Stäng
Prenumerera gratis på Sveriges ledande nyhetsbrev inom bank & finans
11.08.2020
Hoist – Stor potential på lång sikt

Hoist – Stor potential på lång sikt

Kredithanteringsbolaget Hoist gick i fjol igenom en tuff period då företaget blev tvunget att lägga ned mycket energi på regulatoriska förändringar.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Nu 40% rabatt på Sveriges ledande aktietidning. Avkastning +870% sedan 2009. Beställ
Stockpicker Newsletter
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Nu 40% rabatt på Sveriges ledande aktietidning. Avkastning +870% sedan 2009. Beställ
Blankare har täckt sig i Intrum
20.04.2020

Blankare har täckt sig i Intrum

Stockholmsbörsen pendlade i måndagshandeln på båda sidor av nollstrecket. OMXS30-index ökade 0,4 procent till 1541,2.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Annons
18.08.2019

Hoist Finance – Attraktivt värderad

I slutet av fjolåret stormade det kring kredithanteringsföretaget Hoist efter nyheten om att Finansinspektionen gjorde samma tolkning som europeiska bankmyndigheten (EBA), när det gäller riskvikter på förfallna fordringar utan säkerhet. Det innebar att riskvikterna för denna typ av tillgångar ökade omedelbart från 100 till 50%, en manöver som fick Hoists kärnprimärkapitalrelation att minska kraftigt. Bakgrunden till nämnda tolkning är att EBA vill att europeiska banker minskar risken i balansräkningarna genom att sälja problemlån.

HOFI | Mid Cap | 53,35 kr

För att förbättra kärnprimärkapitalrelation slopade Hoist utdelningen för 2018 och 2019. Styrelsen har dessutom sänkt målintervallet avseende kärnprimärkapital med 0,75 procentenheter. Det motsvarar ett nytt intervall på 1,75-3,75 procentenheter över det regulatoriska kravet. Vid utgången av Q2 uppgick kärnprimärkapitalrelation till 9,91% (9,66).

Ledningen skriver i Q2-rapporten att man är nöjd med arbetet att standardisera och harmonisera arbetsmodellen och utvecklingen går bra på alla företagets marknader. De totala intäkterna i kvartalet uppgick till 797 Mkr (648), vilket var i linje med estimaten. Rörelseresultatet om 226 Mkr (119) kom in något över marknadens förväntningar. Resultatet per aktie ökade till 1,83 kr (1,12). Avkastning på eget kapital uppgick till 16%, vilket kan jämföras med 12% för motsvarande period i fjol.

Hoist fortsätter att bli mer effektivt och digitaliserat. Företaget har en stark inkassering (104%) och förhållandet mellan kostnader och intäkter fortsätter att förbättras (K/I-tal 0,71). Bolaget investerade under första halvåret i förfallna skuldportföljer för omkring 2,3 Mdr kr. Under Q2 förvärvades skuldhanteringsbolaget Getback och därmed har Hoist etablerat sig som den näst största aktören på den polska marknaden.

Den stora nyheten i rapporten var annars att bolaget har överfört en italiensk portfölj med 225 Meuro av osäkra förfallna fordringar till ett nybildat italienskt värdepapperiseringsbolag (SPV). Transaktionen förväntas resultera i en CET1-kapitallättnad på cirka 60 punkter, vilket motsvarar en ökad investeringskapacitet på minst 100 Meuro.

Innan nyheten i fjol om högre kapitalkrav tillkännagavs hade Hoist fastställt nya finansiella mål. Planen var att öka vinsten per aktie med 50% till år 2021, motsvarande 15% per år, samt att på medellång sikt ha en avkastning på eget kapital om 20%. Efter de nya kapitalkraven har målsättningen justerats ned till en vinsttillväxt om 10% och avkastning på eget kapital om 15%. Hoist har sedan i våras en väldigt kompetent styrelse med bl.a. Intrums tidigare VD Lars Wollung. Fastighetsmagnaten Erik Selin har därtill ökat på sitt innehav och är nu fjärde största ägare i Hoist. Detta är positivt då Erik brukar vara en garant för långsiktighet.

Idag handlas Hoist till ca 6-7x kommande 12 månaders förväntade vinst, jämfört med femårssnittet om 11x. Skälet till den lägre värderingen är dels en generell misstro gentemot finansiella nischaktörer dels en förtroenderabatt. Båda tror vi lär minska med tiden i takt som marknaden bl.a. får mer information om hur värdepapperiseringen utvecklas. Det brukar dock ta längre tid att bygga upp ett förtroende på marknaden än att rasera dito. Därför måste man vara villig att sitta med aktien en längre tid.

Vi sänkte rekommendationen för Hoist strax innan jul 2018 till Avvakta/Behåll beroende på att det var omöjligt att bedöma utsikterna för den närmaste framtiden som följd av de förändrade riskvikterna. Nu känns det som situationen är mer under kontroll. Vi höjer därför åter rekommendationen till Köp med riktkurs 65 kr.

Stäng×
22.12.2018

HOIST FINANCE – Stor osäkerhet på kort sikt

Aktieägarna i Hoist har inte haft en munter vecka då börsvärdet rasat ihop. Det som utlöste kursslakten var tisdagens nyhet om att Finansinspektionen gör samma tolkning som europeiska bankmyndigheten (EBA), när det gäller riskvikter på förfallna fordringar utan säkerhet. Riskvikterna för denna typ av tillgångar ökar omedelbart från 100 till 150 %, vilket gör att Hoists kärnprimärkapitalrelation minskar 3,7 procentenheter till 9,4 %. Det är lägre än målet på 10,3–12,3 %, men fortfarande 1,6 procentenheter över myndighetskravet.

HOFI | Mid Cap | 42 kr

Bakgrunden till denna tolkningen är att EBA vill att europeiska banker minskar risken i balansräkningarna genom att sälja problemlån. Därför höjer de riskvikterna för alla förfallna lån utan säkerhet som inte har skrivits ner med minst 20%. När sedan en portfölj säljs vidare till andra banker gäller samma regler.

Att det ställer till problem för Hoist men ej för exempelvis Intrum beror på att cirka 70% av det förstnämnda bolagets finansiering består av inlåning från privatpersoner vilket gör att man omfattas av dessa regler. Nu tvingas man därför att göra en egen nedskrivning med minst 20 % för att behålla nuvarande riskvikt på 100%. Hoist har tidigare kunnat låna in pengar från konsumenter för omkring 1,2% för att finansiera tillgångar som bör avkasta uppåt 10%.

Bolagets ledning utvärderar nu ett antal alternativ för att reducera de negativa effekterna. Förutom en nyemission, som det troligen inte blir tal om, finns det många åtgärder att överväga. Tex kan bolaget byta till en intern beräkningsmodell för riskvikterna i portföljen. Detta måste dock godkännas av Finansinspektionen, vilket kan dra ut på tiden. Ett annat alternativ är att Hoist minskar andelen förfallna fordringar utan säkerhet till förmån för de med säkerhet (tex bolån).

På torsdagen meddelade Hoist att man vidtar tillväxtrelaterade åtgärder, som en följd av Finansinspektionens nya tolkning av riskvikter för förvärvade förfallna fordringar. Styrelsen avser föreslå till nästa årsstämma att man slopar utdelningen för detta år och nästa. I våras delade Hoist ut 1,90 kr per aktie. De uteblivna utdelningarna kommer att ha en positiv påverkan på kärnprimärkapitalrelationen med ungefär 0,6 procentenheter per den 31 december 2018 och stödja fortsatt tillväxt under nästa år.

Vidare har styrelsen beslutat att sänka målintervallet avseende kärnprimärkapital med 0,75 procentenheter. Det motsvarar ett nytt intervall på 1,75-3,75 procentenheter över det regulatoriska kravet. Hoist påskyndar samtidigt processen att implementera en IRK-modell som speglar risken i portföljerna. I samband med bokslutet den 12 februari ska Hoist presentera sin åtgärdsplan.

Som vi ser det nu lär osäkerheten kring Hoist vara väldigt stor fram tills åtgärdsplanen har publicerats. Detta inte minst då det blir nästintill omöjligt att skissa på prognoser för de kommande åren. De senaste åren har koncernen visat på en snabb tillväxt vilket också var den främsta anledningen till att vi betraktade aktien som attraktivt värderad.

I höstas tog koncernen in 600 Mkr i nytt kapital för att växa. Finansinspektionens tolkning av riskviktsreglerna gör dock att framtidsförutsättningarna ändras tämligen radikalt. Helt klart kommer bolaget behöva dra ned på tillväxten framöver på grund av en tunnare kapitaltäckning. Allt fokus och energi lär troligtvis gå åt att tackla den hastigt uppkomna problematiken. 

Som följd av det osäkra läget plockar vi bort Hoist från Top Picks då det är omöjligt att bedöma utsikterna för den närmaste framtiden. Vi slopar således både tidigare köprekommendation som riktkursen för aktien.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början