Stäng
Prenumerera gratis på Sveriges ledande nyhetsbrev inom bank & finans
Nu trycker vi på köpknappen
17.11.2020

Nu trycker vi på köpknappen

Vi var nära att trycka på köpknappen för kontraktstillverkaren redan i vår senaste uppdatering av aktien i september, efter Q2-rapporten.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Rapportrally i Sinch
03.11.2020

Rapportrally i Sinch

Stockholmsbörsen noterades högre inför det amerikanska presidentvalet. OMXS30-index ökade 1,3 procent till 1772.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Annons
Hanza Holding - Potential på lite sikt
04.09.2020

Hanza Holding - Potential på lite sikt

Börsens kontraktstillverkare brukar beskrivas som extremt konjunkturkänsliga och Hanza som numera är nordens tredje största, är inget undantag.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Jan Axelsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Hanza - Tufft år för kontraktstillverkaren
23.04.2020

Hanza - Tufft år för kontraktstillverkaren

Hanza som grundades 2008 har sedan dess vuxit snabbt och är idag Nordens tredje största kontraktstillverkare.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Nu 40% rabatt på Sveriges ledande aktietidning. Avkastning +870% sedan 2009. Beställ
Stockpicker Newsletter
Stäng×
Av
Jan Axelsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Nu 40% rabatt på Sveriges ledande aktietidning. Avkastning +870% sedan 2009. Beställ
04.08.2019

Hanza - Känner avmattning och förvärvar

Kontraktstillverkaren Hanza har legat på vår Top Picks lista sedan våren 2018 och har vid flera tillfällen under den perioden varit uppe och nosat på riktkursen som under perioden har pendlat mellan 19 respektive 20 kr. Avkastningen har därmed periodvis legat kring positiva 20-35%, och var ganska högt uppe så sent som för någon vecka sedan efter att bolaget den 25 juni förvärvade tyska Ritter med en omsättning kring 450 Mkr och 290 medarbetare i Tyskland och Tjeckien.

Hanza | First North | 16 kr

Underbart är dock som bekant kort. När Hanzas Q2-rapport publicerades bara fem dagar senare, var den inte fullt lika rolig läsning. Det mesta i rapporten var en besvikelse och därtill medgav bolaget att man hade känt av en avmattning i slutet av perioden, vilket fick aktien att tappa med som mest drygt 10%. Aldrig får man vara glad.

Även bortsett från avmattningen i slutet av perioden var tyvärr det mesta i rapporten ganska mediokert. Nettoomsättningen i kvartalet minskade om än bara marginellt till 505,6 Mkr (508) men då påverkades kvartalet ändå positivt av valutaeffekter på 8 Mkr. Därtill förvärvade Hanza den 31 januari finska Toolfac Oy med en årsomsättning om cirka 80 Mkr, vilket borde ha bidragit till tillväxt. Bolaget har visserligen som strategi att fasa ut kontrakt som inte är tillräckligt lönsamma och att växla kunder, och så har skett även detta kvartal. Dock får vi ändå gå tillbaka till 2016 för att hitta ett kvartal då försäljningen totalt minskar.

Med köpet av tyska Ritter lär ändå tillväxttappet i årets Q2 bli en parentes då det förvärvade bolaget omsätter cirka 450 Mkr med produktionsanläggningar i Tyskland och Tjeckien som kompletterar Hanzas existerande tillverkningskluster i Centraleuropa. Köpeskillingen uppgår till cirka 127 Mkr och består av en aktiedel på 3 miljoner nya aktier och en kontantdel på cirka 76 Mkr som finansieras via banklån. Den sammanslagna försäljningen för Hanza och Ritter skulle 2018 ha uppgått till cirka 2 260 Mkr med ett rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) om cirka 164 Mkr.

Även resultatutvecklingen var en besvikelse i kvartalet med ett försämrat rörelseresultat på 17,1 Mkr (21,7), motsvarande en rörelsemarginal på 3,4% (4,3). Kvartalsresultatet belastades då av kostnader av engångskaraktär på 2,2 Mkr (0) som avser det nya förvärvet, integration och avslutande kostnader för noteringen på Stockholmsbörsens Small Cap-lista, och skulle annars ha varit 19,3 Mkr, med en marginal på 3,8%.

I bolagets segment Norden ökade omsättningen något till 268,1 Mkr (262,1) medan rörelseresultatet före avskrivningar minskade till 19 Mkr (21,2), vilket ändå gav en marginal på 7,1% (8,1). På Övriga marknader minskade omsättningen med 3% till 238,5 Mkr (245,9), vilket sägs bero på kundväxlingen i enheten i Narva. EBITA minskade till 1,9 Mkr (4,4), motsvarande marginalen 0,8% (1,8).

Av erfarenhet vet vi att när en kontraktstillverkare börjar tala om avmattning är sannolikheten ganska stor att det kan bli betydligt värre och att det kan vara värt att dra öronen åt sig, även om Hanza själva inte anser sig vara speciellt konjunkturkänsligt. Anledningen att dra öronen åt sig minskar inte precis om bolaget samtidigt kommer med en ganska medioker rapport. Värderingen ser efter nedgången på rapporten definitivt billig ut men det kan också vara så att vi inte sänker våra prognoser tillräckligt. Inklusive Ritter och med tre miljoner fler aktier ser vinsten per aktie i år nu ut att hamna kring 1,40 kr, vilket skulle ge ett p/e-tal kring 11. Nästa år skulle vi skissa på en vinst kring 1,75 kr, vilket skulle ge att p/e-tal kring 9, men 2020 känns nu betydligt mer osäkert än tidigare och det är faktiskt inte längre bombsäkert att vinsten stiger alls, varför p/e-talet då istället skulle kunna stiga.

Vi väljer i detta läge att ta det säkra före det osäkra och tar hem den vinst kring 15 % som trots allt finns kvar efter nedgången på rapporten. Vi har svårt att se vad som skulle driva upp aktien den närmaste tiden och rekommendationen sänks därför till Avvakta (Köp) och riktkursen till 17 kr (20).

Stäng×
05.06.2019

HANZA – Enligt förväntningarna

Kontraktstillverkaren Hanza har utvecklats ganska bra sedan bolaget i maj i fjol fick en köprekommendation och hamnade bland våra Top Picks. Uppgången har på ett år varit cirka 20%, vilket kan jämföras med Stockholmsbörsen som under samma tid har haft en närmast oförändrad utveckling.

Från Stockpicker Newsletter (5 juni 2019)

Hanza | First North | 16,30 kr

Sedan bolaget placerades på Top Picks har också bolaget i våras bytt lista från First North till OMX Small Cap och förvärvade i början av 2019 finska Toolfac Oy, som erbjuder skärande bearbetning med en årsomsättning kring 80 Mkr. För ett drygt år sedan förvärvades även Wermtech med en omsättning kring 300 Mkr. Som helhet har Hanza det senaste året successivt utvecklats allt bättre, och vi tror att det är en utveckling som fortsätter. Därmed bibehåller vi också köprekommendationen.

Bolagets senaste kvartalsrapport som avser Q1 2019 var precis som tidigare kvartal det senaste året stabil och kom in i stort sett i linje med vad vi hade förväntat oss. Nettoomsättningen steg i kvartalet med 13,5% till 497,7 Mkr (438,6), vilket justerat för valuta var en ökning med 9,5%. Förvärven av Wermtech i februari i fjol och Toolfac Oy den 31 januari i år stod för en stor del av omsättningsökningen som dock även ökade på grund av nya kunder och nya kontrakt. Samtidigt minskades tillväxten av att bolaget aktivt arbetar med kundportföljen och fasar ut ej strategisk volym efter förvärv och sammanslagning av fabriker. Bolaget har tidigare aviserat ett beslut under inledningen av fjolåret att säga upp ett tillverkningskontrakt med en årsvolym om cirka 80 Mkr med en avvecklingstakt på cirka ett år. 

Samtidigt har man även fått nya avtal. I februari tecknade exempelvis Hanza ett flerårigt, globalt tillverkningsavtal med Epiroc (avknoppning från Atlas Copco) avseende leveranser av mekanik och delsystem för utrustning till gruvindustrin. Efter kvartalets utgång har ett samarbete även presenterats med medicinteknikföretaget Getinge om tillverkning av monterade mekanikdetaljer till bolagets ventilatorer och anestesimaskiner. I dagarna blev också ett treårsavtal med ABB Norway klart. 

Även resultatutvecklingen var stabil och ungefär som väntat. Rörelseresultatet minskade något till 17,3 Mkr (18,4) men belastades då av kostnader av engångskaraktär om 5,5 Mkr (0,3). Dessa kostnader avser bytet från First North till Small Cap med 3,5 Mkr, och 2 Mkr för förvärvet av Toolfac Oy. Justerat för detta var rörelseresultatet 22,8 Mkr (18,7), vilket motsvarade en rörelsemarginal på 4,6% (4,3). Marginalen har därmed förbättrats i ett antal kvartal i rad och ser åtminstone ut att sakta men säkert lyftas mot det nya lönsamhetsmålet 6% (justerades upp från 5% i Q3 i fjol).

Av bolagets två geografiska segment; Norden och Övriga Världen är det Norden som utvecklas bäst. I Q1 visade Norden upp en tillväxt på 15% och en ebita-marginal på 6,7% (6,5). För Övriga Världen var motsvarande siffror 12% och 3,3% (3,8).

Sammantaget var inledningen på året stabilt och vi tror att det är en utveckling som fortsätter och då är bolaget fortfarande försiktigt värderat. Vi räknar i år försiktigtvis med en omsättningstillväxt kring 10% och en rörelsemarginal kring första kvartalets 4,6% och redan då hamnar p/e-talet kring dryga 9. Med en något förbättrad marginal nästa år om drygt 5% når bolaget enligt vår prognos inte heller då målet om en rörelsemarginal på 6 %, men handlas lika fullt till ett p/e-tal kring bara lite drygt 7.

Ovanstående innebär att Hanza redan på nuvarande meriter känns klart köpvärt och skulle man närma sig lönsamhetsmålet snabbare än vi räknar med finns en ganska tydlig uppsidespotential kvar i aktien. Vi väljer att upprepa köprekommendationen och höjer riktkursen något till 20 kr (19). Intressant att konstatera är att största ägaren Gerald Engström (Systemair) nyligen köpte ytterligare 100 000 aktier i bolaget och har successivt ökat ägandet de senaste åren.

Stäng×
Av
Jan Axelsson Analytiker
25.11.2018

HANZA - Håll blicken på 2019

Kontraktstillverkaren Hanza har utvecklats väl sedan vi satte köp på aktien i början av maj i år. Trots att bolaget inte gav någon utdelning i våras så har kursuppgången gjort att aktien numera är upp cirka 20%. Aktien har också stundtals varit upp mer än 30%.

HANZA | First North | 16,35 kr 

Reaktionen på bolagets Q3-rapport som presenterades nyligen blev dock tyvärr negativ, om än någorlunda måttlig. Orsaken var heller inte främst utvecklingen i kvartalet utan berodde snarare på kommande kostnader för att trimma bolagens kluster utanför Norden samt även kostnader för ett listbyte från First North till Stockholmsbörsens Small-Cap-lista under våren 2019. Det kan minska intresset för aktien i det korta perspektivet men borde gynna både bolaget och aktien på lite längre sikt. Vi behåller därför köprekommendationen. 

Något fel på rapporten var det annars inte. Nettoomsättningen steg med 33% till 431,4 Mkr (324,3), vilket var i paritet med tillväxten även för niomånadersperioden som blev 32,2% till 1 377,8 Mkr (1 041,9). En stor del av tillväxten förklaras naturligtvis av förvärvet av Wermland Mechanics ”Wermechs” som gjordes i början av 2018 men även justerat för detta var tillväxten 7,4% i Q3 och ungefär 5% över niomånadersperioden.

Hanza ser ingen avmattning i konjunkturen i sina kontakter med kunderna men tror ändå att slutet av året kan ge en viss inbromsning av volymer på grund av julens placering (flertalet helgdagar mitt i veckan) då många kan tänkas ta ledigt och då många företag kan tänkas vilja reducera sina lager. Med förvärvet av Wermland Mechanics ökar också säsongseffekten i den nordiska verksamheten där juli och just december är svagare på grund av ledigheter. Bolaget ser i övrigt stora tillväxtmöjligheter under 2019.

Även resultatutvecklingen var stark i Q3. Rörelseresultatet i kvartalet steg kraftigt till 17,1 Mkr (6,9), motsvarande en marginal på 4,0% (2,1). Då påverkades ändå resultatet negativt av den påbörjade processen att notera bolaget på börsens huvudlista. Justerat för dessa kostnader som var -2,5 Mkr i kvartalet och -3,0 Mkr totalt för hela niomånadersperioden blev kvartalsresultatet 19,6 Mkr, motsvarande en rörelsemarginal på 4,5%. För niomånadersperioden blev rörelseresultatet justerat 60,2 Mkr (29,3) och rörelsemarginalen 4,4% (2,8).

Riktigt bra är utvecklingen i det nordiska segmentet där rörelsemarginalen i kvartalet var 7,8%. Lite sämre är gåt det utanför Norden där marginalen (Ebita) föll till 2,6% (3,6) men den belastas då av olika effektivitetsprojekt för att utveckla och anpassa tillverkningsklustren inte minst i Narva, Estland men även i Kina och Centraleuropa. Dessa kostnader väntas fortsätta åtminstone till och med Q1 2019 med förhoppningen att höja lönsamheten mer mot den nordiska nivån. 

Med viss risk för ett något svagare sista kvartal på året än vi har räknat med, sänker vi prognosen för helåret en aning. Dock ser vi fortsatt positivt på 2019, inte minst om bolaget får ordning på lönsamheten på sina utländska kluster på samma sätt som i de nordiska, och om ingen kraftig konjunkturnedgång tar vid. Så sent som efter halvårsrapporten gick ju bolaget om inte annat ut med en höjning av lönsamhetsmålet till en rörelsemarginal på minst 6% över en konjunkturcykel.

Även om vi inte räknar med att denna nivå nås vare sig i år eller nästa (5%) är också värderingen fortsatt låg. På vår nya men något sänkta prognos för i år och nästa år är p/e-talen omkring 11-12 respektive 8-9. Att bolaget ska byta lista från First North till Stockholmsbörsens Small-Cap-lista under våren torde också öka intresset för aktien. Vi står fast vi vår köprekommendation men sänker riktkursen ett snäpp till 19 kr (20).

 

Stäng×
Av
Jan Axelsson Analytiker

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början