Stäng
Prenumerera gratis på Sveriges ledande nyhetsbrev inom bank & finans
08.01.2021
Market Buzz – Dometic och Trelleborg

Market Buzz – Dometic och Trelleborg

Låga återförsäljarlager, god detaljhandelsefterfrågan och en stor eftersläpning kommer att fortsätta driva Dometics organiska tillväxt under fjärde kvartalet och fram till 2021,...

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
 Lättnadsrally i Bonava
23.10.2020

Lättnadsrally i Bonava

Veckan avslutades med en tung rapportagenda och i vissa fall med stora kursrörelser. OMXS30-index ökade 0,2 procent.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Annons
Dometic – tacka för vinsten
01.10.2020

Dometic – tacka för vinsten

Friluftsbolaget Dometic har varit en aktie vi allt som oftast har haft ett gott öga till.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Nu 40% rabatt på Sveriges ledande aktietidning. Avkastning +870% sedan 2009. Beställ
Stockpicker Newsletter
Stäng×
Av
Jacek Bielecki Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Nu 40% rabatt på Sveriges ledande aktietidning. Avkastning +870% sedan 2009. Beställ
 Förnyade spänningar mellan Kina och USA tyngde
04.05.2020

Förnyade spänningar mellan Kina och USA tyngde

Stockholmsbörsen inledde veckan svagt efter förnyade spänningar mellan USA och Kina.

Donald Trump har hotat att hålla Kina ansvarigt för coronavirusets kostnader genom nya tullar. De amerikanska börserna föll rejält i fredags då Stockholm var stängt. OMXS30-index backade 4,6 procent till 1505 . Den indextunga banksektorn hade en sämre dag. SEB och Nordea föll 8,2 respektive 6,9 procent. Kreditvärderingsinstitutet S&P har sänkt utsikterna för Nordeas kreditbetyg till negativa från stabila. Revideringen motiveras av det försämrade ekonomiska klimatet till följd av covid-19.

Även de cykliska bolagen hade en svag start på börsveckan. SSAB och Autoliv handlades ned 6,6 respektive 6,8 procent. Millicom fortsatte sin nedgång med ytterligare 12 procent i spåren av torsdagens rapport. I samband med rapporten meddelade teleoperatören att de ställer in aktieutdelning samt stoppar aktieåterköpsprogrammet. Biometribolaget Fingerprint Cards redovisade en sjunkande omsättning och förlust om -17,7 miljoner kronor (-1,9) jämfört med samma period i fjol. Enligt vd Christian Fredrikson påverkas bolaget för närvarande av kapacitetsbegränsningar hos underleverantörer till följd av coronavirusutbrottet, vilket innebär att bolaget inte kan leverera till all efterfrågan i marknaden. Aktien lyfte 6,5 procent till 16,51 kronor.

Realtid Media genomför emission inför notering - Läs mera här

Den senaste tidens vinnare Scandic Hotels vände ned 13 procent. På onsdag är det dags för hotelloperatören att rapportera för årets första kvartal, vilket inte lär visa på några fina siffror. Hotellfastighetsbolaget Pandox aktie såldes ned 12 procent. För maj håller Pareto modellportföljen inriktad på icke-cykliska aktier i hälso- och sjukvård, teknik och telekom i motsats till mer cykliska sektorer. Pareto gör två ändringar i portföljen då man lägger till Telia och Dometic, och tar bort Storytel och Pledpharma. Bland de mindre bolagen rusade Scibase 173 procent. Bolaget meddelade på måndagen att de har erhållit godkännande av amerikanska FDA för den senaste generationen av Nevisense-systemet.

Efter en stark kursutveckling trots fallande oljepris sänker SEB rekommendationen för Lundin Energy till Behåll (Köp). Bolaget har en attraktiv profil med låga investeringar och kostnadseffektiv produktion men relativt andra oljebolag så är värderingen hög i ett historiskt. Även SHB sänker rekommendationen för Lundin Energy till Behåll (Köp). Aktien försvagades 5,1 procent till 240,80 kronor. Howard Paver har köpt 433 276 aktier i Enquest där han är styrelseledamot. Aktierna köptes till kursen 11,6 pence per aktie, en affär på 50 000 pund. Vid stängning noterades aktien 5,7 procent lägre.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Dometic – Mörkast före gryningen?
03.05.2020

Dometic – Mörkast före gryningen?

Stockpicker har varit skeptiska till friluftsbolaget Dometic under det senaste året.

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1782 (29 april 2020)

DOM | Large Cap | 64,38 kr | KÖP

När det senast begav sig i februari (Newsletter 1766) upprepade vi vår avvaktande hållning och menade att det inte var särskilt bråttom att köpa bolagets aktie då den inte framstod som särskilt attraktivt värderad. Som främsta anledning för vårt påstående nämnde vi det faktum att vi såg tydligt cykliska inslag i bolagets verksamhet som vid dåvarande kurs om ca 85 kr värderades till ca 18x årets vinstestimat och då givet redan då långt ifrån säkra antaganden om att förbättringen under årets andra halvår kompenserar för svagheten under årets första dito. Vi lät riktkursen ligga kvar kring 78 kr men var faktiskt närmare en sänkning av den än tvärtom.

Sett med facit i hand borde vi kanske sänkt den redan vid det tillfället. Till saken hör dock att vi vid det tillfället inte kände till att coronaviruset hade nått Europa och inte heller kunde anta att flertalet länder stod inför introduktion av nationella lock-downs. Det gör vi däremot idag och därmed kan också konstatera att årets vinst kommer bli klart lägre än vad som tidigare har antagits. Däremot ser det mycket riktigt ut som om andra halvåret borde bli bättre än det första. Dels som en följd av att det första blir historiskt svagt i spåren av samhällsstängningar, dels eftersom människors semestervanor i år lär blir diametralt annorlunda än vad som vanligtvis har varit fallet vilket kan gynna bolaget.

Annons

Utlandsresor kommer med stor sannolikhet att bytas mot inrikesdito med stort inslag av friluftsaktiviteter givet att en del restriktioner avseende sammankomster lär finnas kvar under merparten (eller rent av hela) av sommaren. Fritidsfordon och –båtar är förvisso dyra kapitalvaror vilket innebär att en del presumtiva konsumenter lär avstå att införskaffa sådana i rådande osäkra läge på arbetsmarknadsfronten. Samtidigt tror vi att de som har möjlighet (har utrustning) kommer att nyttja den samtidigt som andra lär lockas att prova genom exempelvis uthyrning. Det i sig kan förhoppningsvis mildra fallet för Dometic som har en stark position på eftermarknaden (43% av intäkterna ifjol). Men innan så eventuellt sker måste man ta sig genom ett riktigt stålbad i Q2.   

De nyligen presenterade Q1-siffrorna visade med all önskvärd tydlighet vartåt det lutar. Omsättningen minskade med 10% (varav organisk minskning var -14%) till 4 199 Mkr (4 650). Bolaget uppskattar covid-19 effekten till omkring 400 Mkr. Även justerat för den hade försäljningen med andra ord blivit lägre än ifjol. Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) sjönk med hela 27% till 597 Mkr (818) vilket motsvarar en EBITDA-marginal på 14,2% (17,6). Rörelseresultatet (EBIT) efter jämförelsestörande poster om -32 Mkr hänförliga till pågående omstruktureringsprogram, angavs till 389 Mkr (618) motsvarande en rörelsemarginal på 9,3% (13,3). Här uppges covid-19 ha påverkat med ca 120 Mkr och handelstullar med 77 Mkr. Efter finansiella poster och skatt blev nettovinsten 0,69 kr per aktie (1,16).

Kassaflödet för kvartalet uppgick till -112 Mkr (1 233). Det operativa kassaflödet var dock 181 Mkr (84). Nettoskulden uppgick till 9,3 miljarder kr varav nära 500 Mkr var leasingskulder. Nettoskuldsättningen motsvarade 2,8x EBITDA-resultatet och målsättningen att sänka den till ca 2,0x i år känns avlägset i rådande läge. Som alltid när det vankas kris hamnar just balansräkningen i fokus. Vid utgången av mars hade man likvida medel motsvarande ca 4,2 miljarder samt ytterligare kreditram på drygt 2 miljarder kronor. Bolagets vd medgav dock i rapporten att man valt att vara proaktiva och ingått ett uppdaterat finansieringsavtal med sina banker i syfte att skapa utrymme avseende kovenanter för de kommande fyra kvartalen. Någon risk för nyemission föreligger inte i dagsläget om vi skall ta honom på orden. Men den typen av uttalanden ingår förstås i Juan Vargues arbetsbeskrivning. Det faktum att han själv äger mycket aktier stärker hans kredibilitet.

Att skissa på det exakta utfallet i år är svårt, på gränsen till omöjligt. Tror man dock att verksamheten på sikt återgår till det normala och därtill gynnas av förändrade resemönster de närmaste åren kan det vara värt att blicka fram emot 2021 som ju kommer att bli referenspunkten från och med i höst. Antar vi att man då lyckats begränsa tappet mot ifjol till 5-10% (vi räknar inte med några förvärv i närtid men tror att efterfrågan från hotellbranschen kan tyngas under lång tid) samtidigt som man tack vare omstrukturerings- och effektiviseringsprogram lyckas återställa lönsamheten till åtminstone 5-års snittet (13%) borde intäkterna kunna summeras till ca 17 miljarder kr och EBIT-resultatet landa omkring 2200 Mkr. Väl optimistiskt? Kanske det, men definitivt inte omöjligt med tanke på graden av stimulanser som man lanserat i synnerhet i USA som ju står för nära hälften av omsättningen.

Får vi någorlunda rätt i våra antaganden ovan handlas aktien idag till EV/EBIT på omkring 12. Det är klart lägre än det historiska snittet men så är också osäkerheten just nu exceptionell och bolagets finanser ansträngda. Är man försiktigt lagd fortsätter man att vänta till hösten för att se hur läget ser ut då när 2021 sakta men säkert borde hamna i fokus. Den mer spekulative placeraren ser dock ett köpläge redan här. Med det som utgångspunkt sänker vi förvisso riktkursen för aktien till 70 kr (78) men höjer samtidigt rekommendationen till Spekulativt Köp. Att aktien inte blir en Top Pick beror på den förhållandevis svaga balansräkningen som skulle kunna bli ett hot (behov av nyemission) om vi får en ny virusvåg i höst.

Stäng×
Av
Jacek Bielecki Analytiker
11.08.2019

Dometic – säljläge snarare än tvärtom

Att marknadens gunst går i vågor är oomtvistat. Ett riktigt bra exempel på detta är Dometic Group vars aktie har stigit med ca 60% i år. Idag är det med andra ord helt annat ljud i skällan än vad som gällde omkring årsskiftet då aktien hörde till våra favoriter men kursen harvade kring 60-kronorsnivån i spåren av rädsla för konjunkturavmattning. Då syntes denna avmattning inte riktigt till. Idag när konturerna av den börjar ta form är marknaden åter lyrisk.

DOM | Large Cap | 85,7 kr

När vi senast tittade på Dometic (Newsletter 1680) plockade vi bort köpstämpeln från aktien med bl.a. följande motivering:

”Utebliven eller rent av krympande organisk tillväxt lär inte kunna motivera någon tillväxtvärdering i synnerhet som mer än halva verksamheten (ca 60%) trots allt är att betrakta som cyklisk. Vi räknar heller inte med annat än små kompletterande förvärv i spåren av en tydlig strategi att banta skuldsättningen efter förvärvet av SeaStar. Med det som utgångspunkt misstänker vi att vinsten på den nedersta raden mycket väl kan sjunka jämfört med nivån ifjol. Detta då vi räknar med att fler omstruktureringsposter dyker upp under året”

I det läget hade bolagets vd Juan Vargues guidat i bokslutet för något positiv organisk tillväxt om än i underkant av bolagets finansiella målsättning om 5%. En prognos som han dock - ej oväntat - tvingades backa ifrån i samband med halvårsrapporten då han istället angav att han förväntar sig negativ organisk tillväxt för helåret. Också målsättningen beträffande lönsamhet sänktes från tidigare ”omkring 15%” till en rörelsemarginal ”överstigande 14%”. De främsta bakomliggande anledningarna till den förhållandevis förväntade (i varje fall för vår del) omsvängning uppgavs vara fortsatt motvind på den amerikanska RV-marknaden samt negativ påverkan från amerikanska tariffer.

Annons

Bortsett från den nedjusterade prognosen för helåret såg Q2-rapporten synnerligen stabil ut i övrigt. Man skall dock komma ihåg att Q2 överlag tenderar vara bolagets allra bästa. Nettoomsättningen uppgick till 5 329 Mkr vilket var en ökning om ca 1% gentemot motsvarande period ifjol. Den organiska tillväxten var dock -7%. Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) ökade samtidigt med 5% och uppgick till 1 100 Mkr (1 048), vilket motsvarar en marginal på fina 20,6% (19,9%). Rörelseresultatet (EBIT) för kvartalet minskade däremot till 900 Mkr (919) vilket innebar att rörelsemarginalen blev 0,6 procentenheter lägre än under motsvarande kvartal ifjol och skrevs till 16,9% (17,5%). Efter samtliga finansiella poster och skatt blev kvartalsvinsten på den nedersta raden 1,90 kr (2,13).

Summerar man årets utveckling så här långt blev vinsten per aktie 3,06 kr (3,39). Tillväxten uppmättes samtidigt till 3% (-6% organiskt) medan EBITDA- respektive EBIT-marginalerna blev 19,2% (18,6) respektive 15,2% (16). Att riktningen för de senast nämnda skiljer sig åt beror på att avskrivningskostnaderna har ökat (+43%) i spåren av genomförda förvärv. Utropstecknet under årets första halvår var dels det starka kassaflödet från den operativa verksamheten (1,5 miljarder kr mot 916 Mkr under samma period ifjol), dels den överraskande starka lönsamheten i EMEA (25% bättre än under första halvåret 2018).

Vi skall inte på något sätt sticka under stol med att vi gillar Dometic och tror därtill på att bolagets produkter kommer att ha en viktig roll i många människors vardag. Att bolaget drivs av en till synes mycket kompetent vd som med sitt stora aktieinnehav delar riskerna med aktieägarna bidrar förstås positivt till vår syn på bolagets aktie. Med allt det sagt har vi dock svårt att se någon vidare uppsida i just det här skedet.

För att kunna göra det krävs det som vi ser det ökad tillväxt. Bolaget har som målsättning att växa med 10% något som vi tror kan bli svårt såväl i år som även nästa. Huvudanledningen är de allt svagare konjunkturutsikterna samt en fortsatt förhållandevis hög skuldsättning som förvisso har börjat betas av men som vid halvårsskiftet alltjämt motsvarade 2,8x EBITDA-resultatet. Målsättningen för i år är att den vid kommande årsskifte skall ha sjunkit till 2x EBITDA-resultat.

Nyligen reviderade exempelvis RVIA (Recreation Vehicle Industry Association) helårsprognosen för årets förväntade utveckling från -5% till -14%. Det är en tämligen substantiell nedrevidering som kan tänkas indikera att den något svagare utvecklingen inte enbart är en effekt av pågående lagerjustering såsom bolagets ledning har gjort gällande fram till nu utan beror även på avtagande efterfrågan. Sett mot bakgrund av det är det givetvis klart positivt att bolaget fortsätter att upprätthålla mycket god lönsamhet.

Till nuvarande kurs handlas aktien till drygt 15,5x årets vinst som av allt att döma torde landa en bit under fjolårets 5,55 kr per aktie. Det är förstås ingen utmanande värdering givet att det handlar om ett globalt kvalitetsbolag. Det cykliska inslaget som vi trots allt anser vara tydligt gör att vi misstänker att inte heller nästa års vinst blir så värst mycket högre och i varje fall inte så pass att den överstiger 6-kronorsnivån vilket marknadsprognoser indikerar. Detta troligtvis även om man genomför något eller några mindre kompletteringsförvärv.

Det är också i ljuset av detta som vi fortsätter att hålla oss neutrala till bolagets aktie. I grund och botten lutar vi snarare åt en säljrekommendation än köp eftersom aktien handlas ovan vårt motiverade värde om 78 kr. Någon uppenbar anledning att höja den gav halvårsrapporten inte.

Stäng×
Dometic – efterlängtad revansch
19.02.2019

Dometic – efterlängtad revansch

Dometic har varit en av våra aktiefavoriter länge. Kanske lite för länge med tanke på att aktien toppade i somras för att därefter se sin kurs falla med drygt 40% när kurspressen var som mest påtaglig i vintras.

Dometic har varit en av våra aktiefavoriter länge. Kanske lite för länge med tanke på att aktien toppade i somras för att därefter se sin kurs falla med drygt 40% när kurspressen var som mest påtaglig i vintras. I dagsläget är kurstappet dryga 20% efter att bolagets aktiekurs har återhämtat sig rejält i spåren av Q4-rapporten.

Annons

Den starka rapportreaktionen kan likställas med ett rejält lättnadsrally i spåren av en rapport som inte var så svag som marknaden (inofficiellt) hade befarat. Bolagets VD målade dessutom upp en oväntat ljus bild av framtiden där han förväntar sig organisk tillväxt för i år och därtill även högre lönsamhet. Detta fick analytikerkåren gå i spinn varvid riktkurshöjningar stod som spö i backen.

Missa inte: Gratis aktietips varje dag - Klicka här

För egen del är vi nog inte lika övertygade om att det värsta verkligen är över. Förvisso ansåg vi att marknaden överreagerade rejält när kursen föll mot 60-kronorsnivån och till och med under, men frågan är om inte återhämtningen till 75-80 kr skall ses som återgång till en ny, lägre normalnivå. Q4 var starkt men innehöll även en del beska besked. Den organiska tillväxten var negativ, låt vara att tappet var lägre än vad marknaden hade befarat men faktum kvarstår. Värt att påpeka är därtill att utvecklingen i EMEA var överraskande stark (+8%) vilket hjälpte till att dra upp siffrorna.

Detta är förstås positivt men utgör även ett hot. Att den europeiska konjunkturen mattas är relativt tydligt och vi ser hög risk att detta spiller över på Dometic längre fram i år. Lönsamheten på den europeiska marknaden är nämligen lägre än på andra håll, något som ledningen vill ”rätta till”. Skulle efterfrågan vika kan det dock bli svårt att höja priserna vilket i sin tur kan påverka målsättningen att uppvisa 15-procentig lönsamhet under 2019.

Kursutvecklingen till trots var 2018 långt ifrån något dåligt år för Dometic. Nettoomsättningen summerades till 18,3 miljarder kr vilket var en ökning motsvarande 30% jämfört med året innan. Merparten härstammade från förvärv men den organiska tillväxten var i linje med bolagets finansiella mål (5%). Starkt med tanke på att det sker trots utmaningar på den amerikanska RV-marknaden.

Det man inte riktigt lyckades nå upp till var lönsamhetsmålet om 15%. Rörelseresultatet (EBIT) för perioden uppgick till 2 587 Mkr (1 907), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 14,2% (13,6). Här skall man dock påpeka att man i Q4 tog omstruktureringskostnader motsvarande 92 Mkr som en konsekvens av ett koncernövergripande initiativ för att optimera tillverkning och sänka kostnaderna. Justerar man för denna post hade marginalen ha blivit 14,7%. Klart godkänt utifrån rådande förutsättningar vilket också visar att det är eftermarknaden (Aftermarket) snarare än nyförsäljning som har allt större vikt för bolagets finansiella utveckling. Här var tillväxten tvåsiffrig i procent räknat och marginalerna högre. Under december har man därtill stärkt sin marknadsställning ytterligare genom förvärv av brittiska Kampa vars produktportfölj uppges bredda Dometics globala utbud.

Tittar vi på den nedersta raden summerades vinsten till 5,33 kr eller 5,55 kr om man justerar för omstruktureringsposten i Q4. En ökning med 5,5 % respektive 9,9% jämfört med fjolårets 5,05 kr. Som en följd av det föreslog styrelsen en utdelningshöjning till 2,15 kr (2,05) per aktie. En överraskning för vår del då man likväl hade kunnat bibehålla fjolårets nivå sett mot bakgrund av att man har ett uttalat mål att minska skuldsättningsgraden till 2x EBITDA-resultatet vid utgången av 2019 (2,8x vid utgången av 2018).

För 2019 guidar Juan Vargues för något positiv organisk tillväxt. Vi tolkar det som att han räknar med organisk ökning motsvarande 1-3% vilket alltså är i underkant av bolagets finansiella målsättning om 5%. Lönsamheten bedöms stärkas till omkring 15% som en följd av de redan vidtagna åtgärderna. Eftersom Juan Vargues tidigare nämnt att det finns en del lågt hängande frukter att plocka i syfte att öka lönsamheten utgår vi ifrån att han mycket väl kan komma att lyckas på den fronten. Det lär däremot bli svårare att lyckas uppvisa organisk försäljningstillväxt om nu den globala konjunkturen fortsätter att mattas vilket det mesta just nu tyder på.

Utebliven eller rent av krympande organisk tillväxt lär inte kunna motivera någon tillväxtvärdering i synnerhet som mer än halva verksamheten (ca 60%) trots allt är att betrakta som cyklisk. Vi räknar heller inte med annat än små kompletterande förvärv i spåren av en tydlig strategi att banta skuldsättningen efter förvärvet av SeaStar. Med det som utgångspunkt misstänker vi att vinsten på den nedersta raden mycket väl kan sjunka jämfört med nivån ifjol. Detta då vi räknar med att fler omstruktureringsposter dyker upp under året.

Bortser man från eventuella sådana poster och samtidigt tar höjd för lägre finansiella kostnader (minskad skuldbörda) landar årets vinstestimat på ca 6 kr vilket ändå lägre än vi tidigare kalkylerat med. Osäkerheten kring prognosen är därtill relativt stor och vi misstänker att riskerna mot bolagets guidning ligger på nedsidan (trots att man borde ses som en dollarvinnare). Det tillsammans med lägre vinstmultipel medför att vi sänker riktkursen ännu ett snäpp till 78 kr (85). Detta är också den främsta anledningen till att köprådet slopas och aktien lämnar våra Top Picks.

Stäng×
Relaterade ämnen
04.11.2018

Dometic – allt fokus på risker

I vår senaste uppdatering av Dometic (Newletter 1633) löd rubriken ”Överdriven kursnedgång”. Mindre träffsäkert kan tyckas då aktien sedan dess kommit ned ytterligare cirka 17% där Q23-rapporten ser ut att ha varit den utlösande faktorn. På rapportdagen var aktien nämligen ned 16% och detta trots att resultatet var i stort sett i linje med marknadens förväntningar.

DOM | Large Cap | XX kr

Rörelseresultatet blev 702 Mkr (648), mot förväntade 715 Mkr. Rörelsemarginalen minskade samtidigt till 15,6 % (19,1 %). Fjolårets lönsamhet dopades dock av engångspost. Att kursen föll brant berodde på att marknaden fokuserade på en lägre rapporterad organisk tillväxt jämfört med tidigare kvartal. Den totala omsättningen i Q3 ökade med 32%, varav blott 1% utgjordes av organisk tillväxt, med positiv utveckling inom 7 av 8 verksamheter. Aftermarket visade upp en organisk tillväxt på 7%. Rörelsemarginalen för Aftermarket förbättrades med 1,4 procentenheter, främst på grund av fortsatt fokus på prissättning och effektivitet inom hela organisationen.

Affärsområdet Americas redovisade en stillastående organisk tillväxt, trots en nedgång på -7% för RV OEM. Även om RV-OEM i Americas svarar för drygt 25 % av koncernens totala försäljning är det en affär med relativt låga marginaler. Lönsamheten påverkades därmed i mindre grad och totalt sett lyckades Dometic faktiskt höja marginalerna i Americas något.

Annons

Det går förstås inte utesluta att svagheten inom RV fortsätter och att den till och med kan sprida sig till andra regioner under de närmaste kvartalen. Bolaget tar det säkra före det osäkra och har redan i dagsläget minskat kostnadsmassan om så skulle bli fallet. Tillväxten i eftermarknaden, marinaffären och kommersiella fordon är däremot fortsatt god och där är lönsamheten också högre. Det i sig innebär att vi inte behöver göra några större prognosjusteringar i spåren av Q3-rapporten.

Orosmoln finns förstås då privatkonsumtionen av husbilar, båtar och bilar är beroende av ränteläget som i synnerhet i USA har ökat på senare tid. Efterfrågan på lastbilar är i sin tur starkt konjunkturberoende och här har det uppstått frågetecken huruvida toppen för denna är nådd eller ej.  Dessutom har ju Dometic en del tillverkning i Kina medan USA är koncernens klart största marknad. De ökade tullarna som nu har aviserats riskerar därför att påverka lönsamheten negativt.

Genom de senaste förvärven har Dometic gjort en viktig strategisk förflyttning under innevarande år, där RV nu representerar 55% av försäljningen mot tidigare 65%, samtidigt som Marine idag står för 25% av försäljningen. Båtmarknaden utgör numera cirka en tredjedel av omsättningen i Americas. Marknaden för båtar beskrivs som fortsatt stark.

Bolagets nya vd flaggar för att man framgent ska öka fokus på lönsam tillväxt, produktledarskap och kostnadsreduceringar. En del av företagets tillväxtstrategi är att stärka OEM-verksamheten inom attraktiva nischpositioner. Den starka balansräkningen möjliggör förvärv av små och stora företag som passar in i Dometics huvudsakliga produktområden.

Orosmolnen till trots menar ledningen att utsikterna förblir oförändrade för koncernens verksamheter som helhet, med en uppskattad organisk tillväxt i linje med företagets finansiella mål på 5%. Under 2018 är målsättningen att nå en rörelsemarginal på 15%.

På marknadens prognoser handlas aktien till P/E-tal om drygt 9, vilket innebär en rabatt på runt 35% om man ser till den genomsnittliga värderingen för de senaste tre åren. Efter den svaga kursutvecklingen börjar också direktavkastningen se aptitlig ut. Även om årets sista kvartal kan bli tufft ser vi ett bra köpläge på dagens kursnivåer då synen på Dometic är extremt dyster bland investerare.

Visst har osäkerheten i prognoserna ökat då branschstatistiken visar en negativ trend. Vi anser dock att marknaden prisat in en väldigt kraftig nedgång på den amerikanska RV-marknaden framöver. Skulle den inte materialiseras eller visa sig bli lägre än befarat bör det finnas god uppsida i aktien.

Vi justerar riktkursen till 85 kr (100) i spåren av ökad prognosrisk och högre riskpremie. Köprekommendationen kvarstår däremot.  

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början