Dometic redo för ny uppgångsfas?
02.02.2024

Dometic redo för ny uppgångsfas?

Dometic rapporterade tidigare i veckan och den initiala reaktionen var negativ då aktien sökte sig ner mot långa trendindikatorn.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Swing Trader Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Stockpicker Swing Trader
Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Swing Trader

Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Vi letar tradingläge i Dometic
15.01.2024

Vi letar tradingläge i Dometic

Dometic har vid flera tillfällen försökt ta sig förbi 91 kronorsnivån men det har inte funnits styrka att passera motståndet. Efter en rekyl ser aktien ut att börja vända nedåt igen.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Swing Trader Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Stockpicker Swing Trader
Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Swing Trader

Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Annons
Dagens daytrade - Dometic
08.11.2023

Dagens daytrade - Dometic

Dometic har några positiva handelssessioner bakom men aktien är överköpt och säljarna kan inom kort ta tillbaka kommandot.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Swing Trader Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Stockpicker Swing Trader
Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Swing Trader

Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Dometic viker nedåt - Här finns nästa stödområde
21.08.2023

Dometic viker nedåt - Här finns nästa stödområde

Under sommaren har köparna gjort ett tydligt försök att etablera Dometic ovanför det viktiga motståndsområdet vid cirka 78,6 kronor. Med facit i hand misslyckades man i uppgiften.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Swing Trader Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Stockpicker Swing Trader
Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Swing Trader

Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Dometic – bättre än befarat (igen)
31.07.2023

Dometic – bättre än befarat (igen)

I samband med vår senaste analysuppdatering av friluftsbolaget Dometic nämnde vi att man borde vara beredd på att årets Q2-siffror blir rejält mycket sämre än fjolårets rekordstarka sådana.

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 2049 (9 juli 2023)

DOM | Large Cap | 78,22 kr | Neutral

Q2 är vid sidan om Q3 av säsongsmässiga skäl det starkaste kvartalet på året och var det också ifjol med en försäljning om 8,5 miljarder samt ett rörelseresultat på nära 1,2 miljarder. Att man skulle bjuda på den typen av siffror i år framstod som mer eller mindre uteslutet givet ledningens kommentarer i samband med Q1-rapporten.

För egen del kalkylerade vi med försäljningsnedgång om 5-10% samt ca 20% lägre rörelseresultat. Vår förhoppning var istället att man från och med Q3 kunde uppvisa successivt bättre siffor som en direkt följd av svaga jämförelsetal. Sett med facit i hand blev det faktiskt något bättre än förväntat. Nettoomsättningen sjönk nämligen till 8 329 Mkr vilket var en minskning om blott 2% jämfört med fjolårets 8 498 Mkr. Organiskt var nedgången -10%. Rörelseresultatet (EBIT) minskade med knappt 15,5% till 985 Mkr (1 166) vilket motsvarar en marginal på 11,8% (13,7). Efter finansiella poster och skatt blev vinsten per aktie 1,67 kr (2,59).

Kassaflödet för kvartalet uppgick till 2,2 miljarder kr. Nettoskulden i förhållande till EBITDA-resultatet uppgick dock trots det till 3,2x vid utgången av Q2 vilket är samma nivå som i slutet av Q1 och högre än vid motsvarande tidpunkt året innan (2,9x). Bolagets VD Juan Vargues flaggade dock för planen att använda tillgänglig kassa (drygt 6 miljarder) för att återbetala den obligation på 300 Meuro som löper ut i september 2023. Han såg trots det inget emissionsbehov och menade att målsättningen att nå målet om nettoskuld i förhållande till EBITDA på omkring 2,5x kvarstår.

Var siffrorna i rapporten ännu en gång klart bättre än befarat så kan möjligtvis guidningen framåt framstå som något av en smärre besvikelse. De långsiktiga branschtrenderna framstår förvisso som fortsatt positiva men läget är betydligt svårare att förutse i det kortare perspektivet. Juan Vargues tror inte att Q3 bjuder på någon signifikant förbättring. Å enda sidan förväntar sig bolagets vd fortsatt återhämtning av efterfrågan inom säljkanalen Service & Aftermarket (26% av försäljningen i Q2) men han tror samtidigt att de kommande kvartalen bjuder på svaghet inom främst OEM och Distribution (39% respektive 34%). Undantaget här får bli RV Americas (husvagnar/husbilar) där man förväntar sig se en stabilisering mot slutet av året samt CPV (transportfordon och personbilar) där efterfrågan förväntas förbli stark.

Ovanstående till trots har aktien fått ett positivt mottagande vilket antyder att förväntningarna måste ha varit rejält låga (minst i linje med våra eller rent av lägre). För Q3 tycks konsensus numera tro på något lägre försäljning än under motsvarande period året innan men samtidigt högre EBITDA samt ett rörelseresultat ungefär i linje med motsvarande kvartal i fjol. Lönsamhetsförbättringen är nog avhängig till det pågående omstruktureringsprogrammet som redan nu innebär att bolaget har minskat personalkostnaderna med 11% samtidigt som man även stängt en tysk anläggning vars verksamhet har flyttat till Ungern.

Den fortsatt höga skuldsättningen samt beslutet att återbetala euroobligationen gör att vi inte räknar med några betydande förvärv under de kommande månaderna heller. Det i sig borde få som konsekvens att man inte bör räkna med någon tillväxttakt i år. Vi står därmed fast vid prognosen att omsättningen minskar med 0-5% samtidigt som den justerade rörelsemarginalen bibehålls oförändrad tack vare pågående omstrukturerings- och effektiviseringsprogram.

Under nästa år förväntar vi oss att både försäljningen och lönsamheten återhämtar sig något. Som läget är nu kalkylerar vi med en modest tillväxttakt om 2-5% samt en rörelsemarginal på omkring 11,5-12%. Med det i åtanke framstår inte värderingen som utmanande. Kursuppgången de senaste månaderna gör dock att aktien inte är lika attraktiv idag som den var tidigare. Förväntningarna har onekligen stegrats samtidigt som läget får väl trots allt anses vara fortsatt osäkert. I synnerhet vad nästa år beträffar.

Eftersom aktien nu har nått upp till vår målkurs om 82 kr (81,50 kr som högst efter Q2-rapporten) väljer vi att sänka rekommendationen till Neutral (Köp). Samtidigt håller vi fast vid att det bör finnas större potential än så här givet att våra långsiktiga antaganden (framför allt gällande 2024) infrias. I det läget är vi inte främmande för kurser bortåt 90-95 kr som nämnts i våra tidigare analysuppdateringar. Det faktum att vi än så länge anser det vara lite väl tidigt att ”ropa faran över” gör att vi väljer att inte höja riktkursen i detta skede.

Dometic analysgraf

Stäng×
Av
Jacek Bielecki Analytiker
Viktigt motstånd i Dometic - Utbrottsläge inom kort?
26.06.2023

Viktigt motstånd i Dometic - Utbrottsläge inom kort?

Ett motståndsområde har bytts upp kring 76 kronor i Dometic, frågan är om trenden kan växa sig tillräckligt stark för ett utbrott.

Först publicerad i Stockpicker Swing Trader (26 juni 2023)

Under inledningen av juni fick vi se en uppgångsfas men motståndsområdet var igen övermäktigt och Dometic rekylerade nedåt mot långa trendindikatorn. Vår hypotes är att köpare kommer att komma emot här och att ett nytt utbrottsförsök kan göras inom kort.

20230626 dom

Skulle det finnas styrka för en etablering ovanför cirka 77 - 78 kronor, är det inte alls omöjligt vi får se noteringar över 84 kronor. Däremot redan vid en etablering under 67,8 kronor försämras trenden så pass att säljarna får ett större övertag.

Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
Dometic utmanar långa trenden
09.06.2023

Dometic utmanar långa trenden

Dometic har piggnat till i veckan och nu utmanar aktien igen långa trenden. Tidigare har köparna haft problem att etablera Dometic ovanför långa trendindikatorn men nu finns alltså en ny chans.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Swing Trader Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Stockpicker Swing Trader
Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Swing Trader

Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Dometic – Bättre än många befarat
12.05.2023

Dometic – Bättre än många befarat

I början på februari stack vi ut hakan och höjde rekommendationen för friluftsbolaget Dometic trots att utsikterna för det första halvåret såg tämligen dystra ut.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Stockpicker Newsletter
Stäng×
Av
Jacek Bielecki Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Veckans affärscase - Dometic
29.04.2023

Veckans affärscase - Dometic

Handeln i Dometic dominerades av köpare under onsdagen. Aktien steg med omkring 10 procent efter att bolaget presenterat sin rapport för det första kvartalet. Frågan som nu många ställer sig är om rapportreaktionen kan vara inledningen på en större rörelse.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Stockpicker Newsletter
Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
09.03.2023
Market Buzz – Vimian och Dometic

Market Buzz – Vimian och Dometic

SHB menar att djurhälsovårdbolaget Vimians rapport för det fjärde kvartalet var solid, med en försäljning och ett justerat rörelseresultat som var i linje med bankens prognoser. Därtill var kassaflödet starkt. Bolagets fyra verksamhetssegment fortsätter att utvecklas väl, med ett bra flöde av produktlanseringar och geografisk expansion. Bolagets skuldsättning var oförändrad, vilket innebär ett begränsat förvärvsutrymme i det korta perspektivet. Även om ledningen utvärderar potentiella förvärv selektivt, uppskattar SHB bolagets ansträngningar avseende internt fokus på att förbättra den organiska tillväxten, balansräkningen och kassaflödet under innevarande år.
Banken tror att marginalerna bottnade under 2022, och prognostiserar att den justerade rörelsemarginalen (EBITA) kommer att öka med 0,8 procentenheter till 26,9 procent under 2023, med stöd av 8 procents organisk tillväxt.

SHB tror att investerarsentimentet kommer att förbättras i takt med att balansräkningen stärks. Värderingen om EV/EBIT 12x (2023 estimat) är nära all-time-low och innebär cirka 50 procents rabatt jämfört med djurhälsovårdssektorn. De indikatorer SHB följer visar på en stabil djurhälsovårdsmarknad och banken menar att Vimian är välpositionerat inom denna. Vidare tror SHB att kortsiktiga orosfaktorer nu är inprisade och banken bedömer därför att förhållandet mellan risk och potentiell avkastning är attraktiv. SHB höjer den kortsiktiga rekommendationen (3 månader) till Köp (Behåll) och upprepar sin långsiktiga rekommendation Outperform.

Annons

Tidigare i veckan drabbades Dometics aktie av ett hårt säljtryck, aktien har backat 10 procent på tre dagar, delvis relaterat till en felaktig tolkning av bolagets kallelse till bolagsstämman och delvis relaterat till en svag rapport från den amerikanska husbilstillverkaren Thor Industries. Detta bör enligt SEB ha skapat ett kortsiktigt bra köpläge i en aktie som dessutom är fundamentalt kraftigt undervärderad enligt bankens mening. Dometic sökte i kallelsen till bolagsstämman mandat att emittera nya aktier med en uppspädning på upp till 10 procent. Detta är identiskt till det mandat som bolaget sökte året före och ska ses som en förberedelse för att ha full flexibilitet att kunna använda egna aktier vid exempelvis förvärv. SEB skriver att det inte är ett varsel om en kommande räddningsemission, vilket det märkligt nog uppfattades som bland vissa andra aktörer i finansmarknaden och därmed blev starkt kurspåverkande.

En annan nyhet som sänkte aktien i veckan var Thor Industries svaga vägledningsprognos för 2023. Att den amerikanska husbil/husvagnsmarknaden är mycket svag kommer inte som någon överraskning men beskedet var ändå mer negativt än vad som diskonterats i aktien och Thor backade 3,8 procent. För Dometic är exponeringen mot den amerikanska husbil/husvagnsmarknaden cirka 9 procent av försäljningen och en betydligt mindre del av vinsten eftersom det är ett segment med klart lägre marginaler än gruppen i övrigt.

Källa: SHB och SEB

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början