Stäng
Prenumerera gratis på Sveriges ledande nyhetsbrev inom bank & finans
22.01.2021
Lucara Diamond lyfte ytterligare

Lucara Diamond lyfte ytterligare

Stockholmsbörsen handlades under nollstrecket på fredagen.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
13.10.2020
Veckan i backspegeln… v41

Veckan i backspegeln… v41

Ledande indikator… När det nu återstår drygt tre veckor till presidentvalet i USA blir det förstås extra kul att spekulera...

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Jacek Bielecki Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Annons
Växande take away-trend kan ge lyft
24.09.2020

Växande take away-trend kan ge lyft

Hållbara produkter, ökad efterfrågan inom take away-segementet och god finansiell ställning talar för detta bolag.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Nu 40% rabatt på Sveriges ledande aktietidning. Avkastning +870% sedan 2009. Beställ
Stockpicker Newsletter
Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Nu 40% rabatt på Sveriges ledande aktietidning. Avkastning +870% sedan 2009. Beställ
Duni – Återigen köpvärd
09.06.2020

Duni – Återigen köpvärd

Senast vi tittade på konsumentproduktbolaget Duni hade vi en bra näsa och aktien nådde var riktkurs inom loppet av bara några veckor.

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1790 (7 juni 2020)

DUNI | Mid Cap | 100,6 kr  | KÖP

Det var i början av 2019 och världen hotades då av ett utdraget handelskrig mellan USA och Kina. Som en marknadsledande leverantör av bland annat pappersbaserade servetter och dukar, är Duni verksamt inom en nisch som har visat stabil tillväxt under flera år, bland annat med miljöaspekten som drivande faktor. Samtidigt har massapriset länge varit ett problem på kostnadssidan, då efterfrågan på råvaran har varit hög.

En vanlig konjunkturavmattning skulle därför nästan vara välkommen för Dunis del och förra året visade med all tydlighet den positiva effekt som uppstår när volymerna tuffar på (organisk proformatillväxt uppgick till 2,5%) och massapriset börjar vika. Aktien stoltserade med en uppgång om 28% under 2019, och fortsatte resan uppåt även i början av detta år, fram till mitten av februari då ”corona-chocken” halverade börsvärdet inom loppet av några veckor.

Hotell- och restaurangbranschen är två av de absolut viktigaste kundsegmenten för Duni, och effekten av den pågående pandemin är som bekant särskilt stor på just dessa. Bolaget är en internationell aktör och nedstängningarna på nyckelmarknader såsom Tyskland har lämnat sina spår redan under årets tre första månader, trots att januari och februari egentligen var ganska bra. Nettoomsättningen minskade följdriktigt organiskt med 4,2%, jämfört med samma period året innan, till 1 249 Mkr, medan rörelseresultatet sjönk med 14% till 80 Mkr.

Föga förvånande har den relativa tillbakagången varit tydligast i länderna som har varit hårt drabbade av viruset såsom Italien och Spanien, och grossister mot hotell- och restaurangmarknaden har visat den största svagheten. Å andra sidan gynnades försäljningen till detaljhandeln, då konsumtionsmönstret i marknaden ändrades.

Största ljuspunkten är dock onekligen segmentet BioPack, som erbjuder koncept för måltidsförpackningar och serviceprodukter för tex take away, färsk färdigmat och catering. BioPack förvärvades i slutet av 2018 och har sina rötter i Australien. Sedan förra året jobbar man intensivt på utrullningen i Europa och tack vare en stark efterfrågan på take-away produkter och förseglingsbara förpackningslösningar i nästan samtliga länder, ökade omsättningen under Q1 med 16,5% i fasta växelkurser till 439 Mkr, vilket motsvarar omkring 35% av koncernens totala försäljning.

Det är positivt, men inte tillräckligt för att stå emot fallet inom bolagets traditionella del och ledningens bedömning är att försäljningen kommer mer än halveras i Q2. Dessutom räknar man med ett negativt operativt resultat, trots ett omfattande program av åtgärder, inklusive arbetstidsförkortning, uppskjutna investeringar, stopp för nyanställningar och konsultkostnader samt reseförbud. På detta sätt hoppas man kunna spara 150 Mkr redan under Q2.

För att stärka den finansiella ställningen valde styrelsen att dra tillbaka det tidigare utdelningsförslaget om 5 kr per aktie för 2019. Vid slutet av mars uppgick nettoskuldsättningsgraden till 62%, soliditeten till 42%. Inträffar den relativt snabba marknadsåterhämtningen som ledningen räknar med under andra hälften av året, är det en ganska komfortabel kudde man sitter på. Resonemanget bygger på att det kommer finnas ett uppdämt socialt behov hos restaurangkonsumenten när restriktionerna väl har lättats, vilket framstår som ganska rimligt. Mardrömsscenariot skulle givetvis vara en signifikant andra våg av smittspridning som kommer dra över världen de kommande månaderna.

Dunis produkterbjudande, med bland annat servetter och dukar till engångsbruk, är i alla fall väl rustat för att stötta restauranger och hotell i den nya verkligheten, där ännu större fokus måste läggas på god hygien och take-away. Restaurangmarknaden, och även Duni, har de senaste åren gynnats av bland annat urbaniseringens framfart, trenden mot fler ensamhushåll och en allt högre disponibel inkomst. Människan är en social varelse och vi har svårt att se att folk kommer ändra sina vanor alltför mycket, så fort risken med covid-19 känns hanterbar.

I takt med den starka börsutvecklingen under de senaste veckorna, har även Duni-aktien återhämtat sig från sina bottennivåer och handlas i skrivande stund kring P/e-tal om 14, räknat på den justerade vinsten för 2019. Vanligtvis pratar vi i värderingssammanhang inte om fjolårets resultat, men i detta fall är vår bästa gissning för framtiden att bolaget kommer återvända till någon slags normaliserad aktivitetsnivå år 2021, och då borde man återigen kunna nå en vinstnivå kring 7 kr per aktie. Då spelar det mindre roll att 2020 blir ett förlorat år.

Så länge viruset inte kommer blomstra upp igen under hösten och vintern, ser vi goda förutsättningar att aktien kommer leta upp sig åtminstone mot 120 kr under de kommande 12 månaderna. Köp.

Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker
24.02.2019

DUNI – Tråkigt är bra

Trots lång historik och ett börsvärde på nästan 5 miljarder kr är konsumentproduktföretaget Duni lite bortglömt och har något av en tråkig image. Och visst, tittar man på aktiens utveckling de senaste åren, så har den varit ganska tråkig, men vi tror att vi närmar oss ett läge där tråkigt faktiskt blir bra.

DUNI | Mid Cap | 99,1 kr

Tråkigt kan nämligen även betyda stabil, och det är just det efterfrågetrenden är för Duni. Bolaget har visat 22 kvartal i rad med positiv organisk tillväxt, och det finns goda skäl att tro att det kan fortsätta även om den allmänna ekonomin skulle drabbas av en avmattning. Samtidigt skulle lönsamheten faktiskt gynnas av en sådan, eftersom priserna på insatsvarorna borde sjunka.

Duni levererar innovativa dukningskoncept och kreativa förpacknings- och take-away-lösningar till både företag och privata kunder. Förutom högkvalitativa servetter, dukar, ljus och andra bordsaccessoarer erbjuder bolaget även förpackningar och förpackningssystem till den växande marknaden för färdigmat och take-away.

Produkterna är huvudsakligen för engångsbruk, och finns på över 40 marknader. Cirka 75% av nettoomsättningen genereras i Central- och Nordeuropa, där man är marknadsledande. Verksamheten är indelad i fyra affärsområden, varav Table Top är klart störst och svarar för drygt hälften av försäljningen, med ett erbjudande som riktar sig mot fullservicerestauranger, hotell och catering.

Näst störst är Consumer (cirka 22%) som erbjuder konsumentprodukter till detalj- och fackhandeln, följd av Meal Service (17%) som skapar måltidsförpackningar och serveringsprodukter avsedda för snabbmat, catering, caféer och take-away. Inom det fjärde området, New Markets, erbjuder man duknings- och förpackningskoncept till hotell, restaurang, catering och detaljhandeln på marknader utanför Europa. 

Duni har en vertikalt integrerad affärsmodell för pappersbaserade produkter, vilket innebär att hela produktions- och leveranskedjan ägs och kontrolleras av bolaget, från materialtillverkning och konceptframställning till konvertering och distribution. Idag är cirka 70% av koncernens produkter pappersbaserade, övriga material och produkter köps in från externa leverantörer. I takt med att samhället blir alltmer mån om att använda miljövänliga material, blir Dunis position inom hållbara produkter och förpackningar bara starkare.

Under det senaste året har det dock varit ett problem för bolaget, eftersom priserna för massa har ökat dramatiskt, vilket har påverkat samtliga affärsområden med undantag för Meal Service. Massapriset har stigit med över 50% sedan början av 2016, och även om de europeiska massapriserna har börjat sjunka något mot slutet av 2018, så var de för Dunis del fortfarande 35% högre under Q4, jämfört med samma period ett år tidigare.

Förutom massapriser har även kostnaden för energi, kartong, polystyren och frakt ökat signifikant under året, vilket har påverkat bolagets resultat. Trots en nettoomsättning som justerat för valutaförändringar ökat med 6% till 4,9 miljarder kr, backade det justerade rörelseresultatet med 12% till 430 Mkr för helåret 2018. Marginalen tappade därmed 2,4 procentenheter till 8,7% och landade under målnivån om minst 10%.

En tidigare prishöjning mot kund var inte tillräckligt för att kompensera för kostnadsinflationen, så att en andra höjning har aviserats, med gradvis effekt under Q1 i år. Dessutom lanserades en optimeringsprocess av logistikflödet, samt ett effektivitetsprogram med förväntade besparingar om drygt 35 Mkr årligen, med full effekt från och med Q3 2019.

Det europeiska massapriset (NBSK) har fortsatt falla i början av året, och det finns hopp om en utökad nedgång i fall den ekonomiska aktiviteten skulle mattas av framöver. I bästa fall betyder det att Duni kommer de kommande kvartalen gynnas av högre priser mot kund, lägre råvarupriser plus en förbättrad effektivitet inom organisationen. 

De senaste åren har marknaden för pappersartiklar stagnerat något i Västeuropa, som anses vara en mogen marknad, men trots bolagets ledande position inom servetter och dukar, ser ledningen kring vd Johan Sundelin stor potential för att ta ytterligare marknadsandelar. Tillväxtpotential finns dessutom inom vårdsektorn, inom take-away mat, och i Östeuropa samt Asien.

Inte minst i den sistnämnda regionen tror vi på fortsatta tilläggsförvärv, vilket bolaget har gott om finansiella muskler för. Vid slutet av december uppgick nettoskuldsättningsgraden till 57% och soliditeten till 43%. Det tillåter även att betala den föreslagna utdelningen om 5 kr per aktie för 2018.

Bolaget framstår som ett bra defensivt val, vars vinster borde gynnas av en ekonomisk avmattning, och som dessutom erbjuder placeraren en direktavkastning på attraktiva 5%. Inklusive effekterna från redan annonserade förvärv räknar vi med en omsättning på cirka 5,5 miljarder kr i år, samt en vinst per aktie på 6,5 kr. Om scenariot besannas blir det 25% högre än ifjol och därtill första gången sedan 2015 som vinsten stiger överhuvudtaget. Vi tror att marknaden kommer vara beredd att betala en högre multipel än dagens p/e 15, i takt med att bolaget visar förbättrade marginaler framöver. Köp med riktkurs 115 kr.

 

Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början