Stäng
Så skapar du en extra inkomst från börsen. Till vilken mailadress ska vi skicka guiden?
Sensor Alarm Norden AB genomför företrädesemission av units
30.03.2022

Sensor Alarm Norden AB genomför företrädesemission av units

Sensor Alarms nya plattform erbjuder en komplett smartahem-teknik där kunden via mobilappen själv kan bygga ut sina larm med ytterligare add-on tjänster.

Investment Highlights

Nästa generations hemsäkerhet – ett hemlarm för alla

SecTech-bolaget Sensor Alarm har utvecklat en ny generation hemlarm, baserat på avancerad lufttrycksteknik. Bolaget har en attraktiv prissättningsmodell som gör hemlarm prismässigt överkomligt. Kunden erbjuds låg månadskostnad, helt utan komplicerade installationer och start- och underhållskostnader.

Lansering av ny larmplattform

Bolagets nya plattform stärker totalerbjudandet med fler egenskaper som komplett smarta-hem-teknik, vattenlarm, röklarm och rörelsesensorer – målsättningen är att kunder ska ha möjlighet att bygga ut sina larm med add-on tjänster som enkelt kopplas på direkt via mobilappen.

Ökat fokus på partnersamarbeten

Sensor Alarm har i dagsläget en kundbas med nästan 5 000 ackumulerade kunder. I väntan på lansering av nya larmplattformen har försäljningen varit outsourcad till externa telemarketing-bolag som arbetat direkt mot slutkund. I och med lanseringen av den nya plattformen har Bolaget nu ökat fokus på partnerlösningar och white labels för att snabbare öka kundvolymen och minska säljkostnaderna.

Skalbar teknologi och nya intäktsmodeller

Bolaget ser stora möjlighet att bryta ut delar av tekniken och använda för mer specifika säkerhetsändamål utanför hemmet. Sensor Alarm har identifierat möjligheter inom bland annat industrilarm, billarm, camping- och husvagnslarm samt IDskydd, vilket öppnar upp för alternativa intäktsmodeller.

Gynnsamma trender

 • Ökad medvetenhet om och efterfrågan av smarta säkerhetslösningar
 • Markant ökning av molnbaserade tjänster och IOT (Internet of Things)
 • Fokus på produkter och tjänster utan installation eller med remote installation
 • Design av hårdvara för att smälta in i hemmet och bli en del av inredningen
 • Partnerskap mellan säkerhetsbolag och fastighets- samt nyproduktionsbolag, integrerade samarbeten

Accelererad expansion i Norden

Minskade kostnader och en förbättrad logistiksituation och produktion väntas lösa de

MartinNorseback

Martin Norsebäck

stora utmaningar Bolaget såg under 2021. Marknaden för ”smarta hemlarm” präglas av stark tillväxt, och Sensor Alarm står nu inför ökad expansion i både Sverige och Norge.

- Sedan föregående räkenskapsår har Sensor Alarm ökat både omsättning och kunder med cirka 100 procent. Vi närmar oss nu vårt delmål om 5 000 kunder säger Martin Norsebäck, VD Sensorm Alarm Norden AB.

Läs mer och teckna units här

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet


Erbjudandet i sammandrag

 • Teckningsperiod: 30 mars 2022 – 13 april 2022.
 • Teckningskurs: 36,30 SEK per unit. Priset per aktie uppgår således till 1,65 SEK. Teckningskursen motsvarar en rabatt om cirka 30 procent i förhållande till den volymviktade genomsnittskursen under en handelsperiod om 20 dagar före dagen för emissionsbeslutet den 9 mars 2022.
 • Emissionsvolym: företrädesemissionen omfattar högst 406 625 units, motsvarande en initial emissionslikvid om cirka 14,8 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 i augusti/september 2022 uppgår emissionslikviden till ytterligare cirka 5,7 MSEK före emissionskostnader. En (1) aktie ger en (1) uniträtt, och det krävs tjugo (20) uniträtter för att teckna en (1) unit för 36,30 SEK. En (1) unit består av tjugotvå (22) aktier och sju (7) teckningsoptioner av serie TO 1. En (1) teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Det emitteras 2 846 375 stycken teckningsoptioner. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Vid fulltecknad initial emission ökar antalet aktier med 8 945 750 stycken. Vid fullt nyttjande av TO 1 ökar antalet aktier med ytterligare 2 846 375 stycken.
 • Avstämningsdag och företrädesrätt: De som på avstämningsdagen den 28 mars 2022 är registrerade som aktieägare i Sensor Alarm äger företrädesrätt att teckna units i företrädesemissionen i relation till tidigare innehav varvid en (1) befintlig aktie medför erhållande av en (1) uniträtt. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla uniträtter är den 24 mars 2022. Första dag för handel i aktien exklusive rätt att erhålla uniträtter är den 25 mars 2022.
 • Teckningsförbindelser och garantiåtaganden: Cirka 81 procent, motsvarande cirka 12 MSEK, av den initiala emissionsvolymen.
 • Antal aktier innan Företrädesemissionen: 8 132 500 aktier.
 • Värdering (pre-money) i aktuellt initialt erbjudande: Cirka 13,4 MSEK.
 • Handel med uniträtter: Handel med uniträtter kommer att ske på Spotlight Stock Market från och med den 30 mars 2022 till och med den 8 april 2022.
 • Handel med BTU: Handel med BTU (Betald tecknad unit) kommer att ske på Spotlight Stock Market från och med den 30 mars 2022 och pågå fram till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Denna registrering beräknas att ske 27 april 2022.
 • Utspädning: För de befintliga aktieägare som väljer att inte nyttja sina uniträtter till att teckna units kommer att vidkännas en maximal utspädning om cirka 52 procent genom den initiala företrädesemissionen. Vid fullt nyttjande av TO 1 uppgår utspädningen till ytterligare cirka 14 procent.
 • Aktiens ISIN-kod: SE0015657663.
   

Sammanfattning av villkor för vederlagsfria teckningsoptioner

 • Nyttjandeperiod: 31 augusti – 14 september 2022.
 • Teckningskurs: En (1) teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en (1) ny aktie till ett pris om lägst 0,1 SEK och högst 2,0 SEK per aktie.
 • Emissionsvolym: Vid fullt nyttjande av TO 1 ökar antalet aktier med ytterligare 2 846 375 stycken och bolaget kommer erhålla ytterligare cirka 5,7 MSEK före emissionskostnader.

Detaljinfo och filer

Teaser

Anmälningssedel SE - med stöd av uniträtter

Anmälningssedel SE - utan stöd av uniträtter

Stäng×
Relaterade ämnen
Invitation to participate in the SMART VALOR IPO at Nasdaq First North
31.01.2022

Invitation to participate in the SMART VALOR IPO at Nasdaq First North

SMART VALOR is a reliable entry into blockchain technology for investors and institutions

SHORT ABOUT SMART VALOR

The company was founded in 2017 in Switzerland, where it has been part of the Thomson Reuters incubator. It is the first complete platform for investment in digital assets under the Swiss regulation, where the company is licensed to operate as a financial intermediary since 2018, and under the Liechtenstein regulation, where the company is licensed to operate crypto exchanges and to act as a blockchain depository (custody). the law since 2020.

On the B2C page (Business-to-Consumer), SMART VALOR offers trade, brokerage, storage and discretionary asset management to its customers from over 130 countries. The digital assets on the platform include over 170 trading pairs of cryptocurrencies, blockchain protocols, DeFi and metaverse assets.

On the B2B (Business-to-Business) page, SMART VALOR's API-based Crypto-as-a-Service offering aims to enable banks and fintech companies to offer digital assets to their customers by using SMART VALOR's technology and its regulatory coverage.

As an extension of its platform infrastructure, SMART VALOR has created an NFT marketplace that was launched in a beta version recently, under the name VALOR Prime. The marketplace is available at www.valorprime.com.

In recognition of its technical leadership, the Swiss government nominated SMART VALOR for an innovation contribution through Innosuisse and Forbes, in which the company was nominated for one of the ten most exciting SME technologies in Europe.

BACKGROUND AND MOTIVES

Digital assets and blockchain technology are a rapidly growing area and SMART VALOR's investment platform is currently in the upscaling phase. The transaction volume on the platform grew over 1.000% per year, as of December 2021. The expansion of the company's product portfolio, with the emphasis on DeFi (Decentralized Finance), Yield products and NFT (Non-Fungible Tokens), is currently underway. SMART VALOR also sees great potential for its recently launched Crypto-as-a-Service (“CaaS”) solution for traditional financial institutions and fintech companies that are facing a growing demand from customers to offer digital assets.

To support SMART VALOR's momentum, the proceeds from the offering in connection with the listing on Nasdaq First North will be used for the purpose of scaling up SMART VALOR's B2C and B2B SaaS business and strengthening the balance sheet.

In addition, the Nasdaq-listed status will increase SMART VALOR's credibility and strengthen its position as a trusted gateway to blockchain technology. This is particularly important to facilitate the expansion of SMART VALOR's B2B SaaS business targeting traditional banks, fintech companies and other institutions. Additionally, It also opens up the possibility of even faster development through inorganic growth alternatives.

The VISION

Today it becomes clear to more and more investors that the cryptocurrencies and blockchain technology is not just about speculation. It is about the financial infrastructure of the next iteration of the internet, the metaverse. The blockchain technology is also key in digitalization of assets, record and exchange of the ownership. What is known today as NFT (non-fungible token) will be the preferred way to digitise and trade assets in the near future in the metaverse. SMART VALOR stands here as the first mover and native technology company, which in combination with its regulatory expertise build a strong foundation for building a leading position in this industry.

The TEAM and investors

The Team of SMART VALOR stands out with great track record of regulatory achievements and successful exists. One of the co-founders, Olga Feldmeier, has been working in this industry for the last 8 years. Back in 2016 she enabled the first bitcoin custody licence in Switzerland for Xapo, the Silicon Valley company Olga was Managing Partner with before Smart VAlor. The company was later partially acquired by Coinbase. Due to this achievement  Olga received a title of Crypto Queen. The leading Swiss business magazine nominated Olga in top 10 blockchainers of the country. She regularly gives interviews to the top press and is seen on television such as CNN and other local TV channels. Building on her influencer status, Olga and SMART VALOR team has build the largest international crypto conference series conducted in Switzerland, the crypto summit visited by over 50.000 people.

The co-founders Thomas Felber and Oliver Feldmeier, both from Germany have a track record in delivering complex technology projects. Thomas Fleber, SMART VALOR CTO with over 16 years of experience in creating custom software products and solutions for multiple industries, was the co-founder and IT Director of BeeZero, The Linde Group's hydrogen-powered car project in Germany. Oliver Feldmeier is an expert in blockchain technology and has a strong track record in running large-scale technology projects in the financial sector. Oliver Feldmeier founded his first company, Verto Advisory, in 2010 and ran IT implementation projects for large Swiss insurance companies.

In Switzerland, the team is backed by very big names from investor space. In 2019 they become the first crypto company in the portfolio of one of the largest corporate venture capital companies in Switzerland, Venture Incubator funded by Swiss banks such as Credit suisse and global Swiss companies such as Nestle and Novartis. To the early investors in SMART VALOR belong the well-known award-winning investor Daniel Gutenberg, Stephane Pictet, of the oldest bank family Pictet and famous crypto investor Mathew Roszak.


Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Teckna via BankID


Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 21 januari - 3 februari 2022

Teckningspris: 57,50 SEK per depåbevis

Emissionslikvid: 21,7 MSEK

Övertilldelningsoption: 3,3 MSEK

Pre-money värdering: 741,2 MSEK

Handelsplats: Nasdaq First North


Dokument och filer

Bolagsbeskrivning

Anmälningssedel

Hemsida

Emissionssite


 

Stäng×
Relaterade ämnen
Annons
Blick Global Group utvidgar verksamheten till spelutveckling genom förvärv
30.09.2021

Blick Global Group utvidgar verksamheten till spelutveckling genom förvärv

Blick Global Group är ett bolag med målsättning att bli en utav de ledande aktörerna inom iGaming genom förvärv och integrering av nya bolag till koncernen, med fokus på entreprenörerna bakom de förvärvade bolagen.

Bolagets fokus har fram tills nu varit riktat mot digital marknadsföring, men genom det aktuella förvärvet av Oregon Main Interactive AB (“OMI”), en spelstudio som med egen plattform och teknik utvecklar spelslottar och skrapspel online, utvidgas verksamheten med spelutveckling. Förvärvet av OMI innebär att Blick Global Group är väl positionerade för att ta ytterligare marknadsandelar inom det nya affärsområdet ”Spelutveckling” och samtidigt bibehålla en organisk tillväxt genom det lönsamma dotterbolaget Wigets marknadsföringslösningar inom ”Digital marknadsföring”.

Analyst Group har intervjuat Erik Ahlberg, VD för Blick Global Group, där han bland annat går igenom förvärvet av spelstudion OMI Gaming och den pågående företrädesemissionen.

Hemsida

Emissionssite

 

Stäng×
Relaterade ämnen
Curasight - nyttjande av tekningsoptioner av serie TO1
16.09.2021

Curasight - nyttjande av tekningsoptioner av serie TO1

Curasight är ett danskt bioteknikföretag som utvecklar en mer skonsam och effektiv behandling av cancer. Curasights team är pionjärerna bakom uPAR Theranostics tekniken. Teknologin minimerar bestrålning av frisk vävnad genom att kombinera den riktade uTREAT® strålningsbehandlingen, med den exakta uTRACE® diagnostiken. Flera kliniska prövarinitierade studier på Rigshospitalet är i fas II.

Curasights team är pionjärerna bakom uPAR Theranostics tekniken. Teknologin minimerar bestrålning av frisk vävnad genom att kombinera den riktade uTREAT® strålningsbehandlingen, med den exakta uTRACE® diagnostiken. Flera kliniska prövarinitierade studier på Rigshospitalet är i fas II.


Investment higlights

 • Curasight är ett danskt bioteknikföretag som utvecklar en mer skonsam och effektiv behandling av cancer. Curasights team är pionjärerna bakom uPAR Theranostics tekniken. Teknologin minimerar bestrålning av frisk vävnad genom att kombinera den riktade uTREAT® strålningsbehandlingen, med den exakta uTRACE® diagnostiken. Flera kliniska prövarinitierade studier på Rigshospitalet är i fas II.
 • Curasight bygger på mer än ett decennium av forskning vid Köpenhamns universitet och Rigshospitalet, Danmarks universitetssjukhus. Under de senaste åren har professor Andreas Kjaer tillsammans med ett vetenskapligt team utvecklat konceptet PET-avbildning av receptorn (uPAR), en känd biomarkör för cancer aggressivitet, som ska användas för förbättrad diagnos, riskstratifiering och behandlingsplanering/ övervakning vid flera typer av cancer. PET-avbildningstekniken har revolutionerat modern cancermedicin och för närvarande utförs mer än två miljoner PET-skanningar varje år. Genom att injicera ett radioaktivt märkt spårämne kommer spårsändaren att bindas till vävnaderna, varefter radioaktivitet kan lokaliseras med hjälp av PET-skannern.
 • Curasights teknologi studeras i en bred pipeline med sex pågående kliniska fas ll-studier (prövarinitierade) och två fas ll-studier på prostata- och bröstcancer.
 • uTRACE® avbildar uPAR och därmed tumörinvasionen och bildandet av cancermetastaser. Genom att avbilda detta, kan Curasights teknologi diagnostisera och avgöra vilken terapeutiska strategi som bör eftersträvas.
 • Curasight utvecklar en teknisk ligand, uTREAT®, som binder till alla cancerceller i kroppen (uttrycker uPAR, som bryter ner den normala vävnaden runt tumören) och lokalt bestrålar cancer med begränsad bestrålning av frisk vävnad. Detta koncept bidrar till en mer skonsam form av strålbehandling jämfört med traditionell extern strålbehandling.
 • Kombinationen av strålbehandling mot cancer, uTREAT® (terapi), med uTRACE® (diagnostik), en teknologi som är känd som Theranostics, förväntas att upptäcka och behandla cancer och metastaser. Den theranostiska principen väljer rätt terapi till rätt patient vid rätt tidpunkt, vilket skapar betydande fördelar för både patienter och sjukvården.

Viktiga milstolpar och händelser sedan IPO

 • Under första kvartalet 2021 uppnådde Curasight en betydande milstolpe genom att deras licensierade teknik uTREAT® beviljades två nya patent, ett i USA och ett i Kanada. Denna milstolpe är avgörande för att Bolaget ska kunna träda in på den nordamerikanska marknaden och förbättra möjligheten att vidareutveckla uTREAT® som ett terapeutiskt alternativ för flera cancerindikationer. Curasight har sedan tidigare beviljade patent i Europa, Japan, Kina och Hong Kong.
 • Curasights teknologi har visat lovande resultat i en prövarinitierad fas ll-studie av prostatacancer. Journal of Nuclear Medicine, den högst rankade vetenskapliga tidskriften inom nuklearmedicinen, uppmärksammade de positiva resultaten från fas ll-studien på prostatacancerpatienter och artikeln lyftes fram som den bästa kliniska artikeln i marsnumret.
 • Curasight har uppnått ett positivt utfall av biodistributionsstudien i Glioblastom med uTREAT®. Resultatet ger ett ”grönt ljus” för att gå vidare med ytterligare utveckling och tester.
 • Curasight tilldelades två priser av Affärsvärldens IPO Guide. En för utmärkt aktiekursutveckling sedan börsintroduktionen och den andra i kvalitetskategorin.

Film


Erbjudandet i sammandrag

Nyttjandeperiod: 16 september 2021 till 7 oktober 2021.

Lösenpris: En (1) teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Curasight till en kurs om 17,20 DKK.

Värdering (pre-money): Cirka 294 miljoner DKK.

Emissionsvolym: Nyttjas samtliga teckningsoptioner tillförs bolaget cirka 48,8 miljoner DKK före emissionskostnader.


Länkar

Bolagets hemsida

Teaser

Teckningsblankett

 

Stäng×
Relaterade ämnen
Intervju med Aptahem
03.09.2021

Intervju med Aptahem

BioStock intervjuar Mikael Lindstam, vd Aptahem, i samband med den pågående företrädesemissionen som pågår mellan den 27 augusti och 10 september.

Läs mer och teckna units här

Stäng×
Relaterade ämnen
Stockpicker intervjuar Genetic Analysis CEO Ronny Hermansen
02.09.2021

Stockpicker intervjuar Genetic Analysis CEO Ronny Hermansen

Genetic Analysis är ett innovativt diagnostikbolag – baserat i Norge – med mer än tio års erfarenhet inom forskning och produktutveckling inom diagnostik av det mänskliga mikrobiomet (tarmfloran). Vi har intervjuat bolagets VD, Ronny Hermansen, inför noteringen på Spotlight Stock Market den 1 oktober.

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund

– After completing my MScBA degree from the University in Aalborg, Denmark, I started working in the diagnostic industry in 1992. In 1997 I joined Axis Biochemicals (later Axis-Shield) that became a world leader within Point of Care (PoC) diagnostics. I had the position as Group CFO in Axis-Shield plc (LSE) where I worked out of London since 2007 until we were acquired by Alere Inc (now a part of Abbot Inc). I joined Genetic Analysis (GA) in 2014. I would say that I have acquired extensive experience from the diagnostic industry, both from big companies, start-ups and how to develop a successful diagnostic company.

Kan du beskriva Genetic Analysis och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

– GA is one of the pioneers in the human microbiome field and was founded in 2008. This was done by some leading researchers (Professor Knut Rudi and Professor Kjetil Jakobsen) from NMBU (Norwegian University of Life Sciences) who realized that the absence of suitable technology limited the possibilities of performing microbiota analysis.

These researchers contributed to developing the technology that was later patented and commercialized as the GA-map® platform, the first standardized routine diagnostic solution for the microbiome market.

The first marker on the platform is the CE marked GA-map® dysbiosis test and it detects any bacterial imbalance (dysbiosis) in the gut microbiota and profiles this imbalance.

Today, our business is to commercialize the GA-map® platform through Labs that are currently doing microbiome analysis and to perform research and development activities to add more diagnostic markers onto our platform.

In addition, GA has a broad collaboration with researchers in academia and Pharma. One of our biggest assets in these collaboration projects is our large biobank with patient samples from different disease groups.

Hur ser er affärsmodell ut?

– The business model of GA is to establish our routine diagnostic tools in the microbiome testing market. By placing our GA-map® diagnostic platform into labs, these laboratories will start performing our tests. GA will generate recurring revenues from the reagent kit sales to the labs. GA also generates revenues from its in-house service lab in Oslo that can perform testing services for small volume customers, like for medical specialists, smaller labs and researchers in academia and Pharma. Today GA sells products through a distribution model with non-exclusive distributors in the EU and the US. To build strong distribution will be our main focus moving forward.

The GA-map Dysbiosis Test is mainly used to support the choice of treatment for IBS (Irritable Bowel Syndrome) patients, and to some extent IBD (Inflammatory Bowel Disease) patients. We work to expand the use of our patented technology and to develop new biomarkers that can expand the menu on our platform.

Our site in Oslo performs development activities (new markers and software) and manufacturing of our reagent kits.

Ni genomför just nu en emission om initialt cirka 60 MSEK och går mot en notering på Spotlight Stock Market 1 oktober i år. Vad ska ni använda emissionslikviden till?

– Our GA-map® Dysbiosis Test is now CE marked and launched in the EU and the US. However, we would need to further fuel our platform's commercialisation and take market share in the existing market. We would also like to grow the market and to expand geographically into new regions.

In addition, to ramp up our commercial sales, we will need to scale up manufacturing and strengthen the administrative systems.

Vilka är de största riskerna i Er verksamhet?

– The microbiome market is expected to be the next game changer in the healthcare market, but it is still at an early stage. Therefore, development of new products will always have a risk related to market size and the regulatory approval paths, and thus the time to market.

During the pandemic, GA and the diagnostic industry have also seen that we are vulnerable towards situations where patients sit at home and do not see their doctor. And this has also led to a situation where the whole health care system has put less focus on other diseases than COVID.

Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från denna?

– Several players serve the current diagnostic market for the gut microbiome with various platforms mostly based on sequencing tools. Sequencing platforms are excellent tools for research activities.

As pharma companies are now launching so-called microbiome-altering drugs, there will be a strong focus on having standardized routine-based diagnostic tools within the microbiome field. GA is the only company out there that has developed a test platform based on a classical clinical diagnostic principle, a so-called PDT (Pre Determined Target) approach. We have pre-defined which bacterial signature to be identified, and then we only look for that signature. The results will automatically be compared to a healthy normal range. The GA-map® platform does not require a reference database and therefore no further biostatistical work is needed. All this makes the GA-map® platform cheaper, faster and better than research based platforms when it comes to routine diagnostic use. In addition, we have clinically validated, and CE marked our GA-map® Test.

Hur stor är Genetics potentiella marknad?

– Today we estimate that 500 000 tests are being done annually in the EU and the US. This is alone a very interesting market for us to enter. The market is predicted to grow at a CAGR of 22% year by year. By 2027 some report that the market will grow up to 1,7 billion USD. GA believe we can fuel this market growth and at the same time we need to take market shares from the exciting test and research market.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Genetic?

– Of course, it is up to each investor to decide what is their target and timeframe on their investments. Still, I have personally invested both money and time in GA because I’m impressed by the technology and the strong GA-team behind. I do believe in the long-term positive development of the microbiota market. GA is already a pioneer globally in this fast-growing market and we believe our technology will be a game changer for medicine in the future.

Avslutningsvis om du blickar fem år framåt i tiden, hur ser Genetic ut då?

– My ambition is to further strengthen our position as the leading company for standardized gut microbiota testing worldwide. We will have strong growth and profitability coming from our current pipeline. We have launched new products that will aid in the treatment regime of IBD patients and diabetes patients, and thus significantly improve the lives of these patients.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 30 augusti - 13 september 2021.

Teckningskurs: 78,00 NOK per unit, motsvarande 7,80 NOK per aktie. Teckningsoptioner av serie TO 1 och TO 2 utfärdas vederlagsfritt.

Minsta teckningspost: 70 units (motsvarande 5 460 NOK). Varje unit består av tio (10) aktier, sex (6) teckningsoptioner av serie TO 1 och sju (7) teckningsoptioner av serie TO 2.

Emissionsvolym: Initial emissionsvolym om högst cirka 60 miljoner norska kronor (brutto) och det totala sammanlagda beloppet, som bolaget kan erhålla genom utnyttjande av teckningsoptioner, uppgår till cirka 101 miljoner norska kronor (brutto).

Teckningsåtagande: Genetic Analysis har erhållit teckningsåtagande om cirka 48 miljoner norska kronor, motsvarande cirka 80,4 procent av den initiala delen av emissionen av units.

Värdering (pre-money): 134 miljoner norska kronor.

Planerad första handelsdag: Aktier och teckningsoptioner av serie TO 1 och TO 2 är planerade att tas upp till handel på Spotlight Stock Market den 1 oktober 2021.

Ticker och ISIN -kod för aktierna: GEAN och NO0010692130.

Ticker och ISIN -kod för teckningsoptioner i serie TO 1: GEAN TO 1 och NO0011054223.

Ticker- och ISIN -kod för teckningsoptioner i serie TO 2: GEAN TO 2 och NO0011054231.

Teckningsoptioner TO 1: Teckningsoptioner av serie TO 1 berättigar innehavaren att teckna en (1) nyemitterad aktie till ett pris om 9,30 NOK under perioden 2 november till 16 november 2022. Vid nyttjade av alla teckningsoptioner av TO 1 kommer bolaget att erhålla cirka 43 miljoner norska kronor (brutto).

Teckningsoptioner TO 2: Teckningsoptioner av serie TO 2 berättigar innehavaren att teckna en (1) nyemitterad aktie till ett pris om 10,70 NOK under perioden 8 november till 22 november 2023. Vid nyttjade av alla teckningsoptioner av TO 2 kommer bolaget att erhålla cirka 58 miljoner norska kronor (brutto).

 

Stäng×
Teckna units i Genetic Analysis AS
30.08.2021

Teckna units i Genetic Analysis AS

Genetic Analysis är ett innovativt diagnostikbolag – baserat i Norge – med mer än tio års erfarenhet inom forskning och produktutveckling inom diagnostik av det mänskliga mikrobiomet (tarmfloran).

Bolaget marknadsför och säljer GA-map® Dysbiosis Test som identifierar och karaktäriserar dysbios (obalans som kan uppstå mellan bra och dåliga bakterier i tarmfloran). Att utvärdera tarmfloran som en diagnostisk strategi, kan ge möjlighet att följa effekten av föreskrivna behandlingar och öppna för förbättringar samt leda till nya terapeutiska tillvägagångsätt.

Testresultaten genereras genom att använda den kliniskt validerade GA-map®-algoritmen, vilken möjliggör att provresultatet genereras direkt utan behov av ytterligare bioinformatikarbete. GA-map® stöds av cirka 20 peer reviewed vetenskapliga publikationer och har använts i mer än 50 kliniska studier.

Genetic Analysis pågående utvecklingsarbete av nya biomarkörer för GA-map® ska göra det möjligt att använda plattformen för att ge bättre behandling till patienter med IBD (Inflammatorisk tarmsjukdom) eller andra diagnoser som typ 2 diabetes. Ytterligare framtida potential kan finnas i biomarkörer kopplade till leversjukdomar (NAFLD/NASH) och kolorektalcancer. Baserat på de konkurrensfördelar som en standardiserad diagnostisk plattform kommer att ha inom mikrobiotafältet, jämfört med de nuvarande forskningsbaserade verktygen, och det stora antalet potentiella patienter, bedömer Bolagets styrelse och ledning att marknaden och tillväxtmöjligheterna för Genetic Analysis teknologi är betydande. Dessutom ser Bolaget framtida möjligheter i andra sjukdomsindikationer med stort behov av kostnadseffektiv och pålitlig diagnostik.

GA-map® Dysbios Test lanseras för närvarande till molekylära laboratorier i EU och USA för rutinapplikationer och kliniska studier. Bolaget genomför nu en tillväxtplan med fokus på att kraftigt utöka kommersialiseringen av den nuvarande produktportföljen inom IBS/IBD för att placera GA- map®-test som ett standardförfarande, innan behandling, för att identifiera patientens behov i ett tidigt stadium. För att finansiera och accelerera denna tillväxtplan genomför Genetic Analysis nu en kapitalisering inför notering på Spotlight.


Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet


Investment Highlights

1. Genetic Analysis är ett diagnostikföretag – baserat i Oslo – som utvecklar diagnostikplattformen, GA-map®, för analys av den mänskliga tarmens mikrobiota. GA-map®-plattformen är för närvarande det enda patenterade och CE-märkta rutindiagnostiska verktyg för tarmens mikrobiota globalt, som genererar återkommande intäkter. Plattformen möjliggör kostnadseffektiv och pålitlig kartläggning av tarmfloran genom In Vitro Diagnostik (IVD).

2. GA-map® stöds av ca. 20 vetenskapliga artiklar och har använts i mer än 50 kliniska prövningar.

3. GA-map® Dysbios-test för IBS- och IBD-patienter är lanserat i laboratorier i EU och USA.

4. I samband med Bolagets tillväxtplan kommer Genetic Analysis att arbeta med att etablera GA-map® som den föredragna lösningen för laboratorier som utför mikrobiotestning och vidare från en branschledande position också arbeta för att öka totalmarknaden genom att etablera GA - map® i laboratorium som för närvarande inte utför mikrobiotester.

5. Marknaden för patientval och övervakning av behandlingar representerar en stor marknad för GA-map® och förväntas öka avsevärt när läkemedelsföretag utvecklar mikrobiomförändrande läkemedel.


Film


Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 30 augusti - 13 september 2021.

Teckningskurs: 78,00 NOK per unit, motsvarande 7,80 NOK per aktie. Teckningsoptioner av serie TO 1 och TO 2 utfärdas vederlagsfritt.

Minsta teckningspost: 70 units (motsvarande 5 460 NOK). Varje unit består av tio (10) aktier, sex (6) teckningsoptioner av serie TO 1 och sju (7) teckningsoptioner av serie TO 2.

Emissionsvolym: Initial emissionsvolym om högst cirka 60 miljoner norska kronor (brutto) och det totala sammanlagda beloppet, som bolaget kan erhålla genom utnyttjande av teckningsoptioner, uppgår till cirka 101 miljoner norska kronor (brutto).

Teckningsåtagande: Genetic Analysis har erhållit teckningsåtagande om cirka 48 miljoner norska kronor, motsvarande cirka 80,4 procent av den initiala delen av emissionen av units.

Värdering (pre-money): 134 miljoner norska kronor.

Planerad första handelsdag: Aktier och teckningsoptioner av serie TO 1 och TO 2 är planerade att tas upp till handel på Spotlight Stock Market den 1 oktober 2021.

Ticker och ISIN -kod för aktierna: GEAN och NO0010692130.

Ticker och ISIN -kod för teckningsoptioner i serie TO 1: GEAN TO 1 och NO0011054223.

Ticker- och ISIN -kod för teckningsoptioner i serie TO 2: GEAN TO 2 och NO0011054231.

Teckningsoptioner TO 1: Teckningsoptioner av serie TO 1 berättigar innehavaren att teckna en (1) nyemitterad aktie till ett pris om 9,30 NOK under perioden 2 november till 16 november 2022. Vid nyttjade av alla teckningsoptioner av TO 1 kommer bolaget att erhålla cirka 43 miljoner norska kronor (brutto).

Teckningsoptioner TO 2: Teckningsoptioner av serie TO 2 berättigar innehavaren att teckna en (1) nyemitterad aktie till ett pris om 10,70 NOK under perioden 8 november till 22 november 2023. Vid nyttjade av alla teckningsoptioner av TO 2 kommer bolaget att erhålla cirka 58 miljoner norska kronor (brutto).


Länkar

Bolagets hemsida

Prospekt

Teaser

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

 

Stäng×
Relaterade ämnen
Teckna units i Kiliaro AB
23.08.2021

Teckna units i Kiliaro AB

I takt med ökad digitalisering, där allt fler använder sin mobiltelefon för att fota och spela in video, ökar också behoven av digitala tjänster som är anpassade för lagring, organisering och delning av privatpersoners bildgallerier.

Bildgalleriapplikations-företaget Kiliaro menar att det inte finns någon bland dagens aktörer på marknaden som riktar in sig specifikt mot socialisering (delning, kommentera, mm.) kring foto och video direkt i mobilens bildgalleri. Bolaget avser att fylla ett gap mellan molntjänster och sociala medie-appar. Problemet med dagens molntjänster är, enligt Bolaget, att dessa plattformar är avsedda främst för lagring samt att användas som passiva bakgrundsappar, det vill säga att användaren laddar upp media på en plattform som erbjuder få funktioner för social interaktion. Många användare nyttjar därför andra sociala medier eller appar för att dela foto och video, trots att tjänsterna inte är byggda för detta ändamål. Exempel är populära plattformar som Whatsapp och Facebook Messenger, där foton – och därmed minnen – försvinner i olika chattflöden.

Kiliaro vill möta problematiken och fylla gapet som beskrivs ovan på en växande marknad genom att erbjuda en bildgalleriapplikation med banbrytande funktionalitet i form av automatisk delning av foto och video samt chatfunktionalitet, direkt i bildgalleri-appen. Tillsammans med ett konkurrenskraftigt erbjudande av molnlagring med obegränsat utrymme för endast 19 kr/mån samt höga krav på integritet och säkerhet, är Kiliaro här för att ta bildgalleriet för privatpersoner till nästa nivå. Visionen är att bli nästa generations bildgalleriapplikation som står utanför de stora techbolagens ekosystem, vilka enligt Bolaget ofta präglas av hög prissättning och omdiskuterad hantering av användardata och integritet. Kiliaros bildgalleriapplikation finns i en gratisversion, med möjlighet att uppgradera till premiumversion. Bolaget har idag drygt 10 000 användare, varav cirka 3 000 är betalande, som genererats av samarbeten med Tele2 samt organisk tillväxt.

Bolaget är nu redo för att lanseras fullt ut på den svenska marknaden och under kommande år på utvalda målmarknader internationellt. Därför genomförs nu också en kapitalisering om totalt cirka 31 MSEK som är avsedd att finansiera Kiliaro till och med break-even vid halvårsskiftet 2023. Fram till denna period är Bolagets avsikt att uppnå ett stort antal viktiga målsättningar, som att ingå nya partnerskap med ledande bolag inom till exempel telekom, retail, event och sport, expandera i Skandinavien och övriga Europa, samt öka antalet användare markant till cirka sex miljoner.


Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet


Investment Highlights

Stark marknadstillväxt

Kiliaros målmarknad inom segmentet molntjänster för privat bruk spås växa från cirka 27 miljarder USD 2019 till cirka 160 miljarder USD år 2027¹ , motsvarande en årlig genomsnittlig tillväxttakt (CAGR) om 24,6 procent.

I takt med att våra mobiler får ännu bättre kamerafunktionalitet ökar också behoven av smart och användarvänlig lagring med engagerande och skräddarsydda lösningar för social interaktion.

Bolaget avser att under 2022 expandera i Skandinavien och Europa, vilket kommer höja Kiliaros marknadsnärvaro markant.

Unikt kunderbjudande

Enligt Bolagets bedömning är dess tjänst unik på marknaden idag; ingen annan aktör erbjuder användare kombinationen av automatisk delning, socialisering kring innehåll i en sluten krets anpassad av användaren, obegränsad lagring samt kan tillgodose användarnas ökade krav på integritet och säkerhet.

Låg och användarvänlig prissättning av lagring samt hög integritet i förhållande till större aktörer som Google, Apple, Dropbox, vilka dessutom inte har erbjudanden anpassade för socialisering. Kiliaros fasta pris om 19 SEK/mån för obegränsad lagring kan jämföras med Apple iClouds 89 SEK/mån för lagring om 2 TB.

Kiliaro introducerar automatisk delning av foton och video på marknaden – användarna slipper besväret med manuell selektering och delning.

Definierad affärsmodell och roadmap

Bolaget har ingått B2B-partnerskap med Tele2 Sverige och Tele2 Estland i form av ett pilotprojekt med ett riktat erbjudande till ett mindre urval Tele2-kunder.

Kiliaro har mycket låg churn rate (kundbortfall) om 0,2 procent – vittnar om hög kundnöjdhet.

Bolagets målsättning är att framöver ingå nya partnerskap med ledande bolag inom bl.a. resebranschen, telekom, retail och detaljhandeln, mfl. Mål om break-even vid halvårsskiftet 2023.

Erfaret team med bevisat track record

Ledning och styrelse har gedigen erfarenhet inom både Tech-sektorn och private equity, samt från tillväxtbolag i noterad miljö.

VD med starkt track record inom affärsutveckling och försäljning på noterade och onoterade tillväxtbolag samt större bolag, som t ex 3 Sverige, Bisnode, Groupon, m.fl.

Grundare och teknikchef har tidigare grundat bl.a. Nordens största bildbank Mostphotos.

¹ https://www.prnewswire.com/news-releases/personal-cloud-market-size-to-reach-usd-161-93-billion-by-2027--cagr-of-24-6---valuates-reports-301167036.html


IPO Film


Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet


Erbjudandet i sammandrag

Anmälningsperiod: 23 augusti 2021 till och med den 6 september 2021.

Erbjudandepris: Erbjudandepriset är 26,40 SEK per unit, vilket motsvarar 6,60 SEK per aktie. Teckningsoptioner av serie TO 1 erhålls vederlagsfritt.

Minsta post: Minsta anmälningspost är 220 units, vilket motsvarar 5 808,00 SEK.

Emissionsvolym: Erbjudandet uppgår totalt till cirka 31 MSEK. Av detta kan Bolaget initialt tillföras cirka 20,7 MSEK (före avdrag för emissionskostnader och kompensation till brygglånegivare). Bolaget kan i ett senare skede, vid fullt nyttjande av vidhängande teckningsoptioner av serie TO 1, tillföras ytterligare högst cirka 10,4 MSEK (före emissionskostnader).

Teckningsförbindelser: Cirka 10,5 MSEK av nyemissionen omfattas av teckningsåtaganden, vilket motsvarar cirka 51 procent av den initiala emissionsvolymen. Resterande del av den initiala delen av nyemissionen, motsvarande cirka 10,2 MSEK, är tillgänglig för allmänheten.

Antal aktier före nyemissionen: 5 708 544 aktier.

Värdering (pre-money): Cirka 37,7 MSEK.

Planerad första dag för handel: Aktier och teckningsoptioner av serie TO 1 är planerade att upptas för handel på Nasdaq First North Growth Market den 17 september 2021.

ISIN-kod för aktien: SE0016275333

Lock up: Bolagets största ägare First Venture Sweden AB (i vilket styrelseordförande Peter Werme är delägare) har ingått lock up-avtal om 100 procent av sitt innehav under de första tolv månaderna efter notering på First North. Lock up innefattar även sådan investering som First Venture Sweden AB kan komma att bli tilldelad i den planerade nyemissionen. Övriga styrelsemedlemmar samt VD har ingått lock up-avtal enligt samma villkor som ovan. Vid fulltecknad nyemission kommer totalt cirka 53,9 procent av antalet aktier i Bolaget att vara under lock up.

Vidhängande teckningsoptioner: En (1) teckningsoption ger anmälaren rätt att teckna en (1) ny aktie till en kurs om 6,60 SEK under teckningsperioden som äger rum under tiden från och med den 12 september 2022 till och med den 26 september 2022.

ISIN-kod för teckningsoption TO 1: SE0016288559


 Länkar

Läs mer här

Prospekt

Teaser

Hemsida

Stäng×
Relaterade ämnen
Inbjudan till teckning av aktier i Diagonal Bio AB
24.06.2021

Inbjudan till teckning av aktier i Diagonal Bio AB

Diagonal Bio AB är ett svenskt diagnostiskt bolag med visionen att begränsa spridningen av infektionssjukdomar globalt genom att skapa en användarvänlig, kostnadseffektiv och precis plattform benämnd Panviral.

Plattformen kan enkelt anpassas för att detektera alla typer av patogen, vilket möjliggör snabb sjukdomstestning även utanför laboratorier och sjukhus.

Bolaget genomför nu en nyemission inför planerad notering på Nasdaq First North Growth Market. Med kapitalet från den förestående nyemissionen avser bolaget att accelerera utvecklingstempot för Panviral och marknadslanseringen av produkten. Detta innebär bland annat att bolagets aktiviteter finansieras fram till och med den initiala kommersialiseringen av Panviral, vilket planeras ske under andra halvan av 2022. Under 2021 är målsättningen att ha ett kvalitetssystem (Quality Management System) implementerat och i användning. Under 2022 avser bolaget inleda en klinisk studie för att bekräfta befintliga genomförda studier på olika patogenpaneler, initiera CE-märkningsprocessen följt av kommersialisering av Panviral på den europeiska marknaden och skala upp tillverkningen.

Läs mer om Diagonal Bio och erbjudandet här

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet


Diagonal VDkommentar


Diagnoal video

Se Diagonal Bios film


Villkor i korthet

Teckningstid: 10 juni 2021 – 24 juni 2021.

Teckningskurs: 10,50 SEK.

Teckningspost: Minsta teckningspost är 570 aktier (motsvarande 5 985 SEK).

Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 3 814 663 aktier, motsvarande cirka 40,1 MSEK. Av dessa 40,1 MSEK avser cirka 10 MSEK den kompensation som brygglånegivare erhåller för det brygglån som sedan tidigare givits. Kompensationen, som således ej innebär kapital för bolaget, kvittas mot aktier i nyemissionen, tillsammans med brygglånet i sig. Lägsta gräns för att genomföra nyemissionen är cirka 34,1 MSEK.

Antal aktier innan nyemission: 5 334 000.

Värdering (pre-money): Cirka 56 MSEK.

Teckningsförbindelser: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 22 MSEK. Av teckningsförbindelser avser cirka 10 MSEK det brygglån som givits sedan tidigare och som ska kvittas i nu förestående nyemission, cirka 2 MSEK avser den kompensation som brygglånegivare erhåller och som också kvittas mot aktier i nyemissionen, samt cirka 10 MSEK i ytterligare teckningsåtagande som avtalats med samma parter som inkommit med brygglånegivarna.

Notering på Nasdaq First NorthGrowth Market: Aktien i bolaget är planerad att noteras på First North. Första dag för handel är beräknad att bli den 6 juli 2021.

ISIN-kod: SE0015961826.

Teckna aktier i Diagonal Bio

För att anmäla intresse om förvärv av aktier i Diagonal Bios IPO vänder du dig bäst till din bank. Observera att inte alla banker har möjlighet att assistera sina kunder med en anmälan och i det fall din bank inte kan hjälpa dig, vänligen kontakta Nordic Issuing (info@nordic-issuing.se) för information om hur du kan gå till väga.

Nedanstående banker erbjuder garanterat möjlighet till teckning av aktier i Diagonal Bio:

Nordnet: www.nordnet.se

Avanza: www.avanza.se

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet


Länkar

Teaser

Prospekt

Stäng×
Relaterade ämnen
Starkt intresse för träbyggande gynnar IsoTimber
11.06.2021

Starkt intresse för träbyggande gynnar IsoTimber

IsoTimber tillverkar husstommar av trä med en unik konstruktion. Väggarna är både bärande och isolerande.

Ingen extra isolering eller plastfolie behövs och den är diffusionsöppen, vilket ger ett behagligt inomhusklimat. Den mest sålda väggen består till 99 % av trä, en fossilfri råvara. Vid tillverkningen förädlas spånet till pellets och överskottsbitar från fönsterurtag återanvänds i planelementen. De robusta byggblocken kan återbrukas och sedan återvinnas till träfiberskivor.

Bolaget har nått fina framgångar under det senaste året. T ex har ett viktigt forskningsprojekt startats tillsammans med Stora Enso och Moelven, med RISE som projektledare. Genom att utveckla ett biobaserat lim är målet att nå 100 % fossilfria byggskivor och byggelement (d v s IsoTimbers byggblock). Bolaget levererade ett äldreboende med 48 lägenheter med PEAB-ägda Hälsingebygg som mycket nöjd kund. Produkten fick högsta betyg av Byggvarubedömningen och organisationen Cradlenet valde IsoTimber som svenskt inspirationsexempel inom cirkulär ekonomi vid ett event anordnat av Nederländernas ambassad. Vidare blev patentet i Japan godkänt, vilket ger en förhoppning om att även patentansökningarna i Europa och Kanada skall godkännas. Att visas på bästa sändningstid i både Husdrömmar och Grand Designs Sverige (Skogsvillan) under ett och samma år får också anses vara en framgång.

Motiv till emissionen

Med en påbörjad tillväxt i ryggen är syftet med kapitalanskaffningen att tillvarata det starka marknadsläge som råder inom byggbranschen, med ett mycket stort intresse att bygga hållbart med trä. IsoTimbers omsättning ökade med 61 % förra året och orderläget för 2021 uppgår redan till nära 2020 års omsättning. Styrelsen vill forcera tillväxten genom att satsa på en ökad säljvolym för att bryta igenom ordentligt.

Investment highlights

 • Produkten är designad för en tillverkning som är skalbar och automatiserad. Skalbarheten inkluderar även nya marknader.
 • På en världsmarknad med instabil tillgång till träråvara, är det en fördel med en produkt som kan tillverkas av lågt klassad eller helt oklassad träråvara.
 • Byggbranschen har en stark efterfrågan på hållbart byggmaterial, både nu och i ett längre perspektiv.
 • Forskningsprojektet med Stora Enso, Moelven och RISE kan stärka efterfrågan på produkten stort om projektet når målet att IsoTimbers byggblock blir 100 % fossilfria.

Erbjudandet i korthet

Teckningsperiod: 9 – 30 juni 2021

Teckningskurs: 72 kronor per stamaktie

Emissionsvolym: Högst 330 079 stycken stamaktier och högst 23 765 688 kronor

Aktiekapital: 825 195,50 kronor ökas med högst 165 039,50 kronor

Värdering (pre-money): Cirka 118,8 MSEK

Företrädesrätt: De som på avstämningsdagen den 3 juni 2021 var registrerade som aktieägare erhåller för varje befintlig aktie, oavsett aktieslag, en teckningsrätt. Det krävs fem (5) teckningsrätter för att teckna en (1) ny stamaktie

Teckning utan stöd av teckningsrätter sker genom blankett – Anmälningssedel för teckning utan företräde som finns på Mangolds hemsida.


Länkar:

EMISSIONSSITE

TEASER

MEMORANDUM

ANMÄLNINGSSEDEL utan företräde

ANMÄLNINGSSEDEL med företräde

HEMSIDA

REFERENSOBJEKT Skogsvillan

VIDEO Företagspresentation


 

Stäng×
Relaterade ämnen

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början