Emplicure gästar Fill or Kill podcast
05.05.2022

Emplicure gästar Fill or Kill podcast

Emplicure är ett läkemedelsbolag som utvecklar nya läkemedel baserat på kombinationen av redan godkända aktiva substanser och materialvetenskap inom biokeramer. Produktportföljen fokuserar initialt på läkemedel mot kronisk smärta och med missbruksförsvårande egenskaper. Det helägda dotterbolaget Amplicon AB utvecklar konsumentprodukter, med tobaksfritt nikotin som första produkt.

Emplicure har under årets första kvartal tagit viktiga steg i arbetet med att vidareutveckla och optimera formuleringarna i deras två huvudprojekt, Amp01 och Empli03.

I korthet utvecklar företaget nya innovativa läkemedel baserade på kombinationen av företagets patenterade biokeramiska plattformar och redan godkända aktiva läkemedelssubstanser. Emplicures patenterade teknik är baserad på biokeramer med porformade hålrum, vilka laddas med aktiv substans som sedan frigörs successivt på ett kontrollerat sätt. I och med att substanserna redan är kliniskt godkända minskar såväl utvecklingstid som kostnader och risker. Emplicure bedömer att de läkemedel de utvecklar kan erhålla marknadsgodkännande efter 3 – 5 år, vilket kan jämföras med cirka 10 – 12 år som det tar att ta en ny aktiv substans till marknaden. Inom Empli03, en läkemedelskandidat mot kronisk smärta, har man färdigställt den slutliga formulering som ska användas i den farmakokinetiska studien under hösten och även överfört den till en kontraktstillverkare.

I Emplicure ingår även Amplicon, ett bolag med fokus på konsumentprodukter. Amplicons första produkt riktar sig till den stora och växande världsmarknaden för vitt oralt nikotin i påse. Här har man under senaste kvartalet både tagit fram olika smakformuleringar, utvärderat alternativ för produktion i större skala och lämnat in en ny patentansökan. Nu närmast premiärvisar man två produkter vid det internationella Global Forum on Nicotine i Warszawa i juni i år. Parallellt med produktutvecklingen fortsätter diskussionerna om utlicensiering med flera intressenter.

Bolagets vd, Torbjörn W Larsson, medverkar i senaste avsnittet av Fill or Kill podcast. Inslaget startar minut 39.

Lyssna här

 

Stäng×
Relaterade ämnen
Teckning av Emplicure aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO1 inleds idag
29.04.2022

Teckning av Emplicure aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO1 inleds idag

Emplicure är ett läkemedelsbolag som utvecklar nya läkemedel baserat på kombinationen av redan godkända aktiva substanser och materialvetenskap inom biokeramer. Produktportföljen fokuserar initialt på läkemedel mot kronisk smärta och med missbruksförsvårande egenskaper. Det helägda dotterbolaget Amplicon AB utvecklar konsumentprodukter, med tobaksfritt nikotin som första produkt.

Emplicure har under årets första kvartal tagit viktiga steg i arbetet med att vidareutveckla och optimera formuleringarna i deras två huvudprojekt, Amp01 och Empli03.

I korthet utvecklar företaget nya innovativa läkemedel baserade på kombinationen av företagets patenterade biokeramiska plattformar och redan godkända aktiva läkemedelssubstanser. Emplicures patenterade teknik är baserad på biokeramer med porformade hålrum, vilka laddas med aktiv substans som sedan frigörs successivt på ett kontrollerat sätt. I och med att substanserna redan är kliniskt godkända minskar såväl utvecklingstid som kostnader och risker. Emplicure bedömer att de läkemedel de utvecklar kan erhålla marknadsgodkännande efter 3 – 5 år, vilket kan jämföras med cirka 10 – 12 år som det tar att ta en ny aktiv substans till marknaden. Inom Empli03, en läkemedelskandidat mot kronisk smärta, har man färdigställt den slutliga formulering som ska användas i den farmakokinetiska studien under hösten och även överfört den till en kontraktstillverkare.

I Emplicure ingår även Amplicon, ett bolag med fokus på konsumentprodukter. Amplicons första produkt riktar sig till den stora och växande världsmarknaden för vitt oralt nikotin i påse. Här har man under senaste kvartalet både tagit fram olika smakformuleringar, utvärderat alternativ för produktion i större skala och lämnat in en ny patentansökan. Nu närmast premiärvisar man två produkter vid det internationella Global Forum on Nicotine i Warszawa i juni i år. Parallellt med produktutvecklingen fortsätter diskussionerna om utlicensiering med flera intressenter.

Idag, den 29 april 2022, inleds nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO1 i Emplicure AB. Nyttjandeperioden pågår till och med den 13 maj 2022. Varje teckningsoption av serie TO1 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till ett pris om 2,09 SEK per aktie.

Läs mer här

Stäng×
Relaterade ämnen
Annons
Här är börsnykomlingen Emplicure som tar innovativa läkemedel snabbare till godkännande
14.06.2021

Här är börsnykomlingen Emplicure som tar innovativa läkemedel snabbare till godkännande

Här är börsnykomlingen Emplicure som tar innovativa läkemedel snabbare till godkännande. Läkemedelsbolaget Emplicure arbetar just nu med en notering på Nasdaq First North Growth Market. I samband med börsnoteringen gör företaget en nyemission om 39,8 miljoner kronor, kapital som skall användas för att accelerera företagets affärs-och produktutveckling och ta tillvara på möjligheterna i marknaden.

“Med våra läkemedelsprodukter mot kronisk smärta och konsumentprodukter med tobaksfritt nikotin adresserar vi mångmiljardmarknader räknat i dollar. Vi är väl positionerade för att kunna licensiera ut våra produkter under 2022, både vad gäller läkemedels- och konsumentprodukter. Noteringen innebär också att vi stärker vårt utgångsläge inför dessa förhandlingar. Vår affärsmodell bygger på avancerad svensk teknik, men är enkel: Vi kan kommersialisera våra projekt i mycket högre takt och med mindre risk än konventionell läkemedelsutveckling”, säger vd Torbjörn Walker Larsson.

empli

Torbjörn Walker Larsson, VD

Uppsala-baserade Emplicure befinner sig just nu i en intensiv utvecklingsfas. För att kunna växla upp produktutvecklingen listar man nu aktien på Nasdaq First North Growth Market och tar samtidigt in kapital. I korthet utvecklar företaget nya innovativa läkemedel baserade på kombinationen av företagets patenterade biokeramiska plattformar och redan godkända aktiva läkemedelssubstanser. Emplicures patenterade teknik är baserad på biokeramer med porformade hålrum, vilka laddas med aktiv substans som sedan frigörs successivt på ett kontrollerat sätt. I och med att substanserna redan är kliniskt godkända minskar såväl utvecklingstid som kostnader och risker. Emplicure bedömer att de läkemedel de utvecklar kan erhålla marknadsgodkännande efter 3 – 5 år, vilket kan jämföras med cirka 10 – 12 år som det tar att ta en ny aktiv substans till marknaden.

I Emplicure ingår även Amplicon, ett helägt dotterbolag med fokus på konsumentprodukter. Amplicons första produkt riktar sig till den stora och växande världsmarknaden för tobaksfritt nikotin. Bolaget förhandlar med ett stort internationellt tobaksbolag om ett samutvecklingsprojekt och kommersialisering.

“Vi utvecklar produkter med kortare ‘time to income’ och samtidigt till en lägre risk tack vare att vi kombinerar egna och patenterade biokeramiska plattformar, med godkända aktiva substanser. Det ger en både säkrare och snabbare produktutveckling och är en del i vår strategi att kunna driva flera parallella projekt. Att vi dessutom kan använda samma biokeramiska plattformar för både läkemedel- och konsumentprodukter ger oss många intressanta affärsmöjligheter”, berättar Torbjörn Walker Larsson.

Fokus just nu ligger på att driva det första läkemedelsprojektet, Empli03, in i klinisk dokumentationsfas och på att slutförhandla ett samutvecklingsavtal för en oral tobakfri nikotinprodukt.

"För att öka utvecklingstakten ytterligare för våra nya projekt har vi under våren stärkt bolaget med lednings- och utvecklingskompetenser. Med denna börsnotering får bolaget en kvalitetsstämpel genom att verka i noterad miljö samt en stabil grund för att ta vår första produktkandidat in i klinisk dokumentationsfas och för fortsatt tillväxt”, säger vd Torbjörn Walker Larsson.

Accelererar utvecklingen

Nettolikviden om cirka 22,9 miljoner kronor kommer att användas för att accelerera utvecklingen av Emplicure. Den största delen av likviden, 40 procent, kommer att användas för att genomföra det kliniska dokumentationsprogrammet för den första produkten, Empli03, vilket riktas mot kronisk smärta. I övrigt kommer 20 procent gå till att utveckla organisationen och lika stor andel av emissionslikviden till affärsutveckling, samutveckling eller arbete med utlicensiering. Nya projekt och utvecklingen av Amplicon tar 10 procent vardera av likviden i anspråk.

bild2

Villkor

* En (1) unit innehåller en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1.

* Teckningskursen är 4,15 SEK per unit, vilket motsvarar 4,15 SEK per aktie.

* Teckningsperiod är den 7-17 juni 2021.

* Minsta teckningspost är 1 400 units, motsvarande 5 810 SEK

* Emissionen omfattas till 80 procent av teckningsåtaganden, cirka 18,4 MSEK, samt kvittning av konvertibellån, cirka 13,5 MSEK.

Villkor teckningsoptioner

* Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget mot kontant betalning motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie under perioden från och med den 12 april 2022 till och med den 27 april 2022, dock lägst 0,05 SEK och högst 6,23 SEK per aktie. Teckningen av aktier sker i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna, under perioden från och med den 29 april 2022 till och med den 13 maj 2022. Teckningsoptionerna kommer att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market.

Mer information om Bolaget och hur du tecknar återfinns här

Eller teckna direkt via Avanza, Nordnet eller Mangold.

Stäng×
Relaterade ämnen

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början