Stäng
Så skapar du en extra inkomst från börsen. Till vilken mailadress ska vi skicka guiden?
Teckna aktier i DexTech
22.12.2021

Teckna aktier i DexTech

Dextech Medical AB genomför företrädesemission om 58,2 MSEK för utveckling av behandling inom ny cancerindikation

Bolaget har i omfattande pre-kliniska studier, som utförts vid Karolinska Institutet i Stockholm, visat att läkemedelskandidaten OsteoDex har en signifikant tumörcellsdödande effekt i en ytterligare cancerindikation, multipelt myelom. Dessutom, och till skillnad från befintliga läkemedel mot sjukdomen, saknar OsteoDex allvarliga biverkningar.

Det finns betydande likheter mellan mCRPC och blodcancersjukdomen multipelt myelom, såsom tillväxtställe, bennedbrytning och stimulering från osteoklaster. Detta har motiverat DexTechs pre-kliniska studier avseende OsteoDex effekt på multipelt myelom. Studien påvisade att OsteoDex har en tumörsdödande effekt på flera tumörcellinjer med multipelt myelo.

Idag är sista dagen att teckna aktier i DexTech


Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Teckna med anmälningssedel


Kort om emissionen:

Teckningsperiod: 8-22 december 2021

Teckningskurs: 13,0 SEK per aktie. Courtage utgår ej

Handel med teckningsrätter: 8-17 december 2021

Emissionsvolym: 4 476 141 aktier motsvarande cirka 58,2 MSEK före emissionskostnader

Tecknings- och garantiåtaganden: 80% av emissionenMemorandum

Teaser

Anmälningssedel

Hemsida

Stäng×
Relaterade ämnen
Stockpicker intervjuar Anders R Holmberg, CEO DexTech Medical
13.12.2021

Stockpicker intervjuar Anders R Holmberg, CEO DexTech Medical

Stockpicker fick en pratstund med Anders R Holmberg, CEO för DexTech Medical. Forskningsbolaget som är noterat på Spotlight Stock Market genomför just nu en företrädesemission där även allmänheten bjuds in att teckna aktier. Vi fick svar på vad likviden ska användas till och hur man kan se på en investering i bolaget.

Kan du först berätta lite om dig själv och din bakgrund?

– Jag är kemiingenjör och har en Medicine Doktorsexamen från Uppsala Universitet. Min specialistkompetens är inom glykosyleringskemi och har arbetat med det sedan 1978 då jag började på Pharmacia Corporation. Innan jag startade DexTech 2004 var jag utvecklingsdirektör på MAP Medical Applied Products AB/Oy, och samtidigt VD på MAP:s svenska dotterbolag. Från 1991 har jag arbetat med tillämpningar av min kemi inom klinisk onkologi genom samarbetet med min vän och kollega Sten Nilsson som är cancerspecialist och som även är medgrundare till DexTech.

Kan du beskriva DexTech och er verksamhet kort?

– Vi utvecklar läkemedelskandidater med tillämpning inom urologisk onkologi, främst prostatacancer. Utifrån vår egenutvecklade patenterade teknologiplattform, GuaDex, har vi tagit fram fyra olika läkemedelskandidater med patent och patentansökningar på flera nyckelmarknader. Den primära kandidaten, OsteoDex, har tidigare i år uppvisat en signifikant tumörcellsdödande pre-klinisk effekt mot den obotliga blodsjukdomen multipelt myelom, vilket vi nu vill undersöka vidare genom en klinisk ”proof of concept”-studie. Detta för att ytterligare verifiera OsteoDex stora potential. Vi har en stark klinisk förankring med värdefull specialistkompetens från forskning och tillverkning till klinisk onkologi. Forskning och utveckling bedrivs kostnadseffektivt genom samarbeten i ett nationellt och internationellt nätverk, bestående av representanter från framstående sjukhus och universitet.

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

– Affärsmodellen, som är standard för den här typen av bolag, innebär att utlicensiera läkemedelskandidaterna till läkemedelsindustrin, senast efter att kliniska fas II-studier genomförts. Licenserna ska generera en engångsbetalning och därefter ersättningar vid uppnådda utvecklingsmål, så kallad milestone-ersättning, samt framtida royalty på försäljning.

Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från denna?

– Den verkliga och reella konkurrensen utgörs av övriga små och medelstora bolag som presenterar licensieringsförslag till så kallad Big Pharma. De stora bolagen mottar ett stort antal förslag varje år (>1 000). Att göra sig hörd och nå fram bland alla förslag är den reella konkurrensen. DexTechs primära kandidat, OsteoDex har en unik verkningsmekanism och en lika unik ”target”, det vill säga den tumörspecifika delen som OsteoDex är riktad mot. Detta delas inte med någon annan kandidat på marknaden.

Hur stor är DexTechs potentiella marknad?

– Den globala marknadsstorleken för multipelt myelom var 2018 värderad till cirka 19,5 miljarder USD och förväntas växa till cirka 31 miljarder USD år 2026, vilket är mer än dubbelt så stort som marknadsstorleken för CRPC (den primära indikationen). Även om huvudindikation för OsteoDex är behandling av mCRPC kommer kompletterande positiva resultat mot multipelt myelom att stärka möjligheterna för ett gynnsamt licensavtal och samtidigt verifiera OsteoDex stora värde som ett potentiellt cancerläkemedel.

Givet marknadsstorleken för multipelt myelom samt OsteoDex potential mot sjukdomen, är det väsentligt att ta fram kompletterande och bekräftade kliniska data genom vår planerade kliniska ”proof of concept”-studie. Positiva kliniska data kommer att ha en positiv inverkan på värdet av ett licensavtal.

Ni har en teckningstid i företrädesemissionen som löper mellan den 8 och 22 december 2022. Vid fullteckning tillförs bolaget cirka 58,2 MSEK. Vad ska ni använda dessa medel till?

– Precis. Syftet och motivet till företrädesemissionen är att finansiera ”proof of concept”-studien avseende OsteoDex effekt på multipelt myelom. Genom tecknings- och garantiåtaganden har vi på förhand har vi säkerställt cirka 80 procent av emissionen.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i DexTech Medical?

– Jag tycker att man som investerare ska titta på bolagets historik avseende marknadsvärde. Då ser man att marknadens tålamod och den tid det tar att genomföra en större affär inte sammanfaller. Tittar man sedan specifikt på utvecklingen av bolagets kandidatportfölj ser man att inget negativt hänt, utan tvärt om – den är starkare idag än för två år sedan, med nya beviljade patent och en ny stor indikation för OsteoDex. Om man sedan slutligen tittar på emissionskursen 13 SEK per aktie och ställer sig frågan ” finns här en uppsida?”. Svaret på frågan är enligt mig given.

Avslutningsvis, om du blickar framåt 5 år i tiden – hur ser bolaget ut då?

– Jag förutspår att bolaget kommer att vara mycket större, organisatoriskt och värdemässigt, med resurser för en utvecklad klinisk forskning där kandidatportföljen exploateras samt FoU med nya tillämpningar av teknologiplattformen. De första stegen mot detta tas redan 2022.


Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Teckna med anmälningssedel


Kort om emissionen:

Teckningsperiod: 8-22 december 2021

Teckningskurs: 13,0 SEK per aktie. Courtage utgår ej

Handel med teckningsrätter: 8-17 december 2021

Emissionsvolym: 4 476 141 aktier motsvarande cirka 58,2 MSEK före emissionskostnader

Tecknings- och garantiåtaganden: 80% av emissionenLänkar

Memorandum

Teaser

Anmälningssedel

Hemsida

Stäng×
Annons

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början