Husqvarna rusade efter att Bosch köpt en storpost
27.01.2023

Husqvarna rusade efter att Bosch köpt en storpost

Stockholmsbörsen visade på indexnivå begränsade rörelser på fredagen, men desto större rörelser i enskilda rapportbolag.

OMXS30-index steg 0,3 procent medan OMXSPI stärktes 0,6 procent. IMF spår att den svenska ekonomin väntas få en mild recession, där BNP minskar med cirka 0,3 procent. Samtidigt behöver Riksbanken fortsätta att höja räntan.

Tyska Bosch har ingått avtal om att köpa 12 procent av aktierna i Husqvarna. Syftet med aktieköpet uppges vara att stärka samarbetet mellan de båda företagen när det kommer till batteriutveckling. Båda bolagen tillverkar robotgräsklippare. De två största ägarna, Investor eller Lundbergföretagen, uppges inte ha sålt några aktier till Bosch. Husqvarnas aktie lyfte 11,5 procent. Autoliv handlades upp 10,9 procent trots en blandad rapport. Omsättningen kom in svagare än väntat medan resultat överträffade estimaten något. Den justerade rörelsemarginalen uppgick till 10 procent vilket var något bättre än väntade 9,6 procent. Verkstadsbolaget Trelleborg var en annan rapportvinnare vars aktie lyfte 4,7 procent.

SSAB redovisade en försäljning för det fjärde kvartalet som var 8 procent högre än marknadens snittprognos, medan det justerade rörelseresultatet var 4 procent lägre än förväntat. En utdelning om 8,70 kronor per aktie föreslås vilket var högre än väntat. Samtidigt föreslås ett återköpsprogram om 10 procent av utestående aktier. Aktien avancerade 10,1 procent till 76,12 kronor. Konfektyr- och snacksbolaget Cloetta redovisade ett justerat rörelseresultat på 183 miljoner kronor för det fjärde kvartalet, jämfört med förväntningarna 183 miljoner kronor. Den organiska försäljningstillväxten uppgick till 9,5 procent. Utdelningen för helåret föreslås bli oförändrad på 1 krona per aktie. Vid stängning noterades Cloetta 5,2 procent lägre.

Annons

BHG Group redovisade ett svagt resultat för fjärde kvartalet. Justerad EBIT på 31 miljoner kronor är runt 30 procent lägre än konsensus. Lönsamheten med en EBIT-marginal på 0,9 procent är svag och påverkades tydligt negativt av en svagare efterfrågan samt en generell prispress. BHG minskade varulagret med 238 miljoner kronor under kvartalet, högre än det kommunicerade målet om 100-200 miljoner kronor. Bolaget bedömer att 2023 kommer bli utmanande och särskilt första halvåret. Som en konsekvens av det genomför man ett kostnadsbesparingsprogram på 150-200 miljoner kronor på årsbasis. Aktien rasade 20,2 procent och är ned 80 procent den senaste tolvmånadersperioden.

Dometic, som tillverkar produkter till bland annat husvagnar och husbilar, redovisade en försäljning för det fjärde kvartalet som var i linje med förväntningarna, medan det justerade rörelseresultatet var 26 procent lägre än väntat. Styrelsen föreslår en sänkt utdelning till 1,30 kronor per aktie (2,45). Aktien handlades ned 6,8 procent. Elinstallationsbolaget Garo meddelade på morgonen att bolagets omsättning och resultat beräknas bli lägre än förväntat under det fjärde kvartalet. Marknaden sänkte aktien 0,4 procent. Mildef har fått en beställning värd cirka 50 miljoner kronor kopplat till digitalisering av en armé i ett Nato-land. Ordern avser prototyputveckling och systemdesign med fokus på digitalisering, infrastruktur och säkerhet. Mildef kommer leverera nästa generation av taktisk IT för att ge en helt ny nivå av teknologiskt övertag till denna Nato-nation. Aktien förbättrades 2,6 procent till 86,20 kronor.

Pareto internmäklade en post omfattande 40 000 aktier i Surgical Science till kursen 152,20 kronor. Posten är värd 6,1 miljoner kronor. Aktien stängde 1,7 procent lägre till 152,20 kronor. Pappersbruksbolaget Nordic Paper ökade både omsättningen och vinsten i det tredje kvartalet. Uppgången i nettoomsättning drevs till stor del av de produktprishöjningar som bolaget genomfört. Rörelseresultatet blev 223 miljoner kronor (61). I utdelning föreslås 4,65 kronor per aktie (2). Aktien handlades upp 8 procent till 41,80 kronor. Saxlund Groups styrelse har beslutat att avsluta Stefan Wallermans anställning som vd för bolaget med omedelbar verkan. Aktien ökade 1,1 procent.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
23.01.2023
Market Buzz – Ericsson och Investor

Market Buzz – Ericsson och Investor

Ericsson presenterade en rapport för det fjärde kvartalet som var åt det svaga hållet.

SHB skriver att bolagets intäkter och kassaflöde var hyggligt, men högre kostnader än väntat pressade marginaler och resultat. Därtill var framåtblickande kommentarer från bolaget försiktiga. En förändrad mix, gällande både produkttyp och geografi, innebär viss motvind för marginalerna inom Networks framöver. Som följd av rapporten sänker SHB sina vinstprognoser med 16 respektive 8 procent för 2023-2024. Banken räknar fortfarande med tvåsiffrig vinsttillväxt under dessa år, runt 20 procent. Ericsson handlas inte långt från bottennivåerna 2016-2017, trots att bolaget är i betydligt bättre form idag med högre marginaler och lönsamhet. Tillsammans med en ovanligt låg värdering står SHB kvar vid sin syn om en långsiktigt stor potential i aktien. Banken upprepar sina rekommendationer Behåll (3 mån) och Outperform (3 år).

Annons

Investor rapporterade ett substansvärde på 220 kronor per aktie vid utgången av 2022, vilket var marginellt lägre än Ålandsbankens förväntningar på 222 kronor per aktie. Avvikelsen beror främst på en större nedgång i Patricia Industries rapporterade värden än banken räknat med. Den noterade portföljens värde ökade med 12 procent under kvartalet, vilket innebar att Investor återigen överträffade Stockholmsbörsens totalavkastning för helåret. Kassaflödet är starkt, och Investor förstärkte sin finansiella ställning ytterligare under 2022. Nettoskulden uppgick vid årets utgång till 1,5 procent av substansvärdet och minskade med ca 4 miljarder kronor under fjolåret. Värderingen innebär i nuläget en substansrabatt på 12,5 procent - mitt i det målintervall på 10-15 procent som Ålandsbanken anser vara rimligt på längre sikt utan att informationsgivningen kring onoterade bolag och/eller utdelningspolitiken förbättras. Banken har en positiv syn på Investoraktien, men noterar att kurspotentialen på kort sikt kan hållas tillbaka av osäkerheten kring värderingen av de onoterade innehaven.

Källa: SHB och ABS

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Annons
Rapportfall i EQT
18.01.2023

Rapportfall i EQT

Stockholmsbörsen pendlade stora delar av onsdagen kring nollstrecket.

OMXS30-index steg 0,3 procent och OMXSPI lyfte 0,1 procent. Rapportsäsongen för fjärde kvartalet börjar på allvar i slutet av denna vecka med rapporter från bl.a Ericsson, Sandvik och Investor. Förväntningarna på vinstutvecklingen har sänkts något under de senaste månaderna, drivet av försämrade makrodata, höga energipriser, stigande räntor och en något svagare dollar. Det skriver Ålandsbanken. Telia dementerade rykten på marknaden att C More ska läggas ned. Aktien föll 1,6 procent och slutkursen skrevs till 27,70 kronor. Evolution avancerade 0,6 procent med draghjälp att Deutsche Bank höjt rekommendationen till Köp.

SEB förväntar sig att H&M:s lönsamhet under deras sista kvartal, publiceras 24 januari, kommer vara svagt. Däremot är bankens förväntan att motvindar som ökade kostnader från råmaterial, logistik och en stark dollar mot euron succesivt förbättras under 2023. SEB rankar H&M Köp. Aktien klättrade 0,5 procent till 128,84 kronor. EQT kom med en svag rapport där framförallt kostnadsutvecklingen överraskade negativt, delvis till följd av kostnader av engångskaraktär. Det underliggande EBIT-resultatet var 416 miljoner euro vilket kom in 6 procent under marknadens förväntningar. Förutom högre kostnader var orealiserade värdeförändringar lägre än väntat. EQT bedömer att nuvarande marknadsklimat kommer att leda till längre ägarperioder än tidigare, vilket inte är helt överraskande. Utdelningen föreslås bli 3 per aktie. Bolagets finanschef Kim Henriksson säger i en intervju med Di att det är svårt att göra stora affärer i dagens marknad. EQT-aktien handlades ned 6 procent.

Annons

Viaplay meddelade på onsdagen att bolaget genom samarbete går in i Kanada, något som företaget flaggade för skulle ske under 2023. Samtidigt har Berenberg höjt riktkursen till 322 kronor med upprepad köprekommendation. B-aktien steg 5,6 procent till 245 kronor. Skistar har tagit beslut om investeringar på 598 miljoner kronor inför 2023/2024 för att utveckla bolagets fjällanläggningar i Sverige och Norge ytterligare. Bl.a. ska en ny sexstolslift byggas i norska skidorten Hemsedal till nästa vinter. Aktien minskade 0,2 procent. Pareto tror att Camurus produktförsäljning har vuxit med 46-53 procent organiskt i fjärde kvartalet. Camurus är ett av Paretos bästa val i sektorn och upprepar köprekommendation med riktkursen 315 kronor. Aktien förbättrades 2,6 procent till 258,20 kronor. Pareto höjer riktkursen för C-RAD till 60 kronor (55) med upprepad köprekommendation. C-RAD stärktes 3,9 procent och stängde till 41,30 kronor. Carnegie mäklade inbördes en post om 176 301 aktier i Surgical Science. Posten är värd nästan 31 miljoner kronor. Aktien avancerade 2,9 procent till 172,60 kronor.

ABC internmäklade en post i Clavister omfattande 408 897 aktier till kursen 2,50 kronor. Posten är värd cirka 1 miljon kronor. Aktien försvagades 2,3 procent. Dessutom mäklade ABC inbördes en post i Catena Media på 500 000 aktier värda 13,5 miljoner kronor. Vid stängning noterades aktien 1,1 procent högre. Oljeorganisationen IEA höjer i sin senaste månadsrapport prognosen över den globala efterfrågan på olja för 2023. Under eftermiddagen noterades Crude Oil 0,6 procent högre till 81,50 dollar per fat. Bland oljebolagen i Stockholm ökade IPCO 1,1 procent medan Tethys Oil lyfte 1,6 procent.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Vinstvarning från Electrolux
11.01.2023

Vinstvarning från Electrolux

Efter gårdagens nedgång vände Stockholmsbörsen återigen upp av en stark avslutning på Wall Street på tisdagen.

OMXS30-index avancerade 1,2 procent och OMXSPI lyfte 1,3 procent. Kursuppgången i Atlas Copco sedan oktober är 30 procent, vilket innebär att bolaget inte längre går att få till en fyndvärdering. I kombination med utsikter för en svagare konjunktur får det SHB att sänka sin korta rekommendation (3 mån) till Behåll (Köp). I det långa perspektivet bedömer dock banken att aktien har mer att ge. Atlas Copco A klättrade 1,7 procent till 133,76 kronor. Bland storbolagen rekylerade Sinch ned 1,4 procent. Sedan årsskiftet har börsvärdet ökat med 26 procent. Investor, som fått en höjd rekommendation till Köp (Behåll) från Nordea, klättrade 3,5 procent. Telia utvecklades mot strömmen och minskade 0,7 procent. Exane BNP Paribas har kapat rekommendationen på teleoperatören till Behåll (Köp).

Electrolux vinstvarnar för andra kvartalet i rad. Rörelseresultatet spås uppgå till minus 2 miljarder kronor under det fjärde kvartalet vilket är en minskning från 0,9 miljarder kronor under samma kvartal 2021. Aktien tappade 0,2 procent till 159 kronor. Som lägst betalades aktien till 146,54 kronor. På tisdagskvällen meddelade Cint att vd Tom Buehlmann lämnar sin post den 1 april. Aktien tappade 20,3 procent till 35,80 kronor. IT-återförsäljaren Dustin rapporterade en nettoomsättning om 6 636 miljoner kronor under det första kvartalet, som omfattar september till och med november i bolagets brutna räkenskapsår 2022/2023. Det motsvarar en tillväxt om 13,9 procent och kom in strax över analytikernas snittprognos. Den organiska tillväxten var 8,5 procent vilket var bättre än väntade 5,6 procent. Det justerade rörelseresultatet landade på 201 miljoner kronor, vilket var klart sämre än analytikernas snittprognos på 242 miljoner kronor. Dustin har för avsikt att minska kostnaderna för att kompensera för inflationen. Aktien såldes ned 15,3 procent till 36,40 kronor.

Annons

Carnegie mäklade inbördes en post om 200 000 aktier i Truecaller till kursen 39,43 kronor på onsdagen. Posten är värd cirka 7,9 miljoner kronor. Aktien steg 5,2 procent och slutkursen skrevs till 39,86 kronor. Lars Thagesson, tidigare vice vd och operativ chef i SBB samt rådgivare till bolagets ledningsgrupp, har sålt sitt innehav i logistikfastighetsbolaget Logistea. På onsdagen sålde Lars Thagesson samtliga sina 36 914 B-aktier och 394 182 A-aktier i Logistea , där Ilija Batljan är största ägare. Affären var således värd cirka 6 miljoner kronor. Logistea ökade 9,1 procent medan SBB steg 7,1 procent. E-handelsbolaget Boozt tillhörde dagens förlorare med ett kursfall på 9,9 procent. Danske Bank har sänkt rekommendationen till Sälj (Behåll). Enligt Di vill Finlands försvarsmakt stoppa byggandet av 334 vindkraftverk söder om Åland, en satsning där omkring 300 av kraftverken skulle ha uppförts av OX2. Vid stängning noterades OX2:s aktie 5,3 procent lägre.

Kambi avancerade 2,2 procent. Sportboksleverantören har tecknat ett flerårigt avtal för att tillhandahålla sin sportbok till Miami Valley Gaming and Racing. Lyko förvärvar det ekologiska skönhetsvarumärket Estelle & Thild för 15 miljoner kronor. Aktien förbättrades 1,3 procent till 171 kronor i tunn handel. Pareto höjer rekommendationen på IT-konsultbolaget Exsitec till Köp (Behåll). Skälet till höjningen är den svaga kursutvecklingen sedan den senaste analysen. Aktien handlades upp 3,5 procent till 131,50 kronor. Investeraren Harry Klagsbrun, som också sitter i EQT:s styrelse, har under december köpt 1 850 000 aktier i budaktuella Readly, motsvarande 4,9 procent av kapitalet. Därmed är Harry 4:e största ägare. Flera fonder har tidigare sagt nej till Bonnier News bud på 12 kronor per aktie. Aktien ökade 4,6 procent och stängde till 11,77 kronor.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
I sann VM anda
27.11.2022

I sann VM anda

I helgen inleddes årets stora fotbollsfest. Som alltid när det vankas stora fotbollsevenemang uppmanas vi att skapa egna lag och utmana varandra.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Jacek Bielecki Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Äntligen trendvändning i Investor
24.11.2022

Äntligen trendvändning i Investor

För några veckor sedan lyckades Investor äntligen passera långa trendindikatorn och en tydlig uppgångsfas följde trendvändningen.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Swing Trader Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Stockpicker Swing Trader
Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Swing Trader

Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Lundin Gold rusade på borresultat
22.11.2022

Lundin Gold rusade på borresultat

Stockholmsbörsen öppnade på minus men stärktes senare.

OMXS30-index ökade 0,7 procent medan det bredare OMXSPI lyfte 0,6 procent. Swedbank räknar som de flesta med räntehöjningar på 75 respektive 50 baspunkter under Riksbankens två kommande möten. Inflationen överraskar negativt i Sverige och positivt i USA, men effekterna av penningpolitiken låter vänta på sig. Swedbank menar att en stor del av börsuppgångarna den senaste tiden kan förklaras av flöden, momentum och det faktum att aktörer köpt tillbaka korta positioner. Sinch och Boliden gick starkt bland storbolagen med uppgångar om 1,7 respektive 2,6 procent.

Essity ökade 1,3 procent sedan BNP Paribas Exane uppgraderat aktien till Outperform. Paretos analyschef Stefan Wård pekar i Di ut tre investmentbolag man bör plocka in i portföljen. Och dessa är InvestorKinnevik och VNV Global. Kinnevik klättrade 0,5 procent medan VNV Global steg 6,6 procent. Det sistnämnda bolaget har i år fått se sitt börsvärde minska med hela 74 procent. Bonesupport hade en upplyftande presentation för investerare vid SEB:s hälsovårdsseminarium igår. Banken anser att Bonesupport befinner sig i en mycket spännande fas nu och nästa år i och med godkännandet av CERAMENT G för den amerikanska marknaden. SEB:s intryck är att godkännandet, som ännu endast avser en mycket liten subgrupp av patienter, kan vara viktigare än många tror. Köprekommendationen upprepas. Aktien försvagades 1 procent till 82,50 kronor.

Annons

DNB skriver i en analys att man ser Instalco som ett bolag väl positionerat i en attraktiv marknad med långsiktiga tillväxtfaktorer. Banken inleder bevakning med en köprekommendation och riktkurs 50 kronor. Aktien föll 0,6 procent till 44,35 kronor. Bygg- och anläggningsbolaget Vestum stängde 4,2 procent högre. Rörelseresultat förbättrades till 124 miljoner kronor för tredje kvartalet (15). Omsättningen blev 1 797 miljoner kronor (292) och den organiska tillväxten uppgick till 30 procent.Catena Media rekylerade ned 5,4 procent efter gårdagens lyft. Andra förlorare var Truecaller och Alligator Bioscience med nedgångar om 3,8 respektive 6,1 procent.

Lundin Gold handlades upp 13,9 procent efter att resultatet från konverteringsborrningsprogrammet vid guldgruvan Fruta del Norte i Ecuador visat att mineraliseringen är bred och av konsekvent karaktär i hela södra sektorn. Syftet med borrprogrammet är att utöka gruvans livstid genom att konvertera antagna tillgångar. Nyhetsbyrån Direkt skriver att Canaccord Genuity inlett bevakning av Lundin Gold med en köprekommendation. Oljepriset rekylerade upp 1,1 procent till 81,20 dollar per fat. Efter gårdagens initiala nedgång dementerade Saudiarabien tidigare uppgifter om en produktionsökning från oljekartellen Opec. Africa Oil och Enquest ökade 4,5 respektive 4,3 procent.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Investor – stabil grundplåt i portföljen
28.10.2022

Investor – stabil grundplåt i portföljen

Vi har vid flertal tillfällen nämnt att Investor lämpar sig väl som en grundplåt i en långsiktig aktieportfölj.

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1991 (26 oktober 2022)

INVE B | Large Cap | 180,98 kr | KÖP

Den bör även fungera väl som ett insteg på aktiemarknaden. För den som står i begrepp att köpa sin första aktie (alternativt öppna ett aktiesparande till barn eller barn) erbjuder investmentbolaget en diversifierad portfölj med exponering mot en rad branscher. Såväl cykliska som mindre cykliska. Här finns som bekant allt från verkstad och försvarsindustri till bank & finans, läkemedel och healthcare. Som om inte det var bra nog kan allt det köpas till viss rabatt eftersom Investor likt de flesta andra investmentbolag åsätts en sådan.

Vill du också veta när vi köper och säljer kvalitetsbolag som Investor? Läs mer och teckna ett abonnemang på aktietidningen Newsletter HÄR

Hur stor rabatten är tenderar att variera över tid. Här och nu ligger den i spannet 15–20% eftersom man i förra veckans rapport angav substansvärdet till 204 kr per aktie (den bör ha ökat 7-8% sedan dess). I extremt goda börstider är det inte ovanligt att bolagen till och med åtnjuter någon form av premie. Huruvida detta är motiverat eller ej kan man förstås alltid diskutera. Normalt sett tenderar nämligen den börsnoterade delen av portföljen inte vara särskilt svår att kopiera. I Investors fall står den noterade delen för nära 75% av den totala portföljen och består av 13 börsnoterade koncerner där Atlas Copco, ABB, Astra Zeneca och SEB hör till de värdemässigt största.

Fullt lika lätt blir det däremot inte att få exponering mot den onoterade delen (Patricia Industries) av portföljen som i Investors fall har stor slagsida mot tämligen konjunkturokänsliga healthcare och medtech med Mölnlycke som det överlägset största av dotterbolagen. Det är mycket riktigt också i den delen av portföljen som utvecklingen har varit bäst i år. Värdet uppges ha ökat med ca 3% i år vilket kan jämföras med drygt 17% minskning för den noterade delen.

Investors aktie är precis som börsen inte immun mot börsnedgångar. Substansvärdet följer nämligen börsutvecklingen tämligen väl men med den goda egenskapen att den tenderar att utvecklas något bättre eller i linje med Stockholmsbörsen när det är goda tider och mindre dåligt under perioder av nedgångar. I år har exempelvis substansvärdet sjunkit med 16% fram till slutet av Q3 medan breda OMXSPI-index har backat med nära det dubbla. Under den senaste femårsperioden har ökningen varit nära 13% i snitt per år.

Summa summarum är det svårt att inte gilla Investor vars portfölj innehåller mycket av det allra bästa som Stockholmsbörsen har att erbjuda. Tittar man på portföljens sammansättning är det väl egentligen enbart EQT som vi inte är särskilt förtjusta i pga. verksamhetens komplexitet, förhållandevis höga värdering samt i viss mån även affärsetik som kan ifrågasättas (här åsyftar vi framförallt det sätt som man bl.a. rundande lock-up avtalet för inte så länge sedan).

Teckna ett abonnemang på Aktietidningen Newsletter för att få tillgång till denna och andra vinnaraktier före alla andra. 

I övrigt är Investor involverat i kvalitetsbolag som över tid har utvecklats väl vilket också har bidragit till Investors goda utveckling. Tittar vi fem (5) år tillbaka i tiden har aktien avkastat ca 90% vilket kan jämföras med Stockholmsbörsens knappa 25%. Tittar vi tre (3) år tillbaka bak i tiden är facit minst lika imponerande (drygt 50% vs 15%) och samma sak gäller även under de senaste 12-månadersperioden då aktien visserligen backat med 10% men på en börs som har fallit 25%.

Skall man anmärka på något så kan det möjligtvis vara utdelningsnivån. På årets bolagstämma klubbade man genom en utdelning om totalt 4 kr varav 3 kr delades ut i maj och 1 kr delas ut inom kort (avstämningsdag 7 november). Det kan tyckas lite snålt givet den starka balansräkningen. Vid utgången av september låg skuldsättningen på låga 2,2% (1,9% vid årsskiftet) vilket var i lägre delen av målintervallet 0–10%. Å andra sidan har man historiskt sett varit riktigt bra på att allokera och förränta det kapital som portföljbolagen genererar vilket substansvärdeutvecklingen över tid är bästa beviset på. Det är också nu, när konjunkturen ser ut att bli sämre, som en del intressanta affärsmöjligheter kan uppstå.

Enligt bolagets VD, Johan Forssell är man väl positionerade för att dra nytta av sin starka finansiella position och är redo att agera såväl inom den noterade som onoterade delen av portföljen. För precis som han skriver i sitt VD-ord har historien visat att långsiktiga värden allt som oftast skapas av dem som är väl förberedda och har kapacitet att investera när konkurrenterna inte har det. Huruvida man lyckas att slå mynt även av den eventuellt annalkande krisen återstår att se. Under Q3 köpte man exempelvis aktier i Atlas Copco till ett värde av närmare 500 Mkr

Med allt ovan sagt är det givetvis inte säkert att aktien blir en bra placering för aktiva placerare med tidshorisont på 6–12 månader. Skall Investor utvecklas väl krävs det nämligen att också börsen gör det. Hur den skall utvecklas är förstås närmast omöjligt att gissa på kort eller medellång sikt. Över tid (flera år) är vi däremot övertygade att aktien kommer fortsätta utvecklas väl och med stor sannolikhet också bättre än Stockholmsbörsen generellt. Det allra bästa är därför att köpa aktier i investmentbolaget med jämna mellanrum för att kringgå tajmingaspekten. Aktien känns som närmast ett perfekt val för barnspar, tjänstepension och liknande upplägg (istället för fonder).

Investor analysgraf

Stäng×
Av
Jacek Bielecki Analytiker
24.10.2022
Market Buzz – Wihlborgs och Investor

Market Buzz – Wihlborgs och Investor

SHB skriver att som förväntat ökade Wihlborgs finansiella kostnader kraftigt under det tredje kvartalet, men samtidigt överraskade den operationella verksamheten...

Detta har föranlett vissa positiva prognosförändringar. Hyresmarknaderna fortsatte att ge stöd, med en nettouthyrning på 20 miljoner kronor under tredje kvartalet och 59 miljoner kronor hittills i år. Hyresintäkterna ökade med 6,5 procent (5,8 procent under andra kvartalet) och uthyrningsgraden kvarstod på 91 procent. SHB skriver i en uppdatering att nuvarande värdering implicerar ett genomsnittligt avkastningskrav på nära 7 procent, vilket i kombination med stödjande hyresmarknader ser intressant ut jämfört med sektorn. Trots motvind från högre räntor prognostiserar banken en genomsnittlig vinst per aktie om 5,50 kronor under prognosperioden, vilket implicerar cirka 30 procents rabatt jämfört med sektorn. SHB höjer sin kortsiktiga rekommendation på Wihlborgs till Behåll (Sälj) och långsiktiga rekommendation till Market Perform (Underperform).

Investor rapporterade ett substansvärde på 204 kronor per aktie vid utgången av tredje kvartalet, vilket var något högre än Ålandsbankens förväntningar. Det var främst värderingen av de onoterade tillgångarna i Patricia Industries som överraskade positivt, främst till följd av en god resultatutveckling i flera av dotterbolagen men också delvis till följd av positiva valutaeffekter. Den noterade portföljen rapporterade en totalavkastning på +1,9 procent under kvartalet. Under perioden svarade Atlas Copco, ABB och Nasdaq för de största positiva värdeförändringarna, vilket delvis motverkades av nedgångarna för Ericsson och AstraZeneca. De noterade tillgångarna står för knappt 75 procent av Investors substansvärde.

Den onoterade portföljen i Patricia Industries rapporterade en positiv total avkastning på cirka 5 procent. Investors substansvärde har under 2022 minskat med 16 procent, vilket kan jämföras med aktiemarknadens nedgång på 30,5 procent (SIXRX). Huvudanledningen till Ålandsbankens långsiktigt positiva syn på Investoraktien är förmågan att öka substansvärdet över tid – under de senaste fem åren har det ökat med 12,7 procent per år medan aktiemarknadens totalavkastning varit 6,9 procent. Mot bakgrund av detta framstår en substansrabatt på nära 20 procent som omotiverat hög. Ålandsbanken ser ingen anledning att förändra sin positiva syn på kort sikt.

Källa: SHB och ABS

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Veckans affärscase - Investor
22.10.2022

Veckans affärscase - Investor

Imorgon är det dags för Investor att rapportera och vi har ett intressant tekniskt läge i aktien inför rapport. Frågan alla ställer sig är om aktien äntligen är redo för en trendvändning följt av en större uppgångsfas.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Stockpicker Newsletter
Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början