Stäng
Prenumerera gratis på Sveriges ledande nyhetsbrev inom bank & finans
Enlabs – Den politiska riskens fula tryne
15.05.2020

Enlabs – Den politiska riskens fula tryne

När vi början av februari uppdaterade vår syn på iGamingoperatören Enlabs blev beslutet att behålla såväl köprekommendationen som riktkursen om 28 kr intakta.

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1784 (13 maj 2020)

ENLAB | First North | 16,16 | KÖP

Ett mindre lyckat beslut ser vi idag eftersom kursen har sjunkit med närmare 30% sedan dess. Till vårt försvar kan nämnas att väldigt många högst oväntade saker har inträffat under tiden.

Det som inträffade först var att vd Robert Andersson lämnade sin post och ersattes av Georgi Ustinov. Rockaden som sådan var något oväntad men bör inte ha någon större påverkan på verksamheten i det långa loppet. Bolagets nya vd har bred erfarenhet av Enlabs i kraft av sina tidigare positioner som både CFO och COO i bolaget.

Desto större påverkan får däremot covid-19 utbrottet och de åtgärder som myndigheterna vidtagit i spåren av det. Inte nog med att bolagets spelbutiker har stängts i spåren av samhällsnedstängningarna så har man i Lettland gått ytterligare ett steg länge och återkallat samtliga licenser för spel även online. En dramatisk åtgärd som nog varken vi eller bolaget hade kunnat förutse. För vår del var redan besluten om ”lockdowns” tämligen verklighetsfrämmande.

Bakslagen ovan kom också tämligen olägligt. Enlabs hade precis introducerat livestreaming av sportevenemang i Baltikum vilket såg ut att tas emot riktigt väl (antalet aktiva kunder ökade med 22%) varvid man var på väg mot ett rekordkvartal. Nu blev det inte så men intäkterna i Q1 steg ändå med 16% till 10,5 Meuro (9,0) vilket var en minskning om 6% jämfört med Q4 2019. Renodlade spelintäkter ökade 19% till 9,9 Meuro (8,3) medan spelmarginalen var 4,4% (4,6). 59% av intäkterna stod kasino för, 28% betting och 7% var relaterat till bl.a. poker.

EBITDA-resultatet summerades till 2,78 Meuro (2,79) vilket motsvarade EBITDA-marginal på 26,5% (31,0). Rörelseresultatet (EBIT) blev 2,19 Meuro (2,32) och EBIT-marginalen således 20,9% (25,7). Efter finansiella poster och skatt minskade vinsten per aktie i Q1 med 6% till 0,034 euro (0,037). Nettokassan vid utgången av Q1 (exkl kundmedel) uppgick till 17,8 Meuro (ca 190 Mkr).

Det som skett i Q1 innebär, trist nog, att 2020 redan nu känns som ett förlorat år för bolaget då man till skillnad från många andra sektorbolag inte har kunnat dra nytta av att folk har hållit sig hemma. Inget ont som inte för något gott med sig dock. Under tiden av suspenderad verksamhet i Lettland (där man har marknadsledande ställning) har man kunnat inleda migreringen till ny modern och betydligt effektivare plattform (NFL). Flytten förväntas bli klar i slutet av Q2. En annan positiv aspekt av den uppkomna situationen är att man har kunnat slimma kostnadsbasen där en del av effekterna förväntas bli bestående. Det i sig gör att ledningen ser goda möjligheter att kunna nå årets målsättningar under nästa år.

Sett i ett större perspektiv har läget nämligen inte förändrats något nämnvärt. Enlabs finansiella position är stark och bolaget står därmed inte och faller med ett års förskjutning i tillväxten. Företagets nya vd gör nämligen bedömningen att EBITDA-resultatet kommer att förbli positivt även i händelse av att den lettiska verksamheten förblir suspenderad under hela Q2.

Det som möjligtvis har ändrats är synen på den politiska risken i Baltikum. Så här långt har den regleringen där framstått som oerhört lyckad i jämförelse med exempelvis den svenska. Men ovanstående hamnar förstås i ett helt annat ljus när det blir tydligt att licenserna kan suspenderas inom loppet av ca 6 timmar från ett lagförslag till dess exekvering. Lägg därtill även lärdomen att politikerna snabbt kan igångsätta omfattande ”lockdowns” och förutsättningar för minskade riskpremier känns avlägsna. Det gör att vi bedömer att aktien kommer att dras med rabatterade multiplar under överskådlig tid.

För 2020 hade bolaget som mål att växa organiskt med minst 25%. Dessa antaganden är förstås mer eller mindre obsoleta nu. Q2 lär bli utmanande och skall det bli tillväxt i år så får man förstås hoppas på hävda restriktioner under Q3 och Q4. I vilken omfattning detta sker är högst osäkert och vi väljer därför att räkna med återgång till substantiell tillväxt först nästa år under förutsättning att det inte blir nya nedstängningar i höst eller nästa vår om nu coronaviruset (eller annat virus för den delen) fortsätter att härja.

Vårt tillväxtcase bygger bl.a. på att Enlabs har initierat flera tillväxtinitiativ inte minst vad gäller geografisk spridning. I Vitryssland bör man vara ”up and runing” nästa år och redan nu breddas verksamheten till att även omfatta Finland. Dessutom inleder man tester i Latinamerika där Peru och Chile blir först ut som testmarknader. När det gäller lansering i Sverige är läget desto mer osäkert. Bolaget spår att man kommer att erbjuda spel nästa år men det har florerat en del rykten om att den svenska licensen kan återkallas om inte spel erbjuds i år.

Kryddar man ovanstående tillväxtsatsningar med tillägget att flertalet stora sportevenemang flyttats till 2021, räknar vi med att intäkterna nästa år mycket väl kan öka med 25%, en tillväxttakt som man siktade på för i år. Huruvida målsättningen för EBITDA-resultatet (20 MEUR) är realistiskt eller ej återstår att se. Även om utfallet skulle landa omkring 17-18 Meuro handlas aktien idag till ca 5,5x EBITDA-resultatet 2021 (inkl kassa) vilket naturligtvis är lågt för ett tillväxtbolag. Köprådet kvarstår men riktkursen filas ned till 23 kr (28) som en följd av högre riskpremier i spåren av nytillkomna politiska risker som vi tidigare inte haft med i beräkningarna.

Stäng×
Av
Jacek Bielecki Analytiker
SEB upprepar köp på Traton trots förväntat resultatfall
06.04.2020

SEB upprepar köp på Traton trots förväntat resultatfall

Stockholmsbörsen inledde veckan starkt likt de ledande europeiska marknaderna. OMXS30-index ökade 4 procent.

Siffror visar tecken på en avmattning i spridning och dödlighet av covid-19. I Spanien har antalet nya fall minskat fyra dagar idag och det finns en liknande tendens i Tyskland. Italien är stabilt medan det sker en ökning i Storbritannien. Bland de cykliska bolagen lyfte Autoliv 11 procent medan fordonskoncernen Volvo ökade 8 procent.

SEB har sänkt vinstprognoserna för cykliska bolag med strax över 35 procent sedan den 21 februari. Vinsterna har reviderats i två omgångar. Det kan fortfarande vara en nedsida i prognoserna men en tumregel är att cykliska bolag ska köpas när värderingsmultiplarna är höga vilket normalt innebär låga vinstprognoser. SEB förväntar att vinsten i Traton faller med 85 procent 2020. Aktien handlas till 31 gånger årets förväntade vinst per aktie men till låga 4 gånger förra årets vinst. SEB har en köprekommendation på Traton vars aktie steg 7,6 procent. Intrum föreslår att gå vidare med utdelning om 11 kronor per aktie. Avstämningsdag 8 maj. Marknaden hade troligen räknat med att Intrum skulle sänka utdelningen eller dra tillbaka den helt. Direktavkastningen är därmed cirka 9 procent. Aktien stärktes 2,2 procent till 122 kronor. Scandic Hotels som är en av de stora förlorarna på coronapandemin ökade 10,8 procent.
H&M får i spåren av fredagens delårsrapport höjd riktkurs av Carnegie med upprepad köprekommendation. Klädaktien ökade 10,5 procent till 126 kronor. SEB höjer rekommendationen på Kindred till Köp (Behåll) då bolagets uppdatering indikerar en stabilare verksamhet än befarat. Samtidigt kapar banken vinstprognosen per aktie med 18 procent men i stort sett oförändrade prognoser 2021 och 2022. SEB förväntar sig en normalisering av sportaktiviteter under det tredje kvartalet. Aktien adderade 9,7 procent till 38,83 kronor. I bettingsektorn steg Betsson och Kambi 6,2 respektive 2,6 procent. Enlabs hade en sämre dag vars aktie tappade 6,1 procent. Bolaget bedömer att den lettiska spelmyndigheten kommer att ge samtliga licensierade operatörer order att tillfälligt suspendera samtliga licenser för spel online.

Sedana Medical räknar med en omsättning på cirka 34 miljoner kronor i första kvartalet 2020, vilket motsvarar en tillväxt runt 90 procent jämfört med samma period förra året. Försäljningen under de sista dagarna i mars visade sig bli betydligt högre än förväntat. Aktien handlades upp 10,5 procent till 220 kronor. På råvarumarknaden sjönk Crude Oil 4,8 procent till 26,99 dollar per fat. Guldterminen avancerade samtidigt 2,6 procent till 1689 dollar. Lundin Energy och Africa Oil tappade 0,5 respektive 0,1 procent. Guldbolagen visade på en starkare utveckling än oljesektorn och bl.a. klättrade Semafo 0,5 procent.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Annons
28.08.2019

ENLABS – fortsatt i rätt riktning

ENLABS aktie har sedan vår senaste uppdatering i mars (Newsletter 1686) fortsatt haft en våt filt liggandes över sig, trots en stark utveckling för verksamheten både under Q1 och i Q2. Svenska investerare har, efter den svenska gamblingsektorns generella kräftgång, till synes en fortsatt hög aversion till att äga aktier i gamblingsektorn. Denna aversion anser vi inte vara helt befogad rörande just ENLABS, vars verksamhet primärt är i Baltikum. Nu står vi dessutom inför den säsongsmässigt starkaste perioden av året.

ENLAB | First North | 20,1 kr

Bolagets andra kvartalsrapport, vilken rapporterades för ett par veckor sedan, förmedlade ett rekordkvartal. De totala intäkterna under kvartalet uppgick till 9,4 Meur, vilket motsvarar en tillväxt om 35% jämfört med motsvarande period för ett år sedan. Spelintäkterna ökade med 44% och landade på 8,6 Meur. Exkluderas dessutom spelintäkterna som genererades i bolagets fysiska spelbutiker uppgick tillväxten för online-spel med hela 50%. En siffra som imponerar på oss. Högst tillväxttakt hade bolagets kasinointäkter, vilka växte med 60% jämfört med Q2 2018.

Antalet aktiva kunder under Q2 uppgick till 37 753, vilket motsvarar en ökning med 10%. Trots att vi är av åsikten att antalet aktiva kunder gärna får växa i en högre takt framöver, går det att genom tillväxtsiffrorna urskilja bolagets tydliga fokus på lönsamma kunder, vilket givetvis i det stora hela är positivt. Bolagets genomsnittliga intäkt per kund fortsätter nämligen sin stabilt stigande utveckling, något som sannolikt beror på ett förbättrat produkterbjudande men även på mindre frikostiga bonuskampanjer som till hög grad lockar nya kunder som endast spelar för sin bonus.

Ytterligare en positiv aspekt i rapporten var att Media-segmentets antal NDC:s (nya aktiva deponerande kunder) steg med 24% sekventiellt och 268% jämfört med Q2 2018. En positiv signal för vändningen av detta segment.

Bolagets lönsamhet visade fortsatt styrka i Q2. Om justering görs för ett bötesbelopp om 278 000 euro, vilket berodde på en intern brist i den brittiska verksamheten under 2017, uppgick rörelsemarginalen till 24,5%. Utan justeringen uppgick marginalen till 21,5%.

Vi räknar med att ENLABS de kommande två helåren fortsätter uppvisa en hög tillväxttakt. Konkret förväntar vi oss totala intäkter om 39,7 Meur under innevarande räkenskapsår och 48,4 Meur under nästa, motsvarande en tillväxt om 30% respektive 22% för de båda helåren. Dessa prognoser är något högre än i vår senaste analys av bolaget. Vår intäktsprognos för 2020 reflekterar dessutom viss försiktighet kring hur etableringen i Litauen fortskrider, då en stor del av bolagets tillväxt i närtid väntas genereras därifrån.

Lönsamhetsmässigt räknar vi med en förbättring både i år och nästa. Detta eftersom bolagets skalfördelar med stor sannolikhet kommer visa sig om tillväxten blir den vi förväntar oss. Vi ser det som möjligt för bolaget att växa på befintliga marknader med en nästan oförändrad organisationsstorlek och därmed utan att nämnvärt behöva öka sin kostnadsbas. Rörelsemarginalen räknar vi därför kommer stiga till 26% i år och till 29% under 2020, jämfört med en marginal om 22% och 23% under 2017 samt 2018.

Vinsten per aktie väntas även den att växa. För 2019 och 2020 räknar vi med att den landar på 0,15 respektive 0,21 euro, motsvarande en vinsttillväxt om 40% och 37%. Enligt våra prognoser innebär det att ENLABS idag handlas till en ur våra ögon sett attraktiv värdering. P/E-talet uppgår till 12 på årets förväntade vinst och 9 på nästa års. Tar vi hänsyn till förväntad vinsttillväxt är PEG-kvoten under 0,5, vilket även det är attraktivt. EV/EBIT-multipeln uppgår samtidigt till 9,5 respektive 6,5 för båda åren.

Vi anser fortsatt att ENLABS dragits med ner i den generella online gambling-baissen, vilken Aspire Global, Betsson, Kindred, LeoVegas och flertalet andra aktörer i branschen fått erfara de senaste två åren. Samtidigt får man inte glömma att ENLABS är verksamma på en till dagens dato stabilare reglerad geografisk gamblingmarknad, vilket får oss att anse rabatten till sektorkollegorna är omotiverad trots bolagets mindre storlek. Visst finns det risker med att vara verksamt i Baltikum, men än så länge har gamblingmarknaden där visat sig vara mer förutsägbar än många västeuropeiska marknader. Börsen brukar föredra förutsägbarhet.

Robert Andersson nämner i rapportens vd-kommentar att juli varit en bra månad för bolaget, trots avsaknaden av stora evenemang som exempelvis fotbolls-VM 2018. Denna kommentar, tillsammans med faktumet att den senare halvan av kalenderåret brukar vara spelsektorns starkaste, gör att det kan vara en bra tidpunkt för att köpa aktien. Något Stockpicker visserligen ansett ett tag. Men bolaget växer kraftigt, har en stigande lönsamhet, en låg värdering och attraktiv kassa om 15 Meur. Vi upprepar vår köprekommendation av aktien och behåller riktkursen om 28 kr på ett års sikt.

Stäng×

Mina Bevakningar


Annons
Annons
Till början