Stäng
Prenumerera gratis på Sveriges ledande nyhetsbrev inom bank & finans
Humana – Attraktiv värdering
17.06.2020

Humana – Attraktiv värdering

Humana är marknadsledande inom individ- och familjeomsorg och personlig assistans och har en växande verksamhet inom äldreomsorg

Detta är en låst artikel. Logga in som prenumerant för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Stockpicker Newsletter är Sveriges ledande oberoende aktietidning. Beställ
Prenumerant
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Stockpicker Newsletter är Sveriges ledande oberoende aktietidning. Beställ
11.05.2020
Veckan i backspegeln… v19

Veckan i backspegeln… v19

April… Den nu gångna månaden hör traditionellt till börsårets allra bästa.

Detta är en låst artikel. Logga in som prenumerant för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Stockpicker Newsletter är Sveriges ledande oberoende aktietidning. Beställ
Prenumerant
Stäng×
Av
Jacek Bielecki Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Stockpicker Newsletter är Sveriges ledande oberoende aktietidning. Beställ
Annons
19.06.2019

Humana – Växer på egna meriter

De noterade vårdbolagen på Stockholmsbörsen har inte haft någon bra utveckling i år utan har tappat rejält. Sämst har Attendo och Ambea presterat med kursnedgångar om cirka 25 %. Humana, som är ett innehav i Referensportföljen, har klarat sig desto bättre då börsvärdet tappat cirka 5%. Den senaste tiden har Implio som är storägare i Humana köpt rejält med aktier i företaget. Det är intressant då bolaget har nära anknytning till Sören Mellstig som valdes till ordförande i samband med vårens bolagsstämma och som också privat köpt på sig 100 000 aktier, värda cirka 5,8 Mkr. Det är en välmeriterad person det handlar om. Sören Mellstig har bl.a. varit vd för Gambro under perioden 2000-2006.

Från Stockpicker Newsletter (19 juni 2019)

Analytiker Fredrik Larsson

HUM | Mid Cap | 57 kr

Humana är idag ett av Nordens största bolag inom bl.a. personlig assistans och behandlingshem (HVB-hem). På senare tid har man ökat satsningen på äldreboenden. Cirka 70% av Humans omsättning kommer från affärsområdena individ och familj samt personlig assistans. Humana har cirka 10 000 anställda, omräknat till heltidstjänster, i främst Sverige, Norge och Finland.

I Q1 ökade koncernens intäkter 4% till 1 708 Mkr (1 648), vilket var något svagare än väntat. Samtidigt minskade rörelseresultatet 5% till 77 Mkr (81). Resultattappet beror på problem inom individ- och familjeomsorgen. Rörelseresultatet för affärsområdet sjönk med hela 41% till 28 Mkr. Rörelsemarginalen försämrades till 5,5% (8,7). Individ & Familj håller på att anpassa sig till ändrade förutsättningar när bl.a. efterfrågan på behandlingsplatser för unga med lindrigare problem har minskat. Däremot ser Humana en ökad efterfrågan på behandlingsplatser för barn och unga med en mer komplex problematik.

Övriga tre affärsområden levererade stabil tillväxt och ökade resultat i kvartalet. Fjolårets förvärv bidrog till att Personlig Assistans intäkter ökade med 5% samtidigt som marginalen förbättrades något inom Äldreomsorg beroende på både bra beläggning i Humanas egen regi-boenden och två nya entreprenadkontrakt till intäktsökningen.

Den nordiska omsorgsmarknaden är värd cirka 600 Mdr kr per år. Privata delen av den nordiska omsorgsmarknaden beräknas uppgå till sammanlagt cirka 144 Mdr kr med varierande andel privata aktörer både mellan länderna och inom olika segment. Finland är det land i Norden som har den högsta andelen privat utförd verksamhet inom omsorgen, 40%. En större andel äldre befolkning väntas driva vårdbolagens tillväxt under många år. I Sverige förväntas antalet individer över 80 år öka med 50%, motsvarande 255 000 personer, de kommande tio åren.

Beläggning, effektivitet och kvalité är de viktigaste faktorerna som styr lönsamheten. Humanas finansiella mål är en årlig tillväxt kring 8-10% och en rörelsemarginal före avskrivningar på 6%. Under fjolåret lyckades man nästintill uppnå marginalmålet.

Tittar vi på värderingen handlas Humana till 10-11x årsvinsten, vilket är billigt under förutsättning att resultaten vänder upp de närmaste åren. Här är man inte beroende av globala tillväxtutsikter utan växer på egna meriter. Och den politiska situationen i Sverige har generellt blivit mer gynnsam vad det gäller välfärdsbolagen efter regeringens januariavtal. Den stora utmaningen för omsorgsverksamheterna i Norden framöver, kommer att vara bristen på utbildad personal.

Med en stark huvudägare i Impilo tror vi att bolaget lär ha alla förutsättningar att lyckas framgent. Vi upprepar därför vår köprekommendation men justerar riktkursen marginellt till 72 kr (74) som en konsekvens av något lägre prognos för i år.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
10.04.2019

HUMANA – God resultattillväxt väntas

Den politiska situationen i Sverige har generellt blivit mer gynnsam vad det gäller välfärdsbolagen. I det så kallade ”januariavtalet” slog Sveriges nya regering i inledningen av innevarande år fast att den inte kommer att driva eller arbeta vidare med förslag om vinstförbud eller andra förslag om vinstbegränsningar i välfärden. Därmed bör en del av den politiska risken ha försvunnit. På den norska marknaden råder det dock fortsatt ett relativt negativt klimat för privata vårdgivare medan det i Finland har accepterats på ett helt annat sätt.

HUM | Mid Cap | 59,7 kr

Många utländska aktörer har alltmer börjat intressera sig för att investera på den nordiska marknaden i omsorgssektorn när villkoren ser ut at vara mer stabila. Humana noterades på börsen den 22 mars i 2016 till kursen 62 kr och toppade kring 84 kr i mitten av augusti samma år. Sedan dess har aktien rört sig söderut och handlas nu omkring teckningskursen.

Humana är verksamt inom samtliga segment på den svenska omsorgsmarknaden och inom individ- och familjeomsorg samt segmentet för personlig assistans i Norge. I Sverige är Humana marknadsledande inom individ- och familjeomsorg och personlig assistans. I Norge och Finland är företaget den näst största utföraren av tjänster inom individ- och familjeomsorg. Under 2018 gjorde Humana fem förvärv. Koncernen gick in på den danska omsorgsmarknaden med förvärvet av StøtteCompagniet.

Den nordiska omsorgsmarknaden är värd cirka 600 Mdr kr per år. Privata delen av den nordiska omsorgsmarknaden beräknas uppgå till sammanlagt cirka 144 Mdr kr med varierande andel privata aktörer både mellan länderna och inom olika segment. Finland är det land som har den högsta andelen privat utförd verksamhet inom omsorgen, 40 %.

Precis som i övriga delar av världen ökar andelen äldre i befolkningen i Norden, vilket väntas driva Humana och andra aktörers tillväxt i sektorn under många år. I Sverige förväntas till exempel antalet individer över 80 år öka med 50 %, motsvarande 255 000 personer, de kommande tio åren. De faktorer som styr lönsamheten inom omsorgen handlar om beläggning, effektivitet och kvalitet. Därför är det viktigt att vara en stor aktör på marknaden och hela tiden växa. Humanas finansiella mål är en årlig tillväxt kring 8-10% och en rörelsemarginal före avskrivningar på 6%. Under 2018 uppgick marginalen till 5,8% och föregående år 4,8%.

Utdelningsandelen är satt till 30% vilket betyder att den största delen av vinsten behålls i bolaget för att växa. Humanas finansiella kapacitet har förstärkts i takt med att lönsamheten har förbättrats. Det medför att koncernen bättre kan ta vara på de möjligheter till både organisk och förvärvad expansion som ledningen anser intressanta för fortsatt tillväxt. Den stora utmaningen för omsorgsverksamheterna i Norden framöver, kommer att vara bristen på utbildad personal.

Humanas aktie handlas till en EV/ EBIT-multipel på våra prognoser för 2019 om ca 12. Värderingen är lägre än konkurrenternas mycket beroende på tidigare problem inom Individ & Familj och Personlig Assistans. Det positiva är att Humana inte är beroende av globala tillväxtutsikter utan växer på egna meriter. Framöver förväntar vi oss därför en god resultattillväxt. Storägaren Argan Capital har en lock up-period för sina sista aktier fram till delårsrapporten den 9 maj. Förmodligen ska aktierna säljas under våren eller sommaren. Trots det höjer vi rekommendationen till Köp (Avvakta/Behåll) redan nu och åsätter aktien en riktkurs om 74 kr (60).

 

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker

Mina Bevakningar


Annons
Annons
Till början