Stäng
Prenumerera gratis på Sveriges ledande nyhetsbrev inom bank & finans
Elanders – grov miss
23.12.2019

Elanders – grov miss

Det går inte annat än konstatera att vi fick helt fel avseende Elanders framtida utveckling.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
 Lättnadsrally i Bonava
23.10.2020

Lättnadsrally i Bonava

Veckan avslutades med en tung rapportagenda och i vissa fall med stora kursrörelser. OMXS30-index ökade 0,2 procent.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Annons
29.05.2020
Elanders - Utmanande Q2 väntas

Elanders - Utmanande Q2 väntas

I början på november 2019 (Newsletter 1738) sänkte vi rekommendationen på Elanders till Avvakta/Behåll (Köp) då aktien i det läget...

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Stockpicker Newsletter
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
04.08.2019

Elanders – Fortsatt attraktiv värdering

En tydlig trend idag är att de stora globala industrikoncernerna outsourcar sin logistik till lokala anläggningar samtidigt som inköpsprocesserna centraliseras. Elanders är en global leverantör med ett brett tjänsteutbud av just integrerade lösningar inom supply chain management. Verksamheten bedrivs genom två affärsområden, Supply Chain Solutions och Print & Packaging Solutions. Bolaget hjälper sina kunder inom bl.a. fordonsindustrin och klädsektorn så att rätt sak hamnar på rätt plats i rätt tid.

ELAN | Mid Cap | 81,60 kr

Den gynnsamma underliggande trendutvecklingen till trots har aktien inte alls hängt med börsutvecklingen i år utan noterar en nedgång om cirka 6 %. Rapporterna som bolaget har levererat har dock inte varit dåliga och värderingen är fortsatt attraktiv. Historiskt har Elanders inte belönats med några högre multiplar men verksamheten har ju förändrats under de senaste åren. Finns det något som talar för ett uppställ i aktien framöver?

Resultatet före skatt i Q2 ökade till 84 Mkr (74). Exklusive effekter från IFRS 16 ökade resultatet till 91 Mkr (74), vilket var ett resultatlyft om 22 %. Resultat per aktie ökade med 54 % till 1,77 kr (1,15). Samtidigt steg omsättningen med 4 % till 2 719 Mkr (2 613). Den organiska tillväxten var i princip oförändrad, vilket var svagare än väntat.

Enligt den senaste rapporten fortsatte efterfrågan från kunderna att vara god under inledningen av Q2, men minskade i juni i samband med bl.a. semestertider i Tyskland. Minskningen kunde främst ses inom Supply Chain Solutions, såväl i Europa och Asien och inom alla kundsegment, förutom Fashion & Lifestyle som växte kraftigt.

Elanders ökade sina mervärdestjänster med 22% under kvartalet och minskade frakt- och transporttjänsterna med 1%, vilket förbättrade marginalmixen. Man har samtidigt förlängt kontrakt med befintliga kunder samt också tagit hem en del nya affärer. Vidare uppges aktiviteten vara hög vad det gäller att besvara offertförfrågningar från både existerande och nya kunder.

Trots lägre försäljning än väntat samt även lägre produktionsvolymer i juni är det positivt att bolaget lyckades förbättra sina marginaler. Elanders är nu mer selektiva vad det gäller både kundintag och prioriterar marginaler framför försäljning. Det är fortfarande mycket viktigt för bolaget att säga nej till lågmarginalaffärer med låg avkastning på sysselsatt kapital för att istället fokusera på affärer där lönsamheten är högre.

Ska man hitta något orosmoln är det efterfrågan inom fordonsbranschen. Dock sker mycket av Elanders exponering mot branschen via FoU-kontrakt, vilket borde begränsa bolagets exponering för slutmarknadskonsumtionsförändringar. Skulle däremot Elanders kunder visa på en större nedgång kommer det förstås påverka försäljning och marginaler från segmentet.

Vi ser det som klart positivt att bolaget fokuserar på lönsamma affärer samt intäkter från mervärdestjänster inom gods och transport. En ökad global e-handel driver ytterligare efterfrågan på mervärdestjänster. Marginalerna är dessutom betydligt högre inom detta segment. Jämfört med många konkurrenter kontrollerar Elanders en större del av värdekedjan inom logistik.

Efter halvårsrapporten har vi endast gjorde mindre prognosjusteringar och tror att de lägre volymerna i juni kommer att balanseras under senare delen av året. På vår vinstprognos för 2019 handlas aktien till p/e runt 10 som nästa år faller till strax under 9, vilket vi anser utgöra en attraktiv värdering. Vi upprepar köprekommendationen men justerar riktkursen ytterligare något till 100 kr (102).

Stäng×
06.02.2019

ELANDERS - Starkaste resultatet någonsin

Under de senaste åren har Elanders genomgått en synnerligen kraftig förvandling. Bolagets verksamhetsinriktning har gått från att vara en tryckerikoncern till att bli ett logistikföretag. Numera hjälper man sina kunder inom fordonsindustrin och klädsektorn så att rätt sak hamnar på rätt plats i rätt tid.

ELAN | Mid Cap | 92,2 kr        

Från och med 1 januari i år gör Elanders vissa förändringar i sina affärsområden. e-Commerce Solutions som tidigare var ett eget affärsområde har integrerats i Print & Packaging Solutions. Det innebär att koncernen från och med nu endast har två affärsområden, Supply Chain Solutions och Print & Packaging Solutions.

I samband med vår senaste uppdatering (Newsletter 1653) upprepade vi köprekommendationen på bolagets aktie. Någon kursrusning har det dock inte blivit. Aktien handlas idag i princip på samma nivå som vid det tillfället. Verksamheten fortsätter dock att utvecklas väl.

Den positiva trenden som koncernen såg i slutet av Q2 och i Q3 fortsatte även in i fjolårets sista kvartal, vilket innebar att Elanders resultatmässigt återigen presterade sitt bästa kvartal någonsin. Omsättningen ökade med 12% till 2 890 Mkr (2 584). Den organiska tillväxten uppgick till 5% i kvartalet. Det är främst affärsområdet Supply Chain Solutions som driver den ökade försäljningen och tillväxten kommer både från befintliga och nya kunder.

Resultatet i kvartalet var betydligt bättre än föregående år, trots en mindre negativ effekt på resultatet från försäljningen av verksamheten i Beijing (Kina). Koncernens rörelseresultat förbättrades till 153 Mkr (86), med en rörelsemarginal på 5,3% (3,3). Per aktie landade resultatet på 3,01 kr (1,24), en ökning med 143% mot föregående år. Det operativa kassaflödet ökade till 393 Mkr (5). I kassaflödet ingår en positiv engångseffekt om cirka 85 Mkr från försäljning av kundfordringar, så kallad factoring.

Ett par av de nya stora kundprojekten hade under slutet av förra året och inledningen av detta år betydligt högre uppstartskostnader än beräknat, vilket påverkade resultatet negativt. Marknaden för affärsområdet Print & Packaging Solutions fortsätter att präglas av prispress till följd av överkapacitet. Trots detta kunde affärsområdet uppvisa en organisk tillväxt.

Affärsområdet e-Commerce Solutions hade en stark avslutning på året och kunde uppvisa ett rörelseresultat i kvartalet i nivå med föregående år, men med en förbättrad marginal. Elanders fortsätter att renodla och se över sina existerande verksamheter och blir därför mer selektiva i sitt erbjudande för att successivt kunna öka marginalerna och minska kapitalbindningen.

VD Magnus Nilsson skriver i Q4-rapporten att Elanders kunder upplever att marknadsläget är lite mer osäkert nu än för ett år sedan. Skulle efterfrågan minska har Elanders efter de senaste årens verksamhetsförändring gjort det lättare att anpassa sig till en svagare marknad på grund av en mer rörlig kostnadsbas.

På vår vinstprognos för 2019 handlas aktien till p/e runt 11,5, vilket vi betraktar som en attraktiv värdering, i synnerhet i jämförelse med likvärdiga företag. Detta samtidigt som det största affärsområdet Supply Chain Solutions visar en god tillväxt. Vi upprepar köprekommendationen med riktkurs 108 kr.

 

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början