15.03.2023
Small Cap - Bricknode köps upp av Huddlestock

Small Cap - Bricknode köps upp av Huddlestock

Solenergiföretaget Midsummers handlades ned 19,3 procent. Di publicerade under onsdagsmorgonen en artikel där källor till tidningen avfärdar bolagets miljardaffärer och menar att de tilltänkta volymerna är orimliga. Källorna, som uppges ha god kunskap om Midsummer och om marknaden för solenergi, avfärdar bolagets avsiktsförklaringar som helt orimliga och flera benämner bolaget som ett luftslott. Midsummers kommunikationsansvarige Peter Karaszi tillbakavisar dock uppgifterna och pekar på att bolaget utvecklat mycket avancerad teknik och sålt maskiner och solcellstak för hundratals miljoner kronor. Dessutom ska enligt Di ett stort antal anställda, åtskilliga med chefspositioner, ha lämnat solenergiföretaget Midsummer sedan slutet av 2021. Midsummer hade en nettoomsättning på totalt 148 miljoner kronor 2021-2022 med ett negativt kassaflöde om 173 miljoner i den löpande verksamheten.

DistIT tillhörde dagens förlorare med en kursnedgång om 21 procent efter nyheten att Elsäkerhetsverket satt försäljningsförbud på en av norska Easees laddboxar. Beslutet innebär även att utrustning som redan är installerad måste åtgärdas så att den risk som Elsäkerhetsverket menar finns elimineras. Bolagets bedömning är att ansvaret för dessa åtgärder ligger hos tillverkaren av Easee Home och Easee Charge och inte hos EFUEL. EFUEL kommer tillsammans med Easee att återkomma avseende hur beslutet kommer att hanteras praktiskt på de svenska, finska och danska marknaderna. DistIT förvärvade Efuel i augusti 2021 för 185 miljoner kronor.

Northern Capsek Ventures (CapSek) portföljbolag Bricknode köps upp av Huddlestock Fintech. Bricknode säljer hela sin operativa verksamhet till Huddlestock Fintech för cirka 107 miljoner kronor, vilket innebär en premie om 166 procent mot gårdagens stängningskurs. Bricknode kommer att få cirka 41,1 miljoner aktier i det Oslo-noterade bolaget vilket man sedan kommer att dela ut till aktieägarna efter att man justerat för skulder. Affären behöver klubbas vid en extra stämma. Totalt 68 procent av rösterna står dock redan bakom affären. CapSek äger cirka 2 procent av Bricknode, som är noterad på First North. För CapSeks del innebär värdet av affären en positiv resultateffekt på cirka 1,2 miljoner kronor om man utgår ifrån tisdagens stängningskurs. Bricknode rusade 55,7 procent medan CapSek backade 1 procent.

InDex Pharmaceuticals presenterade på onsdagen positiva resultat från en farmakokinetikstudie (PK-studie) med cobitolimod i patienter med måttlig till svår ulcerös kolit. Det systemiska upptaget var begränsat både för patienter med aktiv sjukdom och i klinisk remission. För första gången har patienter behandlats med doser om 500 mg, och i linje med tidigare studier tolererades cobitolimod väl. Jenny Sundqvist, VD för InDex Pharmaceuticals, skriver ”en av de potentiella fördelarna med en lokalt verkande behandling i tjocktarmen är låg systemisk exponering. Vi är därför glada över att studien har bekräftat denna fördel även med den högre dosen på 500 mg cobitolimod”. Aktien stärktes 14,7 procent till 0,4590 kronor.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
14.01.2021

Small Cap - PiezoMotor rusade

Index Pharmaceuticals, som utvecklar ett läkemedel mot tarmsjukdomen ulcerös kolit, gick i november ut med avsikten att ta in cirka 500 miljoner kronor genom en företrädesemission.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Annons

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början