Stäng
Missa inga kursdrivande nyheter och aktietips. Vart ska vi skicka infon?
Rapportlyft i Hexatronic och Loomis
28.10.2022

Rapportlyft i Hexatronic och Loomis

Stockholmsbörsen steg något under veckans sista handelsdag. Utvecklingen var i linje med de ledande europeiska börserna.

OMXS30-index klättrade 0,3 procent medan OMXSPI var oförändrat. Försvanskoncernen Saabs orderingång minskade då jämförelseperioden var tuff men översteg konsensus med 9 procent. Intäkterna som ökade organiskt med 6,9 procent var 2 procent bättre än väntat. Saab hade en nettolikviditet på 404 miljoner vid utgången av tredje kvartalet med stöd från ett bra kassaflöde och kraftigt lägre pensionsskuld. Bolagets vägledningsutsikter är oförändrade vad gäller organisk intäktstillväxt på 5 procent och att rörelseresultatet förbättras i den övre delen av 8-12 procent, med en ökning på 8 procent under de första 9 månaderna. Aktien stärktes 5,8 procent till 405,10 kronor.

Hedgefonden Elliott fortsätter att öka i tobaksbolaget Swedish Match och kontrollerar nu drygt 10 procent av aktierna i bolaget. Aktien klättrade 0,3 procent till 114,05 kronor. SCA tillhörde förlorarna med ett kursfall på 5,7 procent. Skogsbolagets ebitda-resultat tyngdes under det tredje kvartalet av lägre försäljningspriser på sågade trävaror. Electrolux som tillhör de mest blankade aktierna på Stockholmsbörsen rapporterade på fredagen. Omsättningen kom in 8 procent över förväntan medan det justerade rörelseresultatet var väl under konsensus på +186 miljoner kronor. Bolaget guidar för en negativ marknadsutveckling i Europa och Nordamerika 2023 och negativa effekter från externa faktorer. Effektiviseringsåtgärder väntas ge besparingar på 4-5 miljarder kronor 2023 och totalt 7 miljarder kronor 2023/2024, med strukturkostnader på 1,2-1,5 miljarder kronor i fjärde kvartalet i år. Aktien avancerade 5 procent till 136,68 kronor.

Annons

Medicinteknikbolaget Arjo rasade 12,8 procent efter en sänkt tillväxtprognos i rapporten för det tredje kvartalet. Från en tidigare bedömning om en tillväxt på 3-5 procent för helåret räknar bolaget nu med en oförändrad tillväxt i förhållande till fjolåret. HSBC sänker rekommendation för H&M till Minska (Behåll). Aktien försvagades 3,7 procent till 110,72 kronor. Fiberkabelbolaget Hexatronic hade en bättre dag efter en rapport som låg i nivå med den omvända vinstvarningen. Aktien ökade 9,9 procent. Fortsatt tillväxt i främst USA, Storbritannien och Tyskland lyfte Hexatronics resultat rejält. Itab, verksamma inom butiksinredningar, rusade 17 procent. Rörelseresultat för årets tredje kvartal förbättrades till 163 miljoner kronor (45).

Kontanthanteringsbolaget Loomis avancerade 4,8 procent efter att ebita-resultat och organisk tillväxt i kvartalsrapporten överträffade analytikernas prognoser. Scandi Standard ökade sitt rörelseresultat till 112 miljoner kronor (30) i senaste kvartalet. Marknaden lyfte upp aktien 6,5 procent. Bostadsutvecklaren Bonava stärktes 4,6 procent. SHB sänker sin kortsiktiga rekommendation till Behåll (Köp). Calliditas klättrade 13,2 procent. Pareto skriver att det nu satts en prislapp på läkemedlet Kinpeygo i Tyskland. Mäklarfirman uppskattar att det slutliga priset landar på 8.000 euro per månad och patient, efter retail-marginaler och rabatter samt effekter från nya regleringar.

Addnode levererade ett rekordkvartal med både stark organisk tillväxt och förvärvad tillväxt där samtliga divisioner bidrog. Omsättningen uppgick till 1 624 miljoner kronor (925) medan rörelseresultatet förbättrades till 143 miljoner kronor (67). Resultatförbättringen förklaras av stark organisk tillväxt för Symetri i Storbritannien, god utveckling för nyförvärvade Microdesk i USA samt en högre andel försäljning av flerårsavtal. Aktien handlades upp 8,8 procent till 98,10 kronor. Textilåtervinningsföretaget Renewcell rasade 18,3 procent till 55,40 kronor. I den riktade nyemission som bolaget aviserade på torsdagskvällen blev teckningskursen 60 kronor. Irisity har tecknat avtal om en lånefacilitet upp till 20 miljoner kronor, varav 15 miljoner utbetalas under oktober. Aktien såldes ned 51,8 procent till 4 kronor.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
ITAB Shop Concept – Ökad försiktighet oroar
15.05.2022

ITAB Shop Concept – Ökad försiktighet oroar

Som väntat präglades butikinredningsbolagets Q1 fortfarande av en stabil underliggande efterfrågan.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Stockpicker Newsletter
Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Annons
Potential för uppvärdering av butiksinredningsspecialisten som startat året starkt
11.02.2022

Potential för uppvärdering av butiksinredningsspecialisten som startat året starkt

Det är inte alltför många aktier som har gått upp sedan början av detta år, men butiksinredningsspecialisten tillhör faktiskt denna elitära grupp.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Itab Shop Concept
Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
24.11.2021
Lyftet dröjer för ITAB Shop Concept

Lyftet dröjer för ITAB Shop Concept

Butiksinredningsbolagets Q3-rapport bjöd på en något blandad kompott.

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1913 (21 november 2021)

ITAB B | Mid Cap | 13,36 kr | KÖP

Mindre bra var däremot lönsamhetsutvecklingen där rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA), justerad för engångskostnader, minskade med 8% till 145 Mkr.

Det som tyngde resultatutvecklingen var framför allt de snabba och kraftfulla prishöjningarna på råmaterial och andra insatsvaror, samtidigt som bolaget påverkades negativt av de globala försörjningsstörningarna och deras effekter på den egna produktionen och logistiken. Dessa utmaningar är inget specifikt för just ITAB utan har orsakat bekymmer för de flesta tillverkande bolag.

Ledningen har dessutom vidtagit olika åtgärder för att skydda marginalerna, bland annat genom justering av den egna prisnivån och allmänna kostnadsbesparingar. Sett på perioden mellan januari – september är nedgången av den justerade EBITDA-marginalen om 0,2 procentenheter till 10,5% dessutom acceptabelt, givet rådande omständigheter.

Viktigt att poängtera är att det även fanns en del positiva aspekter i rapporten. Viktigast av allt är kanske det faktum att efterfrågan fortsätter att trenda åt rätt håll, i takt med att samhällen öppnar upp. Konsumenterna återvänder till butiker, då det finns ett uppdämt behov och längtan efter fysisk handel. Det gör att bolagets kunder har också blivit mer optimistiska och planerar återigen för investeringar för framtiden, vilket syns i en god orderingång hittills i år. 

Starkast växer bolagets största kundkategori Dagligvaruhandel, med en ökning på cirka 21% sedan början av januari. Vd Andréas Elgaard ser dock tecken på återhämtning hos de flesta kundsegmenten. Geografiskt sticker Sydeuropa ut åt det positiva hållet, men även andra marknader i Europa uppvisar fortsatt positiv utveckling.

Av de tre lösningsområden är det försäljningen inom Retail Interior och Retail Technology som har utvecklats bäst under Q3, vilket förstås är särskilt glädjande med tanke på koncernens satsningar inom erbjudanden för digitala och mer tekniska lösningar. Inom lösningsområde Retail Lighting har komponentbristen däremot lett till en svagare försäljningsutveckling.

Mycket har varit extraordinärt sedan början av 2020 och osäkerheten i omvärlden är fortsatt stor. Komponentbristen lär förbli ett problem under de kommande kvartalen, trots de globala ansträngningarna som görs för att bygga ut kapacitet. Så länge dessa problem består kommer det bli svårt för ITAB att visa upp frukterna av arbetet som pågår i bakgrunden för att få upp den underliggande lönsamheten.

Denna lönsamhetsförbättring drivs främst av det pågående transformationsarbetet mot att ompositionera bolaget till en konkurrenskraftig leverantör av helhetslösningar. Här ingår även kostnadsbesparingar i form av produktionsflyttar samt andra åtgärder för att få en effektivare och mer flexibel produktion och marknadsbearbetning.

Med allt ovanstående som utgångspunkt fortsätter vi därför att envisas med att se glaset som halvfullt. Bolagets framsteg motverkas av kortsiktiga makroekonomiska motvindar, samtidigt som kunderna verkar uppskatta helhetserbjudandet med större tekniskt innehåll. Det är det som vi anser blir avgörande i det långa loppet, liksom bolagets förmåga att lyfta lönsamheten i ett normaliserat läge.

Aktien har fortsatt sin kräftgång sedan vår senaste analys i september (Newsletter 1893) och har nu backat cirka 17% på tre månader. Estimaten för 2021 påverkas givetvis negativt av effekterna från komponentbristen och höga råmaterialpriser, men som placerare borde man lyfta blicken åtminstone till nästa år. Där tror vi att en vinst per aktie kring 1 kr borde vara möjligt, vilket innebär att aktien handlas just nu till ett P/e-tal understigande 14. I linje med våra vinstrevideringar sänker vi riktkursen från tidigare 24 kr till 20 kr, men upprepar trots det vår köprekommendation.

Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker
09.09.2021
Spännande läge i ITAB Shop Concept. Potentiell trigger runt hörnet

Spännande läge i ITAB Shop Concept. Potentiell trigger runt hörnet

Butiksinredningsbolagets turnaround är i full fart och äntligen får man också stöd av den makroekonomiska utvecklingen.

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1893 (8 september 2021)

ITAB B | Mid Cap | 15,5 kr | KÖP

Det är en viktig kundgrupp för bolaget och under andra kvartalet i år var den valutarensade tillväxten 34%, jämfört med samma period i fjol, varav 13 procentenheter kom från förvärvet av italienska Cefla Retail Solutions. Merparten av den organiska omsättningsökningen skedde i Sydeuropa, men även Centraleuropa utvecklades starkt under kvartalet. Tillväxten hade dessutom varit ännu större om inte brist på råmaterial och komponenter hade påverkat bolagets leveranser negativt.

Annons

Starkast är trenden inom lösningsområdena Retail Interiors och Retail Technology, där till exempel den sistnämnda har hittills i år vuxit med mer än 25%. Inom Retail Technology erbjuder man lösningar för entré- och utpassering samt guidning i butik via både digitala och fysiska lösningar. Det omfattar både traditionella kassadiskar och lösningar för självutcheckning, baserade på konsumentanalyser och insikter. Den höga tillväxttakten inom Retail Technology är dessutom inte relaterad till låga jämförelsetal från förra året – tvärtom så växte lösningsområde med 10% under första halvåret 2020.

Anledningen till den goda prestationen är att man har varit snabbfotade med att implementera nya lösningar tillsammans med kunderna för att bättre hantera pandemieffekterna. Några exempel är virtuell köhantering, lösningar för kontroll av besökarantal, smittskydd för personal och kunder samt olika desinficeringsautomater. I Italien är man t.ex. framgångsrika med en automatisk lösning för att desinficera kundvagnar, som används av stora aktörer såsom Metro och Carrefour. Sannolikheten är stor att dessa lösningar kommer vara mycket efterfrågade ett bra tag framöver.

Uppgången i rörelseresultatet blev med 10% inte lika kraftig som på intäktssidan, till följd av tillfälliga effekter från globala försörjningsstörningar. Vd Andréas Elgaard ser även en lönsamhetseffekt orsakat av snabbt och kraftigt ökade inköpskostnader som är svåra att kompensera för. Den underliggande lönsamhetsutvecklingen bedömer han dock som god, inte minst tack vare effektiviseringsåtgärder som del av transformationsprogrammet ”One ITAB”. Bland annat har man genomfört flera produktionsflyttar samt investeringar i gemensamma interna arbetssätt.

Intressant för koncernens nettolönsamhet är dessutom att den finansiella situationen har förbättrats avsevärt, i och med nyemissionen i början av året. Den räntebärande nettoskulden (exklusive leasing) uppgick till 415 Mkr vid slutet av mars, vilket kan jämföras med 1,5 Mkr ett år tidigare. Det innebär givetvis en betydligt lägre finansiell kostnad framöver.

Med glädje noterade vi Vd Elgaards avsikt att förtydliga ambitionen kring den framtida expansionen med tillhörande finansiella mål kring tillväxt och lönsamhet någon gång under Q3. Det borde vara gynnsamt för placerarnas uppfattning om ITAB, vars verksamhet har förändrats en hel del de senaste åren, med större tekniskt innehåll och bättre tillväxtpotential än tidigare.

Inte minst därför är vi fortsatt optimistiska till aktien och tror på en positiv utveckling de kommande månaderna. Sedan vår senaste analys i maj (Newsletter 1870) har kursen dock backat med drygt 10%. Nedgången förklaras sannolikt till stor del med den svagare lönsamheten i Q2, vilket även är anledningen till att vi sänker våra vinstestimat för 2021 till 0,8 kr per aktie (1 kr). Med en värdering kring p/e-tal om ca 20 på årets förväntade vinst är aktien icke desto mindre köpvärd, eftersom den operationella skördetiden fortfarande ligger framför oss. Vi upprepar Köp med riktkurs 24 kr.

Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker
Lyftet dröjer för ITAB Shop Concept
24.11.2021

Lyftet dröjer för ITAB Shop Concept

Butiksinredningsbolagets Q3-rapport bjöd på en något blandad kompott. Positivt var att nettoomsättningen ökade organiskt med cirka 10%, jämfört med samma period i fjol, till 1 464 Mkr.

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1913 (21 november 2021)

ITAB B | Mid Cap | 13,36 kr | KÖP

Mindre bra var däremot lönsamhetsutvecklingen där rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA), justerad för engångskostnader, minskade med 8% till 145 Mkr.

Det som tyngde resultatutvecklingen var framför allt de snabba och kraftfulla prishöjningarna på råmaterial och andra insatsvaror, samtidigt som bolaget påverkades negativt av de globala försörjningsstörningarna och deras effekter på den egna produktionen och logistiken. Dessa utmaningar är inget specifikt för just ITAB utan har orsakat bekymmer för de flesta tillverkande bolag.

Ledningen har dessutom vidtagit olika åtgärder för att skydda marginalerna, bland annat genom justering av den egna prisnivån och allmänna kostnadsbesparingar. Sett på perioden mellan januari – september är nedgången av den justerade EBITDA-marginalen om 0,2 procentenheter till 10,5% dessutom acceptabelt, givet rådande omständigheter.

Viktigt att poängtera är att det även fanns en del positiva aspekter i rapporten. Viktigast av allt är kanske det faktum att efterfrågan fortsätter att trenda åt rätt håll, i takt med att samhällen öppnar upp. Konsumenterna återvänder till butiker, då det finns ett uppdämt behov och längtan efter fysisk handel. Det gör att bolagets kunder har också blivit mer optimistiska och planerar återigen för investeringar för framtiden, vilket syns i en god orderingång hittills i år. 

Starkast växer bolagets största kundkategori Dagligvaruhandel, med en ökning på cirka 21% sedan början av januari. Vd Andréas Elgaard ser dock tecken på återhämtning hos de flesta kundsegmenten. Geografiskt sticker Sydeuropa ut åt det positiva hållet, men även andra marknader i Europa uppvisar fortsatt positiv utveckling.

Av de tre lösningsområden är det försäljningen inom Retail Interior och Retail Technology som har utvecklats bäst under Q3, vilket förstås är särskilt glädjande med tanke på koncernens satsningar inom erbjudanden för digitala och mer tekniska lösningar. Inom lösningsområde Retail Lighting har komponentbristen däremot lett till en svagare försäljningsutveckling.

Mycket har varit extraordinärt sedan början av 2020 och osäkerheten i omvärlden är fortsatt stor. Komponentbristen lär förbli ett problem under de kommande kvartalen, trots de globala ansträngningarna som görs för att bygga ut kapacitet. Så länge dessa problem består kommer det bli svårt för ITAB att visa upp frukterna av arbetet som pågår i bakgrunden för att få upp den underliggande lönsamheten.

Denna lönsamhetsförbättring drivs främst av det pågående transformationsarbetet mot att ompositionera bolaget till en konkurrenskraftig leverantör av helhetslösningar. Här ingår även kostnadsbesparingar i form av produktionsflyttar samt andra åtgärder för att få en effektivare och mer flexibel produktion och marknadsbearbetning.

Med allt ovanstående som utgångspunkt fortsätter vi därför att envisas med att se glaset som halvfullt. Bolagets framsteg motverkas av kortsiktiga makroekonomiska motvindar, samtidigt som kunderna verkar uppskatta helhetserbjudandet med större tekniskt innehåll. Det är det som vi anser blir avgörande i det långa loppet, liksom bolagets förmåga att lyfta lönsamheten i ett normaliserat läge.

Aktien har fortsatt sin kräftgång sedan vår senaste analys i september (Newsletter 1893) och har nu backat cirka 17% på tre månader. Estimaten för 2021 påverkas givetvis negativt av effekterna från komponentbristen och höga råmaterialpriser, men som placerare borde man lyfta blicken åtminstone till nästa år. Där tror vi att en vinst per aktie kring 1 kr borde vara möjligt, vilket innebär att aktien handlas just nu till ett P/e-tal understigande 14. I linje med våra vinstrevideringar sänker vi riktkursen från tidigare 24 kr till 20 kr, men upprepar trots det vår köprekommendation.

Itab Shop Concept
Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker
11.02.2022
Potential för uppvärdering av butiksinredningsspecialisten som startat året starkt

Potential för uppvärdering av butiksinredningsspecialisten som startat året starkt

Det är inte alltför många aktier som har gått upp sedan början av detta år, men butiksinredningsspecialisten tillhör faktiskt denna...

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
09.09.2021
Spännande läge i ITAB Shop Concept. Potentiell trigger runt hörnet

Spännande läge i ITAB Shop Concept. Potentiell trigger runt hörnet

Butiksinredningsbolagets turnaround är i full fart och äntligen får man också stöd av den makroekonomiska utvecklingen.

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1893 (8 september 2021)

ITAB B | Mid Cap | 15,5 kr | KÖP

Det är en viktig kundgrupp för bolaget och under andra kvartalet i år var den valutarensade tillväxten 34%, jämfört med samma period i fjol, varav 13 procentenheter kom från förvärvet av italienska Cefla Retail Solutions. Merparten av den organiska omsättningsökningen skedde i Sydeuropa, men även Centraleuropa utvecklades starkt under kvartalet. Tillväxten hade dessutom varit ännu större om inte brist på råmaterial och komponenter hade påverkat bolagets leveranser negativt.

Annons

Starkast är trenden inom lösningsområdena Retail Interiors och Retail Technology, där till exempel den sistnämnda har hittills i år vuxit med mer än 25%. Inom Retail Technology erbjuder man lösningar för entré- och utpassering samt guidning i butik via både digitala och fysiska lösningar. Det omfattar både traditionella kassadiskar och lösningar för självutcheckning, baserade på konsumentanalyser och insikter. Den höga tillväxttakten inom Retail Technology är dessutom inte relaterad till låga jämförelsetal från förra året – tvärtom så växte lösningsområde med 10% under första halvåret 2020.

Anledningen till den goda prestationen är att man har varit snabbfotade med att implementera nya lösningar tillsammans med kunderna för att bättre hantera pandemieffekterna. Några exempel är virtuell köhantering, lösningar för kontroll av besökarantal, smittskydd för personal och kunder samt olika desinficeringsautomater. I Italien är man t.ex. framgångsrika med en automatisk lösning för att desinficera kundvagnar, som används av stora aktörer såsom Metro och Carrefour. Sannolikheten är stor att dessa lösningar kommer vara mycket efterfrågade ett bra tag framöver.

Uppgången i rörelseresultatet blev med 10% inte lika kraftig som på intäktssidan, till följd av tillfälliga effekter från globala försörjningsstörningar. Vd Andréas Elgaard ser även en lönsamhetseffekt orsakat av snabbt och kraftigt ökade inköpskostnader som är svåra att kompensera för. Den underliggande lönsamhetsutvecklingen bedömer han dock som god, inte minst tack vare effektiviseringsåtgärder som del av transformationsprogrammet ”One ITAB”. Bland annat har man genomfört flera produktionsflyttar samt investeringar i gemensamma interna arbetssätt.

Intressant för koncernens nettolönsamhet är dessutom att den finansiella situationen har förbättrats avsevärt, i och med nyemissionen i början av året. Den räntebärande nettoskulden (exklusive leasing) uppgick till 415 Mkr vid slutet av mars, vilket kan jämföras med 1,5 Mkr ett år tidigare. Det innebär givetvis en betydligt lägre finansiell kostnad framöver.

Med glädje noterade vi Vd Elgaards avsikt att förtydliga ambitionen kring den framtida expansionen med tillhörande finansiella mål kring tillväxt och lönsamhet någon gång under Q3. Det borde vara gynnsamt för placerarnas uppfattning om ITAB, vars verksamhet har förändrats en hel del de senaste åren, med större tekniskt innehåll och bättre tillväxtpotential än tidigare.

Inte minst därför är vi fortsatt optimistiska till aktien och tror på en positiv utveckling de kommande månaderna. Sedan vår senaste analys i maj (Newsletter 1870) har kursen dock backat med drygt 10%. Nedgången förklaras sannolikt till stor del med den svagare lönsamheten i Q2, vilket även är anledningen till att vi sänker våra vinstestimat för 2021 till 0,8 kr per aktie (1 kr). Med en värdering kring p/e-tal om ca 20 på årets förväntade vinst är aktien icke desto mindre köpvärd, eftersom den operationella skördetiden fortfarande ligger framför oss. Vi upprepar Köp med riktkurs 24 kr.

Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker
Embracer lyfte på köprekommendation
02.11.2021

Embracer lyfte på köprekommendation

Stockholmsbörsen handlades kring nollstrecket på tisdagen.

Den livliga handeln fortsatte i Volvo Cars och aktien tappade 4,3 procent till 57,99 kronor. Aktien börjar därmed närma sig teckningskursen på 53 kronor. Fingerprint Cards biometrilösningar finns med i åtta lanserade mobiler från Motorola, skriver bolaget på Twitter. Aktien tappade 2,1 procent till 20,10 kronor. Creades har ingått avtal om försäljning av hela innehavet i Pricerunner till Klarna. Försäljningslikviden efter avdrag för transaktionskostnader uppgår preliminärt till 1 059 miljoner kronor, en ökning om 228 miljoner kronor jämfört med den tidigare gällande värderingen per den sista september 2021. Creades aktie lyfte 1,3 procent. Electrolux Professional har fått sänkt rekommendation från Morgan Stanley till Undervikt (Jämvikt). Aktien handlades ned 3,7 procent till 64,50 kronor.

Byggbolaget NCC redovisade en omsättning och ett rörelseresultat för det tredje kvartalet som var 2-3 procent högre än konsensusprognosen. Orderingången var 23 procent lägre än förväntat. Aktien stärktes 3,7 procent till 155,70 kronor. I sektorn tappade Peab 0,5 procent medan Skanska klättrade 0,5 procent. Taktätningsbolaget Nordic Waterproofings tillhörde förlorarna efter sin rapport med ett kursfall på 15,2 procent. Nettoomsättningen sjönk medan rörelseresultatet steg trots signifikant högre kostnader för insatsvaror. Kepler menar att Embracer har möjlighet att överträffa marknadstillväxten på lite längre sikt, och på kort sikt finns det förutsättningar för värderingsåterhämtning. Analyshuset har återupptagit bevakning av Embracer med en köprekommendation och riktkursen 135 kronor. Aktien stängde 3 procent högre till 86 kronor.

Annons

Kabe meddelade i rapporten för det tredje kvartalet att en extra utdelning om 4,50 kronor kommer att lämnas under det fjärde kvartalet. Marknaden ställde upp aktien 4,8 procent till 238 kronor. Hexatronic rapporterade ett högre resultat och kraftigt ökad tillväxt i det tredje kvartalet. Bolaget har en fortsatt positiv syn på marknadens utveckling men bedömer att höga transport- och råmaterialkostnader kommer att fortsätta även under det fjärde kvartalet. Aktien, som tillhör årets kursvinnare, ökade 3,3 procent. Butiksinredningsföretaget Itab tappade 2,7 procent i spåren av sin rapport. Nettoomsättningen ökade med 16 procent men resultatet försämrades. Det berodde främst på logistikstörningar.

Enligt ett pressmeddelande minskar Vicore Pharmas kandidat C21 långsiktiga lungskador efter covid-19 med cirka 50 procent jämfört med placebo, visar resultat från bolagets ATTRACT fas 2-uppföljningsstudie. Marknaden lyfte upp aktien 6,4 procent till 18,18 kronor. Utbildningsteknikbolaget Albert rapporterade ett resultat efter skatt på -18 miljoner kronor (-3,4) för det tredje kvartalet. Nettoomsättningen ökade till 17,5 miljoner kronor (9,5) för bolaget. Försäljningstillväxten var 84 procent och all tillväxt var organisk. Aktien försvagades 7,5 procent till 51,80 kronor. Flat Capital föll 4,6 procent efter att ha fått en säljrekommendation av AFV. Oljebolaget IPCO höjer produktionsprognosen för helåret 2021 till över 45 000 fat oljeekvivalenter i snitt per dag, samtidigt som bolaget räknar med att produktionen i slutet av året kommer att överstiga 46 000 fat per dag. IPC avser att återköpa upp till 7 procent av utestående aktier. Aktien öppnade högre men stängde på -0,5 procent till 49,02 kronor. Det var långt ifrån dagshögsta på 54,25 kronor.

Spännande läge i ITAB Shop Concept. Potentiell trigger runt hörnet
09.09.2021

Spännande läge i ITAB Shop Concept. Potentiell trigger runt hörnet

Butiksinredningsbolagets turnaround är i full fart och äntligen får man också stöd av den makroekonomiska utvecklingen. Återhämtningen inom dagligvaruhandeln, som började i Nord- och Centraleuropa redan under andra halvåret 2020, har nu nämligen även tagit fart i Sydeuropa.

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1893 (8 september 2021)

ITAB B | Mid Cap | 15,5 kr | KÖP

Det är en viktig kundgrupp för bolaget och under andra kvartalet i år var den valutarensade tillväxten 34%, jämfört med samma period i fjol, varav 13 procentenheter kom från förvärvet av italienska Cefla Retail Solutions. Merparten av den organiska omsättningsökningen skedde i Sydeuropa, men även Centraleuropa utvecklades starkt under kvartalet. Tillväxten hade dessutom varit ännu större om inte brist på råmaterial och komponenter hade påverkat bolagets leveranser negativt.

Annons

Starkast är trenden inom lösningsområdena Retail Interiors och Retail Technology, där till exempel den sistnämnda har hittills i år vuxit med mer än 25%. Inom Retail Technology erbjuder man lösningar för entré- och utpassering samt guidning i butik via både digitala och fysiska lösningar. Det omfattar både traditionella kassadiskar och lösningar för självutcheckning, baserade på konsumentanalyser och insikter. Den höga tillväxttakten inom Retail Technology är dessutom inte relaterad till låga jämförelsetal från förra året – tvärtom så växte lösningsområde med 10% under första halvåret 2020.

Anledningen till den goda prestationen är att man har varit snabbfotade med att implementera nya lösningar tillsammans med kunderna för att bättre hantera pandemieffekterna. Några exempel är virtuell köhantering, lösningar för kontroll av besökarantal, smittskydd för personal och kunder samt olika desinficeringsautomater. I Italien är man t.ex. framgångsrika med en automatisk lösning för att desinficera kundvagnar, som används av stora aktörer såsom Metro och Carrefour. Sannolikheten är stor att dessa lösningar kommer vara mycket efterfrågade ett bra tag framöver.

Uppgången i rörelseresultatet blev med 10% inte lika kraftig som på intäktssidan, till följd av tillfälliga effekter från globala försörjningsstörningar. Vd Andréas Elgaard ser även en lönsamhetseffekt orsakat av snabbt och kraftigt ökade inköpskostnader som är svåra att kompensera för. Den underliggande lönsamhetsutvecklingen bedömer han dock som god, inte minst tack vare effektiviseringsåtgärder som del av transformationsprogrammet ”One ITAB”. Bland annat har man genomfört flera produktionsflyttar samt investeringar i gemensamma interna arbetssätt.

Intressant för koncernens nettolönsamhet är dessutom att den finansiella situationen har förbättrats avsevärt, i och med nyemissionen i början av året. Den räntebärande nettoskulden (exklusive leasing) uppgick till 415 Mkr vid slutet av mars, vilket kan jämföras med 1,5 Mkr ett år tidigare. Det innebär givetvis en betydligt lägre finansiell kostnad framöver.

Med glädje noterade vi Vd Elgaards avsikt att förtydliga ambitionen kring den framtida expansionen med tillhörande finansiella mål kring tillväxt och lönsamhet någon gång under Q3. Det borde vara gynnsamt för placerarnas uppfattning om ITAB, vars verksamhet har förändrats en hel del de senaste åren, med större tekniskt innehåll och bättre tillväxtpotential än tidigare.

Inte minst därför är vi fortsatt optimistiska till aktien och tror på en positiv utveckling de kommande månaderna. Sedan vår senaste analys i maj (Newsletter 1870) har kursen dock backat med drygt 10%. Nedgången förklaras sannolikt till stor del med den svagare lönsamheten i Q2, vilket även är anledningen till att vi sänker våra vinstestimat för 2021 till 0,8 kr per aktie (1 kr). Med en värdering kring p/e-tal om ca 20 på årets förväntade vinst är aktien icke desto mindre köpvärd, eftersom den operationella skördetiden fortfarande ligger framför oss. Vi upprepar Köp med riktkurs 24 kr.

Itab Shop Concept
Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker
11.02.2022
Potential för uppvärdering av butiksinredningsspecialisten som startat året starkt

Potential för uppvärdering av butiksinredningsspecialisten som startat året starkt

Det är inte alltför många aktier som har gått upp sedan början av detta år, men butiksinredningsspecialisten tillhör faktiskt denna...

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
24.11.2021
Lyftet dröjer för ITAB Shop Concept

Lyftet dröjer för ITAB Shop Concept

Butiksinredningsbolagets Q3-rapport bjöd på en något blandad kompott.

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1913 (21 november 2021)

ITAB B | Mid Cap | 13,36 kr | KÖP

Mindre bra var däremot lönsamhetsutvecklingen där rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA), justerad för engångskostnader, minskade med 8% till 145 Mkr.

Det som tyngde resultatutvecklingen var framför allt de snabba och kraftfulla prishöjningarna på råmaterial och andra insatsvaror, samtidigt som bolaget påverkades negativt av de globala försörjningsstörningarna och deras effekter på den egna produktionen och logistiken. Dessa utmaningar är inget specifikt för just ITAB utan har orsakat bekymmer för de flesta tillverkande bolag.

Ledningen har dessutom vidtagit olika åtgärder för att skydda marginalerna, bland annat genom justering av den egna prisnivån och allmänna kostnadsbesparingar. Sett på perioden mellan januari – september är nedgången av den justerade EBITDA-marginalen om 0,2 procentenheter till 10,5% dessutom acceptabelt, givet rådande omständigheter.

Viktigt att poängtera är att det även fanns en del positiva aspekter i rapporten. Viktigast av allt är kanske det faktum att efterfrågan fortsätter att trenda åt rätt håll, i takt med att samhällen öppnar upp. Konsumenterna återvänder till butiker, då det finns ett uppdämt behov och längtan efter fysisk handel. Det gör att bolagets kunder har också blivit mer optimistiska och planerar återigen för investeringar för framtiden, vilket syns i en god orderingång hittills i år. 

Starkast växer bolagets största kundkategori Dagligvaruhandel, med en ökning på cirka 21% sedan början av januari. Vd Andréas Elgaard ser dock tecken på återhämtning hos de flesta kundsegmenten. Geografiskt sticker Sydeuropa ut åt det positiva hållet, men även andra marknader i Europa uppvisar fortsatt positiv utveckling.

Av de tre lösningsområden är det försäljningen inom Retail Interior och Retail Technology som har utvecklats bäst under Q3, vilket förstås är särskilt glädjande med tanke på koncernens satsningar inom erbjudanden för digitala och mer tekniska lösningar. Inom lösningsområde Retail Lighting har komponentbristen däremot lett till en svagare försäljningsutveckling.

Mycket har varit extraordinärt sedan början av 2020 och osäkerheten i omvärlden är fortsatt stor. Komponentbristen lär förbli ett problem under de kommande kvartalen, trots de globala ansträngningarna som görs för att bygga ut kapacitet. Så länge dessa problem består kommer det bli svårt för ITAB att visa upp frukterna av arbetet som pågår i bakgrunden för att få upp den underliggande lönsamheten.

Denna lönsamhetsförbättring drivs främst av det pågående transformationsarbetet mot att ompositionera bolaget till en konkurrenskraftig leverantör av helhetslösningar. Här ingår även kostnadsbesparingar i form av produktionsflyttar samt andra åtgärder för att få en effektivare och mer flexibel produktion och marknadsbearbetning.

Med allt ovanstående som utgångspunkt fortsätter vi därför att envisas med att se glaset som halvfullt. Bolagets framsteg motverkas av kortsiktiga makroekonomiska motvindar, samtidigt som kunderna verkar uppskatta helhetserbjudandet med större tekniskt innehåll. Det är det som vi anser blir avgörande i det långa loppet, liksom bolagets förmåga att lyfta lönsamheten i ett normaliserat läge.

Aktien har fortsatt sin kräftgång sedan vår senaste analys i september (Newsletter 1893) och har nu backat cirka 17% på tre månader. Estimaten för 2021 påverkas givetvis negativt av effekterna från komponentbristen och höga råmaterialpriser, men som placerare borde man lyfta blicken åtminstone till nästa år. Där tror vi att en vinst per aktie kring 1 kr borde vara möjligt, vilket innebär att aktien handlas just nu till ett P/e-tal understigande 14. I linje med våra vinstrevideringar sänker vi riktkursen från tidigare 24 kr till 20 kr, men upprepar trots det vår köprekommendation.

Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker
20.05.2021
Veckans affärscase - ITAB Shop Concept

Veckans affärscase - ITAB Shop Concept

Handeln i ITAB Shop Concept är stundtals riktigt volatil men allt sedan årsskiftet har trenden varit positiv.

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1871 (19 maj 2021)

I ett tekniskt perspektiv kan vi alltså först och främst konstatera att trenden i ITAB Shop Concept är stark. Successivt har aktien byggt högre toppar och bottnar. Motståndsområdet omkring 19,3 – 19,5 kronor ser dock ut att vara övermäktigt och vi får en ny reaktion härifrån. Detta pekar på att aktien kommer söka ny kraft innan ett utbrott i bästa fall kan ske.

20210519 ITABB

En etablering ovanför 19,5 kronor skulle signalera för att köpare vill driva aktien mot 22 – 24 kronor, då kan vår fundamentala riktkurs bli in play. Närmast ser det dock ut som att stöd kan testas och då är det 16,8 – 17,1 kronor som blir viktigt. Ett nedbrott här skulle nämligen signalera för att säljare tar över kommandot. Just nu är trenden stigande och vi har inget som pekar på ett trendbrott, ett positivt kursscenario ligger därmed närmast till hands.

Itab Shop Concept
Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
11.02.2022
Potential för uppvärdering av butiksinredningsspecialisten som startat året starkt

Potential för uppvärdering av butiksinredningsspecialisten som startat året starkt

Det är inte alltför många aktier som har gått upp sedan början av detta år, men butiksinredningsspecialisten tillhör faktiskt denna...

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
24.11.2021
Lyftet dröjer för ITAB Shop Concept

Lyftet dröjer för ITAB Shop Concept

Butiksinredningsbolagets Q3-rapport bjöd på en något blandad kompott.

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1913 (21 november 2021)

ITAB B | Mid Cap | 13,36 kr | KÖP

Mindre bra var däremot lönsamhetsutvecklingen där rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA), justerad för engångskostnader, minskade med 8% till 145 Mkr.

Det som tyngde resultatutvecklingen var framför allt de snabba och kraftfulla prishöjningarna på råmaterial och andra insatsvaror, samtidigt som bolaget påverkades negativt av de globala försörjningsstörningarna och deras effekter på den egna produktionen och logistiken. Dessa utmaningar är inget specifikt för just ITAB utan har orsakat bekymmer för de flesta tillverkande bolag.

Ledningen har dessutom vidtagit olika åtgärder för att skydda marginalerna, bland annat genom justering av den egna prisnivån och allmänna kostnadsbesparingar. Sett på perioden mellan januari – september är nedgången av den justerade EBITDA-marginalen om 0,2 procentenheter till 10,5% dessutom acceptabelt, givet rådande omständigheter.

Viktigt att poängtera är att det även fanns en del positiva aspekter i rapporten. Viktigast av allt är kanske det faktum att efterfrågan fortsätter att trenda åt rätt håll, i takt med att samhällen öppnar upp. Konsumenterna återvänder till butiker, då det finns ett uppdämt behov och längtan efter fysisk handel. Det gör att bolagets kunder har också blivit mer optimistiska och planerar återigen för investeringar för framtiden, vilket syns i en god orderingång hittills i år. 

Starkast växer bolagets största kundkategori Dagligvaruhandel, med en ökning på cirka 21% sedan början av januari. Vd Andréas Elgaard ser dock tecken på återhämtning hos de flesta kundsegmenten. Geografiskt sticker Sydeuropa ut åt det positiva hållet, men även andra marknader i Europa uppvisar fortsatt positiv utveckling.

Av de tre lösningsområden är det försäljningen inom Retail Interior och Retail Technology som har utvecklats bäst under Q3, vilket förstås är särskilt glädjande med tanke på koncernens satsningar inom erbjudanden för digitala och mer tekniska lösningar. Inom lösningsområde Retail Lighting har komponentbristen däremot lett till en svagare försäljningsutveckling.

Mycket har varit extraordinärt sedan början av 2020 och osäkerheten i omvärlden är fortsatt stor. Komponentbristen lär förbli ett problem under de kommande kvartalen, trots de globala ansträngningarna som görs för att bygga ut kapacitet. Så länge dessa problem består kommer det bli svårt för ITAB att visa upp frukterna av arbetet som pågår i bakgrunden för att få upp den underliggande lönsamheten.

Denna lönsamhetsförbättring drivs främst av det pågående transformationsarbetet mot att ompositionera bolaget till en konkurrenskraftig leverantör av helhetslösningar. Här ingår även kostnadsbesparingar i form av produktionsflyttar samt andra åtgärder för att få en effektivare och mer flexibel produktion och marknadsbearbetning.

Med allt ovanstående som utgångspunkt fortsätter vi därför att envisas med att se glaset som halvfullt. Bolagets framsteg motverkas av kortsiktiga makroekonomiska motvindar, samtidigt som kunderna verkar uppskatta helhetserbjudandet med större tekniskt innehåll. Det är det som vi anser blir avgörande i det långa loppet, liksom bolagets förmåga att lyfta lönsamheten i ett normaliserat läge.

Aktien har fortsatt sin kräftgång sedan vår senaste analys i september (Newsletter 1893) och har nu backat cirka 17% på tre månader. Estimaten för 2021 påverkas givetvis negativt av effekterna från komponentbristen och höga råmaterialpriser, men som placerare borde man lyfta blicken åtminstone till nästa år. Där tror vi att en vinst per aktie kring 1 kr borde vara möjligt, vilket innebär att aktien handlas just nu till ett P/e-tal understigande 14. I linje med våra vinstrevideringar sänker vi riktkursen från tidigare 24 kr till 20 kr, men upprepar trots det vår köprekommendation.

Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker
13.05.2021
ITAB Shop Concept – Lovande turnaround case

ITAB Shop Concept – Lovande turnaround case

Butiksinredningsbolaget genomgår för tillfället en omfattande omstrukturering.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början