagets teknik stödjer även smarta kontrakt, dvs applikationer som kombinerar förmågan att specificera, registrera och utföra avtalsförpliktelser. Smarta kontrakt är ett utbyte av pengar, egendom, aktier, eller värdesaker utan behovet av mellanhänder som advokater, banker eller notarier. Conax erbjuder effektiva programmeringsgränssnitt (SDK/API) mot sin blockchain så att andra mjukvaruleverantörer kan använda den i sina egna applikationer. Därutöver bygger man färdiga applikationer som kan levereras som "white-label" lösning till olika aktörer.

Konkurrensen är givetvis tuff och teknikutvecklingen en avgörande faktor. I detta avseende är det viktigt att poängtera att Conax har ett godkänt patent inom diagnostik och IOT (internet of things), samt ytterligare tre patentansökningar som inväntar ett slutligt godkännande (patent pending) inom blockchain och positionsbaserad autentisering av transaktioner i realtid.

Nyligen fick man dessutom patentansökan för två ytterligare patent godkända i totalt 153 länder. Det första rör ”Trusted Zone”, en säkerhetsfunktion som förhindrar bedrägerier vid kontaktlösa kortbetalningar. Conax kommer initialt att leverera säkerhetsfunktionen till Vopy Technology AS som integrerar funktionen i sin neobank och därmed ger samtliga sina kunder tillgång till en utökad säkerhet vid kortbetalningar. Det andra patentet rör ”Stemmed Blockchain” och definierar hur man kombinerar flera privata och/eller publika blockchain till en enda publik master blockchain.

Hittills har Convax enbart minimala intäkter men ledningen ser en stor tillväxtpotential och har dialog om samarbete med flera internationella aktörer inom traditionell finans, fintech samt bank där man förväntar sig att de första lösningarna når marknad under hösten 2020. Ambitionen är att snabbt öka omsättningen till 12 Mkr år 2021, 70 Mkr året därefter och 280 Mkr år 2023.

En viktig del av den förväntade tillväxten är ovannämnda Vopy Technology, som inte bara ska använda Trusted Zone, men även Conax marknadsplats för P2P-lån. Vopy är en fullskalig neobank med fokus på finansiella tjänster och kreditgivning i hela Europa och möjliggör dessutom andra bolag att skapa egna neobanker under deras eget varumärke. Fokusgrupp är större telekombolag och andra stora bolag som är ute efter nya, innovativa intäktskällor från sina redan etablerade kundgrupper.

Conax framstår som ett spännande fintechbolag med en skalbar affärsmodell som tillåter snabb intäktsökning och mycket goda marginaler. År 2022 förväntar sig bolaget att kunna visa svarta siffror på sista raden, trots en gradvis upprampning av kostnadskostymen. Lyckas man leverera på sina prognoser framstår värderingen i den pågående kapitalanskaffningen (post-money) på 1,9 gånger den förväntade omsättningen år 2022 som lockande, inte ens den tänkta IPO-värderingen (post-money) på drygt 5 gånger den förväntade omsättningen 2022 ser utmanande ut.

Fintechsektorn är het och värderingarna därefter. Svenska Klarna avslutade nyligen en kapitalanskaffning som värderar bolaget till drygt 95 miljarder kr, vilket kan ställas i relation till bolagets omsättning på 4,5 miljarder kr under första halvåret i år, med en förlust på drygt 550 Mkr under samma period. Det innebär alltså en värdering på uppskattningsvis omkring 10 gånger omsättningen 2020. Den börsnoterade betalningsplattformen Adyen handlas i skrivande stund till hisnande 50 gånger den förväntade omsättningen 2021. Dessutom är M&A-aktiviteten i sektorn hög och tex betaljätten Paypal sägs bland annat leta efter uppköpsobjekt som är relaterade till kryptovalutor.

En investering i ett ”pre-revenue” bolag innebär alltid en större risk. I Conax fall kommer risken, emellertid, med en mycket attraktiv prislapp. Vi ser ett bra tillfälle att komma tidigt in i ett bolag som både har en spännande patenterad teknik och en snabbt växande marknad framför sig.

Mer om Conax

Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker
Relaterade ämnen

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början