Stäng
Så skapar du en extra inkomst från börsen. Till vilken mailadress ska vi skicka guiden?
02.09.2021
Teckna aktier i Innowearable

Teckna aktier i Innowearable

Innowearable bildades 2015 med affärsidén att utveckla, tillverka och sälja tekniska innovationer, mer specifikt sensorer, som höjer prestationen för alla...

Sensorerna kommer att säljas direkt till konsumenterna (”D2C”) genom onlinebutiker som bolaget själv har kontroll över och produkterna fraktas till kunder runt om i världen. Priset avses ligga mellan 3 000 – 6 000 SEK. Bolaget inriktar sig på ett ”high-end” segment, mer specifikt för elit- och toppmotionärer, crossfit-atleter, löpare och cyklister. Bolaget riktar sig mot den globala marknaden och för att sprida kännedom och marknads­föra produkten avser Bolaget att bland annat använda välkända träningsprofiler som stödjer produkten.

Sista dag att teckna emissionen är den 6 september.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 23 augusti - 6 september
Teckningskurs: 5 SEK per aktie
Emissionsvolym: 5 MSEK


Dokument och filer

Emissionssite

Teaser

Memorandum

Teckna via BankID

Anmälningssedel

Hemsida

Stäng×
Relaterade ämnen
Stockpicker intervjuar - Innowearable
31.08.2021

Stockpicker intervjuar - Innowearable

Innowearable bildades 2015 i syfte att utveckla produkter som höjer atleters idrottsprestationer. I en forskningsstudie upptäckte Bolaget att det på ett icke-invasivt sätt går att mäta blodlaktatnivån under träning. Efter vidare efterforskningsarbete och en omvälvande innovationsprocess såg Bolaget en lucka på marknaden för neuromuskulära beredskapsmätningar. Trenden av att mäta parametrar för träning är lång och laktatmätning har blivit en gyllene standard inom uthållighetsträning.

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund.

– Mitt namn är Erik Viberg. Jag har studerat interaktionsdesign, kulturvetenskap, designprojekt vid Malmö högskola, genusvetenskap och socialantropologi vid Lunds universitet samt Speldesign vid Blekinge tekniska högskola. Har arbetat som mjukvarutestare och produktutvecklare 2012–2013. 2013–2020 arbetade jag som grafisk designer, konceptdesigner, produktutvecklare samt med design av hemsidor. Under samma period har jag suttit som suppleant i styrelsen i Swedish Adrenaline AB. 2020–2021 har jag lett ett utvecklingsteam som COO på Raytelligence AB. Jag är gift och har två döttrar. 

VDVD

Erik Viberg, VD

Kan du beskriva Innowearable och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

– Vi är ett sportföretag som jobbar med teknik- och sensorutveckling. Just nu utvecklar vi en readiness-sensor som vi ser kommer att kunna användas för att förhindra skador, förkorta rehabilitering och ge en bild av hur utvilade användarens muskler faktiskt är. I vår pipeline ligger även en laktatnivåsensor (mjölksyra) som är helt unik med dess möjlighet att på ett pålitligt sätt ge laktatnivåerna i blodet momentant under träning utan blodprov.    

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

– Sensorerna kommer att säljas direkt till konsumenterna (”D2C”) genom onlinebutiker som Bolaget själv har kontroll över och produkterna fraktas till kunder runt om i världen. Priset avses ligga mellan 3 000 – 6 000 SEK. Bolaget inriktar sig på ett ”high-end” segment, mer specifikt för elit- och toppmotionärer, crossfit-atleter, löpare och cyklister. Bolaget riktar sig mot den globala marknaden och för att sprida kännedom och marknads­föra produkten avser Bolaget att bland annat använda välkända träningsprofiler som stödjer produkten.

Hur har Er verksamhet påverkats av COVID-19?

– Vår verksamhet har i stort inte påverkats av covid-19, vi är i en utvecklingsfas som går att bedriva på distans och utomhus.

Ni genomför just nu en pre-IPO där Ni tar in ca 5 MSEK. Vad skall Ni använda emissionslikviden till och hur ser Era noteringsplaner ut?

– Vi kommer att använda emissionslikviditeten till att utveckla, producera och lansera vår första produkt, Inno-X, vår readiness-sensor.

Ambitionen är att notera aktien på en lämplig handelsplats i början av 2022.

Vilka är de största riskerna i Er verksamhet?

– Det vi gör är något ingen annan gör vilket kan göra oss sårbara. Vi ser en stark träningstrend men även utmaningarna att göra sig hörda genom mediabruset. En annan risk kan vara huruvida marknaden/användarbasen är redo för en ny sensor, dock är vår indikation från vår fokusgrupp att de efterfrågar den här sortens monitorering.

919

Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från denna?

– Våra direkta konkurrenter är väldigt få. Dock återfinns indirekta konkurrenter i form av träningsklockor, aktivitetsarmband och andra sportsensorer såsom effektmätare vilka är jättar på marknaden. Det som skiljer oss är för det första hur vi mäter, vi använder oss av EMG,  vilket i sig inte är någon ny teknologi men vår tillämpning (algoritmer) är unik. För det andra är de storheter vi tar fram, ett readiness/beredskaps index och momentan laktatnivå.

Hur stor är Er potentiella marknad?

– Med tanke på trenden med ett ökande intresse för träning, inte minst i dessa pandemitider och möjligheten att globalt använda våra sensorer är det mycket svårt att bedöma storleken på marknaden. Men jag tror alla förstår att den är gigantisk.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Innowearable?

– Jag tror väldigt starkt på vårt team och våra produkter som är under utveckling. För mig är långsiktighet, kvalitet och hållbarhet något som måste genomsyra Innowearable. Vi vill skapa ett modernt företag där klimatfrågor inte glöms bort och där kvalitén på produkterna ska tala för sig själva men samtidigt vara vinstdrivande och se till marknadens intressen. Utöver det så finns en stark efterfrågan på träningsprodukter som ligger i det segment som vi fokuserar våra ansträngningar på.

Avslutningsvis om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser Innowearable ut då?

– Om 5 år är det min förhoppning att Innowearable är ett välkänt namn inom sport/träningsmarknaden. Jag hoppas även att Innowearable lyckats växa till en vinstdrivande, diversifierad organisation med 20-50 anställda. Vidare ser jag att Innowearables medarbetare, investerare och kunder känner förtroende inför Innowearable och dess produkter. 


Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 23 augusti - 6 september
Teckningskurs: 5 SEK per aktie
Emissionsvolym: 5 MSEK


Dokument och filer

Emissionssite

Teaser

Memorandum

Teckna via BankID

Anmälningssedel

Hemsida

Stäng×
Relaterade ämnen
Annons

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början