Stäng
Prenumerera gratis på Sveriges ledande nyhetsbrev inom bank & finans
Green Landscaping – Har inte levererat
14.05.2020

Green Landscaping – Har inte levererat

Det vill inte riktigt lossna för specialisten för utemiljöskötsel.

Detta är en låst artikel. Logga in som prenumerant för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Stockpicker Newsletter är Sveriges ledande oberoende aktietidning. Beställ
Prenumerant
Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Stockpicker Newsletter är Sveriges ledande oberoende aktietidning. Beställ
09.06.2019

Green Landscaping – Tagit plats i finrummet

Under sitt första år på börsen har specialisten för utemiljöskötsel dubblat sin storlek och visat att man menar allvar med ambitionen att konsolidera den svenska marknaden. Fjolårets omsättning landade på 1 180 Mkr, motsvarande en ökning om 48% jämfört med året innan, men ledningens expansionsplaner stannar inte där.

Från Stockpicker Newsletter (9 juni 2019)

GREEN | Small Cap | 38,6 kr

Förvärven betalas inte sällan, åtminstone delvis, med egna aktier och för att ytterligare stärka bolagets ställning som attraktiv köpare flyttade man nyligen sin notering från First North till Small Cap. I samband med listbytet uppdaterades även de finansiella målen. Från att tidigare ha siktat på en organiskt tillväxt på 5% per år, plus ytterligare 15% från förvärv, är det nya målet nu att öka omsättningen med 10% i genomsnitt per år. Samtidigt reviderades lönsamhetsmålet från att uppnå en rörelsemarginal före av- och nedskrivningar (EBITDA) om 11%, till en rörelsemarginal före nedskrivningar (EBITA) om 8%. Det kan jämföras med fjolårets justerade EBITA-marginal på 5,1%.

Eftersom avskrivning av materiella tillgångar uppgår till cirka 3% av omsättningen, utgör det nya lönsamhetsmålet ingen större förändring jämfört med tidigare. Faktumet kvarstår att ledningen kring vd Johan Nordström måste fokusera på att lyfta effektiviteten, till exempel genom synergieffekter från integrationen av fjolårets storförvärv Svensk Markservice. Integrationsarbetet påbörjades i december och har redan under Q1 visat första resultat. Dessutom låg den organiska tillväxten under perioden på höga 6%, eller till och med 13% om vi inkluderar säsongsvariationer. Totalt ökade omsättningen med 110%, jämfört med Q1 2018, till 461 Mkr. Den justerade EBITA-marginalen förbättrades med två (2) procentenheter till 0,3%.

Vintermånaderna är alltid lågsäsong för verksamheten som sedan januari dels in i fem segment: region Syd, region Väst, region Öst, region Mitt och region Norr. Den negativa effekten från mindre snöröjning och halkbekämpning i år, jämfört med den ovanligt snörika vintern 2018, kompenserades mer än väl av en högre aktivitet inom landscapingtjänster. Dessutom möjliggjorde den relativ begränsade snömängden att specialtjänster relaterade till sport- och fritidsanläggningar har kunnat påbörja fler arbeten i kvartalet än planerat.

Efter 40% i förvärvat tillväxt under 2018, ser vi det nya tillväxtmålet inte som ett steg tillbaka, men snarare som en naturlig anpassning till den nya storleken. Den underliggande efterfrågan på bolagets tjänster är stabil och dessutom ganska så oberoende av konjunkturen. Den adresserbara marknaden förväntas växa med 4,7% i snitt per år, framförallt drivet av storstadsregionerna som gynnas av demografiska trender. En årlig tillväxt på 10% framstår därför som realistiskt, då organisk tillväxt i linje med marknaden kan kombineras med tilläggsförvärv.

Vd Johan Nordström är tydlig med att man vill fortsätta konsolidera utemiljöbranschen i Sverige, samtidigt som man på längre sikt även ser potential utomlands. Som ett brev på posten kom för några dagar sedan förvärv av Mark & Trädgård Skottorp med fokus på Halland och Skåne och en omsättning på cirka 48 Mkr. En del av köpeskillingen kommer att återinvesteras i aktier i Green Landscaping via en riktad emission till säljarna, vilket både binder dem till bolaget och underlättar finansieringen av förvärvet, eftersom nettoskulden motsvarar ganska höga 3,4x det justerade pro-forma EBITDA (12 månader rullande). Målet här är att komma ner till högst 2,5x.

Efter den positiva starten på året höjer vi våra estimat för 2019 något och räknar nu med en omsättning omkring 2 200 Mkr. Vi tror att bolaget kan tjäna upp emot 2 kr per aktie i år om man justerar för engångskostnader relaterade till listbytet och förvärvsintegration. Detta skulle innebära ett p/e-tal kring 19 i kombination med dagens aktiekurs. Då räknar vi dock med en ganska modest marginalförbättring, men vi ser ytterligare förbättringspotential i detta avseende framöver. Vinsttillväxten lär därför bli hög även 2020, samtidigt som orderstocken är hög och transparensen därmed god. Vi gillar mixen och höjer vår riktkurs från tidigare 36 kr till 44 kr. Köp.

Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker
Annons

Mina Bevakningar


Annons
Annons
Till början