Sista chansen att teckna units i Euroafrica Digital Ventures
12.12.2022

Sista chansen att teckna units i Euroafrica Digital Ventures

Euroafrica Digital Ventures AB är ett techbolag inom IT och marknadsföring. Bolaget bedriver tre verksamheter genom dotterbolagen Socialmedialab AB, Social Content AB (under registrering) och Kupatana AB.

Socialmedialab AB har under mer än ett decennium arbetat med marknadsföring i digitala kanaler och med en etablerad verksamhet i Norden har bolaget tagit sitt beprövade affärskoncept till tillväxtregionen Östafrika. Social Content AB bedriver en SaaS-plattform med samma namn som erbjuder verktyg för att optimera, effektivisera och förenkla marknadsföringskampanjer. Social Content håller på att bolagiseras och ska utgöra ett separat dotterbolag till Euroafrica för att tydliggöra värdet i SaaS-plattformen. På sikt bedöms detta öka ARR (Annual Reccuring Revenue) genom att marknadsaktörers syn på plattformen skiftar och ses som ett användbart verktyg istället för en konkurrent.

Kupatana AB är den ledande online-marknadsplatsen i Tanzania och erbjuder både privatpersoner och bolag möjlighet att marknadsföra, köpa och sälja varor genom plattformen Kupatana. Kupatanas fokus ligger på att expandera handelsplattformen i Östafrika genom Bolagets lansering av ett super-app koncept och nå nya, snabbt växande marknader.

Genom Social Contents plattform och erfarenhet från den mogna marknaden i Sverige och de växande ekonomierna i Östafrika är Euroafrica väl positionerat för att ta ytterligare marknadsandelar samtidigt som bolaget fokuserar på omställningen till lönsamhet.

I Sverige utgörs intäkterna av traditionella byråintäkter samt SaaS-intäkter, medan i Tanzania så har bolaget intäkter från premiumannonser, bannerannonser samt SMS-tjänster.

Bolaget genomför en nyemission på cirka 12,7 miljoner kronor. Emissionen omfattas till cirka 75 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Kapitalet ska användas dels för att vidareutveckla sin SaaS-plattform, dels utvecklingen av super-app konceptet i Tanzania. 

Sista dagen att teckna units är den 13 december.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 29 november - 13 december 2022.
Teckningskurs: 3,00 SEK per unit, motsvarande 0,50 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
Unit: Sex nyemitterade aktier och två vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO2.
Emissionsstorlek: Cirka 12,7 MSEK.
Säkerställandegrad: Emissionen omfattas till ca 75% av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.
Handelsplats: Nasdaq First North.


Dokument och filer

Teaser

Prospekt

Emissionssida

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Videointervju

Hemsida

 

Stäng×
Relaterade ämnen
Stockpicker intervjuar - Euroafrica Digital Ventures
01.12.2022

Stockpicker intervjuar - Euroafrica Digital Ventures

Euroafrica Digital Ventures AB är ett techbolag inom IT och marknadsföring. Bolaget bedriver tre verksamheter genom dotterbolagen Socialmedialab AB, Social Content AB (under registrering) och Kupatana AB.

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund.

– Jag är en entreprenör som drivs av att skapa värden och bygga bolag. Det är något som jag sysslat med de senaste 20 åren i olika branscher däribland försäkring, media, resor och IT. 

peterafrica

Peter Persson, VD

Kan du beskriva Euroafrica Digital Ventures och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

– Vi är verksamma inom IT-sektorn. Bolaget äger och driver tjänster och plattformar i Sverige och Tanzania. I Sverige driver vi dels en traditionell digital mediabyrå, Socialmedialab, och dels en Saas-plattform via vårt nystartade dotterbolag Social Content. I Tanzania så äger och driver vi landets största köp-och säljsida.

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

– I Sverige utgörs intäkterna av traditionella byråintäkter samt SaaS-intäkter, medan i Tanzania så har vi intäkter från premiumannonser, bannerannonser samt SMS-tjänster. På kort sikt kommer vi i Tanzania att utöka intäkterna genom försäljning på kommission. Det kommer att handla om intäkter från telekombolag, elleverantörer, och resor genom vår super-app.

Ni genomför just nu en nyemission där Ni tar in ca 12,7 MSEK. Vad skall Ni använda emissionslikviden till?

– Vi kommer dels at använda pengarna för att vidareutveckla vår SaaS-plattform, dels utvecklingen av super-app konceptet i Tanzania. Vi kommer även att stärka upp organisationen vi har med fler medarbetare. Vidare kommer vi också att återbetala bryggfinansieringen från i somras, och slutligen används likviden för att stärka upp befintligt rörelsekapital.

Vilka är de största riskerna i Er verksamhet?

– Jag skulle säga att omvärldsfaktorerna är de som främst påverkar oss, i Sverige så har vi en kraftig inbromsning i ekonomin vilket leder till att företagen blir mer återhållsamma med sin marknadsföring. I Tanzania så är tillväxten fortsatt god vilket den även i fortsättningen bedöms vara, om än något lägre.

Hur stor är Er adresserbara marknad?

– I Tanzania bor det ca 60 miljoner invånare där ca 30 miljoner har pålitlig tillgång till internet och på så vis kan använda våra tjänster. För den svenska verksamheten behöver vi räkna in Norden som marknad – då vi har kunder verksamma i samtliga dessa länder.

mus

Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från denna?

– Det är skillnad om vi talar om den svenska, mogna, marknaden eller om vi pratar om den tanzaniska. I Sverige är konkurrensen relativt hård då marknaden är utvecklad och mogen, men vi har ett starkt varumärke som har en hög attraktionskraft vilket ger oss många intressanta affärsmöjligheter. I Tanzania så är vi den största aktören och konkurrensen är för stunden relativt låg så här har vi väldigt goda möjligheter för stark tillväxt.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Euroafrica Digital Ventures?

– Vi agerar på flera marknader och är inte lika utsatta som många konkurrenter för en lågkonjunktur. Våra dotterbolag går mot lönsamhet med bibehållen tillväxt. Som aktieägare eller potentiell aktieägare ges möjligheten att komma in i bolaget på en mycket attraktiv nivå.  

Avslutningsvis om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser Euroafrica Digital Ventures ut då?

– Om 5 år så har vi expanderat vår verksamhet till en större del av Östafrika, i länder som Kenya, Rwanda och Uganda. Vi är förhoppningsvis marknadsdominanta i hela regionen och har även tagit steg ut i flera andra intressanta digitala verksamheter som tydligt ger synergier till vår kärnverksamhet. Jag ser också framför mig att vi driver koncernen med en tydlig lönsamhet med fortsatta utsikter för tillväxt.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 29 november - 13 december 2022.
Teckningskurs: 3,00 SEK per unit, motsvarande 0,50 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
Unit: Sex nyemitterade aktier och två vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO2.
Emissionsstorlek: Cirka 12,7 MSEK.
Säkerställandegrad: Emissionen omfattas till ca 75% av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.
Handelsplats: Nasdaq First North.


Dokument och filer

Teaser

Prospekt

Emissionssida

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Videointervju

Hemsida

 

Stäng×
Relaterade ämnen
Annons

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början